Konferans Programı ve katılımcılar için lütfen

Transkript

Konferans Programı ve katılımcılar için lütfen
2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul
Commercial Vehicles Turkey
Türkiye Ticari Araçlar
The Topics include e.g. | Konferans konularından örnekler
• Turkey’s role in the global commercial vehicle sector
• Ford Cargo truck development process
• Development of the new Mercedes-Benz truck platform
• Paradigm shift in commercial vehicle value structure
• New EURO VI regulations and systems
Keynote speaker
Ali Pandir,
Country President,
Fiat Group Turkey
Çetin Nuhoğlu,
President,
International Transporter‘s
Association of Turkey
Dr. Bernhard Heiming,
Director Engineering,
Ford Otosan A.Ş.
Hasan Bahadir Özbayir,
Head of Marketing and Sales
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
The only conference
in Turkey dedicated on
commercial vehicles!
“Good organization with good
agenda and mix of OEM,
suppliers and R&D supporter”
R. Lenerz, Mercedes-Benz Türk
“Effective conference on
commercial vehicles in all”
M. Yavuz, MAN Türkiye
Chairman:
Prof. Dr. Cem Soruşbay,
Head of Automotive Laboratory,
University of Istanbul
20+ Outstanding speeches by | Deneyim raporları
A.T. Kearney • Dinex • Dr. Çulha & Partner Consulting • Fiat Group Turkey • Ford Otosan
Frost & Sullivan • Hexagon Studio • Knorr-Bremse • TM Profs • Magna Powertrain
Manyas Law Firm • Mercedes-Benz Türk • OlgunCelik • TIRSAN • UND • Voith Turbo
Volvo Eicher
Simultaneous Translation
Turkish <> English
English proceedings!
Commercial Vehicles Turkey
Türkiye Ticari Araçlar
Advisory Board | Danışman Kurul
Who will you meet? | Kimler katılıyor?
International OEM, Tier 1 and 2 suppliers of the commercial vehicle
industry. CEO, Managing Directors, Senior Engineers and Project
Manager of the following departments:
İffet Türken,
Member of the Board,
Kaessbohrer/TIRSAN
• Research & Development
• Advanced Development
• Engine & Powertrain
• Engine Design and Applications
• Simulation
• Marketing, Sales
Argun Aytuna,
Head of Office,
Knorr Bremse Türkiye
Uluslararası OEM’ler ve ticari araç sektörünün birinci ve ikinci kademe
tedarikçileri. Aşağıda belirtilen departmanların CEO’ları, Genel Müdürleri,
Kıdemli Mühendisleri ve Proje Yöneticileri:
Dr. Taner Göçmez
CEO
FEV TR
• Araştırma ve Geliştirme
• İleri Geliştirme
• Motor ve Güç Aktarımı
• Motor Tasarımı ve Uygulamaları
• Simülasyon
• Yakıt Geliştirme
• Pazarlama, Satış
Bedirhan Çelik,
Vice Chairman of the Board in Turkish Employers
Association of Metal Industries and Member of the
Board in MESS Education Organisation
Please visit us | Lütfen sayfamızı ziyaret edin:
www.commercial-vehicles-turkey.com
2
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
www.commercial-vehicles-turkey.com
Conference Programme
Konferans Programı
Day 1: Tuesday, 25 June 2013
Birinci gün: 25 Haziran 2013, Salı
Chairman: Prof. Dr. Cem Soruşbay,
Head of Automotive Laboratory, Technical University of Istanbul
Başkan: Prof. Dr. Cem Soruşbay,
Otomotiv Laboratuvarı Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi
8.30-9.15Tea and coffee reception,
hand out of digital conference documents
9.15-9.30
Welcome by CTI and opening by the chairman
8.30-9.15Çay-kahve ikramı,
dijital konferans dokümanlarının dağıtımı
9.15-9.30
CTI tarafından selamlama ve başkan tarafından açılış
Keynotes: Opening Remarks
Keynote Açılış Konuşmaları
9.30-9.45
T urkey – A commercial vehicle hub today
and tomorrow
9.30-9.45
Türkiye – Bugünün ve yarının ticari araç
merkezi
Ali Pandir, Country Head, Fiat Turkey
Ali Pandir, Ülke Başkanı, Fiat Türkiye
9.45-10.00
urrent status and general outlook of
C
the Turkish transportation sector
9.45-10.00
T ürk taşımacılık sektörünün güncel durumu
ve genel görünümü
Çetin Nuhoğlu, President,
International Transporter’s Association of Turkey (UND)
10.00-10.15
ynamics & trends in heavy commercial
D
vehicles market in Turkey
Bahadır Özbayır, Head of Truck Sales & Marketing,
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Çetin Nuhoğlu, Başkan,
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
10.00-10.15
Bahadir Özbayir, Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü,
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Platform Strategies of OEMs
10.15-10.45
!
