4`lük 100`lük * Okuma İngilizce Kullanımı Yazma Toplam

Yorumlar

Transkript

4`lük 100`lük * Okuma İngilizce Kullanımı Yazma Toplam
seçimleri, Enstitümüze 2013-2014 Erasmus Hareketlilik Dönemi için Ulusal Ajans tarafindan tahsis edilecek hibe miktarı belli olmadan gerçekleştirilmiştir.Dolayısıyla
listedeki
1. Kontenjana yerleştirilmiş olan öğrenciler 2013-2014 Erasmus Döneminde yine listede belirtilen üniversitelerde, belirtilen süreler boyunca öğrenim görmeye
ADAY
olan ASİL öğrencilerdir.
2. Kontenjana yerleştirilememiş olan yedek öğrenci ise benzer şekilde YEDEK ADAY öğrencidir.
Öğrencilerin ADAY sıfatının kalkması Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinin akabinde seçim sonuçlarının kesinlik kazanması ve faaliyete iştirak edeceği
2013 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Seçim Sonuçları
1
2
Bölüm
İngilizce Dil Puanı
Öğrencinin Adı
4'lük 100'lük * Okuma
GÜLTEN KURU
3,44
90,667
50,5
İngilizce
Kullanımı
8
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
Toplam
Yazma
İngilizce
Puanı
15
73,5
Erasmus
Puanı**
82,0833
YL.
No
Biyoteknoloji
Sıra
Program
Genel Not Ort.
AYKUT ZELÇAK
2,87
81,167
52,5
8
14,5
75
78,0833
Üniversite
Universidad Autonoma
De Madrid
Universidad Autonoma
De Madrid
Süresi
Güz Dönemi
Güz Dönemi
* LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN:4 lük sistemde 2.5 notu, 100 lük sistemde 75 e; 4.0 notu ise 100’ e denk gelmektedir. 4’lük sistemde 2.5 ile 4.0 arasında kalan
genel not ortalamalarının 100’ lük sisteme çevrilmesinde doğru orantı ilkesi kullanılmıştır.
** Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.