KESSEL–Yağ Ayırıcı Euro “G” NG 7–35 Yere Gömme Montajlar için

Yorumlar

Transkript

KESSEL–Yağ Ayırıcı Euro “G” NG 7–35 Yere Gömme Montajlar için
MONTAJ VE İŞLETME TALİMATLARI
KESSEL–Yağ Ayırıcı Euro “G” NG 7–35
Yere Gömme Montajlar için
KESSEL Yağ Ayırıcı Versiyon G
Euro Norm EN 1825-1’e uygun
NG 7 – 35 yere gömme montajlar için
Model No:
93007/120(B/D)
90010/120(B/D)
93015/120(B/D)
93020/120(B/D)
93925/120(B/D)
93930/120(B/D)
93935/120(B/D)
Ürün Özellikleri
•
EN 1825-1’e uygun
•
Çabuk ve kolay montaj
•
Kompakt/Hafif
•
Agresif yağ ve toprak
asitlerine %100 dirençli
•
Nakliyesi kolay
•
Dikey olarak
ayarlanabilen üst kısım
•
Onay Numarası
Z–54.1–440
Bu ünitenin montajı ve servisi lisanslı bir profesyonel
tarafından yapılmalıdır.
v.04
1
1. Emniyet Tedbirleri
Kurulum, montaj, işletme, bakım ve onarım için kullanılacak personel, bu tür işler için
gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Sorumlu olunan ve personelin gözetimindeki
alanlar, operatör tarafından açıkça belirlenmelidir.
Sistemin çalışma güvenliği sadece doğru kullanım durumunda sağlanır. Teknik
verilerde belirtilen sınır değerleri hiçbir koşulda aşılmamalıdır.
Kaza önleme talimatlarına ve uygulanabilir standartlara ve direktiflere, sistemin
kurulumu, montajı, işletimi, bakımı ve tamiri sırasında her zaman dikkat edilmelidir!
Bu talimatlar aşağıdaki gibidir;
• Kaza önleme talimatları
İnşaat işleri, BGV C22
Atık su sistemleri, GUV-V C5
• Kapalı alanlardaki atık su sistemi çalışmaları için güvenlik yönetmelikleri, GUV-R
126
• Atık su sistemindeki biyolojik malzemelerin taşınması, GUV-R 145
• Tanklar ve kısıtlı alanlardaki çalışmalar için direktifler, BGR 117
• Standartlar
İnşaat çukurları ve hendekleri – Toprak setler, desteklemeler, çalışma alanı
genişlikleri, DIN 4124
Atık su boruları ve kanallarını döşenmesi ve test edilmesi, DIN EN 1610
• Atık su sistemlerindeki güvenlik ve sağlık koruması için çalışma desteği
GİRİŞ
SİGARA İÇİLMEZ! Ayırıcı yanında veya etrafında sigara içmek kesinlikle yasaktır!
Ayırıcı yanında veya etrafında tutuşma ve kıvılcım kaynaklarının hepsi kesinlikle
yasaktır!
KAYGAN ZEMİN! Ayırıcı yanında ayakta dururken/yürürken dikkatli olun. Boşaltım,
temizlik ve bakım sırasında, dökülen yağ/yakıt nedeniyle etraf son derece kaygan
olabilir.
•
•
•
•
•
•
Boğulma, zehirlenme veya patlama tehlikesi gibi gazlardan ve buharlardan gelen
tehlikeler
Düşme tehlikesi
Boğulma tehlikesi
Dışkı içeren kirli sudaki fekal kirliliği
Derin, dar veya karanlık alanlardaki çalışmaların yarattığı ciddi fiziksel ve
psikolojik stresler
Ve diğerleri
Bu işletim talimatlarına uymamak, önemli maddi hasar, fiziksel yaralanma veya
ölümcül kazalara neden olabilir.
Bu sistem, tüm sistemin bir parçasını oluşturmaktadır. Tüm sistemin ve bireysel
bileşenlerin kullanma talimatı, bu nedenle dikkate alınmalıdır. Bileşenlerin herhangi
birindeki montaj, bakım, denetim ve tamir sırasında tüm sistem kapatılmalı ve
yeniden çalışmasına karşı emniyete alınmalıdır.
Sistemi dönüştürme veya modifikasyonlar, sadece üretici ile görüşüldükten sonra
yapılmalıdır. Güvenliği sağlamak amacıyla, üretici tarafından onaylanan orijinal yedek
parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Başka parçaların kullanımından kaynaklanan
sonuçlar, yükümlülüğü geçersiz kılabilir.
