Sayı Cihaz No Cihaz Adı Cihaz Markası Cihaz Modeli İmalatçı Firma

Transkript

Sayı Cihaz No Cihaz Adı Cihaz Markası Cihaz Modeli İmalatçı Firma
Ek 10: Makine ve Techizat Bilgileri
Cihaz Özellikleri
Sayı
Cihaz Adı
Cihaz No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B219915880
B233221851
121361752
121361647
042BR13080
72367T-01-13
TRF31312YF
TRF149OL31
3CQ23525KN
B01391
559BR2201
5382CN402192
121336913
121336918
121337043
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
A11454907760 CD
221BR-50362
690BR-4603
552BR091658
97BR46118
97BR46175
O44393
151186
HI 1291
B323426140
962BR 20003
150829
HF24G241/35
010-0574
SE24CG200576
149187
01-0479
FD921106907771
FD950817634109
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
00397
18911
111303704
FLD00003734
CZC3373LV1
CZC3373LV3
D3LMTF101009
YOK
BN21731310
CN-OWMYJW-74445-388-F5ZL
YOK
BN21731310
13-02-21-170
01-0390
64
65
66
67
68
69
YOK
9000695632
12116
5384CK900755
043BR46235
278BR006634
Cihaz Markası
Ekonomik Özellikler
Cihaz Modeli
İmalatçı
Firma
Cihaz
Yapım
Yılı
Cihaz
Alım
Tarihi
Cihazın
Durumu
Cihazın Teknik Özellikleri
Cihaz
Alım
Bedeli
(TL)
Kullanıcı İstatistikleri
Kullanı
Ekonom
Kullanı m Dışı
Amortis
Yıllık
Bugünk
ik
m
Kalma
man
Kullanıc
ü Değeri Ömrü(yıl
Oranı(S Oranı
Bedeli
ı Sayısı
)
aat/Yıl) (Saat/Yıl
)
OHAUS
OHAUS
Heidolph
Heidolph
BIO-RAD
Sonics
hp
hp
HP Compaq
HP
BIO-RAD
eppendorf
Heidolph
Heidolph
Heidolph
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
hassas ölçüm
hassas ölçüm
karıştırma işlemleri
karıştırma işlemleri
DC güç kaynağı
mekanik parçlayICI
Bilgisayar
Bilgisayar
Monitor
Monitor
proteomixşçşn çalışmaları
sabit ısıtma işlemi
karıştırıcı
karıştırıcı
karıştırıcı
3000
5000
1200
1200
4000
15000
3000
2500
500
1000
45000
15000
1000
1000
1000
3000
5000
1200
1200
4000
15000
3000
2500
500
1000
45000
15000
1000
1000
1000
5
5
7
7
4
3
5
5
5
5
3
3
5
5
5
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
Uv 1800
Trans Blot SD cell
Trans Blot turbo
Multi Protean tetra cell
Protean II xi cell
Protean II xi cell
ME-400HI
1-16
HI 207
seven compact
CHEF DR III System
1-14AG925ESW
procellys 24
excella e24
3-30 KS
ES120
KG57NVW20N
KG57NVW20N
Shimadzu
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
IMPULSE SEALER
SIGMA
HANNA
Mettler Tolede
BIO-RAD
SIGMA
SIEMENS
Bertin
new bruswick scientific
SIGMA
Nüve
SIEMENS
SIEMENS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
ilgili maddenin konsantrasyonunu belirleme
western analizleri
western analizleri
jel yürütme
jel yürütme
jel yürütme
paketleme işleri
hızlı bir şekilde döndürerek ayrıştırma
örneğin asitlik bazlık derecesini ölçme
örneğin asitlik bazlık derecesini ölçme
genotipleme işlemleri
hızlı bir şekilde döndürerek ayrıştırma
