Hidrolik Mühendisliği (CE 308) Ders Detayları

Transkript

Hidrolik Mühendisliği (CE 308) Ders Detayları
Hidrolik Mühendisliği (CE 308) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Hidrolik
Mühendisliği
CE
308
Güz
3
0
0
3
Ön Koşul Ders(ler)i CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Doç. Dr. Yakup DARAMA
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Su projelerinde risk ve güvenilirlik hesabı; su
kaynakları sistem tasarımında kullanılmak üzere
hidrolojide olağandışı olayların tahmin edilmesinin
öğretilmesi; tasarımda kullanılmak üzere minimum
ve maksimum akış miktarlarının tahmin
edilmesinin öğretilmesi; yağmur suyu yönetim
sistemlerinin tasarımında hidrolojik veriler
kullanılarak akış miktarlarının hesap edilmesinin
öğretilmesi; su iletim ve dağıtım sistemlerinin
tasarımında debi tahmini ve sistem tasarımının
öğretilmesi; Atıksu toplama sistemlerinin
tasarımında debi tahmini ve sistem tasarımının
öğretilmesi; ekonomik analiz teknikleri kullanarak
seçeneklerin değerlendirilmesinin öğretilmesi.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Hidrolik mühendisliği dersi tüm İnşaat Mühendisliği
öğrencilerinin alması gerekli 3 saatlik bir derstir.
Ders kantitatif bir yaklaşımla: hidrolojinin
prensiplerini; hidrolik ve su kaynakları planlamasını;
su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin
analizi ve tasarımı ile ilgili yaklaşım ve çözüm
yöntemlerini vermeyi amaçlamaktadır. Ders
kapsamında basınç altında çalışan sistemler ve
açık kanal sistemleri bulunmaktadır.
• Bu dersi alan öğrenciler; • Risk ve güvenilirlik
kavramlarına dayalı istatistiksel teknikler
kullanarak öğrenciler hidrolojik verileri analiz edip
yorumlayabilirler.
• Öğrenciler tasarımda kullanılmak üzere aşırı
hidrolojik olaylar hakkında sonuçlar üretebilirler; bu
amaçla hidrolojik verileri yorumlayabilirler.
• Öğrenciler kompozit (değişken özellikte ) olan
havzalar için IDF verilerini ( yağış-süre-frekans)
kullanarak yağmur suyu toplama şebekesi
tasarlayabilirler. Bu amaçla geliştirilen bilgisayar
yazılımlarını kullanabilirler.
• Öğrenciler su iletim sistemlerinin planlanması ve
tasarımı amaçlı olarak gelecekteki insan su
kullanım miktarlarını tahmin edebilirler.
• Öğrenciler bilgisayar yazılım programları
kullanarak su iletim ve dağıtım şebekelerini
tasarlayabilirler.
• Öğrenciler bilgisayar yazılım programları
kullanarak atık su toplama şebekelerini
tasarlayabilirler.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Giriş
Ön Hazırlık
[1]1-9;
2
Hidrolik Mühendisliğinde
Bilgisayar Uygulamaları
[2]1-27
3
Su Kaynakları Mühendisliğinde
Olasılık ve İstatistik
[1] 271-328
4
Su Kaynakları Mühendisliğinde
Olasılık ve İstatistik
[1]271-328
5
Yüzey Suyu Hidrolojisi
[1]334-457
6
Yüzey Suyu Hidrolojisi
[1]334-457
7
Yağmur Suyu Yönetim Sistemleri
Tasarımı
[1]479-541
8
Yağmur Suyu Yönetim Sistemleri
Tasarımı
[2]89-116
9
Nüfus Tahminleri ve Su İhtiyacı
Hesaplamaları
[1]62-75
10
Su İletim Hatları ve Dağıtım
Ağlarının Tasarımı
11
Atıksu Toplama Sistem
Tasarımında Debi Tahminleri
[1]389-414
12
Atıksu Toplama Sistemleri
Tasarımı
[2]255-281
13
Atıksu Toplama Sistem
Tasarımında Debi Tahminleri
[1]415-432
14
Atıksu Toplama Sistem
Tasarımında Debi Tahminleri
[1]415-432
15
Atıksu Toplama Sistem
Tasarımında Debi Tahminleri
[1]415-432
16
Atıksu Toplama Sistem
Tasarımında Debi Tahminleri
[1]415-432
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. David A.Chin, Water Resources Engineering, Second
Edition, Pearson-Prentice Hall, 2006.
Diğer
Kaynaklar:
1. 2] Computer Applications ın Hydraulıc Engineering,
Seventh Edition, Haestad Methods Water Solutions,
Bentley Instıtute Press
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
8
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi
seviyesine sahip olma ve bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat
Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
2 Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip
yorumlayabilme becerisi.
X
3 Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat
Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern
teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme
becerisi.
X
4 Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği
alanlarında spesifik gereksinimleri karşılamak amacıyla
bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci analiz etme ve
tasarlayabilme becerisi.
5 Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme
becerisi.
6 İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve
bu problemlerin çözümüne yönelik eylem sunma ve
uygulayabilme becerisi.
7 Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilme, İnşaat
Mühendisliği mesleğini yaparken bu sorumlulukların
bilincinde olma becerisi.
8 İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve
sözlü iletişim kurabilme ve fikirleri sunabilme becerisi.
9 Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme yeteneği.
10 Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma
ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleme ve
bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
11 Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları
hakkında bilgi sahibi olma ve İnşaat Mühendisliği’nin bu
sorunlarla ilişkilerinin farkında olma becerisi.
12 Değişen koşullara göre kendini yenileyebilme becerisi.
13 Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemesi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
16
3
48
5
2
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
12
24
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
150

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası Introduction to Theories of Personality, 7th Edition, Wiley

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı