Fem Akademi Kocaeli 2012

Yorumlar

Transkript

Fem Akademi Kocaeli 2012
Fem Akademi Kocaeli 2012
GÜNCEL
BİLGİLER 2012
SİYASET ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER
 YUNANİSTAN'IN borç krizi bir türlü gündemden düşmüyor. Şimdi de bu ülkenin
borçlarının yüzde 50 ile 70'i arası bir bölümünün silinmesi, kalanının ise vadeye
bağlanması tartışılmaya başladı. Ekonomistlerin 'saç tıraşı' (haircut) diye adlandırdığı
bu operasyona özellikle Alman bankaları karşı çıkıyor. Buna karşılık bu tür bir borç
tıraşının Portekiz, İrlanda hatta İtalya için de düşük oranlarda da olsa yapılması
gerektiğini söyleyenler var. Tüm bunlar tartışıladursun Yunan hükümeti, 2011 bütçe
hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı. Harcamalar kısılmasına rağmen vergi gelirleri
artmadı. Gelir artmayıp ekonomi de büyümeyince doğal olarak borç ödemeleri
zorlaştı. Bu yüzden moratoryum ilanı artık gün hatta saat meselesi olabilir. Peki bu
Moratoryum nedir? Olası bir moratoryum nasıl yankı bulur? Tüccarın birinin, diğer
tüccarlara yüklü miktarda borcu varmış. Borçlu tüccar günler, geceler boyu düşünüp
uykusuz kalmasına rağmen bir çözüm yolu bulamamış. Sonunda bir gece yarısı tüm
alacaklılarının kapısına dayanıp "Ben borcumu ödeyemeyeceğim. Bundan sonra sizin
uykularınız kaçsın" demiş... Fıkradaki gibi Yunanistan da moratoryum ilan ederse
önce Avrupa'daki tüm başbakanların uykuları kaçacak. Sonrasında alacaklı banka
yöneticileri ve patronları bu zincire eklenecek. Yunanistan bu kararı alır ve euro
bölgesinden çıkıp drahmiye dönerse, önce hiperenflasyon tehlikesi ortaya çıkacak.
Yunan hazine bonoları ve tahvillerinin değeri hızla gerileyecek. Bu kağıtları alanların
eli yanacak. Ayrıca borç silme kararları bankaların bilançolarında kapatılması zor
kara delikler açacak. Hatta Yunan özel bankalarının devletleştirilmesi gündeme
gelecek...
AB, moratoryum sonrasında oluşacak krizi iyi yönetemezse Portekiz ve İrlanda da
topun ağzına gelecek. Kıbrıs Rum Kesimi için de moratoryum sesleri yükselecek.
Domino etkisiyleYunanistan'a borç vermiş olan Fransız ve Alman bankalarının mali
dengeleri bozulacak. İyi durumdaki bankaların durumu kötüleşenleri kendi haline
bırakması, banka iflaslarına ve giderek bir kredi çöküntüsüne yol açacak. Bu süreç
büyük ABD bankalarını da sıkıntıya sokacak. Çünkü ABD bankalarının AB'deki
sorunlu ülkelere verdiği kredilerin toplamı 640 milyar doları buluyor. AB, ABD ve
IMF dünya ekonomisini yeniden yapılandıracak önlemler almazsa durgunluk tüm
ülkelerde sosyal huzursuzluklara ve siyasi çekişmelere yol açacak. Son kertede 2008
eylülündeki Lehman Brothers krizi mumla aranacak.
 Ortadoğu’da Tunus'ta bir kişinin kendini yakma girişimiyle başlayan olaylar, sadece
bu ülkeyle sınırlı kalmayıp 'domino etkisi' gibi çevre ülkelere de sıçradı.
 Mısırdaki Eylemi yapanlar Müslüman Kardeşler. Eylemlerin yapıldığı yer Tahrir
Meydanı
 Ortadoğu’da Yasemin Devrimi’nin etkisi Tunus, Libya, Ürdün, Sudan, Yemen,
Cezayir ve Suriye gibi ülkelere de sıçradı
1
Fem Akademi Kocaeli 2012
 G-20 Liderler Zirvesi 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Meksikanın Los Cabos,
şehrinde gerçekleştirilecek.
 Mısır'ın Eski Devlet Başkanı Mübarek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.(2 Haziran
2012)
 Avrupa Birliği ile müzakere edilecek konular arasında konu başlığı en çok olan alan
Tarım ve Kırsal gelişmedir.
 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı seçilen ilk Türk Mevlüt Çavuşoğlu'dur.
 Kyoto protokolü 2012 yılında sona erecek ve yerini Bali konferansına bırakacaktır.
ABD bu antlaşmayı imzalamamıştır.
 Hüseyin Diriöz, NATO Genel Sekreter Yardımcısı oldu.
 Avrupa Birliği'nin ilk başkanı Türkiye karşıtı olarak bilinen Belçika Başbakanı
Herman Van Rumpoy oldu.
 İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma (Tahran Antlaşması),
Türkiye, Brezilya ve İran dışişleri bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının
Türkiye'de yapılacağı da bu imza ile resmileşmiş oldu
 Türkiye 2015'te G-20 dönem başkanlığını üstlenecektir.
 Fransa Ermeni soykırımı iddialarına karşı çıkanların cezalandırılmasına ilişkin yasayı
Ocak 2012'de kabul etti.
 Suriye'deki olayları tartışmak için 70'den fazla ülkenin katıldığı "Suriye Halkının
Dostları" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.(1 Nisan 2012) Toplantıya 82'den fazla
ülkenin temsilcisi katıldı. 40'a yakın ülke dışişleri bakanı düzeyinde toplantıda hazır
bulundu.
 Mustafa Birden‘in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay
Başkanlığına, yapılan seçimle Birinci Daire üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu
seçildi.
 KKTC Kasım ayı itibariyle Libya tarafından resmen tanındı.