pişirme ve çözme işlemleri için
homojenizasyon parçalama
mikrobiyolojik hücre yeliştirme
hızlı bir şekilde döndürerek ayrıştırma
belli bir sıcaklıkta örneği inkübe etme
sabit bir sıcaklıkta depolama
sabit bir sıcaklıkta depolama
35000
5000
5000
5000
5000
5000
1000
9000
1000
2000
85000
6000
550
42000
50000
50000
9000
1800
1800
35000
5000
5000
5000
5000
5000
1000
9000
1000
2000
85000
6000
550
42000
50000
50000
9000
1800
1800
4
3
3
3
3
3
5
4
2
2
3
4
5
4
3
4
5
5
5
10
15
15
5
15
15
10
15
15
15
5
10
10
5
5
5
15
15
15
hedlab
CHRIST
heidoph
ELGA
HP
HP
Asus
HP
Dell
Dell
Peak scientific
AB SCIEX
LC EKSIGENT MICRO LC 200
Nüve
150
ALPHA 1-2 LP Plus
silentcrusher M
PureLab flex
Z420 workstation
Z420 workstation
VK278
ZR2740w
optiplex 9010
23"
AB-3G
5600 TIRPLE TOF
NANO LC 425
ES120
hedlab
2012
CHRIST
2013
heidoph
2013
ELGA
2013
HP
2013
HP
2013
Asus
2013
HP
2013
Dell
2013
Dell
2013
Peak scientific
2013
AB SCIEX
2013
LC EKSIGENT MICRO LC 200 2013
Nüve
2012
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
emiş kuvveti ile havayı temizleme çekme
dondurarak kurutma
parçalayarak homojenize etme
yüksek saflıkta su elde etme
Bilgisayar
Bilgisayar
Monitor
Monitor
Bilgisayar
Monitor
azot üretme
nano lc
nano hplc
belli bir sıcaklıkta örneği inkübe etme
8000
48000
5000
17000
6000
6000
1500
1500
1500
500
50000
1100000
200000
9000
8000
48000
5000
17000
6000
6000
1500
1500
1500
500
50000
1100000
200000
9000
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
10
5
5
15
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
Hedef
SIEMENS
Termal
eppendorf
BIO-RAD
BIO-RAD
Hedef
YOK
H11960
Thermomixer F1.5
Power Pack HC
sub cell gt
YOK
SIEMENS
Termal
eppendorf
BIO-RAD
BIO-RAD
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
emiş kuvveti ile havayı temizleme çekme
pişirme ve çözme işlemleri için
mikrobyoliyolojik hücre kültürü
sabit ısıtma işlemi
DC güç kaynağı
jel yürütme
6000
550
3000
17000
4000
4000
6000
550
3000
17000
4000
4000
5
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
3
Microforge
Micro Puller
Sterilizatör
Kuru Etüv
CO2 li Etüv
Santrifüj
Sterio Mikroskop ( 2 adet)
İnverted Mikroskop
Kamera
Thermo Plate
Laminar Air Flow
Mikromanüpülatör Kollar
-20
4
Kapalı sistem hayvan ünitesi( 2 adet )
Hassas Terazi
Analitik Terazi
Manyetik Karıştırıcı
Manyetik Karıştırıcı
Güç Kaynağı
Sonikatör
Bilgisayar
Bilgisayar
Monitor
Monitor
İzoelektrik Focuslama
Therma mixer
Vorteks
Vorteks
Vorteks
NARISIGE
NARISIGE
NÜVE
NÜVE
PANASONİC
SİGMA
LAICA
NİKON
LEICA
TOKAI HIT
TELSTAR
NARISIGE
PANASONİC
SIEMENS
TECNIPLAST
OHAUS
OHAUS
Heidolph
Heidolph
BIO-RAD
Sonics
hp
hp
HP Compaq
HP
BIO-RAD
eppendorf
Heidolph
Heidolph
Heidolph
MF-900
PC-10
FN 032 DRY / HEAT
