1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: NURAY ATASOY
Doğum Tarihi: 01/03/1968
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
L İ S A N S / Y . TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
T I P T
UZMANLIK
A
ERİŞKİN PSİKİYATRİ
Üniversite
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yıl
1993
SSK ANKARA EĞİTİM VE
2001
ARAŞTIRMA
HASTANESİ
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :
Başlık: İçgörüsü Olan ve Olmayan OKB Hastalarının Demografik ve Klinik Açıdan
Karşılaştırılması
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hakan Türkçapar
Görevler:
Görev
Görev Yeri
Yıl
Unvanı
Dr.,Pratisyen Ankara 5 Nolu Ana Çocuk Sağlığı
1993-95
Dr.Ar.Gör.
Ankara Nümune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon 1995-96
Onkolojisi
Dr.Ar.Gör.
SSK Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
1996-2001
Yrd.Doç.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
2001-2009
Doç Dr
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009İdari Görevler :
ZKÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı
Demans Birimi Koordinatörü
2004-Halen
Dönem V Stajyer Dr. Eğitimi Sorumlusu 2003-Halen
İletişim becerileri eğitimi koordinatörü
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1. Türkiye Psikiyatri Derneği
2. Aile Ve Evlilik Terapileri Derneği
3. Türk Tabibler Birliği
4. Karaelmas Bilim Ve Araştırma Derneği
5. Türkiye sosyal Psikiyatri derneği
Ödüller :
Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L. “Psikiyatri Yatan Hastalarda Düşük B12 Vitamin
Düzeyleri.” VII. Gazi Psikiyatri Günleri, Kıbrıs, (2003). Poster Bildiri 2.Lik Ödülü.
Tez danışmanlıkları:
Dr Devrim Öztürk “ Şizofreni Hastalarında Modafinil Kullanımının Bilişsel İşlevler Üzerine
Etkisi: Prospektif İzlem Çalışması” 2008
Dr Ülkem Angın Öztürk “ Zonguldak İl Merkezinde Kadın Nüfusunda Cinsel İşlev
Bozukluğu Prevelansı” 2008
1
Dr Savaş Öztürk “Şizofreni Hastalarında Yaşam Kalitesinin; Pozitif Belirtiler, Depresyon ve
İçgörü İle İlişkisi” 2010
Dr Adnan Atalay “bipolar bozukluğun ötimik döneminde yürütücü işlevlerin klinik
değişkenlerle ilişkisi” 2012
1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Haftalık Saati
Akademik
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik
Pratik
2008-2009 Güz – Dönem I
Bebeklik ve Okul
2
Öncesi Çağ
Okul Çağı
1
Ergenlik Dönemi
1
Temel iletişim becerileri
Erişkinlik ve yaşlılık
dönemi
Temel iletişim becerileri
Probleme Dayalı
Öğretim Oturumu
(Kazaların Önlenmesi
Güvenli Toplum )
Bellek
2
2
Algı
2
Duyular
2
Hasta- Hekim İlişkisi
Ruhsal Bozukluklarda
Temel Özellikler
2
1
Psikiyatrik Belirtilerin
Gelişimi
Bilişsel Bozukluklar ve
Oluş Nedenleri
1
Strese tepki ve
Somatoform
Bozukluklar
PANEL: Ötenazi
Ötenazi’nin Psikiyatrik
Yönü
Güz + Bahar Dönem Psikiyatrik belirtiler
V
Psikiyatrik muayene
Psikiyatrik hastalıkların
nörobiyolojisi
1
Bahar – Dönem III
Öğrenci
Sayısı
48
5
5
24
2
48
26
1
2
2
