DryLin

Yorumlar

Transkript

DryLin
®
DryLin
DryLin® – ‹çindekiler
1
2
DryLin® ile
Tasarım
Mühendisli¤i
Sistem Karflılafltırması bafll.
Sistem Tan›m›
bafll.
‹zin verilen Dinamik Yükler bafll.
Malzemeler
bafll.
Kimyasal mukavemeti bafll.
S.
S.
S.
S.
S.
3.8
3.9
3.9
3.10
3.10
DryLin® T
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ayarlama ve Montaj
Ürün Aralı¤ı, mm
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
3.14
3.14
3.17
3.19
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ürün Aralı¤ı, mm
bafll. S. 3.24
bafll. S. 3.24
bafll. S. 3.28
Lineer Yataklama Sistemi
3DryLin N
®
Minyatür Do¤rusal Yataklama
Sistemi
4DryLin W
®
Esnek Do¤rusal Kılavuzlama
Sistemi
5
3.2
DryLin® R
Do¤rusal Yataklar [mm]
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
DryLin® Aksesuarları
Ürün Aralı¤ı, mm
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
3.32
3.32
3.35
3.36
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ürün Aralı¤ı, mm
igus Test yöntemleri
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
3.40
3.40
3.44
3.95
Yük kapasitesi
Sürtünme de¤erleri
Aflınma Davranıflı
Çalıflma Sıcaklıkları
fiaft malzemeleri
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
S.
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
Devamı ...
Korozyon dayanımı
Uzman Sistem
Kimyasal mukavemet
Eksantrik Kuvvetler
2:1 Kuralı
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
S.
3.12
3.12
3.12
3.13
3.13
TK-01-...
standart
Komple Sistemler
TKA-01-...
Otomatik
Komple Sistemler
TK-02-...
A¤ır Hizmet
Komple Sistemler
sayfa 3.19
sayfa 3.20
sayfa 3.22
TW-01-...
Standart
Arabalar
TWA-01-...
Otomatik
Arabalar
TW-01-…HKA
Standart
Arabalar
Ray a¤. manuel sıkıfltırma
TK-04-…
Minyatür
Komple Sistemler
sayfa 3.23
TW-02-…
A¤ır Hizmet
Arabalar
TW-04-…
Minyatür
Arabalar
sayfa 3.19
sayfa 3.20
sayfa 3.21
sayfa 3.22
sayfa 3.23
NK-02-17-...
NW-02-17-...
NS-01-17-...
Genifllik: 17 mm
Montaj için diflli
NK-01-27-...
NW-01-27-...
NS-01-27-...
Genifllik: 27 mm
Montaj için diflli
NK-02-27-...
NW-02-27-...
NS-01-27-...
Genifllik: 27 mm
Montaj için diflli
NK-02-40-...
NW-02-40-...
NS-01-40-...
Genifllik: 40 mm
Montaj için diflli
NK-02-80-...
NW-02-80-...
NS-01-80-...
Genifllik: 80 mm
Montaj için diflli
sayfa 3.28
sayfa 3.29
sayfa 3.29
sayfa 3.30
sayfa 3.31
WK-...,
Komple
sistem
yuvarlak, çift
sayfa 3.39
WW-...,
Araba, kısmen
montajlı
yuvarlak, çift
sayfa 3.39
J200UM-...
Lineer
iglidur® J200
yuvarlak
sayfa 3.35
J200QM-...
Lineer
iglidur® J200
kare
sayfa 3.35
JUM-01-...
Yatak
Standart
JUMO-01-...
Yatak
Standardt
JUM-02-...
Astar
Kısa
RJUM-01-...
Lineer Yatak
Standart
Kapalı
metrik
açık
metrik
Kapalı
metrik
Kapalı
metrik
sayfa3.44
RJ260(U)M-02-...
Lineer Yatak
kompak
polimer
Kapalı
metrik
sayfa 3.55
OJUM-06-...
Yatak Yuvası
uzun
Açık
metrik
sayfa 3.64
sayfa 3.45
RJUM-05-...
Yatak Yuvası
kısa
Kapalı
metrik
sayfa 3.56
sayfa 3.46
RJUME-05-...
Yatak Yuvası
kısa
ayarlanabilir
Kapalı
metrik
sayfa3.57
sayfa 3.49
TJUM-05-...
Yatak Yuvası
kısa
ayrık
Kapalı
metrik
WJ200QM-...
Araba
iglidur® J200
kare
sayfa 3.36
RJM-01-...
Lineer Yatak
Standart
polimer
Kapalı
metrik
sayfa 3.50
RJUMT-05-...
Yatak Yuvası
tandem
Kapalı
metrik
TS-01-...
Standart
Raylar
sayfa 3.19
WJ200UM-...
Araba
iglidur® J200
yuvarlak
sayfa 3.37
TJUM-01-...
Lineer Yatak
Standart
kapalı.,yarma
metrik
sayfa 3.51
RJUM-06-...
Yatak Yuvası
uzun
Kapalı
metrik
TS-04-…
Minyatür
Raylar
sayfa 3.23
WSQ-...,
Ray
Alüminyum, hc
kare
WS-...,
Ray
Alüminyum, s.k.
yuvarlak , tek
WS-...,
Ray
Alüminyum, s.k.
yuvarlak , çift
sayfa 3.36
sayfa 3.37
sayfa 3.38
RJUM-03-...
Lineer Yatak
Standart
kendinden merkezlemeli
Kapalı
metrik
TJUM-03-...
Lineer Yatak
Standart
kendinden merkezlemeli
kapalı, yarma
metrik
sayfa 3.52
sayfa 3.53
RJUM-06-..LL
Yatak Yuvası
uzun
Oynar yatak
Kapalı
metrik
OJUM-01-...
Lineer Yatak
Standart
Açık
metrik
sayfa 3.58
sayfa 3.59
sayfa 3.60
sayfa 3.61
sayfa 3.62
OJUM-06-..LL
Yatak Yuvası
uzun
Oynar yatak
Açık
metrik
FJUM-01-...
Baskı Ba¤lantılı
Standart
yuvarlak
Kapalı
metrik
FJUM-02-...
Baskı Ba¤lantılı
Standart
kare
Kapalı
metrik
FJUMT-01...
Baskı Ba¤lantılı
Tandem
yuvarlak
Kapalı
metrik
FJUMT-02-...
Baskı Ba¤lantılı
Tandem
kare
Kapalı
metrik
WLM-Form S
Baskı Ba¤lantılı
Yatak
manflon
Kapalı
metrik
WLM-Form F
Baskı Ba¤lantılı
Yatak
flanfl
Kapalı
metrik
sayfa 3.65
sayfa 3.66
sayfa 3.67
sayfa 3.68
sayfa 3.68
sayfa 3.70
sayfa 3.71
RJUM-02-...
Lineer Yatak
kompak
Kapalı
metrik
sayfa 3.54
OJUM-03-...
Lineer Yatak
Standart
Kendinden merkezlemeli
Açık
metrik
sayfa 3.63
JUM-11-...
Lineer Yatak
Netlik
Kapalı
metrik
sayfa 3.47
DryLin® – ‹çindekiler
5
DryLin® R
Do¤rusal Yataklar [mm]
DryLin® R
Miller ve Aksesuarlar [mm]
6
DryLin® SHT
Lineer Kayma Tablaları
Diflli
7Trapez
Somun
3.4
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ürün Aralı¤ı, mm
igus®Test yöntemleri
bafll.
bafll.
bafll.
bafll.
S.
S.
S.
S.
3.40
3.40
3.44
3.95
Ürün Aralı¤ı, mm
Mil
Aksesuarlar
bafll. S. 3.75
bafll. S. 3.80
bafll. S. 3.88
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ürün Aralı¤ı, mm
bafll. S. 3.96
bafll. S. 3.96
bafll. S. 3.97
Ürün Tanımlaması
Teknik Veriler
Ürün Aralı¤ı, mm
bafll. S. 3.106
bafll. S. 3.106
bafll. S. 3.108
DryLin® Sistem Seçimi...
XUM-01-... Liner
Yüksek sıcaklık
RQA-01/03/04
Dörtlü Blok
OQA-01/03-...
Dörtlü Blok
Kapalı
metrik
Kapalı
metrik
Açık
metrik
sayfa 3.48
sayfa 3.72
sayfa 3.73
AWMP-...
Alüminyum Mil
net
AWM-...
Alüminyum Mil
AWMU-...
Alüminyum Mil
destekli
metrik
metrik
metrik
sayfa 3.80
TA-...
Mil Uç Deste¤i
hareketli
metrik
sayfa 3.88
SHT-...
Lineer Kayma
Tablaları
Temel
metrik
sayfa 3.99
WSRM-...
Trapez Diflli
Somunlar
iglidur® W300
iglidur® J
sayfa 3.108
sayfa 3.81
TAF-...
Mil Uç Deste¤i
sabit
metrik
sayfa 3.82
WA-...
Mil Uç Blo¤u
normal
metrik
sayfa 3.89
sayfa 3.90
SHTP-...
Lineer Kayma Tabla
Ekonomik
polimer
metrik
SLW-...
Lineer Kayma Tabla
Kompak
Temel: DryLin® W
metrik
sayfa 3.100
sayfa 3.101
RTA-01/03/04
Yatak Yuvası
Tandem Dizayn
Kapalı
metrik
OTA-01/03-...
Yatak Yuvası
Tandem Dizayn
Açık
metrik
RGA-01/03/04
Yatak Yuvası
uzun
Kapalı
metrik
OGA-01/03-...
Yatak Yuvası
uzun
Açık
metrik
sayfa 3.77
sayfa 3.74
sayfa 3.75
sayfa 3.76
SWM-.../EWM-...
Net
Çelik Mil
6 Malzeme
metrik
SWUM-/EWUM-...
Çelik Mil
destekli
Standart
metrik
SWUMN-/EWUMN-...
Çelik Mil
destekli
düflük profil
metrik
sayfa 3.83
sayfa 3.84
sayfa 3.85
WAC-...
Mil Uç Blo¤u
kompak
metrik
sayfa 3.91
WAS-...
Mil Uç Blo¤u
küçük
metrik
sayfa 3.92
SHTC-...
SHTS-...
Lineer Kayma Tabla Lineer Kayma Tabla
Esnek
Yüksek hız
Yüksek Helis difl
metrik
metrik
sayfa 3.102
sayfa 3.103
RGAS-01/03
Yatak Yuvası
kısa
Kapalı
metrik
sayfa 3.78
OGAS-01/03
Yatak Yuvası
kısa
Açık
metrik
sayfa 3.79
CWM-...
CFK Mil
boru
metrik
sayfa 3.86
WAF-...
Mil Uç Blo¤u
Flanfl
metrik
sayfa 3.93
SHT-...
SHT-...
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Konum göstergesi Mil kelepçe
SHT-...
Aksesuarlar
Döner dü¤me
metrik
metrik
sayfa 3.104
metrik
sayfa 3.104
sayfa 3.105
WFRM-...
Trapez Diflli
Somunlar
flanfllı
iglidur® W300
iglidur® J
sayfa 3.109
3.5
DryLin ®
Sistem Seçimi
DryLin® T
DryLin® N
DryLin® T do¤rusal kılavuzlama sistemleri,
otomasyon ve malzeme taflıma tatbikatları
için gelifltirildi.
Minyatür seri DryLin® N çeflitli
geniflliklerde aflırı düflük profiller sunar.
14.000 N
1.000 N
–40 °C/+90 °C
–40 °C/+90 °C
•
•
•
•
15 m/s
15 m/s
Korozyon dayanımı
++
++
Kimyasal mukavemet
++
+
A¤ırlık
++
+++
standart
düflük
Kire dayanıklıdır
++
+
De¤ifltirilebilirlik
•
•
–
sert eloksallanmıfl
alüminyum
Eloksallanmıfl alüminyum
2-4 m
2-3 m
•
•
±1 mm
±0,5 mm
özellikler
kg
Maks. Statik yükler
Maks. Tatbikat Sıcaklıkları
Ya¤lama gerektirmez
Bakım gerektirmez
Maks. Kayma hızı
Genel ebat
Titreflim sönümlemesi
Ray/fiaft malzemeleri
Maks. Ray uzunlu¤u
Ray/fiaft ba¤lantısı
Kendinden hizalamalı
°C
Sayfa 3.14’den
3.6
•
Sayfa 3.24’den
DryLin® W
DryLin® R
iglidur® J200 / J
DryLin® W etkin maliyet, tamamen montajlı
bir sistem olarak sunulmaktadır. DryLin® W
tasarımı, tekli ve çiftli ray
konfigürasyonlarında tasarım esnekli¤i ve
montaj kolaylı¤ı sa¤lar.
iglidur® X
Katı polimerden üretilen DryLin® R do¤rusal yataklar standart bilyalı yataklara boyut olarak
eflittir. Kuru çalıflan bakım gerektirmeyen kaymalı tablalar iglidur® yataklarla çalıflır ve çeflitli
konfigürasyonda mevcuttur.
12.800 N
> 50.000 N
> 70.000 N
–40 °C/+90 °C
–40 °C/+90 °C
–100 °C/+250 °C
•
•
•
•
•
•
15 m/s
15 m/s
5 m/s
++
++
+++
+
++
+++
++
+
•
düflük
standart
standart
+++
+++
+++
–
•
•
•
•
•
Sert eloksallanmıfl alüminyum,
eloksallanmıfl alüminyum
sert eloksallanmıfl alüminyum,
eloksallanmıfl alüminyum, karbon
elyaf, çelik, krom kaplamalı çelik,
paslanmaz çelik, 303 paslanmaz
paslanmaz çelik, krom
kaplamalı çelik
2-4 m
3-6 m
6m
•
•
•
±1 mm
±0,15 mm/± 3 mm
±0,15 mm/± 3 mm
Sayfa 3.32’den
Sayfa 3.40’den
3.7
DryLin®
DryLin® – Sistem Karflılafltırması
Avantajlar
Bakım Gerektirmez
DryLin® dört ana kategoriyi kapsayan bakım gerektirmeyen, ya¤lama gerektirmeyen bir dizi lineer
kaymalı yataktır. Bakım gerektirmemeye ek olarak kirlenme, nem, kimyasallar, ısı ve darbe gibi
dıfl etkilere karflı dayanıklılık ve sa¤lamlık ana özelliklerdir.
Kuru çalıflma performansı
DryLin®
Kir, toz veya neme dayanıklıdır
A¤ırlık azalması önemli
oldu¤unda
Kısa strok tatbikatları için
Kendinden ya¤lama
Aflırı sessiz çalıflma
Aflınmaya dayanıklı
Korozyona dayanıklıdır
Darbe ve vibrasyona dayanıklıdır
Düflük sürtünme katsayısı
Yüksek statik yük kapasitesi
ivmelenme
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Yüksek hız ve yüksek
DryLin® T – Yataklama Rayları
DryLin® T yataklama rayları pek çok geleneksel
döner bilyalı yataklarla boyut olarak de¤ifltirilebilecek flekilde tasarlanmıfltır. DryLin® T sistemi sert
eloksallı alüminyum T flekilli raya karflı çalıflan
ayarlanabilir kılavuz arabalardan oluflur. eloksallı
alüminyum araba raya uyar ve ayarlanabilir kayar
elemanlar tarafından yataklanır.
DryLin® T,
Yataklama sistemi iste¤e göre ayarlanabilir
(Seri 01)
Kire dayanıklıdır
Çok düflük sürtünme ve aflınma katsayısı
Sayfa 3.14
DryLin® N – Minyatür Yataklama Rayları
[email protected]
igus® GmbH
Minyatür seri DryLin® N çeflitli geniflliklerde aflırı
düflük profiller sunar. Tüm DryLin® ürünlerinde
oldu¤u gibi arabalar eloksallı alüminyum profilde
gressiz veya ya¤sız çalıflır.
En ekonomik çözüm
Alüminyum polimer kombinasyonu sayesinde
hafiftir
Raya uygun araba
DryLin® N,
Sayfa 3.24
DryLin® W – Esnek Do¤rusal Yataklama Sistemleri
DryLin® W mil yataklama ile profil montajın avantajlarını bir araya getirmektedir.
Ray malzemesi olarak sert eloksallı alüminyum
kullanılmaktadır.
Aflırı torklara dayanan tekli tertibatlar için tek
raylar
Çift yatak merkezleme ihtiyacını tamamen ortadan
kaldırır ve tek, geçmeli bir çözüm sunar
Tek ve çift ray en yüksek tasarım esnekli¤i sa¤lar
[email protected]
Hidrel A.fi.
DryLin® W,
3.8
Sayfa 3.32
DryLin® R – Mil yata¤ı
Lineer bilyalı yatak boyutlarına eflit olan DryLin® R
do¤rusal yatakları kaymalı yüzeyler gibi yuvarlak
miller kullanmaktadır. Farklı mil malzemeleri ile
kombine edilebilirler:
Sert eloksallı alüminyum miller
Kimyasal maddelere dayanması için paslanmaz
çelik miller
Cf53’ten üretilen miller
DryLin do¤rusal yataklar ayrıca döner ve salınımlı
hareketler yapabilir.
®
DryLin® R,
Çekilmifl St37 miller ve karbon elyaflı miller
Sayfa 3.40
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
DryLin ®
DryLin
®
®
DryLin – Yuvarlanma yerine kaymalı
Bilindik döner bilya sistemlerine zıt olarak, DryLin® lineer kaymalı
yataklar, kayar elemanlar yardımıyla çalıflır. Bu durum, daha büyük
bir temas yüzeyinin birim alan baflına daha düflük basınca maruz
kalmasına neden olur. Avantajlar belirleyicidir:
Sert eloksallanmıfl flaftlarla uyumluluk
DryLin®
ve hatta metalik olmayan karflı parçalar
komple kavrama kaçınması
Pürüzsüz kullanım yuvarlanma ve kayma arasındaki farklılıktan da
kaynaklanmaktadır: Sert karflı parçalara karflı mekanik yuvarlanma
olmamakta, yüksek çalıflma seslerine neden olan bilyalar arası
çarpıflmalar olmamaktadır. Kayar hareket aflırı sessizdir, yalnızca
yumuflak bir ovma sesi duyulur.
Resim 3.2: Karflılafltırmalı ses oluflumu
+90-212-292 08 50
Bilyalı yataklar
Faks:
Döner bilyalı burçlara kıyasla, DryLin® yatakların çalıflma özellikleri
mesafenin uzunlu¤una ba¤lı de¤ildir ve minimum strok açısından herhangi bir gereksinim de koymazlar. Aflırı kısa stroklu tatbikatlar bile
DryLin® do¤rusal yataklar için sorun de¤ildir.
Resim 3.1: DryLin® R do¤rusal yataklar ayrıca toz ve kaba kir içeren
tatbikatlarda güvenilirlik sa¤lar.
Telefon: +90-212-249 48 81
Kuru çalıflma için tasarlanan, DryLin® kılavuz yatak sistemleri gres
ve ya¤a karflı dayanıklıdır; bu yüzden aflırı kirlenme veya kum olan
ortamlarda bile kullanılabilir. Hareket sırasında, temas yüzeyleri
yabancı parçaları dıfları itmekte, yani kıza¤ın ön yüzeyi kazıyıcı görevi görmektedir. Sonuç olarak temas yüzeyleri temiz kalmaktadır.
Resim 3.3: DryLin® kullanan aflırı düflük yüzey yükleri
DryLin® – ‹zin Verilen Dinamik Yükler
10000
mm
1000
100
Yük F [N]
DryLin® T 25
DryLin® R Ø25
DryLin® N 27
DryLin® W 10
10
0,1
1
10
Hız v [m/s]
Graf 3.1: F x v karflılafltırılabilir DryLin® sistemleri de¤erleri
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
3.9
DryLin®
DryLin® – Malzeme
iglidur® J
DryLin® serileri için uygun malzemeler
DryLin®
DryLin® T DryLin® N DryLin® W
iglidur® J
iglidur® J200
iglidur® X
–
standart
–
Mevcut
DryLin® R
Farklı yüzey malzemelerinde kayan iglidur® J malzemesi testlerimizde
çok iyi sonuçlar elde etmifltir. Kapsamlı laboratuar testleri iglidur®
J’nin lineer hareket uygulamaları için en uygun polimer malzeme
oldu¤unu göstermifltir.
iglidur® J özel nitelikleri:
–
Bakım gerektirmeyen kuru kullanım
– mevcut de¤il
Tüm malzemelerde en düflük sürtünme de¤eri
mükemmel aflınma mukavemeti
çok düflük nem alma
daha fazla bilgi iglidur® J Sayfa 1.38
Sürtünme Katsayısı
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
iglidur® J200
iglidur® J200 malzemesi özellikle sert eloksallanmıfl alüminyum
yüzeyler için gelifltirilmifltir. Sert eloksallanmıfl alüminyum üzerinde
kayma tüm laboratuar testlerimizde en iyi sonucu vermifltir.
iglidur® J200 J özel nitelikleri:
Bakım gerektirmez
AWM
J200
SWM
J
EWM
EEWM
SWM hc
X
Eloksallanmıfl alümiyum kullanan aflırı dayanıklılık
Eloksallanmıfl alüminyum kullanılarak düflük aflınma
Eloksallanmıfl alüminyum kullanarak mükemmel aflınma
dayanımı
daha fazla bilgi iglidur® J200 Sayfa 1.123
iglidur® X, yüksek sıcaklık mukavemeti ile kompresyon gücünü
kombine etmesi ve kimyasallara olan yüksek mukavemeti ile
tanımlanmaktadır. iglidur® X, paslanmaz çelik ve krom kaplamalı
çelik flaftlarla en iyi aflınma sonuçlarını elde etmektedir.
iglidur® X özel nitelikleri:
Aflınma mukavemeti
[email protected]
igus® GmbH
iglidur® X
bakım gerektirmez
Sürekli kullanımda -100 °C’den +250 °C’ye kadar sıcaklı¤a
AWM
J200
SWM
J
EWM
EEWM
SWM hc
dayanıklıdır
Kimyasallara karflı üniversal mukavemet
X
Çok düflük nem emilimi
daha fazla bilgi iglidur® X Sayfa 1.62
[email protected]
Hidrel A.fi.
Kimyasal Mukavemeti
3.10
Ortam
Alkol
hidrokarbonlar
Gresler, katkısız ya¤lar
Tam
Zayıf asitler
Güçlü asitler
Zayıf alkalinle
Güçlü alkalinler
Deniz suyu
+ Kimyasallar
o - koflullu mukavim,
iglidur® J
+
+
+
+
o’dan –’ye
–
+
+’dan o’a
+
iglidur® J200
+
+
+
+
o’dan –’ye
–
+
+’dan o’a
+
iglidur® X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
– mukavim de¤il,
Tablo 3.1: iglidur® J, iglidur® J200, iglidur® X’ün kimyasal mukavemeti
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
DryLin ®
DryLin
®
®
DryLin – Teknik Bilgiler
Yüksek Kapasitesi
0,22
DryLin®
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
200
300
400
500
600
Zaman [min]
fiaft 440 çelikle aflınma
fiaft Cf53 çelik
700
800
900
1000
fiaft h. eloksallanmıfl alü.
DryLin® T ile iglidur® J
Grafik 3.2: DryLin® luzun vadeli sürtünme de¤eri durumu,
p = 0,9 MPa, v = 0,15 m/s
0,24
Aflınma Davranıflı
DryLin® lineer yatakların aflınma özellikleri kullanılan malzeme
kombinasyonlarına ba¤lıdır. Tüm iglidur® malzemeleri bir dizi karflı
parça ile uyumludur. Aflınma özellikleri malzeme kombinasyonunun
yanı sıra sertlik ve özellikle yüzey yükünden etkilenmektedir. Yüzey
yükü azaldıkça, µm/km olarak aflınma da azalmaktadır (Grafik 3.4’e
bakınız).
0,22
0,20
sürtünme de¤ eri [µ]
Kaymalı yatak sürtünme de¤erleri döner bilyalı sistemlere kıyasla
açık flekilde daha yüksektir. Bu nedenle lineer tatbikatların
tasarımında farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. DryLin® lineer
kılavuz sistemlerinin yüksek miktarda kir olan tatbikatlarda açık
avantajları olmasına karflın, kirli tatbikatlarda sürtünme de¤erleri de
artmaktadır. Çalıfltırma sonrasında, sürtünme de¤ erlerinin, aflırı
çalıflma koflullarında her zaman de¤ iflmedi¤ i gözlenmifltir.
0,18
0,16
0,14
0,12
0,03
0,06
0,12
0,23
0,46
0,92
1,84
yüzey basıncı [MPa]
Grafik 3.3: Tipik trend yapıflma faktörü/yükü., iglidur®J/sk,
v = 0,15 m/s
mm
Çalıflma Sıcaklıkları
iglidur® J ve J200’den üretilen kayar elemanlar -40 ile + 90 °C sıcaklık
aralı¤ında kullanılabilir. Alüminyum flaft veya raylar kullanılırsa,
yüksek termal iletkenlikleri oldukça yüksek yüz ve devirlerde kullanımı
mümkün kılmaktadır. iglidur® X kayar elemanlar -100 °C ile +250 °C
arası sıcaklıklarda kullanılabilir.
1,0
0,8
0,6
0,4
iglidur® X
Paslanmaz çelik
iglidur® X
Çelik Cf53
iglidur® X
Alüminyum
iglidur® J
Çelik Cf53
iglidur® J
Alüminyum
0
iglidur® J
Paslanmaz çelik
0,2
iglidur® J
DryLin T
fiaft malzemeleri yalnızca DryLin® R durumunda çeflitlenebilir.
Buradaki farklılıkların bazıları belirgindir, özellikle aflınma açısından.
Çeflitli kombinasyonları karflılafltıran Grafik 3.4 iglidur® J ve sert
eloksallanmıfl alüminyumu kapsayan çiftin faydalarını göstermektedir.
1,2
Aflınma [µm/km]
fiaft Malzemeleri:
+90-212-292 08 50
100
Faks:
DryLin® R do¤rusal yataklar kuru çalıflma sırasında mükemmel sürtünme katsayısı sa¤lamaktadır. Sürtünme de¤eri ? kayma yüzeyi, kayma
hızı, sıcaklık ve uygulanan yüzey yükünden güçlü flekilde etkilenmektedir.Sürtünme de¤erlerinin sabitlendi¤i kısa rodaj safhasının
ardından DryLin® yataklarının servis ömrü boyunca sürtünme de¤eri
sabit olarak düflünülür. Grafik 3.2 iglidur® J ile farklı malzemelere
karflı do¤rusal yatak sürtünme de¤erini göstermektedir. Yük ve yüzey
hızlarının do¤rusal sistemlerin sürtünme de¤eri üzerinde önemli bir
etkisi olmaktadır. Sabit hızda yük artıflı sürtünme de¤erini düflürür
(Grafik 3.3). Sabit yük altında, sürtünme de¤erleri hızla birlikte artar.
Yatak alanındaki sıcaklık yaklaflık 65 °C’den bafllayan sürtünme
de¤erini etkiler. 90 °C’lik izin verilen çalıflma sıcaklı¤ı üzerinde,
sürtünme de¤erinde büyük bir artıfl görülebilir.
0,24
Telefon: +90-212-249 48 81
Sürtünme de¤eri
0,26
sürtünme de¤ eri [µ]
iglidur® J ve iglidur® J200 ile lineer hareketler için tavsiye edilen
maksimum yük 5 MPa’dır. Ancak aflınma dayanımı 2 MPa altındaki
yüklerde azalmaktadır.
Tüm sistemler için: Uygulama yükü ne kadar düflük olursa, yakalanabilecek hareket hızı o kadar yüksek olur. Bu durumda izin verilen
maksimum statik yük taflıma kapasitesi çok daha yüksektir. fiema
ayrıca çok düflük hızlarda nominal maksimum yüklerde çalıflan
yatakları gösterir.
Grafik 3.4: Farklı kayar yüzeyler için µm/km olarak aflınma,
p = 1 MPa
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
3.11
DryLin®
DryLin® – Servis ömrü hesaplama
Korozyon Dayanımı
DryLin®
iglidur® J, iglidur® J200 ve iglidur® X’in düflük nem emilimi su altı tatbikatlarında dizayna imkan tanır. Paslanmaz çelik veya eloksallanmıfl alüminyum flaftların kullanımıyla, korozyona dayanıklı bir
sistem elde edilir. Eloksallanmıfl alüminyum 2 ile 7 PH aralı¤ındaki
kimyasal olarak nötr malzemelere dayanıklıdır.
Özel tatbikatlar için, kullanım öncesinde eloksallanmıfl alüminyum
yedek parçaların test edilmesi tavsiye edilir.
Yüksek kimyasal mukavemet
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Doldurma Makinesi, Krones AG, Rosenheim
iglidur® J zayıf asitlere, seyreltik alkalilere, yakıtlara ve her tür
ya¤layıcıya dayanıklıdır. Makinelerin standart ticari temizlik maddeleri ile, yiyecekle ilgili tatbikatlar için bile, yo¤un olarak temizlenmesi bu nedenle kılavuzlar için sorun de¤ildir. Kimyasallara a¤ır
maruz olan tatbikatlar için, iglidur® X kızak folyolu DryLin® R yatak
kullanılması tavsiye edilir.
Lineer yatakların dayanımı eflit derecede sürtünme karflı parçalarına
ba¤lıdır. Kimyasallara karflı en dayanıklı olan karflı parçalar yüksek
alaflımlı paslanmaz çelik flaftlardır, örne¤in: X105 CrMo 17 (1.4125).
Sayfa 3.10
DryLin® DryLin Uzman Sistem
DryLin Uzman Sistem belirli bir tatbikat için kullanıcının DryLin®
lineer kılavuzların uygunlu¤unu belirlemesine imkan tanır. Farklı
DryLin® do¤rusal yatak seçimine ek olarak, bir uçta flaft veya ray
bulunan bir yataklı sistemler ve bir yada her iki ucunda flaft veya
ray bulunan iki yataklı sistemler de hesaplanabilir. Montaj konumu
yatay, yanal veya dikey olabilir.