2
İçindekiler
1. Emniyet Tedbirleri
.............................................................................................Sayfa 2
2. Genel
2.1 Uygulama .......................................................................Sayfa 5
2.2 Kullanım .........................................................................Sayfa 5
3. Teknik Veri
3.1 Montaj Önerileri ..............................................................Sayfa 6
3.2 Boyutlu Çizim .................................................................Sayfa 6
4. Devreye Alma, Nakliye
ve Depolama
4.1 Devreye Alma.................................................................Sayfa 7
4.2 Nakliye ...........................................................................Sayfa 7
4.3 Depolama.......................................................................Sayfa 7
5. Kurulum ve Montaj
5.1 Montaj Alanı ...................................................................Sayfa 8
5.2 Kör Eden Katman ...........................................................Sayfa 8
5.3 Kazı Çukuru ...................................................................Sayfa 8
5.4 Montaj Öncesi Testler ....................................................Sayfa 8
5.5 Montaj ............................................................................Sayfa 9
5.6 Sonic Kontrol Montajı ...................................................Sayfa 10
6. İşletme
6.1 İşletme için Tesisi Hazırlamak ......................................Sayfa 11
6.2 Talimat/Teslimat ...........................................................Sayfa 11
6.3 Teslimat Sertifikası .......................................................Sayfa 11
6.4 Bakım Defteri ...............................................................Sayfa 11
7. Boşaltma
...........................................................................................Sayfa 12
8. Bakım
8.1 Bakım ...........................................................................Sayfa 13
8.2 Genel Kontrol ...............................................................Sayfa 13
8.3 Yoğunluk Kontrolü ........................................................Sayfa 14
9. Yedek Parçalar ve
Aksesuarlar
...........................................................................................Sayfa 15
10. Garanti
...........................................................................................Sayfa 17
11. EC Uygunluk Belgesi
...........................................................................................Sayfa 18
3
Değerli Müşteri,
KESSEL yağ ayırıcıyı faaliyete geçirmeden önce, montaj talimatlarını ve el kitabını
dikkatlice okumanızı ve uymanızı rica ederiz.
Lütfen tesisatın elinize hasarsız ulaşıp ulaşmadığını hemen kontrol edin. Nakliyat hasarı
olması durumunda, lütfen “Garanti” bölümündeki direktifleri dikkate alınız.
4
2. Genel
2.1 Uygulama
DIN 4040 ve EN 1825’e göre hayvansal ve
bitkisel yağların pis su sistemlerine karıştığı
durumlarda
yağ
ayırıcıların
montajı
gereklidir. Toplanmayan katı ve sıvı yağlar
pis su tesisatına, kanalizasyon sistemine ve
atık su arıtım tesislerine ciddi hasarlar
verebilir.
2.2 Ayırıcı Tanımı
KESSEL – Euro Yağ Ayırıcı versiyon G,
dahili çamur tutucu bir yağ ayırıcıdan
oluşmaktadır. Ayırıcı polietilenden (PE)
imal edilmiştir.
Ayırıcının üst bölümleri propilenden (PP)
imal edilmiştir. Polietilenin pürüzsüz,
mumsu içyapısından dolayı ilave koruyucu
kaplama gerekli değildir. Ayırıcı daha
önceden belirlenmiş bir derinliğe (don
seviyesinin altında) seçilen menhol kapağı
(Sınıf A,B veya D) ile birlikte zemine
gömme olarak monte edilmek üzere
tasarlanmıştır. Ayırıcı ile ilgili teknik veriler,
ayırıcı gövdesinin dışında yer alan metal ID
levha üzerinde bulunabilir.
5
3. Teknik Veri
4.1 Montaj Örneği (Sınıf B)
Şekil NS 20
4.2 NG 7, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 için ölçülendirilmiş çizim
NG
DN
OD
L
B
7
10
15
20
25
30
35
160
160
200
200
200
250
250
160
160
200
200
200
250
250
2080
2860
2300
3060
3470
3470
3470
1200
1200
1760
1760
2010
2010
2010
Dmin Dmax
745
755
755
750
810
810
660
1180
1190
1190
1185
1245
1245
1095
h1
h2
1030
1030
1550
1550
1550
1550
1700
1100
1100
1620
1620
1650
1650
1800
Tortu
kapasitesi
700 l
1000 l
1500 l
2000 l
2500 l
3000 l
3500 l
Atık kapasitesi
Yağ
kapasitesi
280 l
400 l
600 l
800 l
2000 l
2000 l
2000 l
Ağırlık
305 kg
360 kg
455 kg
530 kg
570 kg
570 kg
570 kg
4. Ambalaj, Nakliye ve Depolama
6
“Güvelik
Uyarıları”
alınmalıdır!
bölümü
dikkate
4.1 Paketleme
Aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi halinde,
nakliye ya da depolama amacıyla tankları
paketlemek şart değildir.
Not: Yapım aşaması boyunca, pis su tesisine
yabancı maddelerin (kir, toz, vb) girmesi
engellenmelidir. Eğer gerekirse, tüm kapaklar
kapatılmalıdır.
