2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

Transkript

2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı
Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi
Yaş Grubu: 1 - 3 yaş
Ögretmen: İmge Şahin
Email: [email protected]
Değerli Veliler,
Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber yürüteceğiz. Türkiye'de ve burada değişik yaş
gruplarına İngilizce ve Türkçe ögreterek inanılmaz tecrübeler edindim. Bu tecrübeleri sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bu derste asıl hedefimiz, Türkçe’yi çocuklarımıza el
becerilerini de geliştiren aktivitelerle, eğlenerek ögretmek ve özgüvenlerini sağlamaktır.
Çocuklarımızın duygusal ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olacak aktivitelerle dolu bir ders
proğramı hazırladık. Programa katılan bütün aileler için başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını
dilerim.
Programın Genel Çerçevesi
TARİH
KONU
AMAÇ
KAZANIMLAR
ARAÇ GEREÇ
Okul Kayıt Tanışma
Yeni arkadaşlarını tanıma ve
beraber
boyama yapma
1.Küçük nesneleri toplar.
1.Boyama
sayfası,
25 Eylül
2 Ekim
Tanışma ve günlük
basit cümleler,
diyalog kurma
Toplumsal yaşamın nasıl
sürdüğünü kavrayabilme
2.El becerilerini gerektiren bazı araçları
kullanır.
1.Malzemeleri istenilen nitelikte
yapıştırır.
2.Pastel ve keçeli
kalemler
1.Kağıt torbadan
kuklalar
2.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
9 Ekim
OKUL YOK
COLUMBUS
DAY
TATİL
Baskı çalışması ile
şekilleri tanıma
El ve göz koordinasyonu
gerektiren belirli hareketleri
yapabilme
1.Görsel sanat etkinliklerinde özgün
ürünler yapar.
1.Plastik sünger,
16 Ekim
“Ali Babanın
Çiftligi” şarkısı
2.Estetik bedensel hareketlerle dans
eder/ yürür.
2.Baskı
malzemeleri,
3.Parmak boyası
Türk bayrağı yapma
ve tanıma
1.Konuşurken sesini doğru
kullanabilme
2.Estetik özellikler taşıyan
özgün ürünler oluşturabilme
3.Türk bayrağını öğrenme
1.Görsel sanat etkinliklerinde ürün
yapar.
Mevsimleri
Tanıma: Sonbahar
Belli iklim durumu ve
olaylarla ilgili neden- sonuç
ilişkisi kurabilme
1.Doğadaki olayları takip etme
2.Mevsim değişikliklerini kavrama
3. Doğayı anlama
1.Kuru yapraklar
ve dallar
2..Mevsimlerle ilgili hikaye
kitabı
Müzik aletleri
Yapma
El-göz koordinasyonun
gelişmesini sağlama
Estetik bedensel hareketlerle dans eder/
yürür
1.Kağıt bardak,
2.Yapıştırıcı,
3.Pastel boya
Sayı saymayı
ögrenme
1Atatürk'ün Türk toplumu
için önemini anlama
1.Birden beşe kadar saymayı ve
rakamları ögrenir
1.Oyun hamuru,
2.plastik kalıplar
“Arı Vız Vız Vız”
şarkısı
2.Rakamları ögrenme
2.Atatürk hakkında bilgi sahibiolur
1.Su hayvanlarını ve
yaşadığımız coğrafik alanı
ögrenme
2.Şarkı söylerken ve
konuşurken sesini doğru
kullanabilme
Yeni kelimeler ögrenir ve hayvanları
tanır
OKUL YOK
THANKS GIVING
TATİL
Renkleri tanıma
Türkçe renk isimlerini
ögrenme
Yeni kelimeler ögrenir ve renkleri
tanır
1.Renkli
kartonlar,
2.Boya
kalemleri,
3.Renkli balonlar
Mevsimleri
Tanıma: Kış
Kardan adam yaparken
geometrik şekilleri
tanıyabilme
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu
söyler.
