meslekte bırlık seçim katalogu

Transkript

meslekte bırlık seçim katalogu
MESLEKTE BİRLİK
“Yalnız tek bir şeye
ihtiyacımız vardır: çalışkan
olmak. Servet ve onun tabii
neticesi refah ve saadet
yalnız ve ancak çalışanların
hakkıdır.”
Çalışmak demek, boşuna
yorulmak, terlemek değildir.”
Değerli meslektaşlarım;
Umudun olmadığı bir yerde yaşam, ışığın olmadığı yerde bir görüntü, hayallerin olmadığı
yerde projeler, planlar olmaz.
Biz 26 yıldır bir umutla yaşıyoruz.
Umutla ruhsatlarımızı aldık, umutla bürolarımızı açtık ya da mesleki çalışmalarımıza başladık.
Hayaller kurduk. Planlar yaptık. Bu mesleğin uzun ince yolundan şaşmamak için ışık aradık.
26 yıldır meslekte yol almaya çalışıyoruz.
Meslekte Birlik olarak umudu taşımaya çalışıyoruz.
Meslekte Birlik olarak hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Meslekte birlik olarak ışık olmaya, ışık tutmaya çalışıyoruz.
Durumdan vazife çıkararak, durmuyoruz, beklemiyoruz, şikayet etmiyoruz. Çalışıyoruz,
üretiyoruz. Mesleğin onurlu geleceği için yol açıyoruz.
“Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin: Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için
gerçek amaç ne ise, onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır;
herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen buna karşı direneceksin.” diyen büyük
Atatürk’ün işaret ettiği yoldan yürüyor, durmadan çalışıyoruz.
Meslekte Birlik olarak biz;
umut olmaya, hayalleri gerçek kılmaya, ışık olup meslektaşların önünü aydınlatmaya çıktık.
Çalışıyoruz. Çalışacağız. Çok çalışacağız. Çünkü biz, mesleğin ve meslektaşların ışığı
olduğumuzun bilinci ile sorumluluk üstlenen meslektaşlarız. Mesleğimizi seçkin, meslektaşımızı
saygın görmek isteyenleriz. Mesleğe kariyer katmak için çırpınanlarız.
Bugün Antalya’dan yaktığımız bu kıvılcım ve hizmet arzusunun yarın bütün Türkiye’de
kocaman bir meşale olacağını çok iyi biliyoruz. Siz meslektaşlarımızı umudun parçası olmaya,
ışığınızla mesleği aydınlatmaya ve hayallerinizi bizimle gerçekleştirmeye davet ediyoruz…
Seçkin meslek saygın meslektaş için, gücümüzü gücünüzle birleştirmek, MESLEKTE BİRLİK
olmak dileğiyle saygılar sunarım.
Orhan TAT
SMMM
Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı
TÜRKİYE
MESLEKTE BİRLİK PLATFORMU
Sadece mesleki sorunlar değil, Türkiye’deki sorunlara merhem olmak adına Türkiye
Meslekte Birlik Platformu; 2008 yılının Kasım ayında Antalya’nın da içinde yer
aldığı 7 ilin katkılarıyla kuruldu. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul ve
İzmir Meslekte Birlik Dernek ve Gruplarının öncülüğünde her geçen gün gücüne
güç katan platformumuz, Türkiye’nin tamamında teşkilatlanmasını tamamlayarak
kurumsal yapısını şekillendirmiştir.
Türkiye Meslekte Birlik Platformu, Türkiye Cumhuriyet devletinin ve
Türk Milletinin değerlerini, inançlarını
kendine rehber edinen meslek mücadelesini koltuk mücadelesi olarak değil,
mesleğe ve meslektaşa hizmet için milli ve manevi değerlerine sahip çıkan
meslektaşların bir araya geldiği birliktir.