2
2
2
2
2
20
2
Deliryum, demans ve
amnestik bozukluğun
temel belirtileri ve
tedavisi
Psikiyatrik aciller
Psikososyal tedaviler
Kişilik Bozuklukları
Akademik
Dönem
Yıl
2009-2010 Güz – Dönem I
2
2
2
2
2
2
2
2
Haftalık Saati
Teorik
Pratik
Dersin Adı
Bebeklik ve Okul
Öncesi Çağ
Okul Çağı
Ergenlik Dönemi
2
Temel iletişim becerileri
Erişkinlik ve yaşlılık
dönemi
Probleme Dayalı
Öğretim Oturumu
(Hekim Kimliği, Sağlık
Ve Hastalık Kavramı,
Tıp Eğitimi)
Bellek
5
2
Algı
2
Duyular
2
Hasta- Hekim İlişkisi
Ruhsal Bozukluklarda
Temel Özellikler
2
1
Psikiyatrik Belirtilerin
Gelişimi
Bilişsel Bozukluklar ve
Oluş Nedenleri
1
Strese tepki ve
Somatoform
Bozukluklar
PANEL: Ötenazi
Ötenazi’nin Psikiyatrik
Yönü
Güz + Bahar Dönem Psikiyatrik belirtiler
V
Psikiyatrik muayene
Psikiyatrik hastalıkların
nörobiyolojisi
1
Bahar – Dönem III
Öğrenci
Sayısı
48
1
1
5
24
2
48
43
1
2
2
2
2
2
2
2
26
3
Deliryum, demans ve
amnestik bozukluğun
temel belirtileri
Deliryum, demans ve
amnestik bozukluğun
etyolojisi, ayırıcı tanısı,
tedavisi
Psikiyatrik aciller
Psikososyal tedaviler
2
2
1
1
2
2
2
2
ESERLER
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
A1. Atasoy H.T., Atasoy N., Unal A.E., Sümer M.
“Sympathetic Skin Response İn
Migraineurs And Patients With Medication Overuse
Headache.”
Headache, 44(4),
305-10 (2004).
A2. Atasoy, N., Ustundag, Y., Konuk, N., Atik, L. “Acute Dystonia During Pegylated
İnterferon Alpha Therapy İn A Case With Chronic Hepatitis B İnfection.” Clinical
Neuropharmacology, 27, 105-107, (2004)
A3. Ünal A., Sümer M.M., Atasoy H.T., Atasoy N.
“Treatment Of İdiopathic
Opsoclonus-Myoclonus Syndrome With İntravenous
İmmunoglobulin.” Neurol India,
52(4), 520-1 (2004).
A4. Atasoy H.T., Atasoy N., Ünal A.E., Emre U., Sümer M.
medication overuse headache patients with pre-existing
tension-type of headache” Eur J Pain, 9(3), 285-91 (2005).
“Psychiatric comorbidity in
headache type of episodic
A5. Atasoy H.T., Ünal A.E., Atasoy N., Emre U., Sümer M. “Low İncome And Education
Levels May Cause Medication Overuse And Chronicity
İn Migraine Patients.”
Headache, 45(1), 25-31 (2005).
A6. Konuk, N., Atasoy, N., Atik L., Akay Ö., “Open-Label Study Of Adjunct Modafinil For
The Treatment Of Patients With Fatigue, Sleepiness And Major Depression Treated With
Selective Serotonin Reuptake İnhibitors” Advances in Therapy, 23, 646-654 (2006)
A7. Erdogan, A., Kiran, S., Aydogan, G., Boettjerr, N.K., Yurtseven, E., Can, G., Konuk, N.,
Atik, L., Atasoy, N. “Behavioral Correlates Of Television Viewing Time İn A Turkish
Sample Of Preschool Children” Neurology, Psychiatry and Brain Researh, 13, 225-230
(2006)
A8. Konuk, N., Atik, L., Atasoy, N., Uğur, M.B., “Frontotemporal Hypoperfusion Detected
By 99mTc HMPAO SPECT İn A Patient With Olfactory Reference Syndrome” General
Hospital Psychiatry, 28, 174-177, (2006).
A9. Konuk, N., Tekın, I.O., Ozturk, U., Atik, L., Atasoy, N., Bektas, S., Erdogan, A.
