Sayfa: 7 | 11

Yorumlar

Transkript

Sayfa: 7 | 11
Sayfa: 7 |
11
lhale Kayrt Numarasr z 2014141520
: Tiirkiye Yiiksek ihtisas E[itim ve Aragtrma Hastanesi
idarenin Adr
: 2014 YILI ANESTEZi KLiNiGi, MERKEZI STER]ILIZASYON, GOGUS CE 19I KALEM TIBBI
ipin Adr
S
ihale Tarih Ve Saati :2910512014 Pergembe Giinii, Saat 10:00
Ekonomik Agrdan 1. Avantajh Teklif
konomik Agrdan 2.
Avantajh Teklif
ANMED TIB,
ciH, GIDA TEM.
TiC.SAN,LTD $TI
,SAN TIC,LTD.$
5-150 CM FM
sAG,URUN.vE
SAN.VE TIC. A.$
SAG,URUN,VE
AYANIKJ-I 30 CM FM
.sAN.vE Tic, A,$,
KATATER] 145-150
SAG,URUN.VE
.SAN.VE TIC A $
ASINCADAYANIKII
l
ATERI 145-150 CMMF
seG.Unrx.vs
il-c.sANveric es.
i
I
I
sAGuRUN.vE
sAN,vE ric. A.$.
iOLqTIMKATATERi
I
I
l
I
I
t2 |
110122
NO:2,5 KAFSIZ
kalemde ekonomik
rdan en avantajh tekli
'---f
,fr\
J4
)(
Adet
]iFT LUMENLI TUP (SOL)NU
0185
1
ll1ljl1v\L 1) ffiD r
AB.CiH VEALET
IH. TAAII, MUM. TiC.
1.600,0( JTIMEX ISTANtsUL
7Z
,
IH.IHR,DI$
'ic.LrD.$ri.
TD, $TI.
I 10193
5
grdan en avantajll teklil
'F
,okhrr.
okhrr.
Adet
IGNELI SHEA
110194
JO
okhu
NTRADUCER IGNELI SHEAT SISiI;M
rgrdan en avantajh
F
roktur.
N-TMDUCER TGNELI SIIEAT SISTEM
I 10195
31
t4
2\
Adet
Zyron
x(
1.097,8(
1
ANTRAL VENOZKATATER
102 14
]
,OINTMEDIKAL
?5
YOLLU
]KtLII,
12.625,0( IETA DiAGNOSTTK
r5
rE rlc,LTD.$Ti.
39
110221
;ANTRAL VENOZ KATATER 3 YOLLU
Zyrot
Adel
t(
40
110222
ANTRAL VENOZKATATER 3 YOLLU
Zyron
Adet
250C
+1
r1022
iANTRAL VENOZ KATATER 3 YOLLU
l,E90,uI 'OINTM!;DIKAL
,ANAYi VE TiC. LTD
iTI,
3',7,8(
49.875,0
19,9
oKtut
)OINTMEDIKAL
\YRAMEDTKAL
;ANAYI VE TiC. LTD TATIRIMLAR LTD.$TI,
iTI.
u
Adel
kalemde ekonomik
avantajh tekli
oktur
rudan en
I17CM
1425
{okhrr
;ANAYi VE TiC, LTD
iTI.
i,5 F
38
teklil
)ktur
:EPET,T SISTNIT 1NTUZYON KATETERI
Deltarned
Adet
45(
6 030,0( JRKMEDIKAL
114
TH.IHR.VE
fic.LrD.$ri.
Adet
\CT TEST KUVETI
I 10265
+7
grdan en avantajl teklil
oktur.
44
11027
|
liR-WAYNO:0
Plastimed
/<
tr027
2
\iR-WAYNO:1
Plastirned
)lt
Adel
10(
n
lldetl
15(
i )Lt
24,4( {EDIKAL IS HAS]
,AB, CIH. \'E ALET.
TH. TAAH, MUM.
uc. LTD. $TI.
Dr$
ric,LrD,$ri
36,6(
,AB. CIH, VE ALET
TH, TAAH. MT]M,
/E DI$ TIC.LTD.$TI.
ric. LTD. $ri,
