Güneş ve ay tutulması ile korku namazı

Transkript

Güneş ve ay tutulması ile korku namazı
Güneş ve ay tutulması ile korku namazı
GÜNEŞ VE AY TUTULMASI İLE KORKU NAMAZI
[1] [1]
Güneş tutulduğunda, cuma namazını kıldırmaya yetkili bir | imamın veya devlet reisinin bu hususta görevlendirdiği bir kimsenin ardında ezansız,
kâmetsiz ve hutbesiz olarak, âyetleri açıktanı değil (gizli okumak suretiyle) nafile şeklinde iki rek'at namazı kılmak sünnettir. Namaz için ezan
okunmaz, bunun yerine: "Cemaatla namaza!" diye çağırılır.
Kılınan bu iki rek'at namazı (ve bu) namazın rükû ve secdele­rini uzun tutmak sünnettir. Namazdan sonra imam isterse otur­duğu yerde kıbleye
dönerek yahut da en iyisi yönünü insanlara döndürerek güneş açılıncaya kadar ayakta dua eder ve insanlar da (yapılan bu duaya) âmin derler.
Eğer imam, namaz kıldırmak üzere hazır bulunmazsa; tıpkı ay tutulduğu, gündüz müthiş bir karanlık bastığı, (çok) şiddetli bir rüzgâr estiği yahut
(zelzele, gece meydana gelen şiddetli aydınlık vb. şeylerden dolayı) korku başgösterdiği zamanlarda olduğu gibi,, (insanlar bu namazı
evlerinde) tek başlarına kılarlar. ,
1/2
Güneş ve ay tutulması ile korku namazı
[1] [1] Güneş ve ay tutulması demek bunların parlaklıklarının kaybolması demek­tir.
Korku kelimesiyle de, deprem, şiddetli rüzgâr ve havanın anormal:dere­cede (meselâ gündüz) kararması
neticesinde meydana gelen korku kaşdolunuyor. 2/2