A detailed CV

Transkript

A detailed CV
İsim, Soyisim
Tel
Fax
E-mail
Kişisel Web Sayfası
Doğum Tarihi
:
:
:
:
:
:
İSMAİL DUMAN
0212 285 33 57
0212 285 33 57
[email protected]
http://www.mme.itu.edu.tr/staff/ismail.htm
5 Şubat 1951
EĞİTİM
Doktora – Diploma: TUB Technische Universitaet Berlin (1982-1985)
Doktora – Başlangıç: İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi,
Üretim Metalurjisi Bölümü (1979-1982)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi,
Malzeme Bölümü (1975-1978)
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Bölümü,
Tatbiki Metalurji Kürsüsü (1971-1975)
AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM
2012
2012
2009
2008
2005
2005
2005
2003
2002
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Halen
Halen
Halen
2011
Halen
2012
2009
Halen
2005
2001
2001
2001
2001
2001
2000
1997
1997
1997
1997
1997
1995
1995
1994
1994
1990
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2006
2004
2004
2004
2003
2003
2010
2010
2000
2000
2000
Halen
2009
1997
Halen
1993
TEMA Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi
MMMB Çevre Düzenleme Komisyonu
TEMA Vakfı Bilim Kurulu Başkanı
Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Dairesi Seçici Kurul Üyeliği
MMMB Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu Başkanı
Fakülte İnsan Kaynakları ve Lojman Komisyonu
MMMB İnsan Kaynakları Komisyonu Başkanı
Türk Seramik Derneği Üyesi
MMMB Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği
Yüksek Lisans Program Koordinatörü
MMMB Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu
MMMB Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu Başkanı
MMMB Emniyet Komisyonu
MMMB Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
MMMB İnsan Kaynakları Komisyonu
Fakülte Kurulu Üyeliği
Fakülte Çevre Düzenleme Komisyonu
MMMB Çevre Düzenleme Komisyonu
Fakülte Emniyet Komisyonu
Fakülte Video ve Sinevizyon Komisyonu
MMMB Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Başkanı
Yük. Dnş. Kurulu Üyesi (ÇEKÜL Vakfı)
Teknik Danışman - Üniversiteler Sorumlusu (TEMA Vakfı)
İTÜ Teknik Terimler Komisyonu
Prof. Dr.
MMMB Başkan Yardımcısı
1989 –1995
1988
1988
1986
1980
1979
–
–
–
–
–
1991
1994
1988
1986
1980
1978 – 1979
1976 – Halen
GTZ Destekli Almanca Yüksek Lisans Programının İTÜ
Rektörü Adına Yürütücüsü
Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Asistan, İTÜ Metalurji Fakültesi, Üretim Metalurjisi Böl.
Asistan, İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü,
Lineer Cebir ve Tasarı Geometri Kürsüsü
Şef Teknisyen, İTÜ Metalurji Fak., Üretim Metalurjisi Böl.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Kimyasal Metalurji (MET 321, Lisans)
Metalurji Mühendisliğinde Çevre (MET 421, Lisans)
Metalik Tozların Üretimi (MET 413, Lisans, Seçmeli)
Demir Dışı Metaller Üretimi (MET 342, Lisans)
Metalurji Laboratuvarı I (MET 351, Lisans)
Metalurji Laboratuvarı II (MET 324, Lisans)
Metalurji Laboratuvarı III (MET 433, Lisans)
Tasarım ve Bitirme Projesi (MET 492, Lisans)
Mühendislik Etiği (ITB 217, Lisans, Seçmeli)
Elektrot Prosesleri (UMT 503, Yüksek Lisans)
The Basic Diagrams in Extractive Metallurgy (UMT 509E, Yüksek Lisans)
Soy ve Nadir Metaller Metalurjisi (UMT 601, Doktora)
Proses Metalurjisi (UMT 508, Yüksek Lisans)
Metallurgy of Complex Ores (UMT 502E, Yüksek Lisans)
Metalurjik Atık ve Hurda Değerlendirme (UMT 512, Yüksek Lisans)
(Söz konusu dersler tarafımdan ihdas edilmiştir.)
İLGİ ALANLARI
Pirometalurji (Ergitme, Redüksiyon)
Hidrometalurji (Liç, Saflaştırma, Tungsten Metalurjisi)
Elektrometalurji (Değerli Metallerin Geri Kazanımı, Elektrolitik Metal Tozu
Üretimi)
Refrakterler (Curuf Etkileşimi)
Metalurjik Atık ve Çevresel Koruma (Metalurji ve Çevre Arasındaki İlişki)
İleri Seramikler
Kimyasal Buhar Biriktirme
Endüstriyel Gaz (BCl3) Üretimi ve Rafinasyonu
Metalik Bor ve Metal Borürlerin Üretimi
Bor Fiberi Üretimi
Metal Matriksli Hibrit Kompozitler
SOSYAL AKTİVİTELER

Gelibolu Yarımadası Çanakkale Şehitliği Ağaçlandırması
1915 yılındaki Gönüllü Talebe Taburları anısına Yeşil Öncü Gelibolu
Taburu (1-15 Aralik 1994)
Mühendis Mekteb-i Âlîsi‘ nden 850 öğrenci, Darülfünun’dan 750
öğrenci, Avusturalya, Yeni Zelanda, Almanya, İngiltere, Fransa’dan
10’ar öğrenci ve Avusturya’dan 42 öğrenci ve de beklenmedik
misafirlerden 500 gönüllü
Dikilen ağaç sayısı: 1.000.000
Lojistik destek: Genelkurmay Başkanlığı emriyle
2. Kolordu Komutanlığı

Yeşil Öncü Gap Taburları Adıyaman Ağaçlandırması
(5-23 Kasım 1998)
KATILIMCILAR
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Gaziantep, Malatya
ve Adıyaman Üniversiteleri
2. Ordu (Malatya)
7. Kolordu (Diyarbakır)
20. Zırhlı Tugay (Şanlıurfa)
4.000 Öğrenci
1.000 Öğrenci
1.500 Hizmet Askeri
Dikilen Fidan: 3,5 Milyon
Ekilen Tohum: 4,5 Milyon badem tohumu ve meşe palamudu
(1,5 Milyon fidan karşılığı)
Ağaçlandırılan Alan: 7 parsel halinde 3700 Hektar
Nakliye Sponsorluğu: THY
Şanlıurfa,
Gaziantep,
Diyarbakır,
Adıyaman havaalanlarına 36 sorti
Ulusoy ve ETS Tur (8 adet çift katlı otobüs)
Kamp Alanı: 175.000 m2
Herbiri 75 kişilik 248 asker çadırı,
15.000 kişilik Amfitiyatro
207 göz duş ve tuvalet
Revir çadırı
Eczane çadırı
Postane çadırı
Disko çadırı
Kuaför çadırı
Basın çadırı
5 adet sahra mutfağı, 12 adet benmari
Bütçe: 640.000 USD

Masal Evi
17 Ağustos 1999 Depremi’nden hemen sonra Kocaeli/Halıdere’de
küçük çocukları sokaktan toplamak, ebeveynleri rahatlatmak ve
çocukların organ mafyasının eline düşmesini önlemek için, büyük bir
çadırda gün boyunca onlara masal anlatma görevini üstlendik. Çok
geçmeden, bu etkinlik çadıra sığmaz oldu. 5 dershaneli yemekhaneli
tuvalet ve duşlu çelik konstrüksiyon-hafif duvarlı bir bina inşa edildi.