Türkiye Meslekte Birlik Platformu’nun amacı; mesleğimizin ulusal ve uluslararası
düzeyde saygınlığının artırılmasına, meslektaşların yaşam kalitesinin
yükseltilmesine, haksız rekabetten uzak sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına,
mesleki kalitenin ve mesleki uzmanlaşmanın artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Gayretlerimiz sonucunda; bugün, 5786 sayılı yasa doğrultusunda, nispi
temsil sistemi ile meslek odaları ve üst birliğin daha demokratik ve şeffaf bir yapıya
kavuşmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
Türkiye Meslekte Birlik Platformu; TÜRMOB 2013 - 2016 dönemi için yapılan
seçimlerde; TÜRMOB Yönetim Kurulunda 4 üye, Denetim Kurulunda 1 üye ve
Disiplin Kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir.
ADAYLARIMIZ
ASMO YÖNETİM KURULU 2016
YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZ
Levent KAYA
1975 Yılında Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Yüksek tahsiline 1995
yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünde başladı.1999 yılında İşletme eğitimini
tamamlayarak lisans diplomasını aldı. 2004 yılında S.M.Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmış
ve 2004 yılından beri bağımsız olarak büro faaliyeti yürütmektedir. 2013 yılında Antalya S.M.Mali
Müşavirler Odamızın seçimlerinde Meslekte Birlik gurubundan yönetim kurulu üyesi adayı ve yine
aynı yıl Meslekte Birlik gurubundan TÜRMOB disiplin kurulu üyesi adayı olmuştur. 2013 Seçimlerinde
TÜRMOB delegasyonu görevine seçilmiştir. 2014 yılında Bağımsız Denetçi olmaya hak kazanmıştır 2015
Yılı Şubat ayından günümüze kadar Antalya Odamızın Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bekir KIVRIM
1978 Yılında Antalya’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra 2000 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
2005 yılında stajını tamamlayarak SMMM ruhsatını almaya hak kazandı. 2001 yılından 2009 yılına kadar
çeşitli firmaların muhasebe birimlerinde çalıştı. 2009 yılından bugüne kadar bağımsız olarak büro
faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Burçin ÇAKIN
1976 yılında Antalya’da doğdu. İlköğrenimini Serik İlçemizde, Orta öğrenimini Gazipaşa İlçemizde ve
Lise eğitimini Antalya merkezde tamamladı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.1997 Yılından bugüne mesleğin içindedir. 2006
yılından bugüne bağımsız olarak büro faaliyetini yürütmektedir. 2006-2008 döneminde TURMOB
delegeliği ve Antalya Tesmer Şube Saymanlığı yaptı. 2010-2013 dönemin de Basın Yayın ve İnternet
Komisyonu başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Kemer Türk Kadınlar Birliği Derneği, Antalya Kent
Konseyi Kadın Meclisi, Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneğin de aktif olarak görev yapmaktadır.
Orhan TAT (BAŞKAN ADAYI)
1961 Antalya doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Antalya’da tamamladım. 1979 yılında Ege Üniversitesi
İ.İ.B.Fakültesini kazanarak başladığım üniversite yaşamım 1983 yılında fakültemizin yeni kurulan
üniversiteye bağlanması ile 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesinin ilk mezunları olarak tamamlandı. 1977
yılında büro çalışması ile başlayan meslek hayatım, büro ve şirket çalışmaları ile 1987 yılına kadar devam
etti. 1987 yılında kendi adıma açtığım büro ile meslek hayatıma aralıksız devam etmekteyim. Odamızın
kuruluşundan beridir, 1994-1996 dönemi Odamız yönetim kurulu üyeliği, danışma kurulları, komisyonlar
ve türmob delegeliği gibi çeşitli görevler üstlenerek mesleğimize katkı sağlamaya çalışmaktayım. Evli
ve iki kız babasıyım.
