arap basın dlnde sık kullanılan kelmeler ve

Yorumlar

Transkript

arap basın dlnde sık kullanılan kelmeler ve
ARAP BASIN DİLİNDE SIK KULLANILAN
KELİMELER VE KAVRAMLAR
Zübeyt NALÇAKAN KSÜ Arap Dili ve Belagatı
Yüksek Lisans Öğrencisi
[email protected]
[email protected]
‫ غ ا‬: Ültimatom
‫ ال‬-+ : Toplama kampı
: İşsizlik
‫&
ﺝ‬5 : Katliam, soykırım, jenosit
‫ ر‬: (Siyaset) Muhalefet
‫ام‬#8 6- : İdam (ölüm) cezasına
çarptırma
& ‫ ااض & ا‬: (Dip.)
Veto
‫ون‬:;‫ّ< ا‬1- : Maslahatgüzar
ّ+‫ ﺝ‬: Vatandaşlık
ّ : Temsilci
‫وب‬# : Delege, elçi
‫ @
ﺵذ ة‬: Yasadışı bağlantı/ilişki
‫ &دﺙ‬: (Siy.) Görüşme, müzakere
AB : Çete, hizip
)ِ‫ ﻥ‬: Seçmen
‫*ة‬D‫ن ا‬C : Göç seli/akını
@‫ ر‬: Denetim, kontrol ; Sansür
ّ*+‫د ا) ا‬# : Kayıtlı seçmen sayısı
‫ ا‬, : Güvenoyu vermek
‫ را‬: Birlik, konfederasyon
‫
ا‬-&‫ ا‬: Geçici hükümet
‫ اﺵاآ‬: Sosyalizm
‫ى‬# : Toplantı yeri, merkezi / Forum
‫ت & ت‬[email protected] : Yaptırım, müeyyide
‫ ﺝ‬: Sömürge, koloni ; Diaspora
Gّ‫ ﺝ‬: Güdümlü, yönlendirilmiş
01 23 : (Siy.) Bir devlet vb.ye baskı
yapmak, baskı uygulamak
‫ ﺵ‬: Komünizm
1
‫ا&ب‬
‫دا‬
:
çığırtkanı/tellalı/kışkırtıcısı
‫ ّف‬: Aşırı, aşırı giden, uç, radikal,
ekstrem
Savaş
H‫ اﻥ‬#D : Geçiş süresi/süreci
‫ا‬:‫ ﺱ‬01 ‫ح‬C : (Birine) Soru yöneltmek
‫ب‬B‫ ا‬: Grev
H‫ ﺙ ﺱﺱ‬: Siyasî ağırlık
‫ل اﺹ‬K & 2‫ﺱ‬
düşürmek, ele geçirmek
:
‫ ا‬: Derebeylik, feodalite
Başkenti
‫ف‬V‫ ﻥط ا‬: Anlaşmazlık noktaları
‫ &ر‬: Merkez, kutup, eksen
‫ﻥ
ا&ّل‬: Dönüm noktası
‫) ا&ب‬+‫ آ‬: Savaşı kazanmak
‫ ا&
ااه‬: Statüko
01 ‫ى‬#‫ ا‬L‫ ر‬: Mahkemeye biri için
dava açmak
‫ي‬#‫ی‬#&‫ر ا‬+‫ ا‬: Demir Perde
‫ اﺹی‬N&‫ ﺕ‬: … Mandası altında
‫ّر‬+‫ [ وراء ا‬: (Mec.)
arkasından/gerisinden
L*‫ ا‬P‫ وﺝ‬: Toplumun önde gelenleri
QD‫ اﻥ‬: (Kanun, töre,
Çiğnemek, ihlal etmek
Perde
6#‫ وّ ا‬: Destek vermek/sağlamak
hak
vb.)