“Plasma Levels Of Tumor Necrosis Factor-Alpha And Interleukin-6 İn Obsessive Compulsive
Disorder” Mediators of Inflammation, Article ID 65704, 5 pages (2007)
doi:10.1155/2007/65704
A10. Konuk, N., Koca, R., Atik, L., Muhtar, S., Atasoy, N., Bostanci, B. “Psychopathology,
Depression And Dissociative Experiences İn Patients With Lichen Simplex Chronicus”
General Hospital Psychiatry, 29(3), 232-5 (2007)
A11. Atasoy N., Erdogan A., Yalug I., Özturk Ü., Konuk N., Atik L., Ustundag Y. “A Review
Of Liver Function Tests During Treatment With Atypical Antipsychotic Drugs: A Chart
Review Study.” Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 31(6), 1255-60 (2007)
4
A12. Bayar U., Basaran M., Atasoy N., Ayoglu H., Sade H., Altunkaya H. “Comparison Of
Satisfaction And Pain Relief Between Patients-Controlled Analgesia And İnterval Analgesia
After Laparoscopic Ovarian Cystectomy.” J Psychosom Obstet Gynaecol, 16, 1-7 (2007)
A13. Yalug I., Tural U., Atasoy N., Konuk N., Erdogan E., Ozten E., Tufan AE.
“Co-Morbidity Of Panic Disorder With And Without Agoraphobia.” Neurology, Psychiatry
and Brain Research, 14, 59-64 (2007)
A14. Erdogan A., Atasoy N., Akkurt H., Özturk D., Karaahmet E., Yalug I., Yalug K.,
Ankarali H., Balcioglu I. “Risperidone and Liver Function Tests in Children And
Adolescents: A Short-Term Prospective Study.” Prog
Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry, 1;32(3):849-57 (2008).
A15. Atik L., Erdogan A., Karaahmet E., Saraclı O., Atasoy N., Kurcer M.A., Balcioglu I.
“Antipsychotic Prescriptions in a University Hospital Outpatient Population in Turkey: A
Retrospective Database Analysis, 2005-2006.” Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,
15;32(4):968-74 (2008).
A16. Bayar A, Tuncay I, Atasoy N, Ayoğlu H, Keser S, Ege A. “The effect of watching
live arthroscopic views on postoperative anxiety of patients.” Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc, 16(11):982-7 (2008).
B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER :
B1. Atasoy N., Türkçapar M.H. “Anxiety Level and Dysfunctional Beliefs in Obsesive
Compulsive Patients” European Association for Behavioural and Cognitive Therapies XXXI.
Annual
Congress 11-15 September İstanbul (2001)
B2. Atasoy H.T, Atasoy N., Sümer M., Ünal A.E., Atik L. “Psychiatric Evaluation in Patients
with Analgesic Induced Headache” EHF 6. Headache Congress 26-30 June İstanbul (2002)
B3. Atasoy, N., Aydın, M., Davutoğlu, R., Konuk, N., Şimşekyılmaz, Ö., Atik, L. “Cardiac
autonomic activity in panic disorder patients.” European Neuropsychopharmacology vol 14
suppl 3 october s 315 p3 028 2004 17th ECNP Congress Stockholm Sweden, (2004)
B4. Atasoy, N., Ünal, A., Konuk, N., Atasoy, H.T., Atik, L. “Importance of B12 deficiency in
late onset psychosis.” Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, supp. vol:8, 1,
62-63 (2004) The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central & Eastern Europe. Nevşehir
Turkey (2004)
B5. Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L., “Manic switch associated with vitamine B12
replacement treatment: case report” European Neuropsychopharmacology; 15, Suppl.3, Page
S446 (2005).32
B6. Atasoy, N., Unal A, Atasoy T, Emre U, Bayar U. Effects of estrogen replacement theray
on cognitive processes in postmenapausal women. European Neuropsychopharmacology; 15,
Suppl.3, Page S570 (2005).
B7. Atasoy, N., Aydin, M., Konuk, N., Atik, L. “Heart rate variability in panic disorder
patients before and after treatment.” International Journal of Neuropsychopharmacology, 9,
s241, Suppl. (2006) XXV CINP (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum)
Congress Chicago (July 2006)
B8. Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L. “Ziprasidone associated obsessive compulsive disorder in
a schizophrenic patient.” International Journal of Neuropsychopharmacology, 9, s275, Suppl.
