YASAKLANMIŞ VE YÜKSEK RİSKLİ EŞYA Bazı eşyanın

Yorumlar

Transkript

YASAKLANMIŞ VE YÜKSEK RİSKLİ EŞYA Bazı eşyanın
YASAKLANMIŞ VE YÜKSEK RİSKLİ EŞYA
1.
Bazı eşyanın TIR Karnesi altında taşınması tamamen yasaklanmıştır. Başka
bazı eşya ise “Yüksek Riskli” eşya olarak tanımlanmıştır ve sadece birtakım
kesin kurallar ve prosedürler içinde taşınabilirler. Detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.
a)
Taşınan eşyanın miktarına ya da gümrük vergisi değerine bakılmaksızın
bütün akit ülkelerde TIR karnesi altında taşınması yasaklanan eşya:
i)
Bira veya şarap hariç, alkol ve türevi ürünler HS Kodu 22.07.10 ve
22.08
ii) Ham tütün hariç, tütün ve türevi ürünler. HS Kodu 24.02.10,
24.02.20 ve 24.03.10
b)
Taşınan eşyanın miktarına ya da gümrük vergisi değerine bakılmaksızın
sadece AB’ne üye ülkelerde TIR Karnesi altında taşınması yasaklanan
eşya:
HS Kodu
Tanımı
Ex 01.02
Canlı büyükbaş hayvanlar, çalıştırılan hayvanlar, mezbaha hayvanları ve
safkan damızlık hayvanlar
02.02
Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş
04.02
Süt ve krema, konsantre ya da şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler eklenmiş
04.05
Tereyağı ve sütten türetilmiş diğer yağlar
08.03
Muz, fidesi dahil, taze ya da kurutulmuş
17.01
Şeker
Ex 22.07
% 80 veya daha fazla alkol yoğunluğuna sahip naturize edilmemiş etil alkol
Ex 22.08
İspirto, içkiler ve diğer ispirtolu içecekler
c) IRU kurallarına göre, ortak olarak belirlenmiş “Yüksek Riskli” eşya:
∗ Büyük/küçükbaş hayvanlar dahil her tip ve cinsten et,
∗ Beslenmek için olan süt tozu dahil, süt, süt tozu,
∗ Tereyağı ve margarin,
∗ Şeker.
Yukarıdaki eşyaya ait 4 haneli HS Kodları için, son sayfaya bakınız
1.
Yukarıdaki (c) şıkkında belirtilen “Yüksek Riskli” eşyayla ilgili kurallar sadece,
sözkonusu eşyanın ağırlık olarak araçtaki yükün % 10’undan fazlasını
kapsadığında uygulanır.
2.
“Yüksek Riskli” eşyayı normal TIR karneleri altında sadece, TIR Karnelerinizi
veren Kefil Kuruluşa 50.000 ABD$ tutarında ek bir teminat (banka garantisi,
sigorta poliçesi, nakit ya da başka bir güvence) vermek kaydıyla taşıyabilirsiniz
(bakınız Bölüm 10). (*)
3.
TIR Karnesi siparişlerinizde, “Yüksek Riskli” eşyanın taşınması için gereken TIR
Karnesi miktarını Kefil Kuruluşunuza bildirmelisiniz, bu TIR Karneleri sarı
manifesto sayfasına MHR/HVG harfleri mühürlenmiş bir şekilde verilecektir. (**)
4.
Eğer, beklenmedik işletme gereksinimleri nedeniyle, önceden MHR/HVG mührü
vurulmamış bir TIR Karnesini kullanmanız gerekirse, TIR Karne numarasını Kefil
Kuruluşa bildirmek ve bu karnenin Kefil Kuruluşa iadesi sırasında kolayca
tanınmasını sağlamak şartıyla, “Yüksek Riskli” eşya taşıması için MHR/HVG
kaşesi bulunmayan TIR Karnesini kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda, sadece
sarı manifesto sayfasına basmak kaydıyla, TIR Karnesini kendiniz MHR/HVG
kaşesi ile mühürleyebilirsiniz.
5.
Ek garanti verilmeden, hiçbir koşulda “Yüksek Riskli” eşya taşınamaz.
6.
Diğer taraftan, “Yüksek Riskli” eşya taşırken aşağıdaki önlemleri almak
zorundasınız:
a)
Güzergahı ya da varış gümrük bürosunu değiştirecek herhangi bir talimatı
asla kabul etmeyiniz. Herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında, şoförün
yükleme yerine geri dönmesinin ya da eşyayı gümrük kontrolüne teslim
etmesinin istenmesi zorunludur.
(*) Bu maddede belirtilen teminat, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 20.000 ABD$
banka teminat mektubu olarak uygulanmaktadır.
(**) Çeşitli nedenlerle, şimdilik MHR/HVG kaşesi kullanılmamaktadır.
