4 N 5

Transkript

4 N 5
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Board
25
26
27
28
ZORLU
vs
ENGLAND
ZORLU ENGLAND ENGLAND ZORLU
N ASSAEL E ANDREW N LEVY E EKINCI
S ZORLU W CATHERINE S HYDES W KAHYAOGLU
Contract By M D N-S E-W Contract By M D N-S E-W
1N N
1
50 1N E 1
90
3N N 3
600
3N N 4
630
4♥ S 4
420
4♥ N 5
450
3♦x N
1
200 2♠ E 3
140
IMPs
This segment
Penalty
Carryover
total
-1-
ZORLU
2
0
0
2
IMPs
2 - 1
- 1
- 2
2 4
ENGLAND
4
0
0
4
References: BridgeBase online. Edited by M.Sugino
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Board
NS:
EW:
o 1N
c 1N
25
this/total IMPs
ZORLU
2
2
ENGLAND
0
N
-1
50
E 1
90
25
5
♠J53
5
10 5 3
4
5
A J65
4
♣K Q 2
♠Q 9 7 6
N ♠K 2
AQ
K8642
W E
98
K10 7 3
S
♣A J 7 5 3
♣9 8
♠ A10 8 4
7
7
J97
8
Q42
7-8
♣10 6 4
8-9
110
W: CATHERINE
W
p
p
N: ASSAEL
Open
S: ZORLU
N
E
1
p
1N
p
¨
©
§
§
ª
§ ¨ ©
ª
¨ ª
¨
© © © © ©
E: ANDREW
S
1♠
p
©
¨
§ ¨ §
§© ¨
¨
ª ©
#1 E:: 4,J,A,3
#2 W:: Q,5,6,7
#3 W:: 5,Q,8,4
#4 N:: 6,3,Q,9
#5 S:: 6,A,2,9
#6 W:: 3,K, 7, T
#7 N:: 3,2,T,Q
#8 W:: J, T,2, 2
#9 W:: 7, 5, 8,9 #10 W:: 8,A,T,4
#11 N:: 5,K,A,6
#12 S:: 4,7,J, K
#13 N:: J,K, 8,9
vugraphzrn: welcome all..1 ..p..1♠..p..1N..p..p..p..
4.. J.. A.. 3.. Q
vugraphzrn: running scores http://www.pzbs.pl/
wyniki/turnieje/2011/euc2011/euc2011runda8.html..
5.. 6.. 7
© © ©
Board
NS:
EW:
o 1N
c 1N
25
this/total IMPs
ENGLAND
0
ZORLU
2
2
N
-1
50
E 1
90
25
5
♠J53
5
10 5 3
4
5
A J65
4
♣K Q 2
♠Q 9 7 6
N ♠K 2
AQ
K8642
W E
98
K10 7 3
S
♣A J 7 5 3
♣9 8
♠ A10 8 4
7
7
J97
8
Q42
7-8
♣10 6 4
8-9
110
W: KAHYAOGLU
W
1♣
1♠
p
N: LEVY
Closed
S: HYDES
N
E
p
p
p
1
p
1N
p
¨2,8,A,3
©7,Q,3,2
§3,Q,8,T
ª7,5,K,A
§J,K,¨7,§4
#1 S::
#3 S::
#5 W::
#7 W::
#9 W::
©
E: EKINCI
S
p
p
p
¨
©
ª
§
ª© ª
#2 N:: 5,T,Q,9
#4 W:: A,5,4,9
#6 N:: 3,2,4,6
#8 S:: 6,A,2,9
#10 N:: J, 6, 8,Q
vugraphzqb: Herkese Mersin’den selamlar..♣5..
♣Q..♣8..♣4..¨6..¨3..¨Q..¨9..♣6..♣A..♣2..
♣9..♣3..♣K..¨7..♣T..♠3..♠2..♠T..♠Q..♣J..
©T..©2..¨2..♣7..¨5..©8..©9..¨8..¨A..¨T..
¨4..♠5..♠K..♠A..♠6..♠4..♠7..♠J..©K..¨J..
¨K..♠8..♠9
alichengiz: adˆ‰ndan da anlaˆ ˆ‰lacaˆ ˆ‰ gibi,
Ankaralˆ‰ oyuncular ile ˆ ngiliz oyuncular bu
maˆ§ta karˆ ˆ‰laˆ ˆ‰yorlar
tweety1: Topu yerden oynarsak alˆ‰rˆ‰z ˆ n
giltere maˆ§ˆ‰nˆ‰:)
alichengiz: ˆ¶yle mi?
alichengiz: :)
vugraphzqb : diˆ er yarˆ‰ final maˆ§ˆ‰nda
Zorlu ve Don Vito oynuyor
vugraphzqb: Tekrar selamlar final maˆ§ˆ‰ ile
buradayˆ‰z
-2-
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
alichengiz: Don vito? Ahu zobu ve Bulgar komˆ
ularˆ‰mˆ‰z mˆ‰?..p
alichengiz : Merhaba arkadaˆ lar, gˆ…neˆ li
Mersinden herkese selamlar :)..p
vugraphzqb: evet
alichengiz: diˆ er maˆ§ daha sertmiˆ , erken final
gibi
tweety1: selamlar..p..1♣
tweety1: Bulgarlar Ahu hanˆ‰mˆ‰n rehberliˆ
inde pek severler Mersini..p
tweety1: Sert bir maˆ§ olacak gibi..1 ..p
alichengiz: Bugˆ…n Swiss Patton maˆ§larˆ‰ ile
sˆ…rˆ…yor festival, gece geˆ§ vakitlerde final
olur ve yarˆ‰n- ˆ¶bˆ…rgˆ…n ikili turnuva oynan
ˆ‰r
tweety1: wow
tweety1: 2 ♠
alichengiz: Merhaba herkese
alichengiz: evet, Aranov ˆ ampiyon deˆ ilken
oynardˆ‰ Ahu hanˆ‰m ile hala oynuyorlar, gˆ…
zel bir partnerlikleri var..1♠
alichengiz: Merhaba
tweety1: tekrar selam
hobakan: iyi akˆ amlar:)
alichengiz: ♠ ler pataj olsa ˆ lem mˆ…mkˆ…n
olacak ama..p
alichengiz: Swiss patton final maˆ§ˆ‰, 2 devre,
1. devre oynanˆ‰yor..1N..p..p..p
alichengiz: Partaj.. 2
tweety1: Son yˆ‰lllarda Mersin, Gaziantep ve
D.bakˆ‰r alˆ‰yordu takˆ‰mlarˆ‰ yanlˆ‰ˆ hat
ˆ‰rlamˆ‰yorsam.. 8.. A.. 3.. 5
alichengiz: 2♠ pek te iyi sonuˆ§ vermeyecek KG
iˆ§in
tweety1: ˆ¶yle gˆ¶rˆ…nˆ…yor.. T.. Q
alichengiz: 1nt yapˆ‰lˆ‰yor bu ataktan sonra =
♠ oynarsa ˆ imdi defans fazla yaptˆ‰rˆ‰r.. 9
alichengiz: trefl karo fiti olabilir iˆ§in konturlamad
ˆ‰ Satˆ‰roˆ lu.. 7
tweety1: EW 2 ♠ yapabiliyor iˆ in garibi:)
alichengiz: -2 olur gibi.. Q.. 3
alichengiz: diˆ er odda 2 kˆ¶r yapˆ‰ldˆ‰.. 2..
