Viyana`ya hoşgeldiniz

Transkript

Viyana`ya hoşgeldiniz
Viyana’ya
hoşgeldiniz
Oto kullanımında faydalı bilgiler
Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.
İçİndekİler
Sürücü Belgenizin Geçerliliği ve Bildirimi
AB ülkesi sürücü belgeleri
AB dışındaki ülkelerin sürücü belgeleri
Sürücü belgenizi Avusturya sürücü belgesine dönüştürmede
istenen belgeler
4
4
4
Taşınırken aracınızı yanınızda getirme
Avrupa Birliği içinde AB dışında bir ülkeden taşınırken
6
6
6
Aracınızda yabancı plaka
7
Aracınızın Tescili
Tescil Ofisinde ruhsat için gerekli belgeler
8
8
5
Çocukların araçta yasal güvenliği
Çocuk oto koltuğu ve hava yastığı
Trafik suç kayıtları
10
10 11 ÖAMTC Hizmetleri ve Avantajları 13
Viyana‘da ÖAMTC
14
Künye:
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC), 1010 Wien, Schubertring 1-3. İçerikten sorumlu: ÖAMTC
Migrationsmanagement. Grafik: ÖAMTC Grafik. Ocak 2015. Tüm bilgiler büyük bir itina ile araştırılmıştır, ancak garantisizdir.
Yazım ve baskı hataları yapma hakkı saklıdır.
2
3
Sürücü belgenizi Avusturya sürücü belgesine dönüştürmede istenen belgeler:
SürüCü BelGenİZİn GeçerlİlİĞİ Ve BİldİrİMİ:
yurtdışından Avusturya‘ya taşındığınızda formalite işlemleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden mi
(AB ülkesi) yoksa AB dışında bir ülkeden mi geldiğiniz sorusu ile belirlenir.
AB ülkesi sürücü belgeleri:
Bir AB ülkesinden alınmış sürücü belgesi Avusturya‘da değiştirmeye gerek olmadan kabul
edilmektedir, ancak istenirse gönüllü olarak değiştirilebilir.
AB dışındaki ülkelerin sürücü belgeleri:
Avusturya‘da ikamet adresi olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin yabancı sürücü belgesi
ülkeye girişten itibaren 12 ay geçerlidir.
Avusturya‘da ikamet adresi alındığında 18 yaşını doldurmuş kişilerin yabancı sürücü
belgesi oturma adresi alındıktan itibaren 6 ay geçerlidir.
AB üyesi olmayan bir ülkeden gelen göçmenler bu sebeple sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybetmemesi için Avusturya‘da yeni bir ikamet adresine sahip olduktan 6 ay içinde ehliyet değişikliğini
yapmaları gerekmektedir:
dilekçe
resmi kimlik
yabancı ehliyet (sürücü belgesi)
yabancı ehliyet içeriğinin özeti
35 x 45 mm ölçülerinde bir vesikalık resim
Oturduğunuz adres için ikâmetgâh belgesi
doktor raporu
Sürücü belgenizin değişiklik işlemleri Viyana’da landespolizeidirektion Wien,
Verkehrsamt (Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien) adresinde yapılmaktadır.
Mevcut ehliyetinizi teslim ettiğiniz ilgili kurumda size geçici bir süre için sadece Avusturya’da
geçerli bir sürücü belgesi verilecektir. değiştirme ücretini (doğrudan işlemi yapan kurumda veya
havale çeki ile) ödedikten sonra yeni sürücü belgeniz adresinize postalanacaktır.
Önemli bilgi: Viyana’da orijinal belgelere ek olarak yabancı ehliyet ve pasaporttan 2’şer
fotokopi istenmektedir.
İPUCU: Ehliyet içeriğinizin bir özetini ÖAMTC’de sadece € 18,–’ya temin edebilirsiniz,
bu hizmet kulüp üyelerimize ücretsizdir.
1. Aşağıdaki AB/AeB dışı ülkelerden birinden verilmiş sürücü belgeleri Avusturya‘da alınmış
sürücü ehliyetlerine eşdeğer görülmekte ve basit bazı şartlarla değiştirilmekte (direksiyon testi
gerekli değildir).
Tüm ehliyet sınıfları için: Andorra, Guernsey, Man Adası, Japonya, Jersey, Monako, San Marino,
İsviçre.