Ford Cargo truck development process
Dr. Bernhard Heiming, Director Engineering,
Ford Otosan A.Ş.
10.45-11.15Discussion
11.15-11.45
Tea and coffee break
sponsored by Knorr-Bremse Group
T ürkiye’de ağır ticari araç pazarındaki
dinamikler ve trendler
OEM Platform Stratejileri
10.15-10.45
!
Ford Cargo’nun kamyon geliştirme süreci
Dr. Bernhard Heiming, Mühendislik Direktörü,
Ford Otosan A.Ş.
10.45-11.15Tartışma
11.15-11.45
Çay-kahve arası
Knorr-Bremse Group sponsorluğunda
11.45-12.15
Global heavy-truck platform strategies of major
OEMs and impact on Turkey • Platform based manufacturing is the future for
heavy duty truck production
• Implications of platform based production on
both global and Turkish commercial
• vehicle markets
• Growth outlook and market dynamics
11.45-12.15
Büyük OEM’lerin global ağır kamyon platform
stratejileri ve bunların Türkiye’ye etkisi • Platform bazlı üretim ağır hizmet tipi kamyon
üretiminin geleceğidir
• Platform bazlı üretimin hem global hem de Türk
ticari araç piyasaları üzerindeki sonuçları
• Büyümeye dair genel görünüm ve pazar
dinamikleri
Philipp Reuter, Director, Frost & Sullivan
Philipp Reuter, Direktör, Frost & Sullivan
12.15-12.45
Yeni Mercedes-Benz kamyon platformunun
geliştirilmesi
• Kamyon gelişim özelliklerinin yönetimi
• Global bir araç platformunun test edilmesi
12.15-12.45
!
Development of the new Mercedes-Benz
truck platform
• Characteristics management for truck development
• Testing of a global vehicle platform
Mustafa Üstertuna, Senior Manager Development Truck,
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
12.45-1.00Discussion
1.00-2.15
Lunch break
!
Mustafa Üstertuna, Kıdemli Müdür,
Kamyon Geliştirme,
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
12.45-13.00Tartışma
13.00-14.15
Öğle arası
Business Development and
Growth Opportunities
2.15-2.45
I ncentive opportunities for new business
as well as current business
• Establishing a business in Turkey
• Opportunities for International Investors
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
İş Geliştirme ve
Büyüme Fırsatları
14.15-14.45
Mevcut işlerin yanı sıra yeni işlere yönelik
teşvik edici fırsatlar
• Türkiye’de iş kurmak
• Uluslararası yatırımcılara yönelik fırsatlar
www.commercial-vehicles-turkey.com
3
• Opportunities for Local Investors
• Company Law Requirements & The New Turkish
Commercial Code
Mutlu Manyas, Founding Partner, Manyas Law Firm
Mutlu Manyas, Kurucu Ortak, Manyas Avukatlık Bürosu
2.45-3.15
Paradigm shift in commercial vehicle value
structure
• Paradigm shift due to ambitious regulations
• Shift of roles and business profiles
• New open windows for growth
14.45-15.15
Ticari araç değer yapısına yaklaşımdaki köklü
değişiklik
• İddialı yönetmelikler sebebiyle yaklaşımdaki köklü değişiklik
•Rollerin ve iş profillerinin değişimi
•Büyümeye yönelik açılan yeni pencereler
Steffen Gänzle, Principal,
A.T. Kearney
Steffen Gänzle, Başkan, A.T. Kearney
Technical Session I:
Improved Fuel Consumption
Teknik Oturum I:
İyileştirilmiş Yakıt Tüketimi
3.15-3.45
Clutch compressor and electric air control:
Modern solutions for high energy effective brake
air management for CV
• Increase energy efficiency for Commercial
Vehicles
• Intelligent brake air management – reduce unnecessary energy consumption while ensuring
brake performance when necessary
• Reduce brake components and system wear
15.15-15.45
Debriyaj kompresörü ve elektrikli hava kontrolü:
Ticari araçlarda yüksek enerji tasarruflu fren
hava yönetimi için modern çözümler
• Ticari araçlarda enerji tasarrufunun arttırılması
• Akıllı fren hava yönetimi – gerekli durumlarda
fren performansını kaybetmeden gereksiz enerji
tüketiminin azaltılması
• Fren komponentlerinin azaltılması ve sistem
aşınması
Dr. Eduard Gerum, Consultant of the Board,
Knorr-Bremse SfN GmbH
Dr. Eduard Gerum, Yönetim Kurulu Danışmanı,
Knorr-Bremse SfN GmbH
3.45-4.00Discussion
4.00-4.30
Tea and coffee break
sponsored by Knorr-Bremse Group
4.30-5.00
uxiliary braking systems in medium
A
duty CV
• Existing technologies
• Introduction of permanent magnet concept
• Road test results with emphasis on fuel
consumption and environmental aspects
Rainer-Heinz Klaering, Voith Turbo SMI Technologies
GmbH & Co. KG
5.00-5.30
L atest trends in commercial powertrains