A.. 5.. 4
alichengiz: bu EW iˆ§in pekte iyi birˆ ey deˆ il..
9..♣3
tweety1: -3 olursa alˆ‰rlar brdu
tweety1: yoksa ˆ ngilizlere
alichengiz: defans dikkatli olmalˆ‰, heran +2
yaptˆ‰rabilirler..♣Q..♣8..♣T
tweety1: selam..♠3
alichengiz: 10 = yoksa +1..♠2
alichengiz: diˆ er maˆ§ta 13-1 zorlu ˆ¶nde olduˆ
©
¨
¨ ¨ ¨ ¨
¨ ¨
©
© © ©
©
-3-
© ©
¨
©
una gˆ¶re..♠4..♠6
alichengiz: -3 mˆ…mkˆ…n deˆ il artˆ‰k..♠7
tweety1: egale..♠5
alichengiz: 1 batacak gibi..♠K
alichengiz: Bravo Ekinci’ye Double dummy gibi
oynadˆ‰..♠A..♣6..♣A..♣2..♣9
alichengiz: ♠ ˆ§ekip ♣ verseydi... :)..♣J..♣K
alichengiz: Merhaba Veysel.. 7..♣4
¨
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Board
NS:
EW:
o 3N
c 3N
26
this/total IMPs
ZORLU
2
ENGLAND
1
1
N 3
600
N 4
630
26
8
♠2
6
A97
8-7
8
Q J973
11-10
♣ J10 8 2
♠A Q 6 4
N ♠10 9 7 3
10 4 2
KQ86
W E
K652
10 8 4
S
♣9 5
♣Q 4
♠K J 8 5
3
7
J53
5
A
3
♣AK 7 6 3
2
600
W: CATHERINE
W
p
p
p
p
N: ASSAEL
Open
S: ZORLU
N
E
p
1
p
1N
p
3N
p
¨
ªT,J,Q,2
¨8,A,5,3
§K,9,T,Q
¨Q,T,ª5,¨K
#1 E::
#3 E::
#5 S::
#7 N::
E: ANDREW
26
this/total IMPs
ENGLAND
1
1
ZORLU
2
N 3
600
N 4
630
26
8
♠2
6
A97
8-7
8
Q J973
11-10
♣ J10 8 2
♠A Q 6 4
N ♠10 9 7 3
10 4 2
KQ86
W E
K652
10 8 4
S
♣9 5
♣Q 4
♠K J 8 5
3
7
J53
5
A
3
♣AK 7 6 3
2
600
W: KAHYAOGLU
S
1♣
1♠
2N
p
©4,7,Q,3
§A,5,8,4
§3,¨6,§J,¨4
ªA,,,
#2 W::
#4 S::
#6 S::
#8 W::
Board
NS:
EW:
o 3N
c 3N
W
p
p
p
p
N: LEVY
Closed
S: HYDES
N
E
p
1
p
3♣
p
3N
p
¨
ªT,J,Q,2
§A,9,8,4
§3,©2,§J,©8
©T,7,Q,3
¨9,ª3,K,¨6
#1 E::
#3 S::
#5 S::
#7 W::
#9 N::
E: EKINCI
S
1♣
1♠
3
p
©
¨
§
¨ ª ¨
¨ ª ¨
¨ ª © ª
#2 W:: 5,7,4,A
#4 S:: K,5,T,Q
#6 N:: Q,8, 5, K
#8 E:: T, 8, 2,J
#10 N:: 3, 7, 5, 4
alichengiz: Bu turnuvada skorlama iki tˆ…rlˆ…
oluyor, her elden 2 puan ikili usˆ…lˆ…ne gˆ¶re
veriliyor, bu toplamda 8 puan ediyor, geri kalan 6
puan ise toplam sayˆ‰lara bakˆ‰larak veriliyor,
77 .....♠J.. 6..♠8..♠Q..p..1♣..p..1 ..p..1♠
..p..1N..p..2N..p..3N..p..p..p..♠T..♠J..♠Q..♠2..
4.. 7.. Q.. 3.. 8.. A.. 5.. 3..♣A..♣5..
♣8..♣4..♣K..♣9..♣T..♣Q..♣3.. 6..♣J.. 4..
Q.. T..♠5.. K..♠A
alichengiz: beraberlik veya 14-0 yengi sˆ¶zkonusu
alichengiz: koz atak etmemesi enteresan
alichengiz: 4♠ KG
tweety1: ˆ…ste ˆ§akmasa da olurdu
e
alichengiz : Bˆ…yˆ…k bir sˆ…priz olmazsa,
zorlu England finali izleyeceˆ iz
alichengiz: ilk eli takˆ‰mˆ‰mˆ‰z kazandˆ‰..
©
¨
© © © © ¨ ¨ ¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
¨
©
-4-
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
alichengiz: diˆ er odada 1nt ye batˆ‰lmˆ‰ˆ
alichengiz: 4 EW..p
vugraphzqb: 2 odada da bizimkiler 1 nt oynadˆ
©
‰
alichengiz: nasˆ‰l olmuˆ diye merak edenler,
Moviye tˆ‰kltˆ‰p diˆ er odaya tˆ‰klatˆ‰p
bkabilirler
alichengiz: 1 ..1♣
tweety1: 5
dbl -1..p
alichengiz: hmm ilginˆ§, pardon..1
tweety1: rahat bir 4 ♠..p
tweety1: ˆ leme gidilir mi acaba?
alichengiz: KG 5♠ yapabiliyor
alichengiz: 3♠ derse Gˆ…ney
tweety1: 3 ♠ ˆ imdi
tweety1: 3 ♠ 12-15 teki olan el oynanˆ‰yor
genelde bilmeyenler iˆ§in
alichengiz: 4 batar tabi ama gelmek normal,
karo ˆ§akasˆ‰ var
tweety1: gitmiˆ ler diˆ er masada..1♠
alichengiz: 1215 her el olabilir
tweety1: ki kimse suˆ§layamaz..p
alichengiz: diˆ er odada gidilmiˆ ve hiˆ§ ˆ ans
yok ˆ lemde ♣ pasˆ‰ geˆ§se karo pasˆ‰ da geˆ§
ince yapˆ‰labiliyor, % 12.5
tweety1: evt
tweety1: evt
hobakan: 5 li majˆ¶r?
