otam aylık bülten

Yorumlar

Transkript

otam aylık bülten
SAYI 13
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİİ DERNEĞİ
ULUDAĞ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
Önsöz
D
eğerli okurlarımız,
sizlerle paylaştığımız aylık yayınımızın ikinci yılına, OTAM olarak yürütücülüğünü üslenmiş olduğumuz, Otomotiv Teknoloji Platformu
(OTEP) çalışmaları kapsamında tamamlanmış olan “Otomotiv Teknolojileri Vizyon” dokümanını da bülten ekinde, bilgilerinize sunarak
giriyoruz. Ülkemiz Otomotiv Teknolojileri ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili “Stratejik Araştırma Planı” için OTEP bünyesinde
sürdürülen çalışmalara temel oluşturan söz konusu doküman “Versiyon 1.0” olarak sunulmuş olup ilgili çalışma gruplarınca, belirli periyotlarda düzenli olarak güncel şartlara
uygun biçimde yenilenerek ilerleyen versiyonlar bilginize
sunulacaktır.
Bültenimizin bu sayısında, Otomotiv Sanayiimizin önemli
kuruluşlarından ve proje paydaşlarımızdan olan “Anadolu
ISUZU Ar-Ge Merkezi”, Merkez Müdürü Sayın Hakan
ÖZENÇ tarafından tanıtılmaktadır.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Ali G. GÖKTAN
OTAM Y.K.Bşk. Gn.Koordinatör
[email protected]
HABER
O
tomotiv Teknoloji Platformu
(OTEP) olarak 2008 yılında
başladığımız
çalışmalarımız
kapsamında, Türk Otomotiv Sanayii
tedarik zincirinin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde, gelecek otomotiv teknolojilerinin Ar-Ge yol haritası üzerinde, sistemli olarak ve çok geniş bir katılım ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Hatırlayacağınız gibi 2009 yılı içerisinde, Türk Otomotiv Sanayi tedarik zincirinin araç üreticisinden, aksam parça tedarikçisine, Ar-Ge firmalarına, Üniversitelere ve Türkiye’de ArGe projelerine hibe veya kredi bazlı destekler veren kurum
ve kuruluşlara kadar çok geniş bir katılım ile düzenlenmiş
olan 06 Mart 2009 tarihli “Ortak Akıl Çalışması” kapsamın-
da yapılan ve OTEP ilgili komitelerinde
SWOT çalışmasını sizlerle paylaşmıştık.
derlenmiş olan
Bugün de çalışmalarımızın geldiği son noktada, Otomotiv
Teknolojileri Platformunun üyelerinin ve konu ile ilgili uzmanların değerli katılımları ile hazırlanmış olan Otomotiv
Teknolojileri Vizyon Dokümanını OTAM aylık bülteni ekinde
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Otomotiv Teknolojileri Vizyon dokümanı,
 “TASARIM VE ÜRETİM SİSTEMLERİ”,
 “ÇEVRE, ENERJI VE KAYNAKLAR”,
 “MOBİLİTE, TRANSPORT VE ALTYAPI” ve
 “GÜVENLİK”
olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıkların
her biri kendi içerisinde değerlendirilerek alt başlıklara ayrılmış ve her bir alt başlık özelinde ayrı ayrı vizyon çalışması
yapılmıştır.
Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ortak akıl ile belirlediğimiz Otomotiv Sanayimize özgü vizyon dokümanımızı temel
alan ve Otomotiv Sanayimizin Küresel pazarlardaki rekabetçiliğini Ar-Ge temelli bir gelişim stratejisi ile sürdürülebilir
kılmayı hedefleyen, bir Stratejik Araştırma Planı (SAP)
hazırlayarak sizlerin değerli görüşlerine sunmaktır.
Bu vesile ile Otomotiv Teknoloji Platformunun değerli üyelilerine, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalardan
dolayı bir kere daha teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla
Volkan BAYRAKTAR
OTEP Genel Sekreteri
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Haber
ANADOLU ISUZU Ar-Ge Merkezi Tanıtımı
1
1
2
BÜLTEN EKİ:
OTEP Otomotiv Teknolojileri Vizyon Dokümanı - Ver. 1.0
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
Anadolu Isuzu'nun Türk otomotiv sektöründe öncülük yaptığı birçok konudan en önemlisi, müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran hizmet anlayışı
olmuştur. Kuruluşundan bu yana tasarım, üretim, satış ve satış sonrasında
kalite bilincine önem veren Anadolu
Isuzu, 1995 yılında tüm süreçlerinde
Hakan ÖZENÇ (*)
2005 yılında, yukarıda bahsedilen gayretli çalışmaları sonrasında, BVQI firması tarafından Çevre Yönetim Sistemi
belgelendirme denetimi yapılmış ve
Anadolu Isuzu, ISO 14001:2004 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
A
nadolu Isuzu Otomotiv Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (AIOS); Anadolu Grubu, Isuzu Motors Ltd. ve
Itochu ortaklığında halka açık bir anonim şirkettir. Ana faaliyet alanı hafif
kamyon, kamyonet, küçük otobüs ve
pick-up sınıfındaki ticari araçların tasarımı, üretimi ve pazarlanmasıdır.