4.2 Nakliye
• Nakliye işlemi sadece teknik deneyim, uygun
alet, ekipman, taşıma araçları ve eğitimli
personele
sahip
şirketler
tarafından
yapılmalıdır.
• Tanklar, aşırı basınca maruz kalmadan ve
ulaşım sırasında yerinden oynatılmadan
taşınmalıdır. Eğer sınırlamalar kullanılırsa,
tanklara zarar gelmesini önleyecek eklentiler
olmalıdır (kanvas kemerler ve döngü
kemerleri kullanmak gibi). Halat ya da zincir
kullanılmasına izin verilmemektedir.
• Tank, ulaşım sırasında aşırı derecede
yerinden oynamasına karşı güvence altına
alınmalıdır.
4.3 Depolama
Eğer montajdan önce tankı depolamak
gerekiyorsa, kesici kenarlı objelerden
temizlenmiş bir zeminde geçici olarak
depolanmalıdır.
Dışarıda
bir
alanda
depolanması durumunda, tanklar fırtına ve
kirlenme gibi hasarlara karşı korunmalıdır.
• Tankı kaldırıp, taşıyıp indirirken darbe
yüklerinden kaçınılmalıdır. Eğer fork lift
kullanılırsa, tank fork lift üzerinde giderken
güvenliğine önem verilmelidir. Tankı
zeminde yuvarlamaya veya sürüklemeye
izin verilmez. Konteynırları keskin kenarlı
yüzeylerde yuvarlamak ve sürüklemek
yasaktır. Konteynırlar sadece kamyon
platformunda itilip, çekilebilir.
7
5. Kurulum ve Montaj
Ayırıcının ara depolaması boyunca ve montaj
işleminin sonuna kadar, yapı alanındaki
kazaları ve hafif sıvı ayırıcı hasarlarını önlemek
için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Güvenlik Uyarıları bölümü dikkate alınmalıdır!
5.1 Montaj Gereksinimleri
Montaj işlemi sadece gerekli uzman deneyimi,
uygun ekipman ve görev için yeterli personele
sahip şirketler tarafından yapılmalıdır.
Toprak özelliklerinin, teknik yapı uygunluğu için
araştırılması gerekir (teknik yapı amaçlı toprak
sınıflandırması, DIN18196). Meydana gelme
olasılığı bulunan maksimum yer altı su seviyesi
ayrıca kurulmalıdır. Yer altı su seviyesi çıkış
seviyesini aşmamalıdır. Yeterli sızıntı suyu
drenajı, su sızdırmaz topraklar için önemlidir.
Maksimum trafik yükleri ve montaj derinliği gibi
meydana gelen gerilme türleri, açık bir şekilde
ifade edilmelidir.
Yere gömme ayırıcılar, çıkışlara mümkün
olduğunca yakın olacak şekilde bina dışına
monte edilmelidir. Eğer gerekirse, ayırıcının giriş
bağlantı boruları yalıtım malzemesiyle sarılabilir
veya ısıtılabilir. Don seviyesinin altındaki
ortamlarda gerekli montaj derinliği, besleme ve
çıkış borularına kolay uyum sağlayan (drenaj
sistemi), teleskopik ek parçaların kullanımı ile
sağlanır. A/B ve D yük sınıfı için kapaklar cıvatalı
değildir ve EN 124 ile uyumludur.
5.2 Dolgu Malzemesi
Yüzey:
Yuvarlak-parçacık çakıl
(Maks. Parça boyutu 8/16) DIN 4226-1’e göre
Tank yatağı:
Kum
Tank mantolama: Yuvarlak-parçacık çakıl
(Maks. Parça boyutu 8/16) DIN 4226-1’e göre
Alanın dışında tank mantolama: uygun
özelliklere sahip malzeme
Katman kaplama: Humus veya benzeri
Alt tabaka, sıkıştırılmış yuvarlak-parçacık
çakıldan (maks. partikül boyutu 8/16, minimum
derinliği 30 cm, DPR =% 95) oluşmaktadır, 3–
10 cm sıkıştırılmış kum ile kaplanır. Kazı çukuru
ve tank arasındaki boşluk, en az 70 cm
olmalıdır. Toprak dolgu, DIN 4124’ e uygun
şekilde düzenlenmelidir. Kaplama yapılan
toprağın seviyesi, kazı çukuru derinliğini
aşmayacak şekilde olmalıdır.
MIN≤TEÜ≤MAX (Teknik Veri Bölümündeki
ölçekli çizime bakın).
• Kök Gerinimi
Ağaçlık veya çalılık çevresindeki montaj
durumunda, kökler tarafından oluşan gerinimin
güvenli bir şekilde engellenmesi gerekir.