alichengiz: 12-15
alichengiz: 4♠ der Kuzey..3♣
vugraphzrp: e..p
alichengiz: 3nt
alichengiz: tek sorusu
tweety1: 2 ♠ dbl yapar
alichengiz: 5 li major ile Major aˆ§ˆ‰yordur,
dengeli 12-15 veya minˆ¶r elleridir sanˆ‰rˆ‰m
hobakan: 3
bulmalarˆ‰ lazˆ‰m
tweety1: mˆ‰ dersiniz
hobakan: ben 2NT derdim gˆ…neyin eli ile
alichengiz: nt limitlerini bilmiyorum ancak 1♣
yi 16+ oynuyorlar
alichengiz : 1 ♣ aˆ§ˆ‰p gelene 1 ♠ demek
dengesiz el gˆ¶steriyor demek ki
alichengiz: 5 iyi baraj ˆ imdi, 2 defa ♠ le alttan
geˆ§ip ˆ§ok batˆ‰rmak mˆ…mkˆ…nse de zor bir
defans..3 ..p
alichengiz: kontrole geˆ§ti ekinci, tekle ilgilenmedi..3N
tweety1: bu iyi olacak bize sanˆ‰rˆ‰m
hobakan: 1 batar diyo bˆ…yˆ…k abi:)
vugraphzqb: yaparsa maˆ§ dˆ¶ner mi sizce
alichengiz: Gˆ…ney konuˆ malara katˆ‰lmadˆ
‰, ilginˆ§, 1 ile girerdim ben
¨
©
©
¨
©
©
©
-5-
¨
tweety1: clye ˆ ift etmesi lazˆ‰m
tweety1: 3nt ile soruyor tekˆ i ˆ§oˆ unlukla diye
biliyorum..p
tweety1: teki
alichengiz: bir nevi aradayˆ‰m, sen max isen ˆ
leme gidebiliriz konuˆ masˆ‰ yaptˆ‰
tweety1: 4te kalabilirlerse bravo
alichengiz: Kuzeydeki, Qxx Qxx pek iyi deˆ il ♠
ˆ lemi iˆ§in
tweety1: wals
tweety1: walsh..p
alichengiz: karo ˆ§ˆ‰karsa..p..♠T..♠J..♠Q
alichengiz: yapˆ‰labilir o defans tabii ki
tweety1: 1 geˆ§se de yetiyor
alichengiz: renk gˆ¶steren dˆ¶nˆ…ˆ lerle
alichengiz: anlaˆ mˆ‰ˆ ortaklˆ‰k ˆ art
vugraphzqb: yanlˆ‰ˆ atak oldu direktˆ¶r masada..
♠2
vugraphzqb: atak edip claim edicem oyundan
sonra
alichengiz: 3nt gˆ…neyden daha iyiydi, atak
sorunu vardˆ‰ Batˆ‰nˆ‰n, ˆ imdi avantajlˆ‰
defans
alichengiz: ˆ imdi ♣ ataˆ ˆ‰na kalˆ‰r artˆ‰k ˆ
lem.. 5.. 7
tweety1: bˆ…yˆ…k abiyi duydu
alichengiz: tersten tabi :).. 4
tweety1: :)
alichengiz: ♣ K Tez de olmalˆ‰
alichengiz:
devamˆ‰ iyiydi.. A
alichengiz: baˆ ka tˆ…rlˆ… olmuyor..♣A
tweety1: evet
alichengiz: -3 mˆ…mkˆ…n..♣9
alichengiz: ˆ¶zenle egale edildi bu el :)..♣8
tweety1: gene de yapˆ‰yor
alichengiz: evet yapar pozisyona geldi..♣4
alichengiz: kˆ¶r kaybˆ‰ karoya atˆ‰lˆ‰nca..♣
K..♣5
alichengiz: J karo ♠ preferansˆ‰ydˆ‰ ama..♣
T..♣Q
alichengiz: 8li pik bˆ…yˆ…k kart bu elde
tweety1: ♠ Q..♣3
tweety1: yapacak ˆ imdi.. 2
alichengiz: sadece piklerini alabilecek defans..♣
J.. 8
alichengiz: ufak gelmesi ilginˆ§.. Q.. 8..♠5
tweety1: +1.. K.. T
alichengiz: 1 diye baˆ lasa, doˆ ru konuˆ ma
defansˆ‰ da doˆ ru hale getirir.. 7
tweety1: ˆ§ok iyi sonuˆ§ olacak
alichengiz: rakip ♣ gibi yapay konuˆ malar ile
aˆ§ˆ‰ˆ yapˆ‰yorsa, defansˆ‰nˆ‰ iyi konuˆ
¨ ¨
¨
©
©
¨
©
¨ ©
©
¨
¨ ¨
©
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
mak lazˆ‰m
tweety1: ters oynuyor olabilirler.. Q
alichengiz: !q bende J var bana gel demek.. 3
tweety1: uh
alichengiz: 3 kˆ¶rˆ… soranlara, aˆ§anˆ‰n 3.