Anadolu Isuzu'nun deneyimi ve birikimi, 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretimine başlayan Çelik Montaj'a
dayanmaktadır. 1986 yılına dek Skoda
pickup üretimini sürdüren şirket,
1983'de Isuzu ile lisans anlaşması imzalayarak, 1984 yılında İstanbul Kartal'daki fabrikasında, Isuzu hafif kamyon üretimine başlamıştır. Anadolu
Isuzu’nun otobüs üretimi, 1987 yılında
başlamıştır.
Anadolu ISUZU, otomotiv sektöründe
Türkiye'nin ilk Japon ortaklı şirketidir.
Bu ortaklık ve işbirliği, 1984 yılından
günümüze devam etmektedir.
Anadolu Isuzu, Temmuz 1999'da Gebze Şekerpınar'da, 230.000 m2 açık,
78.500 m2 kapalı alan üzerine inşa
edilmiş olan, yeni modern fabrikasına
taşınmış, Ağustos 1999'dan itibaren
kamyon ve otobüs üretimini yeni fabrikasında gerçekleştirmeye başlamıştır.
fabrikasında 2004 yılında AB çevre
regülasyonları doğrultusunda takip
edilmeye başlanmıştır. Konu T.C. çevre mevzuatında yayınlanmadan önce
üretimde araç boyama proseslerinde
gerekli görülen iyileştirmeler yapılmıştır. Halen yapılmakta olan aylık kontrollerle, uçucu organik bileşikler limitleri sürekli, titizlikle takip edilmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulamaya başlamıştır. 1998 yılında ISO-9000
kalite yönetimi belgesi, 2005 yılında
ISO-14000 çevre yönetim belgesi alınmıştır.
Ürün kalitesinde Japon standartlarını
hedef alan Anadolu Isuzu, Isuzu/
Japonya’nın desteği ile “sürekli iyileştirme” felsefesi ışığında üretimde
KAIZEN ve 5S çalışmalarını kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.
Üretim süreçlerini gerçekleştirirken
Çevreye saygılı olmak Anadolu Isuzu’nun temel prensiplerinden olmuştur. Ağustos 1999’da yeni fabrikasında
üretime başladığı ilk günden beri atık
sularını kendi arıtma tesisi bünyesinde
arıtmakta olan Anadolu Isuzu, yasal
olarak sektöre tanımlanan deşarj parametrelerinin çok daha altına inerek
atık sularını arıtmayı, içinde bulunduğu doğaya ve sorumlu olduğu topluma
karşı görev bilmiştir. Şirket, üretiminden kaynaklanan tehlikeli atıklarının
bertarafını, Türkiye’nin ilk atık bertaraf
tesisi olan İzaydaş’ın kurulması ve konuyla ilgili mevzuatın ülkemizde yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük bir titizlikle gerçekleştirmiştir. Ayrıca, araç
boyama ve katkı kimyasallarından kaynaklanan, otomotiv sektörünün önemli kirlilik parametrelerinden olan uçucu
organik bileşikler (VOC), Anadolu Isuzu
2
Anadolu Isuzu’nun günümüzdeki çevre stratejisi, sadece üretim aşamasında çevreyi korumakla kalmayıp kendi
sınıfında çevreci ürünler üretmektir.
Buna örnek olarak, ürettiği araçlarda
kullanılan her türlü malzeme verisinden gidilerek araç geri dönüşüm oranlarının hesaplanması Ar-Ge Merkezi
bünyesinde yürütülmektedir.
Kusursuz üretim modeli hedefleyen
Anadolu Isuzu, uluslararası Isuzu Üretim Yönetimi Sisteminin zorlu basamaklarını başarıyla çıkarak, Isuzu/
Japonya auditorleri tarafından yapılan
denetimler sonucunda, 2009 yılında
Isuzu Üretim Yönetimi (IMM: Isuzu
Manufacturing Management) ödülünü
almaya hak kazanmıştır. Dünyadaki
sayılı Isuzu üretim tesislerinde başarıyla kullanılan, “Global Kalite Güvencesi”
sağlamayı hedefleyen bu sistem sayesinde; kalite, güvenlik, maliyet, verimlilik, teslimat konularında en üst seviyelerde esnek üretim yapısı oluşturulur ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlanır. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve IMM prensiplerinin uygulanmasında Ar-Ge Merkezi metod grubu
önemli bir rol oynamaktadır.
Anadolu Grubu bünyesinde, 1984 yılından beri Isuzu/Japonya ortaklığı ile
kamyon ve otobüs segmentlerinde
ticari araçlar üreten, Anadolu Isuzu’nun vizyonu; üretiminin önemli bir
kısmını ihraç eden, dış ülkelerde ortak-
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
yüksek pazar payları elde etmiş, segmentlerinde önemli bir oyuncu olmuştur.