‫ری‬5‫و
@
ا‬#‫ اآ
ا‬: Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı
‫ رس‬: (İşi, faaliyeti vb.) Yerine
getirmek, uygulamak
‫اح‬+‫ق ا‬C‫ ا‬: Serbest bırak(ıl)mak
H BS‫ اﻥ‬: Ayrılıkçı, bağımsızlıkçı
ّ;A : Misyoner
‫ ﻥ‬:Veto
‫ح‬+‫ا‬
‫و‬K
:
Silahsızlandırılmış/silahtan arındırılmış
bölge
‫ات‬#‫ ﺕ‬: Karmaşık/kompleks/içinden
çıkılmaz sorunlar
‫ات‬S‫ب ا‬
başlatmak
,
‫دة‬+‫ دو
ذات ا‬: Egemen devlet
:
Müzakereleri
‫ ﺕرب‬: (İki devlet arasında, müzakere,
görüşme vb.) Uzlaşma; yaklaşma,
yakınlaşma
‫ت‬[email protected]‫ ی
ا‬: Azınlıkların korunması
G+S‫ ﻥ‬,ّ‫ رﺵ‬: (Kendini adaylığa, seçime
vb.) Aday koymak, aday göstermek
B‫ ﺕی ا‬: (Siy.) Self-determinasyon
#‫ی‬D‫ ﺕ‬:Yahudîleştirme
2
‫درة‬A : Teşebbüs, girişim, inisiyatif
#‫ أ‬: Tecrit etmek; sürgün etmek
‫دي‬D‫ ا‬2&‫ ا‬: Pasifik Okyanusu
S‫ رد ا‬: Karşılık verme, tepki
HA‫ی‬V‫ ﺕ‬: Sabotaj
‫ ﺵر‬N&‫ ﺕ‬: … Sloganıyla
‫ [ اﺹ اك‬H‫ رو‬: Türk asıllı Rum
‫&ث وای‬a K‫ اآ‬: Ar-Ge merkezleri
H1-‫ب ﺕ‬V‫ اﻥ‬: Ara seçim
ّ-‫ ﺕ‬: (Siy.) Bloklaşma, kutuplaşma,
kamplara ayrılma
‫ي‬#D‫ب ﺕ‬V‫ اﻥ‬: Ön seçim
‫ت‬V‫ة ا‬b‫ دا‬: Seçim bölgesi
‫ب ري‬V‫ اﻥ‬: Erken seçim
‫ت‬V‫ آ
اﻥ‬: Seçim kampanyası
‫د‬#*‫ ا&^ ا‬: Yeni-Muhafazakarlar,
Neo-Conservatives
1‫ﺱری
ا‬#‫ا‬
Mahkemesi
H‫ﻥ‬#‫ ا‬L*‫
ا‬+‫ﺱ‬: : Sivil Toplum
Örgütü (NGO – Non-Govermental
Organisations)
-&
:
Anayasa
H+‫ ﺝ‬K‫ ﺕ‬: Cinsel ayrımcılık
‫ﺱ‬1A‫ی‬#‫ اات ا‬: Diplomatik kanallar
‫واﻥ‬# ‫ ﺱﺱ‬: Saldırganlık politikası
ّ# ‫ان‬#1 : Gelişmiş ülkeler
cD‫ اﻥ‬: (Rota, siyaset, yol, tutum vb.)
İzlemek , takip etmek
‫ دول ﻥ‬: Gelişen/gelişmekte olan
ülkeler
H‫ﺕ اﺱ‬:‫ ^
ا‬: İslam Konferansı
Örgütü
&‫ ﺕ‬:Altyapı
@‫ة ا‬#‫ ^
ا‬: Afrika Birliği
Örgütü
L‫ی
ا‬:Basın özgürlüğü
‫ &و
اﻥب‬: Darbe girişimi
‫ت‬A‫ب ا‬: Sınıf çatışması
G‫ ﻥل اﺱ‬: Bağımsızlığına kavuşmak
‫ی‬#‫اف ا‬C‫ أ‬: Şehrin varoşları
‫ ﺕّد‬: İsyan etmek, ayaklanmak