konuˆ masˆ‰, stoper sorusu veya yarˆ‰ natˆ‰
rel olabilir, bunlardan alert kalktˆ‰, defans bilir
ne olduˆ unu
tweety1: tabi bizim gibi gˆ¶rmˆ…yor
1oun dˆ
…ˆ tˆ…ˆ ˆ…nˆ…
tweety1: ♠ gelirse egale
tweety1: iyi defans oldu vesselam.. T..♠8.. 2
tweety1: Gˆ…ney bˆ…yˆ…k risk aldˆ‰ pas ile
bence 8 kˆ‰rmˆ‰zˆ‰ ile deˆ mezdi bu riski
almaya.. J.. 9
©
©
¨
¨
¨ ¨
¨
Board
NS:
EW:
o 4
c 4
27
©
©
this/total IMPs
ZORLU
2
ENGLAND
1
2
S 4
420
N 5
450
27
9
♠7 3
5
A92
10
10
A J10 9 4
5
♣AK 8
♠A J864
N ♠Q 9 2
8
10 6 5 3
W E
K
Q86 2
S
♣ J65432
♣ Q10
♠ K10 5
3
8
KQJ74
3
753
3
♣9 7
8
-300
W: CATHERINE
W
p
p
N: ASSAEL
Open
S: ZORLU
N
E
¨
4
p
p
p
E: ANDREW
S
2
4
¨
©
§4,A,T,7
#2 N::ª3,2,K,A
§3,K,Q,9
#4 N::ª7,9,T,J
§J,8,ªQ,©4 #6 S::¨5,K,A,2
©2,3,K,8
#8 S::ª5,6,©A,¨6
©9,5,J,§2 #10 S::¨7,§5,¨J,Q
¨8,3,§6,¨T #12 N::¨4,©6,7,ª4
©Q,ª8,¨9,©T
#1 W::
#3 W::
#5 W::
#7 N::
#9 N::
#11 E::
#13 S::
-6-
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Board
NS:
EW:
o 4
c 4
27
©
©
this/total IMPs
ENGLAND
1
2
ZORLU
2
S 4
420
N 5
450
27
9
♠7 3
5
A92
10
10
A J10 9 4
5
♣AK 8
♠A J864
N ♠Q 9 2
8
10 6 5 3
W E
K
Q86 2
S
♣ J65432
♣ Q10
♠ K10 5
3
8
KQJ74
3
753
3
♣9 7
8
-300
W: KAHYAOGLU
W
p
p
p
p
N: LEVY
Closed
S: HYDES
N
E
1N
2
4
E: EKINCI
S
p
2
3N
p
¨
p
p
p
©
©
©3,J,8,2
©A,5,4,§2
©K,ª6,§8,©T
¨9,Q,7,ª8
#1 E::
#3 N::
#5 S::
#7 N::
¨3,K,A,6
©9,6,Q,§3
¨5,§4,¨T,2
§T,7,5,K
#2 S::
#4 N::
#6 S::
#8 E::
vugraphzqb: ˆ§ok heyecanlˆ‰ eller geliyor..♠
¨ ¨
©
¨
¨
3..♠K.. 6.. 3..♠7.. 5..♠4..2 !..p..4 !..p..4
..p..p..p..♣4..♣A..♣T..♣7..♠3..♠2..♠K..♠
A..♣3..♣K..♣Q..♣9..♠7..♠9..♠T..♠J..♣J..♣
8..♠Q.. 4.. 5.. K.. A.. 2.. 2.. 3.. K..
8..♠5..♠6.. A.. 6.. 9.. 5.. J..♣2.. 7..♣5..
J.. Q.. 8.. 3..♣6.. T.. 4.. 6.. 7..♠4..
Q..♠8.. 9.. T
tweety1: rock n roll
alichengiz: aktif ˆ§arpanˆ‰ yˆ…ksek bir el
alichengiz: bu setin en ˆ§ok konuˆ maya aday
ellerinden biri
alichengiz: ikili de ve patton da 1 normal konu
ˆ maydˆ‰ o elle
alichengiz: rakibin karosu natural olsa bile
tweety1: slm
tweety1: sry priv
©
© ¨ ¨ ¨ ¨ © © © ©
© ¨ © © © ¨
¨ ¨ ¨ ¨
¨ ¨ © ©
©
¨ ©
©
-7-
vugraphzqb: Ekinci ortaˆ ˆ‰nda karo 9 beklemiˆ
batˆ‰rabilmek iˆ§in
©
tweety1: 4
oynanacak gibi NS
alichengiz: Aktif bir el..p
alichengiz: akˆ am konuˆ ulmaya..p
alichengiz: herˆ ey olabilir
tweety1: dbl..1N..p
tweety1: 5
de kalˆ‰rlar gibi
tweety1: acaip el
tez: iyi aksamlar,..2
tweety1 : 9lu olsa
6yˆ‰ defos eder miydi
©
acaba?
©
¨
¨
¨
tweety1: 6
yapˆ‰labiliyor..p
tweety1:
ataˆ ˆ‰na 3nt E tarafˆ‰ndan..2
alichengiz: 1♣ yapayi kuvvetli el, 16+ bir tur
©
zorlayˆ‰cˆ‰ konuˆ ma
alichengiz: Hoˆ geldin Tez :))
hobakan: iyi akˆ amlar herkese..p
hobakan: bˆ…tˆ…n iyi oyuncular mersinde takˆ
‰m/ikili oynamaya gittiˆ inden..
hobakan : yorum yapacak pek kimse yok.:)
benimle idare edin lˆ…tfen.. kˆ‰rmayalˆ‰m
arkadaˆ larˆ‰mˆ‰zˆ‰
alichengiz: 5 -1 !a !Q ♣
tweety1: -3
alichengiz: nasˆ‰l?
tweety1: slm Tez
alichengiz: 6 ?..3N..p
vugraphzqb: Tekrar selamlar bu maˆ§ uzatmaya
gittiˆ i iˆ§in 1 board uzatma oynanˆ‰yor..4
vugraphzqb: eˆ itlik bozulmazsa devam edicez
hobakan : kˆ‰saca ˆ¶zetlemek gerekirse bˆ¶
lgesel festivallerin en eskisi Mersin’deki festivalimiz
tweety1: evt
alichengiz: 2♣ dengeli GF olmalˆ‰
alichengiz: 3 -1 olur gibi, 4♠’inde ˆ§ok ˆ ansˆ
‰ yok dikkatli defansa
tweety1: ilginˆ§ el
tweety1: 4 ♠ yapabilir
hobakan : giderek de uluslararasˆ‰ nitelik
kazanmakta..p
hobakan: bir kiˆ inin ismini yazarsak diˆ erlerine
ˆ§ok ayˆ‰p olacaktˆ‰r ama Sn. baˆ kanˆ‰n
Macit ˆ zcanˆ‰n son yˆ‰llarda ˆ§ok ˆ¶nemli
destekleri olduˆ unu
hobakan: sˆ¶ylemeden geˆ§meyelim
hobakan: patton devam ediyor
tez: hoˆ bulduk:)
alichengiz: olmaz 6 ..p
tweety1: yok
alichengiz: tˆ…mˆ… yapay konuˆ malar, kuvvetli
taraf ortaˆ ˆ‰nˆ‰ sorguya ˆ§ekiyor
©
©
©
©
©
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
tweety1: ˆ…ff
tez: kuzeyin eli mˆ…kemmel..p
alichengiz: bir ara pik oynar defans, tam olur kart
hobakan: son 8 takˆ‰m mˆ…cadelelerini sˆ…rd
©
ˆ…rmekte.. 3
tweety1: 5
alichengiz: ˆ imdi oldu
tweety1: en rahatlatan atak oldu