1994 yılından günümüze, 50 ülkeye
10.000’den fazla küçük otobüs ihracatı
gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Türkiye’nin küçük otobüs ihracatında her yıl
açık ara lider olmaktadır. İhraç edilen
otobüslerin tamamı Anadolu Isuzu ArGe merkezinde geliştirilmekte, Şekerpınar fabrikasında üretilmekte ve Isuzu markasıyla satılmaktadır. Yurt içi ve
yurt dışı müşteri profilindeki çeşitlilik,
pazarların farklı talepleri ve rekabetin
lıklar kuran ve dünyaya teknoloji, teknik eleman ve parça temin eden uluslararası bir şirket olmaktır. Şirket misyonu; ticari araçlarda kendi sınıfında
çevreye duyarlılık, kalite, teknoloji,
pazar payı ve ihracat etkinliğinde bir
numara olmak, kendini sürekli geliştirmektir.
Anadolu Isuzu, ürün yelpazesindeki
otobüslerin büyük kısmının ihracatını
da gerçekleştirmektedir. Anadolu Isuzu, Ar-Ge, inovasyon ve kaliteye verdiği önem sayesinde kendi sektöründe
yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da
TURKUAZ
CITIMARK
NPR Kamyon
NOVO lux
yoğunluğu nedeniyle, Anadolu Isuzu
ürünlerini sürekli geliştirmekte, güncellemekte ve ürün ailesine yeni modeller katmaktadır.
Anadolu Isuzu ürün gamında çeşitli
boyut ve sınıflarda 600’ün üzerinde
model otobüs bulunmaktadır.
2009 yılına kadar tasarım ve ürün geliştirme konularındaki çalışmalarını
Mühendislik Müdürlüğü çatısı altında
sürdüren Anadolu Isuzu, 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi olmak için Nisan
2009’da T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunmuş, yapılan
inceleme ve değerlendirmeler sonucu
3 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanmıştır.
AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Ar-Ge Merkezi tasarım çalışmaları Yeni
Araç Tasarım Projeleri ve Mevcut
Modelleri İyileştirme, Geliştirme Projeleri olarak iki alt başlık altında yürütülmektedir.
Yeni Araç Tasarım Projeleri:
 Kamyon yerlileştirme
 Otobüs ürün geliştirme
 Yerel müşteri ihtiyaçlarına bağlı
kamyon tasarım çalışmaları
Mevcut Modelleri İyileştirme, Geliştirme Projeleri
 Özel araçlar, opsiyonlar, aksesuarlar.
 Farklı ülkelerin ve müşteri gruplarının kanun, regülasyon ve şartnamelerini uygulama.
 Maliyet düşürme projeleri.
 Ürün kalitesi geliştirme.
 Yüksek yerli parça oranı için yerlileştirme
çalışmaları olarak sıralanabilir.
NPR kamyon, ön yüz
NOVO lux iç görünüş
3
Anadolu Isuzu, ticari araç sektöründe
kamyon, kamyonet ve küçük otobüs
üretimi gerçekleştirmektedir. Mümkün olduğunca yerli kaynaklardan faydalanmak ve yerli parçalar kullanmak
Anadolu Isuzu temel stratejisidir. Üretimi gerçekleştirilen kamyon ve otobüs
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
modellerinde yüksek oranlarda yerli
parça kullanılmaktadır. Otobüs tasarımları ve üretimleri firmada MD serisi
ile başlamıştır. MD serisi (23 ve 27
oturma yolcu kapasiteli) ve üzerindeki
tasarım değişiklikleri sonrasında Royal
ticari ismiyle pazara sunulan bu araçların üretimi firmada yakın zamana kadar devam etmiştir.
2001 yılında üretimine başlanan TURKUAZ serisi ile önemli sıçrama yapılmış
ve küçük otobüs pazarına yeni bir boyut getirilmiştir. 2003 yılı itibariyle
TURKUAZ serisi AB ülkeleri de dahil
olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilmeye başlanmıştır.
CITIMARK
geliştirdiği NOVO otobüs ailesini 2009
yılında seri üretime koymuş, hem iç
pazarda hem ihracat pazarında kısa
sürede yüksek üretim rakamlarına
ulaşarak ticari başarı da sağlamıştır.
NOVO modeli, Türkiye’de satışa sunulan bu segmentteki ilk Euro 4 emisyon
motorlu ve ilk 2001/85 regülasyonuna
uygun otobüstür.
müştür. Krizin etkilerinin ağır şekilde
yaşandığı 2009 yılında Ar-Ge’ye ayrılan
pay firma cirosunun %1,21’i olarak
gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk altı
aylık faaliyet döneminde ise Ar-Ge
harcamaları toplam cironun %1,7’si
üzerine çıkmıştır. Anadolu Isuzu, Ar-Ge
merkezini finansal ve insan kaynağı
olarak sürekli güçlendirmeyi hedeflemektedir.
