google earth programı ile

Transkript

google earth programı ile
GOOGLE EARTH PROGRAMI ĠLE
VERGĠ DAĠRELERĠ YETKĠ ALANI HARĠTASI OLUġTURMA
www.ant-vdb.gov.tr/dokumanlar/harita_klavuz.rar linkinden indirilebilir.
1- Vergi Dairelerinin yetki alanları haritasını oluşturabilmek için öncelikle aşağıdaki ön
hazırlıkların yapılmış olması ve donanım ve teçhizatın bulunması gereklidir.
GEREKLĠ MATERYALLER:
-
-
İl Özel İdare Müdürlüğünden temin edilebilecek 1/200.000 ölçekli (ya da ayrıntıları daha
iyi gösteren bir ölçekte) siyasi harita. Bu harita merkez ilçeler yasasında belirtilen yeni
merkez ilçe sınırlarını gösterirse daha iyi olur. Vergi dairelerinin yetki alanları
oluşturulurken bu harita kullanılacaktır.
Vergi Dairesi yetki alanlarının internet üzerinde yayınlanacağı yer yani Vergi Dairesinin
resmi web sitesi (Domain ve Hosting)
Üzerinde grafik işlemlerin hızlıca yapılabileceği bir bilgisayar.
İnternetten kolayca indirebileceğiniz Google Earth programı
(http://earth.google.com/)
Google api key
Google mail hesabı
Html bilgisine sahip çalışan
Web sayfasının ftp bilgileri
2- Google Earth programını açıyoruz. İl Özel İdaresinden temin ettiğimiz haritayı yanımıza
açıyoruz. İlçelerin siyasi sınırlarına göre yetki alanları belli olduğu için alan oluşturmak daha
kolay. Merkez ilçe sınırları içindeki vergi dairelerinin yetki sınırlarını iyice öğrendikten sonra
(hangi cadde ve sokağın sınırlandırdığını) yetki alanları buna göre oluşturmak gerekiyor.
Öncelikle yetki alanı oluşturacağımız ili google earth da görüntülüyoruz ve üzerinde çalışılacak
seviyede görüntüyü yakınlaştırıyoruz. Ne kadar yakın görüntüden çizim yaparsak o kadar
hassas ve ayrıntılı haritamız olur. Çok yüksekten yapılacak çizimler süratli bir biçimde çizilir
fakat iş bittikten sonra yakın görüntüleme yaptığımızda çizdiğimiz çizgiler bizim belirlediğimiz
yollar yerine bina üstlerine ya da farklı alanlara kayabilir. Bu sebeple yakınlaştırılmış görüntüler
üzerinde çizim yapmak daha mantıklı olacaktır.
Çizim yaparken Google Earth araç çubuğunu kulacağız.
Araç çubuğundaki Çokgen Ekle butonunu tıklayarak işe başlayacağız.
Bu butona tıkladığımızda yandaki pencere ekrana gelecektir.
Pencerede yer alan ad kutucuğuna hangi vergi dairesi
müdürlüğünün yetki sınırlarını çiziyorsak o vergi dairesinin
adını yazın. Bu pencerede stil, renk sekmesine gelerek çizgi
rengini ve alan rengini belirlememiz gerekiyor. Saydamlıkları
çizgi için %25 alan için %45 en uygunu.
Her vergi dairesi yetki alanını farklı renkte yapmanız
gerekiyor böylece tüm alanları belirlediğinizde vergi
dairelerini renklerine göre tanımlamak mümkün olacaktır.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta çokgen ekle penceresini kapatmadan çizimi
yapabiliyor almanızdır. Pencereyi kapatırsanız çizim yapamazsınız. Çalışırken bu
Pencereyi küçültmeniz daha mantıklı olacaktır.
Yardımcı haritamıza (il özel idaresinden edindiğimiz) bakarak çizimi yapmaya başlıyoruz.
Hedef belirleyici şekline gelen imlecin merkezini çizimini yapacağınız vergi dairesi yetki
sınırlarında yardımcı haritayı da kullanarak noktalar bırakarak yapacaksınız. Noktaları fare
yardımıyla bırakırken ilk nokta ile son nokta arasında bilgisayar otomatik olarak alanı
oluşturmaktadır. Burada dikkat edilecek nokta artık fare yardımıyla görüntüyü kaydıramayışınız
olacaktır. Sınırları belirlerken klavye üzerindeki yön tuşlarını kullanarak görüntüyü
kaydıracaksınız. Hata yaparak istemediğiniz noktalar bırakırsanız endişe etmeye gerek yok.