B sınıfı ehliyet için: Avustralya, Bosna-Hersek, Hong kong, İsrail, kanada, Makedonya, Güney
Afrika Cumhuriyeti, Güney kore Cumhuriyeti (eğer sürücü belgesi 1.1.1997‘den sonra verilmiş
ise), Birleşik Arap emirlikleri, ABd.
2. Sürücü belgesini diğer AB/AeB dışı ülkelerden birinden almış kişilerin direksiyon testi yapmaları
zorunludur. Bu direksiyon testi için bir sınav ücreti ödenecektir.
4
5
ArACInIZdA yABAnCI PlAkA:
TAŞInIrken ArACInIZI yAnInIZdA GeTİrMe:
Avusturya‘ya gelirken aracınızı beraberinizde getirmek isterseniz formalite işlemleri Avrupa Birliği
üyesi bir ülkeden mi (AB ülkesi) yoksa AB dışında bir ülkeden mi geldiğiniz sorusu ile belirlenir.
Avrupa Birliği içinde
Bir başa AB ülkesinden araçlar herhangi bir formalite olmaksızın Avusturya’ya getirilip
burada tescil edilebilir.
Aracınız ruhsat almadan önce ilgili vergi dairesine „norm tüketim vergisi“ (Avusturya’da ilk
defa trafik ruhsatı alan araçlar için noVA) ödenmelidir.
yabancı plakalı bir araç birinci ikametgahı (mesleki, ekonomik ve sosyal yaşam ilişkileri odağında bulunan yerleşim yeri) Avusturya’da olan bir kişi tarafından ülkeye getirildikten sonra en fazla
bir ay kullanılabilir. Bu tarihten sonra araç ya tekrar yurtdışına çıkartılmalıdır ya da Avusturya’da
öngörülen vergiler (Avusturya’da ilk trafik ruhsatı için norm tüketim vergisi, onaylanmış bir aracın
sahibi için araç sigorta vergisi) ödenmelidir.
yutdışında tescilli bir araç Avusturya’da bir aydan fazla kullanılırsa (bu süre yurtdışına geçici
seyahatlerden etkilenmez) yetkili kurum aracın Avusturya’da kalıcı konuma sahip olduğunu
kabul edecektir. Bu durumda ilgili makamın harekete geçmesi ile aracın plakasına el konulabilir,
araç sigortası iptal edilebilir ve buna bağlı olarak yurtdışındaki ruhsat geçerliliğini kaybedebilir.
Bu nedenle araca zamanında bir Avusturya ruhsatı ve plakası sağlanmalıdır. „çift ikamet kâğıtları“nın (hem Avusturya hem de yurtdışında düzenli ikamet eden kişilere ait) bu konuda hiçbir
etkisi yoktur.
AB dışında bir ülkeden taşınırken
eğer aşağıdaki kriterler yerine getirilirse aracınızı taşınma mülkü olarak, yani gümrük vergileri ve
ithalat kdV’si ödemek zorunda kalmadan Avusturya’ya getirebilirsiniz:
Önceki ikamet en az 12 ay süresince Avrupa Birliği gümrük bölgesi dışında bulunuyordu
ve şimdi Avusturya‘ya taşınmakta
Araç taşınan kişi tarafından en az altı ay üçüncü ülkede kullanılmış olmalıdır
Aracın taşınma mülkü olarak bildirimi Avusturya‘da yeni oturma adresi alındıktan bir sene
içinde gerçekleşmelidir
Vergi muafiyet başvurusu kabulünden sonra araç bir yıl boyunca yetkili kurumlara haber
vermeden kimseye ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz ya da devredilemez.
Aracınız ruhsat almadan önce ilgili vergi dairesine „norm tüketim vergisi“ (Avusturya’da ilk
defa trafik ruhsatı alan araçlar için noVA) ödenmelidir
İkamet adresi değişikliğinin kanıtı yanı sıra motorlu araçların yurtdışında satın alma ve ruhsat
belgeleri de (satın alma veya finansal kiralama sözleşmesi, faturası, teslim belgesi, motorlu araç
karnesi, ruhsat ve araç sigortası ile ilgili diğer belgeler) teslim edilmelidir.
İPUCU: ÖAMTC teknik danışmanlık uzmanları 52.– Euro karşılığında size „norm tüketim
vergisi“nin kesin hesaplamasını yapabilir (kulüp üyelerine € 26,–).