• Eğimli Alanda Montaj
Eğimli bir alanda montaj durumunda, uygun
ölçüde destek duvarı tarafından absorbe edilen
emniyetsiz toprağın yanal hareket toprak
basıncı sağlama alınmalıdır.
• Tüm yıl boyunca kullanım için donmaya
karşı derinlik
Ayırıcıyı kurarken, donmaya karşı belirlenmiş
derinliğe uymaya her zaman dikkat edilmelidir.
Kışın bile düzgün çalışmasını sağlamak
amacıyla, giriş ve çıkış boruları kurulum
sırasında donmaya karşı belirlenmiş derinliğe
döşenmelidir.
5.4 Montaj Öncesi Testler
Tankı kazı çukuruna yerleştirmeden hemen
önce, yükleme yapan firmanın sorumlu uzmanı
aşağıdakileri test edip onaylamalıdır:
- Tank duvarının sağlamlığı;
- Özellikle boyutlar ve alt taban yatağı
açısından kazı çukurunun düzgün olması;
- Dolgu malzemesinin parçacık boyutu
5.3 Kazı Çukuru
Temel, tüm yüzey üzerinde sistemi kurabilmek
için yatay ve düz olmalıdır ve yeterli yük taşıma
kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.
8
5. Kurulum ve Montaj
Tankın mantolaması en az 50 cm genişlikte
olacak şekilde uygulanmalıdır. Tank etrafındaki
dolgu, 30 cm’lik artan tabakalardan meydana
gelmelidir. Her bir tabaka, ışıklı sıkıştırma
cihazları ile sıkıştırılmalıdır (min. Dpr=%95).
Kurulum sırasında ve sonrasında, tank
duvarına
hasar
vermekten
ve
tankı
kaydırmaktan kaçınılmalıdır. Dolum işlemi
tamamlanana kadar kendinden harekete geçen
kapatma vanası, sistemi kapalı tutar.
1) Alt temel: DIN 4226-1’e uygun sıkıştırılmış yuvarlak
taneli çakıl (maks. boyut 8/16) Dpr=%95
2) Tank yatağı: Sıkıştırılmış kum
3) Tank
4) Tank örtme: DIN 4226-1’e uygun sıkıştırılmış
yuvarlak taneli çakıl (maks. boyut 8/16) Dpr=%95
5) Tank dışındaki alanı örtme: uygun yoğunluktaki
malzeme
6) Üst tabaka: humus, yol yüzeyi, beton veya
benzeri
Lütfen Dikkat:
Montaj boyunca tanktaki hava etkileri ve
soğuma (soğuk su ile doldurma sebebiyle),
katalog veya çizimlerde listelenen boyutlar ile
karşılaştırıldığında ayırıcılarda, atık su arıtma
sistemlerinde ve yağmur suyu depolama
tanklarında ufak boyutsal değişikliklere sebep
olabilir. Tankı kurmadan önce, boyutlarının
(özellikle tank yüksekliği) kontrol edilmesi
tavsiye edilir.
5.5 Montaj
Şamandıra ve birleştirme eki takılmışsa,
kurulum sırasında tank içinde kalır. Maksimum
yer altı su seviyesinin çıkış seviyesi tabanını
aşmadığı sürece, gömme montaj mümkündür.
• Eklenti
Tanklar, uygun kaldırma aletleri yardımı ile kazı
çukuruna dikkatli bir şekilde yerleştirilmeli ve alt
taban yatağı üzerine konumlandırılmalıdır
(ayrıca “Taşıma” bölümüne bakınız).
• Tankın dolumu ve kazı çukurunun geri
doldurulması
Tankın deformasyonunu önlemek için, tankın
suyu ve kazı çukuru eş zamanlı doldurulmalıdır.
• Tank bağlantısı
Bağlanan her bir ulaşım güvenliği cihazı
sökülmelidir. Not: boru bağlantı parçaları,
sistemin sağlamlığını sürekli koruması için
hasarlara
karşı
korunmalıdır.
Bağlantıyı
kolaylaştırmak için, boru bağlantı parçaları
yeteri kadar yağlanmalıdır. İniş borularından
yatay borulara geçiş, en az 250 mm
uzunluğunda bir ara boru ile ayrılmış iki adet
45° dirsek kullanılarak yapılmalıdır. Ayırıcının
önüne, besleme borusu nominal genişliğinin en
az 10 katı kadar yatıştırıcı bir parça
yerleştirilmelidir.
• Havalandırma
DIN EN 1825–2 göre, yağ ayırıcı yanı sıra giriş
ve çıkış drenaj boruları uygun bir şekilde
havalandırılmalıdır. Bir yağ ayırıcıya ana giriş
borusu,
direk
yapının
çatısından
havalandırılmalıdır. Ek bir havalandırma
borusu, ana giriş borusunun 10 m’den uzun
olduğu ve bu 10 m için hiçbir havalandırmanın
olmadığı durumlarda yağ ayırıcı girişinin yanına
monte edilmelidir. Ana giriş borusuna giren, 5 m
veya daha uzun tüm ikincil drenaj boruları ayrı
havalandırılmalıdır.