TURKUAZ
TURKUAZ serisi araçların ürün yelpazesi genişletilerek (belediye otobüsü Citibus Class I versiyonu ile ayakta yolcu
taşımaya müsaade eden Class II versiyonu) pazarın ihtiyaçları karşılanmış
olmakla beraber bu seri kendini her
geçen gün daha da ileriye götürmeyi
başarmıştır.
Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, pazar
trendlerine uygun olarak yeni versiyon
modellerin tasarımını çok hızlı bir şekilde tamamlayıp seri üretime geçirebilme kabiliyetine sahiptir. Şirket,
müşteriden gelen özel isteğe göre
ürettiği, farklı ürünler ile Ar-Ge yeteneklerini sürekli geliştirmektedir.
İhracat yapılan ülkelerde kazanılan
deneyim ile gerek ülkelerin ulusal
mevzuatları, gerekse müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek hedefiyle 2008 yılı
sonunda TEYDEB onaylı, CITIMARK
Sınıfı 9 metre arkadan motorlu alçak
tabanlı araç projesi gerçekleştirilmiştir.
Anadolu Isuzu, geçmişten bugüne kadar sürekli gelişme kaydettiği teknolojik altyapı deneyim ve bilgi birikimi ile
NOVOCITI
Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2009
yılının ilk yarısında tamamladığı NOVO
otobüs projesi ile NOVO, NOVO LUX,
NOVO ULTRA, NOVOCITI modellerini
ortaya çıkartmıştır. Yapılan bu çalışma
7 metrelik araç segmentinde var olan
ürünlerin geliştirilmesinden ziyade
tamamen yeniden tasarlanmıştır. Seri
üretime giren bu araçlar, kendi segmentindeki küçük otobüs gelişimine
öncülük etmiştir.
Anadolu Isuzu üretimi araçların tamamında Isuzu dizel motorları kullanılmaktadır. Dünya çapında yüksek kalite
ve dayanıklılığa sahip olan Isuzu dizel
motorları AIOS’un Japon ortağı Isuzu
Motors Ltd. tarafından geliştirilmekte
ve üretilmektedir. Motor, şanzıman,
diferansiyel gibi uygun Isuzu yürür
aksam parçalarının belirlenmesi, otobüslere yerleşimi, analizi ve testleri
Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezi tarafından yapılmaktadır.
Anadolu Isuzu, ekonomik kriz de olsa
her dönem Ar-Ge’ye yatırımını sürdür4
AR-GE MERKEZİ ORGANİZASYONEL
YAPISI
Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet
gösteren Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi
Müdürlüğü organizasyonel yapısı Altyapı Grubu, Üstyapı Grubu, Dökümantasyon Grubu, Analiz – Test - Homologasyon - Metod Grubu olmak
üzere dört ana gruptan oluşur. 60’ın
üzerinde kadroya sahip Ar-Ge Merkezi
bünyesinde ayrıca Prototip Atölye
bulunmaktadır.
 Altyapı Grubu:
Motor ve aktarma organları, elektrikelektronik ve şasi gruplarından oluşmaktadır.
Motor ve aktarma organları grubu:
Otobüs ve kamyon modellerinde kullanılan Isuzu motoru ve aktarma organlarının adaptasyonunda görev alan
grup, araştırma geliştirme, tasarım ve
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
analiz sonucunda en uygun konfigurasyonu belirler.
Elektrik-elektronik: Otobüs ve kamyon
modellerine ait tesisatların tasarlanmasından ve güncel teknolojinin araçlara uyarlanmasından sorumlu olan
grup, sorunsuz araç ve elektrik/
elektronik ekipman kontrolü için yerli
ve yabancı tedarikçiler ile CoEngineering çalışmaları yaparak özgün
elektronik kontrol modülü geliştirmelerine katılmaktadır.
Ekibi, Karoseri Grubu, Trim Grubu,
Dökümantasyon Grubu ve Özel Araçlar Ekibi.
Endüstriyel Tasarım Ekibi, tüm araçların iç ve dış endüstriyel tasarımları,
renk ve doku seçimleri, şoför ergonomisi, yolcu araç etkileşimleri gibi konularda çalışmakta ve konsept tasarımlar
ile AIOS’un ürün ailesine yön vermektedirler. Tasarım grupları ile koordineli
çalışan ekip, “hayalleri gerçekleştirmek adına tasarımı zorlama” misyonu ile daima bir adım öteyi düşünmektedir.
NOVO ; Skeçten Gerçeğe
Şasi: İç pazara özgü kamyon modelleri
ile tüm otobüs grubuna ait aks, fren ve
şasi gibi sistemlerin tasarımdan sorumlu olan şasi grubu, ürün geliştirme
süreci esnasında test ve analiz grubunun imkan ve yeterliliklerinden destek
almaktadır.
 Üstyapı Grubu:
Grup kendi içinde aşağıdaki alt gruplara ayrılmaktadır: Endüstriyel Tasarım
Karoseri Grubu, aracın karoserisi ve
üzerindeki tüm ekipmanların monte
edilebilirliğinden sorumludur. Projelerde özellikle FEM analizlerinden destek alan grup, “en sağlamı en hafif
tasarım ile elde etme” adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında
grup, kaynak teknolojileri, alternatif
malzemeler gibi konularda projeler
yürütmektedir.