EN- 400
MCO-19AIC-UV-PE
2- 16KL
S8APO
ELİPSE- Ti- U
L2
TP- 108R05
EF / S 4 CLASS II
NT- 88- V3
MDFU5312
KG57NVW20N / A+
Adventure Pro
EX224
MR Hei Standard
MR Hei Standard
Power Pack Universal
Vibra-cell VCX 130
core i7
core i5
LE 2202X
ZR2440w
PROTEAN i12 IEF Cell
Thermomixer C
Reax TOP
Reax TOP
Reax TOP
Spektrofotometre
Western Blot Ümitesi
Western Blot Ümitesi
Elektroforez Tankı
Elektroforez Tankı
Elektroforez Tankı
Paketleme cihazı
Santrifuj
pH metre
pH metre
pulse field jel elektroforez sistemi
Mikrosantrifuj
Mikrodalga Fırın
Homojenizer
Orbital Çalkalayıcı-Soğutmalı
Santrifuj
İnkübatör
Buzdolabı
Buzdolabı
Shimadzu
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
BIO-RAD
IMPULSE SEALER
SIGMA
HANNA
Mettler Tolede
BIO-RAD
SIGMA
SIEMENS
Bertin
new bruswick scientific
SIGMA
Nüve
SIEMENS
SIEMENS
Çeker Ocak
Liyofilizatör
Mekanik Homojenizatör
Ultra Saf Su cihazı
Bilgisayar
Bilgisayar
Monitor
Monitor
Bilgisayar
Monitor
Azot üretme cihazı
LC-MS-MS sistem
HPLC
İnkübatör
Çeker Ocak
Mikro Dalga Fırın
Çalkalayıcı Su Banyosu
Therma mixer
Güç Kaynağı
Elektroforez Tankı
2012
2013
2012
2013
2013
2013
Makina
techizat
kullanıla Bakım
rak
Periyod
çıkartıla
u
n yayın
sayısı
Bakım Özellikleri
Yıllık
Arıza
Sayısı
Sorumlu
Kişi
Sorumlu
Kişi
Telefon
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
560604023
258BR010245
03-1206
11080481
12010003
DL 1435 12Z
805235
JM 24094
JB 29076
JC 30758
JE 28104
HH22882
HA26022
YOK
JD 24247
JB 29073
JC 31738
JE 27367
JM 24069
JD 27786
JC 30754
JG 22282
29407
90047
HX-10359
805236
WO 06910
T019307
5353BP816315
5355BO358472
AE6801104
AJD12A004
146977
0000460-02-00
A11645000348LP
01-0024
CT002822
01-0078
R04122166
354405/12
A-581
DL 1446 12Z
12010034
12-11196
396
373243
7L06L00508
371543
366581
5687
731 BR 00 842
K3010153
TOS9223
24154-121
3120874
LCPG1144
01-0474
515815
100586
11100205
363114
0004844-02-00
515817
11120880
100878
363111
0004617-02-00
515818
11120881
100093
363110
0004797-02-00
1110804
515853
12119
14277
12118
1258
200699
1110339
Mikrofuj
Elektroforez Tankı
İnkübatör
20 Dondurucu
80 Derin Dondurucu
Buz Makinesi
Otoklav
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Makropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Mikropipet
Light Cycler 480 II/96
Bio Mark HD Fluidigm 100-2804 B
Bio Mark Fluidigm HX İFC Controller BMK-IFC-HX
AIP Otoklav CL-40M
Clean Air Type EF/S4 Class II pj12-000142
Lab Companion Magnetic Stirrer AA-H 330215 BK MS-17BB
Eppendorf Mix Mate Eppendorf AG 5353
Eppendorf Thermomixer Comfort 5355
G Adam Equipment Hassas Terazi
Beckman Coulter Allegra 25R Centrifuge 369436
Sigma D-37520 Osterode Harz 1-15PK 10152
Hettich Santrifuge D-78532 Tuttilingen Type 2200