Anasınıfından üniversite hazırlık kurslarına kadar uzanan bir eğitim
süreci başladı. İki yıl boyunca her hafta sonu matematik ve fizik-kimya
(laboratuarlar kurularak) dersleri verildi. Etkinlik, yeni Halıdere
yerleşimi inşaa edilene kadar sürdü.

Staj Nitelikli Öğrenci Teknik Gezileri
Amaç: Öğrencilerimizin sadece 2-3 fabrika görerek mesleğe atılmak
yerine 20-30 entegre tesis görerek iş seçimi yapmalarını sağlamak.
Ayrıca, öğrencilere arkeolojik siteleri ve kültür eserlerini göstererek
onları yaşadıkları ülkenin tarihine tanık etmek. Kamplarda iş bölümü ve
takım çalışmasının önemini kavramalarını sağlamak.
Ziyaret
Süre
(Gün)
Yol
(Km)
Öğrenci
2001
36
12.000
2003
30
2006
2010
Yıl
Konaklama
Fabrika
Tarihi/
Arkeolojik
Site
Kamp
Otel
42
30
17
12
5
8.500
40
22
12
12
3
25
7.500
33
20
10
9
6
32
10.300
37
29
17
14
4
SEÇİLMİŞ YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Samur R., Ozyegin L.S., Ağaoğulları D., Oktar F.N., Agathopoulos S.,
Kalkandelen C., Duman I., Ben-Nissan B., “Calcium Phosphate
Formation from Sea Urchin –(Brissus latecarinatus) via Modified
Mechano-Chemical
(Ultrasonic)
Conversion
Method”,
Journal
Metalurgija, Volume 52, Issue 3, 2013, 375-378.
2. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L.,
“Influence of TiB2 Particle Size on the Microstructure and Properties of
Al Matrix Composites Prepared via Mechanical Alloying and
Pressureless Sintering”, Journal of Alloys and Compounds, kabul edildi.
3. Gökçe H., Balcı Ö., Ağaoğulları D., Demirkan Ö.U., Genç A., Öveçoğlu
M.L., Duman I., “Characterization Investigations of W-Ni Matrix
Composites Reinforced with TiB2 and La2O3”, Acta Physica Polonica A,
Volume 123, No 2, 2013, 143-145.
4. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu
M.L., Duman I., “Development of Mechanically Alloyed and Sintered
W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2”, Solid State
Phenomena, Volume 194, 2013, 194-198.
5. Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu
M.L., Duman I., “Effects of La2O3 Addition on the Microstructure and
Properties of Activated Sintered W-Ni Compacts”, Solid State
Phenomena, Volume 194, 2013, 217-221.
6. Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, M.Lütfi Öveçoğlu, “Synthesis of
LaB6 Powders from La2O3, B2O3 and Mg Blends via a Mechanochemical
Route”, Ceramics International, Volume 38, Issue 8, December 2012,
6203-6214.
7. Duygu Ağaoğulları, Hasan Gökçe, İsmail Duman, M. Lütfi Öveçoğlu,
“Influences of Metallic Co and Mechanical Alloying on the
Microstructural and Mechanical Properties of TiB2 Ceramics Prepared
via Pressureless Sintering”, Journal of the European Ceramic Society,
Volume 32, Issue 9, July 2012, 1949-1956.
8. Özge Balcı, Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, Mi Lütfi Öveçoğlu,
“Synthesis of CaB6 Powders via Mechanochemical Reaction of Ca/B2O3
Blends”, Powder Technology, Volume 225, July 2012, 136-142.
9. Duygu Ağaoğulları, Özge Balcı, Hasan Gökçe, İsmail Duman, M.Lütfi
Öveçoğlu, “Synthesis of Magnesium Borates by Mechanically Activated
Annealing”, Metallurgical and Materials Transactions A-Physical
Metallurgy and Materials Science, Volume 43A, Issue 7, July 2012,
2520-2533.
10. Duygu Ağaoğulları, Hasan Gökçe, İsmail Duman, M.Lütfi Öveçoğlu,
“Aluminum Diboride Synthesis from Elemental Powders by Mechanical
Alloying and Annealing”, Journal of the European Ceramic Society,
Volume 32, Issue 7, June 2012, 1457-1462.
11. Duygu Ağaoğulları, Hasan Gökçe, İsmail Duman, M.Lütfi Öveçoğlu,
“Characterization Investigations of ZrB2/ZrC Ceramic Powders
Synthesized by Mechanical Alloying of Elemental Zr, B and C blends”,
Journal of the European Ceramic Society, Volume 32 Issue 7, June
2012, 1447-1455.
12. D. Kel, H. Gokce, D. Bilgiç, D. Ağaoğulları, I. Duman, M.L. Öveçoğlu,
E.S. Kayali, I.A. Kiyici, S. Agathopoulos, F.N. Oktar, “Production of
Natural Bioceramic from Land Snails”, Key Engineering Materials, 493494, Online 27 Ekim 2011, 287-292.
13. D. Ağaoğulları, D. Kel, H. Gökçe, I. Duman, M.L. Öveçoğlu, A.T.
Akarsubaşı, D. Bilgiç, F.N. Oktar, “Bioceramic Production from Sea
Urchins”, Acta Physica Polonica A, 121 (1), 2012, 23-26.
14. Özge Balcı, Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, M. Lütfi Öveçoğlu,
“Carbothermal Production of ZrB2-ZrO2 Ceramic Powders from ZrO2B2O3/B System by High-Energy Ball Milling and Annealing Assisted
Process”, Ceramics International, Volume 38, Issue 3, April 2012,
2201-2207.
15. D. Kel, U. Karacayli, M. Yetmez, H. Gokce, D. Agaogullari, M.L.
Övecoglu, I. Duman, E.S. Kayali, F.N. Oktar, “Hydroxyapatite
Production with Various Techniques from Sea Urchin”, International
Journal of Artificial Organs, Volume 34, Issue 8, August 2011, 700.
16. H. Gökçe, D. Ağaoğulları, M. Yetmez, O. Gündüz, C. Aktaş, M.L.
Öveçoğlu, I. Duman, S. Agathopoulos, F.N. Oktar, “Production and
Characterization of Composites Hydroxyapatite Reinforced with NanoYttrium-Oxide”, Journal of Biomechanics, Volume 44, Supplement 1,
May 2011, 7.
17. Duygu Ağaoğulları, Özge Balcı, İsmail Duman, “Nanocrystalline
Tungsten Powders Synthesized from Uludağ Scheelite Concentrates via
Mechanochemical Route”, Nanoscience & Nanotechnology, Volume 11,
2011, 231-234.
18. Özge Balcı, Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, “Process Design for
the Preparation of Micron-Scale Elemental Boron Powders by Chemical
Vapor Deposition”, Nanoscience & Nanotechnology, Volume 11, 2011,
226-230.
19. Hasan Gökçe, Duygu Ağaoğulları, M.Lütfi Öveçoğlu, İsmail Duman,
Tahsin Boyraz, “Characterization of Microstructural and Thermal
Properties of Steatite/Cordierite Ceramics Prepared by Using Natural
Raw Materials”, Journal of the European Ceramic Society, Volume 31
Issue 14, November 2011, 2741-2747.