tez:
atak eder diye dˆ…ˆ ˆ…nmˆ…ˆ tˆ…m
tez: uzun koz uzununu prensibi
tweety1: kuzeye bir vale daha verip 1 ♣ aˆ§tˆ‰r
ˆ‰yorlar artˆ‰k:)
vugraphzqb: etmeyi dˆ…ˆ ˆ…ndˆ… kararsˆ‰z
kaldˆ‰:)
vugraphzqb: karo 6 lˆ‰ elindeydi bi ara baktˆ‰
ˆ ˆ‰mda
tweety1: 4
oynayacaklar gibi.. J.. 8
hobakan: patton ˆ§ok ˆ¶zetle; takˆ‰m maˆ§ˆ‰
ile ikili turnuvanˆ‰n birleˆ tirilmeye ˆ§alˆ‰ˆ ˆ‰
lmˆ‰ˆ hali.. 2.. 3
tweety1: 1 ♣ 1 ♠ veriyor
alichengiz: 4 kˆ‰rˆ‰k kalpler sokaˆ ˆ‰ olur,
kˆ¶rler bozuk, karo asˆ‰ yanlˆ‰ˆ yerde
tweety1: swing olacak.. K
tweety1: 3nt de yanlˆ‰ˆ taraftan oynanacak
tweety1: diˆ er masa 6
demiˆ .. A
hobakan: iyi akˆ amlar
vugraphzqb: toplam puan skalasˆ‰ ˆ ˆ¶yle .. 6
tweety1:
K
vugraphzqb: ben aralˆ‰klarˆ‰ yazˆ‰yˆ‰m
yorumcularˆ‰mˆ‰z maˆ§ sonucunu hesaplasˆ‰
n:)
vugraphzqb: 0-340 3-3
vugraphzqb: 350-590 4-2
tweety1: ve dˆ¶nmesin diye 3 kulhˆ… 1 elham
okuma
vugraphzqb: 600-990 5-1
vugraphzqb: 1000 sayˆ‰ ve fazlasˆ‰ 6-0
alichengiz: 5 te de 2. ♣ ye oturmayacak dikkatli
olmalˆ‰, sonra ♣ K ya 1 ♠ kaˆ§ˆ‰p.. A
alichengiz: oynayanˆ‰n 3 kˆ¶r ve 1♣ kaybˆ‰
vardˆ‰
tweety1: +1 gibi
tweety1: +2
alichengiz:
as ˆ§ekilince oldu kart
alichengiz: bakˆ‰n
alichengiz: koz defansˆ‰na bir dˆ…rˆ… sorun
vardˆ‰, 4♠ bile batˆ‰yordu, ˆ u anda bana 6
olur manyak demenizin bir anlamˆ‰ yok :)
tez: yerdeki ♠ onlu ♠ ten 3 el vermesine engel
oluyor
hobakan: belki trefle DAM girmek iˆ e yarar.. 5
¨
©
© ¨
©
© ©
¨
©
¨
¨
© ©
¨
©
alichengiz: ilginˆ§ atak zira, kˆ¶r uzunluˆ undan
©
haberi yok.. 4..♣2
tez: kozlarˆ‰ ˆ§ekip verebiliyor artˆ‰k.. 9..
6.. Q
tweety1: fena oldu ♣ q defos..♣3
alichengiz: -4
tweety1: peh
alichengiz:
partaj ve karo akˆ‰llˆ‰ olmak
zorunda, oynayanˆ‰n baˆ ka ˆ§aresi yok
hobakan: diˆ er odadan yunanistan takˆ‰mˆ‰
ndan iyi bir skor geldi.. K
tweety1: ˆ§ok iyimserlik oldu 3-3
bulmak bu
ataˆ a
alichengiz: 1♣ kaybedip 5 yapar artˆ‰k..♠6..♣
8.. T.. 5
tez: bˆ…yˆ…k ♠ gelinirse ezer..kˆ…ˆ§ˆ…ˆ e
onlu koyar
tez: hoˆ geldin :)..♣4.. T
hobakan : karo ˆ§aka ile ele dˆ¶ner deklaran
ama.... 2
tweety1: ele geˆ§ip oynayabilince ˆ§ok da sorun
olmuyor
alichengiz: 6 lˆ‰ ♠ ♠ mi istiyor acaba?
hobakan: karo yere ˆ§akˆ‰lˆ‰nca empas atacak
kˆ¶r kalmamˆ‰ˆ yerde.... 9.. Q
alichengiz: Hˆ geldin ˆ zgˆ…r.. 7
tez: Dˆ REK Bˆ Yˆ K OYNUYORLAR
hobakan: i akˆ amlar
hobakan: kˆ‰z anca uyudu , napim? :)..♠8
tweety1: ♠ oynamazsa +1
alichengiz: :))
tweety1: hg ˆ¶zgˆ…r
alichengiz: ˆ imdi romen defos gibi biˆ i oynuyorsa
NS 4 lˆ… ♠ ile karo istemiˆ tir..♣T..♣7..♣5
alichengiz: direk bˆ…yˆ…kse 8 li pik daha iyi
bir defostu..♣K
hobakan: burada da deklaran kˆ¶r kaybˆ‰ndan (
sadece 1 vererek) kurtuldu
vugraphzqb: neden 8 liyi atmadˆ‰n diye konuˆ
uluyor ˆ uan
© ©
¨
©
©
©
©
© ¨
¨
¨
¨ ¨
¨
©
©
-8-
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
Board 28
this/total IMPs
NS:
ZORLU
2
EW:
ENGLAND
2
4
o 3 x N
-1
200
c 2♠ E 3
140
¨
28
6
♠83
4
82
5
6
AK 9 7 5 4
8
♣982
♠A 5 4
N ♠ K Q J10 7
AK 5
10 7 6 3
W E
62
J10 8 3
S
♣10 6 5 4 3
♣
♠9 6 2
7
9
QJ94
8
Q
6
♣AK Q J 7
5
140
W: CATHERINE
W
1♣
2♠
p
p
N: ASSAEL
Open
S: ZORLU
N
E
1
1♠
p
p
3
X
p
¨
¨
ªK,2,5,3
ª7,9,A,¨4
©Q,K,2,7
¨6,K,8,§7
#1 E::
#3 E::
#5 S::
#7 W::
E: ANDREW
S
X
2N
p
ªQ,6,4,8
¨5,3,Q,2
©A,8,3,4
¨A,T,©9,5
#2 E::
#4 N::
#6 W::
#8 N::
juror1: running scores http://www.pzbs.pl/wyniki
/turnieje/2011/euc2011/euc2011runda8.html..1♣
..1 ..1♠
¨
Board 28
this/total IMPs
NS:
ENGLAND
2
4
EW:
ZORLU
2
o 3 x N
-1
200
c 2♠ E 3
140
¨
28
6
♠83
4
82
5
6
AK 9 7 5 4
8
♣982
♠A 5 4
N ♠ K Q J10 7
AK 5
10 7 6 3
W E
62
J10 8 3
S
♣10 6 5 4 3
♣
♠9 6 2
7
9
QJ94
8
Q
6
♣AK Q J 7
5
140
W: KAHYAOGLU
W
p
X
p
N: LEVY
Closed
S: HYDES
N
E
2
p
p
2♠
p
¨
§A,3,2,ª7
¨2,K,3,Q
¨6,5,8,ª2
©J,ªA,§8,©T
ªQ,9,5,8
¨J,§J,T,¨A
#1 S::
#3 W::
#5 W::
#7 S::
#9 E::
#11 E::
E: EKINCI
S
p
p
©6,4,A,8
©2,3,9,K
©Q,5,§9,©7
ª4,3,T,6
ªK,§7,4,¨4
#2 E::
#4 N::
#6 S::
#8 W::
#10 E::
alichengiz: bu el maˆ§ˆ‰ bitirir, diˆ er masada 6
© yapˆ‰lamayacak bˆ…yˆ…k ihtimalle..¨..2♠
..p..p..2N..p..3¨..¨..p..p..p..♠K..♠2..♠5..♠3..
