Dr. Meltem Özkan Altınöz - FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR ve

Yorumlar

Transkript

Dr. Meltem Özkan Altınöz - FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR ve
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: Meltem Özkan Altınöz
2.
Doğum Tarihi
: 07.08.1980
3.
Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
: Doktora
5.
İletişim Bilgisi
: [email protected]
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Safranbolu/Karabük
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Sanat Tarihi
Ankara Üniversitesi
1997-2001
Y. Lisans
Mimarlık Tarihi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2004-2006
Doktora
Mimarlık Tarihi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2008-2013
6. Uzmanlık Alanları
İberya ve Latin Amerika Çalışmaları, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Cumhuriyet Dönemi
Mimarisi, Fotoğrafçılık
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Altınöz Özkan, M., (2013) “Hacer una Historia del Arte Español: la evaluación de la
arquitectura mudéjar española según la bibliografía española / Eine Geschichte der
spanischen Kunst schreiben: Die Auswertung der Mudéjar-Architektur gemäß der
spanischen Bibliografie”, Ernst HerzfeldPara la investigación del arte y la arqueología
1
islámicos19. Kolloquim der Ernst-Herzfeld -GesellschaftNovenas Jornadas de la sociedad
Ernst Herzfeld, 4 - 7. 07. 2013, Toledo.
Çabuk, Suat, Altınöz Özkan, M., (2012) Shifting Ideologies in Spaces and Times, A Case
Study from Karabük, International Conference Architecture and Ideology, September 2829, 2012, Belgrade, Serbia (CD basımı)
Altınöz Özkan, M., (2012) “Jewish Congregations of Ottoman Empire and their
Contribution to Galata’s Urban Formation”, Jews and Jewish Districts in Europe, 18th to
21st Centuries" 11th International Conference on Urban History Cities and Societies in
Comparative Perspective, August 29 to September 1, Prague. (CD basımı)
Altınöz Özkan, M., (2012) “Review on Vernacular Architecture of Safranbolu Houses and
Their Social and Spatial Reflection over the 20th Century Architectural Culture, Turkey”
Surveys on Vernacular Architecture their Significance in 20th Century Architectural
Culture, Porto, ESAP, 17-19 May, Portugal.
Çabuk, S., Altınöz Özkan, M., (2012) “Karabük Demir Çelik Fabrikasi Yenişehir
Yerleşmesinin Dönüşüm Sorunsali”, 24. Uluslararasi Yapi ve Yaşam Kongresi / 05-07 Nisan,
Bursa
Özkan, M., (2011) “Modernism and Change: Architectural Display of Ottomans and
Republican Turkey”, Arnaldo Araujo Research Center, Escuela Superior Artistico de Porto,
26 Mayıs, Portekiz (konferans)
Özkan, M., (2011) “A number of Relevant Questions on Islamic Iberia and Some Indications
of its Cultural Linkage to the Extent Geographies”, Art and Architecture around 1400:
Global and Regional Perspectives, International Colloquium Under the Auspices of the
International Committee of the History of Art (CIHA), The University of Maribor Slovenia
10th – 14th Mayıs, Slovenya
Özkan, M.,(2010) “İki şehrin Dilemması: Geleneksel Osmanlı Şehri Safranbolu ve
Cumhuriyet’in Endüstri Projesi Karabük Kent Örneği”, 1. Türkiye Mimarlık Tarihi
Kongresi,20-22 Ekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, ODTÜ
Kültür Kongre Merkezi, Ankara (özet basım)
Özkan, M., (2009) “State Economic Enterprises (KİT’ler) and Their Role for Creation of
Modern City Dwelling in Karabük” Space Times Peoples: Patronage and Architectural
History, METU Graduate Program in Architectural History Doctorate Research Symposium
,3-11 Aralık (özet basım)
2
Özkan, M., (2007) “Artuklu Kültürü’nün Bileşenleri ve Bu Bileşenlerin Bazı Mimari
Karşılıkları, Artuklular, I.Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri, s.297-304, 25-26-27
Ekim, Mardin
Özkan, M., (2007)“Transformation of the National Square (Plaza De La Constituciòn) into
Public Center (Zòcalo) in Mexico City", Crossing the Boundaries XV: Time, Space and
Movement, Art History Department, State University of New York at Binghamton, Nisan
(sözlü sunum)
7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Altınöz Özkan, M., (2013) "İspanya'da Müdeccen (Mudéjar) Mimarisi'nin
Değerlendirilmesi",
XVII. Ortaçağ-Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu, Medeniyet Üniversitesi, 02-05.10.2013 / İstanbul.
Altınöz Özkan, M., (2012) "Madrid Prado Müzesi’nden İki Kültürel Karşilaşma Örneği:
İnebahti Deniz Savaşı ve İspanya Kralı II. Felipe’in Zafer Algısı", Osmanlı Dünyasında
Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu'na Armağan,
14-16 Kasım, Ankara (yayın aşamasında)
Altınöz Özkan, M., (2011) “Kübana Evleri”, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu
Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 16-18 Aralık,
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mersin
Altınöz Özkan, M., Akçay Kaya, S, Yurtsever, B., (2011) “Dere Evler”, DOCOMOMO
Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel
Açılımları VII, 16-18 Aralık, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mersin
Çabuk, S, Altınöz Özkan, M., (2011) “38 Evler”, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma
Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 16-18
Aralık, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mersin
Özkan, M.,(2010) “Mimarlık Bölümlerinde Mimarlık Tarihi Eğitiminin Durumu ve
