Bütçe Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

Transkript

Bütçe Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ADALET BAKANLIĞI
Kurum Kodu :8.0
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
01
01
01
03
01
01
03
01
01
03
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
01
06
01
06
02
01
06
02
10
Türkiye Adalet Akademisi
01
06
02
41
Ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları
Kurumu
01
09
01
09
09
01
09
09
01
09
09
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali
İşler, Dışişleri Hizmetleri
02
02
00
4.971.961,75
7.573.201,00
03
01
646.487.674,82
Genel personel hizmetleri
17.053.142,61
00
Genel personel hizmetleri
17.053.142,61
06
Personel Eğitim Merkezleri
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
00
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Diğer genel hizmetler
00
Diğer genel hizmetler
Özel Bütçeli Diğer İdareler
0,00
5.074.239,19
5.074.239,19
624.360.293,02
624.360.293,02
1.142.696.000,00
1.142.696.000,00
18.098.000,00
1.124.598.000,00
461.381.008,24
Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri
461.381.008,24
00
Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri
461.284.630,05
08
Yurtdışı Tedavi Hizmetleri
Sivil Savunma Hizmetleri
00
26/01/2016 13:16
228.585,85
228.585,85
228.585,85
Sivil savunma hizmetleri
228.585,85
Güvenlik Hizmetleri
04
96.378,19
Sivil savunma hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
01
12.545.162,75
6384 sayılı Kanun gereğince yapılacak tazminat ödemeleri
03
03
2.263.109.845,81
Dışişleri hizmetleri
SAVUNMA HİZMETLERİ
00
Cari Yıl (N)
04
02
02
12
00
Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
02
Ay :
12.545.162,75
Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
02
2015
Dışişleri hizmetleri
Genel Hizmetler
02
Yılı:
Kurumsal güvenlik hizmetleri
7.583.594.352,53
15.032.156,81
15.032.156,81
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ADALET BAKANLIĞI
Kurum Kodu :8.0
Fonksiyon Kodları
03
01
03
03
03
03
01
03
03
01
03
03
02
03
03
02
03
03
02
03
03
03
03
03
04
00
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Kurumsal güvenlik hizmetleri
Mahkeme Hizmetleri
Yüksek mahkeme hizmetleri
00
Yüksek mahkeme hizmetleri
Yılı:
2015
Ay :
12
Cari Yıl (N)
15.032.156,81
4.871.184.597,40
1.337.075,15
1.337.075,15
Adli mahkeme hizmetleri
4.802.708.232,69
00
Adli mahkeme hizmetleri
4.106.522.493,92
02
Zorunlu Müdafi ve Vekil Ücretleri
02
04
İç Denetim Hizmetleri
02
05
Personel Yönetimine İlişkin Hizmetler
03
02
06
Yargılama Giderleri
316.100.204,94
03
03
02
07
Posta Giderleri
157.606.851,29
03
03
09
03
03
09
03
04
03
04
00
03
04
00
03
04
00
03
04
00
05
03
09
03
09
09
03
09
09
Diğer mahkeme hizmetleri
00
Diğer mahkeme hizmetleri
Cezaevi İdaresi Hizmetleri
203.214.675,37
2.874.441,83
16.389.565,34
67.139.289,56
67.139.289,56
2.690.262.303,90
Cezaevi idaresi hizmetleri
2.690.262.303,90
00
Cezaevi idaresi hizmetleri
2.525.518.321,05
01
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma
Kurulları
Personel Yönetimine İlişkin Hizmetler
156.211.398,32
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
7.115.294,42
00
Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik
hizmetleri
7.115.294,42
Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik
hizmetleri
7.115.294,42
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/01/2016 13:16
8.532.584,53
9.846.932.784,19
Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler

1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler

Detaylı

oku tanıtım

oku tanıtım www.muserrefhasanesertml.meb.k12.tr

Detaylı

yrd. doç. dr. serhat sinan kocaoğlu - HUKUK FAKÜLTESİ

yrd. doç. dr. serhat sinan kocaoğlu - HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doc. Dr. S. Sinan Kocaoğlu Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı Cep Telefonu: +90-532-627-87-33 [email protected]

Detaylı