Sercan AKBAYIR
1975 Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi Antalya’da tamamladı. 1992 yılında meslek hayatına
başladı. 2009 yılında Anadolu üniversitesin den lisans mezunu oldu. 2004 yılında Serbest
Muhasebecilik ruhsatını aldı. 2009 yılında Anadolu üniversitesin den lisans mezunu oldu. 2010 yılında
serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını aldı. 2007 yılından bugüne kadar bağımsız olarak büro
faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
Turan ÖNGEL
1961 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Antalya’da tamamladıktan sonra, Antalya Akşam
Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1977 yılından bugüne kadar bağımsız olarak büro faaliyetlerini
yürütmektedir. Evli üç çocuk babasıdır.
Bünyamin ALTINBİLEK
1968 Yılında Burdur Söğüt’te doğdum. Orta öğrenimini Denizli Serinhisar da Lise eğitimini Antalya
Lisesinde tamamladım. Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldum.1998
yılından bugüne kadar bağımsız olarak büro faaliyetlerimi sürdürmekteyim.
ASMO 2016 DİSİPLİN KURULU
ADAYLARIMIZ
Ayşe KİRAZ
1973 Yılında Antalya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Antalya’da tamamladı. 1996 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında S.M.Mali Müşavirlik unvanını aldı. SPK
Bağımsız Denetim Lisansına sahip olup, halen bir Yeminli Mali Müşavirlik Firmasında bağımlı olarak
çalışmaktadır. 2013-2016 Döneminde Antalya S.M.Mali Müşavirler odamızda Disiplin Kurulu üyesi olarak
görev yapmıştır. Bir çocuk annesidir.
Ahmet AYDEMİR
1979 yılında Konya Beyşehir de doğdu. İlk ve Orta Okulu Alanya Hayate Hanım Okulunda liseyi
Manavgat Lisesinde tamamladı.2003 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünden mezun oldu. 2009 yılından bugüne bağımsız olarak büro faaliyeti yürütmektedir. Evli ve
2 çocuk babasıdır.
Halil BAYAZ
1960 Yılında Antalya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Özel İzmir Türk Kolejinde tamamladı .Ege
üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1985 yılından bugüne
bağımsız olarak büro faaliyetini yürütmektedir2013 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almaya hak
kazandı.2006-2008 döneminde Türmob delegeliği ve Antalya S.M.Mali Müşavirler odamızda oda
saymanı olarak görev yaptı. Çeşitli komisyonlarda görev yaptı. Evli ve iki kız babasıdır.
ADİL ÇOMAKLI
1966 Yılında Antalya Korkuteli’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Korkuteli’nde tamamladı.1988 yılında
Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1988
yılında bağımlı olarak başladı.1992 yılında S.M.Mali Müşavir unvanını almaya hak kazandı ve bağımsız
olarak büro faaliyetine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Osman SARIGÜL
1981 yılında Antalya da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İşletme bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2005 yılında Serbest Muhasebeci olarak başladığı
bağımsız büro faaliyetine 2006 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile devam
etmektedir. 2015 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almaya hak kazandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
ASMO 2016 DENETİM
KURULU ADAYLARIMIZ
Ali TOPRAK
1964 Yılında Antalya’da doğdu.1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi
Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulundan mezun oldu. 1992 yılından bugüne bağımsız olarak büro
faaliyeti yürütmektedir.2013 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almaya hak kazandı. Eğitime yönelik
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.2013-2016 döneminde Antalya S.M.Mali
Müşavirler odamızda Disiplin Kurulu üyesi olarak ve Türmob delegesi olarak görev yaptı. Meslekte Birlik
Platformu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Aydın AÇAN
1974 yılında Antalya’da doğdu. Aslen mardin/midyatlıdır. 1991 yılı Antalya ticaret lisesini tamamladı.
Halen açık öğretim fakültesi son sınıf öğrencisidir. 1988 yılından 2001 yılına kadar değişik üstadların
yanında çalıştı.2001 yılında serbest muhasebeci unvanını almaya hak kazandı. 2011 yılından bugüne
bağımsız olarak büro faaliyetine devam etmektedir. 2004-2009 ve 2009-2013 dönemlerinde iki dönem
kepez belediye meclis üyeliği yaptım. Evli iki kız biri erkek üç çocuk babasıdır.