1.Kardan adam
ile ilgili hikaye
kitapları,
23 Ekim
“Küçük Kurbağa”
şarkısı
30 Ekim
2. Türk bayrağını tanır
6 Kasım
1. Renkli kağıt,
2.Ay ve yıldız,
3.Yapıştırıcı,
4.Çubuk
“Mini Mini Bir Kuş”
şarkısı
13 Kasım
Atatürk’ü anma
töreni
Suda yaşayan
hayvanlar
20
Kasım-
27
Kasım
“Kırmızı Balık”
şarkısı
4 Aralık
11 Aralık
Pamuktan kardan
adam yapma
Veli Toplantısı
2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene
benzeyen nesneleri gösterir.
.
1.Renkli kağıt,
2.Yapıştırıcı,
3. Sepet,
4. Minik
oyuncaklar
2.Resim
3.Pamuk,
4.Yapıştırıcı,
5.Rnkli hamur.
Yeni yıl kartı hazırlarken el becerileri
geliştirir
Yeni yıl kartı
hazırlama.
1.Yeni ve eski kavramını
ögrenme,
2. Yeni kelimeler
ögrenme-kullanma ve
geliştirme.
3.Yeni yılda neler yapmak
ve nerelere gitmek
istiyoruz?
OKUL YOK
KIŞ
TATİLİ
OKUL YOK
KIŞ
TATİLİ
Duygusal yüz
ifadelerini tanıma
Duygularını Türkçe
ifade edebilme
Yeni kelimeler ögrenir ve duygularını
söyler
1.Maskeler,
2. Kağıt tabaklar,
3. Renkli
kalemler,
4. Yapıştıcı
Meyveler ve sebzeler
Meyve ve sebze isimlerini
ögrenme,
1.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
1.Plastik
oyuncaklar,
2. Renkli karton,
3. Resimli
Türkçe kitaplar.
Yeni yıl ne demek?
18 Aralık
25
Aralık
1.Renkli
kartonlar,
2. Yapıştırıcı,
3.Pullar,
4.Boncuklar,
5.Çıkartmalar.
1 Ocak
8 Ocak
2.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
15 Ocak
Ailemiz
Aile bireylerini Türkçe
tanımlama.
Ev içindeki yaşantıyı daha iyi tanımlar,
yeni kelimeler kullanır
1.Aile üyelerini
anlatan hikaye
kitapları,
resimler
Evimiz
Çevre ve evle ilgili yeni
kavramlar ögrenme
Çevresini daha iyi algılar ve ev
eşyalarını tanır
1.Renkli
magazinler,
2. Katalog ve
resimler
Hayvanları tanıma
1. Hayvan sesleri çikararak,
ve sesli hikaye kitaplarından
okuyarak sesleri taklit
etmek,
2.Çevremizdeki hayvanları
daha iyi tanımak ve sevmek.
1.Duyduğu sesleri çikarabilme
1.Boyama ve
hikaye kitabı
2. Renkli
kalemler
Kendini fiziksel
olarak tanıma
Göz, burun, kulak gibi
organların isimlerini
ögrenme
Fiziksel özelliklerini anlatır,yeni
kelimeleri kullanır, pekiştirir.
19
Şubat
OKUL YOK
ŞUBAT
TATİLİ
26
Şubat
OKUL YOK
ŞUBAT
TATİLİ
22 Ocak
29 Ocak
5 Şubat
Şarkılar ile
hayvanları tanıma,
hayvan resimlerini
boyama.
12 Şubat
2.Sesini kontrol edebilme
3.Hayvan resimlerini boyarken renkleri
daha iyi tanıma
1.Kuklalar,
2. Renkli
çıkartmalar.
3. Resimli
dergiler
4 Mart
Kavramlar:
Büyük-küçük,
uzun-kısa gibi
sıfatlar
Zıt kavramların-sıfatların
tanıtılması ve cümle halinde
kullanılması
1.Mantık ilişkisi kurar
Zamanla ilgili
kavramlar
Şimdiki zaman, geçmis
zaman ve gelecek zaman
kavramlarını tanıma
1.Olayları oluş sırasına göre söyler.
