Toplantı bülteni

Transkript

Toplantı bülteni
ĐZMĐR BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
Kuruluş Tarihi:1984 Charter Tarihi:12/03/1986 UR No:23522
Toplantı Yeri: Kordon Otel – Salı Saat:12:00 – 14:00
www.bornovarotary.org
HAFTALIK KULÜP BÜLTENĐ
TOPLANTI BĐLGĐLERĐMĐZ
BU HAFTA
NO
: 1498
TARĐHĐ
: 23.09.2014
YERĐ
: Kordon Otel
SAATĐ
: 20:00
GÜNDEM
: Hayvansal Gıdaların Beslenme Açısından Güvenirliği
Ortak ve Eşli Toplantı
KONUŞMACI : Nedim Gündüz
GEÇEN HAFTA
NO
: 1497
TARĐHĐ
: 16.09.2014
YERĐ
: Kordon Otel
SAATĐ
: 12:00
GÜNDEM
: Atatürk ve 9 Eylül
KONUŞMACI : GDB.Hüsnü Đleri
ĐZMĐR BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
Kuruluş Tarihi:1984 Charter Tarihi:12/03/1986 UR No:23522
Toplantı Yeri: Kordon Otel – Salı Saat:12:00 – 14:00
www.bornovarotary.org
HAFTALIK KULÜP BÜLTENĐ
GEÇEN HAFTAKĐ DEVAM DURUMU
Üye Sayısı
Gelen Üye Ortalama
24
12
50
AKTĐF
DEVAMDAN MUAF
19
7
2014-2015 DÖNEM
U.R. BAŞKANI
GARY HUANG
2440. BÖLGE
BAŞKANI
MECĐT ĐSCE
Đlk Gelen Üyemiz:
Halil Kalaycıoğlu
Konuklarımız:
Ece Tüzen
Bilge Odaman
Sara Pardo
Tülay Sönmez
Öznur Gençdoğuş
Refik Şaşmaz
Nedim Baskın
Ulvi Puğ
Ali Güler
6. GRUP GUV. YRD
HAKKI ĐŞCAN
KULÜP YÖNETĐM
KURULU
BAŞKAN
SERKAN ODAMAN
ASBAŞKAN
CAN BOYDAK
Mazeretli Dostlarımız
Burak Eğlenoğlu, Cihat Kolcuoğlu, Halim Bezircilioğlu, Kor Yereli, Sadun
Oğan, Yılmaz Doğanca
Özlediğimiz Dostlarımız
Can Ersoy, Cem Akçay, Erim Ergören, Hakan Örnekoğlu, Mustafa
Alpaslan, Uğur Şahbaz
SEKRETER
ĐLKER SÖNMEZ
SAYMAN
KORAY OTAĞ
ÜYE ( GDB )
HAKAN ÖRNEKOĞLU
DENETĐM KURULU
SAĐM UYSAL
GÜNHAN
ERBAKAN
GÜMAN KIZILTAN
(Kulüp Bursiyerimiz)
(Serkan Odaman’ın eşi)
(Jacky Pardo’nun eşi)
(Đlker Sönmez’in eşi)
(Kulüp misafirimiz)
(Hüsnü Đleri’nin misafiri)
(Hüsnü Đleri’nin misafiri)
(Hüsnü Đleri’nin misafiri)
(Hüsnü Đleri’nin misafiri)
MUTLU GÜNLERĐM
GÜNLER MĐZ
Z
DOĞUMGÜNÜ
•
•
•
•
Jacky Pardo’nun
Özer Zabıtçı’nın kızı Tuğçe’nin
Can Boydak’ın eşi Gülşah hanımın
Mahmut Ateş’in
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
20 EYLÜL CUMARTESĐ
21 EYLÜL PAZAR
22 EYLÜL PAZARTESĐ
EVLĐLĐK YILDÖNÜMÜ
• Erdoğan & Emel Çiçekçi çiftinin
• Ali & Gülperin Sertdemir çiftinin
21 EYLÜL PAZAR
21 EYLÜL PAZAR
Tüm üyelerimizin mutlu günlerini kutluyor, esenlikler
diliyoruz…
2
ANA KOMĐTE ve OCAKBAŞI GRUP
BAŞKANLARIMIZ
DÖRTLÜ
ÖZDENETĐ
ÖZDENETĐM
Üyelik Gel Kom.