6
7
geçerli AB araç uygunluk belgesi (COC) veya
AB onaylı araçlarda ruhsat verileri bankasından çıktı
ArACInIZIn TeSCİlİ:
Avusturya’da bir aracın trafik tescilini (ve iptalini) sarı zemin üzerine
siyah yazı tabelaları („Zulassungsstelle“) ile bilinen sigorta şirketlerine ait çok sayıda tescil büroları yapmaktadır. diplomatik plakalarda
ya da plakaya el konulmuş ise ilgili kurumla bağlantı kurmak gerekir,
Viyana’da yetki landespolizeidirektion Wien, Verkehrsamt (JosefHolaubek-Platz 1, 1090 Wien) kurumundadır.
yeniden yapılan tescilde:
Zulassungsstelle
Bir Avusturya plakası almanın önkoşulu ilk önce mali mesuliyet sigortası yaptırmaktır. kanunen
zorunlu bu sigorta hem zarar gören hem de zarar vereni güvence altına almak içindir ve sigorta
primi aracın motor gücüne göre belirlenir. ek olarak (Avusturya’da onaylanmış bir aracın sahibi
için) sigorta şirketi tarafından araç sigorta vergisi tahsil edilir.
Avusturya’da yasa gereği en az 7 milyon euro tutarında sigorta zorunludur. Bu tutar içinde kişisel
yaralanmalarda 5,8 milyon euro, maddi hasarlarda da 1,2 milyon euro öngörülmüştür.
Tescil Ofisinde ruhsat için gerekli belgeler:
Zorunlu mali mesuliyet sigorta onayı
Başvuru yapana ait resmi kimlik
Araç sahibinin ikamet kağıdı (birinci ikametgah onayı) veya Tescil Bürosu ücret karşılığı
merkezi kayıt sisteminden online sorar
eğer başuru şahsen yapılmıyorsa vekaletname
Araç izin belgesi ile ruhsat belgelerinin 1. ve 2. bölümü
Mülkiyet kanıtı
Mal sahibinin adı belgelenen satın alma sözleşmesi, fatura, satış onayı, finansal kiralama
sözleşmesi
İkinci el araba tescilinde ayrıca (ilk tescil üç yıldan daha uzun zaman önce yapılmış ise):
periyodik incelemeye tabi olan taşıtlara uygulanan §57a muayenesinin geçerli, pozitif raporu
kişisel ithalatta ek olarak:
norm tüketim vergisinin yetkili vergi dairesine peşin ödendiğini gösteren belge
Aracın ruhsat belgesi daha sonra iki bölüm halinde düzenlenir:
dışı sarı/kırmızı renklerde olan 1. bölüm aracın verileri ile idari gereklilikleri içerir ve her
zaman arabada bulunmak zorundadır.
2. bölüm (sarı/mavi) izin belgesinin bir parçası olarak tescilde bununla iliştirilir.
ruhsat belgelerine mal sahibinin ismi kaydedilir.
İPUCU: ÖAMTC kulüp üyelerine özel şartlar ve çok sayıda avantajlar içeren kapsamlı bir zorunlu
mali mesuliyet sigortası* sunmakta.
*Sigorta acentası: ÖAMTC Betriebe Ges.m.b.H., sicil no:002477F01/08 | Sigortalayan: Sk Versicherung AG
Araç için izin belgesi:
ilk tescilde:
Tip karnesi, münferit lisans veya
Trafik izin belgesi veya
8
9
çOCUklArIn ArAçTA yASAl GüVenlİĞİ
çocuklar ister ana-babaları ister akrabaları ya da tanıdıkları ile seyahat etsinler, her sürücü
arabadaki çocukların kurallara uygun güvenlikte seyahat etmelerinden sorumludur.
Avusturya’nın bu konuda ayrıntılı yönetmelikleri şöyle:
14 yaşa kadar ve boyu 1,50 metreden küçük çocukların güvenli seyahati için, sadece
uygun emniyet kemeri ile donatılmış araç koltuklarında kullanılabilen ve çocuğun ağırlığı
ve boyuna uygun “çocuk oto koltuğu” gereklidir.
14 yaşa kadar fakat boyu 1,50 metreden büyük çocuklar emniyet kemeri ile donatılmış
araç koltuklarında emniyet kemeri takarak seyahat etmek zorundadır.