• Numune alma kabı bağlantısı
Numune alma cihazları, ayırıcıdan hemen
sonra akış yönünde monte edilmelidir. Ayırıcı
sistemin örnek alma kabı, serbestçe erişilebilen
bir yere yerleştirilmiş olmalıdır, böylece sadece
ayırıcıdan geçmiş pis su ayrılır.
9
5. Kurulum ve Montaj
• DN 600 çaplı sızdırmaz conta
Kubbe içindeki oluğa DN 600 çaplı sızdırmaz
contası takılır ve gres yağı sürülür.
5.6 Sonic Kontrol Montajı
KESSEL Sonic Kontrol yağ ölçüm sisteminin
ileri bir tarih için kurulma ihtimali durumunda,
DN 40 (50 mm dış çaplı) kablo borusu
konulmalıdır. Aşağıda belirtilen ayırıcı üzerinde
bulunan yere, 60 mm çapında bir delik açılması
gerekir.
Ayırıcı ve Sonic Kontrol ünitesi arasında yer
alan Sonic Kontrol borusunun uzunluğu,
mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve düz
(45°’nin üzerine çıkmayacak) bir şekilde
muhafaza edilmelidir.
• KESSEL teleskopik başlık
Ayırıcı boşluğunun üst kısmına KESSEL
teleskopik başlık takılır ve istenilen pozisyon
ayarlanır. Üst kısım, sıkıştırma halkası
yardımıyla istenilen konumda (üst zemin
seviyesiyle aynı hizada) sabitlenebilir. En son
yüksekliğin ince ayarı, ayar vidaları yardımı ile
yapılır. Eğimler, tam yükseklik ayarı ve eğimli
üst kısım yardımıyla kolayca telafi edilebilir. Üst
kısım, düz yatak titreşimi kullanılarak yeteri
kadar alttan desteklenmeli ve üst kısma çelik
plaka konmalıdır. Büyük montaj derinlikleri için,
400 mm yüksekliğindeki özel KESSEL ara
parçası (Model no: 917402) bu amaç için
kullanılabilir.
• Kalan dolum
Yoğun taşıt trafiği olan alanlarda (D sınıf kapak)
kurulum için üst katman olarak betonarme
döşeme sağlanmalıdır. Bu kalıp ve teçhizat
KESSEL tarafından temin edilebilir.
Boru, ayırıcı içinde herhangi bir nem ya da
yoğuşma akışı sağlayacak şekilde, ayırıcı
yönünde sürekli bir eğime sahip olmalıdır.
Oluşan yoğuşma, kontrol ünitesi tarafında
sağlanan hava geçirmez bir boru bağlantısı ile
önemli ölçüde azaltılabilir. Bir tel veya kablo
çekme, daha sonraki bir tarihte Sonic Kontrol
kablo kurulumunu kolaylaştırmak için boru
içinde bırakılabilir. Sonic Kontrol kablosu
uzatılabilir ama en fazla 30 m uzunlukta olabilir.
Şekil Yağ Ayırıcı NS 7–20
Model No: 917822
10
6. İşletme
“Güvenlik Talimatları”
alınmalıdır.
bölümü
dikkate
6.1 İşletmeyi Ayarlama
Ayırıcıyı devreye almadan önce aşağıdakilere
dikkat ediniz:
Ayırıcının temiz olmalı ve nakliye ve
kurulum sırasında içinde bulunabilecek
herhangi bir nesne olmamalıdır.
Ayırıcı tamamen temiz soğuk su ile
doldurulmalıdır.
Su
çıkıştan
tahliye
edilmeye başladığında, ayırıcı tamamen
dolmuş demektir.
6.2 Başlangıç Kılavuzu
Tüm işletmelerde ayırıcıyı yerleştirme normalde
lisanslı bir satıcı tarafından yapılır fakat isteğe
bağlı olarak bir KESSEL temsilcisi tarafından
yapılabilir. İşletmeye ayırıcı yerleştirilirken
aşağıdaki personel başlangıç kılavuzuna sahip
olmalıdır:
Yapı tesisi müdürü
Bina bakımı için çalışanlar
Sözleşmeli tesisatçı/satıcı
Sözleşmeli boşaltım firması
Ne yapılmalı:
Ayırıcının
tamamen
su
sızdırmaz
olduğundan emin olmak için kontrol edin.
Nakliye ve montaj sırasında ayırıcının
hiçbir hasara uğramadığından emin olmak
için
kontrol
edin.
Ayırıcının
tüm
bağlantılarının (giriş, çıkış, dolum, yıkama
boruları vb.) çok iyi çalıştığından emin
olmak için kontrol edin.