 Tarihte linç girişimiyle öldürülen ilk devlet adamı 'Muammer Kaddafi'dir.
 2011 yılında bağımsızlığını kazanan en yeni ülke: Güney Sudan.(BM tarafından 192.
Ülke olarak kabul edildi)
 Temmuz-Aralık 2012 döneminde AB dönem Başkanlığını Danimarka’dan devralacak
olan Kıbrıs Rum tarafı üstlenecek .
 *TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak.
 *Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek.
 *İdare mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı”
gerekçesiyle karar alamayacak. Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen
subaylar, yargıda hak arayabilecek. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle
albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek.
 *Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği
adaylar arasından 3 üyeyi seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak.
Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu isimler, üst kademe yöneticileri,
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi
raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan,
1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün
göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.
 *Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye
ayrılacak.
 *Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşacak. Anayasa maddelerinin
iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar
verilebilecek.
2
Fem Akademi Kocaeli 2012
 *HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Adalet Bakanı
Kurul’un başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesi olarak kalacak. 4
üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından atayacak. Yargıtay’dan 3
üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye
birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve
savcılardan olacak. Meslekten çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.
 *Olağan yargı yollarını tüketen kişiler AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne
bireysel başvuru yapabilecek. TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet
komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanacak.
 *Yurt dışına çıkış yasağı hâkim kararıyla konabilecek. Askerlik durumu, vergi borcu
nedeniyle çıkış yasağı konulamayacak.
 *Partinin kapatılmasından sorumlu tutulup yasaklanan milletvekili, bağımsız olarak
dönem sonuna kadar TBMM üyeliğine devam edebilecek.
 *TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu(Ombudsman) kurulacak.
İdareyle ilgili şikâyetler yargıya taşınmadan uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.
 Fransa cumhurbaşkanı değişti. François Hollande, 6 Mayıs'taki son turda Nicolas
Sarkozy'yi geçerek Fransa Cumhurbaşkanı oldu.
 Putin tekrar Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev ile koltukları değiştiren Putin,
yeniden Kremlin'e geçti.
 Suriye Ordusu'nun Humus'un Hula ilçesinde, 25 Mayıs 2012 Cuma günü
gerçekleştirdiği katliamda 49'u çocuk 108 kişi hayatını kaybetti.
 Hula Katliam'ından sonra; birçok ülke Suriyeli diplomatları sınırdışı etti. Türkiye de
bu ülkelerden biri.
 ABD'nin ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında NATO zirvesi Chicago
da yapıldı.
 G8 2012 toplantısı Amerika’nın Chicago şehrinde yapıldı.(FAKİRİJAFRANSA,ALMANYA,KANADA,İNGİLTERE,RUSYA,İTALYA,JAPONYA,
AMERİKA)
 BM Medeniyetler ittifakı forumu toplantısı 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde
İstanbul’da yapıldı.
 Suriye'de arabulucu olarak Kofi Annan görev almıştır.Suriye'nin, BM ve Arap
Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın planını kabul ettiği bildirildi
 Türk Lirası'nın yeni simgesi Merkez Bankası tarafından seçilmiştir.
 Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine 28. tam üye olarak katılacak.
 Türkiye 2020 Yaz Olimpiyatlarına Adaylığını Resmen açıkladı
 En fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir.
 6. Dünya Su Forumu Mart 2012′de Fransa ‘nın Marsilya Şehrinde Yapıldı.
 Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TAİ) tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA)
adı ANKA’dır. İnsansız hava aracını ABD ve İsrail’den sonra üreten üçüncü ülke
Türkiye’dir.
 Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov İkinci defa devlet
başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapmış, kendisine
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından devlet nişanı verilmiştir.
 Çin ve Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye’deki şiddet olaylarını
kınayan tasarısını veto ettiler.
EKONOMİ ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER
3
Fem Akademi Kocaeli 2012

