Mustafa ÇELTİKÇİ
1972 yılında Antalya’da doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1995 yılında Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. 1996-98 yıllarında SMMM stajını
yaptı. 1998-1999 yıllarında Kepez Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde, 1999- 2000 yıllarında
Kepez Elektrik T.A.Ş satın alma biriminde çalıştı. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Kumluca MYO’na
Öğretim Görevlisi olarak atandı.2002- 2004 Kumluca MYO Müdür yardımcılığı,2004-2008 Kumluca
MYO Müdürlük, 2008-2009 Finike MYO kurucu müdürlük görevlerinde bulundu. 2008 yılında yüksek
lisansını Akdeniz Üniversitesinde tamamladı, 2010 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
MYO da göreve devam etmektedir.2012 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 2014 yılında
Bağımsız Denetçilik Ruhsatını aldı.
PROJELERİMİZ
MESLEKTE BİRLİK PROJE ÇALIŞMASI
YAPISAL PROBLEMLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
1- TAHSİLAT PROBLEMİ
Türkiye meslekte Birlik Platformu çalışma ekipleri tarafından hazırlanarak Türmob ve Gelirler Genel Müdürlüğüne sunulan ve mesleki
hizmetlerimizin hizmet sonunda hemen hesaplanarak tahsilata bağlanmasını içeren, demosu yapılmış çalışma proğramı emsal alınarak
tahsilat problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak desteklerin Antalya Meslek Odamızca takip edilmesi sağlanacaktır.
2- HAKSIZ REKABET PROBLEMİ
- Sözleşmelerimizin süre kısıtlamasının kaldırılması,
- Büro standartlarının hayata geçirilmesi,
- E-Birlik sözleşme sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve etkin kullanılır hale getirilmesi sağlanacaktır.
3- MESLEK YASAMIZDAKİ TEMSİL PROBLEMİ
Meslektaşlarımızın idari açıdan anayasal haklarını kısıtlayan sayısal azlığına rağmen idarenin sayısal çokluğuna sahip olan YMM iradeyle
mücadele edilecek çalışmaların Türmob öncülüğünde meclisten takip edilmesi
Türmob yönetimindeki 5YMM, 4 SMMM adaletsizliğini giderilmesi sağlanacaktır.
4- TEVKİFATLI KDV PROBLEMİ
4-a)Serbest Meslek Gelirlerimizdeki KDV den tevkifat uygulanmasının takip edilmesi
4-b) Serbest meslek gelirlerinde KDV oranının %8 e düşürülmesi takip edilecektir.
5- SERBEST MESLEK GELİRİNİNDEKİ GV ve KDV UYUŞMAZLIĞI
Serbest Meslek Gelirlerimizdeki Gelir unsuru ile KDV nin ayrı ayrı yasalarla takibe alınarak ortaya çıkan tezatlığın giderilmesi
sağlanacaktır.
6- MESLEKİ DESTEK PROBLEMİ (KOSGEB)
Devletin KOSGEB ve benzeri destek kurumlarında değerlendirdiği destek projelerine hizmet sektöründen mesleğimizin dahil edilmesi
ve uygulanan projelerde meslek mensuplarımızın değerlendirilmesi sağlanacaktır.
7- BAĞIMSIZ DENETİM PROBLEMİ
Meslek yasamızda denetim yetkisi meslektaşlarımıza verilmiş olmasına rağmen sınav uygulaması yapılarak meslektaşlarımıza zorluk
çıkarılmış, buna rağmen kazanılmış haklarımızı nasıl kullanacağımız KGK tarafından netleştirilememiştir. Durumun meslek mensubuna
kazanç ve kariyer kazandıran hale getirilmesi için Türmob ve meclis üzerinden çaba harcanacaktır.
