ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016

Transkript

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016
Kayıt Yenileme
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
2016 - 2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
DÖNEM - I AKADEMĠK TAKVĠMĠ
31 Ağustos - 02 Eylül 2016
Ders DeğiĢtirme
DÖNEM - I
Tıp ve Ġnsan Bilimleri Ders Kurulu I
Tıp ve Ġnsan Bilimleri Ders Kurulu I Arasınavı 1
Entegre Ders Kurulu 1 (Molekülden Hücreye)
Entegre Ders Kurulu 1 Kurulsonu Sınavı
Entegre Ders Kurulu 2 (Hücresel Metabolizma)
Entegre Ders Kurulu 2 Kurulsonu Sınavı
Tıp ve Ġnsan Bilimleri Ders Kurulu I Arasınavı 2
Ara Tatil
Entegre Ders Kurulu 3 (Genel Embriyoloji ve Doku Biyolojisi)
Entegre Ders Kurulu 3 Kurulsonu Sınavı
Entegre Ders Kurulu 4 (Topografik Anatomi)
Entegre Ders Kurulu 4 Kurulsonu Sınavı
Entegre Ders Kurulu 5 (Kan, DolaĢım ve Solunum Sistemleri)
05 - 07 Eylül 2016
05 Eylül 2016 - 29 Haziran 2017
05 Eylül 2016
22 Haziran 2017
17 Ekim 2016
17 Ekim 2016
05 Aralık 2016
05 Aralık 2016
05 Aralık 2016
17 Ocak 2017
17 Ocak 2017
12 Ocak 2017
18 Ocak - 03 Şubat 2017
06 Şubat 2017
13 Mart 2017
13 Mart 2017
13 Mart 2017
24 Nisan 2017
24 Nisan 2017
24 Nisan 2017
16 Haziran 2017
Entegre Ders Kurulu 5 Kurulsonu Sınavı
16 Haziran 2017
Tıp ve Ġnsan Bilimleri Ders Kurulu I Kurulsonu Sınavı
22 Haziran 2017
Entegre Ders Kurulları Yılsonu sınavı
29 Haziran 2017
Tıp ve Ġnsan Bilimleri Ders Kurulu I Bütünleme Sınavı
07 Temmuz 2017
Entegre Ders Kurulları Bütünleme Sınavı
14 Temmuz 2017
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
2016 - 2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
2., 3., 4., 5. ve 6. DÖNEM AKADEMĠK TAKVĠMĠ
BLOK EĞĠTĠM DÖNEMĠ
DÖNEM II
DÖNEM III
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme
Güz Yarıyılı Ders DeğiĢtirme
31 Ağustos - 02 Eylül 2016
05 - 07 Eylül 2016
Güz Yarıyılı
05 Eylül 2016 - 03 Ocak 2017
Arasınav Dönemi
Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi
ġubat Tatili
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı
Klinik Öncesi Eğitimi Dönemi Sonu Ek Sınavı
Bahar Yarıyılı
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme
Bahar Yarıyılı Ders DeğiĢtirme
Arasınav Dönemi
Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi
18 Kasım 2016 - 02 Aralık 2016
DÖNEM IV
DÖNEM V
DÖNEM VI
25 - 29 Ağustos 2016
25 - 29 Ağustos 2016
28 - 30 Haziran 2016
4. SINIF
5.SINIF
BLOK EĞĠTĠM DÖNEMĠ
BLOK EĞĠTĠM
DÖNEMĠ
04 - 17 Ocak 2017
ZORUNLU STAJLAR
18 Ocak - 10 ġubat 2017
31 Ağustos 2016
30 Ocak 2017 - 03 ġubat 2017
AĠLE
HEKĠMLĠĞĠ
DÖNEMĠ
31 Ağustos 2016
02 Mart 2017
01 Temmuz 2016
08 - 10 ġubat 2017
13 - 15 ġubat 2017
20 - 24 Ocak 2017
28 ġubat - 02 Mart 2017
SEÇMELĠ STAJLAR
28 - 30 Aralık 2016
10 - 21 Nisan 2017
16 Haziran 2017
07 - 09 ġubat 2017
13 ġubat - 07 Haziran 2017
03 Mart 2017
08 - 21 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı
10 - 14 Temmuz 2017
Klinik Öncesi ve Klinik Eğitim Dönemi Sonu Ek Sınavı
24 - 26 Temmuz 2017
18 Mayıs 2017
BÜTÜNLEME
- 05 Temmuz 2017
03
BÜTÜNLEME
01-02 Haziran 2017
16 - 20 Haziran 2017
30 Haziran 2017

Benzer belgeler

bursa teknik üniversitesi 2013-2014 eğitim

bursa teknik üniversitesi 2013-2014 eğitim Bütünleme Sınavları Programlarının ilanı son gün

Detaylı

turizm ve otel işletmeciliği

turizm ve otel işletmeciliği T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI VIZE TAKVĠMĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI 2. YARIYIL VIZE TAKVĠMĠ TURĠZM VE OTEL ĠġL...

Detaylı

turizm ve otel işletmeciliği programı

turizm ve otel işletmeciliği programı T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI BUTUNLEME TAKVĠMĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI 2. YARIYIL BUTUNLEME TAKVĠMĠ TURĠZM V...

Detaylı