2012 itibariyle Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick'tir.(30 Haziran 2012 de
görevini Kore asıllı Jim Yong Kim’e bırakacaktır.
Türkiye'de bölgesel olarak ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF)
İstanbul'da yapıldı.(5-6 Haziran 2012) Forumda açılış konuşmasını Başbakan Tayyip
Erdoğan yaptı. Erdoğan, böylece 2009'da yaşanan 'One minute' krizi sonrası forumda
ilk kez konuştu.
IMF'nin yeni başkanı Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde oldu.
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke ALMANYA,en çok ithalat yaptığı ülke de
RUSYA’dır.
TÜİK verilerine göre İHRACAT da ilk sırayı "Motorlu Kara Taşıtları" aldı
Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'nin gelişmekte olan ekonomilerini tarif
etmek ve bu ülkelerin büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için bundan sonra bu
ülkelere ''MIST ülkeleri'' denecek.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na eski Başkan Yardımcısı Erdem
Başçı getirildi.
Organik tarım merkezi seçilen ilimiz İzmir'dir.
BRİCS ÜLKELERİ (İngilizce adlarının baş harflerinden yola çıkarak BRICS olarak
anılan) Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dır.
Avrupa Birliği Turizm Teşkilatı Bursa'yı 2013 Arap turizm başkenti olarak ilan etti.
Kıbrıs'ta petrol araması çalışması yapan gemi Piri Reis'tir.
Türkiye ile Ekvador arasındaki vize uygulaması 90 günlük ziyaretlerde kaldırıldı.
ABD'de gelir dağılımını protesto için Wall Street hareketi başladı.
Papadimos, Yunanistan yeni başbakanı seçildi. Yunanistan'ı darboğazdan kurtarmak
için umutlu konuştu.
Çin Güney Çin Denizi'nde Suudi Arabistan petrol rezervlerinin yüzde 80'ine tekabül
eden 213 milyar varil petrol buldu.
İtalya'da finansal istikrar yasasındaki değişikliklerin Temsilciler Meclisi tarafından
kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile görüşen Başbakan
Silvio Berlusconi, istifasını sundu.
2015 EXPO fuarı Milano'da yapılacak.
Dünya ekonomi formu Davos'ta (İsviçre'de) toplanır.
Uzun bir belirsizlikten sonra, hükümet 2012 ve 2013 yıllarını içi memur maaş
zammını karara bağladı. Buna göre memurlar; 2012 yılı için 4+4, 2013 yılı için 3+3
zam alacaklar. Memurların Grev hakkı olmayıp toplu sözleşme hakkı vardır.Hakem
kurulunda alınan kararlar kesindir.
THY'de grev. THY çalışanlarına grevi yasaklayan kanun, 29 Mayıs'taki grev ile
protesto edildi. 180 seferin iptal edilmek zorunda kalındığı grevden sonra açıklama
yapan THY, greve katılan çalışanların görevine son vereceğini açıkladı.Stratejik bir
kurum olduğu için THY’de çalışanlara grev yasağı geldi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, beş milyar dolarlık yatırımla 10 milyon ton petrol
işleyebilecek olan Star Rafinerisi’nin yapımına başlandı.(Azerbaycan-Türkiye
ortaklığı)
Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanmaktadır.
Mario Draghi 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Jean-Claude Trichet'in
yerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır.
Birleşmiş Milletlerin her yıl yayımladığı insani gelişme endeksi raporuna göre üye
ülkeler arasında gelişmişlik sıralamasında en gelişmiş ülke Norveç, En az gelişmiş
ülke Kongo’dur.
2011 büyüme hızlarında Türkiye yüzde 8.5 le sıralamada ikinci, birinci yüzde 9.3 ile
Çin oldu.
4
Fem Akademi Kocaeli 2012
SPOR ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER




























