1 Birim Sistemleri – Boyut Homojenliği

Yorumlar

Transkript

1 Birim Sistemleri – Boyut Homojenliği
DERS TANITIM FORMU / SYLLABUS
İstanbul Teknik Üniversitesi/ Istanbul Technical University
AKM 204
2012-2013 Bahar Yarıyılı / Spring Semester
Akışkanlar Mekaniği
AKM 204E
Fluid Mechanics
Öğretim Üyesi / Instructor
CRN
Gün / Day
22741
Pazartesi
22741
Pazartesi
Saat / Hours
Derslik
/ Room
13:30–16:30
INB
A201
13 :30-16 :30
INB
A201
Öğrenci Görüşme /
Visiting Hours
İsim / Name
Telefon /
Telephone
Web
Doç. Dr. Abdüsselam
ALTUNKAYNAK
(212) 285
6846
www.altunkaynak.net
[email protected]
Res. Assist.
Hilal ERDEM
(212) 285
3735
Gün /
Day
Saat / Hours
Pazartesi 10:00-12:00
www.akademi.itu.edu.tr/erdemhi
Pazartesi 10:00-12:00
[email protected]
Ders İçeriği
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AKM 204
AKM 204 E
Birim Sistemleri – Boyut Homojenliği –
Akışkanların Fiziksel Özellikleri ve Gerilmelere
Hidrostatik
– Basınç Kavramı – Basınç
Karşı Davranışı
Hidrostatiğin
Kuvvetlerinin Temel
HesabıDenklemleri – Rölatif
Akışkanların
Kinematiği
Denge
Bir Boyutlu Akımların Temel Denklemleri
İdeal Akışkanların Bir Boyutlu Akımları –
Gerçek
Akışkanların Bir Boyutlu Akımları
Uygulamalar
Laminer ve Türbülanslı Akımlar
İdeal Akışkanların İki Boyutlu Akımları
Hız Potansiyelli Hareketler
Gerçek Akışkanların İki Boyutlu Akımları
Hagen-Poiseuille Kanunu
Darcy-Weisbach Bağıntısı – Uygulamalar
Sınır Tabakası Kavramı
Yıliçi Sınavı I
Yıliçi Sınavı II
Unit Systems – Dimensional Homogeneity –
Physical Properties of Fluids
Hydrostatic – Pressure Concept – Computation
Basic
Equations
of Fluid Statics – Relative
of Pressure
Forces
Kinematics
Equilibriumof Fluids
Basic Equations of One-Dimensional Flow
One-Dimensional Flow of Ideal Fluids –
One-Dimensional
Flow of Real Fluids
Applications
Laminar and Turbulent Flow
Two-Dimensional Flow of Ideal Fluids
Velocity Potential Flows
Two-Dimensional Flow of Real Fluids
Hagen-Poiseuille Law
Darcy-Weisbach Law – Applications
Boundary Layer Concept
25/Mart/2013
06/Mayıs/2013
Final sınavına girebilmek için ders saatlerine %70 devam etmek ve tüm ödevleri kabuledilebilir seviyede teslim etmek
gerekmektedir.
Yarıyıl İçi Başarı Değerlendirme Unsurları / Midterm Evaluation Criteria
Faaliyet / Item
Adet /
Number
Yarıyıl İçi Başarı Notuna Katkısı
/ Contribution to the Midterm
Grade
Ödev / Homework
2
% 20
Kısa Sınavlar / Quizzes
2
% 20
Yarıyıl İçi Sınavı / Midterms
2
% 60
Yarıyıl Sonu Başarı Değerlendirme Unsurları / Final Evaluation
Criteria
Yarıyıl İçi Başarısı / Midterm
Grade
Yarıyıl Sonu Başarısı / Final
Grade
%50
%50
Kaynak Kitaplar / References
Adı / Title
Yazar(lar) / Author(s)
Yayınevi - Tarih / Publisher - Year
Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları
Y Cengel, J Cimbala
938 sayfa, İzmir Güven Kitabevi,
ISBN 9789756240182, 2008
Engineering Fluid Mechanics, 9th ed.
CT Crowe
616 pages, John Wiley High Education,
ISBN 9780470409435, 2009
Introduction to Fluid Mechanics
EJ Shaughnessy, IM Katz, JP Schaffer
1056 pages, Oxford University Press,
ISBN-10:0195154517, 2004
Fluid Mechanics 7th ed.
FM White
616 pages, McGraw Hill, ISBN : 9780071311212, 2011
İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı, 34469, Maslak, İstanbul

Benzer belgeler

FIZ 101EL

FIZ 101EL Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: 1. Temel ölçümler 2. Statik 3. Kinematik 4. Çarpışmalar 5. Newtonun ikinci yasası 6. Dönme dinamiği

Detaylı