• General trends
• Technology trends
• Cost effective solutions
Dr. Umut Genç, General Manager,
AVL Turkey
5.30-6.00
Global OEM R&D networks
• How global presence forms R&D strategy and the
implications of outsourcing engineering activities
• Collaborative R&D and Open Innovation: The influence of e-mobility on R&D activities
• How product & market trends change R&D in
terms of methodology, processes and IT
Dr. Berkun Çulha, Managing Director,
Dr. Çulha & Partner Consulting
6.00-6.15
4
• Yerel yatırımcılara yönelik fırsatlar
• Şirket hukuku gereklilikleri & yeni Türk Ticaret
Kanunu
15.45-16.00Tartışma
16.00-16.30
Çay-kahve arası
Knorr-Bremse Group sponsorluğunda
16.30-17.00
Rainer-Heinz Klaering, Voith Turbo SMI Technologies
GmbH & Co. KG
17.00-17.30
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
T icari araçlarda güç aktarım sistemlerindeki
son trenler
• Genel trendler
• Teknolojik trendler
• Maliyet etkin çözümler
Dr. Umut Genç, General Manager, AVL Turkey
17.30-18.00
Global OEM Ar-Ge Ağları
• Global unsurların Ar-Ge stratejisini nasıl oluşturduğu ve mühendislik faaliyetlerinin dış kaynaklardan
edinilmesinin sonuçları
• Ortak Ar-Ge ve Açık İnovasyon: E-mobilitenin
Ar-Gefaaliyetleri üzerindeki etkisi
• Metodoloji, süreçler ve bilişim teknolojisi açısından ürün
ve piyasa eğilimleri Ar-Ge’yi nasıl değiştirmektedir?
Dr. Berkun Çulha, Genel Müdür, Dr. Çulha & Partner Consulting
Discussion and summary of the results of Day 1
A fter the official programme, we invite you to a social gettogether with food and beverages. Use the opportunity to
make important contacts and to exchange ideas and experiences with colleagues and speakers in a relaxed atmosphere.
Orta hizmet tipi ticari araçta yardımcı fren
sistemleri
• Var olan teknolojiler
• Kalıcı mıknatıs kavramının sunulması
• Yakıt tüketimini ve çevresel konuları vurgulayan
yol testi sonuçları
18.00-18.15 Tartışma ve birinci günün sonuçlarının özeti
esmi programdan sonra sizi kokteyl resepsiyonuna
R
davet ediyoruz. Önemli bağlantılar kurabilmek ve rahat bir
ortamda fikir ve deneyim alışverişinde bulunabilmek için bu
fırsattan yararlanın.
www.commercial-vehicles-turkey.com
Day 2: Wednesday, 26 June 2013
8.00-8.30
8.30-8.35
Tea and coffee reception
Opening by the chairman Prof. Dr. Cem Soruşbay
İkinci Gün: 26 Haziran 2013, Çarşamba
8.00-8.30 Çay-kahve ikramı
8.30-8.35
Başkan Prof. Dr. Cem Soruşbay tarafından açılış
Technical Session II:
Trailer Innovations
8.35-9.00
T railer innovations: Increased efficiency and
reduced CO2
• R&D Practices
• Vehicle concepts
• Value for the Customer Iffet Türken, Executive Board Member, TIRSAN
EURO VI: Emission Regulations and Systems
9.00-9.30 ew EURO VI regulations and systems
N
• New EU emission regulations
• New Euro 6 Systems
• Possible Field Problems with E6 systems
Murat Yumak, Exhaust Aftertreatment Consultant Expert,
TM Profs
9.30-10.00 Emission concept for EURO VI and beyond
• Development of a Euro VI concept for On Road
• Future concept of emission control technology
Euro VI and beyond
• Requirements for material development and catalytic efficiency
Lars Christian Larsen, Director R&D, Dinex A/S
10.00-10.15Discussion
10.15-10.45
Tea and coffee break
Teknik Oturum II:
Treylerlerdeki Son Yenilikler
8.35-9.00
T reylerlerdeki son yenilikler: Yüksek verimlilik
ve CO2 emisyonlarının düşürülmesi
• Ar-Ge uygulamaları
• Araç konseptleri
• Müşteri için değer
İffet Türken, İcra Kurulu Üyesi, TIRSAN
EURO VI: Emisyon Yönetmelikleri ve Sistemleri
9.00-9.30 Yeni EURO VI yönetmelikleri ve sistemleri
• Yeni AB emisyon yönetmelikleri
• Yeni Euro 6 Sistemleri
• E6 sistemleriyle olası saha problemleri
Murat Yumak, İşleme Sonrası Egzoz Alanında Uzman
Danışman, TM Profs
9.30-10.00 EURO VI ve sonrası için emisyon kavramı
• Karayolu için bir Euro VI kavramının geliştirilmesi
• Euro VI ve sonrası için gelecekteki emisyon
kontrol teknolojisi kavramı
• Materyal gelişimine ve katalitik verimliliğe yönelik gereklilikler
Lars Christian Larsen, Ar-Ge Direktörü, Dinex A/S
10.00-10.15Tartışma
10.15-10.45
Çay-kahve arası
Advanced Tools: Simulation Methods
Gelişmiş Yöntemler: Simulasyon Metodları
10.45-11.15
Efficient urban mobility solutions
• Time and clean air requirements in the city are