(2006) XXV CINP (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum) Congress
Chicago July 2006
5
B9. Konuk N., Tekın I., Ozturk U., Atik L., Atasoy N., Bektas S., Erdogan A., "Plasma
Levels of Tumor Necrosis Factor-Alpha and Interleukin-6 in Obsessive Compulsive
Disorder," (accepted for poster presentation), American Psychiatric Association Congress,
San Diego, USA (2007)
B10. Atasoy, N., Erdoğan A, Ozturk U, Konuk, N., Atik, L. A review of liver function tests
during treatment with atypical antipsychotic drugs: a chart review study. European
Neuropsychopharmacology; 17(4); S459 (2007).
B11. Atasoy, N., Demir AS., Oztürk Ü., Konuk N. “ Features of benzodiazepine use in
psychiatric practice.” European Neuropsychopharmacology; 18(4); S538 (2008).
B12. Atasoy, N., Öztürk D., Konuk N. “Serotonin syndrome resulting from coadministration
of venlafaxine and mirtazapine.” European Neuropsychopharmacology; 18(4); S309 (2008).
C. Yazılan kitap bölümleri :Nuray Atasoy “ Psikiyatrik hastalıklara bağlı baş ağrısı”
nörolojide yeni ufuklar BAŞAĞRILARI ed Levent Ertuğrul İnan; Güneş tıp
Kitabevleri Ankara 2011 sayfa: 321-335
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :
D1. Atasoy, N., Kılıç, E.Ö. “Kleine-Levin Sendromu: İki Olgu Sunumu” Türk Psikiyatri
Dergisi 8(3), 223-227 (1997)
D2. Atasoy, N. “Grup Tedavisinde Hastaların Seçimi, Hazırlığı ve Grubun
Organizasyonu” 3P Dergisi 6(Ek 2), 10-14 (1998)
D3. Akdemir, A., Atasoy, N., Sağnak, S. “Yaşlılıkta Depresyon” 3P Dergisi 9(2), 263-272
(2001)
D4. Atasoy, Ulus N., Atasoy, T. “Demansın Tanımı ve Kliniği”
(2001)
3P Dergisi 9(2), 235-244
D5. Ervatan, S.Ö., Özel, A., Türkçapar, H., Atasoy N. “Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum:
Doğal İzlem Çalışması” Klinik Psikiyatri Dergisi, 6(1), 5-11 (2003)
D6. Atasoy, H.T., Atasoy, N., Ünal, A.E., Sümer, M., Atik, L., Konuk N., “Psychiatric
Evaluation In Patients With Analgesic Induced Headache” Journal of Neurological Sciences
(Turkish) Norolojik Bilimler Dergisi, 20, 16-21 (2003).
D7. Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L., Şimşekyılmaz, Ö., Bostancı, B., “ Psikiyatri Yatan Hasta
Grubunda Düşük Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeyleri” Türkiye'de Psikiyatri 5, 44-49
(2003).
D8. Atasoy N., Bayar, U., Sade, H., Konuk N., Atik, L., Barut A., Tanrıverdi A., Kaya E.,
“Doğum Sonrası Dönemde Depresif Belirti Düzeyini Etkileyen Klinik Ve Sosyodemografik
Risk Etkenleri” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst Vol 14: 5 ; 252-257 (2004).
D9. Atasoy, N., Atasoy, H.T., Ünal, A., Konuk, N., Atik, L., “Süregen Günlük Baş Ağrısında
Psikiyatrik Komorbidite” Klinik Psikiyatri 7:26-31 (2004).
D10. Konuk, N., Uzun, L., Atik, L., Bostancı, B., Uğur, M.B., Atasoy, N., Şimşekyılmaz Ö.,
“Septorinoplasti yapılan hastalarda kişilik özelliklerinin hasta memnuniyeti üzerine etkileri”
Türkiye'de Psikiyatri 6,13-18 (2004).