2012 Yaz Olimpiyatları İngiltere’nin Londra kentinde yapılacaktır.
UEFA Kongresi, Nisan 2012’de İstanbul’da yapıldı
2011 yılında Erzurum Palandöken , Universiade Kış Oyunları'na ev sahipliği yaptı.
2012 Spor Başkenti İstanbul'dur
2013 Dünya Akdeniz Oyunları Mersin’de yapılacak.
2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Trabzon’da yapıldı.
2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Litvanya'da düzenlendi.
2014 Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya'da düzenlenecek. 2010 Dünya Futbol
Şampiyonası Güney Afrika'da düzenlenmişti.
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Polonya-Ukrayna ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Nevin Yanıt, kadınlar 100 metre engelli
yarışında 12.63'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
2014 Kış Olimpiyatları Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Sochi kentinde
düzenlenecek.
2016 Yaz Olimpiyatları Brezilya Rio'da yapılacak.
2012 Avrupa Halter şampiyonası Antalya’da yapıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 69 kiloda Mete
Binay koparmada 157 kiloyu kaldırarak dünya şampiyonu oldu.
Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası’nda görev alan ilk Türk hakem olacak.
Cüneyt Çakır; Barcelona-Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi Yarı Final
karşılaşmasını yöneterek tarihe geçti.
Türkiye, 2014 yılında düzenlenecek 17. FIBA Bayanlar Dünya Şampiyonası’na ev
sahipliği yapacak.
2011 yılı Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi…
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük-dördüncülük maçında, ev sahibi
ülkelerden İtalya’yı 3-2 yenen Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu.
2013 Üniversiteler arası kış olimpiyatları Slovenya'nın Maribor kentinde yapılacak.
2018 dünya futbol şampiyonası Rusya'da yapılacak..
Ankara’da yapılan 2011 Yıldız Kız Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye birinci
oldu.
Doğa Sporları Olimpiyatları Antalya-Kemer’de yapıldı.
Paralimpik(Engelli)2012 yaz olimpiyat oyunları İngiltere’nin Londra şehrinde
yapılacak.
Bayan Voleybol Milli Takımımız 52 yıl sonra takım olarak olimpiyatlara katılan ilk
Türk ekibi olacak.
UEFA Şampiyonlar ligi şampiyonu olan takım İngiltere’nin Chelsea futbol kulübüdür.
2012 Dünya Salon atletizm şampiyonası 9-11 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı Varşova’da Polonya-Yunanistan
arasında yapıldı.(8 Haziran 2012)
KÜLTÜR - EDEBİYAT ALANINDAKİ GÜNCEL
BİLGİLER
5
Fem Akademi Kocaeli 2012

























Azerbaycan’da gerçekleştirilen 57. Eurovision Finali'nde Türkiye; Can Bonomo'nun
“Love Me Back” adlı şarkısıyla yedinci oldu. Yarışmanın birincisi, rekor puan alan
İsveç temsilcisi Fas asıllı Loreen. Şarkısının adı ise Euphoria. İkinci Rusya, üçüncü
Sırbistan, dördüncü ise ev sahibi Azerbaycan oldu.
65. Cannes Film Festivali'nde(27 Mayıs 2012), kısa metrajlı filmler kategorisinde
yarışan Türk yönetmen Rezan Yeşilbaş'ın “Sessiz” adlı filmi “Altın Palmiye”
ödülüne layık görüldü.
65. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan "Altın Palmiye", bu yıl
Avusturyalı Michael Haneke'nin "Amour" (Aşk) isimli filmine verildi. Michael
Haneke, "Ruban Blanc" isimli filmiyle 2009 yılındaki Cannes festivalinde yine "Altın
Palmiye" ödülü kazanmıştı. Bu yılki "Altın Palmiye"yi kazanan "Amour" filmi, iki
yaşlı çiftin tutkulu aşk hikayesini anlatıyor. Filmde başrolleri 81 yaşındaki Jean-Louis
Trintignant ve 85 yaşındaki Emmanuelle Riva oynuyor.
2011 yılı UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiştir.
2012 yılı UNESCO tarafından Itri yılı ilan edilmiştir.
2011 yılı Türkiye'de Kuzey Kıbrıs yılı ilan edildi.
Orhan Pamuk, Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazardır.(2006 yılı)
Ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı 2007 yılında başlamıştır.
Türkiye, dünyada ilk kez aynı anda bacak ve 2 kol nakli ile yüz nakli ameliyatını
gerçekleştirdi. Ameliyat Akdeniz Üniversitesinde yapıldı.
2012 Türkiye'de Çin yılı,2013'te Çin'de Türk yılı olarak kutlanacak.
İlk defa bir padişah için Dolmabahçe'de anma töreni düzenlendi.(Abdülmecid)
UNESCO 2011 Kasım ayı itibariyle Filistin'i resmen tanıyarak tam üyeliğini kabul
etti.
2011 Kış saati uygulamasına geçmeyen tek ülke Rusya.
2011 Nobel Edebiyat ödülü 'İzmir Saat 3','Hüzün Gondolu adlı eserleriyle tanınan
İsveçli Thomas Tranströmer'e verildi
48.Antalya Altın Portakal film festivalinde Yusuf ile Kenan adlı filmleriyle Cem
Davran'a 32 yıl sonra en iyi çocuk oyunu ödülü verildi.
48.Antalya Altın Portakal film festivalinde 32 yıl sonra ''Zenne'' 1.lik ödülü aldı.
2011 de 48.si düzenlenen Altın Portakal film festivalinde ‘’KADIN’’ TEMASI
işlenmiştir.
11 Mart 2011'de meydana gelen FUKUŞİMA nükleer santral patlamasıyla 2022 yılına
kadar bütün nükleer santrallerini kapatma kararı aldığını açıklayan ülke ALMANYA.
Kütahya Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde ki deprem, Marmara, Ege, İç
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de hissedildi.
Japonya'da 11 Mart 2011 de 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve ardından
tsunamide oluştu.
Van Erciş'te 7,2 şiddetinde deprem oldu.
94 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırı Norveç'te oldu. Katil Brejivik, saldırıları
Müslümanlara karşı direnişe dikkat çekmek için yaptığını açıkladı.
2012 Avrupa Kültür Başkentleri: Guimaraes (Portekiz) ve Maribor (Slovenya)’dur.
Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar toplam 6 kez Referandum yapılmıştır.İşte
referandum tarihleri:9 Temmuz 1961,7 Kasım 1982,6 Eylül 1987,25 Eylül 1988,27
Ekim 2007 ve 12 Eylül 2010.
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan ve Bilişim Teknolojileri Politika Raporunda yer
alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere bilişim teknolojileri
araçları sağlanarak bilişim teknolojileri destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla
FATİH (Fırsatları Artırma Teknoloji İyileştirme Hareketi) Projesi başlatılmıştır.
6
Fem Akademi Kocaeli 2012