forcing the automotive industry to find efficient
solutions to urban mobilityvia integrated and
intermodal public transportation
10.45-11.15
Verimli Kentsel Mobilite Çözümleri
• Kentlerde zaman ve temiz hava şartları otomotiv
sanayini entegre ve intermodal toplu taşıma
yollarıyla kentsel mobiliteye verimli çözümler
bulmaya zorluyor
Tolga Doğancıoğlu, General Manager, Hexagon Studio
Tolga Doğancıoğlu, Genel Müdür, Hexagon Studio
11.30-12.00
Vehicle level sound package simulation using
SEA
• SEA modeling of the vehicle
• Subsystem & vehicle level test vs. simulation results
• Capabilities and restrictions of the SEA model
11.30-12.00
İstatistiksel Enerji Analizörü (SEA) kullanarak
araç seviyesi ses paketi simülasyonu
• Aracın SEA modellemesi
• Alt sistem ve araç seviye testi ve simülasyon
sonuçlarının karşılaştırılması
• SEA modelinin yeterlilikleri ve kısıtlamaları
Barış Demir, Vehicle NVH Engineer, Ford Otosan A.Ş.
Barış Demir, Araç NVH Mühendisi, Ford Otosan
12.00-12.15Discussion
12.15-1.30
Lunch break
1.30-2.00
12.00-12.15Tartışma
12.15-13.30
Öğle arası
erodynamic contribution on heavy duty
A
operational costs and future trends
• Cost operation of HD vehicle
• ­Place of vehicle aerodynamic in the fuel ­economy
• Future trend of enhancement of HD aerodynamics
Ramir Ömür İçke, Aerodynamic Development Engineer,
Ford Otosan A.Ş.
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
13.30-14.00
ğır vasıtalarda operasyonel maliyetlere aeroA
dinamiğin katkısı ve gelecek trendleri
• Ağır vasıtalarda maliyet operasyonları
• Araç dinamiğinin yakıt ekonomisindeki yeri
• Ağır vasıta aerodinamik geliştirmede trendler
Ramir Ömür İçke, Aerodinamik Geliştirme Mühendisi,
Ford Otosan A.Ş.
www.commercial-vehicles-turkey.com
5
2.00-2.30
Commercial vehicle electrification
• Hybrid powertrain technology
• Battery technology as key component
• Electric auxiliaries as enabler for entire energy
management
• Thermal management
• Operation strategy longitudinal dynamics simulation
14.00-14.30
Martin Winter, Department Manager Vehicle Systems,
Magna Powertrain Engineering Center Steyr GmbH & Co. KG
Martin Winter, Bölüm Müdürü Araç Sistemleri, Magna
Aktarma Mekanizması Engineering Center Steyr GmbH & Co. KG
2.30-2.45Discussion
2.45-3.15
Tea and coffee break
3.15-3.45
14.30-14.45Tartışma
14.45-15.15
Tea and coffee break
L eaf spring ensuring safety and ride comfort
considering braking windup evaluations
• Two layered parabolic leaf spring CAE study
• Confirmation of stress values obtained in finite
element analysis by vertical rig test
• Leaf spring stress distribution under braking
windup loadings
15.15-15.45
Ahmet Kanbolat, General Manager, OlgunCelik San. Tic. A.Ş.
3.45-4.15
Ticari araç elektrifikasyonu
• Hibrit aktarma mekanizması teknolojisi
• Önemli bir bileşen olarak akü teknolojisi
• Tüm enerji yönetimi için destekleyici olarak yardımcı elektrik donanımı
• Termal yönetim
• Operasyon stratejisi boylamsal dinamik simülasyonu
F renleme bitiş değerlendirmeleri bakımından
güvenlik ve sürüş konforu sağlayan yaprak yay
• İki katmanlı parabolik yaprak yay CAE çalışması
• Dikey donanım testi ile sonlu eleman analizinden
elde edilen gerilim değerlerinin doğrulaması
• Frenleme bitiş yükleri altında yaprak yay geriliminin dağılımı
Ahmet Kanbolat, Genel Müdür, Olgun Çelik San. Tic. A.Ş.
ear selection interlock mechanism for
G
CV transmission
• Gear selection interlock mechanism
• Gear shift and select pattern
• Safety while gear shifting and selection
15.45-16.15
Amit Sandooja, Development Manager Transmission Design,
Volvo Eicher Commercial Vehicle Ltd.
T icari araç aktarmasına yönelik dişli seçimi
kilitleme mekanizması
• Dişli seçimi kilitleme mekanizması
• Vites değiştirme ve seçim modeli
• Vites değiştirirken ve seçerken güvenlik
Amit Sandooja, Geliştirme Müdürü, Aktarma Tasarımı,
Volvo Eicher Commercial Vehicle Ltd.
4.15-4.30Discussion
4.30
End of the conference
16.15-16.30Tartışma
16.30
Konferansın sonu
Media Partners | Medya ortakları:
Infoline | Bilgi hattı: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
If you have any questions about the conference,
we will be pleased to help you.
Questions can only be answered in English
Konferansla ilgili tüm sorularınızı cevaplamaktan
mutluluk duyacağız.
Sorularınızı sadece İngilizce cevaplanabiliriz