b) TIR Karnesinin Kefil Kuruluşa iadesi sırasında, eşyanın doğru bir şekilde
teslim edildiğini ve boşaltıldığını gösterir tüm belgelerin (CMR veya kendi
adınıza taşıma yapmış olmanız halinde, eşdeğerde bir belge) kopyalarını TIR
karnesinin içine koyunuz.
Bu koşullara uyulmaması, muhtemel bir ödeme talebinin yapılması ve TIR
Sisteminden ihraç sonuçlarını ortaya çıkarabilir. Eğer taşımayı düşündüğünüz
eşyanın durumuyla ilgili bir şüpheniz varsa, lütfen Kefil Kuruluşunuz/TIR işlemi
yaptığınız Odanız ile temas kurunuz.
Kaynak: TOBB Web Sitesi (http://www.tobb.org.tr/tirata/tir/tirmevzuat.php)
HS KODU
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0402
0403
0404
0405
1516
1517
1701
1702
1703
1704
TANIMLAMA
Canlı atlar, eşekler, katırlar
Canlı büyükbaş hayvanlar
Canlı domuzlar
Canlı koyunlar ve keçiler
Canlı kümes hayvanları, Gallus Domesticus cinsi kümes
hayvanları, ördekler, kazlar, hindiler ve Afrika tavukları
Diğer canlı hayvanlar
taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti
dondurulmuş büyükbaş ayvan eti
Domuz eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
Kuzu, keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
At, eşek ya da katır eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
büyükbaş hayvanlar, domuz, kuzu, keçi, at, eşek, katırların
yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
0105’te belirtilen kümes hayvanlarının yenilebilir sakatatı, taze,
soğutulmuş veya dondurulmuş
Diğer yenilebilir sakatat, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
Domuz ve kümes hayvanları yağı (eritilmemiş), taze, soğutulmuş,
dondurulmuş, salamura, kuru veya tütsülenmiş
Et ve yenilebilir sakatat, tuzlanmış, salamura, kuru veya
tütsülenmiş; yenilebilir un ve et yemekleri ve et sakatatı
Süt ve krema, konsantre ya da şekerli ya da diğer tatlandırıcılı
Ayran, kesilmiş süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ya
da asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre veya tatlandırılmış ya
da meyve, fındık ya da kakao katılanlar da dahil
Kesilmiş süt suyu, konsantre ya da şekerli veya tatlandırılmışlar
dahil; içinde süt barındıran ürünler, konsantre ya da şekerli veya
tatlandırılmışlar dahil
Sütten türemiş tereyağ ve yağların tümü
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve artıkları, kısmi veya bütün olarak
hidrojenle birleştirilmiş, bileşikleştirilmiş, tekrar bileşikleştirilmiş,
saflaştırılmış veya saflaştırılmamış, ancak hazır olmayanlar
Margarin, bu bölümdeki hayvan veya sebze yağlarının yenilebilir
karışımları ya da hayvan yemleri, 01516’da geçen diğer yenilebilir
yağlar ya da artıklar
Şeker kamışı şekeri ya da şeker pancarı ve kimyasal olarak saf
sükroz, katı halde
Diğer şekerler, katı halde kimyasal ve saf halde laktoz , maltoz,
glikoz ve früktoz dahil; renklendirici ve tatlandırıcı katılmamış
şeker şurupları, balla karıştırılmış veya karıştırılmamış; karamel
Şeker’in arındırılmasından çıkartılan melaslar
Şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen
şekerlemeler

Benzer belgeler

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 3 4 17.01 Kamış veya pancar

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 3 4 17.01 Kamış veya pancar - - - - Kimyaca saf sakkaroz (katı halde) - - - - Pudra şekeri - - - - Diğerleri - - - Diğerleri Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya ...

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Besin Öğeleri • Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. • Hücrelerin yaşaması, gelişmesi ve fonksiyonlarını gerçekleştir...

Detaylı