CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

Transkript

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
DERYA ÜRKMEZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Adres
:
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Telefon
:
0368287626-3212
E-posta
:
[email protected]
Doğum Tarihi
:
09.07.1976
Faks
:
Kadro Yeri
:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/
Görev Yeri
:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
06.12.2014
Öğrenim Bilgisi
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI (YL)
Yüksek Lisans-Tezli
2000-2003
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2010
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2009 (Güz), Puan: 92,5
Üak Temel Alan
Temel Alan : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı : Biyoloji
Anahtar Kelime 1 : Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi
Anahtar Kelime 2 : Hidrobiyoloji
Anahtar Kelime 3 : Hayvan Sistematiği
Anahtar Kelime 4 : Ekoloji
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1.Ürkmez Derya, Brennan Michael (2013). A new species of Halaphanolaimus (Nematoda: Leptolaimidae) from
the southern Black Sea (Turkey) with a modified key for species identification. ZOOTAXA, 3691(2), 220-228.
2.Raineult Nicole, Ramey Balci Patricia, Shank Timothy, Bors Ellie, Duman Muhammet, Ürkmez Derya, Tüzün
Suna (2013). Exploration of the Anaximander Mountains: Mud Volcanoes, Cold-Seep Communities, and Cold
water Corals. Oceanography, 26(1), 30-35.
3.Brennan ML, Davis D, Roman C, Buynevic I,Catsambis A,Kofahl M,Ürkmez D,Vaughn I,Merrigan M, Duman M
(2013). Ocean dynamics and anthropogenic impacts along the southern Black Sea shelf examined through
the preservation of pre-modern shipwrecks. Continental Shelf Research, 53, 89-101.
4.Brennan Michael, Davis Dan, Roman Chris, Catsambis A, Kofahl M, Ürkmez Derya,Vaughn I,Merrigan M,
Duman M, Tüzün S, Turanlı T (2012). Coastal Exploration of the Southern Black Sea off Ereğli and Sinop,
Turkey. OCEANOGRAPHY, 25(1), 26-27.
5.Pesic Vladimir, Sezgin Murat, Ersoy Karaçuha Melek, Ürkmez Derya (2013). New records of marine water
mites (Acari: Hydrachnidia, Pontarachnidae) from the southern Black Sea (Sinop Bay, Turkey).
Mediterranean Marine Science, 14(1), 45-47.
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
ASFA, BIOSIS, Chemical Abstracts
1.ÜRKMEZ DERYA, SEZGİN MURAT, BAT LEVENT (2014).
Use of nematode maturity index for the
determination of ecological quality status: a case study from the Black Sea.
Journal of Black
Sea/Mediterranean Environment, 20(2), 96-107.
WorldCat, CrossRef, EBSCO
2.Bat Levent, Sezgin Murat, Şahin Fatih, Birinci Özdemir Zekiye, Ürkmez Derya (2013). Sinop City Fishery of
the Black Sea. Marine Science, 3(3), 55-64.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Bilal Öztürk, Mesut Önen, Alper Doğan, Derya Ürkmez The Lessepsian Molluscs of the Mediterranean and
their distribution along the Turkish Coasts. Workshop on Lessepsian Migration, 2002(9), 62-70.
2.Derya Ürkmez, Michael L Brennan (2012). First Insights into the Meiobenthic Nematodes of Oxic-SuboxicAnoxic Transition Zones of the Turkish Black Sea (Sinop Peninsula). 31th International Symposium of
European Society of Nematologists
3.Derya Ürkmez, Nelli G Sergeeva, Murat Sezgin Seasonal changes of nematodes from Sinop coasts of the
Black Sea.
Sixth International Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and
Meiobenthology”, EMMM-2011, 279-282.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.Derya Ürkmez, Nelli G Sergeeva, Murat Sezgin, Oylum Gökkurt Baki Trophic diversity of free-living marine
nematodes in relation to several abiotic factors in Sinop Bay (Turkey). 3rd Bi-annual Black Sea Scientific
Conference
2.Derya Ürkmez, Murat Sezgin, Levent Bat (2013). Attempt for the use of nematode diversity to evaluate the
ecological quality status: an example for the Black Sea. 4th Black Sea Scientific Conference
3.Murat Sezgin, Derya Ürkmez, Melek Ersoy Karaçuha, İbrahim Öksüz (2013).
Dynamics at the Southern Black Sea. 4th Black Sea Scientific Conference
Shallow Water Meiofaunal
4.Murat Sezgin, Derya Ürkmez, Melek Ersoy Karaçuha (2013). Application of Nematode/Copepod Index in the
Black Sea: Any indication for use in monitoring of organic pollution?. 4th Black Sea Scientific Conference
5.Derya Ürkmez, Micheal L Brennan (2013). irst record of the genus Trefusia and the species Terschellingia
distalamphida in the Black Sea: abundant species at the oxic/anoxic interface. 4th Black Sea Scientific
Conference
6.Murat Sezgin, Tuncer Katağan, Levent Bat, Derya Ürkmez,Alper Doğan (2013).
Ecological Quality
Assessment of Coastal Waters Using Zoobenthic Communities: A case study from Sinop Bay of the Black
2
Sea, Turkey.. 4th Black Sea Scientific Conference
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Bilal Öztürk, Mehmet Çulha, Derya Ürkmez (2004). Sinop Yarımadası ve Civarının Bivalvia Faunası. I. Ulusal
Malakoloji Kongresi
2.Derya Ürkmez, Bilal Öztürk (2003). Kuzeydoğu Ege Denizi’nin Turridae (Gastropoda-Mollusca) Türleri. XII.
Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Yayın Hakemliği
Dergi SCI-Expanded,
ZOOTAXA Hakemlik Sayısı:1
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom Hakemlik Sayısı:1
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Hakemlik Sayısı:1
Proje Görevleri
Araştırmacı
ARAŞTIRMA PROJESİ:CoastLearn – Black Sea (CLBS) (2010- ). (Karadeniz Bütünleşik Kıyı
Alanları Yönetimi)- Leonardo Da Vinci Life Learning Programme- project number 2010-12012-2013 TR1-LEO05-16745.
ARAŞTIRMA PROJESİ:CoCoNET - FP7 Project —Towards COast to COast NETworks of
marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based
2012-2014 wind energy potential. (2011- ) Call identifier FP7-OCEAN-2011 Collaborative project;
ARAŞTIRMA PROJESİ:MISIS - EU ENV-BLACK SEA Project: MSFD (Marine Strategy
Framework Directive) Guiding Improvements In the Black Sea Integrated Monitoring
2012-2014 System- Nr. 07.020400 /2012/ 616044/ SUB/D2
Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında Bütünleştirilmiş Deniz Koruma Alanlarının belirlenmesi
Bursiyer
ARAŞTIRMA PROJESİ:Comparative studies of meiobenthic community structure off Crimea
(Ukraine) and Sinop (Turkey) with respect to identification of Marine Protected Areas
2010-2012 (MPAs) in Turkish Black Sea
Kırım Yarımadası ve Sinop kıyıları meiobentik komunite yapısının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
Üyelikler
Üye
European Society of Nematologists , 2013
Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu , 2012
3
Ödüller
Ulusal
1.Yurt dışı bilimsel etkinliklere katılma desteği, 2011, TÜBİTAK
Uluslararası
2.BIODIVMEX Workshop Grant, 2012, CNRS (French National Center for Scientific Research),
FRANSA
3.First place among young scientists award, 2011, International Society of Environmental
Micropaleontology, Microbiology, Meiobenthology , RUSYA FEDERASYONU
Ulusal
4.2nd Prize, 4th Black Sea Scientific Conference, 2013, Black Sea Commission
5.Su Ürünleri Fakültesi Üçüncülüğü, 2000, EGE ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası
6.Nematology Group Grant for 31st International Symposium of ESN, 2012, Wageningen
University, HOLLANDA
Ulusal
7.Deniz ve İçsu Bilimleri Teknolojisi Bölüm İkinciliği, 2000, EGE ÜNİVERSİTESİ
4