SHIMADZU Biotech BioSpec-Nano 206-26300-48
NÜVE SHAKING WATER BATH ST30
Bio-RAD C1000 TOUCH™ THERMAL CYCLER
NÜVE CO2 İNCUBATOR EC 160
QİAGEN ROTOR-GENE Q
MRC HASSAS TERAZİ BPS-600-C2
AXIS AX-135
SCOTSMAN AF 103 AS 230/50/1
SANYO BİOMEDİCAL FREEZER MDF-U5312
BİNDER -80 DERİN DONDURUCU DIN 12880
HEDLAB ÇEKER OCAK
LECİA MİCROSYSTEM TYPE EL 6000
APC LİNE-R 600
LEICA MİCROSYSTEM CMS GmbH CTR5000
LEICA MİKROSKOP TYPE DM5000B
QİAGEN QIA cube
BIORAD CHEMIDOC MP IMAGING SYSTEM
PEQLAB PLATE SANTRİFÜJ C1000-PEQ-230EU
JEIOTECH VORTEX MİXER AAH36011SK VM-96M
HITACHI AB 3500, GENETİC ANALYSER 8 ch RVO
MİKROPİPETLER
GS Junior Yeni Nesil DNA Dizileme
Magna Pure LC Otomatik DNA İzolasyon Cihazı
NÜVE cooled İNCUBATOR ES 120
Laminar Air Flow
Buzdolabı -20,+4 ºC
İnkübatör
Mikroskop (invert)
Santrifüj
Laminar Air Flow
İnkübatör
Buzdolabı -20,+4 ºC
Mikroskop (invert)
Santrifüj
Laminar Air Flow
İnkübatör
Buzdolabı -20,+4 ºC
Mikroskop (invert)
Santrifüj
Vortex
Laminar Air Flow
ETÜV
İki yönlü otoklav
ETÜV
Çamaşır Makinası
Kurutma Makinası
Buzdolabı +4 ºC
BIOSAN
BIO-RAD
Nüve
Sanyo Biomedical
Sanyo
Scotsman
ALP
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
ERKAM
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
Roche
BioMark
BioMark
AIP
Clean Air
Lab Companion
Eppendorf
Eppendorf
G Adam
Beckman
Sigma
Hettich
Shimadzu
Nüve
Bio-Rad
Nüve
Qiagen
MRC
AXIS
Scotsman
Sanyo
Binder
Hedlab
Leica
APC
Leica
Leica
Qiagen
Bio-Rad
Peqlab
Jeiotech
Hitachi
Gilson
Roche
Roche
Nüve
Telstar
Siemens
Sanyo
Leica
Hettich
Telstar
Sanyo
Siemens
Leica
Hettich
Telstar
Sanyo
Siemens
Leica
Hettich
mrc
Telstar
Termal
Getinge
Termal
Simens
Simens
Sanyo
Combi Spin
wide mini sub cell gt
FN120
Freezer MDF-U5312
MDF-U700 VX
AF103
CL 40M
2µl
20µl
200µl
1000µl
2µl-20µl multichanel
20µl-200µl multichanel
PIPA-0006
2µl
20µl
200µl
1000µl
2µl
20µl
200µl
1000µl
480 II/96
Fluidigm 100-2804 B
BMK-IFC-HX
CL-40M
pj12-000142
MS-17BB
AG 5353
5355
BIOSAN
BIO-RAD
Nüve
Sanyo Biomedical
Sanyo
Scotsman
ALP
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
ERKAM
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
GILSON
369436
1-15PK 10152
2200
206-26300-48
ST30
C1000
EC160
Rotor Gene-Q
BPS-600-C2
AX-135
AS 230/50/1
MDF-U5312
DIN 12880
EL 6000
R 600
CTR5000
DM5000B
Qia cube
Universal Hood III
C1000-PEQ-230EU
AAH36011SK VM-96M
622/3310
5526337001
ES 120
BİOII Advence
KG57NVW20N/04
MCO-19M (UV)
DM LILED
Universal 320R
BİOII Advence
MCO-19AIC (UV)
KG57NX01NE/05
DM LILED
Universal 320R
BİOII Advence
MCO-19AIC (UV)
KG57NVW20N/04
DM LILED
Universal 320R
S1-100
BİOII Advence
H11520BD
Hs-33
H11520BD
WM10S461TR
WT46W562TR
MPR-514
Telstar
Siemens
Sanyo
Leica
Hettich
Telstar
Sanyo
Siemens
Leica
Hettich
Telstar
Sanyo
Siemens
Leica
Hettich