‫&ب ادي‬+‫ اﻥ‬: Tek taraflı geri çekilme
<‫ ا‬: (Fidye vb. için) Adam
kaçırmak
)‫ ادي ا*ﻥ‬-; : Tek taraflı olarak
1‫وت ﺱ‬S : Barış görüşmeleri
3
ّ#‫ ﺕرّط & ﺕ‬: (Siy.) Karışmak,
müdahale etmek
‫ ﻥ‬: Sendika
H*‫ ا ا‬: Toplu katliam
‫ﺵ‬g‫ ﺕ‬: Vize
‫وق ا@اع‬#‫ ﺹ‬: Oy/seçim sandığı
‫ ااب [ ام‬: Açlık grevi
‫دل اﺱى‬A‫ ﺕ‬: Esir değişimi
A‫ ﺵ‬: Popülarite
‫ ره‬5‫ أ‬: Rehin almak
‫ت‬B‫ ب ا‬: Gerilla savaşı
[ ‫ر‬B&‫ ا‬Q
ّ : (Bir yerden) Kuşatmayı
kaldırmak
)‫ آ‬: Eskort, kortej
‫ ی‬,B : Hayatî çıkarlar
5S : Sınır kapısı
‫ ﺝ‬A : Toplu mezar
c
ّ ‫ ا‬: Protesto ekmek; ayaklanmak,
isyan etmek
S1 : Koalisyon
‫ اﺝح‬: Ayaklanmayı) Bastırmak
‫ة‬a : İşbirlikçilik, kompradorluk
[ ‫ أج‬: (Birini) Serbest bırakmak
‫ك & ارك‬A‫ ارﺕ‬: Kaos, kargaşa
‫
ﺹ‬A1f‫ أ‬: Sessiz çoğunluk
AD‫ ﻥ‬: Yağma, çapul
‫دی‬# A1f‫ أ‬: Sayısal çoğunluk
‫اب‬#‫ اﻥ‬: (Siy.) Manda
0^ Af & A1f‫ أ‬: Büyük çoğunluk
‫ی‬#D‫
ﺕ‬1 : Ön aşama
‫
ﺱ‬A1f‫ أ‬: Ezici çoğunluk
‫
ادی‬+1‫ ﺝ‬: Olağan oturum
‫یراﻥم‬
)BV‫ﺕ‬
zenginleştirme
:
b+‫
& اﺙ‬b‫ر‬C +1‫ ﺝ‬: Olağanüstü
oturum
Uranyum
‫ اﺱع اأي ا ّم‬: Kamuoyu yoklaması,
anket
‫ ﺱ‬0‫ & أ‬6ّ1‫ ﺱ‬: Silah bırakmak
‫م ا ّد‬# : Karşılılık vermeme
@‫در ا‬B : Enerji kaynakları
[email protected]‫ ﺕازن ا‬: Bölgesel denge
‫ا‬#‫ة ا‬KD‫ أﺝ‬: Propaganda araçları
Kّ S‫ ّض & اﺱ‬: Kışkırtmak, tahrik
etmek, provake etmek
*‫
& ه‬1 & ‫رة‬f : Saldırı
4
‫ات‬:A‫ ﺕ‬: Öngörüler
0S‫ ﻥ‬: (Dip.) Yalanlamak
‫
اق‬i‫ ی‬: Geniş çaplı
‫د‬A ‫ﻥ‬#‫د
& ه‬A ‫ق ﻥر‬C‫ و@< ا‬:
Karşılıklı ateşkes
‫ا‬K‫ اﻥ‬: Tecrit/izolasyon politikası
i‫ء ا‬i‫ ا‬0ّ1‫ & ﺕ‬0‫ أ‬: Yeşil ışık
yakmak
‫ّق‬C : Çembere/kordona almak
6‫ & ده‬6&@‫ ا‬: (Ask.) Baskın yapmak
‫ ا@ت‬#*‫ ﺕ‬: İlişkilerin dondurulması,
rafa kaldırılması
H‫دي ا‬[email protected]‫ى داس ا‬# : Davos
Dünya Ekonomik Forumu
‫ ﺕ ا@ت‬: İlişkilerin derinleşmesi
‫ا@ت‬
K‫ی‬K‫ﺕ‬
:
geliştirilmesi/pekiştirilmesi
‫
اورو‬S‫ ا‬: Avrupa Komisyonu
İlişkilerin
