What is Tritonet? - Kocaeli Üniversitesi

Transkript

What is Tritonet? - Kocaeli Üniversitesi
What is Tritonet?!
!
Tritonet is an harmonic performance device which
allows users to analyze, modify and create tonal
structures on the fly. Based on Circle of fifths,
visual simplicity of mechanism reveals a clear
observation of harmonic relationship in the music.
It opens a new window for a composer to think in
the sense of direction and movement.!
!
Tritonet produces chordal structures with a proper
voice leading up to four voices, which gives an
opportunity to a musician to increase natural flow
of making music. !
!
!
Simple understanding allows Tritonet to be a
teaching device for Music Theory lessons. Works
like a musical calculator, music students can learn
the universal details of harmony in a short amount
of time, children in the kindergarden can experiment
with the music even knowing harmony, a songwriter
finds the chords easily for his/her next hit. !
Modifying the MIDI on the fly, it allows composer to reconstruct the harmonic ideas even on the
stage while performing.!
Tritonet nedir?!
!
Tritonet kullanıcısına simültane olarak müzik armonisi üretebilme, gözlemleyebilme ve
değiştirebilme imkanı veren bir armonik çalgı aletidir. Beşliler Çemberi üzerine dayanan sade
tasarımı sayesinde sesler arasındaki armonik bağıntıları daha yakından inceleme imkanı sağlar.
Müzisyenlere yön ve hareket üzerinden armoni düşünmelerini için yeni bir kapı açar.!
!
Mekanizma akor dizileri oluştururken sesler arası bağıntıları uygun çözülümlerle hesaplar.
Yaratıcılığın doğal akışını hızlandırır. !
!
Basit fiziksel prensiplere göre anlaşılması Tritonet’i ayrıca bir armoni dersi aracı haline getirir.
Müzikal bir hesap makinesi gibi kullanarak bir müzik teorisi öğrencisi armoninin evrensel hareket
mekanizmasını kavrar, ana okulundaki bir çocuk müzik çalma deneyimini hiç müzik bilmeden
dahi yaşayabilir, bir şarkı yazarı ise şarkısına uygun gelen akorları kendisi rahatlıkla bulabilir.!
!
Midi controller olarak çalışan Tritonet, mekanizmaya yollanan müziği de değiştirebilme
yeteneğine sahiptir. Bu şekilde besteciye armonik fikirlerini sahne üzerinde uygulayabilme fırsatı
da verir. !
!
Niye Tritonet?!
!
!
“Altı yaşındaki çocuğa açıklayamıyorsan, sen de anlamamışsındır.”
Albert Einstein
Müzik armonisi, 1722 yılında Rameau ile birlikte günümüzün terminolojik alt
yapısına ve etrafındaki sesi açıklamak adına teorisine kavuştu. Biz bu teoriyi kısaca
‘Batı Müziği Armonisi’ adı altında tanıyoruz.
Armoni eğitimi okullarda bir kaç sene süren, emek isteyen bir derstir. Bu süre
içerisinde fonksiyonel armoni ve bütün incelikleri öğrenilir. Ancak uzun seneler süren
bu eğitim, müzik tarihi içerisinde dönem olarak oldukça kısa bir zaman dilimi
içerisinde kendine sağlam temelli bir alan bulur, bestecilerin dilde yaptıkları kişisel
tercihler belli bir noktadan sonra o zamana kadar öğrenilmiş armoninin değişmez
sanılan kurallarını esnetme zorunluluğunu beraberinde getirir. Bunun sonucunda
uzun seneler yapılan eğitim, besteciler için çoğu zaman kendi dilini yaratmak adına
ne yapılmaması gerektiğini gösteren, kimsenin artık geçmediği bir yol olmaktan ileri
geçmez.
‘Tritonet’, kısaca ‘Beşliler Çemberi’ üzerine kurulmuş yeni bir müzik teorisi
anlayışıdır. Seslerin arasındaki ilişkileri herhangi bir estetiğin hükümranlığına
girmeden, sadece armonik ilişkilerin geometrik karşılıkları üzerinden görme ve
anlamlandırma imkanı sağlar. Bu anlamda fonksyionel armoniden ziyade yön ve
çekim etkileriyle çalışan bir armoni anlayışını öne sürer.
Beşliler Çemberi’nden türetilmiş mekanizma sayesinde, müzik armonisini sade
betimlemeler ile anlatmak mümkün olabilmektedir. Bu sayede armoni eğitimini çok
küçük yaştan başlatabilmek ve daha geniş bir tabana yayarak herkesin
anlayabileceği sadeliğe indirebilmek, Tritonet’in hedeflerindendir.
Yazılım müzikal bir hesap makinesi görevini görür. Belirlenen tonaliteye göre
çemberin üst tarafındaki notayı bas nota kabul ederek voice leading’e uygun akorlar
üretir. Çemberi kullanmayı öğrenen bir kişi, yapacağı müziğin tonal yapısını hızlı bir
şekilde Tritonet ile ortaya koyabilir, üstelik herhangi bir enstrüman çalmayı
bilmesine de gerek yoktur.
Tritonet kendisi akor yaratabildiği gibi, yazılım içine gönderilen midi verilerini de
değiştirerek ton içinde kalmasını sağlar, bu şekilde 16 kişilik bir midi orkestrasını
sahne üzerinde tonal olarak o anda yönlendirebilme imkanı verir, bu da bestecinin
bir performer olarak sahne üstünde bulunabilmesini ve bestenin tonal yapısını o
anda sahnede oluşturabilmeye olanak sağlar.
Görsel materyal için lütfen linki tıklayınız:
http://www.youtube.com/watch?v=v82LnY7tCu4
Biyografi!
!
!
Tolga Zafer Özdemir(1975), İstanbul’a geldikten
sonra önce Faris Akarsu ile piyano ve teori
çalıştı. Sonrasında Fernando Benadon ve İlhan
Usmanbaş ile MIAM çatısı altında çalıştı.
University of Memphis’te doktorasında Kamran
İnce ile çalışan besteci, şu an itibariyle Bilgi
Üniversitesi Müzik Bölümünde ders vermektedir. !
!
Bir çok kültürü aynı anda özümsemeyi
benimsemiş Özdemir, seslerini bu çerçeve
içinde yerleştirirken hepsini anlamaya çabalar.
Bu çabası onu çok-sesli bir müzikten ziyade tekkültürlü bir müzik arayışına sokar. !
!
!
Kendisini besteciden ziyade meraklı olarak addeden Özdemir, arayışlarını şu konulara
doğru genişletmiştir:!
!
1)
2)
3)
“Antik Orta-Doğu Müzik Teorisi” Mezopotamya tabletlerindeki müzik
anlayışı ve teorisi
“Tritonet” Müzikal pusula ve hesap makinesi!
Beşliler Elipsi ve döngüsel müzik !

Benzer belgeler