46
rt0273
\iR-WAYNO:2
Plastirned
Adet
20(
11021 4
tIR-WAYNO:3
Plastirned
Adet
500(
o
)4t
IEDIKAL I\i
48,8C
I,
HAS
,AB. CJH, VE ALET,
TH, TAAH. MUM,
ric. LTD. $Ti.
0 24t
/E Dr$ ric.LTD.$Ti
1.220,0\ 4_tllJlKAL 1) HAJ r.
,AB. CIH. VE ALET.
TH. TAAH. MUM.
Dr$
ric LrD $TI
ric. LrD. $ri.
4B
10275
Plastirned
tiR-WAY NO:4
Adet
500(
o )41
r
220,0( dEDIKAL I\i HASI,
,AB, CIH, VE ALET
/E Dr$ ric.LTD.$ri.
TH.TAAH.MUM
ric. LrD. $ri.
49
Ir0z'16
IIR-WAY NO:5
50
t10294
SI, NEM VE BAKTERI TUTUCU
Plastimed
Adet
2s(
o,244
Altech
Adet
1500(
1,2
Euroset
Adet
61,0(
,AB CIH, VE ALET
TH TAAH MUM.
ric. LrD. $ri.
I 8.000,0
;OLUNUM FILTRESI
51
361
IMINOR CEIIRAHT
uKl
DISPOSABLE 75x75
\/
rrA \Fr t\
v \r ^lpv"
2(
\T
1.1
/E DI$ TIC,LTD.$TI.
)RTIP TIBBI
IALZEME SAN. VE
rrc, A.$
5.175,0(
.GIDA
/ILZ.SAN VE
-TD,$Tr.
x\
F
AN
,-lt
Yi VE TiC
LrD.
i
--l
I
Dr$
LTD, $TI
TIBB]
TIC.LTD $TI
KATATER
18 G
,
CiH VEALET.
TAAH. MLTM, TiC.
YELKANULNO:20 G
LOW SENSOR (DRAGER
MODEL ANEST,CIIIAZA
TAAH. TEKSTIL
ric. LTD. $rI.
LIK
Z.TIC,L
DISPOSABLE) HORTUMU ILE
84OO STi MODEL BiRD
SOLUNUM VENTILATORU
EL SOLI]NT]M VENTILATORU)
TEX OHMEDA MARKA S/5 AVANCE
iqN
OKSiTEN SENSORU
S/5 AVANCE
MODEL
DATEX MONiTORE UYIJMLU)
TRUSAT OXIMETER
TEX OHMEDAMARKA S/5
VANCE MODEL ANESTEZI CiHAZI)
TEDAVI SETI ISI VE
IQ]TL(DATEX OHMEDA S/5 MODEL
Ki TiP HASTA BA$I MONITORLER
IIAVA UFLEMELI I{ASTA ISITMA
__l
10
MMAKTIFUQLU
UQLU SEMPAT]KBLOK
ERi ( BLI]NT IGNE )
G1908
G1321 86
ATEX-OHMEDA 55 BEYAZ MOI
YUMLU TAN S1YON BAGLANTI
TIBBI CIH DI$
LTD $TI,
t24
G132188
t25
I 10632
lnrE*Orn'AgUe'
55
lt
17,0(
BEYM MODULE
{ETKO MEDIKAL
TIBBi Ci}I DI$
'ic,LTD.$TL
rE
,3TO-47 CM MAX MAN$ON
;UREKLI POZITIF HAVAYOLU TJASTNV
iISTEMI
l1t2't3
t26
I
r21
lrl2'74
112',16
128
sruuP
Ade
3C
aoktur,
5.940,0(
t98,0(
TH iHR.DI$
ric.LTD.$ri,
ITEETLI PEDIATRIK TIJP
.ERLESTIRiCI KATATERI
Adet
ITILETLI ERI$KIN -tsuY I ur
.ERLESTIRjCI KATATERI
Adet
'ED-I-ATRIK TUP DEGi$iM KATATERI
Adet
lu kalemde ekonomik
OKtrrI.
rgrdan en avantajh tekli
loktur,
oKtur.
grdan en avantajlr teklil
'oktur.
grdan en avantajh teklil
'oktur.
1rl2'18
r'29
aoktuI,
u kalende ekonomtk