D11. Mahmutyazıcıoğlu K., Konuk N., Özdemir H., Atasoy N., Atik L., Gündoğdu S.,
“Evaluation of the hippocampus and the anterior cingulate gyrus by proton MR spectroscopy
in patients with post-traumatic stress disorder” Diagn Intervent Radiol 11:125-129 (2005).
6
D12. Ünal, A., Atasoy, N., Bayar, Ü., Atasoy, H.T., Emre, U., Konuk, N. “Fizyolojik
Menopoz Sonrası Tibolon Tedavisinin Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi” Türkiye Klinikleri J
Gynecol Obst, 17(3), 14-151 (2007)
D13. Atasoy, N., Konuk, N., Karaahmet, E., Atik, L., Erdoğan, A. "Olanzapinle
İlişkili Periferik Ödem: Olgu Sunumu," Klinik Psikofarmokoloji Bülteni, Cilt 18,
Sayı 3, (2008)
D14. Atasoy, N., Demir, A.S., Konuk, N., Öztürk, D., Atik, L., Demircan, N., Aktunç, E.
“Acil Servisden İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi”
(Makale no: 16/07) Mediforum Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
5(3): 25-31
D15. Ayoğlu H, Atasoy, N., Özer Y, Aktunç E, hakimoğlu S, Altunkaya H, özkoçak I.
“paroksetin ve klorfeniramin kullanımıyla ilişkili ciddi serotonin sendromu: Olgu sunumu.”
Anatol J Clin Investig 2009:3(3):192-195
D16. Saraçlı Ö, Atasoy N, Kardeş VÇ, Karaahmet E, Atik L. Bir üniversite hastanesi
psikiyatri servisinde tedavi gören gebelerin klinik, sosyodemografik özellikleri ve izlem
sonuçları. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2011; 1: 22-29
D17. Eskici L, Demir Akca AS, Atasoy N, Arıkan İ, Harma M. Gebelerde depresyon ve
anksiyete bozukluğunun obstetrik sonuçalrı ve yenidoğan üzerine etkileri. Anatol J Clin
Investig 2012;6(1):210-216
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
E1. Kılıç E.Ö., Altınoğlu I., Atasoy N., Alpdündar B., Güngör S. “Ergenlerde Uçucu Madde
Kullanımında Rol Oynayan Faktörler” V. Anadolu Psikiyatri Günleri 6-8 Haziran İzmir
(1996)
E2. Türkçapar M.H., Şirin A., Dönbak S., Akdemir A., Sağnak S., İşcan E., İnce A., Atasoy
N. “Major Depresif Hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği Maddeleriyle Bazal Kortizol ve
TSH Düzeyi Arasındaki İlişki” 1. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa 12-15 Haziran
(1996)
E3. Göka E., Cinemre B., Dönbak S., Atasoy N. “Factitious Bozukluk: Adölesans
Döneminin Gelişimsel Bir Bozukluğu Mu?” IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 7-9 Mayıs
Adana (1997)
E4. Cinemre B., Göka E., Atasoy N., Dönbak S., İnce A., Karadağ H. “Eş Zamanlı OKB ve
Bipolar Bozuklukta Tanı ve Tedavi Güçlükleri: Vaka Sunumu” 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi
ve Uluslar arası Uydu Sempozyumu: Dünyada
Kültür ve Tanı 29 Eylül- 3 Ekim
Çeşme-İzmir (1998)
E5. Işık B., Göka E., Örsel S., Özel S., Güriz O., Atasoy N., Karadağ H., Özel A.,
Cinemre B. “SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniğine bir yıl içerisinde yapılan acil
başvuruların geriye dönük olarak incelenmesi” Bahar Sempozyumları 2, Kongre Kitabı,
51-52 (1998)
7
E6. Özel A., Özel S., Türkçapar H., Atasoy N. “Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum” 5. Gazi
Psikiyatri Günleri, Kongre Kitabı 5-8 Nisan Antalya (2001)
E7. Şimşekyılmaz Ö., Konuk N., Atik L., Atasoy N., Bostancı B. “Anestezi ve Yoğun Bakım
Çalışanlarında İş Stresi ve Mesleki Doyum” Ulusal Psikiyatri Kongresi 22-27 Ekim
Marmaris- Muğla (2002)
E8. Atasoy H.T., Sümer M., Ünal A., Atasoy N., Atik L., Şimşekyılmaz Ö. “Analjezik Kötü
Kullanımı Başağrısında Sempatik Deri Yanıtı” 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 19-23 Ekim
Antalya (2002)
E9. Atik, L., Konuk, N., Atasoy, N., Şimşekyılmaz, Ö., Bostancı, B. “Bir Üniversite
Hastanesinde Psikiyatri Konsultasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”, (Sözel sunum) VI.
Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, “Uluslararası Katılımlı” 79-80, İstanbul,
(2002).
E10. Atasoy, N., Ünal, A., Atasoy, H.T, Konuk, N., Atik, L., Sümer, M. “Multipl Skleroz
psikoz: Bir olgunun klinik ve beyin görüntüleme bulgularının tartışılması.” (Sözel sunum)
4.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 95-98, Ankara (2003)
E11. Mahmutyazıcıoğlu, K., Konuk, N., Özdemir, H., Atasoy, N., Atik, L., Gündoğdu, S. “
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Hipokampus ve Anterior Singulat Girusun Proton MR
Spektroskopi İle Değerlendirilmesi” 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Tanısal ve Girişimsel
Radyoloji Dergisi, Cilt 9 Ek 1 , 46, Ankara, (2003)
E12. Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L. “Psikiyatri Yatan Hastalarda Düşük B12 Vitamin
Düzeyleri” VII. Gazi Psikiyatri Günleri, Kıbrıs, (2003). (Poster Bildiri 2.lik Ödülü.)
E13. Konuk, N., Atik, L., Atasoy, N., Şimşekyılmaz, Ö., Peksoy, İ., Bostancı, B. “Bir
Olfaktor Referans Sendromu Olgusunun Klinik ve Beyin Görüntüleme Bulguları” 39. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, 397-398, Antalya, (2003).
E14. Atasoy, N., Bayar, U., Sade, H., Konuk, N., Atik, L., Barut A., Tanrıverdi A., Kaya E.,
“Doğum Sonrası Dönemde Depresif Belirti Düzeyini Etkileyen Klinik Ve Sosyodemografik
Risk Etkenleri” 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 432-433, Antalya, (2003).
E15. Atasoy H.T., Atasoy N., Ünal A., Sümer M.M., Altıntaş H. “ Analjezik Kötü Kullanımı
Olan Ve Olmayan Kronik Gerilim Tip Başağrısı Hastalarında Psikiyatrik Komorbidite”
39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim Belek/Antalya (2003)
E16. Atasoy H.T., Ünal A., Atasoy N., Sümer M.M., Çabuk N. “ Eğitim Ve Gelir Durumu
İle Psikiyatrik Komorbiditenin Migrenin Analjezik Kötü Kullanım Başağrısına
Dönüşümündeki Etkisi” 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim Belek/Antalya (2003)
E17. Atasoy, N., Atasoy, H.T., Ünal, A., Konuk, N., Atik, L. “Kronik Günlük Başağrısında
Psikiyatrik Morbidite” 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 317-318, Antalya, (2003).
E18. Öztürk, Ü., Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L., Şimşekyılmaz, Ö., Öztürk, D., Akay, Ö.,
Bostancı, B. “Tedaviye Dirençli Panik Bozukluk ve Beyin Lezyonları ile İlişkisi” 40. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Nöropsikiyatriden Sinirbilime, 353-354, Kuşadası, 2004.