‫ ﻥل ﺙ‬: Güvenoyu almak
‫[ ا@ت‬+&‫ ﺕ‬: İlişkilerin iyileştirilmesi
ّ‫
ﺱ‬AC : Orta tabaka/kesim/direk
‫ ا@ت‬LA‫ ﺕ‬: İlişkilerin normalleşmesi
‫ا@ت‬
[email protected]
kesilmesi/kopması
:
‫رؤوﺱ ﻥوی‬
taşımak
İlişkilerin
: Nükleer başlık
2‫ر اﺱ‬+‫اب ی‬K‫ أ‬: Merkez sol partiler
‫اف‬C‫دة ا‬# ‫وت‬S‫ ا‬: Çok taraflı
müzakereler
‫ ﻥ;) ب‬: (Savaş) Patlak vermek
‫اف‬C‫دة ا‬# ‫وت‬S‫و
ا‬C : Çok
taraflı müzakere masası
‫رات‬i&‫ ﺹاع ا‬: Medeniyetler
Çatışması (Clash of Civilizations)
‫ ^
ا*رة ا‬: Dünya Ticaret
Örgütü-World Trade Center
‫ اأي ا ّم‬L‫ ﺹ‬: Kamuoyu oluşturmak
‫ن‬+‫ اﻥص ق اﻥ‬: İnsan haklarının
kısıtlanması
‫ى‬A-‫ ا‬H‫
اﻥ‬B‫ول ا‬#‫ *
ا‬: G-8
(Group-8)
0 : Anarşi; kargaşa, kaos
j*‫ ا‬,‫ی‬+‫ ﺕ‬: Ordunun dağıtılması
#ّ : (Görüşme, müzakere
Tıkanmak, düğümlenmek
‫ ی‬: Anarşizim
vb.)
HS‫ ﺹ‬[email protected]‫ ﺕ‬: Yaz saati uygulaması
‫ّد‬#‫ ﻥ‬: (Dip.) Kınamak
2S‫ ا‬LA : Petrol kuyusu
5
‫ی‬B : Irkçılık
‫ّب‬+‫ّ & ﺕ‬1+‫ ﺕ‬: (Bir yere ajan vb. olarak)
Sızmak, içine girmek
ّ S : Kamu yararı
H‫ ﺱﺱ‬Q1‫ ﺱ‬: Siyasî kadro
&‫ ﺕ‬, : Soruşturma açmak
H‫ @ﻥن و‬: Pozitif hukuk
H‫دة اا‬# ‫رﺝ‬V‫ﺱ
ا‬+‫ ا‬: Çok yönlü
dış politika
‫و‬#‫ل ا‬#‫
ا‬-& : Uluslararası Adalet
Mahkemesi
‫ ا‬j*‫ ا‬: Kızıl Ordu
2‫ وﺱ‬: (Dip.) Arabulucu
‫اء‬#3‫ ا‬2S‫ ا‬c‫ ﻥ‬: BM Petrol
Karşılığı Gıda Programı
<[email protected] : Bombalamak
‫و
& اﻥل‬#‫
ا‬C;‫ ا‬: İnterpol
L ‫ا‬K : … İle eşzamanlı olarak
‫دوج‬K ‫ ر‬: Çifte standart
‫وت‬S‫ ﺝ
ا‬: Müzakere turu
1‫ اﺱءة ا‬: Kötü muamele
‫ ^ه‬: Gösterici
)‫ی‬5‫ ﺕ‬: İşkence
‫ن ا‬+‫ ^
ق اﻥ‬: Uluslararası
İnsan Hakları Örgütü (Human Rigts
Watch)
);‫ا‬
‫ء‬S‫اﺱ‬
referandum
‫ د‬: Kukla, piyon
C‫ ﺝ
و‬: Millî birlik
:
Halkoylaması,
[ ‫ ﺱ&) ﺙ‬: …dan güvenoyunu
çekmek
@‫
را‬AC : Üst tabaka
‫ى‬+‫ ا‬L‫ ر‬#‫ و‬: Üst düzey heyet
‫ ة اﻥل‬: Geçiş dönemi
‫ ;وع اار‬: Karar taslağı
6-&‫ رﺝل ا‬: Devlet adamları
01 ‫ ض ت‬: (Bir ülkeye vb.)