[email protected]
igus® GmbH
Afla¤ıdaki girifl verileri gereklidir: Verilen koordinat sistemi esas
alınarak a¤ırlık merkezi koordinatları ve tahrik konumu ile aflınma
oranının hesaplanması istenilen mesafe. Uzman Sistem ardından
hesaplama için girifl verilerini kullanır:
yatak aflınması,
gerekli tahrik gücü,
sabit kullanımda maksimum izin verilen hız, ve
Girifl
belirli bir a¤ırlık merkezi için teorik boflluk.
Bir kilitlenme tehlikesi varsa, aflınma sınırına ulaflıldıysa, aygıt aflırı
yüklenmiflse veya hareketin düz olması beklenmiyorsa bir de uyarı
sinyali verilir.
[email protected]
Hidrel A.fi.
Uzman Sistem afla¤ıdaki marjinal koflulları hesaba katabilmek için
daha fazla hesaplamaya ihtiyaç duyar: kirli ortamlar, ivmelenme
güçleri, tork (krank tahri¤i, krank kontrol sistemi, vs.) veya iletilen
tahrik güçleri (itici, gerginlefltirme aygıtları, vs.). Bu durumlarda, lütfen teknik uzmanlarımıza danıflın.
3.12
Daha fazla bilgi
http://www.igus.de/tr/DrylinXpert
Çıkıfl
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
DryLin ®
DryLin
®
®
DryLin – Yapı kuralları
Kayma kılavuzları için hareketli yataklar
DryLin®
Resim 3.5: Paralellik hatalarının otomatik telafisi.
Oynar
Sabitlenmifl
Sürtünme ürünü daima sabitlenmifl yataklarla ilgilidir. Tahrik ve
kılavuz yataklar arasındaki mesafe ne kadar büyük olursa, aflınma
ve gerekli tahrik gücü de o kadar büyük olur.
Do¤rusal kaymalı yatakların kullanımı sırasında 2:1 kuralının
gözeltilmemesi düzensiz harekete veya hatta sistemin tıkanmasına
neden olabilir. Bu tür durumlar nisbeten basit modifikasyonlarla
düzeltilebilir.
Yapı ve/veya montaja iliflkin herhangi bir sorunuz varsa, tatbikat
mühendislerimizle irtibat kurun.
2x
+90-212-292 08 50
DryLin® do¤rusal yatakların baflarılı bir flekilde bakım gerektirmeden kullanılması için, belirli tavsiyelere uyulmalıdır.
Tahrik gücü vektörü ve sabitlenmifl yatak arasındaki mesafe yatak
bofllu¤unun iki katından fazla ise (2:1 kuralı), 0,25’lik bir statik sürtünme de¤eri yataklarda sıkıflmaya neden olabilir. Bu prensip yük veya
tahrik gücü de¤erinden ba¤ımsız olarak geçerlidir.
Sabitlenmifl
Faks:
Eksantrik Kuvvetler
Oynar
Telefon: +90-212-249 48 81
‹ki paralel kılavuzlu bir sistemde, bir tarafın hareketli yataklarla konfigüre edilmesi gerekmektedir.
Yatay, dikey veya yanal her montaj konumu için sabit ve hareketli
yataklardan oluflan uygun bir çözümdür. Bu montaj türü paralellik
farklarından kaynaklanan yataklar üzerinde sıkıflma ve blokajı önler.
Hareketli yataklar oynamanın beklenilen paralellik hatası yönünde
kontrollü uzatılması ile gerçeklefltirilmektedir. Bu bir tarafta bir derece
ek özgürlük oluflturmaktadır.
Montaj sırasında, hareketli yatakların her iki yönde aynı derecede
oynama göstermesi sa¤lanmalıdır. Tavsiye etti¤imiz sabit & hareketli
yatak sistemleri ilgili bölümlerde görülmektedir.
Kılavuzlar ve arabalardaki temas yüzleri sistemde burulmanın önlenmesi için yeterince düz olmalıdır (örne¤in frezelenmifl). Temas yüzeyindeki hafif pürüzlülük oynama arttırılarak belirli bir düzeyde (0,5 mm)
telafi edilebilir. Oynama yalnızca yüksüz durumda ayarlanabilir.
1x
Resim 3.6: 2:1 Kuralı = izin verilen uygulanan güç mesafeleri
mm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
3.13
DryLin® T – Lineer Yataklama Sistemi
DryLin® T lineer yataklama sistemleri otomasyon ve malzeme taflıma tatbikatları için gelifltirildi.
Hedef, farklı ve a¤ıır çalıflma koflullarında kullanılmak üzere yüksek performanslı, bakım gerektirmeyen lineer yatak oluflturmaktır.
+90º
DryLin® T
–40º
Teknik Veriler
Sürgü elemanları:
Bakım gerektirmez
Malzeme:
iglidur® J*
Maks. yüzey hızı:
15 m/s
Sıcaklık aralı¤ı:
-40 °C ile +90 °C arası
* Di¤er malzemeler istek üzerine
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
üretilir.
Kılavuz arabaların profil rayları ve temel yapıları
alüminyum Al Mg Si 0,5’ten üretilmifltir Ray sert eloksallanmıfltır, alüminyum araba yuvası temiz eloksallanmıfltır
6 kayar iglidur® J/J200 elemanı birbirine karflı çift
DryLin® lineer yataklama
sistemi bir iflleme makinesinde
olarak ayarlanmıfl ve birlikte üç kılavuz yatak olarak
iflleyen kılavuz yatak görevi görürler
Üç kılavuz yata¤ın her birisi manuel veya otomatik
olarak ayarlanabilir
Uç plaka sert plastiktir
[email protected]
igus® GmbH
Tüm çelik parçalar galvanizli veya paslanmaz çeliktir
[email protected]
Hidrel A.fi.
Valf iflleme aflırı ortam
oluflturur
3.14
DryLin® T lineer yataklama sistemi pnömatik alet
de¤ifltirici kapılarda
Teknik Veriler
Kılavuzlama Rayları
Malzeme
Malzeme
Kaplama
Sertlik
Sürgü araba
Temel yapı
Malzeme
Kaplama
Sürgü elemanları
Cıvatalar, yaylar
Kapak
Maks. yüzey hızı
Sıcaklık aralı¤ı
Alüminyum, basınçla çekilmifl bölüm
Al Mg Si 0,5
Sert eloksallı alüminyum, 50 µm
500 HV
Alüminyum, çekilmifl bölüm
Al Mg Si 0,5
eloksallı alüminyum
Bakım gerektirmeyen kaymalı yatak iglidur®J
Paslanmaz çelik, galvanizli çelik
Plastik
15 m/s
-40 °C ile +90 °C arası
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
DryLin®
®
DryLin T – Teknik Bilgiler
Özgün nitelikler
Düflük atıllık oranı ile, yüksek ivmelenme ve kısa süreli 30 m/s’ye
kadar aflırı hızlar mümkündür
DryLin®T lineer yataklama sistemleri kuru çalıflır. Ya¤layıcılara kir
DryLin® T
birikmez
Ya¤layıcı olmadı¤ından, yiyecek, medikal ve temiz oda teknolojilerinde kullanım için tavsiye edilir
DryLin® T do¤rusal yataklama sistemleri korozyon dayanıklılı¤ından dolayı su altı kullanımı için de uygundur
Yüksek basınçlı suyla yıkama sisteme hasar vermez
Titreflim sönümlemesi ve aflırı sessiz çalıflma
Alüminym ray iyi ısı da¤ıtımı sa¤lar. Alüminyum yalnızca yüksek
hızlarda sürekli ısı tutar
Alüminyum ve iglidur® J kombinasyonu düflük bafllangıç kırılması
M0X
C0Y
Tip
C0Y
[kN]
C0(-Y)
[kN]
C0Z
[kN]
M0X
[Nm]
M0Y
[Nm]
M0Z
[Nm]
04-09
04-12
04-15
01-15
01-20
01-25
01-30
0,48
0,96
1,4
4
7,4
10
14
0,48
0,96
1,4
4
7,4
10
14
0,24
0,48
0,7
2
3,7
5
7
3,4
9,2
17
32
85
125
200
1,8
4,4
8
25
45
65
100
1,8
4,4
8
25
45
65
100
Faks:
DryLin® T ambalaj sektöründe zorlu kullanımda
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® T standart bilyalı yatak sistemleriyle aynı boyuttadır
+90-212-292 08 50
gücü sonucu verir
Z
C0Z
M0Z
M 0Y
Y
Tablo 3.2: DryLin T-01 – ‹zin verilen statik yük kapasitesi
®
C0(-Y)
Y
Grafik 3.5: Yük yönleri tanımlaması
10000
mm
1000
TK-01-15
TK-01-20
TK-01-25
TK-01-30
100
TK-04-15
Yük F [N]
TK-04-12
TK-04-09
y-yönü
z-yönü
10
0,1
1
10
Hız v [m/s]
Grafik 3.6: DryLin® T – ‹zin verilebilir dinamik yük
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
3.15
DryLin® T – Kılavuzlama Rayları
DryLin® T – Varyasyonlar
DryLin® T
DryLin® T geniflletilmifl manuel boflluk ayarı, otomatik versiyon
veya minyatür profil tasarımında teslim edilebilir.
DryLin® T – Ayarlanabilir boflluk
DryLin® T ön ayarlı teslim edilmektedir. Kullanıcı bofllu¤u manuel
olarak ayarlayabilir. Bu nedenle, sürtünen yüzeylerin konumunda
yükseklik farklarını telafi etmek mümkündür.
(Montaj notları için
sayfa 3.17)
Montajdan sonra, DryLin® T Otomatik arabaları kendinden ayarlanmaktadır. Kullanımda, uygulanan yük serbest bırakıldı¤ında bu araba
türünün bofllu¤u otomatik olarak tekrar azaltılabilir.
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
DryLin® T – Otomatik
(Montaj notları için
sayfa 3.17)
DryLin® T – Manuel sıkıfltırma
igus® GmbH
[email protected]
Hidrel A.fi.
[email protected]
Manuel kelepçeli DryLin® T serisi basit fonksiyonlar için gelifltirildi.
Kelepçeli polimerin sürtünme e¤ilimi vardır ve bu nedenle zamana
kelepçe gücünde düflüfl görülür (%70’e kadar). Bu nedenle, kelepçeli
DryLin® T tatbikatları sınırlıdır. DryLin® lineer sistemlerinin kelepçelenmesi için baflka alternatiflere ihtiyaç duyuyorsanız lütfen teknik
uzmanlarımızla irtibat kurun.
3.16
DryLin® T – A¤ır Hizmet
A¤ır Hizmet serisi kir, yapıflkan arka kısımlar, kıymık, çamur vs. gibi
en uç koflullarda kullanılır. iglidur® J’den üretilen polimer kayar elemanlar metal uç kapaklarla sabitlenmektedir ve kaybolmaz.
Bu sistem farklı boyutlarda teslim edilebilir: TW-01-20, TW-01-25
DryLin® T – Minyatür
DryLin® T minyatür sistemlerin bofllu¤u ayarlanamaz. Kayar elemanlar krom kaplamalı çinko kayar arabalara pozitif kilitleme ile (forma
takılı) monte edilmektedir. Bu sade, etkin tasarım rayları güçlü ve
aynı zamanda ekonomik hale getirir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
DryLin®
®
DryLin T – Ayarlama ve Montaj
Montaj notları
Oynar yatak LLZ veya LLY
LLZ
Z yönünde yanal montajlı oynar yatak
LLZ
Z yönünde yatay montajlı oynar yatak
Mühendislik tasarımı ve/veya montaj hakkında herhangi bir sorunuz
varsa lütfen teknik uzmanlarımızla irtibat kurun.
LLY
Y tönünde oynar yataklı ve yanal montaj arabalı yatay montaj
Bofllu¤un ayarlanması: DryLin® T
DryLin® T montaja hazır teslim edilmektedir. Kılavuz arabası bofllu¤u
fabrikada ayarlanmaktadır. Ön ayarlama her bir sistemin üzerinde
etkili olan güçler tarafından belirlenir. Özel gereksinimleriniz varsa,
özellikle sınırlı veya geniflletilmifl yatak bofllu¤u isteyip istemedi¤inizi
sipariflinizde belirtin. Gerekirse, DryLin® T do¤rusal yataklama sistemi bofllu¤u ayarlanabilir. Bu, arabada yük olmadı¤ında gerçekleflir.
1
Koruyucu kapa¤ı söktükten sonra, kilitleme somunlarını gevfletin
– Düzlerde genifllik:
TW-01-15 ve TW-01-20 için SW 5
TW-01-25 ve TW-01-30 için SW 7
2
4
1
Bir Allen anahtarı ile 3 kılavuz nokta yatak bofllu¤unu ayarlayın
– Allen anahtarı boyutları:
TW-01-15 ve TW-01-20 için 1,5 mm
TW-01-25 ve TW-01-30 için 2,0 mm
3
DryLin® T
Sabitlenmifl yatak
+90-212-292 08 50
Raylar ve kılavuz arabalar için montaj yüzeyleri, sistemde ba¤lanmayı önlemek için çok düz bir yüzeye (örne¤in frezelenmifl yüzey)
sahip olmalıdır. Temas yüzeylerindeki varyasyonlar ayarlanan daha
büyük bofllukla bir miktar (0,5 mm) telafi edilebilir. Boflluk ayarı
yalnızca yüksüz geçerlidir.
Sürgü elemanları
Faks:
Statik kayar elemanların çıkarılması ile oynar yatak oluflur.Raylar
arası maksimum paralellik hatası telafisi 0,5 mm’dir.Montaj sırasında,
oynar yata¤ın her iki yönde eflit oynamaya sahip olmasına dikkat
etmek önemlidir. Yandaki çizimlerde sabitlenmifl oynar yatak sisteminin tavsiye edilen tasarımını görebilirsiniz.
Ray
Telefon: +90-212-249 48 81
2 paralel raylı sistemler tasarlarken, bir taraf kayar yataklarla
kullanılmalıdır. Her montaj versiyonu için, tavsiye edilen bir sabitlenmifl oynar yatak çözümü bulunmaktadır. Bu montaj yöntemi raylar
arasında paralellik hataları bulundu¤unda kılavuzun takılması ve
sıkıflmasını önler.
2
Yanal kılavuzlama:
– daha az boflluk
+ daha fazla açıklık
mm
3 seviyeyi ayarladıktan sonra araba bofllu¤unu kontrol edin.
Yeterli ise, kilitleme somununu sıkın ve kapa¤ı takın.
Bofllukların aflırı azaltılmasının kayar elemanları sıkıfltırması
ve bofllu¤un ayar vidalarını gevfleterek yeniden ayarlanamaması gibi bir tehlike bulunmaktadır. Kayar elemanlar
ardından karflı taraftaki reset dü¤mesine basarak serbest
bırakılmaktadır. Ayarlama yayına karflıdan sert bastırın.
‹lgili ayar vidalarını zaten gevfletmifl olmalısınız. Bu amaçla
do¤ru ebatta pim kullanın:
TW-01-20 ve TW-01-15 için 2,5 mm
3.0 mm için TW-01-25
3.0 mm için TW-01-30
3
Dikey kılavuz sol
4
Dikey kılavuz sa¤
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
3.17
DryLin® T – Ayarlama ve Montaj
Bofllu¤un ayarlanması: DryLin® T Otomatik
DryLin® T
DryLin® T Otomatik serisi otomatik boflluk ayarına imkan tanır.
Otomatik olarak 0,1 mm’lik adımlarla bir yeniden ayarlama
gerçeklefltirilir. Boflluk 0,1 mm’den büyük ve sistem yüksüz oldu¤unda
yaylar ayarlanır kamayı hemen sıkmaktadır.
90°
1
1
2
2
Araba ray üzerindeyken, gergileri sola 90° çevirerek gevfletin
ve sökün. Boflluk otomatik olarak ayarlanacaktır.
3
3
Araba bofllu¤unu kontrol edin. Bu aflamada bir ince ayarlama
yapılabilir.
4
Arabayı istedi¤iniz zaman çıkartabilirsiniz. Bunun için, yalnızca
gergiyi deli¤e tekrar takın (adım 1’e bakın).
Sistem daima takılı olan 3 gergi ile teslim edilecektir. Arabayı
raya monte etmek için gereklidirler. Bu gergilerin sökülmesi
durumunda deliklere tekrar takılmaları ve 90° sa¤a çevrilmeleri
gerekmektedir.
90°
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Kilit
Kilidi aç
4
[email protected]
igus® GmbH
Profil Rayları Montajı
Profil raylar lineer yataklama sisteminin tüm yük ve torklarını alacaktır.
Lineer yataklama sisteminin performansı – özellikle paralel raylı sistemler için - montaj yöntemine ba¤lıdır. Montaj sırasında afla¤ıdaki
tavsiyelere uyun:
Tüm yüzeyler montaj öncesinde temiz olmalıdır. Profil raylar belirgin bir kenar boyunca monte edilir ve baflka bir referans çizgiye göre
hizalanır; ardından montaj vidaları elle sıkılır.
Vidalar afla¤ıdaki basamaklarda sıkılır:
tüm vidalar önce 30% MA (MA = son tork)
ardından her ikinci vidalama 70% MA
kalan vidalar 70% MA
iki vidada bir 100 % MA
kalan vidalar 100 % MA
[email protected]
Hidrel A.fi.
Düz Kenar Kullanımı
Düz kenarı iki profil rayı arasına yerlefltirin, referans rayda bir boflluk
mastarı ile hizalayın ve sabitleyin; ardından karflı tarafın profil rayını
düz kenardaki boflluk mastarı ile hizalayın.
3.18
Çeflitli ray boyutları için izin verilen son sıkma torkları (MA) afla¤ıda
belirtilmifltir.
TS-01-15: MA = 10 Nm
TS-01-20: MA = 14 Nm
TS-01-25: MA = 16 Nm
TS-01-30: MA = 35 Nm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
DryLin®
®
DryLin T – Ayarlanabilir boflluk – TK-01...
L
C
C1
C3
C6
C4
K2
H5
K1
h1
K3
A2
C2
DryLin® T
C5
h
C3
Manuel ayarlı bofllukla sürgü araba
b
Bakım gerektirmez, kuru kullanım
Korozyona dayanıklıdır
Sert eloksallanmıfl alüminyum raylar
Standart delik flekli simetrik C5 = C6
Parça No. A¤ırlık
L
a
C4 C5 C5 C6 C6 h
Maks. - 0,2
Min. Maks. Min. Maks.
[kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TS-01-15
TS-01-20
TS-01-25
TS-01-30
0,6
1,0
1,3
1,9
3960
3960
3960
3960
15
20
23
28
60
60
60
80
20
20
20
20
49
49
49
59
20
20
20
20
49
49
49
59
15,5
19,0
21,5
26,0
h1 DIN 912 b
ly
lz
Wby Wbz
Vidası
için K1 [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]
10,0
12,3
13,8
15,8
M4
M5
M6
M8
22 6440 4290 585 488
31 22570 11520 1456 1067
34 34700 19300 2041 1608
40 70040 40780 3502 2832
+90-212-292 08 50
DryLin® T Yataklama Rayları
Faks:
A1
Telefon: +90-212-249 48 81
a
H
H1
A
Siparifl örne¤i: TS-01-15, 2000, 2 m uzunlu¤unda TS-01-15 kılavuzlama rayıdır.
Montaj deli¤i olmayan raylar için, “montaj deliksiz” yatak ekini kullanın.
DryLin® T Yataklama Arabaları
Parça No.
A¤ırlık
H
A
C
± 0,35
[kg]
TW-01-15
TW-01-20
TW-01-25
TW-01-30
0,11
0,19
0,29
0,50
A1
A2
C1
C2
C3
± 0,35
H1
H5
± 0,35
K2
Difl
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
24
30
36
42
47
63
70
90
74
87
96
109
16,0
21,5
23,5
31,0
38
53
57
72
50
61
68
79
30
40
45
52
9
10
11
12
4,0
5,0
5,0
6,5
16,0
19,8
24,8
27,0
M
M
M
M
5
6
8
10
Tork
Maks.
[Nm]
1,5
2,5
6,0
15,0
DIN 912
Vidası
için K3
M
M
M
M
4
5
6
8
mm
Siparifl örnekleri: TW-01-20 bir yataklama arabası içindir
TW-01-20, LLy, y yönünde oynar yataklı bir kılavuz arabayı ifade eder
TW-01-20, LLz, z yönünde oynar yataklı bir kılavuz arabayı ifade eder
DryLin® TK Komple Sistem
Yapı – Parça No.
TK -01 -15 -2
,500
Ray uzunlu¤u (mm)
Araba sayısı
Ebat
Tip
Komple set
Bu siparifl örne¤i (TK-01-15-2, 500) 2 arabalı 15 ebadında
ve 500 mm ray uzunlu¤unda bir komple DryLin® sistemine denk gelmektedir.
Siparifl TK-01-15-2, 500, LLy, y yönünde oynar yataklı
komple bir sistemi ifade eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
3.19
DryLin® T – Otomatik – TKA-01...
L
C
C1
C3
C6
C4
K2
K1
H5
DryLin® T
h
C3
C5
h1
K3
A2
C2
Otomatik ayarlı araba
b
(otomatik boflluk ayarı)
Bakım gerektirmez, kuru kullanım
Korozyona dayanıklıdır
Sert eloksallanmıfl alüminyum raylar
A
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
a
H
H1
Standart delik flekli simetrik C5 = C6
A1
DryLin® T Kılavuzlama Rayları
Parça No. A¤ırlık
L
a
C4 C5 C5 C6 C6 h
Maks. - 0,2
Min. Maks. Min. Maks.
[kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TS-01-15
TS-01-20
TS-01-25
TS-01-30
0,6
1,0
1,3
1,9
3960
3960
3960
3960
15
20
23
28
60
60
60
80
20
20
20
20
49
49
49
59
20
20
20
20
49
49
49
59
15,5
19,0
21,5
26,0
h1 DIN 912 b
ly
lz
Wby Wbz
Vidası
için K1 [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]
10,0
12,3
13,8
15,8
M4
M5
M6
M8
22 6440 4290 585 488
31 22570 11520 1456 1067
34 34700 19300 2041 1608
40 70040 40780 3502 2832
Siparifl örne¤i: TS-01-15, 2000, 2 m uzunlu¤unda TS-01-15 kılavuzlama rayıdır
Montaj deli¤i olmayan raylar için, “montaj deliksiz” yatak ekini kullanın.
[email protected]
igus® GmbH
DryLin®T Kılavuzlama Arabaları Otomatik Boflluk Ayarıyla
Parça No.
A¤ırlık
H
A
C
A1 A2 C1
C2 C3
H1 H5
± 0,35
± 0,35
± 0,35
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TWA-01-15
TWA-01-20
TWA-01-25
TWA-01-30
0,11
0,19
0,29
0,50
24
30
36
42
47
63
70
90
68
81
90
103
16,0
21,5
23,5
31,0
38
53
57
72
50
61
68
79
30
40
45
52
9
10
11
12
4,0
5,0
5,0
6,5
16,0
19,8
24,8
27,0
K2Difl
M
M
M
M
5
6
8
10
Tork
Maks.
[Nm]
1,5
2,5
6,0
15,0
DIN 912
Vidası
için K3
M
M
M
M
4
5
6
8
Siparifl örne¤i: TWA-01-20 bir kılavuzlama arabası içindir
TWA-01-20, LLy, y yönünde oynar yataklı bir kılavuz arabayı ifade eder
TWA-01-20, LLz, z yönünde oynar yataklı bir kılavuz arabayı ifade eder
[email protected]
Hidrel A.fi.
DryLin® TKA Komple Sistem
3.20
Yapı – Parça No., Standart versiyon
TKA -01 -15 -2 ,500
Ray uzunlu¤u (mm)
Araba sayısı
Ebat
Tip
Komple set
Bu siparifl örne¤i (TKA-01-15-2, 500) 2 arabalı 15 ebadında
ve 500 mm ray uzunlu¤unda bir komple DryLin® T Otomatik
sistemine denk gelmektedir.
Siparifl TKA-01-15-2, 500, LLy, y yönünde oynar yataklı
komple bir sistemi ifade eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
DryLin®
®
DryLin T – Manuel sıkıfltırma – TK-01...HKA
L
C
C1
C3
C6
H5
K1
A2
h1
K3
DryLin® T
C4
K2
h
C3
C5
b
Manuel sıkıfltırmayla
Manuel ayarlı bofllukla sürgü araba
C2
Bakım gerektirmez, kuru kullanım
Korozyona dayanıklıdır
Sert eloksallanmıfl alüminyum raylar
Kz
A
DryLin® T Kılavuzlama Rayları
Parça No. A¤ırlık
L
a
C4 C5 C5 C6 C6 h
Maks. - 0,2
Min. Maks. Min. Maks.
[kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TS-01-15
TS-01-20
TS-01-25
TS-01-30
0,6
1,0
1,3
1,9
3960
3960
3960
3960
15
20
23
28
60
60
60
80
20
20
20
20
49
49
49
59
20
20
20
20
49
49
49
59
15,5
19,0
21,5
26,0
h1 DIN 912 b
ly
lz
Wby Wbz
Vidası
için K1 [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]
10,0
12,3
13,8
15,8
M4
M5
M6
M8
22 6440 4290 585 488
31 22570 11520 1456 1067
34 34700 19300 2041 1608
40 70040 40780 3502 2832
+90-212-292 08 50
H
A1
Faks:
a
Telefon: +90-212-249 48 81
Dk
H1
Ky
Standart delik flekli simetrik C5 = C6
Siparifl örne¤i: TS-01-15, 2000, 2 m uzunlu¤unda TS-01-15 kılavuzlama rayıdır
Montaj deli¤i olmayan raylar için, “montaj deliksiz” yatak ekini kullanın.
DryLin® T Manuel Sıkıfltırmalı Kılavuzlama Arabaları
Parça No.
TW-01-15
TW-01-20
TW-01-25
TW-01-30
HKA
HKA
HKA
HKA
Size
Ebat
Kz
[mm]
Ky
[mm]
Dk
[mm]
Thread
of
Kelepçe
theDifli
Clamp
15
20
25
30
19,0
18,0
17,0
20,0
11,5
15,0
19,0
21,5
20,0
28,0
28,0
28,0
M6
M8
M8
M8
mm
Siparifl örnekleri: TW-01-20 HKA manuel sıkıfltırmalı kılavuzlama arabası içindir
TW-01-20 HKA, LLy manuel sıkıflırmalı bir karaba ve y yönünde oynar yatak ifade eder
DryLin® TK HKA Komple sistem
Yapı – Parça No.
TK -01 -15 -2 ,500 HKA
Manuel sıkıfltırma
Ray uzunlu¤u (mm)
Araba sayısı
Ebat
Tip
Komple set
Bu siparifl örne¤i (TK-01-15-2, 500) 2 arabalı 15 ebadında
ve 500 mm ray uzunlu¤unda bir komple DryLin® sistemine denk gelmektedir.
Siparifl TK-01-15-2, 500, LLy, y yönünde oynar yataklı
komple bir sistemi ifade eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
3.21
DryLin® T – A¤ır Hizmet – TW-02...
H5
C
h1
DryLin® T
h
K1
K3
A2
C2
K2
b
A¤ır koflullar (kir, yapıflkan reçineler, talafllar, çamur,
vs.) için lineer yataklama ayakları
iglidur® J’den üretilen polimer kayar elemanlar metal
C5
uç kapaklarla sabitlenmektedir ve kaybolmaz.
C4
C6
L
Ebatlar TW-01 tasarımına ve standart döner bilyalı
yataklara eflittir.
A
Yataklama rayları TS-01-XX ile birlikte kullanılabilir,
H
a
H1
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Sayfa 3.19
DryLin® T Yataklama Rayları
Parça No. A¤ırlık
L
a
C4 C5 C5 C6 C6 h
Maks. - 0,2
Min. Maks. Min. Maks.
[kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TS-01-20
TS-01-25
TS-01-30
1,0
1,3
1,9
3960
3960
3960
20
23
28
60
60
80
20
20
20
49
49
59
20
20
20
h1 DIN 912 b
ly
lz
Wby Wbz
Vidası
için K1 [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]
49 19,0 12,3 M 5
49 21,5 13,8 M 6
59 26,0 15,8 M 8
31 22570 11520 1456 1067
34 34700 19300 2041 1608
40 70040 40780 3502 2832
Siparifl örne¤i: TS-01-15, 2000, 2 m uzunlu¤unda TS-01-15 kılavuzlama rayıdır
Montaj deli¤i olmayan raylar için, “montaj deliksiz” yatak ekini kullanın.
[email protected]
igus® GmbH
DryLin® T A¤ır Hizmet – Yataklama Arabaları
Parça No.
TW-02-20
TW-02-25
TW-02-30
A¤ırlık
H5
A
C
A2
[kg]
H
A 0,35
[mm]
H1
K2
K3
[mm]
C2
A 0.35
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
0,19
0,29
0,50
30
36
42
19,8
24,8
27,0
63
70
90
70
77
92
53
57
72
40
45
52
5,0
5,0
6,5
M6
M8
M10
M5
M6
M8
[email protected]
Hidrel A.fi.
DryLin® TW Komple Sistem
3.22
Yapı – Parça No.
TW -02 -20 -2
,500
Ray uzunlu¤u (mm)
Araba sayısı
Ebat
Tip
Komple set
Bu siparifl örne¤i (TW-02-20-2,500) 2 arabalı 20
ebadında, 500 mm ray uzunlu¤unda bir komple DryLin®
T A¤ır Hizmet sistemine denk gelmektedir.
