Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı

Transkript

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı
Newsletter Česko-turecké smíšené obchodní komory 2/2013 Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Bülteni 2/2013
Oznámení o svolání valné
hromady
Genel Kurul Toplantısı İlanı
Představenstvo Česko-Turecké smíšené obchodní
Komory, IČO: 27596443, se sídlem Vodičkova 710/31,
A Bölümü’nde 55243 numarası ile tescilli olup
Vodičkova 710/31, Prague 1, Posta Kodu: 110
Praha 1, PSČ 110, zapsané v obchodní rejstříku
00 adresinde bulunan 27596443 sicil numaralı ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası’nın (bundan sonra “Oda”
Prag Şehir Mahkemesi tarafınca tutulan ticaret sicilinin
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
55243
(dále
jen
„Komora“),
olarak
anılacaktır)
İcra
Kurulu
tarafından
svolává v souladu s § 11 stanov řádnou valnou
Oda İç Tüzüğü’nin 11. Maddesi’ne göre yapılan
hromadu,
Olağan
která se uskuteční dne 13. září 2013 od 11:00
Oda’nın Genel Kurulu, 13 Eylül 2013
hodin na adrese Vodičkova 710/31, Praha 1, PSČ 110
Vodičkova 710/31, Prague 1, Posta Kodu: 110 00
adresinde saat 11.00’deaşağıda yer alan gündem ile
00 s tímto pořadem jednání:
Genel
Kurul
Toplantısı
Çağrısıdır:
tarihinde,
toplanacaktır:
1. Zahájení a schválení jednacího řádu a
programu jednání valné hromady
1. Açılış ve usuli kurallar ile genel kurul
gündeminin onaylanması,
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnostech komory za uplynulý rok
2. Genel kurul organlarının seçimi,
4. Zpráva o vývoji hospodaření a schválení
účetní závěrky Komory
3. Oda’nın önceki yılda gerçekleştirmiş olduğu
faaliyetler hakkında rapor sunulması,
5. Obchodní strategie Komory
6. Závěr
4. Finansal gelişmeler hakkında rapor sunulması
ve yıllık bilançonun onaya sunulması,
5. Oda’nın ticari stratejilerinin görüşülmesi
6. Kapanış
Za představenstvo Komory
Mgr. Aleš Eppinger
předseda představenstva
İcra Kurulu Adına;
Av. Aleš Eppinger
İcra Kurulu Başkanı
1
Turecko bude partnerskou zemí
Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně
Türkiye, Çek Cumhuriyeti'nin
Brno Kentinde Düzenlenecek
Olan Uluslararası Mühendislik
Fuarı'nın Partner Ülkesi Olacak
Ve dnech 7. -11. října 2013 se na brněnském
výstavišti uskuteční již 55. ročník Mezinárodního
strojírenského
veletrhu
(MSV),
největšího
7 Ekim 2013 - 11 Ekim 2013 tarihleri arasında Brno
průmyslového veletrhu ve Střední Evropě
a tradiční přehlídky nových technologií českých
Fuar Merkezi, Orta Avrupa'nın en önde gelen
mühendislik fuarı olan ve Çek Cumhuriyeti ile
i světových výrobců. Partnerskou zemí letošního
ročníku se stane Turecko a hlavním tématem bude
yabancı ülke teknolojilerini buluşturan, 55'inci
Uluslararası Mühendislik Fuarına ev sahipliği
průmyslová
automatizace.
Obdobně
jako
v minulých letech bude i letos přibližně třetina
vystavovatelů
ze
zahraničí,
především
yapacak. Türkiye'nin bu yılın partner ülkesi olacağı
organizyon, bu yıl endüstriyel otomasyon üzerine
yoğunlaşacak. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl
pak
z Německa, Slovenska, Turecka a Itálie. Turecko
jako partnerská země ročníku bude zastoupeno
da yabancı katılımcıların üçte biri Türkiye,
Almanya, Slovakya ve İtalya'dan olacak. Türkiye,
přibližně padesáti firmami, což otevírá řadu
příležitostí
k navázání
kontaktů
na
tomto
yılın partner ülkesi olarak, iş ortaklarına bu
dinamik piyasada yeni firsatlar sağlayacak olan
dynamicky se rozvíjejícím trhu.