Ambargo koymak
S‫ ا‬2 N&‫ ﺕ‬: Yoksulluk sınırının
altında
‫ ادة ﺝ‬: Toplu katliam
‫ اال‬#*‫ ﺕ‬: Mal varlığının
dondurulması, bloke edilmesi
‫ا‬#+‫ ا
ا‬: Sürdürülebilir kalkınma
ّ-A ‫ار‬5‫ ﻥ^م ﻥ‬: Erken uyarı sistemi
1‫ﻥ
ﺵ‬#‫ ه‬: Genel ateşkes
6
‫ول ال‬#‫ ﺝ‬H ‫ وح‬f : Gündemde
olmayan, gündemde yok
‫ﻥ‬B
:
(Milletvekilliği
Dokunulmazlık
‫ﻥ‬B&‫ ا‬L‫ر‬
kaldırılması
1‫&
ﺙ‬1‫ اﺱ‬: Ağır silahlar
m‫ ﺕی‬: Tazminat
vb.)
+‫ دی
ا‬: Anti-semitizm
:
Dokunulmazlığın
‫ ﺵ‬S : Genel af
‫
اﺕ&د اورو‬+‫ﺱ‬: ‫ دول‬: AB Kurucu
Devletleri
0‫ ف او‬Lّ@‫ و‬: Parafe etmek
‫ة ﻥوی‬g; : Nükleer tesis/üs
‫ام اة‬#V‫ اﺱ‬: (Ask.) Güç kullanımı
1+‫ [ ا‬[email protected]‫أ‬
uzaklaştırmak
‫ ا*
اورو‬: Avrupa Topluluğu
(AT)
Yönetimden
‫دی
@ﺱ‬[email protected]‫ ت ا‬: Ağır ekonomik
ambargo
‫;ی‬A‫ة ا‬#&ّ‫ ا‬6‫ ﺕی ا‬: BM İnsanî
Kalkınmışlık Raporu
‫ اف ب‬: (Dip.) Bir devleti tanımak
‫ق اورو
ا;آ‬+‫ ا‬: Avrupa Ortak
Pazarı
01 [email protected] : (Birini)
tutuklamak, ele geçirmek
:
G ‫ ف‬f : Tanınmayan (devlet)
‫یﻥ‬A‫
اذا
ا‬n‫ ه‬: İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu-BBC
Yakalamak,
‫ق اراء‬Sّ‫ ﺕ‬: Oybirliğiyle
‫ء اآ‬iS‫ وآ
ا‬: ABD Uzay AjansıNASA
‫و
ا‬#‫ ا‬: Ulus-devlet
‫ت‬+*‫دة ا‬# ‫ ا;آت‬: Çok uluslu
şirketler
‫دی
و‬[email protected]‫
ا
ا‬+V‫ ا‬2V‫ا‬
‫ اﺝ‬: Beş Yıllık Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Planları
‫&
اوی‬1‫ اﻥ;ر اﺱ‬L @Sّ‫ اﺕ‬: Nükleer
Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması (NPT)
‫ﻥ
اورو‬+‫
ق اﻥ‬-& : Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi-AİHM
ّ^ ‫ ب‬: Nizamî savaş
‫ول ا‬#‫ ا‬: Uydu devletler (satallite
states)
‫ ض ^ ا*ّل‬: Sokağa çıkma yasağı
koymak
)@‫ ا‬: Gözlemci
‫ﻥ‬+‫ ّت اﻥ‬: İnsanî değerler
‫ ﺕزت‬: (Dip.) Taviz, ödün
7
‫و‬#‫ی[ [ ا‬#‫ا‬
ayrılması
B : Dinin devletten
‫وی‬#‫
ی‬[email protected] : El bombası
‫
ذآ‬[email protected] : Akıllı bomba
‫زی‬D‫ اﻥ‬: Fırsatçılık,
oportunizm
eyyamcılık,
‫
@ﺕ‬[email protected] : Saatli bomba
+‫ى ﻥ‬# ‫ ﺕآ‬S‫ ﺱ‬: Türkiye’nin Fransa