8- MÜCBİR SEBEP ve ÖLÜM DURUMUNDAKİ MESLEKTAŞ PROBLEMLERİ
Mücbir sebep hallerinde meslektaşların sorumluluk tanımlarının yapılması, ölüm durumunda meslektaşların varislerinin ve mesleki
kazanımlarının miras hukuku ile parelel değerlendirilmesi çalışmalarının yapılmasına ve odalarımızın zor durumdaki meslektaş ve
varislerine sorumluluklarının belirlenmesi çalışmalarına destek verilecekitr.
9- KAMU KURULUŞLARINDA MESLEKTAŞ İSTİHDAM PROBLEMİ
Kamu kuruluşlarının maliye, muhasebe ve bütçe birimlerinde ruhsatlı meslek mensuplarının çalıştırılması için Türmob ve TBMM
nezdinde çalışma yapılması sağlanacaktır.
9-a)Kamu kurumlarının muhasebe biriminde yetkili olanların meslektaşlarımızın olması sağlanacaktır.
9-b)Vergi müfettişliği görevlerinde meslektaşlarımıza öncelik verilmesi sağlanacaktır.
10- SGK AÇISINDAN MESLEK MENSUPLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mesleki iş yoğunluğu ve çalışma koşulları açısından meslektaşlarımıza sosyal güvencesinin yıpranma payı hesaplanarak yeniden
değerlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
(Beyin amortismanı yoluyla emeklilik yaşının öne çekilmesi çalışmaları yapılacaktır)
11- MALİ MÜŞAVİRLİK FAKÜLTESİ PROBLEMİ
Üniversitelerimiz bünyesinde Mali Müşavirlik Fakülteleri oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. (Türmob Üniversitesi Mali Müşavirlik
Fakültesi)
12- GEÇİCİ VERGİ BEYANININ KALDIRILMASI
Geçici vergi beyan sisteminin kaldırılması, bu başarılamasa bile son dönem geçici vergi beyannamesinin uygulanılmasından vaz
geçilmesi çalışmalarının yoğunlaştırılması sağlanacaktır.
13- E-BEYAN (KOLAYLAŞTIRICI) PROBLEMLERİ
Mesleğimizin iskeleti olan internet hizmetleri çalışmalarında kolaylıklar sağlayacak olan proğram ilaveleri ve değişiklikleri ile teknolojik
destek ve zaman kazandırıcı çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
(Örneğin; beyan tahakkuka bağlandığında sayfaya ilave edilecek bir emir linki ile tahakkuk fişinin e-beyan sayfasından ayrılmadan
e-mail olarak gönderilmesinin sağlanması,
BA BS beyanlarının, uyarı sistemi ile düzeltilmesi çalışmasının sağlanması gibi.)
14- MALİ TATİL PROBLEMİ
Meslektaşlarımıza uygulanan 5604 sayılı kanunla ihdas edilen mali tatil uygulaması meslektaşlarımıza hiçbir kolaylık getirmediğinden,
bu mali tatil uygulamasının meslektaşlarımıza rahatlık kazandıracak hale getirilimesi çalışmaları yapılacaktır.
15- SERBEST MESLEK GİDER TANIMI PROBLEMİ
Meslek mensuplarımızın gider kalemleri açısından yaşamakta oldukları problemlerin giderilmesi için yasal değişiklik çalışmalarını
Türmob ve TBMM üzerinden takip edilmesi sağlanacaktır. (Mesleki sorumluluk sigortası)
16- MESLEKİ SORUMLULUK PROBLEMİ
Son zamanlarda meslek mensuplarının yaptığı işler üzerinden yapılan incelemelerde meslek mensuplarımıza değişik şekillerde mesleki
sorumluluklar yüklenilmesi durumu son derece sıkıntı yaratmaktadır. Bu konunun standarlaştırılması için acilen çalışmaların başlatılması
sağlanacaktır.