♠Q..♠6..♠4..♠8..♠7..♠9..♠A..¨4..¨5..¨3..
¨Q..¨2..©Q..©K..©2..©7..©A..©8..©3..©4..
¨6..¨K..¨8..♣7..¨A..¨T..©9..©5
alichengiz: sayˆ‰ tuˆ u olur
alichengiz: 7 Major
tweety1: ne el ama Kuzey
alichengiz: savunmasˆ‰ ˆ ˆ¶yle mi? "ˆ¶nce 6 lˆ
‰ sonra 4 lˆ… verdim, gˆ¶rmedin mi"
tez: ˆ¶nce 3 sonra 2 bile o rengi isteyebilir
tez: direk apel oynarken
hobakan: 8 bu? nolacaˆ ˆ‰ belli mi olur hayatˆ
‰n
tweety1: kkˆ‰yamadˆ‰ herhal
vugraphzqb: Tekrar selamlar..p
hobakan: A, R varken ˆ§ˆ‰kmak da yere hem
¨
-9-
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
kozdan hem de yandan bir antre varken tehlikeli
olabilir tabiki ancak bu da riskli bir atak
alichengiz: nasˆ‰l konuˆ lacak merak ediyorum
alichengiz: isteyebilir tabii ama ortaˆ a yardˆ‰
mcˆ‰ olmak adˆ‰na, 8 li daha iyiydi
tweety1: 14.0 mˆ‰ oluyordu?..2
alichengiz: 4♠ EW
alichengiz: evet ˆ¶nemli bir swing gerekiyor
ankara iˆ§in ki
hobakan: iˆ te yine fark yaratabilecek bir el ile
karˆ ˆ‰ karˆ ˆ‰yayˆ‰z..p
alichengiz: 3nt yi mini spliter oynuyor Tez
tweety1: slm
alichengiz: maˆ§ 10’a 4 filan bitsin
hobakan: p?
alichengiz: herhangi bir kˆ‰sa renk..p
alichengiz: 10-12
tweety1: sanˆ‰rˆ‰m
ortakta singleton vs
bulursam ile de el tutup kup vereyim mantˆ‰ˆ
ˆ‰yla ˆ§ekti asˆ‰ Koˆ§
hobakan: dbl
tez: 3♠ der ekinci dbl’a
tweety1: dbl 2 ♠ or 2 ?
Walddk2: Good morning everyone..
alichengiz : ˆ igan olunca gˆ…ˆ§ biraz daha
olabilir
Walddk2: Do we have a link to running scores,
operator?..p
Walddk2: http://www.pzbs.pl/wyniki/turnieje/
2011/euc2011/euc2011leaderb.html
alichengiz: splinter
alichengiz: diˆ er maˆ§ta ˆ ansˆ‰ olur bˆ¶ylelikle
tweety1: 3
hobakan: 2♣ kuvvetli, 2 :rˆ¶le..2♠
tweety1: KG kuvvetli ♣ oynuyorlar
alichengiz: direk 4♣ deseydi, ♣ kˆ‰sa 12-15
splinter olacaktˆ‰..p
alichengiz: 4♣ sordu
alichengiz: adˆ‰m adˆ‰m, 4♠ ♣ kˆ‰sa
alichengiz: kˆ‰saya karˆ ˆ‰ K iyi deˆ il
alichengiz: karo kˆ‰salˆ‰ˆ ˆ‰ iˆ ine yarardˆ‰
Kanlˆ‰’nˆ‰n
tweety1: K
olsa 6 ok
hobakan : pasdan geldiˆ i iˆ§in ortaˆ ˆ‰ 2 yi
yeterli gˆ¶rdˆ…
Walddk2: So Warsaw 1 in 7th, Hamburg in 2nd
place after 7 rounds of 13..p..p
vugraphzqb: 5 karo sˆ¶ylenir ve yapˆ‰lˆ‰rsa
hem sayˆ‰dan hem boarddan kazanˆ‰rˆ‰z
alichengiz: evet 5 yapˆ‰labilirse
hobakan: ben 3 derdim
alichengiz: Gˆ…ney’in durumu ilginˆ§, konuˆ
¨
¨
©
©
¨
¨
¨
¨
¨
mak zor
tweety1: gˆ…neyin elinde kaldˆ‰ balta
hobakan: batˆ‰nˆ‰n oynadˆ‰ˆ ˆ‰ kontratlarda
AR
© tahsil edilebiliyor..♣A
tweety1: 5
alichengiz: 1 tur boˆ lamasˆ‰ iyi
hobakan: bakalˆ‰m mˆ…dahale nasˆ‰l sonuˆ§
verecek?
hobakan: valla bi link yollamaya ˆ§alˆ‰ˆ ayˆ‰
m ama 1/16 eˆ leˆ meleri vardˆ‰ en son sitede..♣
3
tweety1: hadi bakalˆ‰m
alichengiz: ama epey muz kabuˆ u var, gelseler
bile yapmak kolay deˆ il
alichengiz: dbl atan gˆ…ney olunca, ♠ expasˆ‰
yapˆ‰labilir tabi
vugraphzqb: koz 3-1 olmasa ˆ§ok sorunsuzdu
vugraphzqb: ˆ imdi biraz zorlanacak yapmak iˆ§
in
vugraphzqb: sˆ¶ylerlerse tabi:)
tweety1: ♣ gˆ…zel oynan diˆ er oda
tweety1: oynanmˆ‰ˆ
tweety1: pas pas rdb
tweety1: good..♣2
hobakan: hmm:(
alichengiz: Yarˆ‰ final oynuyor ve VG’ta kolay
deˆ il Double Dummy gibi defans yapmasˆ‰
veya oynamasˆ‰ oyuncularˆ‰n
tweety1: uh..♠7
tweety1: zaten 3-1 koz daaˆ ˆ‰lˆ‰mˆ‰ gˆ¶rˆ…l
ˆ ˆ…nce ♣ leri doˆ ru oynamak kalˆ‰yor
tweety1: zor.. 6
vugraphzqb: ingiltere geˆ§en maˆ§ˆ‰ da uzatma
oynayarak kazanmˆ‰ˆ tˆ‰
tweety1: bu sene de ˆ¶yle olacak gibi:)
vugraphzqb: bakalˆ‰m ˆ imdi nolacak
tweety1: ♠ i bilirse yapabilir gibi ama dikkatli
oynamalˆ‰.. 4
alichengiz: trefliye ˆ§ift empas geˆ§irmiˆ
alichengiz: evet :).. A
hobakan: o ˆ ekilde teknik hususlarda Emre’den
yardˆ‰m rica edelim... 8
alichengiz: senaryonun bir kˆ‰smˆ‰ tamam
alichengiz: ˆ imdi yapmaˆ a kaldˆ‰
tweety1: deklerden ♣ KQ kuzeyde olmad diye
K9 plase etmiˆ tabii.. 2
alichengiz: alˆ‰rsa kˆ¶r asˆ‰ Gˆ…neyde ˆ§ˆ‰
karsa, 2 karo kaybeder.. K
Walddk2: Our operator is either Katarzyna or
Michal. Just like a finesse, 50% chance, as the
banners for the two matches are marked identically..
