K 420 Kullanma-new-int

Transkript

K 420 Kullanma-new-int
Model No: K 420 ProStyle
Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer
K 420
Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer
ProStyle
Kullanma Kılavuzu
MAIN PARTS
2
4
5
1
6
7
8
1. Concentrator
2. Body front
3. Body back
4. Cool shot button
5. Temperature level switch
6. On-off switch
7. Hanging loop
8. Diffuser
3
HOW TO USE
1.Make sure the power switch is in the “0” position. Insert the plug into outlet and turn on
the power switch after testing.
2.Set the switch position to “II” and “II” to dry hair.
3.Set the switch position to “II” , “II” or “I”, “ I”, “ II” to style a fashion.
4.Set the switch position to “0” , unplug the plug then. Perform the hair dryer cool for 10
to 15 minutes before hanging it over the wall-mounted equipment.
Cool shot:
With this switch it is possible to interrupt the heating process so that the air can be mixed
according to individual requirements.
USER MAINTENANCE INSTRUCTION
This hair dryer maintenance is free, no consumption or lubrication is needed. Keep this
appliance clean for proper operating. Never block or clog air intakes, otherwise
overheated will be happen. The appliance has no user serviceable parts, any other
servicing should be performed by an authorized service representative or a professional
center. Never allow the supply cord to be twisted, pulled, bent, or wrapped around the
dryer. If the cord is twisted, to untwist the cord before use. When not in use, this
appliance should be stored in a safe, dry location, out of reach of children.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliance, especially when children are present, basic safety
precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
DO NOT USE THE APPLIANCE NEAR WATER
DANGER- As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even
when the switch is off:
To reduce the risk of death by electrical shock:
1.Always “unplug it” immediately after using.
2.Do not use while bathing.
3.Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4.Do not place in or drop into water or other liquid.
5.If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.
WARNING- To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1.This appliance should never be left unattended when plugged in.
2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3.Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use
attachments not recommended by the manufacturer.
4.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5.Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working
property, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the
appliance to a service center for examination and repair.
6.Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
7.Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a
bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint,
hair, and the like.
8.Never use while sleeping.
9.Never drop or insert any object into any opening or hose.
10.Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered.
11.Do not use an extension cord with this appliance.
12.Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
13.Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
14.Do not place appliance on any surface while it is operating.
15.While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
16.For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a
rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit
supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
17.When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of
water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
18.Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
water.
19.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
PARÇALARI
2
4
5
1
6
7
8
1. Hava yönlendirici
2. Gövde ön
3. Gövde arka
4. Soğuk hava üfleme düğmesi
5. Sıcaklık düğmesi
6. Açma-kapama düğmesi
7. Asma halkası
8. Difüzör
3
KULLANIM ŞEKLİ
1.Çalıştırma düğmesinin “0” da olduğundan emin olunuz. Fişi prize takınız ve çalıştırma
düğmesini test ettikten sonra çalıştırınız.
2.Saçınızı kurutmak için düğmeyi “II” veya “II” e ayarlayınız..
3.Düğmeyi moda yaratmak için “II”ye, “II”e veya “I”, “I”, “II” ayarlayınız.
4.Düğmeyi “0” a ayarlayınız ve fişi prizden çıkartınız. Saç kurutma makinenizi duvara
asmadan önce 10 15 dakika boyunca soğuk durumunda çalıştırınız.
Soğuk Üfleme:
Bu düğme sayesinde sıcak hava üflemesini durdurabilir, kişisel ihtiyaçlara göre hava
karıştırılabilir.
KULLANICI BAKIM TALİMATI
Bu saç kurutma makinesinin bakımı ücretsizdir, herhangi bir yağlama gerekli değildir.
Cihazınızın düzgün çalışabilmesi için temiz tutunuz. Asla hava çıkışını engellemeyiniz
aksi takdirde aşırı ısınma olacaktır. Cihazın hiç bir parçası kullanıcı tarafından
değiştirilmemeli, cihazın tüm servis ihtiyaçları yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
Kordonu asla bükmeyiniz, çekiştirmeyiniz veya cihaza dolamayınız. Eğer kordon
büküldüyse kullanmadan önce kordonu çözünüz. Cihaz kullanılmıyorken güvenli, kuru
ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
Bu cihaz sekiz yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal, zihinsel eksikliği olan veya
kullanma tecrübesi az olan insanların bir güvenli şekilde kullanmayı bilen ve
doğabilecek tehlikeleri farkında olan gözetmenlerle birlikte olduğu zaman kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı yanında bir gözetmen
olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrikli cihazlar kullanıldığı zaman özellikle çocuklar varken, aşağıdaki temel güvenlik
önlemleri dikkate alınmalıdır:
KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ.
