Dünya çiftçilerinden Türkiye çiftçilerine destek - Üzüm

Transkript

Dünya çiftçilerinden Türkiye çiftçilerine destek - Üzüm
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
Dünya çiftçilerinden Türkiye çiftçilerine destek
Dünyanýn deðiþik bölgelerinden 30 çiftçi kuruluþu çýkartýlan "Tohumculuk Kanunu"na karþý mücadelede Türkiye çiftçilerine
için TBMM deki milletvekillerine mektup gönderdi. Aþaðýda mektup ve imzacýlar var. 30-10-2006
Sayýn Bayanlar ve Baylar
Büyük Millet Meclisi’nin deðerli milletvekilleri;
Tarýmsal üretimde kullanýlan tohumlarla ilgili bir yasayý oylamak üzere olduðunuzu öðrenmiþ bulunuyoruz.
Bu yasa taslaðý çiftçilerin kendi tohumlarýný ellerinden alacaktýr.
Biz Avrupalý küçük çiftçiler, benzer yasalardan çok çektik, hala da çekiyoruz: tarýmsal üretimimiz, her geçen gün çok ul
onlarýn tohumlarýna ve tarým ilaçlarýna daha fazla baðýmlý hale geliyor.
Avrupa Birliði’nin tercih ettiði yoðunlaþmýþ tarým modeli bizi çok aðýr sorunlarla yüz yüze getiriyor, topraklarým
petrol kaynaklý gübreler ve tarým ilaçlarýyla sularýmýzý kirletiyor, sürekli olarak daha fazla yenilenemez maddeleri tüketiyor.Avru
Birliði, milyonlarca küçük tarým iþletmesinin ve ancak onlarla birlikte geliþebilen bütün bir biyolojik çeþitliliðin yok oluþuna izin ver
Binlerce bitki çeþidi yitirilmiþ ve onlarla birlikte yüzlerce hayvan ýrký tarihe karýþmýþ oldu. Siz ayný hatayý yapmayýn! Bir Akdeni
ülkesinin hala bu kadar geniþ bir tarýmsal nüfusu barýndýrabiliyor ve sizinki gibi zengin çeþitliliðe sahip bir tarýmsal üretimi sürdü
olmasý bizim için bir gurur kaynaðýdýr.
Sizden elinizden geleni yapmanýzý rica ediyoruz. Böylelikle bu yasa ile;
--Bütün çiftçiler kendi tohumlarýný ve baþka çiftçilerin tohumlarýný ekme haklarýný sürdürsün.
--Var olan bioçeþitlilik güvencede olmalýdýr, böylelikle Türkiye’de çok olan küçük çiftçiler bundan yararlanabilir. Biliyoruz k
uzun tarým tarihi ile devasa bir biyolojik çeþitlilik deposudur. Bu korunmasý gereken bir hazinedir.
--Küçük çiftçiye hiç bir mali veya idari kýsýtlama getirilmemelidir.
--Tarým ürünleriniz, GDO’lardan (Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Organizmalar) kaynaklý her türlü bulaþmadan korunmalýdý
-- Türkiye’nin kendi nüfusunu besleyen ve hatta ihraç edebilmesini saðlayan küçük çiftçi kuþaklarýnýn çabalarýnýn tam de
korunmalýdýr.
--Ülkenizde yerel tohumlarýný kullanan, geleneksel ve yerel çeþitleri korumak için çalýþan bütün çiftçilere yardým edilmelidir.
Yeni bir yol açmasý için yakýnýmýzda Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacýmýz var, Avrupa’nýn bütün küçük çiftçileri için ve d
standardize edilmiþ ürünlere boðulmuþ tüketicileri için bir ümit yolunu açacak bir Türkiye’ye.
Geniþ küçük çiftçi nüfusu ve biyoçeþitliliðindeki zenginliðiyle Türkiye bu çiftçilere yardým etmek ve tarýmsal mirasýný korumak
saðlamak için elinden geleni yapmak zorundadýr. Size ihtiyacýmýz var! Türk halkýnýn temsilcilerine en derin saygýlarýmýzla,
CPE - Coordination Paysanne Européenne
European Farmers Coordination
Coordinadora Campesina Europea
Rue de la Sablonnière 18 – 1000 Bruxelles –Belgique
Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo
Amayuelas de abajo – Palencia
España
CIFAES - Universidad Rural Paulo Freire