!
Organisation | Organizasyon:
Sandra Ančeva
Senior Conference Coordinator | Kıdemli Konferans Koordinatörü
E-Mail: [email protected]
!
6
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
www.commercial-vehicles-turkey.com
Sponsoring and Exhibition
The following exhibitors have already signed up |
Aşağıdaki şirketler şimdiden sergiye katılacaklarını bildirdiler
You are on the right track to your customers!
What are the advantages to participate as
exhibitor or sponsor?
• You will benefit from new, international business contacts
• You will set yourself apart from your competitors
• You will position your company in an international environment showing your competence
• You will meet and communicate directly with
your target group in this region – without
waste circulation
What opportunities exist participating as
exhibitor or sponsor?
As sponsor you will position your company by
means of a noticeable logo-presence in a highquality environment, e.g. in the conference
brochure, in advertisements and on the conference website. You could be the host of a coffee
break, a luncheon or a social event (e.g. cocktail
reception or dinner).
Benefit from a pre-conference attention by
placing your logo and company portrait in all
marketing activities – the delegates can gather
information on your company at an early stage.
During the conference you will have the chance
to network in a relaxed atmosphere.
The Knorr-Bremse Group is the world’s
leading manufacturer of braking systems
for rail and commercial vehicles and has
pioneered the development, production,
marketing and servicing of state-of-theart
braking systems. Regarding commercial
vehicles, the product range includes
complete braking systems with driver
assistancesystems, torsional vibration
dampers, powertrain-related solutions
and transmission control systems for
enhanced energy efficiency and fuel
economy.
Knorr-Bremse Group
T/SM Head of Office Istanbul
Meclisi Mebusan Cad. 59/A Atlantik Han Kat 3
TR-34427 Fındıklı Istanbul, Türkiye
www.knorr-bremse.com
Content and conception | İçerik ve fikir:
Ingo Martin
Senior Conference Manager | Kıdemli Konferans Koordinatörü
E-Mail: [email protected]
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 92
Innovation, competence and commitment have set the parameters of quality
in the Krone Group. Combining the right
blend of entrepreneurial spirit, expertise,
and focus on customers’ accounts has
resulted in the remarkable success of
Krone. The range comprises curtainsiders and box semitrailers, container
chassis, swap systems, trailers and
motor vehicle superstructures.
KRONE Trailer International T.L.S.
Tire Organize Sanayi Bölgesi 2 Sokak No. 1
Tire İzmir, Turkey
www.krone-trailer.com
Sponsoring and exhibition | Sponsorluk ve sergi:
Galina Schaefer
Sales Manager | Satış Yöneticisi
Phone: +49 (0)2 11/ 96 86-36 72
Fax: +49 (0)2 11/ 96 86-46 72
E-Mail: [email protected]
www.commercial-vehicles-turkey.com
7
2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul
Commercial Vehicles Turkey
Türkiye Ticari Araçlar
[Kenn-Nummer]
transport impact
--
outlooks
OEM opportunities
Commercial Vehicles
global platforms
EURO VI
PBS Turkey’s role
after-treatment
R&D
Heavy Duty
new business
emission concepts
electrification
Registration Form | Kayıt Formu
Yes, I would like to attend the Commercial Vehicles Turkey Conference on 25 and 26 June, 2013 in Istanbul
Evet, 25 ve 26 Haziran 2013 tarihinde İstanbul, Türkiye Ticari Araçlar konferansına katılmak istiyorum
E arly-Bird-Price up to 15 April 2013 15 Nisan 2013’e kadar Erken Kayıt Ücreti € 1,399.€ 1.399,-
[P2300320M012]
[P2300253M012]
E arly-Bird-Price to 14 May 2013 14 Mayis 2013’e kadar Erken Kayıt Ücreti € 1,499.€ 1.549,-
[P2300320M012]
[P2300253M012]
R
egular Price from 15 May 2013
15 Mayis 2013’den itibaren Standart katılım ücreti
€ 1,699.€ 1.699,-
[P2300320M012]
[P2300253M012]
T ürk Şirketler için özel fiyat (30 Nisan a kadar geçerlidir)
€ 1,099.-
[P2300320M012]
!
Group Discount: 2 participants 15% each I 3 participants and more 20% each
Please contact us for further information.
Grup Indirimleri: 2 katılımcıya %15 indirim | 3 ve üstü için %20 indirim