ldan en avantajh teklif
Adet
.i$KN BOY TUP YERLE$TIRICI
ATATER
130
t
1
0302
rktLr.
A[ao[lu
AZKOMPRES 5X5 OPAKSIZ
Adet
20u0u(
4 800,0( GAOGLU ITBBI
0,0
ru-CE TIBBI
JEREqLER
TH,IHR MI]MES SAN.T
AG.TEKSTIL
AN,VE TIC A.$
] LTD.$TI
lll
I 0303
1
iqz
rotwngs
Iokhr.
iu kalemde ekonomik
grdan en avantajh teklii
Adet
10x10 OPAKSIZ
'oktur.
t32
r
133
II
10304
0305
KoNpRES 45x45
t-AZ
;e,z
rotwnEs
cM oPAKSIZ
7,5X18 OPAKLI
A,C.S
Adet
B-S
Adet
2000(
t0000
1
Iq VE DIS
]iCARET YATIRIM
.TD.$TI.
L1.
aoktur
29 500,0( ]OLMAN
0l
I 1.500,0(
TIBBI ltsUZ IrIJbl lvl,/\L
]ERE9LER $nN.vn ric.n.g
TH.rHR.MUMES,sANl
rrc.LrD.$rl.
ru-cE
I
10312
134
;ez
rotwnss
7,5x1 8 OPAKLI
Sarleks
Adet
B-S
Adet
10000(
37.900,0(
0,379
HORTUMDOKUMA)
135
I
l10106
JAZ KOMPRES 1OX1O OPAKII
2000(
0,06:
1
.OLMAN
IQ VE DI$
]ICARET YATIRIM
.TD.$Tr.
300,0( I'U-CE TIBBI
TEKSTIL SAN VE
JERE9LER
THIHRMUMES.SAN
TIC.LTD $TI.
13
131
I
1031s
1
138
139
1
0lu8
oktnr
Adet
iAZ KOMPRES 1OXIO OPAKII
HORTUMDOKUMA)
gldan en avantajll teklil
'oktur.
;eZ XOtrcn-E'S 30X30 OPAKSIZ
10309
iAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKLI
10339
|,ULO GAZBEZI
10000
Agaoglu
A,C.S
?9.900,0( TGAOGLU TIBBI
0,799
loktur
iAG.TEKSTIL
iAN VE TIC.A $
9000(
Adet
l,4r
I
33.200,0( IOLMAN IQ V!; DI$
okhu
|ICARET YATIRIM
-TD.$TI.
aoktur.
Adet
grdan en avantajh teklil
'oktur.
140
110342
|TERILIZASYON RULOSU 10 CM
1000(
Metre
0,1
I
I . t 80,0(
3RDE$LER
I/
Ilt
lH.ric.LrD,$ri
N
141
CM
A
roq
Metre
{
x
Q,22
I
1.400,0(
u
ffi
t42
1
t44
110351
10 500,0( JUN
21,0(
50(
Adet
3M
iAN
HIZLI SONUQ VERBN
}iYOLOJiK iNDIKATOR
}III{AR
10348
_bIJrKl\L ri rHJ r
\B CiH, VE ALET
.H.
TAAH, MUM. TiC.
rD. $TI.
:ARDE$LER TIBtsI
riH TiC LTD.$Ti.
0,342
6000
Metre
10346
I
MbL'IKAL ID]
:IHAZ
:TH.VETiC,LTD $Ti
Getjnge
Assured
}UHAR OTOKLAV BIYOLOJTK
NDiKATORU
:IINA-SA IQ VE DI$
TiC. PAZ TEM. LTD.
75,0( iETINGE SAULll(
)u!
Adet
MUNIBNT
irl
TH IHR.TIC.VE
iAN.LTD.$TI.
l4s
1
10354
TOG
]UHAR OTOKLAV INDIKA1 ORU
2 600,0( ]SK TIBBI
0,01:
20000(
Adet
TtBBI
!4ALZEMELER
R SAN. VE
TH,iHR,TiC.LTD.$TI
},r kalemde ekonotnik
Adel
JTILEN OKSIT GAZ KARTU\iU
I 1035
t46
oktur.
rgrdan en avmtajlr tekli