Değerlendirilmesi-Türkiye Örneği”, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını
Sempozyumu, 25-27 Kasım, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, s.121-126, Konya
3
Özkan, M; Çabuk, S., (2010) “Karabük Demir Çelik Fabrikası İşçi Konutları Sorununun ve
Çözüm Sürecinin İncelenmesi”,
Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir-Çelik
Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, Nisan 1-3, s.357-376, Karabük
Özkan, M.,( 2010) “Karabük’te Modern Mimari Oluşumda Yüksek Mimar Münci Tangör ve
Yapıları”, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir-Çelik Sempozyumu, Karabük
Üniversitesi, Nisan 1-3, s. 367-377, Karabük
Ayten , M., Çabuk, S. Özkan, M, Turcan, Y., (2010) “Cumhuriyet Kenti Karabük’ün
Planlama Tarihi Üzerine (1937-1967) Bir Değerlendirme”, Kuruluşundan Bugüne
Karabük ve Demir-Çelik Sempozyumu, Karabük University, April 1-3, Karabük.
Özkan, M., (2010) “Yüzevler”, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster
Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi, s.73, 2-4 Aralık, Eskişehir
Özkan, M., (2009) “Yenişehir Sineması ”, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu
Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V, Diyarbakır
Özkan, M., (2008) “Zòcalo: Meksiko City’de Bir Aztek Dini Merkezinin Koloni Kent
Meydanına Dönüşümü” Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ocak, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul (sözlü sunum)
7.3. Diğer yayınlar
Özkan, M., (2006)“Metalin Tarihsel Yolculuğundan Doğan Hareketi: Kuzgun Acar”,
Genç Sanat Dergisi, sayı: 137, s.20-23, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul
Özkan, M.,(2005) “Gelenekten Çağdaşa Geçiş: Meksika Modern Sanat Müzesi”,
Türkiye’de Sanat Dergisi, No. 70, s.46-51, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul
Özkan, M., (2005) “Sophie Calle-Kurgu ve Gerçeğin Sınırında Double Game”, Genç
Sanat Dergisi, sayı.29, s.22-27, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul
Özkan, M., (2004) “Başkentte Farklı Bir Mekan” Gez Gör Ankara İki Aylık Kent
Rehberi, s.44-45, Mart-Nisan sayısı, Ankara.
8. Ödüller ve Burslar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erasmus Uluslararası Doktora Değişim Öğrencisi, Madrid
Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Programı, İspanya , 2011 (5 ay)
4
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nın Fotoğraf
Yarışmasında Birincilik, Ankara, 2009
Universidad Nacional Autonoma De Mexico-UNAM, Estetik Araştırmalar Enstitüsü
(Instituto de Investigaciones Esteticas)’nde kullanılmak üzere Meksika Dış İlişkiler Bakanlığı
Bilimsel Araştırma Bursu, Meksika, 2005 (4 ay)
9. Verilen lisans düzeydeki bölüm dersleri:
MİM 136 Mimarlık Tarihi I–zorunlu
MİM 355 Mimarlık Tarihi IV-zorunlu
MİM 462 Çağdaş Mimarlık Akımları-seçmeli
MİM 475 Geç Dönem Osmanlı Mimarisi -seçmeli
MİM 458 Estetik ve Mimarlık-seçmeli
MİM 467 Karabük Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu-seçmeli
MİM 333 Mitoloji -seçmeli
MİM 316 Fotoğrafçılık-seçmeli
MİM 233 İnsan ve Toplum Bilim-seçmeli
10. Diğer Mesleki çalışmalar
10.1. Destekleyici Akademik Faaliyetler
İspanyolca Dil Eğitimi, Escuela Ola, Madrid, İspanya, 2011
İspanyolca Dil Eğitimi, Educational First (EF), Malaga, İspanya 2008
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Kursları ve Seminerleri, Ankara 2004-2005, (3 dönem)
İngilizce Dil Eğitimi, Tarrant County College, Texas, U.S. 2001-2002
10.2. Gerçekleştirilen Fotoğraf Sergileri
“Mekanlar Zamanlar İnsanlar: Mimarlık Tarihi Fotoğraf Sergisi”, Grup Sergisi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık 2010
“Işık ve Gölgenin Ötesi”, kişisel sergi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Safranbolu, Mayıs 2006
“Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Sergisi”, grup sergisi, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi,
Ankara, Haziran 2005
“Kontrastın Halleri”, kişisel sergi, Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Sergisi, Selçuk
Üniversitesi, Konya, Mayıs 2005
“Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği 3.kurs Sergisi”, grup sergisi, Ankara, Mart 2005
10.3. Sanat Tarihi ve Arkeoloji Alanındaki Davalarda Bilirkişilik
2008/21 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eflani
2008/11 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eflani
2008/6 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eflani
2008/4 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eflani
5
2008/4 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eskipazar
2007/23 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eflani
2007/11 nolu dosyanın bilirkişiliği, Asliye Hukuk Mahkemesi, Eskipazar
10.4. Araştırma Dilleri
İngilizce / KPDS-85, İspanyolca
10.5. Alan Çalışması ile ilgili Seyahatleri
Türkiye: Karabük, Safranbolu
Meksika: Mexico City, Guanajuato, San Luis Potosi, Hidalgo-Mexico
İspanya : Malaga, Cordoba, Granada, Zaragoza, Teruel, Toledo, Madrid, Barcelona
Portekiz: Porto, Guimaraes
(güncelleme 08.11.2013)
6

Benzer belgeler

Yrd. Doç. Dr. Meltem Özkan Altınöz

Yrd. Doç. Dr. Meltem Özkan Altınöz Altınöz Özkan, M., (2012) “Review on Vernacular Architecture of Safranbolu Houses and Their Social and Spatial Reflection over the 20th Century Architectural Culture, Turkey” Surveys on Vernacular ...

Detaylı