mrc
Telstar
Termal
Getinge
Termal
Simens
Simens
Sanyo
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
küçük hacimde örnekleri karıştırma
jel yürütme
belli bir sıcaklıkta örneği inkübe etme
dondurucu
dondurucu
buz üretme
sterilizasyon işlemi
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
çok küçük hacimlerde çözelti almaya yarar
3000
3000
9000
13000
48000
7000
21000
650
650
650
650
2000
2000
1800
650
650
650
650
650
650
650
650
3000
3000
9000
13000
48000
7000
21000
650
650
650
650
2000
2000
1800
650
650
650
650
650
650
650
650
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
1110336
1004-2853-0812
CVEAB08L107
515832
12010015
0004616-02-00
3631117
80400405944VV1089
1110807
1129210845
8567177
6048545
100880
RT0020712RBK
12122
02-1299
31008175
1200562
1200563
110899
1200537
110864
332737A
203964A
214846A
214581A
127672A
117511A
214441A
214780A
204018A
332745A
127875A
135879A
128282A
204040A
127831A
136209A
128343A
204032A
127666A
135915A
128214A
204097A
HC25138
HH22881
1011095
11090725
201210043-1-9
363115
0001646-02-00
01-0012
043287110R010
100022
1200564
330133A
136228A
214851A
204051A
231
192
E97501487
TRF2400LT5
CNC2300DGP
136428A
128220A
203985A
1301519
330132A
136304A
214837A
204015A
1200590
JM2407
GN21077
JC30752
JE27383
515252568
1123280116
505-20000-00-3
150825
Buzdolabı +4 ºC
-80ºC Buzdolabı
Saklama Tankı
Laminar Air Flow
İnkübatör
Santrifüj
Mikroskop (invert)
Mikroskop (Düz Işık Mik.)
Vortex
Terazi (Hassas)
PH Metre (El Tipi)
Tabla Shaker
Buzdolabı -20,+4 ºC
Eliza Okuyucu
Manyetik Karıştırıcı
Su Banyosu
Sıvı Azot Tankı
Pipet Aid
Pipet Aid
Pipet Aid
Pipet Aid
Pipet Aid
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Multi Chanel Pipet
Multi Chanel Pipet
Paketleme Makinası
İnkübatör
Laminar Air Flow
Mikroskop
Santrifüj
Su Banyosu
İnkübatör
Buzdolabı -20,+4 ºC
Pipet Aid
Pipet
Pipet
Pipet
Pipet
Buzdolabı -20 ºC
Buzdolabı -20 ºC
Flow Sitometri
Bilgisayar
Bilgisayar ekranı
10 - 100 ml (pipet)
20 - 200 ml (pipet)
100 - 1000 ml (pipet)
Pipet Aid
0,5 - 10 ml (pipet)
10 - 100 ml (pipet)
20 - 200 ml (pipet)
100 - 1000 ml (pipet)
Pipet Aid
0,2 - 2 ml (pipet)
2 - 20 ml (pipet)
20 -200 ml (pipet)
100 - 1000 ml (pipet)
Multi Detection
Labcycler
Manyetik karıştırıcı
Minifüj
Sanyo
New Brunswich
MVE Chart
Telstar
Sanyo
Hettich
Leica
Leica
mrc
OHAUS
Hanna
IKA
Siemens
Robonik
Termal
Nüve
MVE Chart
Gilson
Gilson
Gilson
Gilson
Gilson
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Gilson
Gilson
PMS
Sanyo
Telstar
Leica
Hettich
Nüve
Wisecube
Siemens
Gilson
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Siemens
Siemens
BD
HP
HP
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Gilson
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Gilson
