tc bodrum belediye başkanlığı

Yorumlar

Transkript

tc bodrum belediye başkanlığı
T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayın Meclis Üyesi;
Bodrum Belediyesinin 2016 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.09.2016 Cuma günü
saat:14.00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde
gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince toplantı gündemi
aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve toplantıya katılımınızı rica ederim.
Mehmet KOCADON
Belediye Başkanı
GÜNDEM
1- İlçemizin çeşitli yerlerinde kurulmak istenen Rüzgar Elektrik Santrallerine (RES) ilişkin İmar
Komisyonu raporunun görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
2- İlçemizde yapılacak olan arkeolojik kazı ve restorasyon faaliyetlerine Belediyemizce bütçe ayrılması
ve bu faaliyetlere halkın gönüllü katılımının sağlanması talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Kültür Tanıtma ve Ağırlama Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
3- Bodrum Filarmoni Orkestrası kurulması talebine ilişkin Kültür Tanıtma ve Ağırlama Komisyonu
raporunun görüşülmesi.
(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre, Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu,
6. derece (bir) adet tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılması ve ücretinin
belirlenmesinin görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
5- 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince
hazırlanan Bodrum Belediyesi 2016 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin görüşülmesi.
(Temizlik İşleri Müdürlüğü)
6- İçkili Yer Bölgelerinin Tespiti Komisyonunda görev yapan üyelerin 1 yıllık görev süreleri
dolduğundan, yeni komisyon üyelerinin belirlenmesi.
(Zabıta Müdürlüğü)
T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7- Bodrum’ un şehircilik, kültür, sanat, ekonomik ve sosyal yaşamını canlandırmak, turizm tanıtım ve
gelişimini sağlamak amacıyla Bodrum’ da ki vakıf ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa
işbirliği ve projeler gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesinin
görüşülmesi.
(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

Benzer belgeler

ckfinder/userfiles/files/2016_04_04 - NISAN

ckfinder/userfiles/files/2016_04_04 - NISAN BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Bodrum Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 04.04.2016 Pazartesi günü saat:14.00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültü...

Detaylı