2011 Nobel ödülleri sahiplerini buldu: Edebiyat ödülü Thomas Tranströmer, Ekonomi
ödülü Chirstoper A. Sims ve Thomas Sargent, Tıp ve Fizyoloji ödülü Bruce A.
Beutler, Jules A. Hoffmann ve Ralph M. Steinman, Fizik ödülü Saul Perlmutter, Brain
Schmidt ve Adama Riessa, Kimya ödülü Daniel Shechtman, Barış ödülü Ellen
Johnson Sirleaf (Liberya), Leymah Gbovvee (Liberya) ve Tawakkel Korman (Yemen)
BİLGİMATİK
 Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan sözleşmenin adı Ottowa
Sözleşmesi’dir.
 Dünyadaki, kalıcı organik kirleticilerin kısıtlanmasını öngören antlaşma
Stockholm Antlaşması’dır.
 Ordusu olmayan tek NATO ülkesi İzlanda’dır.
 NATO Genel Sekreteri eski Danimarka Başkanı Anders Fogh Rasmussen’dir.
 Dünya Bankası’nın insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığına
Hasan Tuluy atandı.
 Nobel ödüllerini dağıtan ülke İsveç’tir.
 Uluslararası Türkçe Öğretim Derneği(TÜRKÇEDER) tarafından organize
edilen 10.Türkçe olimpiyatlarının bu seneki sloganı ‘İNSANLIK EL ELE’ dir.
 Dünya ithalat lideri ABD’dir.
 Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında sorun olan açılıp açılmaması
tartışılan Alican sınır kapısı Iğdır il sınırları içindedir.
 2048 yılında Türkiye’de emeklilik yaşı 65 olacaktır.
 Türkiye’nin kurucusu olduğu İslam Konferansı Örgütü’nün genel sekreteri
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’dur.
 Nükleer santral yapılması düşünülen iki şehir Sinop ve Mersin(Akkuyu)
 Antalya’da bulunan dünyanın ilk demokratik meclis binası kabul edilen Patara
Antik Kenti TBMM tarafından restore edildi.
 Estonya Euro kullanan 17. Avrupa Birliği üyesidir.
 AB’ye üye olmak isteyen ülkeler ilk olarak Avrupa Konseyi’ne başvuruda
bulunurlar.
 AB üyesi ülkelerin sayısı 27’dir.
 NATO'ya 28 ülke üyedir.
 İlk kez 1985 yılında imzalanan AB üyelerine pasaportsuz ulaşım imkanı
tanıyan Schengen Anlaşması genişledi. Malta ve eski doğu Avrupa ülkelerinin
katılımıyla Schengen ülkelerinin sayısı 24’e çıktı. Şimdiye kadar, 13 AB ülkesi
ile AB dışından İzlanda ve Norveç’in de taraf olduğu Schengen Anlaşması’na,
9 ülke daha katıldı. Bu ülkeler; Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Malta. Eski AB üyelerden
İngiltere ve İrlanda ise Schengen Anlaşmasına taraf olmadı.
 Malatya Kürecikte Nato Füze Radar savunma sistemleri kuruldu.
 Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman dan sonra Ağustos 2011’de Yalova
Valiliğine getirilen Esengün Civelek İkinci kadın valimiz olmuştur.
 Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil
 Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı
 Sayıştay Başkanı Recai Akyel
 RTÜK Başkanı Prf.Dr.Davut Dursun
 Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçu
 Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut Gürses
7
Fem Akademi Kocaeli 2012