20. Balci O., Agaogullari D., Duman I., “The Production of HfO2-HfB2
Composite Powder from HfO2, B2O3 and Mg by Solid State Reaction and
Subsequent Annealing”, Solid State Science and Technology, Volume
18, No 2, 91-98, 2010.
21. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., Öveçoğlu M.L., “Synthesis of αand β-Rhombohedral Boron Powders via Gas Phase Thermal
Dissociation of Boron Trichloride by Hydrogen”, Metallurgical and
Materials Transactions B, Volume 42, Issue 3, 568-574, 2011.
22. Karahan T., Duman İ., Marşoğlu M., “Anode Effect Elimination by
Subsonic and Sonic Vibrations”, Journal of Metals, 61 (11), 2009, 3032.
23. GÜRMEN, S., TİMUR, S., DUMAN, İ.,“Gewinnung von Kupfer und
Zink aus Fällprodukten”, Metall 57. Jahrgang 1-2/2003, 40-44, 2003
24. AYGÜN, A., YENİSOY-KARAKAŞ, S., DUMAN, İ., “Production of
Granular Activated Carbon From Fruit Stones and Nutshells and
Evaluation of Their Physical, Chemical and Adsorption Properties”,
Microporous
and
Mesoporous
Materials,
66,
(2003),
189 - 195
25. GÜRMEN S., TİMUR S., ARSLAN C., DUMAN İ., “Production of Pure
Tungsten Oxide from Scheelite Concentrates”, S. Journal of Metallurgy,
31, 3, 221-228, 2002.
26. GÜRMEN, S., TİMUR, S., ARSLAN, C., DUMAN, İ., “Acidic Leaching of
Scheelite Concentrate and Production of Hetero-poly-tungstate Salt”,
Hydrometallurgy, 51, 227-238, (1999).
27. GÖMEÇ, Y., DUMAN, İ., “Bond Strength of Different casting Inlay
Alloy-Lutting Cement Systems”, Journal of Dental Research, 76[5],
(1997).
28. DÖRTER, C., KORAY, F., DUMAN, İ., “Amalgam Repair with Dentin
Adhesives”, Journal of Dental Research, 76, (1997).
29. GÖMEÇ, Y., DUMAN, İ., “The Electrical Potential of Various Dental
Alloys”, Journal of Dental Research, 76, (1997)
30. GÜRMEN, S., DUMAN, İ., ÖZGEN, S., “Einwirkung der
Schlackenzusammensetzung
auf
das
Korrosionsverhalten
der
feuerfesten Steine in den Kupferraffinationsöfen”, Keramische
Zeitschrift, 49 [1], 14-18, (1997).
31. HEIN, K., DUMAN, İ., TİMUR, S., “Ein Beitrag zum Einflu von Kobalt
auf
die
Sauerstoffdepolarisation
an
Bleiund
Blei-SilberLegierungsanoden”, Metall, 48, 532-538, (1994).
32. DUMAN, İ., BOR, F. Y., KAMMEL, R., “Untersuchungen zur
elektrolytischen Kupferabscheidung aus kupfer – und Zinkhaltigen
Lösungen”, Metall 43, 142-148, (1989).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. ERTÜRK, S., DUMAN, İ., “Primer Alüminyum Üretiminde Son
Gelişmeler, Yeni Elektrotlar – Yeni Sorunlar”, Metal Dünyası, Kasım
2003
2. EMRE, M., GÜRMEN, S., TİMUR, S., DUMAN, İ., “Baskı Devrelerin Geri
Kazanımı” Metal Dünyası, 70, 46-49, (1999).
3. GÜRMEN S., DUMAN İ., “Elektronik Hurdaların Değerlendirilmesinde
Yeni Bir Proses”, Metal Dünyası, 65, 70-72, (1998).
4. GÜRMEN S., DUMAN, İ., “İkincil Demir-Dışı Hammaddelerin
Değerlendirilmesi”, Metal Dünyası, 60, 54-56, (1998)
5. DUMAN, İ, “Bir Hukuk Olayında Avukatlara Çağrı”, Açık Sayfa Hukuk
Dergisi (Dergi Eki), 16, (1998).
6. TİMUR, S., DUMAN, İ., “Teorik ve Pratik Anlamda pH Ölçümü ve pH
Ölçüm Sistemlerinin Kalibrasyon Pratiği”, Metal Dünyası, (1998).
7. TİMUR, S., DUMAN, İ., “Metaller Ne Kadar Suçlu”, Metal Dünyası, 59,
54-56, (1998).
8. TİMUR, S., DUMAN, İ., “Suyun Kıymetini Bil”, Metal Dünyası, 58, 3756, (1998)
9. DUMAN, İ., “Altın Madenlerinin Getirisi”, Show Haber ve Aktüalite
Dergisi, 35, 22-26, (1998).
10. DUMAN, İ., “Eurogold - 2.Sevr Anlaşması”, Bilim ve Ütopya, 44,
(1998).
11. DUMAN, İ., “Siyanür Liçi Yoluyla Altın Üretiminin EkolojikHidrometalurjik Çerçevesi”, Metal Dünyası, 56, (1998).
12. DUMAN, İ., “Çok Uluslu Şirketlerin Yeni Eldoradosu: Anadolu”, TEMA
Vakfı Dergisi, 13, 26-27, 1997.
13. GÜRMEN, S., DUMAN, İ., “Norddeutsche Affineri Üzerine Genel Bir
Bakış”, Metal Dünyası, 37, 69-74, (1996).
14. DUMAN, İ., KIRDAR, A., “Çelik Ark Fırını Baca Tozlarının
Hidrometalurjik Değerlendirilmesi”, Metal Dünyası, 10, (1994).
15. DUMAN, İ., DİKEÇ, F., KIRDAR, A., “Çelik Ark Fırını Baca Tozları:
Ekolojik Sorun – Ekonomik Değer”, Metal Dünyası, 10, (1994).
16. YARDIM, F.,M., TEKİN, A., DUMAN, İ., NİZAMOĞLU, S., “50 kg/saat
Kapasiteli Akışkan Yataklı Bir Kavurma Ünitesi Tasarımı ve
Geliştirilmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 13, (1990).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
1. Abstract Book: 131Kel D., Gokce H., Bilgiç D., Ağaoğulları D.,
Duman I., Öveçoğlu M.L., Kayali E.S., Kiyici I.A., Agathopoulos
S., Oktar F.N., “Production of Natural Bioceramic from Land
Snails”, Poster Session, Bioceramics 23: 23rd Symposium and
Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine,
İstanbul, 6-9 Kasım 2011.
2. Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A.,
Öveçoğlu M.L., Duman I., “Effects of La2O3 Addition on the
Microstructure and Properties of Activated Sintered W-Ni
Compacts”, Poster Session, SCTE 2012 18th International
Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Lisbon,
Portugal, 31.03.2012-05.04.2012.
3. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Gökçe H., Genç A.,
Öveçoğlu M.L., Duman I., “Development of Mechanically Alloyed
and Sintered W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with
TiB2”, Poster Session, SCTE 2012 18th International Conference
on Solid Compounds of Transition Elements, Lisbon, Portugal,
31.03.2012-05.04.2012. (Abstract Book: 167)
4. Gökçe H., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Genç A.,
Öveçoğlu M.L., Duman I., “Characterization Investigations of WNi Matrix Composites Reinforced with La2O3 and TiB2”, APMAS
2012: 2nd International Advances in Applied Physics and
Materials
Science
Congress,
Antalya,
Türkiye,
26-29.04.2012. (Abstract Book: 60)
5. Karacaylı U., Aytekin A., Erhan O., Ozyegin L.S., Duman I.,
Agaogulları D., Oktar F.N., “Characterization of zeolite enrichedchitosan based wound dressing membrane”, APMAS 2012: 2nd
International Advances in Applied Physics and Materials Science
Congress, Antalya, Türkiye, 26-29.04.2012. (Abstract Book:
152)
6. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L.,
“Influence of TiB2 Particle Size on the Microstructure and
Properties of Al Matrix Composites Prepared via Mechanical
Alloying and Sintering”, ISMANAM 2012: 19th International
Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured
Materials, Moscow, 18-22.06.2012. (Abstract Book: 82)
7. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Öveçoğlu M.L., Duman İ.,
“Effects of Sequential Ball Milling at Ambient and Cryogenic
Conditions on the Microstructure of W-1 wt.% Ni Compacts
Reinforced with ZrC and Y2O3 Particles”, ISMANAM 2012: 19th
International Symposium on Metastable, Amorphous and
Nanostructured Materials, Moscow, 18-22.06.2012. (Abstract
Book: 215)
8. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., Öveçoğlu M.L., “Synthesis
and Characterization of IVB Group Transition Metal Borides”,
ISNNM-2012: 12th International Symposium on Novel and Nano
Materials, İstanbul, Türkiye, 26-30.08.2012. (Best Poster Award)
(Abstract Book: 134)
9. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Öveçoğlu M.L., Duman İ.,
“Fabrication of W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with
TiB2 and Y2O3 via Mechanical Alloying at Ambient/Cryogenic
Conditions and Activated Sintering Methods”, ISNNM-2012: 12th
International Symposium on Novel and Nano Materials, İstanbul,
Türkiye, 26-30.08.2012. (Abstract Book: 169)
10. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., Derin B., “A Comparison
between Experiment Results and Predictions in BCl3-H2 System
Utilizing FTIR and FactSage Modelling”, 17th International
Symposium on Boron, Borides and Related Materials, İstanbul,
11-17.09.2011.
11. Ağaoğulları
D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“Characterization Investigations of Mechanically Alloyed and
Sintered Al matrix Composites Reinforced with Nano-ZrC and
La2O3 Particles”, International Conference on Sintering 2011,
Jeju Island, Korea, 28.08.2011-01.09.2011.
12. Gökçe H., Ağaoğulları D., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“Characterization Investigations of Lanthanum Oxide Reinforced
Steatite-20 wt.% Cordierite Ceramics”, Poster Session,
International Conference on Sintering 2011, Jeju Island, Korea,
28.08.2011-01.09.2011.
13. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“A Sequential Process for Synthesizing Chromium BorideChromium Nitride Composite Powders”, Poster Session, ECERS
XII 12th Conference of the European Ceramic Society,
Stockholm, Sweden, 22-23.06.2011.
14. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., “A Comparative Study on
the Synthesis and Characterization of CaB6 Powders”, Poster
Session, ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic
Society, Stockholm, Sweden, 22-23.06.2011.
15. Gökçe H., Ağaoğulları D., Öveçoğlu M.L., Duman I.,
“Investigation on the Structural, Physical and Mechanical
Properties of La2O3 Reinforced Cordierite Based Ceramics”,
Session: Composites, ECERS XII 12th Conference of the
European Ceramic Society, Stockholm, Sweden, 23.06.2011.
16. Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“Microstructure Characterization and Mechanical Properties of
Steatite/Cordierite Ceramics”, Session: Silicates, Refractories,
Cements and Traditional Ceramics, ECERS XII 12th Conference of
the European Ceramic Society, Stockholm, Sweden, 22.06.2011.
17. Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., “Influence
of Co Metallic Additive on the Microstructural and Mechanical
Properties of TiB2 Ceramics Prepared via Mechanical Alloying and
Pressureless Sintering”, Engineering Ceramics 2011 from
Materials to Components, Smolenice, Slovakia, 11.05.2011.
18. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., “Carbothermal Production
of ZrB2-ZrO2 Ceramic Powders from ZrO2-B2O3/B System by
High-Energy Ball Milling and Annealing”, Engineering Ceramics
2011 from Materials to Components, Smolenice, Slovakia,
10.05.2011.
19. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman I., “The Production of LaB6 by
Hot-Powder CVD Method”, Engineering Ceramics 2011 from
Materials to Components, Poster Session, Smolenice, Slovakia,
09.05.2011.
20. Ağaoğulları D., Kel D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
Akarsubaşı A.T., Bilgiç D., Oktar F.N., “Hydroxyapatite
Production from Sea Urchins”, APMAS 2011 Advances in Applied
Physics & Materials Science Congress, Session: 65, Antalya,
Turkey, 14.05.2011.
21. Ağaoğulları D., Duman I., Keleş Ö., “Evaluation of the Effect of
Residual Silver in Copper on the Cementation Process by
Factorial Design and Multiple Regression Analysis”, TMS 2011
140th Annual Meeting and Exhibition, General Poster Session,
San Diego, California, USA, 28.02.2011-02.03.2011.
22. Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., “Process Design for the
Preparation of Micron-Scale Elemental Boron Powders by
Chemical Vapor Deposition”, 12th International Workshop on
Nanoscience and Nanotechnology, Micro and Nano Engineering
Poster Session-F8, Varna, Bulgaria, 27.11.2010.
23. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman I., “Nanocrystalline Tungsten
Powders Synthesized from Uludağ Scheelite Concentrates via
Mechanochemical Route”, 12th International Workshop on
Nanoscience and Nanotechnology, Micro and Nano Engineering
Poster Session-F9, Varna, Bulgaria, 27.11.2010.
24. Gökçe H., Küçük İ., Boyraz T., Ağaoğulları D., Duman I.,
Öveçoğlu M.L, “Characterization of Microstructural and Physical
Properties of Y2O3 Reinforced Cordierite Based Ceramic
Materials”, 13th International Materials Symposium, Session 9:
Ceramics, Denizli, Turkey, 15.10.2010.
25. Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L,
“Preparation of ZrB2 Particulate Reinforced Al Matrix Composite
by Mechanical Alloying and Sintering”, 13th International
Materials Symposium, Poster Session 6, Denizli, Turkey,
14.10.2010.
26. Ağaoğulları D., Duman I., “Novel Routes for Production of
Different Metal Borides”, The Fifth International Annual Meeting
of Alb-Science Institute, Conference of Engineering Sciences and
Information Technology, Tirana, Albania, 03.09.2010.
27. Gökçe H., Ağaoğulları D., Öveçoğlu M.L., Duman I., Boyraz T.,
“Characterization of Microstructural and Thermal Properties of
Cordierite/Steatite Ceramics Prepared by Using Natural Raw
Materials”,
ICCPS-11 2010 11th International Conference on Ceramic
Processing Science, Microstructure and Properties Poster
Presentation (C11), Zurich, Switzerland, 30.08.2010.