CİHAZI SUYUN YANINDA KULLANMAYINIZ.
TEHLİKE – Çoğu elektrikli ev aletlerinde olduğu gibi, cihazın elektrikli bölümleri cihaz
kapalıyken bile elektrik taşımaktadır:
Elektrik çarpmasında doğan ölüm risklerini azaltmak için:
1.Her zaman cihaz kullanıldıktan sonra prizden çekilmelidir.
2.Cihazı duş sırasında kullanmayınız.
3.Cihazı düşebilecek veya küvet veya lavaboya düşme olasılığının olduğu yerlere
koymayınız veya o yerlerde saklamayınız.
4.Su veya herhangi bir sıvının içine koymayınız.
5.Cihaz suyun içine düşerse hemen fişi prizden çekiniz. Suyun içinde tutmayınız.
UYARI- Yanma riski, elektrik çarpması, yangın veya yaralanmaları azaltmak için:
1.Cihazın fişi prize takılı iken cihaz yalnız bırakılmamalıdır.
2.Bu cihaz (çocuklar) fiziksel, duyusal veya zihinsel eksikliği veya bilgi ve kullanma
deneyimi eksikliği olan insanlar tarafından onların güvenliği için başlarında bir gözetmen
olmadan kullanılması uygun değildir.
Çocukların cihazla oynamadığından emin olunmalıdır.
3.Bu cihaz sadece kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır. Üreticinin
önermediği parçaları kullanmayınız.
4.Eğer kordon zarar görür ise, tehlikeden kaçınmak için sadece üretici veya yetkili servis
tarafından değiştirilmelidir.
5.Cihazı asla zarar görmüş kordon veya fişle veya cihaz yere düşmüş, suya düşmüş,
zarar görmüş veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayınız. Cihazı tekrar bekım ve tamir için
servise götürünüz.
6.Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Kordonu cihazın etrafına dolamayınız.
7.Asla cihazın hava çıkan bömlümünü engellemeyiniz veya yatak veya divan gibi
yumuşak yüzeylere koyunuz. Hava çıkan bölümünü saç, tiftik gibi şeylerden uzak
tutunuz.
8.Asla uyurken kullanmayınız.
9.Cihazın hiçbir açık kısmına veya deliğine nesne sokmayınız.
10.Cihazı dışarda, sprey ürünlerinin kullanıldığı yerlerde veya oksijen uygulamasının
olduğu yerlerde kullanmayınız.
11.Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayınız.
12.Cihazdan çıkan havayı gözünüze veya diğer hassas bölgelerinize direct olarak
tutmayınız.
13.Aksesuarlar kullanım sırasında sıcak olabilirler. Ellemeden önce soğumalarına izin
veriniz.
14.Cihaz çalışırken hiçbir yüzeye koymayınız.
15.Cihazı kullanırken, saçlarınızı hava girişlerinden uzak tutunuz.
16.Ek koruma için, mevcut bir puan rezidüel işletim banyo besleyen elektrik devresinde
30mA geçmeyen bir artık akım aygıtı (RCD) kurmanızı tavsiye ederiz. Tavsiye için
yükleyiciye sorunuz.
17.Saç kurutma makinesi banyoda kullanıldığı zaman, suya yakın olması tehlike
yaratabileceğinden dolayı cihaz kapalı olsa bile fişini prizden çekiniz.
18.Cihazı su yakınında, küvette,lavaboda veya diğer ıslak yerlerde kullanmayınız
19.Bu cihaz (çocuklar) fiziksel, duyusal veya zihinsel eksikliği veya bilgi ve kullanma
deneyimi eksikliği olan insanlar tarafından onların güvenliği için başlarında bir gözetmen
olmadan kullanılması uygun değildir.
Çocukların cihazla oynamadığından emin olunmalıdır.
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫فثكملا ‪1.‬‬
‫مسجلا مامأ ‪2.‬‬
‫فلخلا ىلإ مسجلا ‪3.‬‬
‫لوك ةقلط رز ‪4.‬‬
‫ىوتسم ليدبتلا ةرارحلا ةجرد ‪5.‬‬
‫لوحتلا ةلابق ىلع ‪6.‬‬
‫ةقلعملا ‪ 7.‬ةقلح‬
‫رشانلا ‪8.‬‬
‫‪1‬‬
:
"0".
15
.
" " "2"
" " " " "1" " " "2"
.
"0"
.
.
10
.
.1
.2
.3
.4
:
.
.
.
:
.
.
.
.
.
8
.
.
.
:
:
:
-
:
:
.
.
.
"
"
.1
.2
.3
.
.
.
"
.4
.5
"
:
(
.1
.2
)
.