Siparifl TW-02-20-2, 500, LLy, y yönünde oynar yataklı
komple bir sistemi ifade eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
DryLin®
®
DryLin T – Minyatür – TK-04...
L
C
C1
C5
C6
C4
A2
C2
DryLin® T
h
h1
K1
b
Bakım gerektirmez, kuru kullanım
3 ebat
Sürgü araba yuvası krom kaplama çinko dökümdür
iglidur® J polimer kayar elemanlar
A
Sert eloksallı alüminyum raylar
Y
K2
a
K3
DryLin® T Minyatür Raylar
Parça No. A¤ırlık
L
a
C4 C5 C5 C6 C6 h
Maks. - 0,2
Min. Maks. Min. Maks.
[kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TS-04-09
TS-04-12
TS-04-15
0,110
0,200
0,330
2000
2000
3000
9
12
15
20
25
40
5
5
10
14,5
19,5
29,5
5
5
10
h1 DIN 912 b
ly
lz
Wby Wbz
Vidası
için K1 [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]
14,5 6,3 4,6
19,5 8,6 5,9
29,5 10,8 7,0
M2
M3
M3
9,6
13
17
252
856
2420
169
574
1410
52
132
285
49
120
239
H1
H5
K2
Difl
Tork
Maks.
[Nm]
DIN 912
Vidası
için K3
M2
M3
M3
25
50
50
(M 2)
M 2 (M 3)
M 2 (M 3)
+90-212-292 08 50
A1
Faks:
Z
Standart delik flekli simetrik C5 = C6
Telefon: +90-212-249 48 81
H
Korozyona dayanıklıdır
H1
H5
Küçük montaj yüksekli¤i ve geniflli¤i
Siparifl örne¤i: TS-04-09, 200, 0,2 m uzunlu¤unda bir TS-04-09 minyatür raydır.
Montaj deli¤i olmayan raylar için, “montaj deliksiz” yatak ekini kullanın.
DryLin® T Minyatür Arabalar
Parça No.
A¤ırlık
[g]
TW-04-09
TW-04-12
TW-04-15
17
34
61
H
A
C
A1
± 0,2
-0,2
± 0,3
± 0,35
A2
C1
C2
± 0,35
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10
13
16
20
27
32
29
34
42
5,5
7,5
8,5
15
20
25
18
22
31
13
15
20
1,7
2,2
2,8
7,2
9,5
11
mm
( M...) = yeniden delinmifl
Siparifl örnekleri: TW-04-09 bir minyatür araba ifade eder
TW-04-09, LLy, y yönünde oynar yataklı bir minyatür arabayı ifade eder
TW-04-09, LLz, z yönünde oynar yataklı bir minyatür arabayı ifade eder
DryLin® TK-04 Komple Sistem
Yapı – Parça No.
TK -04 -15 -2
,500
Ray uzunlu¤u (mm)
Araba sayısı
Ebat
Tip
Komple set
Bu siparifl örne¤i (TK-04-15-2, 500) 2 arabalı 15 ebadında
ve 500 mm ray uzunlu¤unda bir komple DryLin® T miyatür sistemine denk gelmektedir.
Siparifl TK-04-15-2, 500, LLy, y yönünde oynar yataklı
komple bir sistemi ifade eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinT
3.23
DryLin® N – Minyatür Do¤rusal Yataklama Sistemi
Minyatür seri DryLin® N çeflitli geniflliklerde aflırı düflük profiller sunar. Tüm DryLin® ürünlerinde
oldu¤u gibi arabalar eloksallı alüminyum profilde gressiz veya ya¤sız çalıflır. Seçilen malzemeler ve eflsiz tasarım DryLin® N’yi maliyet etkin ve esnek bir kılavuzlama sistemi haline getirmektedir.
+90º
DryLin® N
–40º
Teknik Veriler
Sürgü elemanları:
Bakım gerektirmez
Malzeme:
iglidur® J*
Maks. yüzey hızı:
15 m/s
Sıcaklık aralı¤ı:
-40 °C ile +90 °C arası
Genifllik
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
* Di¤er malzemeler istek üzerinedir
17 mm
27 mm
40 mm
80 mm
DryLin® N’nin Avantajları
Küçük montaj yüksekli¤i ve geniflli¤i
Bakım gerektirmez ve kendinden ya¤lamalıdır
DryLin® N40 kapalı sistem
bir kılavuzlama arabalarında
Yüksek kir dayanımı
Korozyona mukavemetli
Düflük sürtünme katsayısında düflük aflınma
Alüminyum polimer kombinasyonu sayesinde hafiftir
Çok yüksek hız ve ivmelenme mümkündür
Krom Kaplamalı Çinko sürgülü araba blo¤u (N17 dıflında
[email protected]
igus® GmbH
De¤ifltirilebilir iglidur®J polimer kayar elemanlar
katı polimerdir)
Eloksallı alüminyum raylar
Stokta mevcuttur
DryLin® N80, siyah eloksallanmıfl spot ıflık ayarı
için kullanılmaktadır
Eloksallı alüminyum raylar
iglidur® J kaymalı yatak layneri
[email protected]
Hidrel A.fi.
Krom Kaplama Çinko araba Tip 01
3.24
Krom Kaplama Çinko araba Tip 02
DryLin® N80, 12 m/s’ye
kadar yüksek hızlı taflıma
için kayıfl tahrikli lineer
aktüatördür
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
DryLin®
DryLin® N – Malzeme Tablosu
N17
N27
N40
N80
Ray geniflli¤i
17 mm
27 mm
40 mm
80 mm
Montaj yüksekli¤i
6 mm
9,5 mm
9,5 mm
12 mm
Parça No. Araba
NW-02-17
NW-01-27
NW-02-40
NW-02-80
Parça No. Ray
NS-01-17
NS-01-27
NS-01-40
NS-01-80
Ray a¤ırlı¤ı
150 g/m
290 g/m
450 g/m
1140 g/m
Araba a¤ırlı¤ı
1,7 g
10,8 g/12,5 g
30 g
100 g
Maks. Ray uzunlu¤u
1960 mm
3000 mm
3000 mm
3960 mm
Fy
50 N
500 N
700 N
1000 N
Fz
50 N
500 N
700 N
1000 N
Genel Özellikler
DryLin® N
Sistem
5 Nm
10 Nm
32,4 Nm
0,18 Nm
2,5 Nm
6 Nm
15 Nm
Oynar yatak Y
●
●
●
●
Oynar yatak Z
●
●
●
●
Oynar yatak YZ
●
●
●
●
Ön yük (1N)
●
●
–
–
Kalıp versiyon
–
●
●
–
Düz delikli araba
–
●
–
–
Diflli delikli araba
●
●
●
●
Stokta mevcuttur
+90-212-292 08 50
0,31 Nm
My, Mz
Faks:
Mx
Telefon: +90-212-249 48 81
Yük kapasiteleri
mevcut
– mevcut de¤il
●
Table 3.3: Malzeme Bilgileri
1000
mm
100
Yük F [N]
Ebat 17
Ebat 27
Ebat 40
Ebat 80
10
0,1
1
10
Hız v [m/s]
Grafik 3.7: F x v fiema, maksimum izin verilen dinamik yükler
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
3.25
DryLin® N – Minyatür Do¤rusal Yataklama
NW 17
DryLin® N
En küçük DryLin® N serisi minimum ebatlar ve aynı zamanda yüksek yük taflıma kapasitesi ile karakterize edilmektedir. Bu seri ya¤lama
gerektirmez ve yüksek hızlı uygulamalarda kullanılabilir.
Oynar
Ön yük
Standart
NW 17 Ön yük
DryLin® N serisi NW 17 ön yük modeli normal NW 17 özelliklerine
sahip olmanın yanı sıra, raylarda otomatik ön stres alma sa¤lar. Bu
seri yüksek hareket hızlarına ulaflabilen ya¤lama gerektirmeyen
tasarımla karakterize edilir.
NW 27
NW 27 Ön yük
NW 17 Ön yükte oldu¤u gibi, DryLin® N’nin bu daha büyük NW 27
Ön yük modeli otomatik ön stres özel niteli¤ine sahiptir.
Standart 01
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
NW 27 serisi DryLin® N, 2 farklı versiyonda mevcuttur: Düz delikli
bir kızak ve diflli delikli bir kızak olarak. Bu seri yüksek hareket
hızlarına ulaflabilen ya¤lama gerektirmeyen tasarımla karakterize
edilir.
Standart 02
Ön yük
Kalıplı
Kalıplı
Bu versiyon pratikte NW-01/02-27 numaralı kanıtlanmıfl DryLin®
standart kızakla özdefltir. Ancak iglidur® J ile büyük miktarda satın
alınan parçaları birlefltirmek ve saklamak daha kolaydır. Yüksek
aflınma dayanıklılı¤ı ve düflük sürtünme katsayısı gibi özelliklerin
korunaca¤ını söylememize bile gerek yok.
Hızlı montaj
Daha kolay taflıma
NW 40
igus® GmbH
[email protected]
Hidrel A.fi.
[email protected]
Daha küçük serilerle karflılafltırıldı¤ında, NW 40 daha büyük yüklere dayanabilmektedir. Bu seri kızakları diflli deliklerle gelmektedir. Di¤er tüm DryLin® N serilerinde oldu¤u gibi, bu da yüksek hareket
hızlarına ulaflabilen ya¤lama gerektirmeyen tasarımla karakterize
edilmektedir.
3.26
NW 80
DryLin® N serilerinin en büyü¤ü düflük montaj yüksekliklerine izin
verirken, yüksek yük taflıma kapasitesi sunar. Bu seri ayrıca yüksek hareket hızlarına ulaflabilen ya¤lama gerektirmeyen tasarımla
karakterize edilir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
DryLin®
DryLin® N – Teknik Bilgiler
Oynar Yatak
NW-17
NW-27
NW-40
NW-80
LL Y
0,4
0,4
0,4
0,4
LL Z
0,4
0,8
0,4
0,8
LL YZ
●
●
●
●
NW-...
NW-... LLZ
NW-... LLY
NW-... LLYZ
DryLin® N
Tablo 3.4: mm olarak mevcut oynar yataklar
Sz. 17 ön gerilimli
NW-01-27
Sz. 27 montaj delikli
NW-01-27P
Sz. 27 ön gerilimli
NW-02-27
Sz. 27 diflli
NW-02-27P
Sz. 27 ön gerilimli
NW-11-27
Sz. 27 montaj delikli, kalıplı
NW-12-27
Sz. 27 diflli, kalıplı
NW-02-40
Sz. 40 diflli
NW-12-40
Sz. 40 diflli, kalıplı
NW-02-80
Sz. 80 diflli
Parça No. tek ray için:
NS-01-17
Ray geniflli¤i 17 mm
NS-01-27
Ray geniflli¤i 27 mm
NS-01-40
Ray geniflli¤i 40 mm
NS-01-80
Ray geniflli¤i 80 mm
+90-212-292 08 50
Sz. 17 diflli
NW-02-17P
Faks:
NW-02-17
Telefon: +90-212-249 48 81
Parça No. tek araba için:
DryLin® N bir sökme ünitesinde
Ba¤lantılı sistemler için Parça No. yapısı:
NK -02 -27 -02 ,500
LLZ
C5=20
Montajlı sistem
Araba tipi
01
ba¤lama delikli
02
diflli
11
ba¤lama delikli, üstten kalıplı, ebat 27
12
diflli, üstten kalıplı, ebat 27, 40
mm
Ebat
17/27/40/80
Araba sayısı
Ray uzunlu¤u, mm olarak
Araba seçenekleri
Bofl bırak:
Standart
LLZ:
Oynar z yönü
LLY:
Oynar y yönü
LLYZ:
Oynar y- ve z- yönü
P:
Ön yük (maks. 1N), sadece boyutlar 17/27
Ray seçenekleri
Bofl bırak:
Delikli standart
Yuva yok:
Deliksiz
C5 = ... mm
Delik bofllu¤u simetrik de¤ilse
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
3.27
DryLin® N – Minyatür Do¤rusal Yataklama NK-02-17
Veriler
DryLin® N
Parça No. araba
Parça No. ray
Ray a¤ırlı¤ı
Araba a¤ırlı¤ı
Maks. ray uzunlu¤u
Standart delik flekli
Mevcut ön yükleme
NW-02-17
NS-01-17
150 g/m
1,7 g
1960 mm
simetrik (C5 = C6)
1N
60
C6
C6==
20...49,5
20 ...49
mm
mm
20
14
max. 1960
9,6
S = min. 2
Delik min. Ø 5
M3
1
max. s + 2,5
min. s + 0,5
17 ±0,2
[email protected]
igus® GmbH
Vida sıkma
derinli¤i
6 ±0,3
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
C5 C5
= =
20...49,5
20 ...49
mm mm
M3 silindirik kafalı vidalar için
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707
Yük bilgisi
4
lz
50 N
b
= 33 mm
3
M x = 0,31 Nm
[email protected]
Hidrel A.fi.
M y = 0,18 Nm
M z = 0,18 Nm
3.28
50 N
4
ly
3
W = 200 mm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
DryLin®
DryLin® N – Minyatür Do¤rusal Yataklama NK-02-17 NK-01/02-27
Parça No. araba
Parça No. ray
Ray a¤ırlı¤ı
Araba a¤ırlı¤ı
Maks. ray uzunlu¤u
Standart delik flekli
Mevcut ön yük
Veriler, versiyon 02:
NW-01-27
NS-01-27
290 g/m
10,8 g
3000 mm
simetrik (C5 = C6)
1N
NW-01-27
NS-01-27
290 g/m
12,5 g
3000 mm
simetrik (C5 = C6)
1N
Versiyon 02: Diflli kabartmalı arabalar
40
C6 =
C6 =
20-49,5
20 -49
mm
60
20
mm
20
60
* Kılavuz arabaları uzunlu¤u versiyon NW-11-27 ve NW-12-27: 34 ± 0,7 mm
DIN 7984 / DIN 6912
DIN 84 / EN ISO 1707
M4 (maks. tork 1,2 Nm)
+90-212-292 08 50
30
Faks:
C5 =
C5 =
20-49,5
20 -49
mmmm
Telefon: +90-212-249 48 81
Versiyon 01: Düz delikli arabalar
Parça No. araba
Parça No. ray
Ray a¤ırlı¤ı
Araba a¤ırlı¤ı
Maks. ray uzunlu¤u
Standart delik flekli
Mevcut ön yük
DryLin® N
Veriler, versiyon 01:
s = min. 5
min. s - 1
max. s + 4,5
1,5
1,5
3
0,4
9,5 -0,4
1,5
0,8
Vida uzunlu¤u
14
0
22 -0,4
27
mm
Yük Bilgisi
500 N
500 N
l z = 588 mm
4
4
l z = 588 mm
M x = 5 Nm
M x = 5 Nm
x
x
y
y
z
z
500 N
4
l y = 6524 mm
Siparifl örne¤i:
M y = 2,5 Nm
M z = 2,5 Nm
500 N
l y = 6524 mm
4
NK-01-27-2, 500
Ek siparifl talimatları:
sayfa 3.27
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
3.29
DryLin® N – Minyatür Do¤rusal Yataklama NK-02-40
Veriler
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
DryLin® N
Parça No. araba
Parça No. ray
Ray a¤ırlı¤ı
Araba a¤ırlı¤ı
Maks. ray uzunlu¤u
Standart delik flekli
NW-02-40
NS-01-40
450 g/m
30 g
3000 mm
simetrik (C5=C6)
C5 = 20...49,5 (C5 = C6)
C6 = 20...49,5 (C6 = C5)
M4 (maks. tork 1,2 Nm)
[email protected]
igus® GmbH
Delik min. Ø 6,5
M4 silindirik kafalı vidalar için
Yük bilgisi
Opsiyon:
Ray için Polimer Uç kapak
Parça No. NSK-40
Iy = 970 mm4
Wb = 170 mm3
[email protected]
Hidrel A.fi.
Mx = 10 Nm
3.30
My = 6 Nm
Mz = 6 Nm
Siparifl örne¤i:
Iz = 26400 mm4
Wb = 660 mm3
NK-02-40-2, 500
Parça no. opsiyonlar hakkında daha fazla bilgi:
sayfa 3.27
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
DryLin®
®
DryLin N – Minyatür Do¤rusal Yataklama NK-02-80
Veriler
NW-02-80
NS-01-80
1140 g/m
100 g
3960 mm
simetrik (C5 = C6)
DryLin® N
Parça No. araba
Parça No. ray
Ray a¤ırlı¤ı
Araba a¤ırlı¤ı
Maks. ray uzunlu¤u
Standart delik flekli
80
68
56
igus
u
150
max. 3960
57
Faks:
40
M4
+90-212-292 08 50
C6 = 25 ... 99,5
Telefon: +90-212-249 48 81
C5 = 25 ... 99,5
Sıkma derinli¤i maks. 6,5 mm
45
12
–0
3
y
1.6
z
M4 (Maks. tork 2,0 Nm)
40
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
80
EN ISO 1707
mm
Yük Bilgisi
1000 N
4
Iz = 2900 mm My = 15 Nm
3
b = 380 mm Mz = 15 Nm
Mx = 32,4 Nm
1000 N
Siparifl örne¤i:
NK-02-80-2, 500
Parça no. opsiyonlar hakkında daha fazla bilgi:
sayfa 3.27
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinN
3.31
DryLin® W – Esnek Do¤rusal Kılavuzlama Sistemi
DryLin®W etkin maliyet, tam montajlı bir sistem olarak sunulmaktadır. DryLin® W tasarımı, tekli
ve çiftli ray konfigürasyonlarında tasarım esnekli¤i ve montaj kolaylı¤ı sa¤lar. Ray malzemesi
olarak sert eloksallanmıfl alüminyum kullanılmaktadır, bu nedenle DryLin® W düflük aflınma,
ya¤lamasız düflük sürtünme, kir ve toza dayanıklılık, düflük a¤ırlık ve sessiz çalıflma avantajları
sunar.
+90º
DryLin® W
–40º
Teknik Veriler
Sürgü elemanları:
Bakım gerektirmez
Malzeme:
iglidur® J / J200
Maks. yüzey hızı:
15 m/s
Sıcaklık aralı¤ı:
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
-40 °C ile +90 °C arası
DryLin® W’nin Avantajları
Kolay montaj, bakım gerektirmez
JUM laynerlerle basınçlı çinko dökümden üretilen ekonomik kızak
Kuru çalıflma özelli¤i sistemi kire dayanıklı hale getirir
Hafiftir ve sessiz çalıflır
Yüksek momentleri tolere eder
Tek eksenli sistemlere uygundur
Cam sektöründe bir durdurma dayana¤ı için kullanılan DryLin® W
Özgün nitelikler
Toz ve kire dayanıklıdır
Tasarım alanının esnek kullanımına imkan tanır
[email protected]
igus® GmbH
Yüksek momentleri desteklemek için düz ve genifl
Kuru çalıflma için düflük sürtünme katsayısı
Sa¤lam, korozyona maruz kalmaz ve aflınmaya dayanıklıdır
Düflük sesli çalıflma
Sert eloksallı alüminyumdan raylar
iglidur® J200 laynerler
DryLin® W bir konveyör
kayıflında kalıcı kullanımda
Ebatlar ticari alüminyum profillerle kullanıma izin vermektedir
Sert eloksallı alüminyum raylar
iglidur® J200 laynerler
Krom kaplamalı basınçlı çinko döküm yuva
Her bir ebat için 2 genifllik ve 3 uzunlukta eloksallı
[email protected]
Hidrel A.fi.
alüminyum montaj plakası
3.32
DryLin® W, igus Hareketli
Kablo Taflıma Kanalıyla
bir mürekkep püskürtmeli
yazıcıda
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinW
DryLin W – Teknik Bilgiler
Tip
WW-10-40-10
WW-10-40-15
WW-10-40-20
WW-10-80-10
WW-10-80-15
WW-10-80-20
WW-16-60-10
WW-16-60-15
WW-16-60-20
WW-20-80-15
WW-20-80-20
WW-20-80-25
Araba uzunlu¤u
[mm]
Araba geniflli¤i
[mm]
Coy
[N]
Coz
[N]
Mox
[Nm]
Moy
[Nm]
Moz
[Nm]
100
150
200
100
150
200
100
150
200
150
200
250
73
73
73
107
107
107
104
104
104
134
134
134
4800
4800
4800
4800
4800
4800
8400
8400
8400
12800
12800
12800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
8400
8400
8400
12800
12800
12800
96
96
96
178
178
178
240
240
240
525
525
525
170
290
410
170
290
410
270
480
690
670
990
1250
170
290
410
170
290
410
270
480
690
670
990
1250
DryLin® W
DryLin®
®
Ebat 6 [mm] Ebat 10 [mm] Ebat 16 [mm] Ebat 20 [mm]
Tek Ray – Yuvarlak
•
•
•
•
•
•
40*, 74*
58*
82*
• •
•
•
•
•
•
Tek Ray – Açılı
•
+90-212-292 08 50
DryLin® W – Ray Sistemleri
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
Tablo 3.5: Komple araba plakaları için yük kapasiteleri
Çift Ray
Lineer Yataklama Sistemi
* mm olarak ray geniflli¤i
10000
mm
1000
100
Yük F [N]
Ebat 06
Ebat 10
Ebat 16
Ebat 20
10
0,1
1
10
Hız v [m/s]
Grafik 3.8: F x v fiema, maksimum izin verilen dinamik yükler (4 yatak sistemi)
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinW
3.33
DryLin® W – Dizayn notları
DryLin® W
Tekli raylarla kullanılan, hareketli yataklar montajı kolaylafltırır
Drylin® WQ-kare profil montajı kolaylafltırmaktadır. Tüm yönler için
hareketli yataklar (+/- 1 mm) raylar arasındaki yanlıfl hizalama ve
paralellik hatalarını telafi etmektedir. Sistemin paralel hizalanması
ile önlenebilen sıkıflmayı kolayca ortadan kaldırmak zaman kazandırır.
Tüm yönler için hareketli yataklar (+/- 1 mm) yanlıfl hizalama
ve paralellik hatalarını telafi etmektedir.
DryLin® W bir profil ray sistemi olmasına karflın, x eksenindeki açısal
dönüfl hatalarını telafi etmektedir. +/- 7° açısal ayar telafisi burada
mümkündür. Bu, metal sacların montajı sırasında görüldü¤ü bilinen
zorlu¤u etkin bir flekilde ortadan kaldırır.
Sistem raylarıyla montaj
Mevcut oynar yatak yuvaları
Oynar
± 0,2
± 0,2
www.igus.de
LL – Yuvarlak
Sabit
Oynar
± 1,0
www.hidrel.com.tr
Sabit
± 1,0
[email protected]
igus® GmbH
LLY – Açılı
Sabit
Oynar
LLZ – Açılı
[email protected]
Hidrel A.fi.
+/- 7°
3.34
Döner – Açılı
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinW
DryLin® W – Aksesuarlar
DryLin® W – çeflitli kayar elemanlar
Özgün nitelikler
Hızlı de¤ifltirilebilir
“Hızlı ve yavafl"- hareket mümkündür
Malzeme iglidur® J200
Parça No. laynerler için yapı:
Kare raylar için kare layner WSQ-... ve yatak
J200QM-01-...
yuvaları için WJ200QM-...
J200UM-01-...Ø
Yuvarlak raylar için yuvarlak layner WS-... ve
yatak yuvası için WJ200UM-...
DryLin® W – Manuel sıkıfltırma
Özgün nitelikler
Basit yerlefltirme görevleri için
Düflük maliyetli versiyon
+90-212-292 08 50
Yuvarlak ve açılı versiyon mevcuttur
Faks:
Düflük aflınma
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® W
Düflük sürtünme
Üniversal uygunluk
Sıkıfltırma gücü sıkma torkuna ba¤lıdır
Sıkıfltırma sürtünme kilitlemesi ile artmaktadır
Basit fonksiyonlar için gelifltirilen DryLin® W manuel
sıkıfltırma
Parça No.: WHKA-10, WHKA-16 ve WHKA-20
mm
DryLin® W – dijital ölçüm cihazı
Özgün nitelikler
Kılavuzlama :
ayaklarının sa¤ (R) veya sol (L) montajı
Ölçüm prensibi:
manyetik fleritli manyetik (10 x 1,4 mm)
Çözünürlük:
Do¤ruluk:
0,1 mm
do¤ruluk: +/-(0,025 + 0,02 x ölçülen uzunluk [m])
Servis ömrü:
%100 açma zamanı 5 yıl
Çalıflma sıcaklı¤ı:
+0 °C ile +60 °C arası
Ekran:
LCD
Tekrar do¤rulu¤u
+- 1 Sayı
Mutlak ve yükselen ölçüm yöntemi
Do¤rudan, dijital konum göstergesiyle kablosuz ölçüm cihazı
Parça No.: WKM-10 / WKM-20
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinW
3.35
DryLin® W – Tek Ray – Açılı
www.igus.de
[email protected]
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
DryLin® W
4 Ebat : 5, 7,5, 11,5, 15 mm
DryLin® W Yataklama rayları – Açısal
Parça No.
[kg/m]
[mm]
da
-0,1
[mm]
WSQ-06
WSQ-10
WSQ-16
WSQ-20
0,23
0,54
0,94
1,41
14
20
27
36
5
7,5
11,5
15
Parça No.
C4
C5
Maks.
[mm]
C6
Min.
[mm]
C6
Maks.
[mm]
DIN 912
Vidası
için K1
h1
ly
lz
Wby
Wbz
[mm]
C5
Min.
[mm]
[mm]
[mm4]
[mm4]
[mm3]
[mm3]
60
120
120
120
20
20
20
20
49,5
79,5
79,5
79,5
20
20
20
20
49,5
79,5
79,5
79,5
M4
M6
M8
M8
4
5,5
3,5
4,5
2200
16100
33000
56500
640
3300
10800
34000
220
950
1700
2600
100
350
910
2100
WSQ-06
WSQ-10
WSQ-16
WSQ-20
A¤ırlık
H
[email protected]
Hidrel A.fi.
a
-0,3
[mm]
h
h2
G1
G2
A1
Q1
Q2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
3000
4000
4000
4000
14
25
27
27
4
5,5
7,5
9,5
7,5
11
14
20
18
27
33
38
10,5
17
19
21
13,5
18,5
25
30
17
–
32
37
15
–
28
37
* Standart delik flekli simetrik C5 = C6
DryLin® W yatak yuvaları
Parça No.
3.36
L
Maks.
[mm]
WJ200QM-01-06
WJ200QM-01-06 LLZ
WJ200QM-01-06 LLY
WJ200QM-01-10
WJ200QM-01-10 LLZ
WJ200QM-01-10 LLY
WJ200QM-01-16
WJ200QM-01-16 LLZ
WJ200QM-01-16 LLY
WJ200QM-01-20
WJ200QM-01-20 LLZ
WJ200QM-01-20 LLY
Hareketli Hareketli A¤ırlık
yatak
yatak ± 0,07
oynaması yönü
[g]
–
± 0,5
± 0,5
–
± 0,7
± 0,7
–
± 1,0
± 1,0
–
± 1,0
± 1,0
–
z
y
–
z
y
–
z
y
–
z
y
16
16
16
41
41
41
100
100
100
190
190
190
B
C1
C3
A3
K2
K3
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Coy
[N]
18
18
18
26
26
26
34,5
34,5
34,5
42,5
42,5
42,5
19
19
19
29
29
29
36
36
36
45
45
45
10
10
10
16
16
16
18
18
18
27
27
27
4,5
4,5
4,5
6,5
6,5
6,5
9
9
9
9
9
9
M4
M4
M4
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M3
M3
M3
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
420
420
420
1200
1200
1200
2100
2100
2100
3200
3200
3200
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
Stat. Yük Kapa.
Coz+
Coz[N]
[N]
420
420
420
1200
1200
1200
2100
2100
2100
3200
3200
3200
140
140
140
250
250
250
400
400
400
500
500
500
www.igus.de/tr/DryLinW
DryLin®
®
DryLin W – Tek Ray – Yuvarlak
Parça No.
A¤ırlık
WS-10
WS-16
WS-20
[kg/m] [mm]
0,62
18
0,98
27
1,32
36
Parça No.
WS-10
WS-16
WS-20
C4
H
da
-0,1
[mm]
10
16
20
di
L
a
Maks. -0,3
[mm] [mm] [mm]
–
4000
27
8
4000
27
10,2 4000
27
h
h2
G1
G2
A1
Q1
Q2
[mm]
5,5
7,5
9,5
[mm]
9
14
20
[mm]
27
33
38
[mm]
17
19
21
[mm]
16,5
25
30
[mm]
–
32
37
[mm]
–
28
37
C5
Maks.
[mm]
C6
Min.
[mm]
C6
Maks.
[mm]
DIN 912
Vidası
için K1
h1
ly
lz
Wby
Wbz
[mm]
C5
Min.
[mm]
[mm]
[mm4]
[mm4]
[mm3]
[mm3]
120
120
120
20
20
20
79,5
79,5
79,5
20
20
20
79,5
79,5
79,5
M6
M8
M8
5,5
3,5
4,5
19000
36000
57100
2850
12900
35000
1000
1800
2700
310
940
1900
+90-212-292 08 50
Faks:
DryLin® W Yataklama rayları – Yuvarlak
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® W
3 Ebat Ø: 10, 16, 20 mm
* Standart delik flekli simetrik C5 = C6
mm
DryLin® W yatak yuvaları
Parça No.
WJ200UM-01-10
WJ200UM-01-16
WJ200UM-01-20
Hareketli Hareketli A¤ırlık
yatak
yatak ± 0,07
oynaması yönü
[g]
–
–
–
–
–
–
41
100
190
B
C1
C3
A3
K2
K3
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Coy
[N]
26
34,5
42,5
29
36
45
16
18
27
6,5
9
9
M6
M8
M8
M5
M6
M6
1200
2100
3200
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
Stat. Yük Kapa.
