Ortaöğretim Öğrencileri Fotoğraf Yarışması “TEMİZ VE KİRLİ

Yorumlar

Transkript

Ortaöğretim Öğrencileri Fotoğraf Yarışması “TEMİZ VE KİRLİ
Ortaöğretim Öğrencileri Fotoğraf Yarışması
“TEMİZ VE KİRLİ KARELER”
TANIM:
Büyük bir hızla nüfus artışı gösteren dünyamızda, sanayileşme ve kentleşmeyle
birlikte çevre kirliliği yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve özellikle bu bilincin gençlerde oluşturulması gelecek için büyük bir
önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TURÇEV ülkemizdeki
okullarda yürütmekte olduğu Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında Deniz Işığı Otelcilik Turizm ve Tic. Ltd. Şti. desteği ile bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Bu yarışmada gençlerden iki ayrı fotoğraf karesi istenecektir. Karelerden birisinde doğada gördükleri ve iyi bir örnek olarak sunabilecekleri temiz güzel bir görüntü ve diğerinde ise gözlemledikleri atıklar, enerji, su, tarım, şehircilik,
kıyılar konularında olumsuz bir uygulamayı fotoğraflamaları beklenmektedir.
AMAÇ:
ÖDÜLLER
Günümüzde kentleşmenin de etkisiyle insanoğlu doğal olandan hızla uzaklaşmaktadır. Bunun sonucunda da özellikle yeni nesillerde doğal çevre ve doğal olmayan Deniz Işığı Otelcilik Turizm ve
Ltd. Şti. Kuşadası otelinde
çevre ayrımı yapılamamaktadır. Aynı zamanda kötü bir doğa ile temiz bir çevre Tic.
konaklama
arasındaki farkın yeterince kavranamadığı görülmektedir. Bu yarışma ile gençlerin biraz da olsa çevrelerine yönelik farkındalığını artırma ve nasıl bir çevre iste- Birinci Ailesi ile 5 gün tatil
diklerinin saptanması amaçlanmaktadır.
İkinci Ailesi ile 4 gün tatil
Üçüncü Ailesi ile 5 gün tatil
Seçici Kurul
1. Ömer GEMİCİ
2. Hüseyin Sarı
3. Erol Güngör
4. Çelik Tarımcı
5. Haluk Genç
Fotoğraf Sanatçısı, Emekli Öğretim Üyesi
Fotoğraf Sanatçısı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
TÜRÇEV, ÇGS Program Koordinatörü, Emekli Öğretim Üyesi
Sealight Otelleri Reklam Marka Danışmanı
Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlama Tarihi
08 Nisan 2016
Son Katılım Tarihi
15 Mayıs 2016 Cuma saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Süreci
16 – 31 Mayıs 2016
Sonuç Bildirim Tarihi
05 Haziran 2016
SPONSORLUK:
 Deniz Işığı Otelcilik Turizm
ve Tic. Ltd. Şti. Bu sponsorluk kapsamında, yarışma sonucunda ödüle hak
kazanacak 1., 2. ve 3.’ye
ödül olarak otel tarafından ücretsiz konaklama
sağlanacaktır. Ödüller 3
kişilik olup bu üç kişi kural
olarak aynı aileden olmalıdır. Bu sponsorluk desteği nedeniyle, yapılacak
tanıtımlarda sponsor otel
vurgusu sık sık yapılacak
ve basılı dokümanlarda
otel logosu kullanılacaktır.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ



TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
İLETİŞİM :
Başvurular, e-posta ekinde
[email protected] adresine doğrudan
ya da wetransfer ile gönderilmelidir. Kargo, elden teslim vb)
kabul edilmeyecektir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim,
imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2
Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Telefon: 0 (312) 222 12 90-99
Gsm: 0530 555 3594
Faks: 0 (312) 222 11 42
E-posta: [email protected]
IS 2016
İ :15 MAY
İH
R
A
T
IM
R!!!!
SON KATIL
T 23:00’TÜ
A
A
S
A
M
CU
YARIŞMA KURALLARI











Yarışma bireyseldir ve okuldaki tüm öğrencilere açıktır.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu ve katılım koşullarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 (iki) adet fotoğraf ile katılabilir. Gönderilen eserlerin özgün olması, daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekir.
Katılımcı öğrenciler, yarışmaya sadece aşağıdaki adrese yüklenecek Sayısal (dijital) Renkli fotoğraf/fotoğraflar ile katılacaktır. Baskı fotoğraf, e-posta ya da başkaca yollarla gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Eserlerde ışık gölge müdahalesi dışında dijital müdahale olmayacaktır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin
çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılanlar değerlendirme dışında tutulur.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışma sonucunda, seçici kurul bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, anılan bu fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, yapılan herhangi bir yarışmada ödül veya sergileme almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü
derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir anlamda
talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yarışma sonunda sergilenebilecektir. Yarışma sonunda ödül alan ve
sergilemeye değer görülen eserler katalog olarak da basılabilecektir.
Katılımcılara sergi ve katalog için ayrıca telif ödenmeyecektir.
Eserlerinin özgün olduğuna, öğrencilerin kendileri tarafından görüntülendiğine ilişkin bilgileri içeren “Başvuru Formu”,
öğrencinin veli/vasisi tarafından imzalanarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na gönderilecektir.

Benzer belgeler

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıları...

Detaylı

12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname

12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibi...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI “TEMİZ VE

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI “TEMİZ VE sunabilecekleri temiz güzel bir görüntü ve diğerinde ise gözlemledikleri atıklar, enerji, su, tarım, şehircilik, kıyılar konularında olumsuz bir uygulamayı fotoğraflamaları beklenmektedir.

Detaylı

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali i...

Detaylı