vize soruları - Dr. Mehmet Yuksel

Transkript

vize soruları - Dr. Mehmet Yuksel
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BAHAR
YARIYILI TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ VİZE SINAV SORULARIDIR.(25.03.2010)
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Numarası
Bölümü
Sınıfı
:
:
:
:
SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının dosya uzantısı olabilir?
a) html
b) txt
c) doc
d) xls
e) ppt
2. Aşağıdakilerden hangisi bir WYSIWYS editörüdür?
a) Hot Dog
b) Homesite
c) MS Frontpage
d) Not Defteri
e) Wordpad
3. Bir HTML kodu olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi “Beyaz” rengin hexadecimal karşılığıdır?
a) #000000
b) #FFF000
c) #FFFFFF
d) #FFFFFF
e) #0000FF
4. İki klasör üstte yer alan ve web sayfamızda kullanmak istediğimiz resim dosyasını aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlarız?
a) ../resim.jpg/../ b) resim.jpg/../..
c) ../resim.jpg
d) ../../resim.jpg
e) Hiçbiri
5. Aşağıdaki etiketlerden hangisi çift taraflı bir etikettir?
a) <hr>
b) <h6>
c) <left>
d) <br>
e) <face>
6. Aşağıdaki etiketlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
a) <font size=”1” face=”times new roman” color=”blue”>
b) <font size=”-7” face=”arial” color=”blue”>
c) <font size=”3” face=”arial” color=”blue”>
d) <font size=”7” face=”tahoma” color=”blue”>
e) <font size=”4” face=”arial” color=”blue”>
7. Aşağıda verilen özel karakterlere ait komutlardan hangisi yanlıştır?
a) ® : &reg;
b) © : &copy;
c) > : &gt;
d) ™ : &trad;
e) & : &amp;
8. Bir HTML belgesinde “A4B3” yazdırabilmek için aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılmalıdır?
a) A<st>3</st>B<sc>4</sc>
b) B<sup>3</sup>A<sub>4</sub>
c) A<sub>4</sub>B<sup>3</sup>
d) B<strike>3</strike>A<sup>4</sup>
e) A<sup>3</sup>B<sub>4</sub>
9. Bir HTML dosyasında numarasız liste oluşturabilmek için kullanılması gereken ana etiketler aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a) <dt><dl></dt> b) <ul><li></ul> c) <ol><li></ol> d) <ol><ul></ol> e) <li><ul></li>
10. IMG etiketi için aşağıda verilen parametrelerden hangisi resmin etrafındaki dikey boşluk için kullanılır?
a) src
b) vspace
c) space
d) width
e) hspace
11. E-posta köprüsü aşağıdaki etiketlerden hangisi ile web sayfasına eklenir?
a) <a href=mailto:[email protected]>E mail</a>
b) <a href=emailto:[email protected]>E mail</a>
c) <a href=emailto:[email protected]>E mail</a href>
d) <a href=mailto:[email protected]>E mail</a href>
e) <a heref=email:[email protected]>E mail</a>
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi HTML’nin açılımıdır?
a) Hyper Links and Text Markup Language
b) Home Tool Markup Language
c) Home and Tool Mark Language
d) Hyper Text Markup Language
e) Hyper Text Marque Language
13. Aşağıdakilerden hangisi yatay çizgi oluşturmak için kullanılan HTML tag’ıdır?
a) break
b) lb
c) \n
d) hr
e) shft
14. Aşağıdakilerden hangisi metni sağa yaslamak için kullanılan HTML tag’ıdır?
a) left
b) right
c) justify
d) middle
e) center
.
15.Aşağıdakilerden hangisi arka plana resim eklemek için kullanılır?
a) <body bgcolor=”resim.jpg”>
b) <img src=”resim.jpg”>
c) <body img src=”resim.jpg”>
d) <body img=”resim.jpg”>
e) <body background=”resim.jpg”>
16. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yazı boyutunu belirler?
a) h2
b) h1
c) h6
d) heading
e) h7
17. #000000 değeri aşağıdaki renklerden hangisinin karşılığıdır?
a) Sarı
b) Beyaz
c) Siyah
d) Yeşil
e) Portakal
18. HTML belgesinde tarayıcının ekranında gözükmesi istenen her şey hangi etiketler arasına yazılır?
a) <body></body>
b) <title></title>
c) <frameset></frameset>
d) <u></u>
e) <head></head>
19. Aşağıdakilerden hangisi metni altı çizili yazdırır?
a) <strike>
b) <b>
c) <i>
d) <u>
e)<circle>
20. <p align=”center”> etiketi ile aynı görevi yerine getirebilecek etiket aşağıdakilerden hangisidir?
a) <top>
b) <center>
c) <bottom>
d) <left>
e) <right>
Not Baremi: Her soru 5 Puandır.
Süre: 30 dakikadır.
BAŞARILAR
Mehmet YÜKSEL
CEVAP ANAHTARI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
11
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
12
13
14
15
16
17
18
19
20
.
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Benzer belgeler