Farenin sağ tuşunu tıklayarak son eklediğiniz noktayı silebilirsiniz.
Böylece noktaları vergi dairesi yetki
alanı
sınırları
etrafında
dolaştırdıktan sonra ilk noktaya
gelindiğinde alan tamamlanmış
olur.
Çokgen
düzenleme
penceresine tamam diyerek çizim
düzeninden
çıkılmış
olur.
Belirlediğiniz
alan
üzerindeki
kusurları daha sonra Google Earth
programının sol tarafında yer alan
Yerler
alanından
alanını
belirlediğimiz vergi dairesine fare
ile sağ tıklayıp özellikler seçeneğini
seçerek
çokgen
düzenle
penceresini
tekrar
ekrana
getirebiliriz.
Belirlediğimiz noktaları fare ile üzerine gelerek kaydırmamız veya silmemiz mümkündür.
Google Earth da tüm alanları belirledikten sonra ağıdaki şekilde bir harita elde ediyoruz.
Soldaki yerler menusünde tüm vergi daireleri görünüyor. Ancak harita üzerinde vergi
dairelerinin adlarını da görmek istiyoruz. Bunun için google earth araç çubuğundaki
İşareti Ekle düğmesini kullanacağız.
Yer
Bu sembole tıkladığımızda karşımıza yine bir pencere gelecek bu pencerede belirlediğimiz
alan üzerindeki noktada (sarı hedef imlecini percere açıkken istediğimiz noktaya
sürükleyebiliriz)
Yer işareti düzenle penceresindeki ad kısmına belirlediğimiz alanda yetki vergi dairesi
müdürlüğü adını yazalım. Simgeyi yandaki simge üzerine fare ile tıklayarak belirleyelim.
Açıklama kısmına da gerekli açıklamaları yazalım. Bu kısım html kodları kabul eder.
Tüm vergi daireleri için alanlar belirlendikten, yer işaretleri ve açıklamaları yapıldıktan sonra
yerler penceresindeki tüm alanları ve yer işaretlerini yerlerim altına alalım. (bunu tek tek
taşıyarak veya kes yapıştır yaparak sağlayabiliriz) AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi
yerlerim üzerine fare ile gelir bir kez tıklayalım yani seçelim.
3- Şimdi sıra geldi google earth programından KML dosyası elde etmeye.
Masaüstüne oluşturduğumuz bir klasörün içine harita.kml dosyası olarak kaydediyoruz.
Alan belirleme ve düzenlemeye ilişkin tüm işlem bu noktaya kadar bitti.
4- Web üzerinde oluşturduğumuz KML dosyasının yayınlanması için Googleden API KEY
almamız gerekiyor.
http://code.google.com/intl/tr/apis/maps/signup.html
adresini ziyaret ederek bu web sayfasının aşağısında bulunan “I have read and agree with
the terms and conditions” işaretleyerek “My web site URL:” resmi web sitenizin domain
adresini yazmanız gerekiyor. Generate API key düğmesine tıklayın. Yalnız Google mail
hesabınızın açık olması gerekir.
Böylece API Keyi de elde etmiş olduk.
Bu sayfadaki anahtarı not defterine kaydedelim. Sonra lazım olacak.
5- Şimdi HTML sayfamızı hazırlayacağız. Aşağıdaki html kodlarını kullanacağız
------harita.html----------------------------<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Google Maps API Example: GGeoXml KML Overlay</title>
<script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_jVnk0
OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var map;
var geoXml;
var toggleState = 1;
function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
geoXml = new GGeoXml("http://mapgadgets.googlepages.com/cta.kml");
map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(41.875696,-87.624207), 11);
map.setUIToDefault();
map.addOverlay(geoXml);
}
}
function toggleMyKml() {
if (toggleState == 1) {
map.removeOverlay(geoXml);
toggleState = 0;
} else {
map.addOverlay(geoXml);
toggleState = 1;
}
}
</script>
</head>
<body onload="initialize()">
<div id="map_canvas" style="width: 640px; height: 480px; float:left; border: 1px
solid black;"></div>
</div>
<br clear="all"/>
<br/>
<input type="button" value="Toggle KML" onClick="toggleMyKml();"/>
</body>
</html>
---------------------------------------------------Yukarıdaki html kodundaki sarı, mavi ve yeĢil alanlarda aĢağıdaki değiĢiklikleri
yapmanız gereklidir.