17- ANGARYALAR PROBLEMİ
Meslek mensupları, vergi dairesi işlemlerinin yanında uzaktan kayıtlar yada işlem sorumluluğu aktarmaları ile pek çok angarya
işlerden sorumlu tutulur hale getirilmişlerdir. Bu sorumlulukların meslekle ilgili olmayanlarından vazgeçilmesi, vazgeçilemeyen mesleki
faaliyetlerimize ait işlemlerimizden ise meslektaşlarımızın hizmet karşılıklarının alınması sağlanacak çalışmalar yapılacaktır.
PROJELERİMİZ
MESLEKTE BİRLİK PROJE ÇALIŞMASI
YEREL MESLEK PROBLEMLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
1- YENİ BÜRO AÇAN MESLEKTAŞ PROBLEMLERİ ve - GENÇLİK KOMİSYONU KURULMASI
Yeni büro açan meslek mensuplarının odamız imkanlarından daha çok faydalanması sağlanacak, odamızda kurulması düşünülen
vakıf ve iktisadi işletmelerince desteklenerek ve odamızda kurulacak gençlik komisyonu marifetiyle mesleğe pozitif katkı yapmaları
için yakından takip edilecektir. Devlet kurumlarınca girişimcilik yada mesleki faaliyet desteklerinden faydalanmaları için çalışmalar
yapılacaktır.
2- HAKSIZ REKABET PROBLEMLERİ
Odamızın asli görevi olan meslektaşlarının haklarının korunmasında haksız rekabet kuralları ile mesleki kariyerimize ve kazançlarımıza
olumsuz katkı koyan meslektaşların durumları yakından takip edilecek, sahte muhasebecilerle, kurum çalışanlarının defter tutmaları
ve defter sirkülasyonları ile, özellikle mükelleflerin beyannamelerini vergi dairesinden kendileri üzerine alacakları şifre ile beyan
edebilmeleri garabeti ile mücadele edilecektir.
3- VAKIF ve İKTİSADİ İŞLETME KURULMASI
Odamıza kayıtlı meslek mensuplarının üye yada mütevelli olacağı ve odamızın katkılarıyla kurulacak vakıf ve vakıf bünyesinde
oluşturulacak iktisadi işletme ile hem meslektaşlarımıza ekonomik katkı sağlanacak, hemde mesleki eğitimlerimiz ile meslektaşlar
yanında diğer kişi ve kurumlara mesleki eğitimler yürütülecektir.
4- HATIRA ORMANI PARK PROJESİ
Odamızın kuruluş yıllarında Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilerek ağaçlandırılması yapılan MALİ MÜŞAVİRLER HATIRA
ORMANInın revizyon ve planlama çalışmaları yapılarak, meslektaşlarımızın piknik ve sosyal faaliyetlerinde buluşma noktası haline
getirilmesi sağlanacaktır.
5- İLÇELERDEKİ ÖZEL PROBLEMLER
İlçelerden Antalya merkezden iş yürütülen kurumlar ile ilişkiler konusu meslektaşlarımıza büyük mesai ve ekonomik yük getirmektedir.
Merkezden ilçelere, ilçelerden merkeze yönlendirilen iş ve işlemler için odamız bünyesinden çözümler üretilecektir. Konunun yapısal
yada Türkiye genelinde uygulamalara sebep olacak çalışmaları için Türmob üzerinden çalışmalar yapılacaktır.
6- MESLEKTAŞLARI KAMU KURULUŞLARINA KARŞI SAHİPLENME PROBLEMİ
Meslektaşlarımızın vergi daireleri, sgk, denetim büroları meslek odaları ve ilişkili her kurum kuruluşlarda odamız tarafından korunması,
desteklenmesi ve sahiplanilmasi sağlanacak. Meslek mensuplarımızın kurumsal gücümüz ile birleşmesi sağlanacaktır.