28. Ağaoğulları D., Gökçe H., Balcı Ö., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“Synthesis of Magnesium Borates by Mechanically Activated
Annealing”, ICCPS-11 2010 11th International Conference on
Ceramic Processing Science, Particle Synthesis IV, Zurich,
Switzerland, 31.08.2010.
29. Nilüfer B., Gökçe H., Ağaoğulları D., Çimenoğlu H., Öveçoğlu
M.L., Duman I., “The Effect of La2O3 Modification on the
Microstructural and Mechanical Properties of YSZ Ceramics
Prepared by Powder Metallurgy”, ICCPS-11 2010 11th
International Conference on Ceramic Processing Science,
Microstructure
and Properties III, Zurich, Switzerland,
30.08.2010.
30. Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., “Synthesis
Mechanism and Characterization of ZrC-ZrB2 Composite Powder
Fabricated by Mechanical Alloying of Zr-C-B System”, ISSNOX
2010 3rd International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides,
Cappadocia, Turkey, 04.06.2010.
31. Gökçe H., Ağaoğulları D., Duman I., Öveçoğlu M.L., “Synthesis
of Aluminum Diboride from Elemental Powders by Mechanical
Alloying and Annealing”, ISSNOX 2010 3rd International
Symposium on SiAlONs and Non-Oxides, Cappadocia, Turkey,
02.06.2010.
32. Balcı O., Agaogullari D., Duman I., “A Study on Crystallization
Mechanism of Amorphous Boron”, METAL 2010 19th International
Conference on Metallurgy and Materials, Symposium E: NonFerrous Metals and Alloys, Roznov pod Radhostem, Czech
Republic, EU, 19.05.2010.
33. Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman I., “Mechanisms and Effects of
Various Reducing Agents on the Fabrication of Elemental Boron”,
METAL 2010 19th International Conference on Metallurgy and
Materials, Symposium E: Non-Ferrous Metals and Alloys, Roznov
pod Radhostem, Czech Republic, EU, 19.05.2010.
34. Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Duman I., Öveçoğlu M.L.,
“Characterization of Mechanically Alloyed and Sintered ZrC
Particulate Reinforced Al Matrix Composites”, METAL 2010 19th
International
Conference
on
Metallurgy
and
Materials,
Symposium E: Non-Ferrous Metals and Alloys, Roznov pod
Radhostem, Czech Republic, EU, 18.05.2010.
35. Agaogullari D., Balci O., Duman I., “The Production of BCl3 Gas
from Mechanochemical Reaction Product Containing Elemental
Boron and Magnesium Oxide”, TMS 2010 139th Annual Meeting
and Exhibition, General Abstracts: Materials Processing and
Manufacturing Division: Synthesis and Processing, Seattle,
Washington, USA, 17.02.2010.
36. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I.,
“Characterization of Mechanochemically Synthesized ZrO2-B2O3Mg System by Thermogravimetry/Differential Thermal Analyses
and X-Ray Diffraction Studies”, TMS 2010 139th Annual Meeting
and Exhibition, Characterization of Minerals, Metals and
Materials:
Poster
Session,
Seattle,
Washington,
USA,
14.02.2010.
37. Balci O., Agaogullari D., Duman I., “The Production of HfO2HfB2 Composite Powder from HfO2, B2O3 And Mg by Solid State
Reaction and Subsequent Annealing”, RCSSST 2009: 25th
Regional Conference on Solid State Science & Technology 2009,
Material Preparation and Characterization Techniques Session,
Penang, Malaysia, 22.12.2009.
38. Agaogullari D. and Duman I., “Synthesis of Submicron LaB6
Powder from La2O3, B2O3 and Mg Via A Mechanochemical Route”,
RCSSST 2009: 25th Regional Conference on Solid State Science
& Technology 2009, Material Preparation and Characterization
Techniques Session, Penang, Malaysia, 22.12.2009.
39. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I., “An
Optimization Study for Separation of TiB2 from a Solid-State
Reaction Product by HCl Leaching”, SERES’09 I. International
Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress,
Poster Session: P18, Eskişehir, Türkiye, 13.10.2009.
40. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I.,
“Synthesis of Titanium Diboride by Solid-State Reaction Between
TiO2, B2O3 and Mg”, SERES’09 I. International Ceramic, Glass,
Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, 11. Section:
(Engineering)
Advanced
Ceramics,
Eskişehir,
Türkiye,
14.10.2009.
41. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I., “A
Room-Temperature Route for the Synthesis of Zirconium
Diboride by Mechanochemical Reactions”, The Sixth International
Edition of Romanian Conference on Advanced Materials: ROCAM
2009, Section 4: Advanced Materials. General Aspects, Brasov,
Romania, 28.08.2009.
42. Balci O., Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I.,
“Thermogravimetry/Differential Thermal Analyses and X-Ray
Diffraction Studies on the Mechanochemical Reaction Mechanism
of TiO2-B2O3-Mg and Ti-B2O3-Mg Systems”, The Sixth
International Edition of Romanian Conference on Advanced
Materials: ROCAM 2009, Section 4: Advanced Materials. General
Aspects, Brasov, Romania, 25.08.2009.
43. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I.,
“Formation of TiB2 from Ti and B2O3 by High-Energy Ball Milling
in Magnesiothermic Reduction Medium”, The Sixth International
Edition of Romanian Conference on Advanced Materials: ROCAM
2009, Section 4: Advanced Materials. General Aspects, Brasov,
Romania, 25.08.2009.
44. Agaogullari D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman I.,
“Mechanochemical Synthesis and Characterization of Titanium
Diboride Powder”, TMS 2009 138th Annual Meeting and
Exhibition, General Poster Session, San Francisco, California,
USA, 16-18.02.2009.
45. Duman I. and Agaogullari D., “Changes in Microstructure and
Mechanical Properties of CIP-Processed Tungsten Rods during RotarySwaging and Stretching Operations”, TMS 2009 138th Annual Meeting
and Exhibition, General Abstracts: Materials Processing and
Manufacturing Division: Session IV, San Francisco, California, USA,
19.02.2009.
46. Duman I., Gürmen S., Ertürk S., Ağaoğulları D., “Volfram
Hurdalarından Saf Volframoksit Üretimi”, 14. Uluslararası Metalurji ve
Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, 17 Ekim 2008.
47. Duman I., Ağaoğulları D., Ertürk S., ve Kunt A.I., “Volfram
Filamanların ve Çok İnce Tellerin Sürekli Elektroliz Sisteminde
Temizlenmesi ve Çap Redüksiyonu”, 14. Uluslararası Metalurji ve
Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, 17 Ekim 2008.
48. Duman I., Ağaoğulları D., Ertürk S., ve Eke K., “Volframoksite
Uygulanan Doplama İşleminin Termal Zorlanma Altındaki Volfram Tozu
Tane Boyutuna Etkisi”, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
Beylikdüzü, İstanbul, 17 Ekim 2008.
49. Duman I., Ertürk S., Ağaoğulları D., ve Ulus A., “Volfram Filmaşin
Üretiminde İşlem Koşullarının Optimizasyonu”, 14. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, 17-18 Ekim
2008.
50. Ağaoğulları D., ve Duman I., “Bor Karbürden Bor Triklorür Üretimi”,
14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul,
16-18 Ekim 2008 [Genç Araştırmacı Ödülü].