yaklaşık olarak elli şirket ile temsil edilecek.
Türkiye'ye, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
Çek Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret
esnasında 2013 yılı Uluslararası Mühendislik Fuarına
ortak ülke olması için teklifte bulunulmuştu. Şubat
2013'de gerçekleşen bu ziyarette Sayın Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlar ve sayıları yüzü
aşan iş adamları eşlik etti. Prag'ta düzenlenen ÇekTürk Ticaret Forumu’nda her iki ülkenin başbakanları,
Sayın Petr Nečas ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın
Martin Kuba ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer Çağlayan konuşmalar yaptılar.
Forum
sırasında
Çek
Cumhuriyeti
Endüstri
Konfederasyonu ile Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TIM) arasında İşbirliği Mektubu imzalandı ve iki ülke
arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve derinleştirmek
için
muhtelif
çağrılar
yapıldı. Türkiye'nin
2013
Uluslararası Mühendislik Fuarı’na partner ülke olması,
iki ülke arasında iş birliğini güçlendirmek için
gerçekleştiren önemli adımlardan biri olacaktır. Proje,
bu nedenle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından
desteklenmektedir.
Turecku bylo nabídnuto, aby se stalo partnerskou zemí
MSV 2013, během oficiální návštěvy premiéra Turecké
republiky J.E. Recepa Tayyipa Erdoğana v České
republice. Na návštěvu, která se konala na začátku
2
února, přijel turecký premiér společně s několika
ministry a více než stočlennou podnikatelskou
delegací. Při této příležitosti se v Praze konalo Českoturecké podnikatelské fórum, během nějž pronesli řeč
premiéři obou zemí, J.E. Petr Nečas a J.E. Recep
Tayyip Erdoğan a dále také mimo jiné český ministr
průmyslu a obchodu J.E. Martin Kuba a turecký ministr
hospodářství J.E. Zafer Çağlayan. Během tohoto fóra
bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi
Svazem průmyslu a dopravy České republiky a třemi
tureckými
organizacemi:
Všeobecnou
asociací
průmyslu a obchodu (TÜMSİAD), Nezávislou asociací
průmyslu a obchodu (MÜSİAD) a Společenstvím
tureckých exportérů (TIM). V rámci fóra několikrát
zazněla výzva k prohloubení vzájemné spolupráce
mezi oběma zeměmi. Turecko jako partnerská země
MSV 2013 je jedním z kroků vedoucích k dosažení
.Uluslararası Mühendislik Fuarı, kurulduğu günden
beri,
tohoto cíle. Tento projekt také proto podpořili premiér
Turecké republiky J.E. Recep Tayyip Erdogan
uluslararası
bağlantıların
kurulabileceği
bir
platform olarak tasarlanmış ve aynı zamanda ihracatı
destekleyen bir rol oynamıştır. Yeni piyasalarla iş birliği
a ministr hospodářství J.E. Zafer Caglayan.
kurma hedefi de, 2008'den beri Uluslararası
Mühendislik Fuarı'nın bir yabancı ülkeyi yılın resmi
partneri olarak vurgulayan partner üye projesi ile
desteklenmektedir. Almanya 2008'de Uluslararası
Mühendislik Fuarı'nın ilk partner ülkesi
olmuş ve
Almanya'yı, ilerleyen yıllarda Slovakya, Avusturya,
Polonya ve Hindistan izlemiştir. Bu yıl Türkiye, kendini
Uluslararası Mühendislik Fuarı'nda, Brno'da geniş
yelpazede kaliteli endüstriyel ürünler sunan bir ülke
olarak tanıtacaktır. Uluslararası Mühendislik Fuarı
ortak ülke projesi ekonomi ve teknoloji formlarını da
MSV byl již od svého počátku koncipován jako
platforma pro navazování zahraničních obchodních
içeren bir çok aktiviteye ev sahipliği yapacaktır. Fuar
programının önemli bir kısmı Türkiye ile ekonomik
işbirliğinin geliştirilmesine ayırılacaktır. Bu meyanda,