Aynı şirketten iki ya da daha fazla katılımcının kayıt olmak istemesi durumunda özel indirimler uygulanabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz: [email protected]; Phone: +49 (0)2 11/96 86-36 92
I cannot attend, but please send me the conference documents for € 399.-
Katılmam mümkün değiI ama lütfen bana € 399.- karşılığında konferans dokümanlarını gönderin.
Yes, I will make use of the simultaneous translation service.
Evet, simultane çeviri hizmetinden faydalanmak istiyorum.
Yes, I am interested in exhibition and sponsoring.
Evet, sergi ve sponsorlukla ilgileniyorum.
Surname, first name | Soyadı, adı
Job title/department | Pozisyon/departman
Phone* | Telefon*
Fax* | Faks*
Date of birth
Doğum tarihi
Email* | e-posta*
Yes, I would like to be informed by Email about upcoming events.
Evet, gelecek etkinlikler ile ilgilli E-posta ile haberdar olmak istiyorum.
Data protection
CTI is a division of Euroforum Deutschland SE. We use the data collected in connection with your order and use of our services and products within the applicable
legal limits for the purpose of performing our services, and to provide you with
information by post and e-mail about further offers by us, companies of our Group
or co-operation partners, which are similar to the services of which you availed
yourself previously. If, during the use of the data, it is transmitted to countries lacking an adequate level of data protection, we will create sufficient guarantees to protect the data. Furthermore, we will use your data if you have given us your consent
to do so. You may object to the use of your data for advertising purposes or to being
contacted by email or fax at any time by contacting Euroforum Deutschland SE,
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf, Germany. Our customer services (Phone:
+49 (0)2 11/96 86 – 33 33) shall be pleased to accept requests for changes.
Venue and Accomodation | Yeri ve Konaklama
Limak Eurasia Luxury Hotel
Company | Şirket
RÜZGÂRLI BAHÇE MAH.
ŞEHİT YÜZBAŞI SİNAN EROĞLU CD. NO:5
KAVACIK BEYKOZ / İSTANBUL
Turkey
Phone: +90 216 680 4200
www.limakeurasia.com
Adress | Adres
Conditions of participation
The attendance fee (plus VAT) per person, which includes conference documentation, lunches, tea/coffee and evening dinner, is payable on receipt of the invoice.
Once your registration has been received you will be sent a confirmation slip.
Registrations can be cancelled (in writing please) free of charge up to 14 days
before the event. When a cancellation is made within 14 days of the conference
date, half the participation fee will be reimbursed. In the event of cancellation on
the day of the conference, or failure to attend, the full fee will be payable. The
registered delegate may of course send a substitute at no additional cost. The
organisers reserve the right to amend the programme of events if necessary.
EUROFORUM is required to charge German VAT to all attendees. German VAT will
therefore be added at the checkout in addition to the net attendance fees stated
and will be payable to EUROFORUM at the same time. If you are a business attendee, you may be eligible to obtain a refund of this VAT from the German government
by submitting a valid claim under the 13th Directive (non EU business attendees) or
under the Refund Directive (EU business attendee not VAT registered in Germany)
within the statutory deadline. Further information can be obtained from the
German tax authorities (http://www.steuerliches-info-center.de/en/003_menu_
links/001_CC/004b_Umsatzsteuer/024_Unternehmer_Drittstaaten/index.php).
Postcode | Posta kodu
Approving manager | Şirketinizde katılımınızın onayı için sorumlu kişi kimdir?
Date, signature | Tarih, İmza
* Please indicate your e-mail address, telephone and fax number if you would like to be informed about our events.
* L ütfen telefon, faks numaranızı ve e-posta adresinizi ürünlerimiz hakkında bilgi istediğiniz takdirde bildiriniz.
Registration and Information | Kayıt ve bilgi
F a x | F a k s : +49 (0)2 11/ 9 6 8 6-4 0 4 0
H o t l i n e | H o t l i n e : +49 (0)2 11/ 9 6 8 6-3 6 9 2
[Sandra Ančeva]
by m a i l | p o s t a a d r e s i : CTI, Euroforum Deutschland SE
P.O. Box 11 12 34, 40512 Duesseldorf, Germany
by E m a i l | e - p o s t a :
[email protected]
Internet | Internet:
www.commercial-vehicles-turkey.com

