özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Yakın EKİN
Doğum Tarihi: 30 MART 1978
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
İşletme Fakültesi,
Turizm İşletmeciliği Bölümü
(İngilizce) ÖYS-DİL Puanı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Anabilim Dalı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Anabilim Dalı
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıl
2001
Akdeniz Üniversitesi
2004
Akdeniz Üniversitesi
2011
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Görev Yeri
Akdeniz Üniversitesi,
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
İdarî Görevler:
Bölüm Başkan Yardımcısı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi,
Turizm İşletmeciliği Bölümü (Mayıs 2012 - ………)
Dekan Yardımcısı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi
(Temmuz 2012 - ………)
Yabancı Dil Sınav Sonuçları:
ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)
İngilizce 97.5 (25.03.2007)
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
İngilizce 95 (20.05.2012)
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
Fransızca 78 (06.05.2007)
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, Computer Based –CBT-)
Total CBT Score 240 (17.08.2004)
Yıl
2001-2011
2012- ……
Yurtdışı Deneyimi (Burslar) :
01 Ekim 2008 – 28 Haziran 2009, LLP Erasmus Öğrenci Değişimi (Doktora), – Josef
Pilsudski Academy of Physical Education Department of Tourism and Leisure, Varşova –
Polonya
10-17 Aralık 2004, LLP Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi (Teaching Staff Mobility) –
Josef Pilsudski Academy of Physical Education Department of Tourism and Leisure,
Varşova – Polonya
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Yilmaz, Y., Yilmaz, Y., İçigen, T. E., Ekin, Y., Utku, D.B. (2009) “Destination ImageA Comparative Study on Pre and Post Trip Image Variations”, Journal of Hospitality
Marketing & Management, Vol.18, No.5, 461-479.
A2. Alan, A., Ekin Y. (2009) “What Are The Effects Of Dyadic Relationships On
Organizational Commitment?”, Tourism Analysis, Vol.14, No.1, p.103-113.
A3. Aksu A., Ekin Y., Akbulut O., Özkara E., (2004) “Evaluating the Incentive Tourism
Potential of Antalya Region, Turkey: A Research in Antalya Region”, Estudios y
Perspectivas en Turismo, Volume 12, Issue 3 / 4, July – October 2003, p.377-344.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Aktaş A., Ekin Y., Ömüriş E., (2006), “Examination of Doctoral (Ph.D.) Education in
National Context”, Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006, 20-26/11/2006,
Alanya, Turkey.
B2. İçigen, E.T., Ekin Y., Ömüriş E., (2006), “Anger and Anger Control: A Research About
Students Attending Undergraduate Tourism Programs”, Turk-Kazakh International
Tourism Conference 2006, 20-26/11/2006, Alanya, Turkey.
B3. Ekin Y., (2004), “Tourism Development and Destination Competitiveness from the
Perspectives of Tourism Stakeholders: The Case of Antalya Region in Turkey”, ATLAS
Annual Conference 2004, 04-06/04/2004, Naples, Italy.
B4. Aktaş A., Ekin Y., (2003), “The Importance and the Place of Faith (Religious) Tourism
in the Alternative Tourism Resources of Turkey”, ATLAS Religious Tourism Expert
Meeting, 23-27/04/2003, Fatima, Portugal.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Ekin, Y., Aktas, A. (2007), “Case Study 5: The Importance and the Role of Faith
(Religious) Tourism in the Alternative Tourism Resources in Turkey” in Religious Tourism
and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective edited by Razaq Raj
and Nigel D. Morpeth, p.170-183, CABI Publishing.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Ekin Y., Ören V.E. (2012), “Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin
Düzeyleri ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma”, Niğde
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı:1, s.133-148
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. Ekin, Y. (2004), “Turizm Paydaşları Perspektifinden Turizm Gelişimi ve Destinasyon
Rekabetçiliği: Antalya Örneği”, II.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 1923/05/2004, Gökçeada/Çanakkale.
E2. Ekin, Y. (2012), “Yeni Gelişmekte Olan Destinasyonların Karşılaşabileceği Olası
İkilemler”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Avrupalı Seçkin Destinasyonlar: Ağ Kurma
ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı, 28-30/06/2012, Ankara.
F. Diğer Yayınlar :
F1. Yılmaz, Y., Yılmaz Y., Utku, B.D., İçigen E.T., Ekin Y., (2005), “Antalya’nın İmajı”, GM
General Management Turizm & Yönetim Dergisi, Sayı:5, Şubat 2005, s.16-17.
F2. Yılmaz, Y., Yılmaz Y., Utku, B.D., İçigen E.T., Ekin Y., (2003), “Araştırmadan da
Herşey Dahil Çıktı”, Tourism World Haber Dergisi, Sayı:6, Ekim 2003, s.40-45.

Benzer belgeler

Öğr. Gör. Melih AYDIN

Öğr. Gör. Melih AYDIN A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yilmaz, Y., Yilmaz, Y., İçigen, T. E., Ekin, Y., Utku, D.B. (2009) “Destination ImageA Comparative Study on Pre and Post Trip Image Var...

Detaylı