Trim Grubu: Kendi içerisinde HVAC
(Heating Vantilating & Air Conditioning: Isıtma/soğutma/Havalandırma)
ekibi, mekanizmalar ekibi ve iç/dış
trim ekibi olarak bölünmektedir. Endüstriyel Tasarım Ekibi ile koordineli
çalışan grup, aracın iç ve dış görüntüsüne yön vermekte, ısıtma, soğutma
performansını belirleyerek gerekli
testlerin yapılmasına katkıda bulunmaktadır.
5
İç Trim Çalışmaları
Özel Araç Projeleri Ekibi: Anadolu
Isuzu Ar-Ge Merkezi bünyesinde oluşturulan Özel Araç Grubu otobüs segmentindeki farklı müşterilerin farklı
taleplerini yerine getirmek adına projeler geliştirmektedir. Bu sayede seri
üretim tarzı ile terzi işi üretim yöntemini harmanlayan grup, ürün çeşitliliğini
arttırmakta, her türlü müşteriye hitap
edebilme yeteneğini yükseltmektedir.
Ekip, en son geliştirdiği modeller ile
yurtdışında önemli başarılara imza
atmış, yeni pazarlar yaratmıştır. Grup,
1986 - 2009 yılında iç pazarda satışı
yapılan MD sınıfı 27 kişilik otobüslerin
5 temel modeli için 300'den fazla alt
model geliştirmiş ve pazara sunmuştur. Benzer çalışmalar mevcut modeller için de devam etmekte olup, üretilen araçların yarısından fazlası özel
araç statüsünde üretim hatlarından
geçmektedir.
MD Apron Aracı
Turkuaz Okul Otobüsü
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
 Dokümantasyon Grubu:
Grup kendi içinde SAP, CATIA, SMARTEAM uzmanlarından oluşmaktadır. Ar
-Ge çalışmalarının SAP ERP sistemine
ürün ağaçları ile aktarımı, EPL ve operasyon planları ile seri üretim hazırlıkları, yedek parça katalogları hazırlanması gibi konularda çalışmaktadır. ArGe bünyesinde 2007 yılından itibaren
kullanılmakta olan Smarteam PDM
(Product Data Management) sisteminin kontrolü Dokümantasyon Grubu’nun sorumluluğundadır. Smarteam
ile Ar-Ge Merkezi, tasarımlarının izlenebilirliğini arttırmış, eş zamanlı tasarım yeteneğini kazanmıştır.
Grup, kendi içerisinde yürüttüğü projeler ile Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezinin süreç gelişiminde önemli katkı
sağlamaktadır. Veri yönetimi, değişiklik yönetimi, proje yönetimi, ISO denetimleri, konu başlıklarında projeler
yürüten ekip, kurulumunu sağladığı
SMARTEAM programının CATIA entegrasyonu ile modellere ait tüm revizyonların izlenebilirliğini ve daima güncel model takibini sağlamıştır. Grup
hali hazırda Kağıtsız Ortam Projesi ile
şirket içinde kullanılan kağıt miktarını
en aza indirme ve çevreyi koruma,
Yeni Değişiklik Yönetim Sistemi ile
daha verimli çalışan bir departmanlararası süreç, Smarteam PLM (Product
LifeCycle Management) ile yan sanayi
ile koordineli proje geliştirme gibi projeleri yürütmektedir.
 Test-Analiz Homologasyon ve Metod Grubu:
Test grubu: Araç/sistem performans
testleri (örnek: klima performansı testleri, ısıtma performansı testleri, fren
performansı testleri, hararet testleri,
vb.), komple araç dayanıklılık ve ömür
testleri, araç homologasyon testleri
temel çalışma konularını oluşturmaktadır.
Komple aracın dayanıklılık testleri,
hızlandırılmış ömür testi parkurları ve
gerçek yol koşullarında yapılmaktadır.
Hızlandırılmış ömür testleri için Türkiye yol koşullarında araç üzerinden yol
datası toplanmakta, sonra bu datalar
işlenerek en uygun hızlandırılmış ömür
testi parkurları ve çevrimleri belirlenmektedir. Bu yöntem ile komple aracın dayanıklılık testleri kısa zamanda
tamamlanabilmektedir.
Uzman firmalarla yapılan işbirliği sonucu hızlandırılmış ömür testine tabi
tutulan yeni model otobüsler, belirlenen testleri başarıyla geçmiş, satış
sonrasında herhangi bir dayanıklılık
sorunuyla karşılaşılmamıştır.
Anadolu Isuzu, üniversite imkanlarını
da çeşitli projelerde kullanmaktadır.
Citimark aracı geliştirme projesi kapsamında İTÜ OTAM bünyesinde bulunan
hidrolik yol simülatörü test bankosunda araç şasisi ömür testi yapılmıştır.
Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, üniversiteler ile olan teknik işbirliğine büyük
önem vermekte, projelerinde üniversitelerden destek almaya özen göstermektedir. Ar-Ge çalışanlarının önemli
6
bir kısmı çeşitli üniversitelerde yüksek
lisans ve doktora eğitimini sürdürmektedir.
Analiz grubu: Bilgisayar destekli analiz
grubu, sonlu elemanlar yöntemi ve
ANSYS programı vasıtasıyla yapısal
analizler gerçekleştirmektedir.
Sonlu elemanlar yöntemi ile çeşitli
yükleme koşulları ve senaryolarda tüm
aracın karkas yapısının dayanımı ve
detaylı bölgesel analizler yapılmaktadır. Bu yöntem ile tüm araç dışında
kritik sistem ve/veya parçaların da
yapısal analizleri yapılabilmektedir.
ANSYS ve CATIA programları kullanılarak sonlu elemanlar tekniği ile yapılan
analizler sonucu gerekli iyileştirmeler
ve geliştirmeler araçların pilot üretim
sürecine kadar gerçekleştirilmektedir.
Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, belli
konularında uzmanlaşmış çeşitli mühendislik firmaları ile de işbirliğine
gitmektedir. Tasarlanan aracın yol
tutuş özellikleri, sürüş simulasyonu,
süspansiyon sistemi özellikleri, direksiyon sistemi özellikleri konularında bu
firmalar ile ortak Ar-Ge çalışmaları
yapmaktadır.
İşbirliğine gidilen bu firmalar ile
ADAMS yazılımı ile çeşitli senaryolarda
aracın sürüş simülasyonları yapılmakta , şasi – yürür aksam bölgelerinde
kritik bölgeler belirlenmektedir.
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
Homologasyon grubu: Komple araç
tip onayları ve sistem tip onaylarının
elde edilmesi homologasyon grubunun sorumluluğu altındadır.
Önemli belgelendirme testlerinden
biri olan fren sistemleri ile ilgili olarak
ABS fren sistemi testleri dışında kalan
fren testleri Anadolu Isuzu’nun test
pistinde yapılabilmektedir.
luluk (EMC) testi sertifikasyonu için
teknik servis olarak TÜV SÜD/Almanya
kullanılmaktadır.
Belgelendirme testleri için uluslararası
bir kuruluş olan TÜV SÜD firması ile
çalışılmaktadır.
Yine önemli belgelendirme testlerinden biri olan Elektro Manyetik Uyum-
2009 yılından itibaren yayınlanan yeni
direktiflere uygun olarak, NOVO, CITIMARK ve TURKUAZ araçlarının tüm
Avrupa’da geçerliliği olan Komple Araç
Tip Onayları (WVTA- Whole Vehicle
Type Approval) Almanya onay kuruluşu olan KBA üzerinden alınmış bulun-
7
maktadır.
Metod grubu: Bu çalışma grubu, üretim modellerine göre, süreç tasarımlarını gerçekleştirmekte, imalat operasyonlarını belirlemekte, proses haritalarını oluşturup, araçların üretim süresince üretim proseslerine destek vermekte, üretim ile ilgili fikstür, aparat,
kalıp tasarımları konularında çalışmaktadır. Bunlara ek olarak metod grubu
üretim hatları layoutları üzerinde, üretim süreçlerini geliştirme ve iyileştirme
çalışmalarını da gerçekleştirmektedir.
Bu grup Isuzu/Japonya’nın üretim süreçlerini içeren IMM (Isuzu Manufacturing System) sisteminin Anadolu
Isuzu’da faaliyete geçirilmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Ar-Ge Merkezinin bu konudaki desteğini Metod grubu sağlamaktadır.
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
TASARIM ve
SÜREÇLERİ
ÜRÜN
GELİŞTİRME
Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezi, yeni
modellerinin iç ve dış endüstriyel tasarımlarını tamamen kendi bünyesinde
gerçekleştirmekte, tüm know-how’ını
network ortamında arşivleyerek yeni
projelerine yansıtmaktadır. Mevcut
dizayn sürecini CATIA ve Unigraphics
destekli devam ettirmekte olan AIOS,
bütünleşik tasarım takibi için Smarteam yazılımını kullanmaktadır.
Sürekli artan rekabet, müşteri beklenti, ihtiyaç ve istekleri, hitap edilen yeni
pazarlar ve yeni teknolojiler, üretilmekte olan modellerin kısa aralıklarla
geliştirilmesini ve yaratılan yeni ürünlerle ürün gamının zenginleştirilmesini
gerektirmektedir.
Ar-Ge merkezi ekibi, sürekli katıldığı
uluslararası fuarlar, çalıştaylar, kongreler, Satış Sonrası Hizmetler Bölümünün düzenlediği servis klinik faaliyetleri, Satış/Pazarlama organizasyonundaki pazar/trend analizi ve müşteri değeri araştırmaları ile pazar gelişim ve
trendlerini yakından takip etmekte,
kısa-orta ve uzun vadeli proje takvimini oluşturmaktadır.