Coz+
Coz[N]
[N]
1200
2100
3200
250
400
500
www.igus.de/tr/DryLinW
3.37
DryLin® W – Çift Ray
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
DryLin® W
3 Ebat Ø: 10, 16, 20 mm
DryLin® W Yataklama rayları
Parça No.
A¤ırlık
L
Maks.
[mm]
a*
-0,3
[mm]
b
h
h2
G2
a1
[kg/m]
da
-0,1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1,00
1,50
1,96
3,30
10
10
16
20
4000
4000
4000
4000
40
74
54
74
40
74
58
82
5,5
5,5
7,5
9,5
9
9
14
20
17
17
19
21
–
40
–
40
WS-10-40
WS-10-80
WS-16-60
WS-20-80
[email protected]
igus® GmbH
* WS-10-40 ve WS-16-60 merkezi delinmifl seri
* WS-10-80 ve WS-20-80 iki paralel delme serisi
Parça No.
WS-10-40
WS-10-80
WS-16-60
WS-20-80
C4
C5
Maks.
[mm]
C6
Min.
[mm]
C6
Maks.
[mm]
DIN 912
Vidası
için K1
G3
ly
lz
Wby
Wbz
[mm]
C5
Min.
[mm]
[mm]
[mm4]
[mm4]
[mm3]
[mm3]
120
120
120
120
20
20
20
20
79,5
79,5
79,5
79,5
20
20
20
20
79,5
79,5
79,5
79,5
M6
M6
M8
M8
5,5
5,5
3,5
4,5
91000
388000
367600
1080000
5100
6100
26100
78700
3600
9200
9900
21000
590
650
1900
4000
* Standart delik flekli simetrik C5 = C6
DryLin® W yatak yuvaları
[email protected]
Hidrel A.fi.
Parça No.
3.38
WJ200UM-01-10
WJ200UM-01-16
WJ200UM-01-20
Hareketli Hareketli A¤ırlık
yatak
yatak ± 0,07
oynaması yönü
[g]
–
–
–
–
–
–
41
100
190
B
C1
C3
A3
K2
K3
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Stat. Yük Kapa.
Coy
Coz+
Coz[N]
[N]
[N]
26
34,5
42,5
29
36
45
16
18
27
6,5
9
9
M6
M8
M8
M5
M6
M6
1200
2100
3200
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
1200
2100
3200
250
400
500
www.igus.de/tr/DryLinW
DryLin®
®
DryLin W – Kılavuz Kızaklar, monteli
Parça No.
WW-10-40-10
WW-10-40-15
WW-10-40-20
WW-10-80-10
WW-10-80-15
WW-10-80-20
WW-16-60-10
WW-16-60-15
WW-16-60-20
WW-20-80-15
WW-20-80-20
WW-20-80-25
Uygun
Ray
Parça No.
A¤ırlık
A
C
[kg]
H2
±0,17
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
WS-10-40
WS-10-40
WS-10-40
WS-10-80
WS-10-80
WS-10-80
WS-16-60
WS-16-60
WS-16-60
WS-20-80
WS-20-80
WS-20-80
0,29
0,34
0,40
0,34
0,42
0,50
0,71
0,84
0,97
1,20
1,30
1,50
73
73
73
107
107
107
104
104
104
134
134
134
100
150
200
100
150
200
100
150
200
150
200
250
A2
60
60
60
94
94
94
86
86
86
116
116
116
C2
87
137
187
87
137
187
82
132
182
132
182
232
K2
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
24
24
24
24
24
24
35
35
35
44
44
44
Coy
[N]
Coz
[N]
Stat. Yük Kapa.
Mox Moy Moz
[Nm] [Nm] [Nm]
4800 4800
4800 4800
4800 4800
4800 4800
4800 4800
4800 4800
8400 8400
8400 8400
8400 8400
12800 12800
12800 12800
12800 12800
96
96
96
178
178
178
240
240
240
525
525
525
170
290
410
170
290
410
270
480
690
670
990
1250
+90-212-292 08 50
Faks:
DryLin® W kılavuz kızaklar, monteli
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® W
3 Ebat Ø: 10, 16, 20 mm
170
290
410
170
290
410
270
480
690
670
990
1250
mm
Parça No. komple sistem için:
WK-10-40-15-01,1500 mm
Ray uzunlu¤u
Araba plakası sayısı
Araba plakası uzunlu¤u
Destek geniflli¤i
fiaft çapı
Komple sistem
Siparifl örne¤i, komple sistem:
WK-10-40-15-01, 1500, 1500 mm raylı ve 150 mm uzunlukta ve
40 mm genifllikte kılavuz kızaktan oluflan komple bir sistem ifade
eder.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinW
3.39
DryLin® R
DryLin® R – Do¤rusal Yataklar, Hızlı ve Sessiz
+90º
+250º
– 40º
0-1 0º
Katı polimerden üretilen DryLin® R do¤rusal yataklar standart rulmanlı yataklara boyut olarak
eflittir. Tamamen aflınmaya dayanıklı iglidur® J malzemesinden üretilmektedir teknik ve fiyat
avantaji sa¤lar.
iglidur® J
iglidur® X
®
iglidur J200
Teknik Veriler
Laynerler: Bakım gerektirmez
Malzemeler
iglidur® J
iglidur® J200
iglidur® X
Maks. hız: 15 m/s’ye kadar
fiaft malzemeleri:
Eloksallanmıfl alüminyum
Kasası sertlefltirilmifl çelik
Paslanmaz çelik
So¤uk haddelenmifl çelik
karbon elyaf
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Sert krom kaplamalı
DryLin® R’nin Avantajları
Kendinden ya¤lamalı
Standart döner bilyalı yataklarla boyutlari aynıdır
Bakım gerektirmez
Titreflim sönümlemesi
Aflırı kirli koflullarda kullanılabilir
Keçe veya silici gerekmez
Su altında suyun fazla oldu¤u koflullarda kul-
fiaft paralellik hatasını telafi eder (03 serisi)
lanılabilir
Takmak ve de¤ifltirmek kolaydir
DryLin® R aflırı kirli
koflullarda kullanılabilir
Eloksallanmıfl alüminyumdan
Paslanmaz çelik adaptör
Eloksallanmıfl alüminyumdan
standart flanfllı yuva
[email protected]
igus® GmbH
standart adaptör
[email protected]
Hidrel A.fi.
R
yüksek
DryLin®
sıcaklıktaki ortamlarda
kullanılabilir
3.40
DryLin®
R
agresif
kimyasallar içeren tatbikatlarda kullanılabilir
Standart iglidur® J layner
Yüksek sıcaklı¤a dayanıklı
iglidur® X layner
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Malzeme Tablosu
Genel Özellikler
Yo¤unluk
iglidur® J
Birim
g/cm3
iglidur® J200 Test Yöntemi
1,49
1,44
1,72
Sarı
Siyah
Koyu gri
% a¤ırlık
0,3
0,1
0,2
Renk
23 °C / %50 r.F.’de maks. nem emilimi
iglidur® X
DIN 53495
% a¤ırlık
1,3
0,5
0,7
µ
0,06 - 0,18
0,09 - 0,27
0,11- 0,17
p x v de¤eri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,34
1,32
0,3
Elastikiyet modülü
MPa
2.400
8.100
2.800
DIN 53457
Burulma gücü 20 °C
MPa
73
170
58
DIN 53452
Baskı Kuvveti
MPa
60
100
n.d.
‹zin verilen statik yüzey basıncı (20 °C’de)
MPa
35
150
23
74
85
70
DryLin® R
Maks. nem emilimi
Kayma sürtünme katsayısı, çeli¤e karflı dinamik
Mekanik Özellikler
Maks. uzun süreli tatbikat sıcaklı¤ı
°C
90
250
90
Maks. kısa süreli tatbikat sıcaklı¤ı
°C
120
315
120
Min. tatbikat sıcaklı¤ı
°C
-50
-100
-50
Termal iletkenlik
W/m x K
0,25
0,6
0,24
ASTM C 177
Termik genleflme katsayısı (23 °C’de)
K -1 x 10
10
5
8
DIN 53752
-5
Elektriksel Özellikler
Özgül hacim mukavemeti
Ωcm
> 1013
< 105
> 108
DIN IEC 93
Yüzey basıncı
Ω
> 1012
< 103
> 108
DIN 53482
Faks:
Fiziksel ve termal özellikler
+90-212-292 08 50
DIN 53505
Telefon: +90-212-249 48 81
Yüzey D sertli¤i
Tablo 3.6: Malzeme Bilgileri
1000
100
mm
Konsol flaft –
çelik/paslanmaz çelik
10
Konsol flaft – sert elok
sallanmıfl alüminyum
F/Çap [N]
1
Desteklenen flaft –
çelik/paslanmaz çelik
0,1
0,1
1
10
Desteklenen flaft –
Sert eloksallanmıfl
alüminyum
v [m/s]
Grafik 3.9: DryLin® R – Eflde¤er çaplarda izin verilen dinamik yük karflılafltırması
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.41
DryLin® R – Teknik Bilgi
DryLin® R
DryLin® R Do¤rusal Yataklar
Kire dayanıklıdır
DryLin® R – Siparifl örne¤i:
T J U M - 03 - 20
[email protected]
[email protected]
www.igus.de
igus® GmbH
Hidrel A.fi.
www.hidrel.com.tr
‹ç çap, nominal
3.42
Yuva tipi
01 = Standart
02 = ‹nce duvarlı
03 = Kendinden merkezlemeli
05 = Yatak yuvası, kısa
06 = Yatak yuvası, uzun
Ölçüm sistemi
M = Metrik
I
= ‹nç
J
= Japan-Standart
Yatak tasarımı
U = U konfigürasyonlu layner
L
= Seri L1
Z
= Pres ba¤lantılı silindirik yatak
Yatak malzemesi
J
= iglidur® J layner (standart)
L
= iglidur® L100 preste geçirilmifl yatak
X = iglidur® X yüksek sıcaklıklar için,
yuvarlak yatak
W = iglidur® W300 yuvarlak yatak
J200 = iglidur® J200
Yerlefltirme
R = Kapalı
O = Açım
T
= Ayrık
F
= Flanfl
DryLin® standart yuvarlak yataklar, bir eloksallanmıfl alüminyum
alüminyum adaptöre mekanik olarak uyacak flekilde üretilmifl de¤ifltirilebilir iglidur® J, J200 veya X laynerden oluflur. Layner eksenel olarak
çıtçıt halka oyu¤u ile tutturulmaktadır. Katı polimerden üretilen DryLin®
R do¤rusal yataklar standart rulmanlı yataklara boyut olarak eflittir.
Tamamen aflınmaya dayanıklı iglidur® J, J200 veya X malzemesinden üretilirler ve açık fiyat avantajının yanı sıra teknik avantajlar
sunabilirler. Bu nedenle makine parçalarının genellikle paslanmaz
çelik oldu¤u tatbikatlar, örne¤in gıda ve dolgu ekipmanı, sert plastik
yatakların kullanımına çok uygundur. Ek yük tasarrufu da kolaylıkla
elde edilebilir. Her iki tasarım tavsiye edilen toleranslarımıza sahip
yuvalara montaj için tasarlanmıfltır. Yataklar bilyalı yataklarla aynı
flekilde elastik halkalarla tutulmaktadır. 02 dizayn serisinin dar
tasarımı yuvaya preste geçirilmifl veya ba¤lanmıfltır. Bu amaç için
standart ticari yapıfltırıcılar kullanılabilir.
Kir, toz, lifler
Tüm do¤rusal yatakların önemli bir özelli¤i kir ve aflındırıcı parçacıklara
toleranslarıdır. Pek çok geleneksel yatak sistemi için, kir birikmesini önleyecek flekilde silici veya keçe kullanılması tavsiye edilir. Baflka
hiçbir sistemin toz, keten elyafı ve kaba kirde DryLin® kadar tasarım
avantajı bulunmamaktadır. ‹nce film bölümleriyle ba¤lanan tekli kaymalı pedleri kullanan patentli yatak yüzeyi tasarımı kirli ortamlar için
performans faydaları sa¤lar. Kir flaft üzerinde ıslansa bile tekli kılavuz
pedlerle slinmekte ve açık alanlara taflınmktadır. DryLin® yatakların
kayan bölümleri tüm kirleticilerden temizlenmifl olan flaftta kayar.
Ayrılabilir lineer yataklar
Teknik uygulanabilirli¤i zorlayan veya aflırı sert ortamlardaki tatbikatlar genellikle lineer yatakların sıklıkla de¤ifltirilmesini gerektirmektedir. Pek çok durumda, DryLin® servis ömrünü birkaç kat arttırabilir.
Ancak aflırı tatbikatlarda DryLin® ile bile yatakların de¤ifltirilmesi
zorunludur. Yalnızca polimer yatak gömle¤inin de¤ifltirilmesi gerekti¤i
için DryLin® lineer yataklar bu tür durumlarda önemli maliyet düflüflü
sa¤layabilir. Bu, yedek parça masraflarında %90’ın üzerinde bir
düflüfl anlamına gelmektedir. iglidur® J layner kolaylıkla de¤ifltirilebilirken, bilya yataklı kafes de¤ifltirilemez. Ayrılabilir adaptörler dizisi
daha da büyük maliyet tasarrufu sunmaktadır. fiaftların artık
yuvasından sökülmesi gerekmemektedir. Adaptörün iki kovanı çok
kolay açılabilir. ‹çerdeki yüksek performanslı polimer yatak ayrılabilirdir
ve kolaylıkla flafttan çekilerek çıkartılabilir. fiafta yeni bir yatak gömle¤i
takın, iki adaptör yarısını birlefltirin, takın – tamamlandı! Ayrılabilir
DryLin® yataklarının bu serisi ile montaj süresi minimum seviyeye
düflürülebilir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin – Oynar Yatak/Kendinden Hizalanır
Kendinden Hizalanır Yataklar
Otomatik Ayarlı Drylin® R
DryLin® R
DryLin® R do¤rusal yataklar 03 tasarım serisinde paralel flaftlı tatbikatlarda muhteflem avantajlar sunmaktadır. Geometrik yapıları
sayesinde hizalama ve paralellik hatalarını telafi edebilmektedirler
ve tahrik mekanizmasından en uzakta olan flaftta kullanılmalıdırlar.
Dizayn, otomatik ayarlama için alüminyum adatörün dıfl çapında
küresel bir alan sa¤lar. fiaft toplam çıkıntılı yüzeyde bulundu¤undan
dolayı yük kapasitesindeki düflüfller önlenir.
Seri RJUM-03 / OJUM-03
± 0,5°
Seri RJUM-06 LL / OJUM-06 LL
± 3,5°
Telafi Açısı için Eksenel Hatalar
+90-212-292 08 50
DryLin® R kendinden hizalanır yataklar sert eloksallanmıfl olarak
sa¤lanır. Telafi ayarlaması sırasında alüminyum yatak yuvaya girerse, bu yüzeyler en yüksek aflınma dayanımı garanti etmektedir.
Resim 3.7: Küresel DryLin® adaptörleri hizalama hatalarını telafi
edebilir. Sert eloksallanmıfl bir kaplama alüminyum muhafazayı
aflınmaya karflı korumaktadır.
Faks:
‹ki flaft arasındaki paralellik hatalarını telafi etmek için, dıfl çap
yerlefltirme deli¤i çapından (boyuta göre) 0,2 - 0,3 mm daha küçük
olacak flekilde tasarlanmalıdır. Takılmı O-ringlerin kullanımıyla, bu
yataklar elastik bir yatak yuvasına sahiptir.
Yatak ve yuva arasındaki boflluk olası flaft yanlıfl hizalaması için
maksimum telafiye imkan tanır.
Telefon: +90-212-249 48 81
Yata¤ın tamamında düzenli yük da¤ılımı oldu¤undan dolayı, kendinden hizalanan DryLin® do¤rusal yataklarda kenar yüklenmeleri
görülmez. Olumsuz koflullarda bile yük çıkıntılı yüzeyin tamamı
tarafından desteklenmektedir.
Tablo 3.7: Açı hatalarının telafisi
Seri RJUM-03 / OJUM-03
± 0,1 mm
Seri RJUM-06 LL / OJUM-06 LL
± 3 mm
Tablo 3.8: Paralellik hatalarının telafisi
Resim 3.8: Entegre boflluk ve O-ring kullanımı ile, 03 dizayn
serisi kendinden hizalanır DryLin® R yataklar paralellik hatalarını
telafi edebilir.
mm
Ürün Yelpazesi:
RJUM-03:
OJUM-03:
TJUM-03:
S. 3.52
S. 3.63
S. 3.53
OJUM-06 LL: RJUM-06 LL:
S. 3.65
S. 3.61
Resim 3.9: 06 LL dizayn serisi kendinden hizalamalı DryLin® R
yatakları ± 3mm’ye kadar olan paralellik hatalarını telafi edebilir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.43
DryLin® R – Layner JUM-01, mm
d2
Y
yapı – parça no.
Y 2:1
J U M-01-10
Ebat
Standart
Metrik
Layner
iglidur® J
t
d1
r
DryLin® R
b1
z
Özgün nitelikler
Kuru çalıflırken çok düflük sürtünme
Çok düflük nem emilimi
katsayısı
Yüksek kimyasal mukavemet
Çok yüksek aflınma mukavemeti
Döner, sallanan ve do¤rusal hareketler için
Bakım gerektirmez
uygundur
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Stokta mevcuttur
Titreflim sönümlemesi
Parça No.
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Ebatlar [mm] ve A¤ırlık
d1
[mm]
Tolerans*
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
r
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
- 0,1
- 0,1
- 0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
6,0
A¤ırlık
[g]
- 0,2
JUM-01-10
JUM-01-12
JUM-01-16
JUM-01-20
JUM-01-25
JUM-01-30
JUM-01-40
JUM-01-50
10
12
16
20
25
30
40
50
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,04- 0,085
0,04- 0,085
0,05- 0,100
12
14
18
23
28
34
44
55
29
31
35
44
57
67
79
99
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
0,98
1,38
1,82
3,25
5,80
11,15
18,01
32,60
Montaj Çizimleri
Yerlefltirme Deli¤i, Ebatlar [mm]
3.44
fiaft
di
B
r
t
f
z
Ebadı [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
H7
h10
+ 0,05
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,2
10
12
16
20
25
30
40
50
12
14
18
23
28
34
44
55
29
32
36
45
58
68
80
100
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,6
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
5,1
6,1
JUM-01-10
JUM-01-12
JUM-01-16
JUM-01-20
JUM-01-25
JUM-01-30
JUM-01-40
JUM-01-50
Ø di
f
Ø
B/2
ØZ
t
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
B
Parça No.
r
JUM-01 serisi laynerlerin kullanım yerleri:
RJUM-01:
RJUM-03:
TJUM-01:
TJUM-03:
RJUM-06:
FJUM-01:
FJUM-02:
S. 3.49
S. 3.52
S. 3.51
S. 3.53
S. 3.60
S. 3.66
S. 3.67
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
fiaftlar
S. 3.80
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R - Layner JUMO-01, mm - desteklenen flaftlar için
d2
Yapı – Parça No.
Y 2:1
J U M O-01-10
Çap
Standart
Açık
Metrik
Layner
iglidur® J
t
d1
r
b1
z
W
DryLin® R
Y
Özgün nitelikler
Titreflim sönümlemesi
Çok düflük nem emilimi
Kuru çalıflırken çok düflük sürtünme katsayısı
Yüksek kimyasal mukavemet
Çok yüksek aflınma mukavemeti
Döner, sallanan ve do¤rusal hareketler için
Bakım gerektirmeyen kuru çalıflma
uygundur
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Parça No.
d1
[mm]
Tolerans*
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
W
[mm]
+ 0,2
r
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
- 0,1
- 0,1
- 0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
6,0
A¤ırlık
[g]
- 0,2
JUMO-01-10
JUMO-01-12
JUMO-01-16
JUMO-01-20
JUMO-01-25
JUMO-01-30
JUMO-01-40
JUMO-01-50
10
12
16
20
25
30
40
50
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,04- 0,085
0,04- 0,085
0,05- 0,100
12
14
18
23
28
34
44
55
29
31
35
44
57
67
79
99
7,3
9,0
11,6
12,0
14,5
16,6
21,0
25,5
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
Montaj Çizimleri
Yerlefltirme Deli¤i, Ebatlar [mm]
B
B/2
Nominal di
B
W
r
t
f
z
Ebat [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ø
H7
h10
+ 0,2
+0,05
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,2
10
12
16
20
25
30
40
50
12
14
18
23
28
34
44
55
29
32
36
45
58
68
80
100
7,3
9,0
11,6
12,0
14,5
16,6
21,0
25,5
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,6
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
5,1
6,1
r
JUMO-01-10
JUMO-01-12
JUMO-01-16
JUMO-01-20
JUMO-01-25
JUMO-01-30
JUMO-01-40
JUMO-01-50
Ø di
t
Parça No.
0,8
1,7
2,5
4,2
5,9
12,0
20,0
36,0
Faks:
Ebat [mm] ve A¤ırlık
+90-212-292 08 50
Stokta mevcuttur
Telefon: +90-212-249 48 81
Desteklenen flaftlar için açık tasarım
mm
ØZ
W
f
JUMO-01 serisi laynerlerin kullanım yerleri:
OJUM-01:
OJUM-03:
OJUM-06:
S. 3.62
S. 3.63
S. 3.64
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.45
DryLin® R - Layner JUM-02, mm - ekstra kısa layner
Yapı – Parça No.
Y
Y 2:1
J U M-02-10
d2
Çap
Kısa v.
Metrik
Layner
iglidur® J
d1
t
b1
r
DryLin® R
z
Özgün nitelikler
Kuru çalıflırken çok düflük sürtünme
Çok düflük nem emilimi
katsayıları
Yüksek kimyasal mukavemet
Çok yüksek aflınma mukavemeti
Döner, sallanan ve do¤rusal hareketler için
Bakım gerektirmeyen kuru çalıflma
uygundur
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Stokta mevcuttur
Titreflim sönümlemesi
Parça No.
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Ebatlar [mm] ve A¤ırlık
d1
[mm]
Tolerans*
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
r
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
- 0,1
- 0,1
- 0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
6,0
- 0,2
JUM-02-10
JUM-02-12
JUM-02-16
JUM-02-20
JUM-02-25
JUM-02-30
JUM-02-40
JUM-02-50
10
12
16
20
25
30
40
50
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,03 - 0,070
0,04- 0,085
0,04- 0,085
0,05- 0,100
12
14
18
23
28
34
44
55
25
27
29
29
39
49
59
69
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
B
fiaft
[mm]
di
[mm]
B
[mm]
r
[mm]
t
f
z
[mm] [mm] [mm]
Ø
H7
h10
+0,05
+0,1
+0,5
+0,2
10
12
16
20
25
30
40
50
12
14
18
23
28
34
44
55
26
28
30
30
40
50
60
70
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,6
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
5,1
6,1
B/2
ØZ
JUM-02-10
JUM-02-12
JUM-02-16
JUM-02-20
JUM-02-25
JUM-02-30
JUM-02-40
JUM-02-50
Ø di
f
Parça No.
0,98
1,38
1,82
3,25
5,80
11,15
18,01
32,60
t
[email protected]
Montaj Çizimleri
Ebat [mm]
igus® GmbH
A¤ırlık
[g]
[email protected]
Hidrel A.fi.
r
3.46
JUM-02 serisi laynerlerin kullanım yerleri:
RJUM-02:
RJUM-05:
TJUM-05:
S. 3.54
S. 3.56
S. 3.58
RJUME-05:
S. 3.57
FJUMT-01:
S. 3.68
FJUMT-02:
S. 3.68
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
fiaftlar
S. 3.80
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Layner JUM-11, mm – düflük boflluk
d2
Yapı – Parça No.
J U M -11-10
Y 2:1
Çap
Netlik
Metrik
Tasarım
iglidur® J
t
b1
d1
r
z
DryLin® R
Y
Özgün nitelikler
Daha büyük yatak alanı = daha uzun
Düflük sürtünme katsayısı
servis ömrü
Optimize aflınma davranıflı
Düflürülmüfl maksimum yatak bofllu¤u**
Bakım ve ya¤lama gerektirmeyen
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**JUM-01 aralı¤ına kıyasla
Ebat [mm] ve A¤ırlık
Parça No.
d1
[mm]
Tolerans*
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
r
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
- 0,1
- 0,1
- 0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
6,0
A¤ırlık
[g]
- 0,2
JUM-11-10
JUM-11-12
JUM-11-16
JUM-11-20
JUM-11-25
JUM-11-30
JUM-11-40
JUM-11-50
10
12
16
20
25
30
40
50
0,00-0,04
0,00-0,04
0,00-0,04
0,00-0,04
0,00-0,04
0,00-0,05
0,00-0,05
0,00-0,06
12
14
18
23
28
34
44
55
29
31
35
44
57
67
79
99
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
0,98
1,38
1,82
3,25
5,80
11,15
18,01
32,60
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
Stokta mevcuttur
+90-212-292 08 50
Kayma malzemesi: iglidur® J
Montaj Çizimleri
Yerlefltirme Deli¤i, Ebatlar [mm]
B
Parça No. Nominal di
B
r
t
f
z
Ebat [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
H7
h10
+ 0,05
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,2
10
12
16
20
25
30
40
50
12
14
18
23
28
34
44
55
29
32
36
45
58
68
80
100
3,0
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
6,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,6
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
5,1
6,1
f
Ø
B/2
ØZ
Ø di
mm
t
JUM-11-10
JUM-11-12
JUM-11-16
JUM-11-20
JUM-11-25
JUM-11-30
JUM-11-40
JUM-11-50
r
JUM-11 serisi laynerlerin kullanım yerleri:
JUM-11 serisi laynerler DryLin® R standart serileri için üretilen tüm yuvalarda kullanılabilir.
Yatak yuvası siparifl örne¤i:
RJUM-05-20 yerine RJUM-15-20
RJUM-01:
RJUM-03:
TJUM-01:
RJUM-06:
FJUM-01:
S. 3.49
S. 3.52
S. 3.51
S. 3.60
S. 3.66
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.47
DryLin® R - Layner XUM-01, mm, yüksek sıcaklıklar için
d2
Y
Yapı – Parça No.
Y 2:1
X U M-01-12
Çap
Standart
Metrik
Layner
iglidur® X
t
d1
r
DryLin® R
b1
z
Özgün nitelikler
iglidur® X’ten üretilmifltir (iki kısım)
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
+250º
Yüksek sıcaklı¤a dayanıklı tatbikatlar için tavsiye edilir (100 °C üzerinde,
-100º
250 °C’ye kadar)
Yüksek kimyasal mukavemet
Stokta mevcuttur
Bakım gerektirmez
Çok düflük nem emilimi
Paslanmaz çelik veya sert krom kaplanmıfl çelikte kullanım için tavsiye
edilir
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Tüm adaptörler ve yatak yuvaları için (Ø 12 mm – 30 mm) mevcuttur
Ebat [mm] ve A¤ırlık
Parça No.
d1
[mm]
Tolerans*
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
r
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
- 0,1
- 0,1
- 0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
A¤ırlık
[g]
- 0,2
XUM-01-12
XUM-01-16
XUM-01-20
XUM-01-25
XUM-01-30
12
16
20
25
30
0,03-0,070
0,03-0,070
0,03-0,070
0,03-0,070
0,04-0,085
14
18
23
28
34
31
35
44
57
67
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
1,33
1,77
3,15
5,63
10,81
B
fiaft
di
B
r
t
f
z
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ø
H7
h10
+ 0,05
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,2
12
16
20
25
30
14
18
23
28
34
32
36
45
58
68
3,0
3,5
5,0
5,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
3,1
3,6
3,6
4,1
4,1
B/2
ØZ
XUM-01-12
XUM-01-16
XUM-01-20
XUM-01-25
XUM-01-30
Ø di
f
Parça No.
t
[email protected]
igus® GmbH
Montaj Çizimleri
Yerlefltirme Deli¤i, Ebatlar [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
r
3.48
XUM-01 serisi laynerlerin kullanılabilece¤i yerler:
XUM-01 serisi laynerler DryLin® R standart serileri için üretilen tüm yuvalarda kullanılabilir.
Yatak yuvası siparifl örne¤i:
RJUM-05-20 yerine RXUM-05-20
RJUM-01:
RJUM-03:
RJUM-06:
FJUM-01:
S. 3.49
S. 3.52
S. 3.60
S. 3.66
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Layner Kaymalı Yatak RJUM-01, mm
d2
d1
B
B1
Yapı – Parça No.
dn
Çap
Standart
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
s
Özgün nitelikler
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
DIN 471 veya 472 yay halkalarla sabitlenir (teslimata dahil de¤ildir)
Stokta mevcuttur
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
fiaft
Ø
[mm]
RJZM-01-05**
RJZM-01-08**
RJUM-01-10
RJUM-01-12
RJUM-01-16
RJUM-01-20
RJUM-01-25
RJUM-01-30
RJUM-01-40
RJUM-01-50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
5
8
10
12
16
20
25
30
40
50
0,025
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[g]
525 N
960 N
725 N
960 N
1440 N
2250 N
3625 N
5100 N
8000 N
12500 N
3675 N
6720 N
5075 N
6720 N
10080 N
15750 N
25375 N
35700 N
56000 N
87500 N
5
9
14
21
28
49
108
162
334
579
0,060
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
+90-212-292 08 50
iglidur® J’den üretilen JUM-01 laynerle takılmıfltır
Faks:
Döner bilyalı yataklar için ebat standarta eflittir
Telefon: +90-212-249 48 81
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla teslim edilir.
Kapalı, eloksallanmıfl alüminyum adaptör
Parça No.