(nezdindeki) büyükelçisi
,‫ ر‬: Kazanç; kâr
‫ اﺱاد‬: İthalat
H‫ ا‬6ّVi‫ ا‬: Enflasyon
[email protected] : İhale
‫ي‬#‫ی ا‬K‫ ﺕ‬: Devalüasyon
‫و‬+ : Pazarlık
‫اض ﺱﺱ‬f [‫ی‬#‫ل ا‬3‫م اﺱ‬# : Dinin
siyasete alet edilmemesi
‫ اال‬+f : Kara para aklama
‫ه‬+‫ ﺵآ
ا‬: Anonim şirketler
#ّA-‫ ﺕ‬: (Giderleri) Karşılama
H&‫ * ﺹ‬: Karantina
B&‫ ﻥ^م ا‬: Kota sistemi
1-‫ ی
ا‬: İfade özgürlüğü
@;‫
ا‬1-‫ ا‬: Doğu Bloku
‫ان‬#‫ اﺱ‬: Borç almak
‫اة‬:‫ ﻥ^ی
ا‬: Komplo teorisi
‫ آ‬G )B‫ ﻥ‬: (Birine) Pusu kurmak
ّ-A ‫ب‬V‫ اﻥ‬: Erken seçim
‫ی‬-+ ‫ات‬#‫ و‬: Askerî birlikler
‫ & ﻥﺕ‬H+1C‫< ﺵل ا‬1 : Kuzey
Atlantik Paktı-NATO
B : Militan/Gerilla
‫ت‬+*‫ّدة ا‬# ‫ اات‬: Çok uluslu güçler
‫ّد‬#‫ﺱ‬: Borçları ödemek/kapatmak
‫ي‬-+ )‫ری‬#‫ ﺕ‬: Askerî eğitim
)‫ ﺵ‬: Borçları silmek
‫ی‬-+ ‫ ورة‬: Askerî tatbikat
&ّSB : Panzer
‫و‬#‫ط ا‬3i‫ ا‬L‫ر‬
baskıların kalkması
‫ا;ارع‬
0‫ا‬
‫ل‬K‫ﻥ‬
inmek/dökülmek
‫ى‬#‫ة ا‬# : Uzun vadeli
:
Uluslararası
@K‫ ﺕ‬: Paralı asker, lejyoner
:
1 : Döviz, yabancı para
Sokaklara
8
6D‫ & أﺱ‬6D‫ ﺱ‬: (Borsada) Hisse, pay
‫رات‬AV‫ز اﺱ‬D‫ ﺝ‬: İstihbarat servisi
‫ار‬#‫ی & اﺹ‬#B‫ ﺕ‬: İhracat
b‫&
ﻥوی
و ﺝ
و آ‬1‫ أﺱ‬: Nükleer,
Biyolojik, Kimyasal Silahlar
‫دي‬[email protected]‫ اﻥش ا‬: Ekonomik canlanma
‫ی‬#1‫ ﺕ‬f &1‫أﺱ‬
olmayan silahlar
G‫ی‬K‫ب ﻥ‬V‫ اﻥ‬: Dürüst seçim
‫ ه*م‬[email protected]‫ و‬: Saldırı meydana gelmek
‫وت‬S‫ء ا‬# p‫ﺕری‬
başlama tarihi
:
Konvansiyonel
‫ دو
دا دو‬: Devlet içinde devlet
: Müzakerelere
- f ّ : Non-Govermental
Organization (NGO)
0‫ ا‬6ّ i‫ اﻥ‬: (Birlik, parti vb.) Katılmak,
girmek
ّ@ : (Bir toplantı vb. için) Zirve, doruk
)b‫
& ا‬A‫ ی‬: Vergi
H*‫ اﺱاﺕ‬Q‫ ﺵی‬: Stratejik ortak
‫ون‬D‫
ا‬S‫ی‬[email protected] : Havan topu
‫ ه‬: Hegemonya
[email protected] : Mürettebat
‫ود‬#&‫ ا‬, : Sınırları açmak
‫ی‬-‫ ﺕ‬: Damıtma, rafineri
‫ود‬#&‫ ا‬[email protected]‫ أ‬: Sınırları kapatmak
A : Uzman, mütehassıs
‫ دول ا*ار‬: Komşu ülkeler
‫ أز‬: Kriz, buhran, bunalım
1‫ ب دا‬: İç savaş
ّ1 : (Bir işi, anlaşma, müzakere vb.)