Boşaltma ile ilgili tüm gerekli bilgiler için
temsilci ile konuşulmalıdır.
Temsilci,
ayırıcı boşaltımındaki tüm
aşamaları
adım
adım
müşteriye
anlatmalıdır.
Ayırıcı
boşaltıldıktan
sonra
gerekli
evrakların
tümü
müşteriye
teslim
edilmelidir.
Ayırıcı soğuk su ile doldurularak servise
iade edilmelidir.
6.4 Montaj ve Kullanım Kılavuzu Teslimi
6.5 Devreye Alma Raporunu Tamamlanma
Devreye alma tamamlandıktan sonra ayırıcı,
normal çalışma moduna alınmalıdır.
6.5 Devreye Alma Raporu (eke bakınız)
11
7. Boşaltma
“Güvenlik Talimatları”
alınmalıdır.
bölümü
dikkate
Ayırıcının tasarlandığı gibi uygun ve zamanında
boşaltılması, sistemin düzgün bir şekilde
çalışmasını sağlar.
Yağ ayırıcı boşaltma çalışmaları, lisanslı bir
boşaltım firması tarafından yapılmalıdır. Açık
kapaklardan koku yayılacağı için, ayırıcının
boşaltılması mesai saatleri dışında yapılmalıdır.
Tortu depolama alanı (tortu depolama hacminin
yarısı kadar) ve yağ toplama alanı depolama
kapasitesi aşılmadan önce boşaltım işlemi
yapılmalıdır. Normal şartlar altında ayda bir tam
boşaltma ile ayırıcının iç temizliği yeteri
düzeyde sağlanmaktadır. Boşaltım ve temizlik
işleminden sonra, çıkış seviyesine kadar
tamamen su ile doldurulmalıdır. Büyük hacimli
tortu ve yağın hızlı bir şekilde ayırıcı içinde
toplanması durumunda, boşaltma aralıkları
sırayla kısaltılmalıdır. Yağ ayırıcı boşaltılırken
aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
Ayırıcının boşaltma ve iç durulama/temizlik
işleminin tamamlanması
Kapağın sızdırmazlık contasının kontrolünün
yanı sıra koku sızdırmaz dökme demir menhol
kapaklar temizlenmelidir.
Bir numune kabı mevcut ise aşağı doğru
püskürtülmeli ve temizlenmelidir.
Boşaltma ve temizleme işlemi yapıldıktan sonra
ayırıcının tümü, tekrar tamamen su ile
doldurulmalıdır.
Boşaltma
İçinde yer alan el aletini kullanarak, ayırıcının
menhol kapak(lar) üzerindeki sıkma vidaları
gevşetilir.
Menhol kapak(lar) sökülür
Vidanjörden gelen vakumlu boşaltma
hortumu, ayırıcının tabanına takılır ve
çıkıştaki içeriğin tümü vakumlanır.
Ayırıcının iç kısmı aşağı doğru püskürtülür
ve tüm katı parçalar ve tortular boşaltılır.
Ayırıcının tamamı su ile doldurulur.
Menhol kapak(lar) yerine takılır ve menhol
kapak ve conta durumu kontrol edilir.
Menhol kapak(lar)ın vidaları sıkılır.
Boşaltma tarihi ve bilgiler bakım defterine
yazılır.
Boşaltma ve temizlik sistemli otomatik ayırıcılar,
sistemin düzgün çalışması için kontrol
edilmelidir.
Her bir katı parça, çöküntü ve tortu
kaldırılmalıdır.
12
8. Bakım (genel kontrol)
“Güvenlik Talimatları”
alınmalıdır.
bölümü
dikkate
8.1 Bakım
• Ayırma sistemine, yılda bir defa bir uzman 1
tarafından bakım yapılmalıdır.
Bertaraf işlemine ek olarak aşağıdaki
çalışmalar da yapılmalıdır:
- Çamur tutucu ve yağ ayırıcının iç duvar
yüzeyleri kontrol edilmelidir.
- Eğer elektrikli cihazlar ve donanımlar
takılmışsa, işlevsellik kontrolü yapılmalıdır.
- Gerçekleştirilen bulgular ve çalışmalar
işletme
defterine
kaydedilmeli
ve
değerlendirilmelidir.
• Eğer pompa, vana, kapatma cihazı vb.
elektro-mekanik
montajlar
mevcutsa,
üreticinin talimatlarına uygun olarak yılda 2
defa bakım yapılmalıdır,
8.2 Kontrol (genel kontrol)
Devreye almadan önce ve daha sonrasında 5
yılı geçmeyecek şekilde düzenli aralıklarla,
ayırıcı tamamen boşaltılmalı ve temizlenmelidir
ve uygun durum ve işletim için uzman 2
tarafından kontrol edilmelidir.