DryLin® R
R J U M - 01-10
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
RJZM-01-05**
RJZM-01-08**
RJUM-01-10
RJUM-01-12
RJUM-01-16
RJUM-01-20
RJUM-01-25
RJUM-01-30
RJUM-01-40
RJUM-01-50
5
8
10
12
16
20
25
30
40
50
d2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
s
[mm]
dn
[mm]
h7
h10
H10
H10
h10
12
16
19
22
26
32
40
47
62
75
22
25
29
32
36
45
58
68
80
100
14,2
16,2
21,6
22,6
24,6
31,2
43,7
51,7
60,3
77,3
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
11,5
15,2
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
mm
RJUM-01 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RQA-01:
S. 3.72
RTA-01:
S. 3.74
RGA-01:
S. 3.76
RGAS-01:
S. 3.78
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.49
1,5 x 30°
DryLin® R – Katı Plastik Yatak RJM-01, mm
Yapı – Parça No.
dn
d2
R J M-01-08
B
Çap
Standart
Metrik
iglidur® J
Kapalı
s
B1
DryLin® R
d1
Özgün nitelikler
iglidur® J’den üretilen kaymalı yatak (iglidur® J hakkında daha fazla bilgi için
Sayfa 1.38)
Döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i (d2) H7
Preste geçirme ile montaj
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Yata¤ı set vidalarıyla ba¤layın (teslimata dahil de¤ildir)
fiaft
Ø
[mm]
RJM-01-08
RJM-01-10
RJM-01-12
RJM-01-16
RJM-01-20
RJM-01-25
RJM-01-30
RJM-01-40
RJM-01-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
for d1
E9
[mm]
0,025
0,032
0,032
0,032
0,040
0,040
0,040
0,050
0,060
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 2,5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 17,5 MPa
A¤ırlık
[g]
250 N
363 N
480 N
720 N
1125 N
1813 N
2550 N
4000 N
6250 N
1750 N
2538 N
3360 N
5040 N
7875 N
12688 N
17850 N
28000 N
43750 N
4
7
9
13
24
47
72
127
242
0,061
0,075
0,075
0,075
0,092
0,092
0,092
0,112
0,134
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
Ebat [mm]
3.50
Parça No.
d1
[mm]
d2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
s
[mm]
dn
[mm]
RJM-01-08
RJM-01-10
RJM-01-12
RJM-01-16
RJM-01-20
RJM-01-25
RJM-01-30
RJM-01-40
RJM-01-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
25
29
32
36
45
58
68
80
100
16,2
21,6
22,6
24,6
31,2
43,7
51,7
60,3
77,3
1,10
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
15,2
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
RJM-01 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RQA-04:
S. 3.72
RTA-04:
S. 3.74
RGA-04:
S. 3.76
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Ayrılabilen Lineer Yatak TJUM-01, mm
s
Yapı – Parça No.
dn
Çap
Standart
Metrik
Layner
iglidur® J
Ayr›k
d1
d2
B1
B
DryLin® R
T J U M - 01-10
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Ayrık, eloksallanmıfl alüminyum adaptör
Döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur® J laynerlerle standart olarak takılmıfltır
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Parça No.
TJUM-01-10
TJUM-01-12
TJUM-01-16
TJUM-01-20
TJUM-01-25
TJUM-01-30
TJUM-01-40
TJUM-01-50
fiaft
Ø
[mm]
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
10
12
16
20
25
30
40
50
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[g]
725 N
960 N
1440 N
2250 N
3625 N
5100 N
8000 N
12500 N
5075 N
6720 N
10080 N
15750 N
25375 N
35700 N
56000 N
87500 N
14
19
27
49
106
166
347
577
0,092
0,097
0,097
0,103
0,103
0,124
0,124
0,146
+90-212-292 08 50
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Faks:
DIN 471 veya 472 yay halkalarla sabitlenir (teslimata dahil de¤ildir)
Telefon: +90-212-249 48 81
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
TJUM-01-10
TJUM-01-12
TJUM-01-16
TJUM-01-20
TJUM-01-25
TJUM-01-30
TJUM-01-40
TJUM-01-50
10
12
16
20
25
30
40
50
d2
[mm]
19
22
26
32
40
47
62
75
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,045
- 0,030 - 0,055
- 0,030 - 0,055
- 0,030 - 0,060
- 0,030 - 0,060
B
[mm]
B1
[mm]
s
[mm]
h10
H10
H10
29
32
36
45
58
68
80
100
21,6
22,6
24,6
31,2
43,7
51,7
60,3
77,3
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
dn
[mm]
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
mm
TJUM-01 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RQA-01:
S. 3.72
RTA-01:
S. 3.74
RGA-01:
S. 3.76
RGAS-01:
S. 3.78
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.51
R
DryLin® R – Do¤rusal Yatak RJUM-03, mm
o
s
Yapı – Parça No.
R J U M - 03-16
DryLin® R
ds
do
dn
Çap
K. hizalan›r
Metrik
Layner
iglidur®J
Kapalı
e
B1
B
d1
d2
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla teslim edilir.
Düflük dıfl çap, dıfl çapta küresel alan, elastik sızdırmazlık için O-ringler
ve sert eloksallanmıfl yüzeyli kapalı alüminyum adaptör
Di¤er durumlarda, döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur® J’den üretilen JUM-01 laynerle takılmıfltır
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i (d2) H7
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
DIN 471 veya 472 yay halkalarla sabitlenir (teslimata dahil de¤ildir)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Stokta mevcuttur
RJZM-03-08**
RJUM-03-10
RJUM-03-12
RJUM-03-16
RJUM-03-20
RJUM-03-25
RJUM-03-30
RJUM-03-40
RJUM-03-50
fiaft
Ø
[mm]
Yerlefltirme
Deli¤i, Ø H7
[mm]
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
960
725
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
N
N
N
N
N
N
N
N
N
6720
5075
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A¤ırlık
[g]
8
11
17
23
44
92
145
311
542
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
Ebat [mm]
3.52
Parça No.
d1
d2
[mm] [mm]
RJZM-03-08**
RJUM-03-10
RJUM-03-12
RJUM-03-16
RJUM-03-20
RJUM-03-25
RJUM-03-30
RJUM-03-40
RJUM-03-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
B
[mm]
B1
[mm]
s
[mm]
dn
[mm]
ds
[mm]
h8
h10
H10
H10
h10
h10
15,8
18,8
21,8
25,8
31,8
39,8
46,7
61,7
74,7
24,9
28,9
31,9
35,9
44,8
57,8
67,8
79,8
99,8
16,4
21,8
22,8
24,9
31,5
44,1
52,1
60,9
78,0
1,10
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
15,0
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
15,5
18,5
21,5
25,5
31,5
39,5
46,0
61,0
74,0
do
[mm]
o
e
R
[mm] [mm] [mm]
+ 0,1
13,2
15,4
18,4
20,4
26,4
34,4
41,4
56,4
69,4
1,86
1,86
1,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
5,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
20,0
13,0
18,0
32,0
50,0
39,0
57,0
100,0
157,0
RJUM-03 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RQA-03:
S. 3.72
RTA-03:
S. 3.74
RGA-03:
S. 3.76
RGAS-03:
S. 3.78
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
R
DryLin R – Do¤rusal Yatak RJUM-03, mm
o
s
Yapı – Parça No.
ds
do
dn
Çap
K. hizalan›r
Metrik
Layner
iglidur®J
Ayrık
e
B1
B
d1
d2
DryLin® R
T J U M - 03-16
Özgün nitelikler
Kendinden ayarlama için dıfl çapta küresel alanlı ayrık alüminyum adaptör
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Di¤er durumlarda, döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur® J laynerlerle standart olarak takılmıfltır
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[g]
10
12
16
20
25
30
40
50
0,030 - 0,092
0,030 - 0,097
0,030 - 0,097
0,030 - 0,103
0,030 - 0,103
0,040 - 0,124
0,040 - 0,124
0,050 - 0,146
725 N
960 N
1440 N
2250 N
3625 N
5100 N
8000 N
12500 N
5075 N
6720 N
10080 N
15750 N
25375 N
35700 N
56000 N
87500 N
11
17
23
44
92
145
311
542
TJUM-03-10
TJUM-03-12
TJUM-03-16
TJUM-03-20
TJUM-03-25
TJUM-03-30
TJUM-03-40
TJUM-03-50
+90-212-292 08 50
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Faks:
DIN 471 veya 472 yay halkalarla sabitlenir (teslimata dahil de¤ildir)
Telefon: +90-212-249 48 81
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Ebat [mm]
Parça No.
TJUM-03-10
TJUM-03-12
TJUM-03-16
TJUM-03-20
TJUM-03-25
TJUM-03-30
TJUM-03-40
TJUM-03-50
d1
[mm]
10
12
16
20
25
30
40
50
d2
[mm]
19
22
26
32
40
47
62
75
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,040
- 0,020 - 0,045
- 0,030 - 0,055
- 0,030 - 0,055
- 0,030 - 0,060
- 0,030 - 0,060
B
B1
s
dn
ds
do
o
e
R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
h10
H10
H10
h10
h10
28,9
31,9
35,9
44,8
57,8
67,8
79,8
99,8
21,8
22,8
24,9
31,5
44,1
52,1
60,9
78,0
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
18,5
21,5
25,5
31,5
39,5
46,0
61,0
74,0
0,4
15,4
18,4
20,4
26,4
34,4
41,4
56,4
69,4
1,86
1,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
5,0
13,0
6,0
18,0
8,0
32,0
10,0 50,0
12,5 39,0
15,0 57,0
20,0 100,0
25,0 157,0
mm
TJUM-03 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RQA-03:
S. 3.72
RTA-03:
S. 3.74
RGA-03:
S. 3.76
RGAS-03:
S. 3.78
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.53
DryLin® R – Do¤rusal Yatak RJUM-02, mm
Yapı – Parça No.
DryLin® R
R J U M-02-16
Çap
Kompak
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
d1
d2
B
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla teslim edilir.
Kompak boyutlar
Kapalı, eloksallanmıfl alüminyum adaptör
Döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur® J’den üretilen JUM-02 laynerlerle takılmıfltır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Çelik yerlefltirme deli¤i H7 veya alüminyum yerlefltirme deli¤i K7’ye preste geçirmeyle ba¤lanır
www.hidrel.com.tr
www.igus.de
[email protected]
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
Stokta mevcuttur
3.54
Parça No.
RJZM-02-06**
RJZM-02-08**
RJUM-02-10
RJUM-02-12
RJUM-02-16
RJUM-02-20
RJUM-02-25
RJUM-02-30
RJUM-02-40
RJUM-02-50
fiaft
Ø
[mm]
Yerlefltirme
Deli¤i,
Ø H7/K7
[mm]
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
12
15
17
19
24
28
35
40
52
62
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,032
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
0,070
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[g]
600 N
650 N
650 N
840 N
1200 N
1500 N
2500 N
3750 N
6000 N
8750 N
4200 N
4550 N
4550 N
5880 N
8400 N
10500 N
17500 N
26250 N
42000 N
61250 N
4
6
8
10
17
18
42
56
113
147
Ebat [mm]
Parça No.
RJZM-02-06**
RJZM-02-08**
RJUM-02-10
RJUM-02-12
RJUM-02-16
RJUM-02-20
RJUM-02-25
RJUM-02-30
RJUM-02-40
RJUM-02-50
d1
[mm]
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
d2
[mm]
B
[mm]
k7
h10
12
15
17
19
24
28
35
40
52
62
22
24
26
28
30
30
40
50
60
70
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Kompak Yatak RJ260(U)M-02, mm
Yapı – Parça No.
c
B
d1
d2
B
d1
d2
Çap
Kompak
Metrik
iglidur® J
Ayrık
DryLin® R
R J260 M-02-16
Kompak bilyalı yataklara uyumlu boyutlarda düflük maliyetli do¤rusal yataklar
2 Varyasyon: RJ260M (düz tasarım) ve RJ260UM (oluklu yapı)
Malzeme: iglidur® J260
Yerlefltirme deli¤i H7’ye preste geçirme ile eksenel ba¤lama
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
+90-212-292 08 50
Özgün nitelikler
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
c
Ebat [mm]
Parça No.
fiaft
Ø
Oluklu Yatak
[mm]
RJ260UM-02-12
RJ260UM-02-16
RJ260UM-02-20
RJ260UM-02-25
12
16
20
25
Parça No.
fiaft
Ø
Kaymalı Yatak
[mm]
RJ260M-02-12
RJ260M-02-16
RJ260M-02-20
RJ260M-02-25
12
16
20
25
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,035
0,035
0,040
0,040
-
0,080
0,080
0,095
0,095
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,035
0,035
0,040
0,040
-
0,080
0,080
0,095
0,095
d2
B
[mm]
[mm]
[mm]
19
24
28
35
28
30
30
40
1,5x15°
1,5x15°
2,0x15°
2,0x15°
d2
B
C
açılı kenar
[mm]
[mm]
[mm]
19
24
28
35
28
30
30
40
1,5x15°
1,5x15°
2,0x15°
2,0x15°
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
C
açılı kenar
www.igus.de/tr/DryLinR
mm
3.55
DryLin® R – Yatak Yuvası RJUM-05, mm
S
Yapı – Parça No.
R J U M - 05-16
H
N2
N1
DryLin® R
S2
S1
M
Çap
Y. yuvası kısa
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
H1
d1
L
E
A
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla teslim edilir.
Standart, eloksallanmıfl alüminyum yatak yuvası, kısa tasarım
iglidur® J’den üretilen JUM-02 layner standart toleranslara göre dahildir
www.igus.de
Stokta mevcuttur
[email protected]
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
RJUM-05-08**
RJUM-05-10
RJUM-05-12
RJUM-05-16
RJUM-05-20
RJUM-05-25
RJUM-05-30
RJUM-05-40
RJUM-05-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
960
650
840
1200
1500
2500
3750
6000
8750
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
N
N
N
N
N
N
N
N
N
6720
4550
5880
8400
10500
17500
26250
42000
61250
A¤ırlık
[g]
N
N
N
N
N
N
N
N
N
46
71
78
106
132
253
374
713
1168
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
M
E
[mm] [mm] [mm]
+ 0,01
S
[mm]
S1
6,0
8,0
8,0
8,0
9,5
11,0
11,0
15,0
18,0
M4
M5
M5
M5
M6
M8
M8
M10
M12
S2
N1
N2
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
± 0,15
[email protected]
Hidrel A.fi.
- 0,014
3.56
RJUM-05-08**
RJUM-05-10
RJUM-05-12
RJUM-05-16
RJUM-05-20
RJUM-05-25
RJUM-05-30
RJUM-05-40
RJUM-05-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
14
16
17
19
23
27
30
39
47
27
33
33
38
45
54
60
76
92
32
40
40
45
53
62
67
87
103
16,0
20,0
20,0
22,5
26,5
31,0
33,5
43,5
51,5
23
29
29
34
40
48
53
69
82
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
3,4
4,3
4,3
4,3
5,3
6,6
6,6
8,4
10,5
13
16
16
18
22
26
29
38
46
9
11
11
11
13
18
18
22
26
24
26
28
30
30
40
50
60
70
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Yatak Yuvası RJUM-05, mm
S
Sb
Yapı – Parça No.
Çap
Y. yuvası kısa
Ayarlanabilir
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
H
N2
N1
H1
d1
S2
S1
E1
M
DryLin® R
R J U ME- 05-12
E
A
Özgün nitelikler
Stokta mevcuttur
Ayarlanabilir, eloksallanmıfl alüminyum yuva, kısa tasarım
iglidur J’den üretilen layner JUM-02
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
RJUME-05-12
RJUME-05-16
RJUME-05-20
RJUME-05-25
RJUME-05-30
RJUME-05-40
RJUME-05-50
[mm]
Tolerans
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
12
16
20
25
30
40
50
ayarlanabilir
ayarlanabilir
ayarlanabilir
ayarlanabilir
ayarlanabilir
ayarlanabilir
ayarlanabilir
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
840
1200
1500
2500
3750
6000
8750
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
N
N
N
N
N
N
N
5880
8400
10500
17500
26250
42000
61250
A¤ırlık
[g]
N
N
N
N
N
N
N
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
fiaft çapları 12 ile 50 mm arası için ayarlanabilir boflluk
+90-212-292 08 50
®
78
106
132
253
374
713
1168
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
M
E
E1
S
S1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
+ 0,01
± 0,15
± 0,15
29
34
40
48
53
69
82
18,0
19,0
20,0
25,5
30,5
36,0
44,0
S2
Sb
N1
N2
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
mm
- 0,014
RJUME-05-12
RJUME-05-16
RJUME-05-20
RJUME-05-25
RJUME-05-30
RJUME-05-40
RJUME-05-50
12
16
20
25
30
40
50
17
19
23
27
30
39
47
33
38
45
54
60
76
92
40
45
53
62
67
87
103
20,0
22,5
26,5
31,0
33,5
43,5
51,5
8,0
8,0
9,5
11,0
11,0
15,0
18,0
4,3
4,3
5,3
6,6
6,6
8,4
10,5
M5
M5
M6
M8
M8
M10
M12
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
2
2
2
2
2
2
2
16
18
22
26
29
38
46
11
11
13
18
18
22
26
28
30
30
40
50
60
70
www.igus.de/tr/DryLinR
3.57
DryLin® R - Ayrılabilen Yatak Yuvası TJUM-05, mm
A
A
Yapı – Parça No.
B
L
B
T J U M-05-16
Çap
Y. yuvası kısa
Metrik
Layner
iglidur® J
Ayrık
E
Sectional
Schnitt
A view A
Sectional
Schnitt B view B
DryLin® R
S
H
N1
N2
H1
d1
S1
S2
M
A
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Ayrık, eloksallanmıfl alüminyum yuva, kısa tasarım
iglidur® J’den üretilen layner JUM-02
Yata¤ın takılması ve laynerin de¤ifltirilmesi flaftı sökmeden mümkün de¤ildir
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
16
20
25
30
40
0,030 - 0,120
0,030 - 0,120
0,030 - 0,120
0,040 - 0,135
0,040 - 0,135
[email protected]
igus® GmbH
TJUM-05-16
TJUM-05-20
TJUM-05-25
TJUM-05-30
TJUM-05-40
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
1200
1500
2500
3750
6000
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
N
N
N
N
N
8400
10500
17500
26250
42000
A¤ırlık
[g]
N
N
N
N
N
105
137
253
377
720
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
M
E
[mm] [mm]
± 0,02
16
20
25
30
40
19
23
27
30
39
S
[mm]
S1
S2
[mm]
8,0
9,5
11,0
11,0
15,0
M5
M6
M8
M8
M10
4,3
5,3
6,6
6,6
8,4
N1
N2
L
[mm] [mm] [mm]
± 0,15
38
45
54
60
76
45
53
62
67
87
22,5
26,5
31,0
33,5
43,5
34
40
48
53
69
18
22
26
29
38
11
13
18
18
22
30
30
40
50
60
[email protected]
TJUM-05-16
TJUM-05-20
TJUM-05-25
TJUM-05-30
TJUM-05-40
Hidrel A.fi.
Stokta mevcuttur
3.58
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Tandem Yatak Yuvası RJUMT-05, mm
S
Yapı – Parça No.
N2
N1
H1
H
Çap
Y. yuvası kısa
Tandem
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
S2
S1
E1
L
M
DryLin® R
R J U MT-05-12
d1
E2
A
iglidur® J’den üretilen 2 layner JUM-02
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[kg]
12
16
20
25
30
40
50
0,03-0,088
0,03-0,088
0,03-0,091
0,03-0,091
0,04-0,11
0,04-0,115
0,05-0,13
840
1200
1500
2500
3750
6000
8750
5880
8400
10500
17500
26250
42000
61250
0,17
0,25
0,3
0,55
0,75
1,5
2,4
RJUMT-05-12
RJUMT-05-16
RJUMT-05-20
RJUMT-05-25
RJUMT-05-30
RJUMT-05-40
RJUMT-05-50
Faks:
Kapalı, eloksallanmıfl alüminyum yuva, uzun tasarım
Telefon: +90-212-249 48 81
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Tandem dizayn tipi
+90-212-292 08 50
Özgün nitelikler
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
+ 0,01
E1
E2
S
[mm] [mm] [mm]
± 0,15
S1
S2
N1
N2
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
± 0,15
mm
- 0,014
RJUMT-05-12
RJUMT-05-16
RJUMT-05-20
RJUMT-05-25
RJUMT-05-30
RJUMT-05-40
RJUMT-05-50
12
16
20
25
30
40
50
17
19
23
27
30
39
47
33
38
45
54
60
76
92
40
45
53
62
67
87
103
20
22,5
26,5
31
33,5
43,5
51,5
29
34
40
48
53
69
82
35
40
45
55
70
85
100
8,0
8,0
9,5
11,0
11,0
15,0
18,0
M5
M5
M6
M8
M8
M 10
M 12
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
4,3
4,3
5,3
6,6
6,6
8,4
10,5
16,0
18,0
22,0
26,0
29,0
38,0
46,0
11
11
13
18
18
22
26
60
65
65
85
105
125
145
www.igus.de/tr/DryLinR
3.59
DryLin® R – Standart Yatak Yuvası RJUM-06, mm
S
Yapı – Parça No.
S2
S1
M
E1
L
DryLin® R
Çap
Std. y. yuvası
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
N1
H1
H
N2
R J U M-06-12
d1
E2
A
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Kapalı, eloksallanmıfl alüminyum yuva, uzun versiyon
iglidur® J’den üretilen JUM-01 layner standart olarak dahildir
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
www.igus.de
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
Stokta mevcuttur
3.60
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Standart Yatak Yuvası
RJUM-06-12
RJUM-06-16
RJUM-06-20
RJUM-06-25
RJUM-06-30
RJUM-06-40
RJUM-06-50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
12
16
20
25
30
40
50
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
N
N
N
N
N
N
N
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
A¤ırlık
[kg]
N
N
N
N
N
N
N
0,121
0,211
0,323
0,651
1,050
1,820
3,250
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Standart
Yatak Yuvası
RJUM-06-12
RJUM-06-16
RJUM-06-20
RJUM-06-25
RJUM-06-30
RJUM-06-40
RJUM-06-50
+ 0,01
E1
E2
S
[mm] [mm] [mm]
± 0,15
± 0,15
32
40
45
60
68
86
108
23
26
32
40
45
58
50
S1
S2
N1
N2
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
- 0,014
12
16
20
25
30
40
50
18
22
25
30
35
45
50
35
42
50
60
70
90
105
43
53
60
78
87
108
132
21,5
26,5
30,0
39,0
43,5
54,0
66,0
8,0
10,0
11,0
15,0
15,0
18,0
20,0
M5
M6
M8
M10
M10
M12
M16
4,3
5,3
6,6
8,4
8,4
10,5
13,5
16,5
21,0
24,0
29,0
34,0
44,0
49,0
11
13
18
22
22
26
34
39
43
54
67
79
91
113
RJUM-06 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RGA-01:
S. 3.76
RGA-03:
S. 3.76
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Oynar Yatak Yuvası RJUM-06 LL, mm
A1
Yapı – Parça No.
Oynar
Çap
Std. y. yuvası
Metrik
Layner
iglidur® J
Kapalı
H1
d1
H3
H
3
A2
E2
L
H2
S1
DryLin® R
R J U M-06-12 LL
E1
A
Özgün nitelikler
Açısal hataları ve flaftin eksenel kaçikli¤ini telafi eder
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s.
Stokta mevcuttur
3.80’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
pmaks. [N]
statik veya
dinamik
A¤ırlık
[kg]
Döner Yatak Yuvası
RJUM-06-12
RJUM-06-16
RJUM-06-20
RJUM-06-25
RJUM-06-30
RJUM-06-40
RJUM-06-50
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
12
16
20
25
30
40
50
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
560 N
920 N
2100 N
3550 N
5300 N
8000 N
12500 N
0,050
0,080
0,130
0,280
0,430
0,850
1,550
+90-212-292 08 50
Paralellik hatalarının 6 mm’ye kadar telafisi
Faks:
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Standart yatak yuvası RJUM-06 ile aynı özellikler
Telefon: +90-212-249 48 81
± 0,3
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
E1
E2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
± 0,01
± 0,15
± 0,15
32
40
45
60
68
86
108
23
26
32
40
45
58
50
S1
L
A1
A2
H2
H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Döner Yatak Yuvası
RJUM-06-12
RJUM-06-16
RJUM-06-20
RJUM-06-25
RJUM-06-30
RJUM-06-40
RJUM-06-50
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
12
16
20
25
30
40
50
18
22
25
30
35
45
50
28
35
41
50
59
76
89
43
53
60
78
87
108
132
M5
M6
M8
M 10
M 10
M 12
M 16
32
36
45
58
68
80
100
20
26
32
40
48
62
78
13
15
19
23
28
80
100
6
7
7
9
10
20
24
11
11
12,5
15
15
20
24
mm
RJUM-06LL serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
RGA-01:
S. 3.76
RGA-03:
S. 3.76
RJUM-06:
S. 3.60
fiaftlar
S. 3.80
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.61
DryLin® R – Do¤rusal Yatak OJUM-01, mm
f
s
Yapı – Parça No.
a
DryLin® R
Çap
Standart
Metrik
Layner
iglidur® J
Açık
W
d2
dn
d1
90°
O J U M-01-12
h
B1
B
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Açık, desteklenen flaftlar için açık, eloksallanmıfl alüminyum adaptör
Döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur® J’den üretilen JUMO-01 laynerle takılmıfltır
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
www.igus.de
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
Yata¤ı set vidalarıyla ba¤layın (teslimata dahil de¤ildir)
3.62
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
OJUM-01-10
OJUM-01-12
OJUM-01-16
OJUM-01-20
OJUM-01-25
OJUM-01-30
OJUM-01-40
OJUM-01-50
fiaft
Ø
[mm]
10
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
0º
90º
180º
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
725
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
500
635
990
1800
2953
4250
6810
10750
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
0º
90º
180º
196
240
396
900
1523
2278
3800
6125
5075
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
3500
4445
6943
12600
20670
29735
47660
75265
A¤ırlık
[g]
1370
1680
2772
6300
10658
15946
26660
42875
11
15
21
42
70
132
278
479
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
OJUM-01-10
OJUM-01-12
OJUM-01-16
OJUM-01-20
OJUM-01-25
OJUM-01-30
OJUM-01-40
OJUM-01-50
10
12
16
20
25
30
40
50
d2
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
a
[mm]
dn
[mm]
B1
[mm]
s
[mm]
f
[mm]
h
[mm]
h7
h10
-1
+ 0,1
h10
H10
H10
± 0,2
- 0,5
19
22
26
32
40
47
62
75
29
32
36
45
58
68
80
100
7,3
9,0
11,6
12,0
14,5
16,6
21,0
25,5
0,0
3,0
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
5,0
17,5
20,5
24,2
29,6
36,5
43,5
57,8
70,5
21,6
22,6
24,6
31,2
43,7
51,7
60,3
77,3
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
0
1,33 (7°)
0
0
-1,5 (-4,3°)
2 (4,9°)
1,5 (2,8°)
2,5 (3,8°)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
2,0
2,0
2,0
OJUM-01 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
OQA-01:
S. 3.73
OGA-01:
S. 3.77
OGAS-01:
S. 3.79
OTA-01:
S. 3.75
AWMU:
S. 3.82
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – R – Do¤rusal Yatak OJUM-01, mm
f
o
s
Yapı – Parça No.
a
ds
do
d1
d2
90°
W
Çap
K. hizalan›r
Metrik
Layner
iglidur® J
Açık
h
e
B1
B
DryLin® R
O J U M-03-12
Özgün nitelikler
Kapalı alüminyum adaptör
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
- düflük dıfl çap
- dıfl çaptaki dairesel alan
- elastik yerlefltirme için O-ringler
- sert eloksallanmıfl
Yanlıfl hizalama telafisi için
Stokta mevcuttur
Di¤er durumlarda, döner bilyalı yataklar için ebatlar standarta eflittir
iglidur J’den üretilen JUM-01 laynerle takılmıfltır
DIN 471 veya 472 yay halkalarla sabitlenir (teslimata dahil de¤ildir)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
OJUM-03-10
OJUM-03-12
OJUM-03-16
OJUM-03-20
OJUM-03-25
OJUM-03-30
OJUM-03-40
OJUM-03-50
fiaft Yerlefltirme
Ø
Deli¤i
[mm]
Ø H7
[mm]
10
12
16
20
25
30
40
50
19
22
26
32
40
47
62
75
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
0º
90º
180º
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
725
500
960
635
1440
990
2250
1800
3625
2953
5100
4250
8000
6810
12500 10750
196
240
396
900
1523
2278
3800
6125
pmaks. [N]
A¤ırlık
Statik Yük
[g]
P = 35 MPa
0º
90º
180º
5075
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
3500
4445
6943
12600
20670
29735
47660
75265
1370
1680
2772
6300
10658
15946
26600
42875
10
13
19
38
63
119
250
431
+90-212-292 08 50
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.82’e bakınız))
Faks:
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Telefon: +90-212-249 48 81
®
Ebat [mm]
Parça No.