kontaktů a významnou proexportní roli plní neustále.
Od roku 2008 naplňování tohoto cíle podporuje projekt
üçüncü ülkelerin piyasaları ile işbirliği semineri ve
taşıma, enerji ve endüstriyel otomasyon konularında
Partnerská země MSV, který zviditelňuje vždy jednu
zahraniční zemi jako oficiálního partnera ročníku.
V roce 2008 se první partnerskou zemí MSV stalo
teknolojik işbirliğini
düzenlenecektir.
Německo, v dalších letech následovaly Slovensko,
Rakousko, Polsko a Indie. Letos se jako partner
představí
nabídkou
Turecko, země se širokou a kvalitní
průmyslového zboží. V rámci projektu
Partnerská země MSV proběhne řada doprovodných
aktivit včetně hospodářských a technologických fór.
Významná část doprovodného programu se zaměří na
rozvoj ekonomické spolupráce s Tureckem jako
partnerskou zemí MSV 2013. Mj. se chystá seminář na
téma spolupráce na třetích trzích a konference
o technologické
spolupráci
v oborech
doprava,
energetika a průmyslová automatizace.
3
konu
edinen
bir
konferans
Rozhovor s velvyslancem
Turecké republiky v Praze,
J.E. Cihadem Erginayem
Röportaj: Ekselansları Cihad
Erginay, Türkiye
Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği
Büyükelçi
J.E. Cihad Erginay působí již druhým rokem jako
velvyslanec Turecké republiky v Praze. V České
Ekselansları
republice je to poprvé, kdy zastává funkci velvyslance,
Cihad
Erginay,
iki
yıldır
Türkiye
Cumhuriyeti
Prag
Büyükelçisi
olarak
görev
yapmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Büyükelçi olarak ilk
ovšem jako diplomat působil již dříve a to v Austrálii,
Kuvajtu,
Saudské
Arábii,
Spojených
státech
görev yeridir. Daha önce Avustralya, Kuveyt, Suudi
Arabistan, ABD ve Belçika’da diplomat olarak görev
amerických a Belgii. Před tím, než přišel do Prahy,
vykonával funkci zvláštního poradce ministra
yapmıştır. Çek Cumhuriyeti’ne gelmeden önce Dışişleri
Bakanının Özel Danışmanıydı.
zahraničních věcí.
İki yıldır Çek Cumhuriyeti’nde bulunuyorsunuz.
İzlenimleriniz nelerdir?
Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Yeniden bağımsızlığına kavuşmuş olan bu ülkenin
dinamizmini ve pozitif enerjisini seviyorum. Türkiye’ye
karşı
herhangi
bir
önyargı
ve
husumet
bulunmamasından da memnuniyet duyuyorum. Ayrıca,
Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasında özellikle turizm
ve ERASMUS programı gibi eğitim alanlarındaki
sosyal ve insani temasların artması da beni memnun
etmektedir.
Türkiye’nin
iş
yapma
konusunda
gittikçe
artan
gözlemleyebiliyoruz. Başbakan Sayın
ilgisini
Recep
Tayyip
son
yıllarda
Erdoğan’ın
Asya’yla
Çek
Cumhuriyeti’ne
gerçekleştirdiği ziyaret, Avrupa’nın Türkiye için
hala önemli bir iş ortağı olduğunu gösterdi. Bu
ziyaretin sonuçlarından biri de Türkiye’nin Brno
Uluslararası Mühendislik Fuarına partner ülke
olarak katılması kararı oldu. Türkiye neden bu
Fuara partner ülke olarak katılmaya karar verdi?
Öncelikle, son yıllarda içinde bulunduğu mali ve
ekonomik krize rağmen Avrupa Birliği’nin halen
Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olduğunu belirtmek
V České republice jste strávil již dva roky, jaké
istiyorum. Bunun yanı sıra, Türkiye uzun süreden beri
jsou vaše dojmy?
ekonomik faaliyetlerini ve ortaklarını çeşitlendirmeye
odaklanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye ve
Jsem šťastný, že zde mohu být. Líbí se mi, že je zde
stále cítit svěžest a dynamika nově nezávislé země a
Asya arasındaki ticaret hacmi gittikçe artmaktadır,
ancak bu yalnızca Asya ile sınırlı değildir. Ortadoğu ve