Sarı ile işaretlenen kod kısmına daha önce aldığımız ve not defterine kaydettiğimiz API Key i
yazacağız. (kopyala yapıştır)
Mavi işaretlenmiş kısma oluşturduğumuz harita.kml dosyasının web üzerindeki adresini
yazacağız. ftp yolu ile sitenizde harita adında bir klasör oluşturup bu klasörün içine harita.kml
dosyasını atın. Böylece yol şu şekilde olacaktır. (http://siteniz.gov.tr/harita/harita.kml)
Yeşil ile işaretlenmiş yere ilimizin ekranda doğru görüntülenmesi için koordinatlarını yazacağız.
Bu koordinatları aşağıdaki linki tıklayarak ayarlayacağız.
http://maps.google.com/maps/empw?url=http:%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%2Fms%3
Fie%3DUTF8%26hl%3Dtr%26msa%3D0%26ll%3D37.0625,95.677068%26spn%3D51.355924,78.662109%26msid%3D106520908990940468624.00046e
931b3fc90c714a6%26output%3Dembed&hl=tr
Yukarıdaki harita Koordinatını belirleyeceğimiz sayfada harita boyutu seçeneğinde özel boyutu
seçin en iyi seçim 800x600 dür.
HTML kodundaki yeşil işaretli alandaki değerleri yukarıdaki linkten kendi ilimizin sınırları harita
içinde rahatlıkla görünecek şekilde haritayı ortalayayım ve yukarıdaki resimde mavi ile seçilmiş
kod içindeki eşittirden sonraki rakamları yeşil alanda parantez içindeki yere yapıştıralım Bu
ilimizin harita üzerindeki koordinatları.
Parantezden sonraki “11” yerine 8 kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız.
Html kodumuzu da ayarladığımıza göre artık harita.html olarak kaydedebiliriz. html kodu
üzerinde yapacağınız diğer ayarlamaları geçiyorum. Zira görsellikle ilgili (sayfa etiketi vs.)
6- Artık haritamızı yayınlayabiliriz.
3. adım sonunda elde ettiğimiz harita.kml dosyası ile (kml uzantısını xml yapabilirsiniz)
5. adım sonunda elde ettiğimiz harita.html dosyasını vergi dairesi başkanlığımızın resmi web
sitesine göndermemiz gerekiyor. Bunu bilgi işlemdeki webmaster arkadaşlar kolaylıkla
yapabilir. ftp yolu ile web sitemizin root una harita isimli bir klasör açıp buraya oluşturduğumuz
harita.kml ve harita.html dosyalarını gönderiyoruz.
Böylece ilimiz için hazırlamış olduğumuz vergi daireleri yetki alanları haritamızı web
browserimizden test edebiliriz.
NOT: Bazı (web serverlar) hosting hizmeti sunucuları KML uzantılı dosyaları tanımaya biliyor. Yani
harita.kml dosyasını açmadığı için haritanız çalıĢmıyor. Bunu kolaylıkla çözebilirsiniz. Harita.kml
dosyasının uzantısını harita.xml olarak değiĢtirin. Sorun çözülür.
www.sitemiz/harita/harita.html
Not: Vergi Dairelerinin yetki alanlarını google earth programıyla çizerken kolaylık açısından Milli Emlak
Müdürlükleri harita mühendislerinin kullandıkları Netcad programından faydalanılabilir. Netcad de ilçelerin
sınırlarını gösterir hali hazır harita mevcutsa ilçeler tek tek netcad ile kml dosyası haline getirilip google aerth
programına taşınabilir. Böylece yardımcı haritadan bakarak çizim yapma yerine netcad den aktarılmış sınırlar
üzerinde kolayca alan belirlenebilir.
Hazırlayan:
Bülent AKAY
Gelir Uzmanı
ANTALYA VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Bilgi ĠĢlem
Harita Hazırlama Klavuzu aĢağıdaki linkten temin edilebilir.
www.ant-vdb.gov.tr/dokumanlar/harita_klavuz.rar
e-postamız : [email protected]