3
©
©
©
©
¨
¨
¨
- 10 -
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
tweety1: aslˆ‰nda ˆ§ok tehlikeli boˆ lamamak
alichengiz: birini oraya vermiˆ bence, ikisinin de
vugraphzqb: elenen takˆ‰mlar hemen bahˆ§
orada olmasˆ‰ zor bu konuˆ madan sonra.. Q
alichengiz: ♠ Q yu ˆ¶ˆ renmek zor bu sekansta,
ortalama 7 denebilir, 5♠ pikten Q veya 3. tur
kontrol sorusu mu Emre?
vugraphzqb: evet 3.tur sorusuymuˆ
alichengiz: eyvallah, iyi konuˆ tular
vugraphzqb: bˆ¶ylece ilk finalist ingiltere rˆ¶
nons yapmazsa:)
tez: sansar.. yu yerden oynuyor:)
tweety1: bu da bize iyi gˆ¶zˆ…kmˆ…yor:(
hobakan: tam olacak.. 2.. 3.. 9
tweety1:
as ters tarafta olsa ansak bien
vugraphzqb: finalde gˆ¶rˆ…ˆ mek ˆ…zere
hobakan: gˆ¶rˆ…ˆ ˆ…rˆ…z..
hobakan: bi dahaki sefere ortaˆ ˆ‰nˆ‰n rengini
ˆ§ˆ‰k aslan demiˆ midir Orhan abi? :)
tweety1: c.. K.. 6
tez: nicki sansar bbo da..yanlˆ‰ˆ anlaˆ ˆ‰lmaya:)
.. 5
alichengiz: boˆ lasa kaybedecek bir ˆ eyi yoktu
ama, karo ˆ§akasˆ‰ndan endiˆ elenmiˆ olabilir..
8..♠2
alichengiz: ˆ imdi 4. kˆ¶rˆ…n ˆ…zerine karo
gidiyor
tweety1: Normal imp takˆ‰m maˆ§larˆ‰nda bir
fazla pek ˆ¶nemli deˆ il ama patton maˆ§larˆ‰nda
ˆ¶nemli.
alichengiz: takˆ‰m maˆ‰ oynarken boˆ lamak
gereksiz bir manevra, ama ikili veya Swiss Patton
oynarken 1 lˆ¶ve o bordu kazanmak veya kaybetmek
demek
vugraphzqb: bu maˆ§tan sonra eˆ er uzatma maˆ
§ˆ‰ olursa onun yayˆ‰nˆ‰nˆ‰ yapˆ‰cagˆ‰z
alichengiz: olmazsa?
alichengiz: maˆ§lara devam mˆ‰?
vugraphzqb: yoksa eˆ er uzayan maˆ§ yarˆ‰
final maˆ§larˆ‰na geˆ§ilecek
vugraphzqb: bu gece yarˆ‰sˆ‰na kadar aralˆ‰
ksˆ‰z buradayˆ‰z
alichengiz: maˆ§ saatlerini verebilir misin, diˆ er
tur ne zaman baˆ layacak?
vugraphzqb: kˆ‰sa aralar olacak sadece
alichengiz: gece 3 gibi biterdi eskiden, ˆ imdi
gece yarˆ‰sˆ‰ biterse iyi :))
vugraphzqb: saat yok maˆ§lar bitip sonuˆ§lar
belirlenince hemen baˆ lˆ‰yoruz
tweety1: Bol ˆ§ay ve sigara olacak desene bahˆ§
ede:)
alichengiz: eyvallah
alichengiz: ve alkol :)
vugraphzqb: belki elenmek daha akˆ‰llˆ‰ca:)
tweety1 : son boardlara doˆ ru alkol oluyor.
¨
¨
©
¨
¨
- 11 -
© ¨
© © ©
edeki yerini alˆ‰yorlar
yoksa puanlarˆ‰ ˆ§ifter ˆ§ifter sayˆ‰p overbid
oluyor:)
alichengiz: zorlu yarˆ‰finale kalmˆ‰ˆ olmalˆ
‰
vugraphzqb: evet
tweety1: Ekinci
yu almak istemiyor ama e
giderse diye
hobakan: zorlu Mersin Bˆ B karˆ ˆ‰sˆ‰nda,
kazandˆ‰.. Q
hobakan: yˆ‰lankˆ‰ran kazandˆ‰
vugraphzqb: hemen baˆ ladˆ‰ˆ ˆ‰ iˆ§in diˆ er
devreler sonuˆ§larˆ‰n siteye koyulmasˆ‰
konusu biraz gecikebiliyor
hobakan: arkadaˆ lar 1/16 var sadece elimizde
hobakan: http://clubs.vugraph.com/mbsk/eventresults.php?
event=57102
vugraphzqb: birazdan ˆ§eyrek finalin 2. devresinde
birlikte olucaz ama hangi maˆ§ yayˆ‰nda olacak
emin deˆ ilim
hobakan: emrenin de dediˆ i gibi ... buraya sonuˆ
§larˆ‰ giren arkadaˆ lar aynˆ‰ zamnda da
turnuvanˆ‰n devamˆ‰ndan sorumlu:)
hobakan: o yˆ…zden bizi ikinci plana atmalarˆ‰
normal.. ben de eve geˆ§eyim
hobakan: akˆ ama gˆ¶rˆ…ˆ mek ˆ…zere
hobakan : elenen arkadaˆ lardan yorumcular
gelir..