pozitivní energie. Těší mě, že zde nepozoruji žádné
předsudky a nepřátelství vůči Turecku. Také mám
Afrika’da da varlığımız artmış durumdadır. Bununla
birlikte, AB hala bir numaralı ticaret ortağımızdır
radost z rostoucích sociálních kontaktů mezi Českou
republikou a Tureckem v oblasti turismu a vzdělávání
např. v rámci programu Erasmus.
4
V obchodních vztazích Turecka můžeme v několika
Çek
posledních letech sledovat zvýšení zájem o Asii.
Oficiální návštěva J.E. Recepa Tayyipa Erdogana
tanınmamaktadır; genellikle odak noktaları daha büyük
ölçekli ekonomilerdir. Ayrıca, katı vize kuralları da Çek
v České republice byla důkazem, že Evropa je pro
Turecko
stále
důležitým
obchodním
Cumhuriyeti’yle iş yapma isteğini azaltmaktadır.
Dolayısıyla, Uluslararası Mühendislik Fuarına ortak
partnerem. Jedním z výsledků této návštěvy je, že
se Turecko stane partnerskou zemí Mezinárodního
ülke olarak katılmakla Türkiye, Türk işadamlarının
ilgisini Çek Cumhuriyeti’ne çekmeyi ve karşılıklı ticareti
strojírenského veletrhu v Brně. Proč se Turecko
desteklemeyi amaçlamaktadır.
pazarı
Türk
işadamları
arasında
fazla
rozhodlo být partnerskou zemí tohoto veletrhu?
Za prvé bych rád zmínil, že Evropská unie je stále
největším obchodním partnerem Turecka navzdory
tomu, že v posledních letech EU prochází finanční a
hospodářskou krizí. Turecko se už dlouho zaměřuje na
diverzifikaci obchodních aktivit a partnerů. Tato
diverzifikace se neprojevuje pouze rostoucím objemem
obchodu s Asií, přítomnost Turecka také narůstá na
Blízkém východě a v Africe. Ačkoliv, jak bylo řečeno,
EU je stále obchodním partnerem číslo jedna.
Pro turecké podnikatele není český trh příliš známý,
jsou více zaměřeni na větší ekonomiky. Také
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının resmi ziyareti
nepříjemná vízová procedura snižuje jejich zájem o
budování obchodních vztahů s Českou republikou.
sırasında ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel
işbirliği de görüşüldü. Prag’da bir Türk kültür
Turecko by tím, že se stane partnerskou zemí
Mezinárodního strojírenského veletrhu, chtělo přilákat
merkezi ve İstanbul’da bir Çek kültür merkezi
pozornost tureckých podnikatelů směrem k České
kurulması
olasılığından
söz
edildi.
Çek
Cumhuriyeti’nde Türk kültürüne olan ilgiyi nasıl
republice
a
podpořit
vzájemný
obchod.
görüyorsunuz?
Kanımca, Türk kültürüne ilgi, ekonomik alandaki ilgi
kadar yoğundur. Neredeyse her gün Türkçe dilini, Türk
tarih ve kültürünü öğrenme imkanları konusunda
telefonlar ve e-posta mesajları alıyoruz. Mümkün olan
en kısa zamanda Prag’da bir Türk kültür merkezi
açmaya hazırız. Bu merkez, Charles Üniversitesi
bünyesindeki Türkoloji Kürsüsüyle de işbirliği
yapabilir.
Çek-Türk ilişkilerinin bir kısmı iki ülke şehirleri
arasında ortaklık ilişkileri tesis edilmesiyle ilgilidir.
Bize bu konuda biraz daha bilgi verebilir misiniz?
Bu
Během
oficiální návštěvy tureckého
konudaki
son
gelişmeler
nelerdir?
premiéra
v Praze se kromě ekonomické spolupráce také
diskutovalo o spolupráci v oblasti kultury. Byla
Bazı şehirlerimiz arasında ortaklık ilişkisi tesis edilmiş
durumdadır: örneğin, Çanakkale ve Pardubice
zmíněna možnost výstavby tureckého kulturního
arasında. Çek şehirleri Türk şehirleri kadar büyük
centra v Praze a českého kulturního centra
v Istanbulu. Jak vnímáte zájem o tureckou kulturu
olmadığı için ortaklık ilişkilerini şehir düzeyinden bölge
düzeyine kaydırmaktayız; örneğin Liberec bölgesi ve
v České republice?