Gilson
Gilson
Gilson
Gilson
Promega
Sensoquest
Heidolph
Sigma
MPR-514
Sanyo
U410 Premıum
New Brunswich
800 Series-190
MVE Chart
BİOII Advence
Telstar
MCO-19AIC (UV)
Sanyo
Üniversal 320R
Hettich
DM LILED
Leica
DM 500
Leica
S1-100
mrc
Explorer Pro
OHAUS
H1207
Hanna
KS260C
IKA
KG57NX01NE/05
Siemens
Readwell Touch
Robonik
N11151M
Termal
NB 5
Nüve
Euro-CYL 230/4 Type MVE Chart 2010
Macroman
Gilson
Macroman
Gilson
Macroman
Gilson
Macroman
Gilson
Macroman
Gilson
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Pipetman
Gilson
Pipetman
Gilson
Steripack
PMS
MCO-19AIC (UV)
Sanyo
Clean Air
Telstar
DFC450
Leica
Rotina 380
Hettich
ST 30
Nüve
WIG-32
Wisecube
KG57NVW20N/04
Siemens
Macroman
Gilson
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
GS29VVW30/01
Siemens
GS29VVW30/01
Siemens
FLWS-0001
BD
compaq elite 8300
HP
compaq l2002x
HP
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Macroman
Gilson
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Research Plus
Eppendorf
Macroman
Gilson
Pipetman
Gilson
Pipetman
Gilson
Pipetman
Gilson
Pipetman
Gilson
Glomax
Promega
Sensoquest
Labcycler
Termal N11151M
Heidolph
thermomixer comfort
Sigma
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
B331611244
7200121051
0001466-04-00
1110364
534400
D449517667
TBLS-0001
ELI2-0001
02-1323
L512.0261
10100587
10100585
201210043-1-16
201210043-1-6
11905104
KG57NVW20N
5384CK900755
1110806
043BR46235
1116290157
600529506
BCKN-0707360513315009
560604023
8.69886E+12
pH metre
Cell analyzer
Santrifüj
Kit dolabı
Görüntüleme Sistemli Faz Kontrast İnverted Mikroskop
Hassas terazi
IKAKS260
ELİSA
Su banyosu
Su banyosu
Karbondioksitli inkübatör
Karbondioksitli inkübatör
Laminar air flow
Laminar air flow
Mikrodalga
Saklama Tankı
Derin Dondurucu
Buzdolabı
Su banyosu
Isıtıcı blok
Vorteks
Elektroforez güç kaynağı
PCR lab cycler
Mikrodalga fırın
Buzdolabı
Spinner
DNA-RNA UV Cleaner
Cooled İnkubatör
Mikrodalga fırın
Dry Heat Sterilizatör
Hettich
Millipore
Hettich
Sanyo
Nikon
Shimadzu
IKA
ReadwellTouch
Nüve
Memmert
Sanyo
Sanyo
Telstar Cleanair
Telstar Cleanair
Siemens
Chart
Siemens
Siemens
Termal Lab.aletleri
Eppendorf
MRC
BioRad
Sensoquest
Arçelik
Arçelik
Biosan
Biosan
Nüve
Siemens
Nüve
Mettler Toledo
Mettler Toledo
muse
Millipore
Rotina 380 1701
Hettich
MPR-514
Sanyo
Eclipse Ti-S
Nikon Eclipse Ti-S
Shimadzu
AUX220
IKA
IKAKS260
ReadwellTouch
nb 5
Nüve
WNB 10
Memmert
MCO-19AIC (UV)
Sanyo
MCO-19AIC (UV)
Sanyo
EF/S-4
Telstar Cleanair
EF/S-4
Telstar Cleanair
Siemens
MVE TEC 3000
Chart
Siemens
Termomikser
51100 Vorteks Mikser
Power Pac HC
MD554
2041D
FVL-2400N
UVC-T-AR
ES120
FN-120
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda
Kullanımda

Benzer belgeler