51. Agaogullari D. and Duman I., “Process Design and Production of
Boron Trichloride from Native Boron Carbide in Lab-Scale”, Materials
Science and Technology 2008 Conference and Exhibition (MS&T’08),
Materials and Systems: International Symposium on Innovative
Processing and Synthesis of Ceramics, Glasses and Composites,
Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 08.10.2008.
52. Duman I., Ongel D. and Agaogullari D., “The Effect of Remaining
Silver in Copper on the Cementation Process”, BiCongress 08 ScienceTechnology-Ecology, V Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid,
Macedonia, 18.09.2008.
53. Agaogullari, D., Duman, I., “Removal of Phosgene from Boron
Trichloride by IR Laser Under Continuous Flow”, TMS 2008 Annual
Meeting and Exhibition, Extraction, and Processing Division (EPD)
Student Poster Contest, New Orleans, LA, USA, 10.03.2008.
54. GÜRMEN, S., MÜLLER, T., FRIEDRICH, B., DUMAN, İ., “Slag Systems
in Copper Recycling from Cu-Mg Scraps“, European Metallurgical
Conference 2003, Vol. III, 1097-1108, September 16 to 19 in
Hannover, Germany, 2003.
55. GÜVEN A., EMRE M., TİMUR S., DUMAN İ., “Rodaj Banyosu Atık
Çözeltilerinden
Rodyumhidroksit
Çöktürme
Parametrelerinin
Optimizasyonu”, 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, Haziran
2002
56. EMRE M., GÜVEN A., GÜRMEN S., TİMUR S., DUMAN İ., “Beyaz Altın
Alaşımlarında Yaşlandırmanın Sertliğe Etkisi”, 11.Uluslararası Metalurji
ve Malzeme Kogresi, Haziran 2002
57. EMRE M., GÜVEN A., ORHAN G., TİMUR S., DUMAN İ., “Beyaz Altın
Alaşımlarının Alerjen Özellikleri”, 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kogresi, Haziran 2002
58. EMRE M., GÜVEN A., GÜRMEN S., ORHAN G., TİMUR S., DUMAN İ.,
“Türkiye’de Üretilen Altın Alaşımlarının Cielab Sistemine Göre Renk
Özellikleri”, 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, Haziran
2002
59. AYGÜN, A., DUMAN, İ., “Yerli Doğal Hammaddelerden Aktif Karbon
Üretimi ve Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, MAMTEK 2001
Bildiriler Kitabı, II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi
Sempozyumu, 7-9 Kasım 2001, s. 307-316, Manisa.
60. TİMUR, S., GÜRMEN, S., DUMAN, İ., “Metal İyonlarının Kurşun Bazlı
Anotlar Üzerindeki Oksijen Fazla Voltajına Etkisi”, 9. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi, Ankara, Vol. II, 1099-1104
61. TİMUR, S., GÜRMEN, S., DUMAN, İ., “Paslanmaz Çelik Katot
Üzerinde Toplanan Bakıra Yüzey Aktifleştiricilerinin Etkisi”, 9.
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.
62. DUMAN, İ. “Goldgewinnung durch Cyanidlaugung Ökologischchemische Randbedingungen”, anlasslich des 1.Bayerisch Kolloquiums
Montangeschichte im Bergbau- und Industriemuseum Obstbyern
Schloss Theuern, Amberg/Deutschland,1997
63. DÖRTER, C., KORAY, F., DUMAN, İ., “Flexural bond strength of
amalgam repair with dentin adhesives”, 34th Annual Meeting of the
International Association for Dental Research, Madrid, Facultad de
Odontologia Universidad Complutense, 1997.
64. GÜRMEN, S., TİMUR, S., DUMAN İ., “Soy Metal alaşımlarının
Elektrolitik
Ayrımı”,
9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.
65. TİMUR, S., GÜRMEN, S., ARSLAN, C., DUMAN, İ., “Kurşun Anotların
Elektrokimyasal ve Mekanik Özelliklerine Alaşım Elementlerinin Etkisi”
9.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.
66. DUMAN, İ., “Türkiye’de Metalurji ve Çevre İlişkileri”, Türkiye’de ve
Almanya’da Madencilik Sempozyumu, İstanbul, 171, 1995.
67. AYDIN, S., ARSLAN, C., DİKEÇ, F., DUMAN, İ., “Türkiye’deki Demir
Dışı Metal Üretim Sektörünün Durumu ve Dünya’daki Yeri”,
8.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul,
1995.
68. GÜRMEN, S., DUMAN, İ., ÖZGEN, S., “Thomas Rafinasyon
Fırınlarında
Alümina
Esaslı
Refrakterlerin
Curuf
Etkileşimi”,
8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul,
s.71-77, 1995.
69. DUMAN, İ., KAMMEL, R., GÜRMEN, S., “Gewinnung von reinem
Wolframoxid
aus
Salzsauren
Wolframlösungen”,
Qua
Vadis
Hydrometallurgy, Kosice, 1995.
70. DALBAY, N., DUMAN, İ., KADIRGAN, F., “Electrolytic properties of
Pd-Au alloys for electrooxidation of ethylene-glycol in alcaline
solution”, International Soc. of Electrochemistry 42nd ISO Meeting,
Mounreaux ,1994.
71. TİMUR, S., DUMAN, İ., “Attritör Öğütmesinin Şelit Konsantrelerinin
Liçi Üzerine Etkisi”, 7. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Bildiriler
Kitabı, Ankara, Cilt 1, 225-230, 1993.
72. TİMUR, S., DUMAN, İ., “Prinç Küllerinin Morfolojisi ve Sülfürik Asit ile
Çözümlendirilmesi”, 7.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Bildiriler
Kitabı, Ankara, Cilt 1, 161-168, 1993.
73. ÖZGEN, S., DUMAN, İ., GÜRMEN S., “Bakır Rafinasyon Fırınlarında
Curuf Bileşiminin Refrakter Korozyonuna Etkisi”, Uluslararası Seramik
Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 395-404, 1992.
74. KADIRGAN, F., DUMAN, İ., DALBAY, N., “Electrolytic oxidation of
ethylene-glycol in alcaline medium on platinium/palladium alloy
electrodes”, International Soc. of Electrochemistry, 40th ISE Meeting,
Tokyo, Extended Abstracts, Vol.II, 1989.
75. EKİNCİ, E., DUMAN, İ., “Umweltverschmutzung in der Türkei als
Folge der Nutzung von Kohle”, Deutsch-Türkisches Seminar über
Technischen Umweltschultz, İstanbul, 1987.
76. DUMAN İ., “Bakır İçeren Artık Çözeltilerin Metal Kazanılması ve
Çevre Koruması Açısından Değerlendirilmesi”, Unido-Segem Semineri,
Bakır Metalurjisi Endüstriyel Uygulamaları ve Teknoljik Gelişmeler,
KBİ-Samsun, 1986.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
1. Gökçe H., Ağaoğulları D., Yetmez M., Gündüz O., Aktaş C.,
Öveçoğlu M.L., Duman I., Agathopoulos S., Oktar F.N.,
“Production
and
Characterization
of
Composites
of
Hydroxyapatite
Reinforced
with
Nano-Yttrium-Oxide”,
Uluslararası
Katılımlı
V.