ERĐM ERGÖREN
HALĐM BEZĐRCĐLĐOĞLU
Kulüp Yönetim Kom.
Düş
Düşündüğ
ündüğümüz,
söylediğ
söylediğimiz ve
yaptığ
yaptığımız her
şey;
• GERÇEĞ
GERÇEĞE
UYGUN MU?
• ĐLGĐ
LGĐLĐLERĐ
LERĐN TÜMÜ
ĐÇĐN ADĐ
ADĐL MĐ
MĐ?
• ĐYĐ NĐ
NĐYET VE
DAHA ĐYĐ
DOSTLUKLARI
SAĞ
SAĞLAYACAK MI?
MI?
CAN BOYDAK
ĐLKER SÖNMEZ
Hiz. Projeleri Kom.
HALĐL KALAYCIOĞLU
CEM AKÇAY
Halkla Đlişkiler Kom.
GÖKHAN DOĞAN
AN
YILMAZ DOĞANCA
Rotary Vakfı Kom.
KOR YERELĐ
SADUN OGAN
Bülten Komitesi
KORAY OTAĞ
H. BÜLENT SERDAROĞLU
OCAKBAŞI GRUP BŞK
HAKAN ÖRNEKOĞLU
KULÜP EĞĐTĐM LĐDERĐ
FAHRETTĐN MACĐT
• ĐLGĐ
LGĐLĐLERĐ
LERĐN
TÜMÜ ĐÇĐN
YARARLI MI ?
3
TOPLANTI ÖZETĐ
Bu haftaki toplantımızda “Atatürk ve 9
Eylül ” konusunda değerli üyemiz ve
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Hüsnü
Đleri’yi dinleme imkanı bulduk…
Sayın Đleri duygu yüklü konuşmasında;
bizlerle Kurtuluş Savaşı ve Đzmir’in
düşman işgalinden kurtuluşu 9 Eylül
tarihinde yaşanan olaylardan bilgi ve
anekdotlar paylaşmıştır.
Ayrıca konuşmasında Aşık Mahsuni
Şerif’in “Sana Hasret, Sana Vurgun
Gönlümüz” isimli şiirine yer vererek,
Ulu Önder Atamız’a olan özlemimizi
en güzel şekliyle hissettirmiştir…
Sayın Đleri’ye yapmış olduğu
konuşmasından dolayı bir kez daha
teşekkür ediyoruz…
Toplantımızda misafir olarak katılan
Ulvi Puğ’un seslendirdiği şiirler ayrıca
bizlere duygusal anlar yaşatmıştır…
Toplantının sürprizi sevgili üyemiz
Jacky Pardo’ nun yaş günü pastasıydı.
Değerli üyemize sağlıklı nice yıllar
diliyoruz…
4
EDĐTÖRDEN
Sevgili Rotary Ailem;
Güzel Đzmirimizi iliklerimize kadar hissettiğimiz bu haftada bültenin bana
ayrılan bölümünde Đzmiri çok farklı bir üslup ile anlatan bir kitaba yer vermek
istiyorum.
Sevgili Sara Pardo'nun "Öykülerin izinde Smyrna'dan Đzmir'e" adlı kitabına.
Tudem yayınlarından Mayıs 2014'de birinci basımı yayımlanan kitap 90 sayfa.
Sevgili Pardo, uzun yıllara dayanan birikimini eğlenceli, bir o kadar öğretici bir
kurgunun eşliğinde, çizgi roman havasında ve yer yer gerçek resimlere yer vererek
aktarıyor çocuklara.