Benzer belgeler

murat sezgin profesör

murat sezgin profesör THE MIDDLE SLOPE OF THE NORTHERN AEGEAN SEA. Crustaceana, 87(1), 19-34. 3.Pesic Vladimir, Sezgin Murat, Karaçuha Ersoy Melek, Ürkmez Derya (2013). New records of marine water mites (Acari: Hydrachn...

Detaylı

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi 12- Svetlichny LS, Yuneva TV, Hubareva ES, Schepkina AM, Besiktepe S, Kideys AE, Bat L, Sahin F. (2009). Development of Calanus euxinus during spring cold homothermy in the Black Sea. Marine Ecolog...

Detaylı

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi Plankton Bilgisi ve Kültürü (2008)., ŞAHİN FATİH, Sayfa Sayısı 248, ISBN:978-605-395-083-7, Türkçe

Detaylı

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae • 2010, Tulukcu, E., O. Sagdic, S. Albayrak, L. Ekici and H. Yetim, "Effect of collection time on the antimicrobial and antioxidant activities of Clary sage (Salvia sclarea L.)", Journal of Applied...

Detaylı

levent bat profesör - Sinop Üniversitesi

levent bat profesör - Sinop Üniversitesi Marine fishes in the Black Sea: recent conservation status.. Medit. Mar. Sci., 15(2), 366-379. 3.Satılmış HH, Mavruk S, Bat L, Avşar D (2014). Seasonal changes of ichtyoplankton assemblages of Sino...

Detaylı

Serdar Tezcan

Serdar Tezcan Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Mesleki Yayınlar Yayın No: 8, 120 s. The Scientific and Vernacular (Turkish) Names of the Destructive and Useful Species o...

Detaylı