Ulusal
Biyomekanik
Kongresi,
Biomaterials, Çeşme, İzmir, Turkey, 24.09.2010.
2. DUMAN, İ., “Alüminyuma Genel Bakış”, II. Alüminyum Sezpoyumu ve
Sergisi, 22-24 Mayıs 2003, Seydişehir
3. DUMAN, İ., YALVAÇ, N., KARAHAN, T., ERKİŞİ, İ., “Alüminyum
Elektrolizinin “Migreni” : Anod Efekti”, II. Alüminyum Sezpoyumu ve
Sergisi, 22-24 Mayıs 2003, Seydişehir
4. KARAHAN, T., ERKİŞİ, İ., YALVAÇ, N., DUMAN, İ., “Dünya’da ve
Türkiye’de Primer Alüminyum Üretimindeki Gelişmeler”, II. Alüminyum
Sezpoyumu ve Sergisi, 22-24 Mayıs 2003, Seydişehir
Ulusal Kitap:
1. Üretim Metalurjisi Laboratuvarı El Kitabı, Editörler: Prof.Dr. Fuat Yavuz
BOR, Doç. Dr. Okan ADDEMİR, Yrd. Doç. Dr. İsmail DUMAN, İTÜ
Vakfı Kitap Yay. No. 23, İstanbul 1988.
2. Bergama ve Altın Madeni, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları Serisi
No.41, Mart 1998
Araştırmalar/Uygulama Projeleri:
1. “İstanbul'daki Soymetal İşleme ve Geri Kazanım Tesis Çalışanlarının ve
Bunları Kamu Adına Denetleyen Mühendislerin Eğitimi”, ISTKA Projesi
No: YEK-, 2013-Halen, Araştırmacı.
2. “Yüksek Saflıkta Amorf Bor Tozunun Endüstriyel Boyuta Uyarlanabilir
Üretimi”, BOREN Projesi No: 2013.Ç0385, 2013-Halen, Yürütücü.
3. “Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refrakter Metal Borürlerin Üç
Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı ve Gaz Hammaddelerden
Sentezlenmesi, Sinterlenmesi, Karakterizasyonu, Yöntem ve Ürünlerin
Karşılaştırılması”, TÜBİTAK Proje No: 112M470, 2012-Halen, Yürütücü.
4. “İTÜ Partikül Malzemeler ve Karakterizasyon Laboratuar Olanakları ile
İlişkili Endüstriyel Faaliyetler”, ISTKA Projesi No: BIL-28, 2013-Halen,
Araştırmacı.
5. “Kriyojenik ve Normal Şartlarda Yüksek Enerjili Öğütme Ortamında
Mekanik Alaşımlama ve Aktive Edilmiş Sinterleme Süreçleri ile Volfram
Esaslı
Hibrit
Kompozitlerin
Geliştirilmesi
ve
Karakterizasyon
Çalışmaları”, TÜBİTAK Proje No: 110M130, Araştırmacı.
6. “Bazı Nadir Toprak Metal Borürlerin Mekanokimyasal Yöntem ile
Üretimi ve Karakterizasyonu”, BAP Proje No: 33549, Yürütücü.
7. “Lantan, Seryum ve Samaryum Borürlerin Oda Sıcaklığında Katı-hal
Reaksiyonu ile Sentezlenmesi”, TÜBİTAK Hızlı Destek Proje No:
109M364, 2010-2011, Yürütücü.
8. “Möbius Elektrolizi Anot Çamurlarından Platin Grubu Metallerin Geri
Kazanımı”, İTÜ BAP Projesi, 2011-devam ediyor, Yürütücü.
9. “Gaz Fazdan Elementer Bor Üretiminde Karakterizasyon Çalişmaları”,
İTÜ BAP Projesi, 2010-2011, Yürütücü.
10. “Elementer Saf Bor Tozunun Alternatif Bir Yöntemle Gaz Fazdan
Üretilmesi”, BOREN Proje No: 2009-Ç0241, 2009-2011, Araştırmacı.
11. “Yerli Bor Karbürden Bor Triklorür Üretimi”, BAP Proje No: 32740,
2008-2009, Yürütücü.
12. “CVD Yöntemiyle Metalik Bor Üretimine Uygun Saf Bortriklorür
Eldesinde Infrared Lazer ile Fosgen Giderilmesi, Tübitak Projesi,
106M087, 2006-2009, Yürütücü.
13. Devlet Planlama Teşkilatı, “Wolfram Çekirdekli Bor Fiber Üretimi”,
2004 – 2006, Proje Yürütücüsü.
14. ITÜ Rektörlüğü Genç Araştırmacıları Destekleme Programı, “EAF Baca
Tozlarında Çinko Geri Kazanımı ve Proses Optimizasyonu, 2002 –
sürüyor, Proje Danışmanı.
15. TTGV Projesi, “Kuyumculuk Sektöründe Kullanılan Ön Alaşımların ve
Farklı Renk ve Mekanik Özellikli Altın Alaşımlarının Laboratuar – Pilot
Boyutta Üretimi”, 1999 – 2001, Proje Yürütücüsü.
16. TTGV Projesi, “Elektrolitik Proseslerde Kullanılan Kurşun Anotların
Enerji Tasarrufu, Çevre Koruma ve Korozyon Önleme Amacı ile
Elektroaktif Metaloksit Tabakası ile Kaplanmasının Pilot Çapta
Araştırılması
ve
Geliştirilmesi
İçin
Proses
Parametrelerinin
Saptanması”, 1997 – 1999, Proje Yürütücüsü.
17. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galvano Atelyesi
Modernizasyon Projesi, Haziran 1996.
18. İTÜ Ar-Ge Projesi, “Şelit konsantrelerinden Volfram Tozu Üretimi ve
Bunu
Toz
Metalurjisi
Yöntemleriyle
Çeşitli
Ürünlere
Dönüştürülebilmesi”, Mayıs 1996, Proje Yürütücüsü.
19. İTÜ KOSGEB, “Mavi Pigment (Bakır Fitalosiyanin) Üretimi”,
01.05.1995.
20. “Etilen
Glikolün
Pt-Pd
Alaşımları
Üzerinde
Elektrokimyasal
Oksidasyonun İncelenmesi, Elektrot Yüzeyinde AD-Atom Etkisinin
Araştırılması”,1989.
21. “Küre-Kastamonu Curuflarından Kobalt Üretimi”, 1989.
22. “Liç Keki Teknolojik Araştırma Projesi”, 1988.
23. “KBİ Curuf Flotasyon Artıklarının Hidrometalurjik Değerlendirilmesi”,
1987.
24. “Uludağ Şelit Konsantresinden Ferrowolfram Üretimi”,1987.
25. “Çinkur Nötr Çözümlendirme Artığının Metalurjik Değerlendirilmesi”,
1981.