OJUM-03-10
OJUM-03-12
OJUM-03-16
OJUM-03-20
OJUM-03-25
OJUM-03-30
OJUM-03-40
OJUM-03-50
d1
d2
ds
e
o
do
B1
s
B
R
W
a
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10
12
16
20
25
30
40
50
h7
h10
18,8
21,8
25,8
31,8
39,8
46,7
61,7
74,7
18,5
21,5
25,5
31,5
39,0
46,0
61,0
74,0
+ 0,1
5,0
6,0
8,0
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
1,86
1,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
15,4
18,4
20,4
26,4
34,4
41,4
56,4
69,4
H10
H10
21,8
22,8
24,9
31,5
44,1
52,1
60,9
78,0
1,30
1,30
1,30
1,60
1,85
1,85
2,15
2,65
h10
-1
28,9 13,0 7,3
31,9 18,0 9,0
35,9 32,0 11,6
44,8 50,0 12,0
57,8 39,0 14,5
67,8 57,0 16,6
79,8 100,0 21,0
99,8 157,0 25,5
f
h
± 0,2
- 0,5
+ 0,1
0,0
0
3,0 1,33 (7°)
2,2
0
2,2
0
3,0 -1,5 (-4,3°)
3,0 2 (4,9°)
3,0 1,5 (2,8°)
5,0 2,5 (3,8°)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
2
2
2
mm
RJUM-03 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
OQA-03:
S. 3.73
OGA-03:
S. 3.77
OGAS-03:
S. 3.79
OTA-03:
S. 3.75
AWMU:
S. 3.82
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.63
DryLin® R – Standart Yatak Yuvası OJUM-06, mm
a
W
S
Yapı – Parça No.
O J U M-06-12
H1
N2
S2
S1
M
E2
L
DryLin® R
Çap
Std. y. yuvası
Metrik
Layner
iglidur® J
Açık
N1
H
d1
E1
A
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Desteklenen flaftlar için eloksallanmıfl alüminyumdan üretilen açık yatak yuvası
iglidur® J’den üretilen JUM-01 layner standart olarak takılmıfltır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Stokta mevcuttur
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
OJUM-06-12
OJUM-06-16
OJUM-06-20
OJUM-06-25
OJUM-06-30
OJUM-06-40
OJUM-06-50
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
0º
90º
180º
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
635
990
1800
2953
4250
6810
10750
240
396
900
1523
2278
3800
6125
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
0º
90º
180º
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
4445
6943
12600
20670
29735
47660
75265
1680
2772
6300
10658
15946
26600
42875
A¤ırlık
[kg]
0,095
0,158
0,266
0,530
0,818
1,485
2,750
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
Ebat [mm]
3.64
d1
H
H1
A
M
E1
E2
S
S1 S2
N1 N2
W
L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] [°] [mm]
Parça No.
Standart
Yatak Yuvası
OJUM-06-12
OJUM-06-16
OJUM-06-20
OJUM-06-25
OJUM-06-30
OJUM-06-40
OJUM-06-50
+ 0,01
± 0,15
± 0,15
-1
- 0,014
12
16
20
25
30
40
50
18
22
25
30
35
45
50
28
35
42
51
60
77
88
43
53
60
78
87
108
132
21,5 32
26,5 40
30,0 45
39,0 60
43,5 68
54,0 86
66,0 108
23
26
32
40
45
58
50
8,0
10,0
11,0
15,0
15,0
18,0
20,0
M 5 4,3 16,5
M 6 5,3 21,0
M 8 6,6 24,0
M10 8,4 29,0
M10 8,4 34,0
M12 10,5 44,0
M16 13,5 49,0
11
13
18
22
22
26
34
10,2
11,6
12,0
14,5
16,6
21,0
25,5
78 39
78 43
60 54
60 67
57 79
56 91
54 113
OJUM-06 serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
OGA-01:
S. 3.77
OGA-03:
S. 3.77
AWMU:
S. 3.82
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Oynar Yatak Yuvası RJUM-06 LL, mm
A1
a
W
A2
E2
L
H2
S1
E1
A
Özgün nitelikler
± 0,3
Stokta mevcuttur
(igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
[mm]
Döner Yatak Yuvası
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı [mm]
12
16
20
25
30
40
50
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
statik veya
dinamik
pmaks. [N]
180°’de
Dinamik Yük
A¤ırlık
[kg]
560 N
920 N
2100 N
3550 N
5300 N
8000 N
12500 N
240 N
400 N
900 N
1520 N
2280 N
3800 N
6100 N
0,040
0,070
0,115
0,240
0,370
0,750
1,400
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
+90-212-292 08 50
Açısal hataları ve flaftin eksenel kaçikli¤ini telafi eder
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
Faks:
Paralellik hatalarının 6 mm’ye kadar telafisi
Telefon: +90-212-249 48 81
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
Standart yatak yuvası OJUM-06 ile aynı özellikler
OJUM-06-12
OJUM-06-16
OJUM-06-20
OJUM-06-25
OJUM-06-30
OJUM-06-40
OJUM-06-50
DryLin® R
H3
Oynar Yatak.
Çap
Std. y. yuvası
Metrik
Layner
iglidur® J
Açık
H
H1
d1
3
Yapı – Parça No.
O J U M-06-12 LL
Ebat [mm]
Parça No.
d1
H
H1
A
E1
E2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
± 0,01
S1
L
A1 A2
H2 H3
W
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
± 0,15 ± 0,15
-1
Döner Yatak Yuvası
OJUM-06-12
OJUM-06-16
OJUM-06-20
OJUM-06-25
OJUM-06-30
OJUM-06-40
OJUM-06-50
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
12
16
20
25
30
40
50
18
22
25
30
35
45
50
24,5 43
32
30,5 53
40
37
60
45
44
78
60
52,5 87
68
69,0 108 86
80,0 132 108
23
26
32
40
45
58
50
M5
M6
M8
M10
M10
M12
M16
32
36
45
58
68
80
100
20
26
32
40
48
62
78
13
15
19
23
28
80
100
6
7
7
9
10
20
24
11
11
12,5
15
15
20
24
10,2
11,6
12
14,5
16,8
21,0
25,5
90
90
60
60
60
60
60
mm
OJUM-06LL serisi kaymalı yataklar afla¤ıdakilerle birlikte kullanılabilir:
OGA-01:
S. 3.77
OGA-03:
S. 3.77
AWMU:
S. 3.82
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.65
DryLin® R – Yuvarlak Flanfl FJUM-01, mm
Bf
Yapı – Parça No.
ds
F J U M-01-12
Çap
Yuvarlak
Metrik
Layner
iglidur® J
Flanfl
d3
DryLin® R
d2
d1
db
ts
B
dt
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla tespit edilir.
Eloksallanmıfl alüminyumdan üretilen flanfl yatak yuvası, yuvarlak flanfl
iglidur® J’den üretilen JUM-01 layner standart olarak takılmıfltır
www.igus.de
Stokta mevcuttur
[email protected]
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
[mm]
FJZM-01-08**
FJUM-01-10
FJUM-01-12
FJUM-01-16
FJUM-01-20
FJUM-01-25
FJUM-01-30
FJUM-01-40
FJUM-01-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
-
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
960
725
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
N
N
N
N
N
N
N
N
N
6720
5075
6720
10080
15750
25375
35700
56000
87500
A¤ırlık
[g]
N
N
N
N
N
N
N
N
N
20
32
42
51
88
152
266
552
853
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
d2
[mm]
dt
[mm]
d3
[mm]
B
[mm]
Bf
[mm]
ts
[mm]
db
[mm]
ds
[mm]
24
29
32
36
43
51
62
80
94
32
39
42
46
54
62
76
98
112
25
29
32
36
45
58
68
80
100
8
9
9
9
11
11
14
18
18
3,1
4,1
4,1
4,1
5,1
5,1
6,1
8,1
8,1
3,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,6
9,0
9,0
6,0
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
11,0
14,0
14,0
[email protected]
Hidrel A.fi.
h7
3.66
FJZM-01-08**
FJUM-01-10
FJUM-01-12
FJUM-01-16
FJUM-01-20
FJUM-01-25
FJUM-01-30
FJUM-01-40
FJUM-01-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Kare Flanfl FJUM-02, mm
Yapı – Parça No.
Bf
k
d3
d2
d1
ds
db
Çap
Kare
Metrik
Layner
iglidur® J
Flanfl
B
dt
DryLin® R
F J U M-02-12
ts
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
‹ç Çap, Yüksek Kapasitesi ve A¤ırlık
Parça No.
fiaft
Ø
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
[mm]
FJZM-02-08**
FJUM-02-10
FJUM-02-12
FJUM-02-16
FJUM-02-20
FJUM-02-25
FJUM-02-30
FJUM-02-40
FJUM-02-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
-
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
pmaks. [N]
Dinamik Yük
P = 5 MPa
960
725
960
1440
2250
3625
5100
8000
12500
pmaks. [N]
Statik Yük
P = 35 MPa
A¤ırlık
[g]
6720 N
5075 N
6720 N
10080 N
15750 N
25375 N
35700 N
56000 N
87500 N
17
25
32
41
73
135
228
454
735
N
N
N
N
N
N
N
N
N
+90-212-292 08 50
iglidur® J’den üretilen JUM-01 layner standart olarak takılmıfltır
Faks:
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**10 mm’den küçük nominal çaplar
preste geçirilmifl silindirik kaymalı
yataklarla tespit edilir.
Eloksallanmıfl alüminyumdan üretilen flanfl yatak yuvası, kare flanfl
Telefon: +90-212-249 48 81
Özgün nitelikler
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
dt
[mm]
k
[mm]
B
[mm]
Bf
[mm]
ts
[mm]
db
[mm]
ds
[mm]
32
39
42
46
54
62
76
98
112
24
29
32
36
43
51
62
80
94
25
30
32
35
42
50
60
75
88
25
29
32
36
45
58
68
80
100
8
9
9
9
11
11
14
18
18
3,1
4,1
4,1
4,1
5,1
5,1
6,1
8,1
8,1
3,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,6
9,0
9,0
6,0
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
11,0
14,0
14,0
mm
h7
FJZM-02-08**
FJUM-02-10
FJUM-02-12
FJUM-02-16
FJUM-02-20
FJUM-02-25
FJUM-02-30
FJUM-02-40
FJUM-02-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.67
DryLin® R – Tandem Flanfl FJUMT-01/02, mm
d2
d1
FJUMT-02
Yapı – Parça No.
k
F J U MT-01-12
DryLin® R
Çap
01=yuvarlak
02=kare
Tandem
Metrik
Layner
iglidur® J
Flanfl
dt
FJUMT-01...
ts
Bf
db
ds
d3
dt
Özgün nitelikler
* igus® test
yöntemine göre
Sayfa 3.95
**FJZMT-01/02-08, 2 parça JSM0810-16 ile monte edilmektedir
Eloksallanmıfl alüminyumdan üretilen flanfl yuvası, yuvarlak flanfl / kare flanfl
iglidur® J’den üretilen 2 x layner JUM-02 standart takılır
www.igus.de
[email protected]
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
Flanfl uzunlu¤u ve etkin yüzey alanı
Parça No.
Ebat
Nominal
Çapı
[mm]
FJZMT-01/02-08**
FJUMT-01/02-10
FJUMT-01/02-12
FJUMT-01/02-16
FJUMT-01/02-20
FJUMT-01/02-25
FJUMT-01/02-30
FJUMT-01/02-40
FJUMT-01/02-50
08
10
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
Yatak ‹ç
Çapı
[mm]
0,032
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
-
Flanfl uzunlu¤u
FJUMT-01/02-..
Etkin yüzey alanı
FJUMT-01/02-..
[mm]
[mm2]
45
52
57
70
80
112
123
151
192
256
250
324
464
580
975
1470
2360
3450
0,070
0,088
0,088
0,088
0,091
0,091
0,110
0,115
0,130
Ebat [mm]
Parça No.
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
dt
[mm]
k
[mm]
B
[mm]
Bf
[mm]
ts
[mm]
db
[mm]
ds
[mm]
32
39
42
46
54
62
76
98
112
24
29
32
36
43
51
62
80
94
25
30
32
35
42
50
60
75
88
45
52
57
70
80
112
123
151
192
8
9
9
9
11
11
14
18
18
3,1
4,1
4,1
4,1
5,1
5,1
6,1
8,1
8,1
3,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,6
9,0
9,0
6,0
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
11,0
14,0
14,0
[email protected]
Hidrel A.fi.
h7
3.68
FJZMT-01/02-08**
FJUMT-01/02-10
FJUMT-01/02-12
FJUMT-01/02-16
FJUMT-01/02-20
FJUMT-01/02-25
FJUMT-01/02-30
FJUMT-01/02-40
FJUMT-01/02-50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Do¤rusal Yataklar
iglidur® kaymalı yataklar katı ya¤layıcılarla homojen olarak doldurulmufltur. Bu flekilde, yüksek yüklerde bile ya¤layıcılar boflaltılamaz.
iglidur® L100 malzemesi ortalama 70 MPa statik yüzey basıncına
izin verir. Ancak yalnızca yatak yüzeyinin yarısı yük taflıyabilir ve
bu hesaplamada göz önünde bulundurulmaktadır.
Sürtünme katsayısı
Düflük sürtünme katsayısı
Yüksek statik baskı kuvveti
Yüksek kimyasal mukavemeti
Do¤rusal, döner ve salınımlı hareketler için uygundur
Kire dayanıklıdır
DryLin® R
Titreflim sönümlemesi
Yumuflak ve sert flaftlara uygundur
iglidur® L100
Döner
Sürekli (m/s)
1,5
Kısa süreli (m/s)
3
Sallanan
1,5
3
Lineer
8
10
Tablo 3.9: iglidur® L100 için maksimum yüzey hızları
iglidur® L100
Çalıflma Sıcaklıkları
Minimum
- 30 °C
Maksimum, uzun vadeli
+ 100 °C
Maksimum, kısa vadeli
+ 190 °C
Tablo 3.10: iglidur® L100 için sıcaklık limitleri
L1 Serisi kaymalı yataklar çeli¤e karflı çalıflma için tasarlanmıfltır.
En iyi sonuçlar 0,8 µm yüzey pürüzlülü¤ü ile elde edildi. Yük arttıkça,
sürtünme katsayıları düfler. Kuru çalıflırken tipik de¤erler µ=0,2–0,3.
Düflük kalitede flaftlarda, de¤er daha yüksek olabilir.
+90-212-292 08 50
Baskı Kuvveti
Yüksek aflınma mukavemeti
Faks:
L1 serisi kaymalı yataklar, iglidur® J’ye göre daha yüksek bir sıcaklık
dayanımı olan iglidur® L100 yatak malzemesinden üretilmektedir
ve ortam sıcaklı¤ı 60 °C’yi aflmazsa do¤rusal tatbikatlarda bile H7
yerlefltirme deliklerine basit preste geçirme burç olarak kullanılabilir.
L100’ün aflınma dayanımı iglidur® J’nin aflınma dayanımı kadar
iyidir ve iglidur® J’ye kıyasla sürtünme katsayısı daha yüksektir.
Parça iki bölümden oluflur: Preste geçirilmifl fonksiyon için bir kaymalı manflon bölüm ve çalıflan yüzey için bir kafesli bölüm. Bu iki
bölümün birlefltirilmesi düflük bofllukları mümkün kılar. Tekli parçalar
olarak kullanılabilirler. Kayma alanı, birbirine ince film bölümleriyle
ba¤lanan ayrı kayma plakalarından oluflur. Bu film bölümleri kayma
plakalarının açılmasını önler. Ayrıca ısı veya nemden dolayı yatak
genifllemesini telafi ederler. fiafta kıyasla bofllu¤u olan preste geçirilmifl alanın fonksiyonu yata¤ı yuvasında sa¤lamlafltırmaktır.
Özgün nitelikler:
Telefon: +90-212-249 48 81
L1 – Preste geçirilmifl yataklar
Kayma hızları
Afla¤ıdaki tablo L1 yatakların olası kayma hızlarını gösterir. Kabul
edilebilir en yüksek hızlar lineer hareketler içindir.
Çalıflma sıcaklıkları
Sıcaklık baskı gücünü, aflınmaı ve yata¤ın yuvaya ba¤lanmasını
etkiler. Tüm testlerde, yata¤ın ek tespiti için bir sıcaklı¤a kadar tutulabilecek sa¤lam bir preste geçirme tavsiye edilir. Etkin ba¤lama ile,
L1 kaymalı yatakları 130 °C üzerindeki sıcaklıklara kadar
kullanılabilir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
mm
www.igus.de/tr/DryLinR
3.69
DryLin® R – Preste geçirilmifl yataklar WLM, mm
Yapı – Parça No.
b1
d2
d1
Metrik
seri L1
Malzeme
iglidur® L100
d2
DryLin® R
d1
WLM-0608-10
bs
b1
Özgün nitelikler
* Tapa mastar ile
ölçülmüfltür
iglidur® L100’den üretilen baskı ba¤lantılı yatak
Aflınmaya aflırı dayanıklı
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
igus® GmbH
[email protected]
[email protected]
www.igus.de
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Hidrel A.fi.
www.hidrel.com.tr
Düflük sürtünme katsayısı
3.70
Tip S – Ebat [mm]
Parça No.
WLM-0608-10
WLM-0810-12
WLM-1012-14
WLM-1012-16
WLM-1214-16
WLM-1214-25
WLM-1618-18
WLM-1618-26
WLM-2023-22
WLM-2023-30
WLM-2225-30
WLM-2528-29
WLM-2528-35
WLM-3034-34
WLM-3034-40
WLM-4044-40
WLM-4044-50
WLM-5055-50
WLM-5055-60
d1
[mm]
6
8
10
10
12
12
16
16
20
20
22
25
25
30
30
40
40
50
50
Tolerans*
[mm]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
d2
[mm]
b1
[mm]
bs
[mm]
8
10
12
12
14
14
18
18
23
23
25
28
28
34
34
44
44
55
55
10
12
14,5
16
16
25
18
26
22,5
30
30
29
35
34
40
40
50
50
60
6
8
10
10
10
15
10
16
12,5
20
20
19
25
24
30
30
40
40
50
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
®
DryLin R – Preste Geçirilmifl Yatak WLFM, mm
Yapı – Parça No.
b1
d2
d1
Metrik
Flanfl
Seri L1
Malzeme:
iglidur® L100
bs
b1
DryLin® R
WL FM-1214-15
d2
d3
d1
b2
Düflük sürtünme katsayısı
Stokta mevcuttur
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Tavsiye edilen yerlefltirme deli¤i H7
Tip F – Ebat [mm]
Parça No.
WLFM-1214-15
WLFM-1618-16
WLFM-2023-16
WLFM-2528-21
WLFM-3034-27
WLFM-4044-32
WLFM-5055-37
d1
[mm]
12
16
20
25
30
40
50
Tolerans*
[mm]
+
+
+
+
+
+
+
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
…
…
…
…
…
…
…
+
+
+
+
+
+
+
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
d2
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
bs
[mm]
14
18
23
28
34
44
55
20
24
30
35
42
52
63
15,0
16,0
16,5
21,5
27,0
32,0
37,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
9
10
10
11
15
20
25
+90-212-292 08 50
Aflınmaya aflırı dayanıklı
Faks:
* Tapa mastar ile
ölçülmüfltür
iglidur® L100’den üretilen baskı ba¤lantılı yatak
Telefon: +90-212-249 48 81
Özgün nitelikler
mm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.71
RQA – Dörtlü Blok, Kapalı, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
RJUM-01-ø, RJUM-03-ø veya RJM-01 parça numaralı DryLin® R
DryLin® R
do¤rusal yataklarla teçhiz edilmifltir
Bakım gerektirmez
Yatak yuvasında DIN 472 elastik halkalarla tutulmaktadır
Ba¤lama cıvataları DIN 912-8.8, kilit pul DIN 7980
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları s.
3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
S
www.igus.de
[email protected]
H3
www.hidrel.com.tr
igus® GmbH
N
M8x1
d1
H1
H
d
S1
E
A
A
R
Ebat [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
RQA Dörtlü Blok
3.72
Parça No.
RJUM-01
ile
standart
RJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
RJM01’lı
Tüm
Polimer
Yataklar
RQA-01-08
RQA-01-12
RQA-01-16
RQA-01-20
RQA-01-25
RQA-01-30
RQA-01-40
–
RQA-03-12
RQA-03-16
RQA-03-20
RQA-03-25
RQA-03-30
RQA-03-40
RQA-04-08
RQA-04-12
RQA-04-16
RQA-04-20
RQA-04-25
RQA-04-30
RQA-04-40
d
D1
A
H
H1
H3
R
N
E
S
S1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
8
12
16
20
25
30
40
16
22
26
32
40
47
62
65
85
100
130
160
180
230
23
32
36
46
56
64
80
11,5
16
18
23
28
32
40
8
13
15
19
24
27
35
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
32
42
54
72
88
96
122
11
13
13
18
22
26
34
55
73
88
115
140
158
202
4,3 M5
5,3 M6
5,3 M6
6,6 M8
8,4 M10
10,5 M12
13,5 M16
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
OQA – Dörtlü Blok, Açık, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
OJUM-01-ø veya OJUM-03-ø parça numaralı DryLin® R
Bakım gerektirmez
Ba¤lama cıvataları DIN 912-8.8, kilit pul DIN 7980
Yatak yuvada set vidalarla tutulmaktadır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
DryLin® R
do¤rusal yataklarla teçhiz edilmifltir
(igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
Stokta mevcuttur
N
H1
H
M8x1
A
E
A
S1
Faks:
D1
d
Telefon: +90-212-249 48 81
S
W
+90-212-292 08 50
60°
R
mm
Ebat [mm]
OQA Dörtlü Blok
Parça No.
OJUM-01
ile
standart
RJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
OQA-01-12
OQA-01-16
OQA-01-20
OQA-01-25
OQA-01-30
OQA-01-40
OQA-03-12
OQA-03-16
OQA-03-20
OQA-03-25
OQA-03-30
OQA-03-40
d
D1
A
[mm] [mm] [mm]
12
16
20
25
30
40
22
26
32
40
47
62
85
100
130
160
180
230
H
[mm]
30
35
42
51
60
77
H1
W
[mm] [mm]
18
22
25
30
35
45
14
17
17
21
21
27
R
[mm]
N
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
42
54
72
88
96
122
13
13
18
22
26
34
73
88
115
140
158
202
5,3
5,3
6,8
9,0
10,5
13,5
M6
M6
M8
M10
M12
M16
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.73
RTA – Yatak Yuvas›, Tandem Dizayn, Kapalı, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
RJUM-01-ø, RJUM-03-ø veya RJM-01 parça numaralı
DryLin® R
DryLin® R do¤rusal yataklarla teçhiz edilmiflt
DryLin® R yatak yuvası, RJUM-06-ø numaralı parça ile
kombine edilebilir
Yatak yuvasında DIN 472 elastik halkalarla tutulmaktadır
Ba¤lama cıvataları DIN 912-8.8, kilit pul DIN 7980
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
(igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
d2
H2
H4
H
H3
H1
www.igus.de
[email protected]
S1
M
d1
L
E1
www.hidrel.com.tr
igus® GmbH
d D
E2
B
Ebat [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
RTA Yatak Yuvası, Tandem Dizayn, Kapalı
3.74
Parça No.
RJUM-01
ile
standart
RJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
RJM-01’lı
d
D
H H1 H2 H3 H4 S1
B
L
M
E1 E2 d1 d2
Tüm
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Polimer
H6
+ 0,01
+ 0,3 ± 0,02 ± 0,15 ± 0,15
Yataklar
-0,02
RTA-01-08
RTA-01-12
RTA-01-16
RTA-01-20
RTA-01-25
RTA-01-30
RTA-01-40
–
RTA-03-12
RTA-03-16
RTA-03-20
RTA-03-25
RTA-03-30
RTA-03-40
RTA-04-08
RTA-04-12
RTA-04-16
RTA-04-20
RTA-04-25
RTA-04-30
RTA-04-40
8
12
16
20
25
30
40
16
22
26
32
40
47
62
28
35
42
50
60
70
90
13
18
22
25
30
35
45
13
13
13
18
22
26
34
8
10
12
13
15
16
20
23
25
30
34
40
48
60
M 5 35
M 6 43
M 6 53
M 8 60
M10 78
M12 87
M16 108
62
76
84
104
130
152
176
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
17,5 35
21,5 40
26,5 45
30,0 55
39,0 70
43,5 85
54,0 100
25
30
36
45
54
62
80
4,20
5,20
5,20
6,80
8,60
10,30
14,25
8
10
10
11
15
18
20
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
OTA – Yatak Yuvası, Tandem Dizayn, Açık, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
OJUM-01-ø veya OJUM-03-ø parça numaralı DryLin® R
DryLin® R yatak yuvası, OJUM-06-ø numaralı parça ile
kombine edilebilir
Yatak kovanda set vidalarla sabitlenir
Ba¤lama cıvataları DIN 912-8.8, pul DIN 7980
DryLin® R
do¤rusal yataklarla teçhiz edilmifltir
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
(igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
Stokta mevcuttur
60°
W
S1
M
L
E1
d1
+90-212-292 08 50
H3
H1
H
H2
39,23
d D
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
d2
E2
B
mm
Ebat [mm]
OTA Yatak Yuvası, Tandem Dizayn, Açık
Parça No.
OJUM-01
ile
standart
OJUM-03
d
D
H H1 H2 H3 H4 S1 B
L
M E1 E2 d1 d2 W
ile
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
kendinden
H6
+ 0,01
+ 0,3 ± 0,02 ± 0,15 ± 0,15
hizalanır
-0,02
OTA-01-12
OTA-01-16
OTA-01-20
OTA-01-25
OTA-01-30
OTA-01-40
OTA-03-12
OTA-03-16
OTA-03-20
OTA-03-25
OTA-03-30
OTA-03-40
12
16
20
25
30
40
22
26
32
40
47
62
30
35
42
51
60
77
18
22
25
30
35
45
13
13
18
22
26
34
10
12
13
15
16
20
25
30
34
40
48
60
M 6
M 6
M 8
M10
M12
M16
43
53
60
78
87
108
76
84
104
130
152
176
21,5
26,5
30,0
39,0
43,5
54,0
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
40
45
55
70
85
100
30
36
45
54
62
80
5,20
5,20
6,80
8,60
10,30
14,25
10
10
11
15
18
20
14
17
17
21
21
27
www.igus.de/tr/DryLinR
3.75
RGA – Yatak Yuvası, Uzun Tasarım, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
RJUM-01-ø, RJUM-03-ø veya RJM-01 parça numaralı DryLin® R
DryLin® R
do¤rusal yataklarla teçhiz edilmifltir
DryLin® R yatak yuvası, RJUM-06-ø numaralı parça ile
kombine edilebilir
Yatak yuvasında DIN 472 elastik halkalarla tutulmaktadır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
(igus® flaftları s. 3.80’e bakınız)
Stokta mevcuttur
d2
H
H4
H2
H3
H1
www.igus.de
S1
M
d1
E2
B
[email protected]
igus® GmbH
L
E1
www.hidrel.com.tr
d D
Ebat [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
RGA Yatak Yuvası
3.76
Parça No.
RJUM-01
ile
standart
RJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
RJM-01’li
tüm
Polimer
Yataklar
RGA-01-08
RGA-01-12
RGA-01-16
RGA-01-20
RGA-01-25
RGA-01-30
RGA-01-40
–
RGA-03-12
RGA-03-16
RGA-03-20
RGA-03-25
RGA-03-30
RGA-03-40
RGA-04-08
RGA-04-12
RGA-04-16
RGA-04-20
RGA-04-25
RGA-04-30
RGA-04-40
d
D
H H1 H2 H3 H4 S1 B L
M E1 E2 d1 d2
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
H6
+ 0,01
+ 0,3 ± 0,3 ± 0,02 ± 0,15
-0,02
8
12
16
20
25
30
40
16
22
26
32
40
47
62
28
35
42
50
60
70
90
13
18
22
25
30
35
45
10
11
13
18
22
22
26
8
10
12
13
15
16
20
23
25
30
34
40
48
60
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M10
M12
35
43
53
60
78
87
108
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
32
39
43
54
67
79
91
17,5
21,5
26,5
30,0
39,0
43,5
54,0
20
23
26
32
40
45
58
25
32
40
45
60
68
86
3,2
4,2
5,2
6,8
8,6
8,6
10,3
6
6
10
11
15
15
18
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
OGA – Yatak Yuvası, Açık, Uzun Tasarım, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
OJUM-01-ø veya OJUM-03-ø parça numaralı DryLin® do¤rusal
DryLin®R yatak yuvası OJUM-06-ø ile kombine edilebilir
Yatak yuvada set vidalarla tutulmaktadır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10
(igus® flaftları s. 3.82’e bakınız)
DryLin® R
yataklarla teçhiz edilmifltir
Telefon: +90-212-249 48 81
d2
H4
H2
H3
H1
H
d D
M
S1
L
E1
d1
Faks:
60°
W
+90-212-292 08 50
Stokta mevcuttur
E2
B
mm
Ebat [mm]
OGA Yatak Yuvası, açık
Parça No.
OJUM-01
ile
standart
OJUM-03
d
D
H H1 H2 H3 H4 S1 B
L
M E1 E2 d1 d2 W
ile
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
kendinden
H6
+ 0,01
+ 0,3 ± 0,3 ± 0,02 ± 0,15
+ 0,6
hizalanır
-0,02
OGA-01-12
OGA-01-16
OGA-01-20
OGA-01-25
OGA-01-30
OGA-01-40
OGA-03-12
OGA-03-16
OGA-03-20
OGA-03-25
OGA-03-30
OGA-03-40
12
16
20
25
30
40
22
26
32
40
47
62
28
35
42
51
60
77
18
22
25
30
35
45
11
13
18
22
22
26
8
12
13
15
16
20
25 M 5 43
30 M 6 53
34 M 8 60
40 M10 78
48 M10 87
60 M12 108
39
43
54
67
79
91
21,5
26,5
30,0
39,0
43,5
54,0
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
23
26
32
40
45
58
32 4,2
40 5,2
45 6,8
60 8,6
68 8,6
86 10,3
8
10
11
15
15
18
14
17
17
21
21
27
www.igus.de/tr/DryLinR
3.77
DryLin® R
A2
øD
H
H1
ød
øS
E1
E
A1
A
Ebat [mm]
3.78
Parça No.
