Pdf Yazdır

Transkript

Pdf Yazdır
HECE YAYINLARI, HECE Dergisi, HECEÖYKÜ Dergisi Resmi İnternet Sitesi
13-10-2016
ÇOCUK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI (Ciltli)
Ürün Kodu
: D104-105-1
Kategori
: HECE Dergisi
Basım Yılı
: Kasım -0001
Sayfa Sayısı
: 656
Liste Fiyatı
: 45,00 TL
İndirim Oranı %
: 15.00
İndirimli Fiyatı
: 38,25 TL
Ürünü görüntülemek
için taratın!
Hece/ Çocuk Edebiyatı-3
Hasan Aycın/ Çizgi-6
I. BÖLÜM
Ali Fuat Bilkan/ Çocuk Edebiyatı -Kavram ve Mahiyet-7
Hilmi Uçan/ “Çocuk Kadar Saf”, Temiz Olabilmek/Kalabilmek -18
Mevlâna İdris/ Oku Ama Canına Okuma!-24
Mustafa Karaosmanoğlu/ Çocuk Nedir Edebiyat Nereye Düşer-29
Fikret Uslucan/ Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Çocuk Edebiyatının Rolü-33
Tülin Arseven/ Mesaj Açısından Çocuk Kitapları-42
Yusuf Çağlar/ Hayat, Çocuk ve Edebiyat-53
Gönül Utku/ Sanal Çocuk Ortamları ve Edebiyat-55
Sıddık Akbayır/ ‘Çocuk Edebiyatı’ Derslerine Yönelik Hazırlanan Kaynak Kitapların Yöntem ve Örnek Seçimi Açısından
İncelenmesi-58
II. BÖLÜM
Dursun Ali Tökel/ Eskilerde Çocuk Eğitimi: Çocuk Edebiyatı Gözüyle Eskiye Bakmak-76
Selçuk Çıkla/ Tanzimattan Günümüze Çocuk Edebiyatı Ve Bazı Öneriler-89
Yavuz Bayram/ Türk Halk Edebiyatında ‘Çocuk’ Kavramı Üzerine-108
Şahin Köktürk/ Çocuklara Şiirin, Felsefenin ve İmgesel Dünyanın Kapıların Açan Tür Bilmeceler-120
Ahmet Efe/ Ninni ve Masalların Dünyasında Çocuk-128
Sıddık Akbayır/ Klasik Dönemin Didaktik İki Eseri: Hayriye ve Lutfiye-132
Üzeyir Gündüz/ Çocuk Edebiyatında Çeviri Etkisi, Uyarlamalar ve Sorunları-136
Ali Fuat Bilkan/ Klâsiklerden Yeni Okunacaklar Yapmak-142
Wılhelm Grımm Türkçesi: Hüseyin Aydoğan/ Masalların Özü Üzerine-150
Ercan Yıldırım/ Modern Masallar-153
HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14
1
HECE YAYINLARI, HECE Dergisi, HECEÖYKÜ Dergisi Resmi İnternet Sitesi
Hale Temel/ Harry Potter ve Masal-162
Mustafa Aldı/ Sembolik Yönelimli Popülist ve Partizan Masalların Muhalefeti: Samed Behrengi-166
Mehmet Dursun Erdem/ Osmanlı Dönemi Manzum Çocuk Sözlükleri ve Bir Lugât-I Sıbyân Yazması -178
III. BÖLÜM
Sıddık Akbayır - Şerife Şahin/ Yaş Gruplarına Göre Çocuklar İçin Edebiyat-190
Ayşe Sevim/ Doğum Tarihleri Uzay Filmlerinin İsimlerine Benzeyen Çocukların Kulakları Çekilmez-205
Elif Konar/ Çocuk, Edebiyat ve Eğitim-208
Necip Tosun/ Çocuk Hikâyeleri-213
Tacettin Şimşek/ Çocuk Şiirleri-219
Şaban Sağlık/ Çocuk Romanları-231
Sevgi Soylu Koyuncu-Ata Yakup Kaptan/ Çocuk Kitaplarında Görsel Anlatım ve Tasarım Sorunları-256
Şeyma Büyükkavas Kuran/ Fadiş, Bediş, Ediş’te İletiler-263
Sadık Yalsızuçanlar/ ‘Y Diye Biy Hayf Yoktuy’-274
Vural Kaya/ “R”Leri Çıkartamayan Çocuğu Öldürmek-277
IV BÖLÜM
Salih Nurdağ/ Bir Eğitim Aracı Olarak Okul Piyesleri-279
Mahmut Babacan/ Çocuk Tiyatrosunun Eğitime Katkıları-288
Elif Konar/ Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde Çocuk Sineması ve Tiyatro-295
Seçil Çokan/ Çizgi Filmler ve Kuyrukları-298
Havva Tekin/ Çocuk Edebiyatında Şiddet Korku ve Sevgi Üçgeni-304
Köksal Alver/ Çocuk ve Edebiyat-307
Mustafa Ökkeş Evren/ Çocuk Edebiyatında Dini Yaklaşım-309
Yusuf Turan Günaydın/ Çocuk Edebiyatında Tasavvuf Üzerine Değinimler-315
Vefa Taşdelen/ Çocuğu Anlayan Edebiyat-319
Kenan Çağan/ Çocuk Edebiyatı ve İdeoloji-332
Zeki Karakaya/ Çocuk Felsefesi ve Çocuk Edebiyatı-338
Vefa Taşdelen/ Çocuk Edebiyatında Yalınlık İlkesi-352
M. Kayan Özgül/ Edebiyatın Çocukluğu–Çocukluğun Edebiyatı-362
Marsha K. Savage–Tom V. Savage Türkçesi: Ahmet Şimşek/ Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuk Edebiyatı-377
Nazlı Rana Gürel/ Balkanlar’da Türk Çocuk Edebiyatı-380
V. BÖLÜM
HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14
2
HECE YAYINLARI, HECE Dergisi, HECEÖYKÜ Dergisi Resmi İnternet Sitesi
Zeki Gürel/ Çocuk Eğitiminde ve Edebiyatında Bir Öncü: Kâzım Karabekir Paşa-389
Nemika Tuğcu/ Kemalettin Tuğcu ve Çocuk Edebiyatı-400
Tacettin Şimşek/ Çocuk Şiirinde Bir Öncü Duyarlık: Dağlarca-403
Kemal Ateş/ Çocuk Edebiyatımız ve Gülten Dayıoğlu-417
Emine Çelebioğlu/ Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Şiirleri-420
Şaban Sağlık/ Yaşamla Sanatı ‘Çocukluk’ta Buluşturan Bir Yazar: Çetin Öner-425
Cemal Şakar/ Bir Ülkü Olarak Çocuk Edebiyatı: Mustafa Ruhi Şirin-430
Sinan Ceran/ Çocuklar İçin Başkaldırı İmkânı: Samed Behrengi Masalları-434
Üzeyir Gündüz/ “Acıların Mayaladığı Bir Yazar” José Mauro De Vasconcelos-445
Gökhan Özcan/ Duman Adamlara İnat, Michael Ende!-452
VI. BÖLÜM: SORUŞTURMA
Mustafa Şerif Onaran/ Çocuk Edebiyatı Üzerine Notlar-456
Doğan Hızlan/ Çocuk Edebiyatı Deyince...-457
Afet Ilgaz/ Çocuk Edebiyatı-460
Nuray Özyer/ Çocuk Edebiyatı-461
Ömer Lekesiz/ Çocuk Edebiyatı, Edebiyat Değil, Edebiyat Oyunu İçin Peşrev Çekmektir-463
Necati Mert/ Bir Yazı Etrafında Türkiye’de Çocuk Edebiyatı-464
Veysel Çolak/ İnsan ve Edebiyat-466
Arif Ay/ Çocuk Yetiştirmek ve Edebiyat-468
Mehmet Tekin/ Çocuk Edebiyatı-469
Hüseyin Tuncer/ Çocuk Kitapları Yazanlar Bağa Destursuz Girmesin-472
Ayşe Kara/ İçimizdeki Çocuk ve Edebiyat-473
Abdullah Şevki/ Çocuk Edebiyatı ve Kötülük-475
Emine Eroğlu/ “Çocuk Edebiyiyatı” Yayıncılığı ve Problemleri-479
Gökhan Akçiçek/ Çocuk Edebiyatı -480
Mustafa Şahin/ Çocuklar Kül Yutmazlar-482
Selçuk Küpçük/ A’rafta Kalışın Dili: Çocuk Şiiri-482
VIII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (484-656)
Yavuz Bayram/ Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870)-484 Tacettin Şimşek/ Çocuk Edebiyatı İsimler
Sözlüğü-501
Zeki Gürel –Tacettin Şimşek/ Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi-549
HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14
3

Benzer belgeler

Pdf Yazdır

Pdf Yazdır HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14

Detaylı

Pdf Yazdır

Pdf Yazdır HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14

Detaylı

Martın Luther Alın Yazısı

Martın Luther Alın Yazısı HECE YAYINLARI Konur Sk. No: 39/1 Kızılay Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 69 13 Faks : +90 312 419 69 14

Detaylı