Aşağıdaki noktalar kontrol edilmeli ve kayıt
altına alınmalıdır:
- Ayırma sisteminin değerlendirilmesi
- Ayırıcı sisteminin yapısal durumu ve
bütünlüğü
- Montajı yapılmış parçaların iç duvar
yüzeylerinin ve eğer takılmışsa elektrik
ekipmanlarının durumu
- Çatı üzerinde bir havalandırma borusu
olacak şekilde, ayırıcı sistemine besleme
borusu döşenmelidir
- İşletme defterindeki kayıtların eksiksiz ve
inandırıcı (makul) olması
- Ayırıcıdan bertaraf edilen malzemelerin
uygun boşaltma onayı
- Gerekli onayların ve dökümantasyonun
uygun ve eksiksiz olması (onaylar,
boşaltma planları, işletme ve bakım
talimatları)
Yapılan
kontrollerde
mevcut
arızalar
belirlenerek, bir kontrol raporu oluşturulmalıdır.
1) Bu anlamda bir “uzman”; operatör veya
başka bir firmanın gerekli standart için ilgili
uzmanlık
alanında,
onların
yaptıkları
değerlendirme veya denetimler ile sağlanan,
pratik çalışma ile kazanılan eğitim, beceri ve
deneyimli personeli anlamına gelir.
Bir uzman; ayırıcı teknolojisi alanında ilgili
üreticiler, profesyonel ticaret dernekleri, ticaret
odaları ve uzman kuruluşlar tarafından örnek
sunulan aşağıdaki talimatlar ile bir eğitim
kursunda, ayırıcı sistemlerinin işletimi ve
bakımı için gerekli uzman bilgisini elde edebilir.
2) Bu anlamda bir “uzman”; ayırıcı
sistemlerinin işletim, bakım ve kontrolü için
kanıtlanabilir uzman becerileri gerektiren
operatör, eksper veya diğer kurum dışındaki iş
personeli anlamına gelir. Örneğin büyük
işletme üniteleri gibi özel durumlarda bu
kontroller, eşdeğer niteliklere ve teknik
donanıma sahip, kendi sorumluluk alanları ile
ilgili talimatları sınırlandırılmamış, bağımsız bir
operatör
uzmanı
tarafından
da
gerçekleştirilebilir. Nitelikli birimler burada
belirtilen ölçüde, ayırıcı sistemlerinin kontrolü
için
teknik
ekipmanla
birlikte
ayırma
sistemlerinin işletme, bakım ve kontrolü için
çalışanların uzman becerilerini gerektiren,
operatör veya benzer kurumların bağımsız
uzman işletmeleridir.
Örneğin büyük işletme üniteleri gibi özel
durumlarda bu kontroller, eşdeğer niteliklere
ve teknik donanıma sahip, kendi sorumluluk
alanları ile ilgili talimatları sınırlandırılmamış,
bağımsız bir operatör uzmanı tarafından da
gerçekleştirilebilir.
13
8. Bakım (genel kontrol)
8.3 Yoğunluk Kontrolü
Şaft iç duvarının
nemli yüzeyi
NS 7-NS 35
Su yüzeyi
Gömme Montaj için Yağ Ayırıcı
NS 7
NS 10
NS 15
NS 20
Üst bölüm
BEGU uzun
BEGU kısa
Uzun uzatma
parçası
Kısa uzatma
parçası
Üst Bölüm
Nemli Yüzey
4.02 m2
2
4.74 m
2
3.84 m
2
3.84 m
2
1.59 m
2
1.82 m
1.31 m2
3.62 m2
2
2.32 m
Su Yüzeyi
1.09 m2
2
1.28 m
2
1.15 m
2
1.15 m
2
0.3 m
2
0.3 m
0.3 m2
0.29 m2
2
0.29 m
- BEGU uzun - BEGU kısa - Uzun ve kısa uzatma parçası
Ür.No:860121-Ür.No:860125-Ür.No:860122-Ür.No:917407-Ür.No:917406
Ürün
Ürün Kodu
Yağ Ayırıcı Genel Kontrolü
917411
Yağ Ayırıcı İşletme Defteri
917409
Boru Hatlarının Sızdırmazlığı
917417
14
9. Aksesuarlar / Yedek parçalar
Ayırıcı sistemleri bağlantısı için KESSEL-Numune
Alma Kabı B=400
Gömme montaj için, uygun serbest akış numunesi.
Montaj derinliği T=…, DN 100/150 giriş/çıkış çapında
(gerekli boyutta kesilmiş), DIN 19522’e uygun SML
boru bağlantılı. Numune alma kabının iç çapı 400
mm, ayarlanabilir dikey üst kısım kapakları A, B, C
yük sınıfına ait, koku sızdırmaz, kilitli, giriş/çıkış
yükseklik farkı 120 mm.