hobakan: :)
hobakan: teˆ ekkˆ…rler herkese , iyi akˆ amlar:):)
vugraphzqb: birazdan Major-Zorlu maˆ§ˆ‰yla
yayˆ‰nda olucaz
tweety1: Aslˆ‰nda ♠ 10 ˆ¶rtˆ…lmeyince biraz d
ˆ…ˆ ˆ…nmek lazˆ‰m
alichengiz: :)).. 5..♣9.. 7
hobakan: bu bordu kaybettik makesef:(
hobakan: + yapmasˆ‰ lazˆ‰m dˆ‰
alichengiz: olmalˆ‰ diyorum zira, resmi skorlar
gelmedi..... J..♠A
alichengiz: rakip ˆ…ste konuˆ mayarak kazandˆ
‰
alichengiz: profilime birileri bizim gmrmediˆ
imiz birˆ eyleri gˆ¶rdˆ…ˆ ˆ…nde bize yazabilsinler
diye +++ koydum..♣8.. T
hobakan: +3
vugraphzqb: birazdan gˆ¶rˆ…ˆ mek ˆ…zere..♠4
alichengiz: :)
vugraphzqb: uzayan maˆ§ var mˆ‰ bakmaya
gidiyorum
¨
©
©
©
©
©
©
Patton Teams Final MERSIN_TURKEY(1_2)
alichengiz: yazˆ‰ tura atsˆ‰nlar bence
tweety1: :)
alichengiz: finalde uzatma maˆ§ˆ‰ tamam da,
ilkyarˆ‰
arada olunca gˆ‰cˆ‰k :)
tweety1: ikili kaˆ§ta baˆ lˆ‰yor yarˆ‰n acaba?
alichengiz: o kadarˆ‰ nˆ‰ biz sˆ¶ˆ¶leyebiliriz :)
alichengiz: http://www.mersinbsk.com/ program
iˆ§in
vugraphzqb: uzatma olacak
vugraphzqb: ingiltere ve romanya berabere kaldˆ
‰lar
vugraphzqb: 1 board oynanacak
vugraphzqb: hala eˆ itlik bozulmazsa
vugraphzqb: 1 er board daha oynanacak
vugraphzqb: birazdan geliyoruz
vugraphzqb: evet ingiltere yine kazandˆ‰
tweety1: heyecanlˆ‰ oldu..♠3..♠T..♠6..♠Q..♠
9
vugraphzqb: birazdan yarˆ‰ final maˆ§larˆ‰
nda birlikte olacaˆ ˆ‰z
alichengiz: bˆ¶ylelikle England takˆ‰mˆ‰ yarˆ
‰ finale kaldˆ‰
alichengiz: beklerken Festivalle ilgili kˆ‰sa
bilgi;
vugraphzqb: 2 dakika iˆ§inde buradayˆ‰z
alichengiz: ancak kˆ…fretmeyin!..♠5
alichengiz: atˆ‰lˆ‰r ceza alˆ‰rsˆ‰nˆ‰z!
tweety1: beyinsiz ˆ§ok ..♠8
alichengiz: WD 10-4
vugraphzqb: 11-3 oldu sanˆ‰rˆ‰m
alichengiz: evet
alichengiz: ama biraz ˆ…mit kaldˆ‰
alichengiz: 4 el daha var bu maˆ§ iˆ§in
tweety1: sˆ‰nˆ‰rlˆ‰ puanlarla 5 oynayabilmek
gˆ…zel wd
alichengiz: ˆ imdi kˆ‰sa bir sigara molasˆ‰
vugraphzqb: biraz ara ve sonra yeniden buradayˆ
‰z
vugraphzqb: bu maˆ§ veya diˆ eri yayˆ‰nda
olacak hangisi olur bilmiyorum
alichengiz: bugˆ…n Swiss patto bitiyor, bu yarˆ
‰ final maˆ§ˆ‰, 4 el daha var sonra uygun bir
ara ve final oynanacak
alichengiz: Final maˆ§ˆ‰ iˆ§in zaman almaˆ a ˆ§
alˆ‰ˆ ˆ‰yorum...
tweety1: Zorlu Don Vito maˆ§ˆ‰ ne durumda
acaba Ali?
alichengiz: Emre arkadaˆ a sordum, gelir ˆ imdi
haber
alichengiz : baˆ layacak ˆ imdi ikinci devre,
Mersin’de deˆ ilim...
vugraphzqb: diˆ er maˆ§ Zorlu 13 Don Vito 1
K..♣7..♣4.. 4.. J..♣J..♣T.. A
vugraphzqb: ˆ§eyrek final maˆ§larˆ‰yla burada
olacaˆ ˆ‰z
tweety1: 2
vugraphzqb: 2.devre gˆ¶rˆ…ˆ mek ˆ…zere
tweety1: 1
tez: 10 dakika sonra baˆ lar sanˆ‰yorum
tweety1: 0:)
alichengiz: 9-5 maˆ§
alichengiz: pek bir ˆ ey yok
tez: ikinci yarˆ‰ bˆ…yˆ…k 1 bord kazanmak
gerekiyor
tez: iyi akˆ amlar
tweety1: see you
hobakan: cu
alichengiz: oynamak ˆ art, canlˆ‰ oynamak
thesai: Assalamualaikum all..:)
tweety1: :)
tweety1: ve aleynen aleykˆ…m
alichengiz: :))
tweety1: haydin namaza
vugraphzqb: birazdan buradayˆ‰z
vugraphzqb: birazdan tekrar beraberiz
vugraphzqb: birazdan gˆ¶rˆ…ˆ mek ˆ…zere..♠
¨ ¨
¨
¨
- 12 -

Benzer belgeler

Eller - Türkiye Briç Federasyonu

Eller - Türkiye Briç Federasyonu } KJ432 [ KJ98 ] K2 3♦ S 110 {Q76532 NS ♣1 ♦3 ♥1 ♠2 N1 }A EW - - - - -

Detaylı

slante

slante bayanlar dˆ¶rtlˆ… takˆ‰mlar ˆ ampiyonasˆ‰ bu final maˆ§ˆ‰ ile sonuˆ§lanacak MolvaM: ve tˆ…rkiye 2009 bayan dˆ¶rtlˆ… takˆ ‰mlar ˆ ampiyon u belirlenmiˆ olacak tez: ceza olacak hali yokya diye dˆ…ˆ ˆ...

Detaylı

bowo vay

bowo vay erbii: bu arada negatif free bid, araya giriˆ ´ ten sonra 2 seviyesinde sˆ ´¶ylenen renklerin nonforsing oynanmasˆ ´– demek erbii: eˆ ´ er lˆ ´¶ve yeterli olsaydˆ ´–, Gˆ ´…ney’ deki 4’lˆ ´… karoya ...

Detaylı