Benzer belgeler

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar “Effective conference on commercial vehicles in all” M. Yavuz, MAN Türkiye

Detaylı

Taşıt Tekniği - Batman Üniversitesi

Taşıt Tekniği - Batman Üniversitesi İçten yanmalı motorların termodinamik analizi, Motor güçlerinin ve verimlerinin tanıtılması, Motor parçalarını, bu parçaların malzemeleri , yapıları ve ölçülmeleri, Benzinli motorlarda yakıt sistem...

Detaylı

İstanbul Maraton 2013 10 kilometre Sonuç Listesi

İstanbul Maraton 2013 10 kilometre Sonuç Listesi YAHYA TİKE ANDREW GORHAM ANTONİN AULAGNER HUGO CAMPO YASİN KAYA OKTAY TOPEL SEYIT ERDAL KAPLAN uğur ışık ONAT ATAKAN AKKUM ÖNER ERDOĞAN SUAT DEMİRCİ NİNO GARCİA DAVID FRIDEL SERDEN TURNALI HİROSHİ ...

Detaylı

10 Km - Genel

10 Km - Genel ANDREW GORHAM ANTONİN AULAGNER HUGO CAMPO YASİN KAYA OKTAY TOPEL SEYIT ERDAL KAPLAN uğur ışık ONAT ATAKAN AKKUM ÖNER ERDOĞAN SUAT DEMİRCİ NİNO GARCİA DAVID FRIDEL SERDEN TURNALI HİROSHİ DENİS ASAMİ...

Detaylı