ioktur,
I 10357
PMS Steripack
)TOKIAV BANDI BU}IAR
)qt
40
Adet
1.192,0( IEDIKAL I$ IIAST.
,AB CIH, VE ALET,
TH TAAH, MUM.
ric. LTD. $TI.
110622
148
TOG
IOWIE DICK TEST INDIKATUKU (Tt1K
1,3
100
Adet
IAKUE+LEI I rE
L311,0( ]SK IIBtsI
riH.ric,LTD,$TI
v{ALZEMELER
TH,IHR,TiC.LTD $Ti
1
:ULLANIMLIK)
r49
1
10910
=-BnirizesYorq
T
aokfllr
lu kaletnde ekonomtk
grdan en avantajh teklil
'oktur.
Adet
PeruT Po$ETi 20x46
IM
50
I 10916
:r-BnilizRsvol.tpAKETPO$ETI30x54
Suderned
6.840,0( )EMIRBA$
0,221
100(
Ade
Adet
(ATATERTAMPONU
l5
TiC.LTD $TI
V{EDIKAL A.$
]M
I
rgrdan en avantajh tekl
ioktur.
52
I 1 1740
Ecolab
ILKALi CERRAHI ALET YIKAMA
Litre
ls00l
22,9(
34 350,0t \Y
IIN M-bUTf'AL
JIDA
N$.DAN.TEM.MAD.
iOLUSYONU
./E HIZ.SAN VE
ric,LTD.$Ti
153
I 1754
1
l)4
1
I
111759
I 1?58
I 1760
156
1
151
I 1 1?65
TERRAHTALET YAcLAYIC] VE BAL'T\4
iOLUSYONU
Getinge
Litre
4A
Adei
500(
\LET TEMiZLEYICI VE ON
)EZENFEKSIYON MADDESi
Ecolab
(tLOLi
RAM
100(
ilssKDUzevALETDEZENFEKTANI
Ecolab
lNZIM l9BKlKIl ullt(KAn
Ecolab
ERRAHi ALET YIKAMA MAKINES
:iRLiLiK TESTI
a)7
45\
5,901
4q
5{
19.0s7
,
JETINGE SAGLIK
JRUNLERI
TH.IHR TIC,VE
$.DAN.TEM.MAD
Z.SAN.VE
iAN.LTD.$TI.
l.LTD.$Ti.
/v )uu,u iAKUrlLtK
I
VI
rD
riH.ric.LrD.$ri
49.500,01
!YIIN Mj1DIKAL
iIDA
N$,DAN,TEM.MAD,
/EHIZ SAN.VE
]iC LTD.$Ti.
aoktur.
50,5(
20c
RAM
Litre
26.800,0(
80(
\Y'IIN MbDIKAL
iIDA
TEMiZLEME SOLUSYONU
N$,DAN.TEM.MAD
{E HIZ,SAN.VE
IiC.LTD.STI
I58
I 1 1880
Ade
tr.OTEN KALINTI TESTI
50
40(
2.028,0( }ETINGE SAGLII(
IRUNLERI
TH IHR,TIC.VE
JAN.LTD,$TI
(/
159
1
I 1920
S
a
\-
A\y
7.250,0(
Adet
.)N
riH.Tic.LTD.$TI.
l
",
f-
ALEP FORMUNDAKI OZELLIKLERE
KARTU$U (GANDUS
RiLIZATOR YAZICI KARTU$U
wo MARKAHM
3o1o)
KAPAMA MAKNASI KONTROL
(TEKNIK $ARTNAMESINE
ZUN NAYLON ORTU(2IOX5OCM
tIN TiC, LTD. $TI
SAG,URUN.VE
,SAN,VE TiC, A $
;POSABLE DUZ KAPATICI STAPLER
2.5 MM (VASKULER DOKTD
30-2,s MM (VASKULER
,8
MM (KALINDOKU)
POSABLE DUZ KAPATICI STAPLER
5-4,8 MM (KALIN DOKU)
30-4,8 MM (KALIN DOKU)
SPOSABLE DUZ KAPATICI STAPLER
45-4,8 MM (KALIN DOKU)
kalemde ekonomik
en avantajh
t78
270110
:ivtv,csal- pToREDEZI AMA(lLl
)AHiLi KULLANIM igiN
Novatech
149.001