Amayuelas de Abajo - Palencia
EspañaRéseau Semences paysannes
Biodiversité des semences et plants dans les fermes
Cazalens – 81 600 Brens
France
Nature & Progrès
68, boulevard Gambetta
30700 – Uzès
France
GM Free Cymru
Gerald Miles
c/o Dyffryn Dwarch, Abermawr, Nr. Mathry,
Haverfordwest, Pembs. SA62 5HL.
Wales, UK Asociación Entrepueblos
Ramon berenguer El Gran, 1, 3º1ª
08002 Barcelona
España
Arche Noah - Austrian Seed Savers Organisation
Peter Zipser
Obmann, Bereichsleitung Bildung
Obere Straße 40, A-3553 Schiltern
Austria
GM-free Ireland Network
Michael O’Callaghan / Co-ordinator
Little Alders ,Knockrath, Rathdrum, Co. Wicklow
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 02:17
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
Ireland
Fundacja ICPPC - International Coalition To Protect The Polish Countryside
Jadwiga Lopata (Polish initiator of the ICPPC and President of ECEAT-Poland)
34-146 Stryszów 156
Poland
Interkulturelle Gaerten
WurzelWerk
Christine Klestorfer
Mittergrabern 84
A-2020 Hollabrunn
Austria
CISAS - Centro de Información y Servicio de Asesoria en Salud
Denis H. Meléndez Aguirre, Area de Incidencia
Bolonia Canal 2 de TV 1 cuadra al sur, 75 varas abajo, mano izquierda
NicaraguaA SEED Europe
Linda Coenen /coordinator GMO campaign
Plantagedoklaan 12A
1018 CM Amsterdam
The Netherlands
CPON Consumer Protection Organisation of Nigeria
Lanre Oginni -Vice-president
CPON 4 Ibeh road ,Okota Isolo
Lagos, Nigeria
The Greens Movement of Georgia / FoE-Georgia
George Magradze
182, D. Agmashenebeli ave.
Mushtaidi Park, Greens House
Tbilisi, 0112
GeorgiaGenetic Food Alert UK
Robert Vint (Director)
Hope House
75a High Street
Totnes, Devon, TQ9 5PB
UK
The Edmonds Institute
Beth Burrows
20319-92nd Avenue West
Edmonds, Washington 98020
USA
Coordinación Técnica Red de Semillas
Juanma González/María Carrascosa
C/ San Juan Bosco, 31.
41004 Sevilla
Españales Amis de la Confédération paysanne
104, rue Robespierre
93170 Bagnolet
France
BUKO Kampagne gegen Biopiraterie
c/o BUKO Agrarkoordination
Nernstweg 32-34
22765 Hamburg
Germany
Le Collectif pour une France-Comté sans OGM
Maison Régionale de l’Environnement
15 rue de l’Industrie
25 000 Besançon
FranceCROCEVIA
Antonio Onorati
Centro Internazionale Crocevia
Via F. Ferraironi 88/9-00172
Rome
Italy
Confédération Paysanne 32
Isabelle Boulanger
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 02:17
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
1 rue charras
32000 auch
France
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Clare Oxborrow
26-28 Underwood Street
London N1 7JQ,
UKGRAIN
Girona 25, pral., E-08010, Barcelona,
SPAIN
GRAIN
Shalini Bhutani /Regional Programme Officer, Asia
134, Tower 10, Supreme Enclave, Mayur Vihar I
Delhi 110091
INDIA Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit
Dipl.-Ing. Siegrid Herbst
Hohe Straße 9
30449 Hannover
GERMANY
AEFJN (Africa-Europe Faith & Justice Network)
C. Fouarge / Policy Officer
Rue Joseph II, 174
B 1000 Brussels
BELGIUM
THANAL
S.Usha /, Programme Coordinator
H-3, Jawahar Nagar, Kowdiar,
Thiruvananthapuram - 695 003 Kerala,
INDIA COECOCeiba-Friends of the Earth Costa Rica
Isaac Rojas,
Costa Rica
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 02:17

Benzer belgeler