Patent ve Buluşlar:
1. DUMAN, İ., TİMUR, S., GÜRMEN, S., “Şelit ve Volframit
Konsantrelerinin Şelat Katkılı Çözümlendirilmesi”, TR1997 00008 A2,
21.09.1997
2. DUMAN, İ., TİMUR, S., GÜRMEN, S., “Asidik Volfram Çözeltilerinden
Selektif Volfram Tuzu Ayrımı”, TR1997 00007 A2, 20.09.1997
3. DUMAN, İ., TİMUR, S., GÜRMEN, S., “Şelit ve Volframit
Konsantrelerinden Mikronaltı Volfram Tozu Üretimi”, TR1997 00006
A2, 21.09.1997
4. DUMAN, İ., “Kobaltlı Metalik Matların ve Hurdaların Elektrokimyasal
Liçi”, TR1997 00005 A2, 21.09.1997
5. DUMAN, İ., “Kobaltlı Hammaddelerden ve Ara Ürünlerden Kobaltsülfat
Üretim Prosesi”, TR1997 00009 A2, 21.09.1997
6. DUMAN, İ., “Basınçlı Oksijen Yardımıyla Kobaltlı Çözeltilerden Demir
Giderilmesi”, TR1997 00010 A2, 21.09.1997
7. DUMAN, İ., AĞAOĞULLARI D., BALCI Ö., ÖVEÇOĞLU M.L., “Kimyasal
Buhar Biriktirme Yöntemi için Tasarlanmış Bir Reaktör ve Bu Reaktör
ile Elementer Bor ve İleri Seramik Tozlarının Üretim Yöntemi”,
Uluslararası Patent Başvurusu Yapıldı.
Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:
Devam edenler
1. Efe, V.G., “Psilomelan Cevherinden Mangan Fosfat Üretimi”, İTÜ,
Devam Ediyor.
2. Mühür, T.A., “Gümüş Rafinasyon Elektrolizi Çamurlarından Platin
Grubu Metallerin Geri Kazanımı”, İTÜ, Devam Ediyor.
3. Bolluk, M., “CVD Yöntemiyle ZrB2 Üretimi”, İTÜ, Devam ediyor.
Tamamlananlar
1. Ergün, E., “Alüminyum Elektrolizinde Katot Kaplama Malzemesi olarak
Kullanılacak TiB2-BN Kompozitinin Bileşim Optimizasyonu”, İTÜ, 2012.
2. Balcı, Ö., “Termal Disosiasyon Yoluyla BCl3 Gazından Elementer Saf
Bor Tozu Üretimi”, İTÜ, 2010.
3. Demirhan O.C., “Yerli Bor Karbürden Bor Triklorür Üretimi”, İTÜ, 2009.
4. Aynibal F., “IV B Grubu Metal Borürlerin Mekanokimyasal Yöntem ile
Sentezlenmesi”, İTÜ, 2009.
5. Bozkurt, D., “Bor Karbür Orijinli Bor Triklorür Gazından IR Lazer ile
Sürekli Akış Altında Fosgen Giderilmesi”, İTÜ, 2007.
6. Ulus, A., “Toz Metalurjisi ile Üretilmiş Volfram Rodlardan Filmaşin
Üretiminde Çalışma Koşullarının Optimizasyonu ve Yapısal-Mekanik
Özelliklerinin İncelenmesi”, İTÜ, 2006.
7. Eke, K., ”Volfram Tozu Üretiminde Volframoksite İlave Edilen Dop
Elementlerinin Redüksiyon Mekanizmasına ve Ürünün Termomekanik
Özelliklerine Etkisi”, İTÜ, 2006.
8. Kunt, A. I., “Volfram Filamanlarının Elektrolitik Temizlenmesi ve Çap
Redüksiyonu için Sürekli Elektroliz Sisteminin Geliştirilmesi, İTÜ, 2006.
9. ÖNGEL, D., “Bakır İçindeki Kalıntı Gümüşün Sementasyon Sürecine
Etkisi”, İTÜ, 2005.
10. ERTÜRK, S., “Dore Metal Alaşımlarındaki Altın Oranının Anodik
Çözünme Koşullarına ve Altın Tozunun Kimyasal Safiyetine Etkisi”, İTÜ
2004
11. AYGÜN A., “Yerli Doğal Hammaddelerden Aktif Karbon Üretimi ve
Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, İTÜ 2002.
12. EMRE, M., “Nikelli ve Nikelsiz Altın Alaşımlarının Geniş Bir Bileşim
Aralığında Fiziksel, Kimyasal, Mekanik ve Alerjen Özelliklerinin
Belirlenmesi”, İTÜ 2000.
13. ŞENER, B., “Çözünmeyen Kurşun Anotlarda Alaşım Elementlerinin
Mekanik Özelliklere ve Elektrokimyasal Özelliklere Etkisi”, İTÜ 1998.
14. ÇALIŞKAN, B.,“Elektrolitik Bakır Rafinasyonunda Mount ISA Yöntemi”,
İTÜ 1996.
15. GÜL, S.,“Asidik Çözeltilerden Saf Volframoksit Üretimi”, İTÜ 1996.
16. KIRDAR, A.,“EAF Baca Tozlarından Hidrometalurjik Değerlendirilmesi”,
İTÜ 1990.
17. TİMUR, S.,“Uludağ Şelit Konsantrelerinin Şelat Yapıcı Katkılı HCl Liçi”,
İTÜ 1989.
Yönettiği Doktora Tezleri:
Devam edenler
1. AĞAOĞULLARI, D., “Lantanit ve Aktinit Grubu Metal Borürlerin
Üretimi”, İTÜ Devam Ediyor.
2. BALCI, Ö., “Niyobyum ve Vanadyum Borürlerin Katı-Hal Reaksiyonları
ile Üretimi”, İTÜ, Devam Ediyor.
3. AKÇAMLI N., “Titanyum ve Volfram Yüzeylerin CVD Yöntemiyle Bor
Kaplanması”, İTÜ, Devam Ediyor.
Tamamlananlar
4. ERTÜRK, S., “Metal Matriksli Kompozitlerde Kullanılmak Üzere Bor
Fiber Üretimi”, İTÜ, 2012.
5. KARAHAN, T., “Alüminyum Elektrolizinde Sonik Dalgalarla Anot Efekti
Söndürülmesi”, YTÜ, 2007.
6. GÜRMEN, S., “Şelit Konsantrelerinden Şelat Yapıcı Katkılı Asidik Liç
Yoluyla Saf Volfram Tozu (Nano Size) Üretimi”, İTÜ 1998.
7. GÖMEÇ, Y., “Ağız Ortamındaki Farklı Metallerin Elektrokimyasal Pil
Potansiyellerinin Ağız pH Değeri ile İlişkisi”, İÜ 1996.
8. TİMUR, S., “Anodendepolarisation durch Kobaltzulegierung in
Bleianoden”, İTÜ – Berg Akademie Freiberg 1995.

Benzer belgeler

Uzun Özgeçmiş

Uzun Özgeçmiş 1) Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., “Influence of TiB2 particle size on the microstructure and properties of Al matrix composites prepared via mechanical alloying and pr...

Detaylı

CV - İstanbul Arel Üniversitesi

CV - İstanbul Arel Üniversitesi Sahin Y.M., Gunduz O, Oktar F.N. , Yetmez M., "Hydroxyapatite Based Bioceramics", (BIOMED 2014/ NANOBIOTECH2014/ NANOBACTERPHAGE SERS2014), Muğla, Türkiye, 23-08-2014 - 3008-2014, ss.93, Sahin Y.M....

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ “Fabrication of W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2 and Y2O3 via Mechanical Alloying at Ambient/Cryogenic Conditions and Activated Sintering Methods”, ISNNM-2012: 12th International ...

Detaylı