 Rekabet Kurumu Başkanı Prf Dr Nurettin Kaldırımcı
 Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı Hasan Köktaş
 MİT Müsteşarı Hakan Fidan
 YÖK Başkanı Prf. Dr. Gökhan Çetinsaya
31. İstanbul Film Festivali Ödülleri
Ulusal Yarışma, En İyi Film: Tepenin Ardı
En İyi Yönetmen Ödülü: Zeki Demirkubuz (Yeraltı)
Uluslararası Yarışma, En İyi Film: Yalnız Gezegen (The Loneliest Planet)
Reis Çelik, "Lal Gece" adlı uzun metraj filmiyle Berlinale'de Kristal Ayı ödülü,
Türkiye / Almanya Film Festivali Nürnberg'de En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En
İyi Kadın Oyuncu ödüllerinden sonra 25 Mart Pazar günü biten 38. Uluslararası
Würzburg Film Festivali'nin "En İyi Film" ödülünü " kazandı
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, İrlanda’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Jameson
Dublin Uluslararası Film Festivali’nde (16-26 Şubat 2012) İrlandalı eleştirmenlerden
tam not aldı.Festivali izleyen Dublin Film Eleştirmenleri, İrlanda’nın en önemli
uluslararası sanat etkinliğine "Bir Zamanlar Anadolu’da" filmiyle katılan Nuri Bilge
Ceylan’ı, "en iyi yönetmen" ödülüne layık gördü
62. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde, Türk sinemasının yüzü güldü. Emin
Alper’in ilk uzun metrajlı filmi “Tepenin Ardı”, Berlinale'de genç sinemacılara ve
yenilikçi yapıtlara ayrılan Forum bölümünün en prestijli ödülü sayılan Caligari
Ödülü'ne değer görüldü.
Bu sene 84.sü düzenlenen Oscar Ödül Töreni sona erdi. Sinemanın en prestijli
ödülleri olarak sayılan Oscar yani Akademi Ödülleri, sürpriz isimlere gitti. Bazı
beklenenler tutarken bazı kategorilerde sürpriz adaylar heykeli kucakladı. Genel
anlamda The Artist ve Hugo filmi Oscar'a damga vururken Hugo 6 kategoride, The
Artist ise 5 kategoride heykeli kucakladı.
En İyi Film: The Artist
En İyi Erkek Oyuncu: Jean Dujardin, The Artist
En İyi Kadın Oyuncu: Merly Streep, The Iron Lady
Türkiye’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde
Yer Alan Eserler










İstanbul’un Tarihi Alanları,
Safranbolu Şehri (Karabük),
Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum),
Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta),
Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla),
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas),
Truva Antik Kenti (Çanakkale),
Pamukkale-Hierapolis (Denizli),
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir).
Edirne’deki Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)
Türkiye’nin, Unesco Dünya Kültür Mirası ‘’Geçici
Listesinde’’ Yer Alan Eserler
8
Fem Akademi Kocaeli 2012


























Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis),
Alahan Manastırı (Mersin),
Alanya(Antalya),
Afrodisias Antik Kenti (Aydın),
Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (Bursa),
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya),
Diyarbakır Kalesi ve Surları (Diyarbakır),
Efes (İzmir),
Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa),
İshakpaşa Sarayı (Ağrı),
Karain Mağarası (Antalya),
Konya Selçuklu Başkenti (Konya),
Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla),
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin),
Perge Antik Kenti (Antalya),
Sagalassos Antik Kenti (Burdur),
Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı,
St. Nicholas Kilisesi (Antalya),
St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin),
Sümela Manastırı (Trabzon),
Eşrefoğlu Camii (Konya),
Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay),
Bergama (İzmir),
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa),
Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı(Antalya),
Kekova (Antalya).
Dünyanın 7 Harikası
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 2007 Temmuz’da yapılan toplantıya göre aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.