Üretici: KESSEL
Montaj
Derinliği
T (mm)
*400–1300
*400–1300
Giriş /
Çıkış
DN
Model No
A sınıf
B sınıf
D sınıf
100/150
915 880 A
915 880 B
915 880 D
200
915 880 A -200 915 880 B - 200 915 880 D -200
* Numune alma kabının boyun kısmı, kurulum yüksekliğini
azaltmak için uygun yerinden testere ile kesilebilir (gömme conta
alanını kesilmemelidir).
Derin kurulumlar için Model No 915402.
KESSEL-Numune Alma Kabı için Uzatma parçası
Derin kurulumlar için, maks. uzatma yüksekliği
600mm
Üretici: KESSEL
Model No
915402
KESSEL Numune Alma Kabı Ø 1000 mm,
polietilen sentetik malzeme, gömme ayırıcı
sistemlerinin montajı için
Giriş-Çıkış Ø..sentetik malzemeli borular için:PE-HD
(DIN 19537’e uygun); PVC (DIN 19534’e uygun); PP veya AS.
Montaj derinliği T=…mm, tek parça, sı sızdırmaz,
agresif pis suya dayanıklı, entegre giriş basamaklı,
polimer yapıda yüksekliği ayarlanabilir teleskopik üst
başlık, EN 124’e uygun kaldırma mekanizması içeren
dökme demir B/D sınıf koku sızdırmaz kapak.
Yükseklik 120 mm.
Montaj
Derinliği T
(mm)
Giriş /
Çıkış
DN
Uygun
Ayırıcı
1180–1630
1180–1630
1180–1630
DN 100
DN 150
DN 200
NS 1, 2 ve 4
NS 7 ve 10
NS 15, 20 ve
özel yapım
Model No
B sınıf
D sınıf
9151010 B
9151015 B
9151020 B
9151010 D
9151015 D
9151020 D
15
9. Aksesuarlar / Yedek parçalar
KESSEL-Yer altı için uzatma parçası
KESSEL ayırıcı sistemleri, polietilen malzeme,
contalı
Uzatma Parçası Yüksekliği
512 mm
1012 mm
Model No
917 406
917 407
KESSEL kapak plakası
Kapak plakası sınıf A
Kapak plakası sınıf B
Kapak plakası sınıf D
Sökme Aleti
Model No
916 801
916 802
916 803
915 595
KESSEL-Sızdırmazlık contası
Model No
915402
10. Garanti
1. Bir KESSEL ürününün hasarlı olması
durumunda,
ürünün
değiştirilmesi
veya
onarılması şeklinde iki seçenek vardır. Ürün
değiştirildiğinde veya onarıldığında hata hala
varsa, müşterinin siparişi iptal etme hakkı
saklıdır veya sipariş/sözleşme üzerinden
yapılan ödeme azaltılabilir. Üründe herhangi bir
hasar olduğunda hasar yazılı olarak Kessel’ e
hemen bildirilmelidir. Kusurun görünebilir ya da
tespit edilebilmesinin zor olmadığı durumlarda,
kusur tespit edildiğinde en kısa sürede Kessel
‘e yazılı şekilde bildirilmelidir. Hasarlı olan ürün
değiştirildiğinde veya onarıldığında var olan
garanti bu onarılan veya değiştirilen parçaya
verilecektir. Arızalı ürün değiştirme ve ya tamir
etme sadece hasarlı olan parça için geçerlidir.
Bütün sistem için geçerli değildir. Kessel
ürünleri 24 aylık ( 2 yıllık) süre içinde
garantilidir. Bu ürünün garanti süresi müşteriye
Kessel ürününün teslim edildiği günden itibaren
başlar. Garanti sadece yeni üretilen ürünler için
geçerlidir.
Standart
garantiye
ek
olarak,
yakıt
separatörleri, yağ ayırıcılar, muayene odaları,
atık su arıtma sistemleri ve yağmur suyu
depolama tanklarının sınıf I / II polimer
organları üzerinde Kessel ek bir 20 yıl garanti
sunmaktadır. Bu ek garanti sızdırmazlık,
ürünün kullanılışı ve yapısal sağlamlılık için
geçerlidir. Bu ek garantinin geçerli olabilmesi
için, düzgün yüklenmiş, düzgün kurulmuş,
ürünün kullanma talimatlarına uygun şekilde
kullanılıyor olması gerekmektedir.
2.Aşınma ve yıpranma bir kusur olarak kabul
edilemez. Yanlış montaj, kullanım, bakım
sonucunda oluşan hatalar kusur olarak kabul
edilemez.
Not:
Mühürlü
bileşenleri
veya
vida
bağlantılarını yalnızca üretici firma açabilir. Aksi
takdirde garanti kabul edilemeyecektir.
16
17
18

Benzer belgeler