18 kiloya kadar çocuklar: Prensipte uygun bir çocuk oto koltuğu kullanılması gerekir. Ancak
arkada sağ ve solda çocuk koltukları sabitlenmiş ve ortada başka bir koltuk için yeterince yer
kalmamış ise (fiili imkansızlık) çocuğun üç yaşından büyük olması şartıyla emniyetinin kucak
kemeri takılarak sağlanması yeterlidir.
Çocuk oto koltuğu ve hava yastığı
Trafik suç kayıtları
Araçta çocuk emniyeti kurallarını ihlal etmek „kayıt edilen trafik suçu“ olarak kabul edilir ve hatta
suçun tekrarlanması durumunda sürücü belgesine el konulmasına dahi sebep olabilir.
İPUCU: ÖAMTC çok sayıda test edilmiş çocuk emniyet sistemi sunmakta. Arabanızla birlikte çocuğunuzu
oto emniyet koltuğu almak için getirirseniz en doğru ürünün seçimini sağlarsınız. ÖAMTC tavsiyeleriyle
size memnuniyetle yardımcı olur.
dikkat: Ön koltuk kriterlere uygun olsa bile burada çocuk oto koltuğu sadece hava yastığı bulunmayan araçlarda - ya da hava yastığı devre dışı bırakılmış ise – kullanılmalıdır. çocuklar için en
güvenli yer her zaman arabanın arka koltuğudur.
Boyu 135 cm ve daha uzun çocuklarda istisna olarak mindersiz
yüksekliği ayarlanabilir üç-nokta-kemer kullanılabilir, bunun şartı
omuz kemerinin kesinlikle boyundan geçmemesi. Bunu sağlamak
üst kemer eklem noktası ve/veya koltuğun yüksekliği ayarlanabiliyorsa mümkündür. ÖAMTC bu seçenekleri sadece beklenmedik
gezilerde kullanmanızı önerir. emniyet kemeri bulunmayan araçlarda
3 yaş altı çocukların seyahat etmesi genel olarak yasaktır.
10
11
İnTerneTTe dAHA FAZlA BİlGİ İçİn:
Avusturya Resmi Daireler Rehberi: www.help.gv.at
Viyana Belediyesi: www.wien.gv.at
Polis Müdürlüğü Vatandaş Hizmetleri: www.polizei.gv.at/wien/
Maliye Bakanlığı www.bmf.gv.at
ÖAMTC kulüp üyeliği
için 12 iyi neden
Hızla yola devam
ÖAMTC yol yardımı araçların %
80’den fazlasını hemen çalışır
hale getirir. Mobil test bilgisayarı ile hızlı arıza teşhisi.
İyi planlama - güzel bir tatil
rota planı ve hediye gezi seti. İçinde
önemli bilgiler ve haritalar ile birlikte. Seyahat ve geziler için ideal
hazırlık.
Ücretsiz yedek araç
ÖAMTC kulüp aracı. eğer ki yol
yardım elemanı aracınızı çalışır
hale getiremez ise. Gerektiğinde
en fazla 4 güne kadar bedava
kullanım.
Nakitsiz ödeme
kulüp kartınız aynı zamanda kredi
kartı. İlk yıl ücretsiz sonra cazip bir
fiyata. Shell akar yakıt bonusu
dahil!
Ortakların sunduğu avantajlarla tasarruf
kulüp kartınızla Avusturya ve dünya
çapında 160.000‘in üzerinde ortak
kuruluştan tasarruf imkanı.
mär/15
Das Mobilitätsmagaz
in des ÖAMTC
feb/15
ÖAM
2663M
1010 Wien
/ GZ02Z032663M
Großer ÖAMTC-Reife
ntest
35 aktuelle Sommerreifen
plus: Was bringt
Eco?
Marcus – der
Autopreis
Auszeichnung
en für Sicherheit und Wirtschaftlich
keit
Fest der Farben
Bali, die Insel
der Götter
Das
Verlagspos
P.b.b. Erscheinungsort
tamt
1010
Wien
und Verlagspostamt
/ GZ02Z03
JugeAu
KleiBnwa
e eRgen
ädnfdzwine
ganzwgroß
g
ueng
und
Eine
rn i
Ma
aktu
nch
elle andere
e fah
Stud
wie
in ihrerjungeRa deie zeig
Menr tägRennt,ren sp
Vier der
Mob
Ve dfahre
beliebtesten
schelich enwie sich
ilität sind
Opel Corsa, Škoda
, aziere
n unte
Seit rhä
r unbrandneu:
ltniunte
zur and
e Fabia,
r 30
Hyundai
ere n,
s zur
rsch
d ihr Arb
und Mazda 18
i20
2 im Vergleichstest
eide
eit:
Mo Seite n.