E19. Konuk, N., Tekin, İ.Ö., Bostancı, B., Öztürk, Ü., Atik, L., Atasoy, N. “Anksiyete
Bozukluklarında İmmün Yanıt; Periferik Kan Lenfosit Alt Grupları ile İlişkisi” 40. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Nöropsikiyatriden Sinirbilime, 355-356, Kuşadası (2004)
E20. Öztürk, Ü., Atasoy, N., Konuk, N., Atik, L., Bostancı, B. “Bazal Gangliyon
Kalsifikasyonu İle İlişkili Psikiyatrik Semptomlar; Bir Olgu Sunumu” 40. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Nöropsikiyatriden Sinirbilime, 516-518, Kuşadası (2004)
E21. Konuk, N., Akay, Ö., Atasoy, N., Atik, L. “Major Depresyonda SSRI Tedavisine
Eklenen Modafinilin Yorgunluk ve Uykululuk Belirtileri Üzerine Etkisi.” 1. Ulusal
8
Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler Molekülden Kliniğe, 287, İstanbul,
(2005)
E22. Atasoy, N., Akay, Ö., Kutadgu, İ., Konuk, N., Şimşekyılmaz, Ö. “Risperidona Bağlı
Priapism; Olgu Sunumu” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 206, Erzurum (2005)
E23. Hanioğlu, Ş.K., Atasoy, N., Alpay, A., Erdoğan, B., Konuk, N., Uğurbaş., S.H. “Kronik
Alkol Bağımlılığında Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi, Alkol
Kullanım Süresi Ve Miktarı İle Karşılaştırılması” 40. Ulusal Oftalmolojı Kongresi, Antalya
(2006)
E24. Atasoy, N., Erdoğan E., Yaluğ İ., Öztürk Ü., Konuk N., Atik L., Üstündağ Y. “Atipik
Antipsikotik İlaçların Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Gözden Geçirilmesi” 43.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2007 İstanbul
E25. Atik L., Erdoğan E., Karaahmet E., saraçlı Ö., Atasoy, N., Konuk N. “ ZKÜ Tıp
Fakültesi Psijkiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Atipik Antipsikotik Kullanım Sıklığı:
Bir Yıllık Geriye Bakış” 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2007 İstanbul
E26. Nuray Atasoy, Numan Ayhan, Elif Karaahmet, Ülkem Öztürk, Serdar Güdül, Fatma
Nida Taşçılar. “Venlafaxinle indüklenen fotokonvulsif nöbet olgusu. “17. Anadolu Psikiyatri
Kongresi Haziran 2008.
E26. Ülkem Öztürk, Özge Saraçlı, Elif Karaahmet, Levent Atik, Numan Konuk, Nuray
Atasoy. Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalarda hipotrodizm sıklığı. 17. Anadolu Psikiyatri
Kongresi Haziran 2008.
E27. Ülkem Öztürk, Özge Saraçlı, Elif Karaahmet, Levent Atik, Numan Konuk, Nuray
Atasoy. Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalarda vitamin B12 eksikliğinin sıklığı. Anadolu
Psikiyatri Kongresi Haziran 2008.
E28. Saraçlı Ö, Kaygısız İ, Atasoy N, Keser HO, Atalay A, Atik L. Bir Üniversite Hastanesi
Yataklı Psikiyatri Servisinde Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri. 15. Bahar Sempozyumu; 2011
E29. Saraçlı Ö, Keser HO, Atasoy N, Kaygısız İ, Atalay A, Atik L. Geç Başlangıçlı Psikoz
Hastalarının Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri. 15. Bahar Sempozyumu; 2011
E30. Saraçlı Ö, Atasoy N, Kardeş VÇ, Karaahmet E, Atik L. Bir üniversite hastanesi
psikiyatri servisinde tedavi gören gebelerin klinik, sosyodemografik özellikleri ve izlem
sonuçları. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, 2011
E31. Saraçlı Ö, Atasoy N, Beşiktepe Ü, Demirci E, Kaygısız İ. Lise Öğrencilerinde Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011
E32. Saraçlı Ö, Atasoy N, Çakır V, Keser HO, Demirci E, Beşiktepe Ü, Kızılırmak Ö, Çeliker
E. Lise Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Belirtilerinin İnternet Bağımlılığı
Üzerine Etkisi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011
E33. Keser HO, Saraçlı Ö, Atasoy N, Çeliker E, Yılmaz A. Psikiyatri Yatan Hastalarda Ek
Tıbbi Sorunların Yaygınlığı ve Kliniğe Etkisi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011
E34. Saraçlı Ö, Beşiktepe Ü, Atasoy N, Cengiz M, Kızılırmak Ö, Atik L. Psikiyatrik Ayaktan
Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromu Yaygınlığı ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi. 47.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011
9
F. KURS KATILIMLARI, KONGRE SUNUMLARI VE DİĞER YAYINLAR (KİTAP
ÇEVİRİSİ)
F1- Etkileşim Eğitim Grubu, ( Doç Dr M. Haluk Özbay, Doç. Dr. Erol Göka) A.G.İ.