Pardo'nun deyimi ile kitap, her ne kadar Đzmirin tüm çocuklarına ithaf
edilmişse de Đzmirin en eski tarihlerinden günümüze gelen bu yolculukdan biz
yetişkinlerinde öğreneceği çok şey var.
Bizde bu eseri bizlere ve çocuklarımıza kazandıran Sevgili Sara Pardo'ya en
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
- Rotary ile 5 Dakika;
Rotary amblemi ilk yıllarda "at arabası tekerleği idi". Amblemin fikir babası
olan Paul Harris'e göre at arabası tekerleği "uygarlık ve hareketi" temsil etmekteydi.
At arabası tekerleği ilerleyen yıllarda dişli çarka dönüştü. Bir Rotaryen için
çark, Rotary prensiplerini ifade eder. Çark, aynı zamanda devamlılığı, sonsuzluğu,
başı ve sonu olmayan gökyüzünü sembolize eder. Çarkın ortasındaki en küçük
daire UR'deki ülkeleri temsil eder. Bu halka, çevresindeki halkalarında dönmesini
sağlar. 2. Halka ise bölgeyi temsil eder. Đki halka arasındaki boşluk ise ülkelerin
ekonomik ve siyasi bağımsızlığı anlamına gelir.
3. çarkın iç halkası, UR'deki evrenselliği ve Rotaryenlerin sayısını ifade eder.
Çarkın en dışında bulunan 24 adet dörtgen Rotaryenlerin 24 saat görevine sadık
olduğunu belirtir.
Rotary çarkı mavi ve sarı renklerden oluşur. Mavi saflık, berraklık ve şeffaflık
anlamlarına gelir. Sarı ise ekini, toprağı ve insanı temsil eder. Sarı renk, Rotary’nin
hizmetlerini, Mavi renk ise Rotary’nin düşünce ve ideallerini sembolize eder…
5
EDĐTÖRDEN
- Kültür-Sanat-Spor Köşesi;
• "3. Đzmir Üniversite Fotoğraf Buluşması" sergisi 22-28 Eylül 2014 tarihleri
arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde görülebilir.
• "Yok Böyle Bir Kız" tiyatrosu Bostanlı Suat Taşer Açıkhava sahnesinde 23
Eylül 2014 günü izleyenleri ile buluşacak.
• "Kutup Misafirleri" adlı çocuk oyunu 23 Eylül 2014 günü Đzmir Sanat-Fuar
sahnesinde olacak.
• Cem Adrian konseri 24 Eylül 2014 günü Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
sahnesinde dinlenebilir.
• Fatih Erkoç Quartet 25 Eylül 2014 günü Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
sahnesinde dinlenebilir.
• Moto GP San Marino Grand Prixini Yamaha pilotu Đtalyan Valentino Rossi
kazandı.
• FIBA 2014 Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonasında Sırbistanı yenen ABD
şampiyon oldu.
• Đspanya Bisiklet Turunu 3. kez Đspanyol Alberto Contador kazandı.
• Extreme Sailing Series Đstanbul etabını Emirates Team New Zealand ekibi
kazandı.
Derleyen : Rtn.Halil Bülent SERDAROĞLU
16.09.2014
6
DUYURULAR
• 23 Eylül tarihli toplantımızı Çakabey Rotary Kulübü ile Ortak ve Eşli Toplantı
şeklinde saat:19:00 Kordon Otel’de gerçekleştireceğiz. Toplantı konuğumuz
Ziraat Mühendisi Nedim Gündüz konumuz ise “ Hayvansal Gıdaların Beslenme
Açısından Güvenirliği” şeklinde olacaktır.