Taşıtlar: Araba,
uçak, gemi v.b.
Çevremizde gördüğümüz
taşıt araçlarını tanıma
Gözlem yapma yetisi kazanır.
1. Taşıt
araçlarının
anlatıldığı hikaye
kitabı ,
2. Oyuncak
araba, kamyon,
v.b.
Sayı saymayı
ögrenme-tekrar
1.Nesneleri sayabilme,
rakamları tanıma (şarkı ve
dans ile)
1’den 10’a kadar rakamları tanır
1.Oyun hamuru,
2. Plastik kalıplar
11Mart
En sevdiği
oyuncakları ve
kitapları sınıfa getirir
ve paylaşır
2.Gözlem ve analiz yeteneğine sahip
olur.
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına
uygun şekilde kullanır.
18 Mart
25 Mart
1. Büyük ve
küçük
oyuncaklar,
2. Çesitli
resimler
1.Zamanla ilgili
kavramları
anlatan hikaye
kitapları
Veli Toplantısı
2.Sayı sayarken rakamları
tekrarlama
1 Nisan
Mevsimler: Bahar
Mevsimini tanıma,
iklim değişikliklerini
ögrenme.
1. Doğadaki iklimsel
değişiklikleri tanıma
2.Doğayı ve nasıl uyum
sağlayacağını ögrenme
Çevredeki değişiklikleri algılar ve ifade
eder
23 Nisan Egemenlik ve
Çocuk Bayramının neyi
ifade ettiğini anlama
1. Şiirler ve Şarkılarla Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramının çocuklar için
olduğunu anlama.
Bahar ile ilgili
şarkılar söyleme
1.Yapma
çiçekler,
2. renkli ince
kağıt,
3.Yapıştırı,
4. Pastel boya
Veli Toplantısı
8 Nisan
23 Nisan gününün
anlam ve öneminin
anlatılması
2.Grup halinde şarkı söylerken birlikte
hareket etmeyi ögrenme
Konu ile ilgili
hikayeler, şiirler
okunması
15 Nisan
OKUL YOK
NİSAN
TATİLİ
22 Nisan
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramın Kutlaması
1.Şiir ve hikaye
kitapları,
2.Türk bayraklı
balonlar,
3. Boya
kalemleri ve
kartonlar
Hayvanları
tanıma-tekrar
Hayvan seslerini çıkartarak
çevreyi dinleme ve taklit
yeteneğini geliştirme
Doğada bizlerle yaşayan evcil ve evcil
olmayan, hayvanların fiziksel
özelliklerini tanıma
1.Boyama
kitapları,
2. Renkli hayvan
çıkartmaları,
3. Boya
kalemleri
Geometrik şekiller
Geometrik şekilleri
tanıyabilme ve
çevremizdeki geometrik
şekilleri seçebilme.
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu
söyler.
2. Çevremizdeki daire üçgen kare ve
dikdörtgene benzer nesneleri gösterir.
3. Kesme-yapıştırma ve hamur ile
oynarken zihinsel ve sanatsal
becerilerini geliştirir.
1.Sünger,
2.Kağıt,
3. Oyun hamuru,
4. Makas,
5. Yapıştırıcı
Temizlikle ilgili kelimeleri kullanır
1.Örnek diş
fırçası,
2. Plastic sabun,
3. Resimler
29 Nisan
6 Mayıs
Geometrik şekiller
kesmek. Geometrik
şekiller yapmak.
AnnelerGünü
kartı yapma
13
Mayıs
OKUL YOK
ANNELER GÜNÜ
20 Mayıs
Temizlik, ve
özbakım becerileri
Diş fırçalama, yemekten
önce ve sonra el yıkama gibi
eylemleri Türkçe söyleme
27
Mayıs
OKUL YOK
MEMORIAL DAY
OKUL
KAPANIŞ
3 Haziran
PİKNİK