RJUM-01
ile
standart
RJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
RGAS-01-12
RGAS-01-16
RGAS-01-20
RGAS-01-25
RGAS-01-30
RGAS-01-40
RGAS-03-12
RGAS-03-16
RGAS-03-20
RGAS-03-25
RGAS-03-30
RGAS-03-40
d
D
H
H1
A
A1
A2
E
E1
S
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12
16
20
25
30
40
22
26
32
40
47
62
18
22
25
30
35
45
35
40,5
48,0
58,0
67,0
85,0
52
56
70
80
88
108
42
46
58
68
76
94
30
34
40
50
58
74
20
22
28
40
48
56
10
11
14
20
24
28
5,3
5,3
6,4
6,4
6,4
8,4
DryLin®
OGAS – Yatak Yuvası, Açık, Kısa Tasarım, mm
Özgün nitelikler
Yuva: alüminyum
OJUM-01-ø veya OJUM-03-ø parça numaralı DryLin® R do¤rusal
DryLin® R yatak yuvası, OJUM-06-ø numaralı parça ile
kombine edilebilir
Yatak yuvada set vidalarla tutulmaktadır
fiaft için tavsiye edilen tolerans: h6–h10 (igus® flaftları
DryLin® R
yataklarla teçhiz edilmifltir
s. 3.82’e bakınız)
E3
H
H1
ød
øS
E1
øD
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
A2
(° )
+90-212-292 08 50
Stokta mevcuttur
E
A1
A
mm
Ebat [mm]
OGA S Yatak Yuvası
Parça No.
OJUM-01
ile
standart
OJUM-03
ile
kendinden
hizalanır
OGAS-01-12
OGAS-01-16
OGAS-01-20
OGAS-01-25
OGAS-01-30
OGAS-01-40
OGAS-03-12
OGAS-03-16
OGAS-03-20
OGAS-03-25
OGAS-03-30
OGAS-03-40
d
D
H
[mm] [mm] [mm]
12
16
20
25
30
40
22
26
32
40
47
62
18
22
25
30
35
45
H1
[mm]
A
A1
[mm] [mm]
28
33,5
42
51
60
77
52
56
70
80
88
108
42
46
58
68
76
94
A2
E
E1
E3 ( º ) S
[mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
30
34
40
50
58
74
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
20
22
28
40
48
56
10
11
14
20
24
28
14
17
17
21
21
27
78
78
60
60
54
54
5,3
5,3
6,4
6,4
6,4
8,4
www.igus.de/tr/DryLinR
3.79
DryLin® – Net Alüminyum fiaft AWMP-Ø, mm
DryLin® fiaftları
A¤ırlık karflılafltırması
Karbon elyaflı
boru
Özgün nitelikler
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Aflınma sürtünmesi
Tüm lineer yataklardan yapılan en çok tavsiye edilen flaft
malzemesi iglidur® J ve iglidur® J200’den üretilmektedir
www.hidrel.com.tr
www.igus.de
igus® GmbH
[email protected]
Stokta mevcuttur
Malzeme:
Alüminyum
Tolerans:
h8
Sertlik:
75 HB
Yüzey:
Sert eloksallanmıfl
Bunun teknik bir yüzey oldu¤unu lütfen unutmayın.
Kaplama derinli¤inden dolayı optik renk varyasyonları
Karbon elyaflı
boru
kaçınılmazdır.
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Maks. Uzunluk
[mm]
A¤ırlık
[kg/m]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
0,080
0,144
0,218
0,323
0,573
0,896
1,411
Sürtünme De¤eri
Karbon elyaflı
boru
Ebat [mm]
DryLin® Net Alüminyum fiaft
Parça No.
Versiyon
Çap
[mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
h8
3.80
AWMP - 06,
AWMP - 08,
AWMP - 10,
AWMP- 12,
AWMP - 16,
AWMP - 20,
AWMP - 25,
L
L
L
L
L
L
L
in
in
in
in
in
in
in
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
katı
katı
katı
katı
katı
katı
katı
flaft
flaft
flaft
flaft
flaft
flaft
flaft
6
8
10
12
16
20
25
Siparifl örne¤i: AWMP-12, 500 net alüminyum flaft Ø 12 mm, uzunlu¤u 500 mm’ye denk gelmektedir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
DryLin®
®
DryLin® fiaftları
DryLin – Alüminyum fiaft AWM-Ø, mm
Özgün nitelikler
Stokta mevcuttur
Malzeme:
Alüminyum
Tolerans
h10
Yuvarlaklık:
DIN 17615
Düzlük:
DIN 17615
Sertlik:
75 HB
Yüzey:
Sert eloksallanm›fl
Yüzey Sertli¤i:
450-550 HV
‹stek üzerine emperyal boyutlarda flaftlar mevcuttur
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
malzemesi iglidur® J ve iglidur® J200’den üretilmektedir
+90-212-292 08 50
Tüm lineer yataklardan yapılan en çok tavsiye edilen flaft
Bunun teknik bir yüzey oldu¤unu lütfen unutmayın.
Kaplama derinli¤inden dolayı optik renk varyasyonları
kaçınılmazdır.
mm
Ebat [mm]
DryLin® Alüminyum fiaft
Parça No.
Versiyon
Çap
[mm]
Maks. Uzunluk
[mm]
A¤ırlık
[kg/m]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
0,56
0,88
1,37
1,48
2,63
3,75
h10
AWM - 16,
AWM - 20,
AWM - 25,
AWM - 30,
AWM - 40,
AWM - 50,
L
L
L
L
L
L
in
in
in
in
in
in
mm
mm
mm
mm
mm
mm
katı flaft
katı flaft
katı flaft
oyuk flaft
oyuk flaft
oyuk flaft
16
20
25
30 x 7,5
40 x 10
50 x 11
Siparifl örne¤i: AWM-30, 2000 net alüminyum flaft Ø 30 mm, uzunlu¤u 2000 mm’ye denk gelmektedir.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
3.81
DryLin® – Destekli Alüminyum fiaft AWMU, mm
DryLin® fiaftları
Özgün nitelikler
Malzeme
AlMgSi 0,5 F22
Yuvarlaklık:
DIN 12020
Düzlük:
DIN 12020
Sertlik:
75 HB
Yüzey:
Sert eloksallanmıfl
Yüzey Sertli¤i:
450-550 HV
Stokta mevcuttur
Bunun teknik bir yüzey oldu¤unu lütfen unutmayın.
Kaplama derinli¤inden dolayı optik renk varyasyonları
kaçınılmazdır.
H
ød1
V
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
D
°
E
B
[email protected]
igus® GmbH
max. 3960
C5
C6
T1
Ebat [mm]
AWMU Desteklenen Alüminyum fiaft
Parça No.
D
B
H
V
d1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
-0,1
3.82
AWMU - 12,
AWMU - 16,
AWMU - 20,
AWMU - 25,
AWMU - 30,
AWMU - 40,
L
L
L
L
L
L
in
in
in
in
in
in
mm
mm
mm
mm
mm
mm
12
16
20
25
30
40
(º )
± 0,25
40
45
52
57
69
73
22
26
32
36
42
50
5
5
6
6
7
8
4,5
5,5
6,6
6,6
9,0
9,0
50
50
50
50
50
50
E
T1 C5/C6 C5/C6 Maks. A¤ırlık
[mm] [mm] min. maks. Uzunluk[kg/m]
± 0,25
[mm]
29
75
20
57 3950 0,750
33
100
20
69 3950 1,000
37
100
20
69 3950 1,415
42
120
20
79 3950 1,805
51
150
20
94 3950 2,69
55
200
20
119 3950 4,060
Siparifl örne¤i: AWMU-16, 500 desteklenen alüminyum flaft çapı 16 mm, uzunluk 500 mm’ye denk gelmektedir
* Standart delik flekli simetrik C5 = C6
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
DryLin®
®
DryLin – Net Çelik fiaft SWM/EWM, mm
Özgün nitelikler
Tüm DryLin® do¤rusal yataklar için, çeflitli net çelik flaftlar
DryLin® fiaftları
sunuyoruz
Di¤er flaft malzemeleri istek üzerinedir
‹fllenmifl flaftlar istek üzerine mevcuttur
‹stek üzerine emperyal boyutlarda flaftlar mevcuttur
45 saniyede daha düflük maliyet?
+90-212-292 08 50
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
Çiziminize uygun özel flaftlar ifllenebilir, lütfen bizimle irtibat kurun!
www.igus.de/tr/shafts
fiaft Malzemeleri
Parça No.
SWM-d
EEWM-d
EWM-d
SWMH-d
EWMR-d
EWMS-d
Malzeme Açıklaması
Malzeme
No.
Cf53 yüzeyi sertlefltirilmifl çelik
1.1213
X46 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
1.4034
X90 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
1.4125
kasası sertlefltirilmifl çelik, krom kaplamalı 1.1213
303/304 yumuflak paslanmaz ç.
1.4305
316 yumuflak paslanmaz ç.
1.4571
Tolerans
h6
h6
h6
h6
h9
h9
Sertlik
HRC
HRC
HRC
HRC
Ortalama
62±2
54+3
56+5
60
Ra
Ra
Ra
Ra
Ra
Ra
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
-
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
0,50
Siparifl örne¤i: SWM-16-500, kasası sertlefltirilmifl 500 mm uzunlukta Cf53 çelikten üretilen çelik flafta, Ø 16 mm, denk
gelmektedir
mm
Ebat [mm]
SWM/EWM Net Çelik fiaft
d
A¤ırlık
[kg/m]
Maksimum Uzunluk
[mm]
Etkin Sertlik Derinli¤i
(Cf53 çelik) [mm]
06
08
10
12
16
20
25
30
40
50
0,222
0,359
0,617
0,888
1,578
2,466
3,853
5,549
9,865
15,413
3000
4000
4000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0,8
0,9
0,9
1,0
1,2
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
3.83
SWUM/EWUM – Desteklenen Çelik fiaft, mm
Cf53 veya paslanmaz çelik flaft
Alıfltırılmıfl alüminyum flanfl deste¤iyle kompledir
DryLin® fiaftları
‹ki delikli adım mevcuttur, T2 (standart) veya T1
Delik adımları simetrik C5 = C6
fiaft için mevcut malzemeler:
Cf53 yüzeyi sertlefltirilmifl çelik
X46 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
X90 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
krom kaplamalı, kasası sertlefltirilmifl çelik
303 yumuflak paslanmaz çelik
316 yumuflak paslanmaz çelik
145°
C5
H
V
www.igus.de
[email protected]
M
ød1
N2
www.hidrel.com.tr
igus® GmbH
D
N1
(°)
E
B
C6
T2
Ebat [mm]
SWUM/EWUM Desteklenen Alüminyum fiaft
[email protected]
Hidrel A.fi.
Parça No.
Çelik fiaft
3.84
Parça No. D
B
H
V
N1 N2 d1 M
paslanmaz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Çelik fiaft
±0,02
Cf53 1.1213 X105 1.4125
(º)
SWUM-12
SWUM-16
SWUM-20
SWUM-25
SWUM-30
SWUM-40
SWUM-50
50
50
50
50
50
50
46
EWUM-12
EWUM-16
EWUM-20
EWUM-25
EWUM-30
EWUM-40
EWUM-50
12
16
20
25
30
40
50
40
45
52
57
69
73
84
22
26
32
36
42
50
60
5
5
6
6
7
8
9
8,0
9,5
11,0
14,0
17,0
17,0
19,0
5,0
6,0
6,5
8,5
10,5
10,5
12,5
4,5
5,5
6,6
6,6
9,0
9,0
11,0
5,8
7,0
8,3
10,8
11,0
15,0
19,0
E
T1
C5/C6
T2
C5/C6 A¤ırlık
[mm] [mm] min. maks.[mm] min. maks.[kg/m]
±0,15
T1 için
T2 için
Standart
29
33
37
42
51
55
63
75
100
100
120
150
200
200
20 57 120
20 69 150
20 69 150
20 79 200
20 94 200
20 119 300
20 119 300
20
20
20
20
20
20
20
79
94
94
119
119
169
169
1,75
2,64
3,97
5,65
7,93
12,88
19,60
Siparifl Örne¤i: SWUM-16, 500, 500 mm uzunlu¤unda bir flanfl deste¤ine takılmıfl 16 mm ø Cf53 flafttır
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
DryLin®
SWUMN/EWUMN – Desteklenen Çelik fiaft mm
Cf53 veya paslanmaz çelik flaft
Düflük seviye alüminyumla komple
DryLin® fiaftları
Sabitleme vidaları teslimata dahil de¤ildir
Delik adımları simetrik C5 = C6
fiaft için mevcut malzemeler:
Cf53 yüzeyi sertlefltirilmifl çelik
X46 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
X90 sertlefltirilmifl paslanmaz çelik
Krom kaplamalı, kasası sertlefltirilmifl çelik
303 yumuflak paslanmaz çelik
+90-212-292 08 50
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
316 yumuflak paslanmaz çelik
mm
Ebat [mm]
SWUMN/EWUMN Dar fiaft Destekli
Parça No.
Paslanmaz
Çelik
fiaft C53
Parça No.
d
H
H1
A
A1
A2
Paslanmaz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Çelik
± 0,02
± 0,02
fiaft X90
SWUMN-12
SWUMN-16
SWUMN-20
SWUMN-25
SWUMN-30
SWUMN-40
SWUMN-50
EWUMN-12
EWUMN-16
EWUMN-20
EWUMN-25
EWUMN-30
EWUMN-40
EWUMN-50
12
16
20
25
30
40
50
14,5
18
22
26
30
39
46
3
3
3
3
3
4
5
11
14
17
21
23
30
35
5,5
7,0
8,5
10,5
11,5
15,0
17,5
d1
d2
T C5/C6 C5/C6
[mm] [mm] min. maks.
5,4 M4 4,5
7,0 M5 5,5
8,1 M6 6,6
10,3 M8 9,0
11,0 M10 11,0
15,0 M12 13,5
19,0 M14 15,5
75
75
75
75
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
57
57
57
57
69,5
69,5
69,5
A¤ırlık
[kg/m]
1,62
2,54
3,81
5,62
7,63
13,47
20,31
Siparifl Örne¤i: SWUMN-16, 500, 500 mm uzunlu¤unda bir flanfl deste¤ine takılmıfl 16 mm ø Cf53 flafttır
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
3.85
DryLin® – Karbon Elyaflı Miller
DryLin® fiaftları
A¤ırlık karflılafltırması
Karbon elyaflı
boru
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Aflınma karflılafltırması
www.hidrel.com.tr
www.igus.de
igus® GmbH
[email protected]
Özgün nitelikler
Malzeme:
Karbon elyaf
Yuvarlaklık toleransı:
± 0,05 mm
çah toleransı:
- 0,1 mm
Sıcaklık:
Maks. 100 °C
Renk:
Siyah
Montaj aksesuarları istek üzerine mevcuttur
Karbon elyaflı
boru
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Cf53
Paslanmaz
sertlefltirilmifl çelik
Sürtünme de¤eri
Karbon elyaflı
boru
Alüminyum (s.k.k.) Alüminyum
sert eloksallanmıfl kaplamasız
Ebat [mm]
DryLin® Karbon Elyaflı fiaft
Parça No.
Versiyon
Çap
[mm]
Maks. Uzunluk
[mm]
A¤ırlık
[kg/m]
[email protected]
Hidrel A.fi.
-0,1
3.86
CWM-12,
CWM-16,
CWM-20,
CWM-30,
L
L
L
L
in
in
in
in
mm*
mm*
mm*
mm*
oyuk
oyuk
oyuk
oyuk
flaft
flaft
flaft
flaft
12/9
16/12,5
20/16
30/26
2000
2000
2000
2000
mm
mm
mm
mm
0,07
0,12
0,17
0,27
* istek üzerine
Siparifl örne¤i: CWM-12, 500 karbon elyaf flaft Ø 12 mm, uzunlu¤u 500 mm’ye denk gelmektedir.
‹stek üzerine teslimat süresi belirtilir
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
DryLin®
+90-212-292 08 50
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® fiaftları
Tasarım Planı
mm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/shafts
3.87
TA – fiaft Uç Deste¤i, Hareketli, mm
Özgün nitelikler
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
Diflli sabitleme deli¤i
Stokta mevcuttur
d
www.igus.de
[email protected]
H3
www.hidrel.com.tr
igus® GmbH
H1
B
R
E
A
øS
Ebat [mm]
TA fiaft Uç Deste¤i, Hareketli
Parça No.
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
S
E
[mm]
R
[mm]
A¤ırlık
[kg]
M5
M6
M8
M10
M12
M12
M16
52
70
82
108
132
150
190
32
42
54
72
88
96
122
0,04
0,07
0,13
0,22
0,44
0,56
1,00
[email protected]
Hidrel A.fi.
± 0,015
3.88
TA-08
TA-12
TA-16
TA-20
TA-25
TA-30
TA-40
8
12
16
20
25
30
40
65
85
100
130
160
180
230
12
14
18
20
25
25
30
22
28
32
42
52
58
72
11
14
16
21
26
29
36
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
TAF – fiaft Uç Deste¤i, Sabitlenmifl, mm
Özgün nitelikler
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
Düz ba¤lantı deli¤i
Stokta mevcuttur
d
øS
+90-212-292 08 50
R
E
A
Faks:
H2
H
Telefon: +90-212-249 48 81
B
mm
Ebat [mm]
TAF fiaft Uç Deste¤i, Sabitlenmi fl
Parça No.
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
A¤ırlık
[kg]
32
42
54
72
88
96
122
5,5
6,6
9,0
11,0
13,5
13,5
17,5
52
70
82
108
132
150
190
0,04
0,09
0,14
0,25
0,47
0,62
1,15
± 0,015
TAF-08
TAF-12
TAF-16
TAF-20
TAF-25
TAF-30
TAF-40
8
12
16
20
25
30
40
65
85
100
130
160
180
230
12
14
18
20
25
25
30
23
32
36
46
56
64
80
12,5
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
44,0
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.89
WA – fiaft Uç Blo¤u, Standart Tasarım, mm
Özgün nitelikler
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
Stokta mevcuttur
SW
N1
N2
H1
H
S1
d
E
B
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
S3
S2
[email protected]
igus® GmbH
L
Ebat [mm]
WA fiaft Uç Blo¤u
Parça No.
d
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
S1
S2
[mm]
S3
[mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
± 0.02
3.90
WA-08
WA-12
WA-16
WA-20
WA-25
WA-30
WA-40
WA-50*
8
12
16
20
25
30
40
50
18
20
24
30
38
40
48
58
28
35
42
50
60
70
90
105
15
20
25
30
35
40
50
60
E
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
A¤ırlık
[kg]
9
13
18
22
26
26
34
43
13,0
16,5
21,0
25,0
30,0
34,0
44,0
49,0
0,04
0,10
0,15
0,23
0,41
0,53
0,99
1,25
± 0,1
32
43
53
60
78
87
108
132
M4
M6
M8
M10
M12
M12
M16
M20
3,3
5,2
6,8
8,6
10,3
10,3
14,25
17,5
6
10
11
15
18
18
20
26
22
30
38
42
56
64
82
100
* istek üzerine
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
WAC – fiaft Uç Blo¤u, Kompak Tasarım, mm
Özgün nitelikler
S3
S2
N1
N2
H1
H
Telefon: +90-212-249 48 81
SW
d
E
B
S1
Faks:
Stokta mevcuttur
+90-212-292 08 50
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
L
Ebat [mm]
WAC fiaft Uç Blo¤u
Parça No.
d
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
S1
S2
[mm]
± 0,01
WAC-06*
WAC-08
WAC-10
WAC-12
WAC-14*
WAC-16
WAC-20
WAC-25
WAC-30
WAC-40
WAC-50*
6
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
16
16
18
18
20
20
24
28
30
40
50
27
27
33
33
38
38
45
54
60
76
92
15
16
18
19
20
22
25
31
34
42
50
E
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
SW
[mm]
A¤ırlık
[kg]
11
11
13
13
13
13
18
22
22
26
34
13
13
16
16
18
18
22
26
29
38
46
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
5,0
5,0
6,0
8,0
0,03
0,03
0,05
0,05
0,07
0,07
0,12
0,17
0,22
0,48
0,82
mm
± 0,12
32
32
40
40
45
45
53
62
67
87
103
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M8
M10
M10
M12
M16
4,2
4,2
5,2
5,2
5,2
5,2
6,8
8,6
8,6
10,3
14,25
22
22
27
27
32
32
39
44
49
66
80
* ‹stek üzerine
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.91
WAS – fiaft Uç Blo¤u, Dar Tasarım, mm
Özgün nitelikler
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
Stokta mevcuttur
H
SW
H1
S
B
V
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
A1
H8
[email protected]
igus® GmbH
E
A
Ebat [mm]
WAS fiaft Uç Blo¤u
Parça No.
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
SW
[mm]
A¤ırlık
[kg]
32
42
50
60
74
84
108
16
20
26
32
38
45
56
10
12
16
20
25
28
32
25
32
40
45
60
68
86
4,5
5,5
5,5
5,5
6,6
9,0
11,0
5,0
5,5
6,5
8,0
9,0
10,0
12,0
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0,012
0,023
0,035
0,067
0,140
0,200
0,480
[email protected]
Hidrel A.fi.
± 0,02
3.92
WAS-08
WAS-12
WAS-16
WAS-20
WAS-25
WAS-30
WAS-40
8
12
16
20
25
30
40
27
35
42
50
58
68
86
15
20
25
30
35
40
50
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
DryLin®
WAF – fiaft Uç Blo¤u, mm
Özgün nitelikler
V
L
ød2
ød
øs
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
Stokta mevcuttur
+90-212-292 08 50
DryLin® Aksesuarları
Malzeme: alüminyum
A
E
SW
mm
Ebat [mm]
WAF fiaft Uç Blo¤u
Parça No.
WAF-12
WAF-16
WAF-20
WAF-25
WAF-30
WAF-40
WAF-50
A¤ırlık
[kg]
Ød
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Ø d2
[mm]
0,06
0,08
0,10
0,15
0,30
0,70
1,20
12
16
20
25
30
40
50
40
50
50
60
70
100
100
20
20
23
25
30
40
50
23,5
27,5
33,5
42,0
49,5
65,0
75,0
E
[mm]
30
35
38
42
54
68
75
±
±
±
±
±
±
±
Øs
[mm]
V
[mm]
SW
[mm]
5,5
5,5
6,6
6,6
9,0
11,0
11,0
12
12
14
16
19
26
36
3
3
4
5
6
8
8
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinR
3.93
DryLin® – Temiz Odaya Uygunluk
DryLin® R
Tüm DryLin® kılavuz sistemleri temiz oda uygulamalarına uygundur. Çeflitli temiz oda sınıfları arasındaki farklılık yalnızca yüke ve
tatbikat hızına ba¤lıdır. iglidur® J ve sert eloksallanmıfl alüminyum
SEMI E78-0998’e göre (en yüksek seviye) ESD uyumlulu¤u açısından
seviye 1 olarak sınıflandırılır.
igus® GmbH’nin afla¤ıdaki DryLin® kılavuzlama sistemleri incelenmifltir:
N40, W10, T25 ve T30. Ayrıntılı sonuçlar için afla¤ı bakınız.
Lineer yataklama sistemi DryLin®
TK-10-30-01:
“igus® GmbH tarafından üretilen DryLin® TK-10-30-01 lineer yataklama sistemleri için, 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm ve 5 µm tespit ebatları
ve v =0,1 m/s hareket hızı eflik de¤erlerinin ihlali ihtimali hesaplarına
göre, DIN EN ISO 14644-1’e uygun olarak ISO Sınıfı 3 fleklinde
sınıflandırılan temiz odalar için uygunluk net bir flekilde belirlenebilir.”
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Lineer yataklama sistemi DryLin®
NK-02-40-02:
Havayla taflınan parçacık emisyon ölçümleri için kullanılan DryLin® NK-02-4002 do¤rusal yata¤ın MP1 ile MP4 arası ölçüm noktalarını gösteren foto¤raflar
“igus® GmbH tarafından üretilen DryLin® NK-02-40-02 lineer yataklama sistemleri için, 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm ve 5 µm tespit ebatları
ve v =1 m/s hareket hızı eflik de¤erlerinin ihlali ihtimali hesaplarına
göre, DIN EN ISO 14644-1’e uygun olarak ISO Sınıfı 6 fleklinde
sınıflandırılan temiz odalar için uygunluk net bir flekilde belirlenebilir.”
SEMI E78-0998’e göre ESD uyumluluk ölçüm sonuçları, DryLin®
NK-02-40-02 lineer yataklama sisteminin “seviye 1” (en yüksek
seviye) olarak sınıflandırılabilece¤ini göstermektedir.
Bakınız Fraunhofer IPA Raporu No.: IG 0308-295 73.
[email protected]
igus® GmbH
Lineer yataklama sistemi DryLin®
TK-01-25-02:
“igus® GmbH tarafından üretilen DryLin® TK-01-25-02 lineer yataklama sistemleri için, 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm ve 5 µm tespit ebatları
ve v =1 m/s hareket hızı eflik de¤erlerinin ihlali ihtimali hesaplarına
göre, DIN EN ISO 14644-1’e uygun olarak ISO Sınıfı 5 fleklinde
sınıflandırılan temiz odalar için uygunluk net bir flekilde belirlenebilir.”
Havayla taflınan parçacık emisyon ölçümleri için kullanılan DryLin® TK-01-2502 do¤rusal yata¤ın MP1 ile MP4 arası ölçüm noktalarını gösteren foto¤raflar
SEMI E78-0998’e göre ESD uyumluluk ölçüm sonuçları, DryLin®
NK-02-40-02 lineer yataklama sisteminin “seviye 1” (en yüksek
seviye) olarak sınıflandırılabilece¤ini göstermektedir.
[email protected]
Hidrel A.fi.
Lineer yataklama sistemi DryLin®
WK-10-40-15-01:
3.94
“igus® GmbH tarafından üretilen DryLin® WK-10-40-15-01 lineer
yataklama sistemleri için, 0,2 µm, 0,3 µm, 0,5 µm ve 5 µm tespit
ebatları ve v =1 m/s hareket hızı eflik de¤erlerinin ihlali ihtimali
hesaplarına göre, DIN EN ISO 14644-1’e uygun olarak ISO Sınıfı
6 fleklinde sınıflandırılan temiz odalar için uygunluk net bir flekilde
belirlenebilir.”
SEMI E78-0998’e göre ESD uyumluluk ölçüm sonuçları, DryLin®
NK-02-40-02 lineer yataklama sisteminin “seviye 1” (en yüksek
seviye) olarak sınıflandırılabilece¤ini göstermektedir.
Bakınız Fraunhofer IPA Raporu No.: IG 0308-295 74.
Havayla taflınan parçacık emisyon ölçümleri için kullanılan DryLin® WK-10-4015-01 do¤rusal yata¤ın MP1 ile MP4 arası ölçüm noktalarını gösteren foto¤raflar
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
DryLin®
®
igus Test Yöntemi
DryLin® kaymalı yatakların toleransını belirlemek için igus® test yöntemi
min. yatak Ø
maks. yatak Ø
yuvası
(tapa masdarı serbest)
(tapa masdarı çubuklu)
JUM-01/02-10
0,981
12.000 mm
10.030 mm
10.070 mm
JUM-01/02-12
1,373
14.000 mm
12.030 mm
12.070 mm
JUM-01/02-16
1,864
18.000 mm
16.030 mm
16.070 mm
JUM-01/02-20
2,649
23.000 mm
20.030 mm
20.070 mm
JUM-01/02-25
3,729
28.000 mm
25.030 mm
25.070 mm
JUM-01/02-30
4,807
34.000 mm
30.040 mm
30.085 mm
JUM-01/02-40
7,063
44.000 mm
40.040 mm
40.085 mm
JUM-01/02-50
9,810
55.000 mm
50.050 mm
50.100 mm
RJM-01-08
0,981
16.000 mm
8.025 mm
8.061 mm
RJM-01-10
0,981
19.000 mm
10.025 mm
10.061 mm
RJM-01-12
1,373
22.000 mm
12.032 mm
12.075 mm
RJM-01-16
1,864
26.000 mm
16.032 mm
16.075 mm
RJM-01-20
2,649
32.000 mm
20.040 mm
20.092 mm
RJM-01-25
3,729
40.000 mm
25.040 mm
25.092 mm
RJM-01-30
4,807
47.000 mm
30.040 mm
30.092 mm
RJM-01-40
7,063
62.000 mm
40.050 mm
40.112 mm
RJM-01-50
9,810
75.000 mm
50.050 mm
50.112 mm
Bir kaymalı yatakla (JUM/RJM..) birlikte bir adaptör/yuva (RJUM,
OJUM, RGA..) kullanırken yuva deli¤i toleransı faktörü (standart
kasa: H7) yukarıda belirtilen minimum bofllu¤a eklenir.
Ardından bu de¤erlerin toplamı maksimum olası yatak toleransını
vermektedir.
DryLin® R
Test
[N]
+90-212-292 08 50
Test gücü
Faks:
Parça No.
edildi¤i zaman tapa masdarıyla yüklü olarak tanımlanmaktadır.
Telefon: +90-212-249 48 81
DryLin® kaymalı yata¤ın çalıflması için, yata¤ı tanımlı minimum bofllukla
kullanmak gereklidir. Bu boyut için kalite kontrolü bir tapa masdarı
testi ile yapılmaktadır. Bu amaçla, özgül güç kaymalı yata¤ın test
mm
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLin
3.95
DryLin® SHT – Lineer Kayma Tablaları
+90º
Kuru çalıflan bakım gerektirmeyen kaymalı tablalar iglidur yataklarla çalıflır. Düfluk a¤ırlık, düflük
aflınma ve düflük maliyetli çözümler uygulamanıza imkan tanır. Çeflitli vida, yuva ve flaft
malzemeleri konfigürasyonlarında mevcuttur.