Bursa arasında olduğu gibi. Kutna Hora ve Mardin
5
Z mého pohledu je kulturní zájem o Turecko stejně
şehirleri; Balıkesir ve Jihocesky bölgesi (Güney
velký jako ten ekonomický. Téměř každý den obdržíme
telefonický hovor nebo e-mail s dotazem ohledně
Bohemya), Adana ve Moravskoslezsky bölgesi
(Moravya-Silesya) arasında da işbirliği kurulması için
možnosti studia tureckého jazyka a možnosti dozvědět
se něco o turecké historii a kultuře. Turecké kulturní
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, ülkemizde Kars
ve Bitlis, Çek Cumhuriyeti’yle kardeş şehir ilişkisi
centrum v Praze jsme připraveni otevřít, co nejdříve to
bude možné. Centrum by také mohlo spolupracovat
kurma arzusu içindeler.
s oddělením pro studium turkologie na Univerzitě
Karlově v Praze.
Součástí česko-tureckých vztahů je také budování
partnerství mezi městy. Mohl byste nám o tom říci
něco více? Je v této oblasti něco nového?
Už existují některá ustálená partnerství jako např. mezi
městy Pardubice a Çanakkale. Česká města ale
nejsou tak velká jako ta turecká a tak dochází
k posunu partnerství z úrovně mezi městy na úroveň
mezi regiony – příkladem je partnerství mezi
Libereckým krajem a regionem Bursa. Nová
partnerství by měla být založena mezi městy Kutná
Hora a Mardin, regionem Balikesir a Jihočeským
krajem, a také mezi Adanou a Moravskoslezským
krajem. Další turecká města jako Kars a Bitlis hledají
partnery v České republice
.
Česko-turecká smíšená obchodní komora
Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1, Česká republika
ICO: 27596443,
Tel.: + 420 221 506 300, Fax: + 420 221 506 301
E-mail: [email protected], Internet: www.ctsok.eu
Çek-Türk Müsterek Ticaret Odası
Vodickova 710/31, 110 00 Prag 1, Çek Cumhuriyeti
Sicil No: 27596443
Tlf: + 420 221 506 300, Faks: + 420 221 506 301
E-posta: [email protected], Web sayfasi: www.ctsok.eu
Kontaktní osoby:
Irtibat kurulacak kişiler:
Česká republika: Mgr. Aleš Eppinger
E-mail: [email protected], Tel.: + 420 221 506 300
Fax: + 420 221 506 301, Mobil: + 420 602 311 562
Çek Cumhuriyeti: Mgr. Aleš Eppinger
E-posta: [email protected], Tlf: + 420 221 506 300
Faks: + 420 221 506 301, Mobil: + 420 602 311 562
Turecká republika: Alper Özmert LL.M.
E-mail: [email protected], Tel: + 90 (212) 244 84 94
Fax: + 90 (212) 244 85 95, Mobil: + 90 532 652 90 91
Türkiye Cumhuriyeti: Alper Özmert LL.M.
E-posta: [email protected], Tlf: + 90 (212) 244 84 94
Faks: + 90 (212) 244 85 95, Mobil: + 90 532 652 90 91
6

Benzer belgeler

Kasia Rybka

Kasia Rybka Díky společnému úsilí byl náš uplynulý rok opět rekordní. Náš globální prodej vzrostl oproti roku 2004 o 30% a počet členů o 45%. Během uplynulých čtyř let jsme náš prodej téměř ztrojnásobili. Rád ...

Detaylı

Výstavba VRT v Turecku - Vysokorychlostní tratě

Výstavba VRT v Turecku - Vysokorychlostní tratě Konyou. Toto město je dalším velmi důležitým centrem v Turecku a to jak do počtu obyvatel tak do průmyslové důležitosti. Proto je jeho napojení na souběžně budovanou vysokorychlostní železniční tra...

Detaylı

Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu

Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu zástupci významných místních stavebních firem, kteří přišli shlédnout současný vývoj techniky v oboru stavebních strojů pro případné zvážení nákupu těchto zařízení. 2. Důvody pro volbu tohoto velet...

Detaylı

Participants details

Participants details Účastníci Date: 21/07/2009 Participants Employer address

Detaylı