.
biliSeite 14
tät 22
.
gsort
Erscheinun
P.b.b.
TC
Mo
bilit
äts
ma
gaz
in
des
ap
r/1
rr/
/155
/15
ÖA
MT
C
Bilgi avantajını kullanın
kulüp dergisi auto touring ve
www.oeamtc.at. Bülten
hizmeti dahil.
1
01_Cover
19.02.15 08:37
Feb15_ok.
1
april15
_ok.ind
1
3M
Info
03266
d
/ GZ02Z
Cover
22.01.15
13:14
Wien
indd
01
P.b.b.
Ersche
inungso
rt und
Verlags
postam
t 1010
01 Cover März15_ok.indd
ÖA
Au MTCfm
Die erk Kamp
Kia Tes samkei ag
Infi Sorents de t im ne für
niti
La
Q5 to, s Mo Verke mehr
Bu nd de 0, SuFiat 50 nats hr
nte r
r Ku Ma baru 0 C,
ltur ya un Fores
-M
ix in d Az ter
Me tek
xik en
o
ne!
ing
t onli
ur
Jetz
to tal
to gi te 6
au di ab Sei
ÖAMTC kontrol hizmetlerine güven
Tecrübeli ve yüksek nitelikli
ÖAMTC teknisyenleri aracınızı en
modern teşhis cihazları ile kontrol
etmekteler. yetkin ve objektif
olarak.
www.oeamtc.at
Koruyucu mektup ile sağ
salim evinize gidin
koruyucu mektup (Schutzbrief)
aracınızla tekrar güvenli bir şekilde
evinize varmanızı sağlar. Avrupa‘nın
tamamında anında yardım.
19.03.1
5
12
10:01
Hak arama
kulüp avukatları hakkınızı elde etmenize yardımcı olmakta. Otomobil,
trafik ve yolculuk ile ilgili tüm hukuki
konularda yetkin yardım.
Daha aktif sürücülük
Aktif eğitim daha iyi sürücülük.
Avusturya çapında 9 ÖAMTC sürüş
tekniği merkezinden birinde. kaç
tekerli araç kullandığınız önemli
değil, kendine daha çok güvenen
emin bir sürücü olacaksınız.
İyi bir sigorta ve danışmana
sahip olmak
Otomobil, yolculuk ve kişilerle ilgili konularda yetkin danışmanlık
ve üstün fiyat-hizmet ilişkisi.
Güçlü temsilciniz
kulüp sizin yanınızda güçlü bir ortak. çıkarlarınızı temsil eden ve
tüketici haklarınızı koruyan.
Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein. 13
*Tarif providerabhängig
ÖAMTC IN WIEN
Info-Hotline 0810 120 120*
Donaustadt
Breitenleer Straße 29, 1220 Wien
Tel. (01) 250 96 11400, Fax (01) 250 96 11420
Floridsdorf
Shuttleworthstraße 8, 1210 Wien
Tel. (01) 294 41 41, Fax (01) 294 41 41 11920
Pasettistraße
Pasettistraße 96-98, 1200 Wien
Tel. (01) 332 11 02, Fax (01) 332 11 02 11820
Schanzstraße
Schanzstraße 44, 1150 Wien
Tel. (01) 981 20 10100, Fax (01) 981 20 10120
Schubertring
(nur Schalterdienste)
Schubertring 1-3, 1010 Wien
Tel. (01) 711 99 10200, Fax (01) 711 99 10220
Wien-Süd
Grenzackerstraße 16/Daumeg. 5, 1100 Wien
Tel. (01) 602 35 40, Fax (01) 602 35 40 11020
Wienerberg
Wienerbergstraße 27c, 1100 Wien
Tel. (01) 608 93 2350, Fax (01) 608 93 11320
ÖAMTC|NOTHILFE ✆120
G 0895_15 | A 705004
rund um die Uhr
bei Panne und Unfall
in ganz Österreich
www.oeamtc.at

Benzer belgeler