Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları

Transkript

Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları
Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları
Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Şehir
Hidroliği
CE
406
Bahar
3
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
0
0
3
5
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim
Çıktıları
Dersin İçeriği
Yüzeysel rezervuar gereksinimleri, yeraltı suyu
kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede
su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve
drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme
istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı
uygulaması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Kaynaklar
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
0
0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi
seviyesine sahip olma ve bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat
Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
X
2 Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip
yorumlayabilme becerisi.
3 Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat
Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern
teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme
becerisi.
X
4 Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği
alanlarında spesifik gereksinimleri karşılamak amacıyla
bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci analiz etme ve
tasarlayabilme becerisi.
X
5 Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme
becerisi.
6 İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve
bu problemlerin çözümüne yönelik eylem sunma ve
uygulayabilme becerisi.
7 Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilme, İnşaat
Mühendisliği mesleğini yaparken bu sorumlulukların
bilincinde olma becerisi.
8 İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve
sözlü iletişim kurabilme ve fikirleri sunabilme becerisi.
X
X
9 Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme yeteneği.
10 Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma
X
ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleme ve
bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
11 Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları
hakkında bilgi sahibi olma ve İnşaat Mühendisliği’nin bu
sorunlarla ilişkilerinin farkında olma becerisi.
12 Değişen koşullara göre kendini yenileyebilme becerisi.
X
13 Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemesi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
3
42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
90

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası Skills and Cognitive Behavioural Interventions. (6th Ed.). Thomson-Brooks/Cole.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması

Detaylı

Ders Dosyası - Uçak Gövde

Ders Dosyası - Uçak Gövde drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması

Detaylı