• 30 Eylül tarihli toplantımız “Guvernör Ziyareti” şeklinde eşli olarak
gerçekleşecektir. Aynı gün kulübümüzün kuruluşun 30.Yıldönümü olması
nedeniyle bir kutlama programı planlanmaktadır. Kulübümüze yakışır bir toplantı
olabilmesi adına katılımlarınız önemle rica olunur…
7 Ekim tarihli toplantımız “Kurban Bayramı” nedeniyle ĐPTAL edilmiştir.
14 Ekim tarihli toplantımızın konuğu Emin Gemici konumuz ise “Sigortanın Püf
Noktaları” şeklinde,
• 21 Ekim tarihli toplantımızda Sevim Güler – Salim Boz’u “Finansal Yatırımlar”
konusu ile dinleme imkânı bulacağız
BORNOVA ROTARACT KULÜP DAVETĐ
Bornova Rotaract Kulübü’nün 20 Eylül 2014 tarihinde Fuar Ada Gazinosu'nda
gerçekleştireceği “18. Geleneksel Türk Gecesi” Organizasyonuna tüm üyelerimiz
davetlidir. Kişibaşı yemek ücreti 60 TL’dir. Katılım durumunuzu sekreteryaya
bildirmeniz rica olunur.
BÖLGEDEN DUYURULAR
Bölgemizin 2. ÜYELĐK SEMĐNERĐNĐ 27 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 da Đzmir
Karaca Otel’ de 5.gurup kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.
Üyelik geliştirme bildiğiniz üzere kulüplerimizin her zamanki gibi birinci önceliği.
Rotary’i daha sağlam temellerle sürekli kılabilmek; kulüplerimizin yapısını ve
üyelerimizin motivasyonlarını güçlendirebilmek aynı zamanda insanlık için daha
çok hizmet edebilmenin bir yolu. Mevcut ve Gelecek Dönem Başkanın,
Üyelik Komitesi Başkanlarının, katılımları önemle rica olunur.
7
8
BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
2014-2015 DÖNEM OCAKBAŞI GRUPLARI
KULÜP BAŞKANI : SERKAN ODAM AN
OCAKBAŞI BAŞKANI : HAKAN ÖRNEKOĞLU
1.GRUP
YILMAZ DOĞANCA (BŞK)
GÜNHAN ERBAKAN
HASAN ANLI
AYKUT GÜSAR
2.GRUP
SAĐM UYSAL (BŞK)
MAHMUT ATEŞ
TALAT KUTLUKAYA
JACKY PARDO
3.GRUP
ELGĐZ SEREN (BŞK)
ŞAMĐL GĐRGĐN
ALĐ SERTDEMĐR
CEYHUN KARTAL
4.GRUP
HALĐL KALAYCIOĞLU
(BŞK)
KOR YERELĐ
BURAK EĞLENOĞLU
GÖKHAN DOĞAN
5.GRUP
CAN BOYDAK (BŞK)
ERĐM ERGÖREN
CĐHAT KOLCUOĞLU
BÜLENT SERDAROĞLU
6.GRUP
MUSTAFA ALPASLAN
(BŞK)
HÜSNÜ ĐLERĐ
CEM AKÇAY
KORAY OTAĞ
7.GRUP
CEMAL BOZOKLAR (BŞK)
HALĐM BEZĐRCĐLĐOĞLU
ÖZER ZABITÇI
ÖNDER BARLAS
8.GRUP
ĐSA DURMAZ (BŞK)
EROL YEŞĐLPINAR
RAŞĐT BEŞERLER
GÜMAN KIZILTAN
10.GRUP
ĐLKER SÖNMEZ (BŞK)
ĐBRAHĐM GÜDÜM
SADUN OGAN
UĞUR ŞAHBAZ
9.GRUP
BELĐĞ ONAT (BŞK)
CAN ERSOY
FATMA TOLGA
11.GRUP
ERDOĞAN ÇĐÇEKÇĐ (BŞK)
ENVER ERDOĞAN
EMĐN TÜFEKÇĐLER
FAHRETTĐN MACĐT
9