.
.
.3
.
.4
.
.
.5
.
.
.6
.7
.
.
.
(
.
)
.
.
.
.
30
.8
.9
. 10
.
.
.
.
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
.
(RCD)
.
.
. 17
. 18
.
(
)
.
.
. 19
MAIN PARTS
2
4
5
1
6
7
8
1. Concentrador
2. Corpo Frente
3. Corpo de volta
4. Botão fresco tiro
5. Temperatura Interruptor de nível
6. On-off
7. Hanging Laço
8. Difusor
3
COMO USAR
1. Certifique-se o interruptor está na posição "0". Inserir o plugue na tomada e ligue o
interruptor de alimentação após o teste.
2.Set a posição do interruptor para "II" e "II" para secar o cabelo.
3.Set a posição do interruptor para "II", "II" ou "I", "I", " II" ao estilo de uma forma.
4. Ajuste a posição da chave para "0", desligue o cabo de então. Realize o secador de
cabelo legal por 10 a 15 minutos antes de pendurá-la sobre o equipamento montado na
parede.
Jacto frio:
Com este interruptor é possível interromper o processo de aquecimento, de modo que
o ar podem ser misturados de acordo com as necessidades individuais.
USUÁRIO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUÇÕES
Esta manutenção secador de cabelo é livre, sem consumo ou lubrificação é necessária.
Mantenha o aparelho limpo para o funcionamento. Nunca bloqueie ou obstruir as
entradas de ar, caso contrário será superaquecido acontecer. O aparelho não tem peça
de reposição, qualquer outro serviço devem ser realizados por um representante
autorizado ou um centro profissional. Nunca permita que o cabo de alimentação a ser
torcido, puxado, dobrado ou enrolado em torno do secador. Se o cabo é torcido, para
destorcer o cabo antes do uso. Quando não estiver em uso, o aparelho deve ser
armazenado em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.
Este aparelho pode ser usado por crianças com idades entre 8 anos e acima e pessoas
com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e
conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreender os perigos os envolvidos. As crianças não
devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção do usuário não deve ser feita
por crianças sem supervisão
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Ao usar aparelhos elétricos, especialmente quando as crianças estão presentes,
precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR
NÃO utilize o aparelho perto ÁGUA
PERIGO Como a maioria dos aparelhos elétricos, peças elétricas estão sob tensão,
mesmo quando o interruptor estiver desligado:
Para reduzir o risco de morte por choque elétrico:
1.Always "desligá-lo" imediatamente após o uso.
2.Do não use durante o banho.
3.Do não coloque ou guarde onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma
banheira ou pia.
4.Do não colocar nem deixar cair em água ou outro líquido.
5. Se o aparelho cair na água ", desligue-o" imediatamente. Não chegar na água.
ADVERTÊNCIA Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou
lesões corporais:
1. Este aparelho nunca deve ser deixado sozinho, quando ligado.
2.O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas
capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a
menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o
aparelho.
3. Utilize este aparelho apenas para o seu uso pretendido, conforme descrito neste
manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante
ou pelo seu agente autorizado ou pessoal qualificado de modo a evitar um acidente.
5. Nunca opere este aparelho se ele tem um cabo ou plugue danificado, se ele não está
funcionando propriedade, ou se tiver sido derrubado, danificado ou caído na água. Leve
o aparelho a um centro de serviços para análise e reparo.
6.Keep o cabo longe de superfícies aquecidas. Não enrole o fio em volta do aparelho.
7.Never bloquear as aberturas de ar do aparelho ou coloque-a sobre uma superfície
macia, como uma cama ou sofá, onde as aberturas de ar pode ser bloqueada.
Mantenha as aberturas de ar livre de fiapos, cabelos e afins.
8.Never usar durante o sono.
9.Never deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura ou mangueira.
10.Do não usar ao ar livre ou operar em aerossol (spray) estejam sendo usados ou
onde oxigênio esteja sendo administrado.
11.Do não utilizar uma extensão com este aparelho.
12.Do não direcionar o ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
13.Attachments pode estar quente durante o uso. Deixe esfriar antes de utilizar.
14.Do não coloque o aparelho em qualquer superfície durante o seu funcionamento.
15.While de utilizar o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
16.For proteção adicional a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD)
com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA é aconselhável no circuito
eléctrico que alimente o banheiro. Pergunte ao seu instalador para o conselho.
17.Quando o secador é usado em uma casa de banho, desligue-o após o uso uma vez
que a proximidade da água é um perigo mesmo quando o secador está desligado.
18.Do Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros
recipientes que contenham água.
19.Isso aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com física
reduzida, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que
tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o
aparelho.

Benzer belgeler