Psikiyatrik Tanı, Tedavi ve Psikolojik Danışma Merkezi, 11 Kasım 1996- 23 Kasım 1998,
Ankara
F2- Psikodinamiğin Temelleri, (Prof Dr Leyla Zileli) Compos Mentis Psikiyatri Eğitim
Araştırma ve Tedavi Merkezi, Ekim 1996-Haziran 1997, Ankara
F3- Aile Terapisinin Temelleri Uygulamalı Eğitim Programı ( Prof. Dr Emine KILIÇ- Doç Dr
Runa USLU) 21 Şubat 2003- 27 Haziran 2003, toplam 48 saat, Ankara Üniversitesi Sürekli
eğitim Tıp Merkezi, Ankara
F4. Evidence Based Medicine in Dementia and Depression in Old Age. Lundbeck Institute,
June 20-24 2005, Kopenag.
F5- Demansda Bilişsel Tarama Kursu (Türkiye
Standardizasyonu Grubu) 13-15 Nisan 2007, İstanbul
İçin
Nöropsikolojik
Testlerin
F6- Çift danışmasına Giriş (William J. Hiebert). PsikiyatriNet Evlilik/Çift ve Aile
Danışmanlık Merkezi, Toplam 30 saat, 10-14 Kasım 2007 Ankara
F7- Aile Terapisi İkinci Aşama Eğitimi ( Prof. Dr Emine KILIÇ) 24 MART 2007-24
Ağustos 2008 Ankara (Toplam 120 saat)
F8- Nuray Atasoy, Özge Şimşekyılmaz “Bölüm 1.22: Madde kötüye Kullanımı ve
Bağımlılığın Nöronal Temeli” David W Self, Kaplan-Sadock’s Comprehensive Textbook of
Psychiatry’den, 2005, Sekizinci Baskı , Türkçe, 308-319, Çev editörleri: Aydın H, Bozkurt,
A., Güneş Kitabevi.
F9. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi 5-9 mart 2008 Uludağ panel sunumu: Yeme Bozuklukları:
Yeme Bozukluklarında Nörobiyoloji ve görüntüleme
F10. 17. Anadolu Psikiyatri Günleri Epidemiyolojiden Kliniğe11-14 Haziran 2008
Zonguldak: Psikiyatrik Epidemiyolojinin Önemi: Pubertede Cinsiyet Gelişiminin Psikiyatrik
Epidemiyoloji Üzerine Etkisi
F11. 17. Anadolu Psikiyatri Günleri 1 Epidemiyolojiden Kliniğe 1-14 Haziran 2008
Zonguldak: Psikiyatride Aile ve Çiftlere Yönelik Değerlendirme ve Tedaviler: Moderatör
F12. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14-19 Ekim 2008 Antalya:
Atipik Antipsikotik Kullanımında Etik Sorunlar: Atipik Antipsikotiğe Bağlı Yan Etkiler ve
Etik Sorunlar
F13. 16. Sosyal Psikiyatri Kongresi 28-31 Ekim Kocaeli: Ruhsal Hastalıklar Üzerine Aile ve
Toplumun Etkisi: Psikiyatrik Hastaların Gidişinde Aile ve Sosyal Faktörlerin Etkisi
F14. 19. Sosyal Psikiyatri Kongresi 16-19 Haziran 2010 Eskişehir. Türkiye’de birinci
basamakta hastalıkların tedavisi ve eğitimi.
G. Diğer: Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu tarafından yapılan yazılı ve uygulama
sınavlarında başarılı olduğuma dair YETERLİK BELGESİ
10

Benzer belgeler