Machu Picchu Antik Kenti (Peru’da Anka medeniyetine ait.)
Chichen Itza Piramidi (Meksika’da Maya medeniyetine ait)
Christo Redenter Heykeli (Brezilya’da kurtarıcısı Hz. İsa heykelidir.)
Çin Seddi
Kolezyum (Roma)
Taç Mahal (Hindistan)
Petra Antik Kenti (Ürdün)
Bazı Önemli Projeler
Nabucco Projesi
 Türkiye’den başlayacak olan 3,300km’lik bir boru hattının inşasına 2010’da
başlanacağı duyurul-muştur. Proje 2002 yılında BOTAŞ (Türkiye) tarafından
başlatılmıştır. Türkiye’den çıktıktan sonra terminal ülke Avusturya’ya kadar
sırasıyla Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’dan geçecek doğalgaz
9
Fem Akademi Kocaeli 2012
projesidir. 7 Haziran’da yapılan CICA toplantısıyla projeye Azerbaycan’da
imza atmıştır.
Güney Akımı Projesi
 Rusya’nın Nabucco projesine alternatif olarak hazırladığı Güney Akımı
hattının imzaları Soçi’de (Rusya) atıldı. Rus projesi, Kafkas doğal gazının
Karadeniz altından Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya sevkini öngörüyor.
Bulgaristan’da ikiye ayrılacak olan hattın biri Yunanistan’a, diğeri ise
Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve İtalya’ya doğal gaz taşıyacak. Rus
Gazprom’la İtalyan ENİ arasındaki imza törenine, Rusya Başbakanı Vladimir
Putin’le, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de katıldı. • Gazprom, 2015’te
faaliyete geçmesi beklenen Güney Akımı projesi için, Yunanistan, Bulgaristan
ve Sırbistan’la anlaşma imzalandı. Avrupa Birliği ve Amerika’nın da
desteklediği Nabucco projesi, “Güney Akımı’nın aksine Rusya’yı tümüyle
dışarıda bırakıyor. Proje, Avrupa’yı enerji alanında, Rusya’ya bağımlılıktan
kurtarmayı amaçlıyor.
Bakü-Tifl is-Kars Demir Yolu Projesi
 Bakü-Tifl is-Kars demir yolu hattı, planı yapılmış ve uzun yıllardan bu yana
gündemde bulunan demiryolu projesidir. Demir İpek Yolu olarak
adlandırılmaktadır. Demiryolu hattı Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinden
Gürcistan’ın Tifl is ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye Kars şehrine
gidecektir. Bu demiryolu hattı Azerbaycan’la Türkiye’yi birleştirmeyi
amaçlamaktadır. Demiryolunun 76 km.si Türkiye’den 29 km.si Gürcistan’dan,
80 km.si ise Azerbaycan’dan geçecektir. 2011’de tamam-lanması
planlanmaktadır.
Türkiye’de Mesleklerine Göre İlk Kadınlar Listesi


















İlk Türk kadın savaş pilotu, Sabiha Gökçen
İlk Türk kadın tiyatro oyucusu, Afi fe Jale
İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu
İlk kadın bakan: Prof.Dr. Türkan Akyol
İlk kadın başbakan: Prof.Dr. Tansu Çiller
İlk kadın belediye başkanı: Müfi de İlhan
İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen
İlk kadın dışişleri görevlisi: Adile Ayla
İlk kadın doktor: Safi ye Ali
İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz
İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza Alpar
İlk kadın Sayıştay üyesi: Fahrünisa Etmen
İlk kadın vali: Lale Aytaman
İlk kadın Yargıtay üyesi: Melahat Ruacan
İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt
İlk kadın gazeteci: Selma Rıza
İlk kadın hakim: Suat Berk
İlk kadın öğretmen: Refet Angın
10
Fem Akademi Kocaeli 2012
Yeni Bakanlar Kurulu
Yeni Bakanlar Kurulu, Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı, 21 İcracı Bakan olmak üzere 25
üyeden oluşmaktadır. Sekiz devlet bakanlığı kaldırılmıştır.
Yeni Kurulan Bakanlıklar










Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su Bakanlığı
İsmi ve Kapsamı Değiştirilen Bakanlıklar




Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı(Kaldırıldı)
Bu düzenlemeyle birlikte kabinede yer alan her Bakanlığa bir bakan yardımcısı atanmıştır.
Bakan yardımcıları işlerinin uzamanı, sektörü bilen bakanlık faaliyetlerini daha verimli
yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilir. Bakan yardımcısında üniversite mezunu ya da
bürokrat olma gibi özellikler aranmaz. İlköğretim mezunu olanlarda bakan yardımcısı
olabilirler. Özel sektörden de bu makama atama yapılabilir.
TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 GELİŞMELERİ
 2012 Londra Olimyipatları tamamlandı.
 Olimpik hareketin ideallerinin temsili için semboller kullanılır. En çok bilinen
olimpiyat sembolü içiçe geçmiş farklı renklerdeki halkalardır. Beş içiçe halka 5 kıtayı
temsil eder. Mavi daire Avrupa'yı, sarısı Asya'yı, siyahı Afrika'yı, kırmızı Amerika'yı,
yeşil de Avustralya'yı temsil eder.
 Usain Bolt 200 metre tarihine geçti
Usain Bolt 200 metrede 2 olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olarak da
tarihe geçti. Usain Bolt, aynı zamanda 100 ve 200 metre dublesini yapan ilk sprinter
olarak, ”Tüm zamanların en iyisi mi-” sorusunu akıllara getirdi. Bolt, üst üste 100 ve
200 metre altınını kazanan ilk kısa mesafe koşucusu olmayı da başardı.
 Amerikalı yüzücü madalya şampiyonu
11
Fem Akademi Kocaeli 2012
Michael Phelps 2012 Olimpiyatlarında 16 madalya aldı.
Serbest yüzmede 1:54 27 ile kendi rekorunu kırdı.Böylece Olimpiyatlarda en çok
madalya kazanan Rus Larisa Latynina nın rekorunu kırmış oldu.Phelps hem Atina
hem de Pekin olimpiyatlarında yüzmede birinciliği koruyan ilk erkek yüzücü oldu.
 16 yaşındaki Çinli yüzücü Ye Shiwen, kadınlar 400 m bireysel karışıkta 4.28.43'le
dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
 İki altın, iki gümüş, bir bronz madalyaya sahip Türkiye oyunları 32. sırada tamamladı.
 Altın madalya
 Aslı Çakır Alptekin (Atletizm kadınlar 1500 metre), Servet Tazegül (Tekvando
erkekler 68 kilo)
 Gümüş madalya
 Gamze Bulut (Atletizm kadınlar 1500 metre), Nur Tatar (Tekvando kadınlar 67 kilo)
 Bronz madalya
 Rıza Kayaalp (Grekoromen güreş 120 kilo)
 Londra Belediye Başkanı Boris Johnson olimpiyat bayrağını, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) Başkanı Jacgues Rogge'e teslim etti. Rogge ise bayrağı 2016
Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Brezilya'nın başkenti Rio'nun belediye
başkanı Eduardo Paes'e devretti.
 2012 Paralimpik Yaz Oyunları, Paralimpik yaz oyunlarının ondördüncüsü olup 29
Ağustos-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Oyunlara Birleşik Krallık'a
bağlı İngiltere'nin başkenti Londra evsahipliği yapacaktır.
 3 dalda 6 madalya
 2012 Paralimpiyatları'nda Türkiye'nin tek altın madalyasını Nazmiye Muslu dünya
rekorunu kırarak kazandı.
 Türkiye'ye gümüş madalya getiren paralimpik sporculardan biri kadınlar artı 70 kilo
judoda mücadele eden Nazan Akın oldu.
 Excel Arena'da yapılan müsabakalarda milli judocu, çeyrek finalde Bulgar Ivomira
Mihaylova'yı, yarı finalde de Fransız Celine Manzuoli'yi yenerek adını finale yazdırdı.
 Duygu Çete de 57 ve altındaki kilo grubundaki mücadelede bronz madalya kazandı.
 Londra Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar halter 44 kiloda mücadele eden Çiğdem
Dede, gümüş madalya kazandı.
 Yine halterde kadınlar 56 ve altındaki kilo grubunda mücadele Özlem Becerikli de
bronz madalya aldı.
 Türkiye'ye paralimpik oyunlarda ilk madalyasını atıcılık 10 metre havalı tabancada
mücadele eden Korhan Yamaç getirmişti.
 Tayland'ın komşularından Myanmar'ın batısındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki
Rohingya Müslümanlarını hedef alan şiddet olaylarında son bir ay içerisinde 1000'den
fazla Müslüman katledildi.
 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından şimdiye kadar üretilmiş en
zeki gezegenler arası gezginci robot olan Curiosity (Merak), Mars gezegenine indi.
 BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın istifa etmesinin ardından yerine
Cezayir eski Dışişleri Bakanı Lahdar İbrahimi'nin görevlendirildiği ifade edildi
 Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2012'nin Türkiye'de Çin Kültür Yılı,
2013'ün de Çin'de Türkiye Kültür Yılı olarak kutlanacağını bildirdi.
12
Fem Akademi Kocaeli 2012
 Suriyeli Mülteciler Ülkemizde Hatay, Gaziantep ve Urfa şehirlerinde barınmaktalar.
13

Benzer belgeler

2015 KPSS için En Kapsamlı Güncel Bilgiler

2015 KPSS için En Kapsamlı Güncel Bilgiler işleyebilecek olan Star Rafinerisi’nin yapımına başlandı.(Azerbaycan-Türkiye ortaklığı) Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Mario Draghi 1 Kasım 2011 tarihinden...

Detaylı