Yeni bir araç tasarımı pazar araştırması
ve benchmark çalışmaları ile başlar.
Aracın istenilen pazarlarda başarılı
olması için gerekli bilgiler derlenir. Bu
bilgileri tasarım girdisi olarak alan endüstriyel tasarım uzmanları, gerekli ön
çalışmaları yaparak konuyu detaylı
çalışmak üzere konularında uzman ArGe mühendis ve konstrüktörlerine
aktarır. Tasarımların tamamı 3 boyutlu
ortamda hazırlanır.
Tasarım uzmanları, ürün geliştirme
çalışmalarında aşağıdaki kural ve prensiplere uyarlar :
Ar-Ge Merkezindeki CAD sistemi bünyesinde bulunan;
 Catia V5
 Smarteam (Ürün Yaşam çevrimi
Yönetimi)
 AutoCAD
 MS Office
 Lotus Notes
 SAP /R3
sistemleri tasarım ve ürün geliştirmede entegre olarak kullanılmaktadır.
Her talep durumunda AIOS Ar-Ge tasarım uzmanları konusunu inceleme,
gerekli tasarımı yapma, devreye alma,
gelişimi onaylama adımlarından sorumlu olarak hareket eder.
 AIOS Ar-Ge Merkezi tasarım standartları,
 ISUZU tasarım ve kalite standartları
 JIS, DIN ve ISO normları,
 Kanun ve regülasyonlar,
 Üretim, montaj ve son kullanıcı
ergonomisi ve sağlığı,
 Müşteri değeri ve memnuniyeti,
 Çevre ve geri dönüştürülebilirlik,
 Mükemmeli arama ve geleceği
düşünme eğilimi,
 Firma, ülke yararı ve etiktir.
Tasarım çalışmalarını tamamlayan ArGe ekibi, tasarımlarını torso model,
sonlu elemanlar modelleri, kinematik
analiz programları ve prototip çalışmaları, yol testleri ile doğrulayarak pilot
üretim öncesi gerekli düzenlemeleri
yaparlar. Homologasyon onay süreci,
aracın tescillenmesi için gerekli tüm
8
kontrol ve belge işlemlerinin yapılmasını içerir.
AIOS Ar-Ge Merkezi, tasarım sürecinde diğer departmanlar ile koordineli
çalışarak projenin tüm iç ve dış müşteri memnuniyetini sağladığına emin
olur. Pilot aşamasına gelen projelerin
ürün ağaçları oluşturularak konu, metod ve dokümantasyon gruplarına
aktarılır ve seri üretim hazırlıkları başlar. Aracın seri üretime girişi ve tüm
sorunlarının çözümü yine aynı ekip
tarafından yürütülür. Kalite Kontrol
Müdürlüğü ile koordineli olarak tespit
edilen problemler hızla çözülerek seri
üretim kararı verilir.
Araç son olarak Isuzu'nun onayından
geçer ve GCA (Global Customer Audit)
standartlarına uygunluğu kontrol edilir. GCA sürecinde, konusunda uzman
Kalite Kontrol auditorleri tarafından
müşteri gözü ve algılaması ile yapılan
kontroller sonucunda aracın nihai kalite onayı alınır. Tasarım ekibi, ürünü
Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda nihai müşterilerde de takip ederek gerekli düzenlemeleri yapar. Edindiği deneyimleri standartlarına aktaran ekip projeyi
tamamlamış olarak yeni projeye geçebilir.
Geliştirme, ürün ağırlık ve maliyet optimizasyonu, yeni opsiyon ekleme ve
özel araç geliştirme süreçleri yeni
ürünler için süreklilik arz eden çalışmalardır. Özel araçların tasarımı, tüm
aracı tanıyan uzmanlardan oluşmuş bir
grup tarafından koordine edilir.
TEYDEB DESTEKLİ ÖNEMLİ PROJELER
Anadolu Isuzu, son yıllardaki yenilikçi
projelerinde TÜBİTAK TEYDEB Sanayi
Ar-Ge Destekleme Programlarından
yararlanmış bu sayede kendi Ar-Ge
birikimini arttırırken, yaptığı işbirlikleri
ile ülke otomotiv Ar-Ge’ sine de katkı
sağlamıştır.
Önceki yıllarda TEYDEB tarafından
desteklenmiş olan, aşağıda belirtilen
Ar-Ge projeleri başarı ile tamamlanmış; onaylanmış ve seri üretime geçmiştir. Yeni projeler ise devam etmek-
AĞUSTOS 2010
OTAM AYLIK BÜLTEN
ANADOLU ISUZU AR-GE MERKEZİ Tanıtımı
tedir.