7- İLİŞKİLİ KURUMLARDA ODA MENSUPLARINA HİZMET ODASI PROBLEMİ
Meslektaşlarımızın başta vergi daireleri ve ATSO gibi kurumlarda sıklıkla ihtiyaç duydukları içerisinde büro donanımı mevcut meslektaş
hizmet odaları oluşturulacaktır.
8- BAĞIMSIZ DENETİM KOMİSYONU KURULMASI
Odamız bünyesinde bir bağımsız denetim komisyonu kurularak ortak akıl ile meslektaşlarımıza kariyer ve kazanım sağlayacak
çalışmalar yapılacaktır.
9- KADIN KOMİSYONU KURULMASI
Odamız bünyesinde kurulacak olan kadın komisyonu marifetiyle kadın meslektaşların mesleki ve sosyal durumları desteklenecektir.
Kadın meslektaşlarımızın sağlık ve aileden kaynaklanan durumları mesleki faaliyetleri içinde özel olarak değerlendirilecektir.
10- ANFİ SALONU HAZIRLANMASI PROĞRAMI
Odamızın ekonomik durumu gözönüne alınarak şartlara uygun şekilde hazırlanacak anfi salonumuzun hem meslektaşlara hemde
Antalya’daki sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarına büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle anfi salonumuz ile diğer toplantı
salonumuzun kurulacak vakıf ve iktisadi işletmesi içinde değerlendirilerek odamıza maddi katkı sağlanmasına çalışılacaktır.
11- STAJİYER MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Aday meslek mensuplarının mesleki ideallerinin güçlendirilmesi, büro yönetimi ve meslek ahlakı konularında desteklenmeleri yapılacak.
Kazandırılan yüksek kariyer ve mesleki donanım ile meslek kariyerinin yükseltilmesi hedeflenecektir.
12- E-ODA UYGULAMALARININ BAŞLATILMASI
İçinde bulunduğumuz teknolojik gelişime bağlı olarak odamızın da e-oda uygulaması ile meslektaşlarımıza hizmet verir hale getirilmesi
sağlanacaktır. Meslektaşlarımız her belge için odaya müracaat etmeden iş ve işlemlerini yapabilir hale getirilecektir.
(Örneğin; meslektaşlarımız bir basit faaliyet belgesi için odaya gitmeden e-oda sisteminden faaliyet belgesini indirebilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, Antalya’mızın coğrafi konumu gereği bir Gazipaşa ilçesinden, bir Kaş ilçesinden meslek mensubunun bir oda işlemi için odaya
gelmesinin zorluğu düşünüldüğünde konu daha da önem kazanmaktadır.)
13- SOSYAL PROJELER
Odamızda milli, manevi, mesleki ve sivil inisiyatif oluşturacak etkinlikler yapılacak. Değerlerimiz konusunda özünden uzaklaşmayan
proğramlarla meslektaşlarımızın ülke ve insani değerlerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
14- MESLEKİ TANITIM ve BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Gerek mükelleflerimiz gerekse mesleğimizle ilgisi olmayan kişilerce meslek tanımımız konusunda hala bir belirgin tanıma sahip
olamamanın sıkıntısı yaşanılmaktadır.Mesleğin unvan birliği ile birlikte tanıtım ve tanımı konusunda etkin, sosyal ve medyatik proğramlar
yapılacaktır.
15-ARA ELEMAN
Ara eleman sorunu giderilecektir.
16-İ-PHONE VE ANDROİD UYGULAMALARI
Oda canlı yayınları sırasında; soru cevap (sistem üzerinden canlı yayın izlenirken yazılı olarak) sistemin aktif edilmesi ile interaktif canlı
yayınlar yapılabilir, soru sorulabilir ve yanıtlanabilir halde sistem kurularak meslektaşlara destek sunulacaktır.
Tahılpazarı Mah. İsmet Paşa Cad. 465 Sk. No:10/7 Muratpaşa / ANTALYA
[email protected] | [email protected]
www.antalyameslektebirlik.org.tr

Benzer belgeler