DryLin® SHT
–40º
Eloksallanmıfl alüminyum, plas-
Teknik Veriler
tik veya basınçlı çinko dökümden
Layner malzeme:
üretilen uç bloklar
iglidur® J
Bakım gerektirmeyen iglidur®
fiaft Malzemeleri:
malzemesinden üretilen diflli
Eloksallanmıfl alüminyum
somun
Yüzeyi sertlefltirilmifl çelik
iglidur® J’den üretilen laynerler
Paslanmaz çelik
Karbon elyaf
Diflli somun malzemeleri:
Çelik
Eloksallanmıfl alüminyum veya
Paslanmaz çelik
katı plastikten üretilen araba
Sert eloksallanmıfl
iglidur® yataklar diflli somunu
aluminium
radyal ve eksenel olarak destek‹stek üzerine mevcuttur: El tekeri,
kelepçe, konum göstergesi
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
lemektedir
Parça numarası yapısı:
S H T - 12 - A W M - 150 - H R - E S
Mil malzemesi
Bofl bırak = Çelik (standart)
ES
= Paslanmaz çelik
AL
= Sert eloksallanmıfl alüminyum
Yüksek kir dayanımı
Ek opsiyonlar
Bofl bırak = Standart
HR
= El tekeri
PA
= Konum göstergesi
HK
= Mil kelepçe
HR-PA-HK= Farklı kombinasyonlar
[email protected]
igus® GmbH
Strok uzunlu¤u
fiaft malzemesi
AWM = Sert eloksallanmıfl alüminyum
SWM= Kasası sertlefltirilmifl çelik
EWM= Paslanmaz çelik
CWM= Karbon elyaf
[email protected]
Hidrel A.fi.
Maliyet etkin ve aynı
zamanda güvenilirdir
3.96
Ebat
1040 =
12 =
20 =
2080 =
30 =
flaft Ø 10 mm, TR10x2 (SLW)
flaft Ø 12 mm, TR10x2
flaft Ø 20 mm, TR18x4
flaft Ø 20 mm, TR18x4 (SLW)
flaft Ø 30 mm, TR24x5
Tip
SHT
SHTP
SLW
SHTC
SHTS
=
=
=
=
=
Temel
Maliyet etkin
Kompak
Esnek
H›zl›
Modüler tasarım, kolay
montaja izin verir
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
DryLin®
®
DryLin SHT – Ürün Yelpazesi
SHT – Temel*
DryLin® SHT
Hemen her tatbikat için güvenilir çözüm: 3 boyut, çeflitli malzeme kombinasyonları, yüksek yük kapasitesi ve tamamen bakım gerektirmez.
En yaygın lineer kayma tablalarıyla boyut de¤ifltirilebilir.
Sayfa 3.99
SHTP – Etkin maliyet*
SLW – Kompak*
Bu minyatür çözüm tam destekli DryLin® W sistemini esas almaktadır.
Bu nedenle sistem ekonomik bir fiyatla sertlik ve burulma dayanımı
sunmaktadır.
Sayfa 3.101
+90-212-292 08 50
Sayfa 3.100
Faks:
Telefon: +90-212-249 48 81
Sert plastikten imal edilen uç blok ve araba kullanımı bu versiyonu
rakipsiz flekilde ucuz ve hafif bir çözüm haline getirmektedir. Tüm
düflük a¤ırlıklı tatbikatların elle taflınmasının yanı sıra zaman zaman
motor tahri¤i için tavsiye edilir.
SHTC – Esnek*
Bu modülün özel niteli¤i kayma uzunlu¤unda serbest tasarımdır: kayma
temelinden iki kısa uç blok. ‹kisi arasındaki mesafe belirli tatbikat gereksinimlerine uyacak flekilde kolayca ayarlanabilir. Özellikle destekli yüklü
dikey tatbikatlar içindir. Sistem standart SHT sistemi ile aynı flekilde
farklılık gösterebilir.
Sayfa 3.102
SHTS – Hızlı*
tek dönüflle 50 mm veya 100 mm ilerleme. Mevcut iki yüksek helis
difl olan 10 x 50 veya 18 x 100 hafif yüklü tatbikatlarda hızlı ilerleme
sa¤lar. Ürün standart SHT sistemi ile aynı flekilde yapılandırılabilir.
mm
Sayfa 3.103
Aksesuarlar
Neredeyse tüm lineer kayma tablaları el tekerleri, kelepçeler ve
konum göstergeleri ile kombine edilebilir. Sayfa 3.104’te tüm
aksesuarlar, farklı versiyonlar ve montaj ipuçları bulunmaktadır.
Sayfa 3.104
* Diflli somun ucu TR10x2, 10x50 ifllenmemifl sa¤lanır. Resimlerdeki el tekerleri aksesua olarak mevcuttur.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
3.97
DryLin® SHT – Dizayn / Hesaplama
DryLin® lineer diflli somun üniteleri tüm tiplerin konum ayarı için
gelifltirilmifltir. Lineer ayar manuel olarak veya motorla iflletilen trapez
diflli somunlarla yapılır. Maksimum lineer hız 1 m/dak’tır. Lineer
kayma ünitesinin bir tatbikat için, afla¤ıdaki grafikleri kullanarak kontrol edilebilir.
Afla¤ıdaki trapez diflli somun tahrik boyutları SHT lineer tablalarında
kullanılmaktadır:
TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
DryLin® SHT
TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
Lütfen verilen yüklerin eksenel yükler oldu¤una dikkat edin.
Trapez vida somunları için radyal yüklere izin verilmez.
Simetrik yüklerle dikey montaj için, afla¤ıdaki denklem kullanılabilir:
Feksenel = Fradyal x 0.25 (yatay montaj için)
TR10 x 2
TR18 x 4
Maks. besleme [m/dak.]
TR24 x 5
1,40
1,20
0,80
Besleme
[m/min.]
0,60
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
1,00
0,40
0,20
0,00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Eksenel Yük [N]
TR10 x 2
TR18 x 4
Dönüfl hızı diflli somun
[d/dak]
[email protected]
igus® GmbH
Maks. izin verilen dönüfl hızı diflli somun [d/dak]
TR24 x 5
600
500
400
300
200
100
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Eksenel Yük [N]
TR10 x 2
TR18 x 4
Tahrik torku [Nm]
TR24 x 5
14,0
12,0
10,0
3.98
Tahrik torku
[Nm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
8,0
6,0
4,0
2,0
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Eksenel Yük [N]
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
1800
DryLin®
®
DryLin SHT
Özgün nitelikler
Güçlü tasarım
Farklı flaft ve diflli somun malzemeleri en yüksek esnekli¤i sunar
Bakım gerektirmeyen ve korozyona dayanıklı
TR10x2, TR18x4, TR24x5
DryLin® SHT
3 farklı ebat
lt
tk
ts
lt
Al
kq
+90-212-292 08 50
ha
H
kt
sg
Faks:
E3
E1
d2
T
E2
d
l2
Telefon: +90-212-249 48 81
l l++ Strok
Hub
tg
s
sk
f
R
A
Uzunluk [mm] ve A¤ırlık
Standart
uzunluklar
Parça No.
SHT-12-AWM
SHT-20-AWM
SHT-30-AWM
Sert eloksallanmıfl alüminyum flaft
Maksimum Temel
Ek
uzunluk
a¤ırlık
a¤ırlık [kg]
[mm]
[kg]
(0,1 m uzunluk)
Standart
uzunluk
[mm]
100
250
500
250
500
750
500
750
1000
750
1000
1250
1,1
3,2
8,6
0,1
0,3
0,6
Temel
a¤ırlık
[kg]
Çelik flaft
Ek
a¤ırlık
(0,1 m uzunluk)
1,3
3,9
10,9
0,2
0,6
1,4
mm
Ebatlar [mm]
Parça No.
A
-0,3
AI
-0,3
H
SHT-12-AWM
SHT-20-AWM
SHT-30-AWM
85
130
180
85
130
180
34
48
68
70
108
150
73
115
158
tg
kt
±0,1
s
sk
M8
M10
M16
6,4
8,6
12,6
6,3
6,4
11,0
10
11
18
Parça No.
SHT-12-AWM
SHT-20-AWM
SHT-30-AWM
E1
E2
E3
±0,15 ±0,15 ±0,15
I
R
f
lt
±0,1
tk
ts
73
115
158
145
202
280
42
72
96
2
2
4
30
36
50
11
15
20
6,6
9,0
13,5
sg
kq
d
T
l2
M6
M8
M12
6,0
7,0
10,6
d2
ha
Standart
12 TR10x2 17 TR10x2* 18
20 TR18x4 26 12 h9 23
30 TR24x5 38 14 h9 36
* TR10x2 diflli somun ucu ifllenmemifl
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
3.99
DryLin® SHTP
Özgün nitelikler
Güçlü plastik versiyon
Hafif
DryLin® SHT
Maliyet etkin
Korozyona mukavemetli
3 ebat
ltlt
lt
E1
T
d2
l2
d
D
Øs
D
D
D
d
l2
tk
I + Strok
sg
tk
l+Hub
A
R
H
ha
f
H1
[email protected]
igus® GmbH
Uzunluk [mm] ve A¤ırlık
Parça No.
Maksimum Temel
Uzunluk A¤ırlık
[mm]
[kg]
SHTP-01-06
SHTP-01-12
SHTP-02-12
300
750
750
Alüminyum fiaft
Ek A¤ırlık [kg]
(0,1 m length)
0,11
0,35
0,35
0,06
0,11
0,11
Özgün Nitelikler
Dört simetrik ba¤lantı delikli, dikdörtgen araba
iglidur® J’den üretilen layner ve TR somunları
-
[email protected]
Hidrel A.fi.
Ebat [mm]
3.100
Parça No.
A
AI
H
E1
E2
I
R
f
lt
tk
ts
SHTP-01-06
SHTP-01-12
SHTP-02-12
45
85
85
45
30
30
19
36
36
38
70
70
36,5
73
73
67
90
90
25
42
42
1
2
2
11
30
30
8
10
10
4,2
6,6
6,6
Parça No.
s
sg
d
T
l2
d2*
Standart
ha
H1
5,0
6,3
6,3
M6
M6
6
12
12
M8
TR10x2
TR10x2
15
17
17
M8
TR10x2
TR10x2
9
16
16
18
32
32
SHTP-01-06
SHTP-01-12
SHTP-02-12
* Standart versiyonlar difli somun ucu ifllenmemifl sa¤lanır
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
E1
D-D
www.igus.de
t
T
d2
www.hidrel.com.tr
E2
E2
Al
Al
lt
ts
DryLin®
®
DryLin SLW
Özgün nitelikler
Düflük profil
2 ebat
Basınçlı çinko döküm uç blokları
Eloksallanmıfl alüminyumdan üretilen uç bloklu özel versiyon
Telefon: +90-212-249 48 81
E2
d
E1
T
d2
SLW-AL istek üzerine mevcuttur
E3
lt
lt
Al
tk
A
A-A
f
ha
tg
A
sg
kq
H
kt
hw
A
l2
s
ts
+90-212-292 08 50
Sert eloksallanmıfl ray
Faks:
Tam destekli
DryLin® SHT
Yüksek burulma sertli¤i
sk
l + Strok
Uzunluk [mm] ve A¤ırlık
Parça No.
Maksimum
Uzunluk
[mm]
A¤ırlık
[kg]
750
1000
0,7
3,0
SLW-1040
SLW-2080
fiaft
Ek A¤ırlık [kg]
(0,1 m uzunluk)
Maks. statik eksenel
burulma gücü
[N]
0,1
0,4
700
1600
mm
Ebatlar [mm]
Parça No.
A
-0,3
AI**
-0,3
H
E1
E2
E3
±0,15 ±0,15 ±0,15
I
hw
f
lt
tk
ts
tg
SLW-1040
SLW-2080
74
134
69
150
29
46
60
116
60
116
56
132
113
206
24
44
1,5
1,5
22
28
11
15
6,8
8,0
M8
M10
Parça No.
kt
±0,1
s
sk
sg
kq
d
T
l2
SLW-1040
SLW-2080
6,4
8,6
6,6
9,0
9,5
14,0
M6
M8
4,4
5,5
10
20
TR10x2
TR18x4
d2
ha
Standart
17 TR10x2* 14,5
26
12 h9 23,0
* TR10x2 diflli somun ucu ifllenmemifl sa¤lanır
** Ayrıca 100, 150, 200 ve 250 mm uzunluklardaki arabalar istek üzerine mevcuttur
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
3.101
DryLin® SHTC
Özgün nitelikler
Güçlü esnek tasarım
2 araba için idealdir
DryLin® SHT
Kuru çalıflır ve bakım gerektirmez
3 ebat
Ayarlanabilir boflluk
E2
d
l2
lt
lt
Al
R
tg
kq
sk
ha
kt
H
f
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
T
E1
d2
I + Strok
A
ts
sg
tk
[email protected]
igus® GmbH
Uzunluk [mm] ve A¤ırlık
Standart
Uzunluklar
Parça No.
SHTC-12-AWM
SHTC-20-AWM
SHTC-30-AWM
Sert eloksallanmıfl alüminyum flaftlar
Maksimum
Temel
Ek
uzunluk
a¤ırlık
a¤ırlık [kg]
[mm]
[kg]
(0,1 m uzunluk)
Standart
uzunluk
[mm]
100
250
500
250
500
750
500
750
1000
750
1000
1250
0,7
1,9
4,6
0,1
0,3
0,6
Temel
a¤ırlık
[kg]
Çelik flaft
Ek
a¤ırlık
(0,1 m uzunluk)
0,8
2,3
5,8
0,2
0,6
1,4
[email protected]
Hidrel A.fi.
Ebat [mm]
3.102
Parça No.
A
-0,3
AI
-0,3
H
E1
E2
±0,15 ±0,15
SHTC-12-AWM
SHTC-20-AWM
SHTC-30-AWM
85
130
180
30
36
50
34
48
68
Parça No.
kt
±0,1
sk
sg
kq
d
T
l2
d2
Standart
ha
SHTC-12-AWM
SHTC-20-AWM
SHTC-30-AWM
6,4
8,6
12,6
10
11
18
M6
M8
M12
6,0
7,0
10,6
12
20
30
TR10x2
TR18x4
TR24x5
17
26
38
TR10x2*
12 h9
14 h9
18
23
36
70
108
150
73
115
158
I
R
f
lt
±0,1
tk
ts
tg
90
108
150
42
72
96
2
2
4
30
36
50
11
15
20
6,6
9,0
13,5
M8
M10
M16
* Standart versiyonlar difli somun ucu ifllenmemifl sa¤lanır
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
DryLin®
®
DryLin SHTS
Özgün nitelikler
Yüksek helis adımlı diflli somun
Yüksek hız çözümü
DryLin® SHT
Bakım gerektirmez
Kuru çalıflır
I l ++ Strok
Hub
kt
kq
ha
H
tg
s
sk
f
R
A
+90-212-292 08 50
lt
Al
sg
Faks:
lt
tk
ts
Telefon: +90-212-249 48 81
E3
E1
d2
T
E2
d
l2
Uzunluk [mm] ve A¤ırlık
Standart
uzunluk
Parça No.
SHTS-12-AWM
SHTS-20-AWM
Standart
uzunluk
[mm]
100
250
Maksimum
uzunluk
[mm]
250
500
500
750
Sert eloksallanmıfl alüminyum flaftlar
Temel
Ek
a¤ırlık
a¤ırlık [kg]
[kg]
(0,1 m uzunluk)
750
1000
0,7
1,9
0,1
0,3
mm
Ebatlar [mm]
Parça No.
A
-0,3
AI
-0,3
H
E1
E2
E3
±0,15 ±0,15 ±0,15
SHTS-12-AWM
SHTS-20-AWM
85
130
85
130
34
48
Parça No.
kt
±0,1
s
sk
sg
SHTS-12-AWM
SHTS-20-AWM
6,4
8,6
6,3
6,4
10
11
M6
M8
70
108
73
115
I
R
f
lt
±0,1
tk
ts
tg
145
202
42
72
2
2
30
36
11
15
6,6
9,0
M8
M10
kq
d
T
l2
6,0
7,0
12 TR10x50 17 TR10x50* 18
20 TR18x100 26
12 h9
23
73
115
d2
Standart
ha
* TR10x50 diflli somun ucu ifllenmemifl sa¤lanır
Fotograf SHTS’yi kısa arabayla göstermektedir (özel versiyon SHTCS)
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
3.103
DryLin® SHT – Aksesuarlar
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
DryLin® SHT – Aksesuarları
Konum göstergesi
Kızak konumunun do¤rudan kontrolü ve ayarlanması için plastik dijital gösterge
4 rakamlı sayaç (kırmızı rakam onları belirtir)
Sayma yelkovan yönündedir
Renk: Turuncu
Parça No. Konum Göstergesi
Mil boyutu
Ebat (Bx H x T) in mm
DryLin® SHT için:
SHT-PA-12
TR10x2
32 x 46 x 33
SHT-12
SHTC-12
SHTP-12
SLW-1040*
SHT-PA-20
TR18x4
32 x 46 x 33
SHT-20
SHTC-20
SLW-2080*
SHT-PA-30
TR24x5
32 x 48 x 33
SHT-30
SHTC-30
SHT-PA-06
M8
22 x 33 x 31
SHTP-01-06*
* Adaptör plakası ile kullanılmalıdır.
Mil kelepçe
Konum göstergesine ba¤lanma için flaft sıkıfltırma flanflı ve mil
difline sonradan ba¤lantı
Dikkatsiz bükmeye karflı mili sabitler
Renk: Siyah
[email protected]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
Malzeme: Alüminyum flaft kelepçeli plastik yuva
3.104
Parça No. Mil kelepçe
Mil boyutu
Ebatlar (Bx H x T) in mm
DryLin® SHT için:
SHT-HK-12
TR10x2
32 x 46 x 15
SHT-12
SHTC-12
SHTP-12
SLW-1040*
SHT-HK-20
TR18x4
32 x 46 x 15
SHT-20
SHTC-20
SLW-2080*
SHT-HK-30
TR24x5
32 x 46x 15
SHT-30
SHTC-30
* Yalnızca adaptör plakayla mümkündür.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
DryLin®
®
DryLin SHT – Aksesuarlar
Renk: Siyah
Parça No.
SHT-HR-06
SHT-HR-12
SHT-HR-20
SHT-HR-30
DryLin® için
SHT
SHTP-06
SHT-12
SHTC-12
SLW-1040
SHTP-12
SHTS-12
SHTCS-12
SHT-20
SHTC-20
SLW-2080
SHTS-20
SHTCS-20
SHT-30
SHTC-30
Standart bir mil ucunda standart döner dü¤me
Çap (D)
Uzunluk (L)
‹ç Çap (d)
[mm]
[mm]
[mm]
27
17
8
27
17
10
27
17
10
27
17
10
27
17
10
27
17
10
27
17
10
42
23
12
42
23
12
42
23
12
42
23
12
42
23
12
42
23
14
42
23
14
+90-212-292 08 50
Malzeme : Alüminyum
Faks:
Tablo konumlandırma
Telefon: +90-212-249 48 81
Mil difli sonuna ba¤lanmak için döner dü¤me
DryLin® SHT – Aksesuarları
Döner dü¤me
mm
Konum göstergesi ve/veya
Milli kelepçe için adaptör plaka (dahil).
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/DryLinSHT
3.105
DryLin® – Trapez Diflli Somunlar
fiimdiye kadar, iki tip trapez diflli somun bulunuyordu: ya¤lamalı metalik somunlar veya çok
sınırlı yük kapasiteli bakım gerektirmeyen plastik versiyonlar. iglidur® trapez diflli somunlar artık
bu bofllu¤u doldurmaktadır: Bunlar tamamen bakım gerektirmeyen ve yüksek yük kabul eden
türdendir.
+90º
Diflli Somunlar
DryLin®
– 40º
Teknik Veriler
Sürgü elemanları:
Bakım gerektirmez
Malzeme:
iglidur® W300
iglidur® J
Sıcaklık aralı¤ı:
-40 °C ile +90 °C arası
Di¤er hesaplama
www.igus.de
www.hidrel.com.tr
Sayfa 3.107
DryLin® Diflli Somunların Avantajları
Kendinden ya¤lamalı
Kire dayanıklıdır
Bakım gerektirmez
Ba¤lanmaya karflı en iyi dayanım
Korozyon oluflmaz
Sessiz çalıflma
iglidur® W300’den üretilmifl DryLin trapez diflli
somunlar.
Sayfa 1.54
90 °C’ye kadar sıcaklı¤a dayanıklıdır
Çelik, paslanmaz çelik ve istek üzerine eloksallanmıfl alüminyumdan
üretilen trapez vidalı somunlar
‹stek üzerine soldan diflli trapez somunlar
sayfa 1.54
[email protected]
igus® GmbH
iglidur® W300’ün özellikleri hakkında daha fazla bilgi için
[email protected]
Hidrel A.fi.
Trapez diflli somunlar
DryLin® bakım gerektirmeyen do¤rusal yataklara ideal bir takviyedir.
3.106
DIN 103’ü esas alan
boyutlar
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/trapez
DryLin®
®
DryLin – Teknik Bilgiler
Özgün nitelikler
p x v De¤erimaks
Diflli Somunlar
Aflınma [a¤ırlık - %]
C15’ten mil, v = 0,3 m/s, F = 100 N
PA 6.6
POM
+90-212-292 08 50
iglidur® J malzemesinden üretilen trapez diflli somunlar özellikle ıslak
alanlarda yüksek nemli ortamlardaki tatbikatlar için çok uygundur.
iglidur® J özellikle düflük nem emilimi ile karakterizedir. iglidur® J
malzemesi hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 1.38’e bakınız.
Yüksek performanslı polimerlerden üretilen trapez diflli somunların
yük kapasitesi yüzey basıncına, hıza ve ortaya çıkan sıcaklı¤a ba¤lıdır.
Sıcaklık oranı, sıklı¤ın yanı sıra trapez diflli somun malzemesi ve
termal özelliklerinden de etkilenecektir.
iglidur® trapez diflli somununun yüzey basıncı kalıcı olarak 5 MPa’yı
aflmamalıdır.
Faks:
Resim 3.10: iglidur® iglidur® trapez diflli somunları DryLin® bakım
gerektirmeyen lineer yatak sistemine ideal bir tamamlayıcıdır
Yafl ortamlar için idealdir
Trapez Difl Yüklerinin Hesaplanması
DryLin®
Yeni trapez diflli somunlar, lineer teknoloji için bakım gerektirmeyen
ve kuru çalıflan ürünler grubuna dahil olmufltur. iglidur® trapez diflli
somunları bakım ve ya¤lama gerektiren somunlara kıyasla özellikle ambalaj endüstrisi gibi deterjan kullanan tatbikatlar için veya çok
tuzlu (tekstil makineleri) olan alanlarda önemli avantajlar sunmaktadır.
iglidur® trapez diflli somunları DIN 103’e uygun olarak üretilmektedir.
Telefon: +90-212-249 48 81
fiimdiye kadar piyasada, iki tip trapez diflli somun bulunuyordu: Acil
kayma özellikleri olmayan ya¤lamalı metalik somunlar (çelik, bronz,
pirinç...) ve çok sınırlı yük kapasitesine sahip PA 6,6 veya POM gibi
plastikten üretilen bakım gerektirmeyen versiyonlar bulunuyordu.
iglidur® bakım gerektirmeyen trapez diflli somunlar artık bu bofllu¤u
doldurmaktadır. Bunlar tamamen bakım gerektirmeyen ve yüksek
yük kabul eden türdendir.
iglidur W300
Grafik 3.10: Bir TR20x4 diflte 100N eksenel yük altında aflınma
tablosu. Test öncesinde vida ve somun temizlenmifltir.
0.08 MPa x m/s
Her bir difl boyutu için izin verilen besleme ve hız ebat tablosunda
verilen p x v de¤eri ve çalıflma yüzeylerini kullanarak hesaplanabilir.
Gerekli (çalıflma yüzeyi)
Ae = Feksenel / p izin verilen [mm2]
Difl boyutu seçimi ve etkin yüzey basıncının belirlenmesi
peff = Feksenel / Ae etk [MPa]
‹zin verilen kayma hızı
Vkayma = p x vmaks / petk [m/s]
mm
Maksimum izin verilen DEV‹R
n = Vkayma x 1.000 x 60 / (π x d1) [1/dak]
Besleme hızı
Vbesleme = n x P / 60.000 [m/s]
Feksenel
Pizin verilen
Petk.
Eksenel güç
Ae etk.
Seçilen trapez diflli somununun etkin destek yüzeyi
P
Açı
d1
Etkin çap
Maks. kabul edilebilir yüzey basıncı 5 MPa
Belirli bir difl boyutunda etkin yüzey basıncı
Trapez difl yüklerinin hesaplanması
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/trapez
3.107
DryLin® R Trapez Diflli Somunlar – WSRM
Yapı - Parça No.
Difl
b1
d2
Metrik
Sa¤dan Diflli
Tip
Malzeme
d1
d2
Diflli Somunlar
W S R M-22 15 TR10x2
Malzeme:
1x45°
iglidur® W300 için W
iglidur® J*için J
[email protected]
www.igus.de
Ebatlar [mm]
[email protected]
Hidrel A.fi.
igus® GmbH
www.hidrel.com.tr
DryLin®
b1
3.108
Parça No.
Kısa Versiyon
Destek
d1
d2
b1
TR d1 x P
yüzeyi [mm2]
Maks. statik
F [N]
WSRM-2215TR10x2
212
10
22
15
TR 10 x 2
1060
WSRM-2215TR10x3
200
10
22
15
TR 10 x 3
1000
WSRM-2618TR12x3
296
12
26
18
TR 12 x 3
1480
WSRM-3021TR14x4
396
14
30
21
TR 14 x 4
1980
WSRM-3624TR16x2
564
16
36
24
TR 16 x 2
2820
WSRM-3024TR16x4
526
16
30
24
TR 16 x 4
2630
WSRM-3624TR16x4
526
16
36
24
TR 16 x 4
2830
WSRM-3027TR18x4
678
18
30
27
TR 18 x 4
3390
WSRM-4027TR18x4
678
18
40
27
TR 18 x 4
3390
WSRM-3025TR20x4
706
20
30
25
TR 20 x 4
3530
WSRM-4530TR20x4
848
20
45
30
TR 20 x 4
4240
WSRM-5036TR24x5
1214
24
50
36
TR 24 x 5
6070
WSRM-5039TR26x5
1438
26
50
39
TR 26 x 5
7190
WSRM-6042TR28x5
1680
28
60
42
TR 28 x 5
8400
WSRM-6045TR30x6
1906
30
60
45
TR 30 x 6
9530
WSRM-2220TR10x2
282
10
22
20
TR 10 x 2
1410
WSRM-2220TR10x3
266
10
22
20
TR 10 x 3
1330
WSRM-2624TR12x3
394
12
26
24
TR 12 x 3
1970
WSRM-3028TR14x4
526
14
30
28
TR 14 x 4
2630
WSRM-3632TR16x2
702
16
36
32
TR 16 x 2
3510
WSRM-3632TR16x4
752
16
36
32
TR 16 x 4
3760
WSRM-4036TR18x4
904
18
40
36
TR 18 x 4
4520
WSRM-4540TR20x4
1130
20
45
40
TR 20 x 4
5650
WSRM-5048TR24x5
1620
24
50
48
TR 24 x 5
8100
WSRM-5052TR26x5
1918
26
50
52
TR 26 x 5
9590
WSRM-6056TR28x5
2240
28
60
56
TR 28 x 5
11200
WSRM-6060TR30x6
2542
30
60
60
TR 30 x 6
12710
Uzun Versiyon
* iglidur J’den üretilen çeflitli ebatlardaki trapez diflli somunlar istek üzerine üretilir.
®
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/trapez
DryLin®
®
DryLin – Trapez Diflli Somunlar – WFRM
Yapı - Parça No.
Malzeme:
d5
d4
d3
Ebatlar [mm]
Parça No.
Flanfllı
Destek
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
TR d1 x P
yüzeyi [mm2]
Maks. statik
F [N]
WFRM-2525TR10x2
352
10
25
42
34
5
25
10
TR 10 x 2
1760
WFRM-2835TR12x3
576
12
28
48
38
6
35
12
TR 12 x 3
2880
WFRM-2835TR14x4
658
14
28
48
38
6
35
12
TR 14 x 4
3290
WFRM-2835TR16x4
768
16
28
48
38
6
35
12
TR 16 x 4
3840
WFRM-2835TR18x4
878
18
28
48
38
6
35
12
TR 18 x 4
4390
WFRM-3244TR20x4
1242
20
32
55
45
7
44
12
TR 20 x 4
6210
WFRM-3244TR24x5
1484
24
32
55
45
7
44
12
TR 24 x 5
7420
WFRM-3846TR26x5
1696
26
38
62
50
7
46
14
TR 26 x 5
8480
WFRM-3846TR28x5
1840
28
38
62
50
7
46
14
TR 28 x 5
9200
WFRM-3846TR30x6
1948
30
38
62
50
7
46
14
TR 30 x 6
9740
+90-212-292 08 50
b2
b1
iglidur® W300 için W
iglidur® J* için J
Diflli Somunlar
d2
Faks:
d1
DryLin®
Difl
b1
d2
Metrik
Sa¤ Difl
Tip
Malzeme
Telefon: +90-212-249 48 81
W F R M-22 15 TR10x2
* iglidur J’den üretilen çeflitli ebatlardaki trapez diflli somunlar istek üzerine üretilir.
®
mm
Sert eloksallanmıfl alüminyum da dahil olmak üzere
genifl bir dizi vidalı mil somun mevcutur. Lütfen ayrıntılar
için irtibat kurun.
Kullanım ömrü hesaplama, CAD dosyaları ve daha fazla destek
www.igus.de/tr/trapez
3.109

Benzer belgeler