Tamamlanan TEYDEB Destekli Projeler:
 Royal Modeli Araçlarda Yeni Tasarım Geliştirilmesi ve Uygulaması
 Turkuaz Modeli Otobüslerde Yeni
Tasarım Geliştirme ve Uygulaması
 Citimark Otobüs Geliştirme Projesi
 Novo Seyahat Otobüsleri Geliştirme Projesi
AR-GE İŞBİRLİKLERİ, ORTAKLIK ve
ÜYELİKLER
 TEYDEB tarafından desteklenen
Citimark model otobüs geliştirme
Ar-Ge projesi çerçevesinde Uludağ
Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nden danışmanlık desteği
alınmıştır. Araç tip onayı çeşitli
belgelendirme testlerinde İTÜ ile
işbirliği yapılmıştır.
 TEYDEB tarafından desteklenen
Citimark projesi kapsamında üniversitelerle işbirliği devam etmiştir.
İTÜ - OTAM (Otomotiv Teknolojileri
Araştırma Merkezi) ile ortak proje
çalışması yapılmış, Citimark araç
projesi için araç şasisinin yol datası
toplanarak hızlandırılmış ömür
testi İTÜ OTAM bünyesinde yapılmıştır.
 Avrupa’da otomotiv firmalarına
test, homologasyon, tasarım çalışmalarında faaliyet gösteren oldukça önemli bir konumda bulunan
IDIADA firması ile işbirlikleri yapılmaktadır. Citimark araç projesi
kapsamında, IDIADA firmasının
hızlandırılmış yol testi parkurlarında prototip araç, durabilite/ömür
testlerine tabi tutulmuştur.
 İTÜ-OTAM bünyesinde çeşitli proje
çalışma konuları ile ilgili olarak eği-
tim ve danışmanlıklar alınması konusunda işbirliğine gidilmiştir.
Planlanan ve Gerçekleşen Eğitimler:
 Gürültü ve titreşim
 Taşıt dinamiği
 Yorulma teorisi ve otomotivde uygulamalar
 Yol datası toplama, sinyal işleme
teori ve uygulamalar
 Otomotivde FEM uygulamaları
 Otomotivde CFD uygulamaları
 Fren sistemleri ve tasarımı
Çeşitli test ve analiz konularında birlikte çalışma ortamı yakalanan TSE, BUTAL (Bursa Test ve Analiz Laboratuarı),
UME ve TÜBİTAK-MAM kurumlarından
çeşitli projelerde hizmet alımları olmaktadır.
Araç tip onayı belgelendirme testlerinde Almanya TÜV SÜD’ten, İTÜ’den,
TSE’den teknik servis olarak hizmet
alınmaktadır. Tip Onay testleri için
onay kuruluşu olarak Almanya KBA,
T.C. Sanayi Bakanlığı ve TSE kullanılmaktadır.
Avrupa direktifleri ve regülasyonlarının takibi için “Interregs” üyeliği ile
tüm regülasyonlar ve direktifler online olarak takip edilmekte ve yeni
direktif/regülasyonlara uyumluluğun
yanında, revize olanların da takibi gerçekleştirilmektedir.
Anadolu Isuzu, üyesi bulunduğu OSD
(Otomotiv Sanayi Derneği) üzerinden
ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) ve OICA (The International Organization of Motor Vehicles) gibi otomotiv konusunda dünyada
önde gelen kuruluşların çalışmalarına
ulaşabilmektedir.
Anadolu Isuzu, üyesi olduğu OTEP
(Otomotiv Teknolojileri Platformu)
üzerinden EARPA(European Automotive Research Partners Association) bilgilerine ulaşılabilmekte ve dolayısı ile
otomotiv sektöründeki araştırmageliştirme konularını takip edebilmektedir.
BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ
MAKALELER ve PATENTLER
Citimark projesi çalışmalarında, İTÜ
öğretim üyeleri ve Anadolu Isuzu ArGe mühendisleri “Fatigue Strength of
an Urban Type Midi Bus Vehicle Chassis by Using Fem Analysis and Accelerated Fatigue Life Test” adlı makalenin yayınını SAE World Congress
2009’da yapmıştır.
Anadolu Isuzu Ar-Ge Mühendisleri, 0708 Haziran 2010 tarihlerinde Bursa’da
düzenlenen 5. OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresinde, “Bagaj Kapağı
Mekanizması Tasarımı ve Tasarımın 4
-Çubuk Mekanizma Sistemi ile Kinematik Analizi” konulu sunum yapılmıştır.
Her iki senede bir yapılan, ASME 'ye
(American Society of Mechanical Engineers) ait ESDA 2010 uluslararası konferansı bu sene 12-14 Temmuz 2010
tarihlerinde Yeditepe Üniversitesinde
yapılmıştır. Konferansda Ar-Ge Mühendisleri "Fatigue Life Prediction Of
a Drag Link by Using FEM" adlı yayının sunumunu yapmıştır
Son bir yılda yürütülen Ar-Ge projeleri
sonucunda 5 adet patent başvurusunda bulunulmuştur.
(*)
Ar-Ge Merkezi Müdürü
[email protected]
İletişim Bilgileri :
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi, Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarı,
OTAM A.Ş. 34396 Maslak / İstanbul
Tel:
0212 276 16 12
Eposta:
[email protected]
Faks: 0212 276 16 13
Web:
www.otam.com.tr
9

Benzer belgeler