Adet
7.450,0( IIOTEMATtBBI
]IH SAN.VE
JC,LTD.$TI
STERiL TOZ
,UDRA
t't9
2',70160
foktur,
Adet
lg'_==-uruniorsi:lNvrnsrssi
Lgrdan
en avantajh teklil
roktur.
2701'10
180
Adet
OKSIJEN REZEK V UAIILI V,/UTLI
I,UKSEK KONSANTRASYON MASKESI
58,5( IEDIKAL
1,9
3(
TH,
210220
Altech
o==-lvcLRcrill4oMM TEK IGNELI 2
Adet
270230
Adet
20
50(
1.03s,0
UMARA
270240
183
A,$
)RTIP TIBBI
dALZEME SAN. VE
2'.t024s
;AN.VE TIC.A.$
IIC A$
23
50(
OLYGLACTIN 36MM I
1.1E5,0{
OZTIBBI
\LTINDALMED
IALZEME SAN VE
dEDIKAL INS.OTO
iAN TIC.LTD.STI.
ic.A
184
VE TiC.A $
TALZEI,E SAN. VE
rc.
OLYGLACTIN 4OMM I-bK I(jN-I1LI
$rI
225,0( )RTIP TIBBI
)4
50
{UMARA
82
aoktur.
TAAH MUM,
ric. LTD.
NON.REBREATHING)"
181
I) tlAsl.
,AB. CiH. VE ALET,
Nt9qxP9l
,ECTUS DUZELTME tsARI
Adet
t(
20.400,0(
2 040,0c
$
foktur
ERES MEDIKAL
)ANI$MANLIK
\ilALAT SAN,VE
'ic.LTD.$ri.
z'10250
185
I(
,ECTUS STABILIZORU
oktur,
MbDIKAL
)ANI$MANLIK
MALAT SAN VE
20 400,0( ,ERES
2.040,0(
TIC,LTD.$TI.
86
i
270180
,OLYPROI
GNELI
r8t
SU I UKE 2OMIVI
Adet
9
-21026i-
7
2.310,0(
.71
:oviDiEN SAGLIK
roktur,
(ESiCi KAPATICI
75
|u kalemde ekonomlk
grdan en avantajlr teklil
Adet
\YAI{L-ANABILiRZn/aAIDMosTATR
I
30
5-O
MM TABANCA
oktur
,oktur.
I
88
18e
I
-
.Y,CRLANABILIR ZIMBA }IEMOS'I'AI]K
ESiCi KAPATICI 75 MM KARTU$
INDOSKOPiK DUZ KAPATICI VE
GSiCi STAPLERKARTU$U 45-4'8 MM
Covidien
Adet
2(
248,0(
210211
iT.IDOSTOPjT OUZ KAPATICI VE
GSiCi STAPLERKARTU$U 30.2 5
Covidien
Adet
I
248,0(
2 480,00
270273
Medbar
Ade
0,421
8.862,0(
I
I
q
191
Adet
270261
I 1 0378
en avantajh teklil
4.960.0c ]OVIDIBN SAL'LIK
\.$
MM
2100(
Toplam:
lokhrr,
1.594.798,90
fr
M

Benzer belgeler

ozellik Mf,ktart

ozellik Mf,ktart ihale Kayrt Numarasr z 2015143496 : Tiirkiye Yiiksek ihtisas Elitim ve Araqtrma Hastanesi idarenin Adr : 2015 y[r cASTRoENTERoLoJi KLiNici l7s KALEM TIBBI SARF MALZEME IHALESI igin Adr ihalle Tarih...

Detaylı

Sayfa: I I 26

Sayfa: I I 26 'ED-I-ATRIK TUP DEGi$iM KATATERI

Detaylı

ffiffiffi

ffiffiffi teklif etti[i toplam 13.687,00 TL ile, YUSUFOGLU KIRTASIYE iN$. NAK.PAZ.SAN. \/E TiC. LTD. $Ti. nin 5,6,9,10,11,12nci kaleme reklif eni[i toplam

Detaylı