Askıya almak
H‫ن اﺝ‬i‫ ﻥ^م ا‬: Sosyal güvenlik
sistemi
‫ ﺱ‬: Malî yıl
‫ﺵة‬A A‫ اﺱرات أﺝ‬: Doğrudan
yabancı yatırımlar
‫ر‬+‫وق اﺙ‬#‫ ﺹ‬: Yatırım fonu
‫ف‬B‫ ﺱ ا‬: Döviz kuru
‫ ّر‬: Gayri menkul, emlak
‫ ه‬: Kral
‫ اى‬H ‫ارا
& اف‬#S‫) ا&ت ا‬- :
Federal Soruşturma Bürosu-FBI
‫ص‬
ّ ‫ @ع‬: Özel sektör/kesim
‫ @ع ّم‬: Kamu sektörü
G‫ اى ای‬H‫ی
& ﺱ‬K‫رات اآ‬AV‫ وآ
اﺱ‬:
Merkezî Haber Alma Teşkilatı-CIA
9
‫ ط اء‬: (Mec.) Kırmızı çizgiler
‫ة‬#&ّ‫ ا‬6a ّ‫ ا*
ا‬: BM Genel
Kurulu
‫دي و ا‬[email protected]‫ ^ّ
اون ا‬:
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)
‫ ا;خ‬r1* : Senato
3‫ @ض ﺹ‬: Mikro kredi
‫ اآ
اورو
دة ار و ا‬:
Avrupa İmar ve Kalkınma Ajansı
‫
ﺝآ‬S‫ ﺕی‬: Gümrük tarifesi
ّ‫ اورو‬H ‫ ^ّ
ا[ و اون‬: Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
H‫ ﺝآ‬5S : Gümrük kapısı
1+‫ ازا
[ ا‬:
ayrılmak/uzaklaşmak
‫ء اوﺱ‬A‫ وآ
اﻥ‬: Rus Haber Ajansı
(İnterfax)
Yönetimden
r1*‫ ا‬H ‫ا‬# ‫ ز‬: Mecliste sandalye
kazanmak
‫ة‬#‫ی‬#*‫[ ا‬B‫ء ا‬A‫ وآ
أﻥ‬: Yeni Çin Haber
Ajansı (Xinhua)
‫ ّم‬Hّ# : Savcı
H‫ دو‬L* : Uluslararası toplum
&‫ رﺱ
وا‬: Açık mektup
ّ ‫ت‬V‫ اﻥ‬: Genel seçimler
‫رﺹ‬A‫ط ا‬A‫ ه‬: Borsanın düşmesi
‫*
ﻥ‬D ‫م‬#V‫ اﺱ‬: Yumuşak bir dil
kullanmak
‫دي‬[email protected]‫ ﺕ&ّر ا‬: Ekonomik liberalleşme
H ‫ ار‬1C‫ أ‬: (Bir şeyi) Ateşe vermek,
yakmak
2S ‫ّرة‬#B‫ول ا‬#‫ ^ّ
ا‬: Petrol İhraç
Eden Ülkeler (OPEC)
01 ‫ ار‬1C‫أ‬
etmek/açmak
‫اء‬#‫م ا‬#
anlaşması
:
(Birine)
Ateş
‫ ا*رة ا&ة‬: Serbest Ticaret
Bölgesi
‫ة‬#‫ه‬
:
Saldırmazlık
‫دي‬[email protected]‫ّ< ا‬1V‫ ﺕ‬: Ekonomik gerikalmışlık
6‫ا&آ‬
‫ب‬K&‫ا‬
:
Yönetimdeki/baştaki/iktidardaki parti
ّ‫ ر‬: İndirim yapmak, indirime
gitmek, iskonto yapmak
H ‫ّب‬D‫ ﺕ‬: Vergi kaçakçılığı
‫ة‬+‫ ﺱ‬: (Borsada) Komisyoncu, simsar,
broker
H‫د ا‬+S‫ ا‬: Yolsuzluk
A1f‫
ا‬B : (Ekonomide) Çoğunluk
hissesi
S ‫ی‬1 ‫ة‬#&ّ‫ ا‬6‫ ^ّ
ا‬:
UNICEF
10
,ّ1+ ‫ح‬S‫ آ‬: Silahlı mücadele
H‫یﻥ‬A‫ ام ا‬r1* : İngiliz Avam
Kamarası
‫ع اأي ا ّم‬#
yanıltmak/aldatmak
H‫یﻥ‬A‫ردات ا‬1‫ ا‬r1* : İngiliz Lordlar
Kamarası
:
Kamuoyunu
‫ت ا*آ
و ا*رة‬S‫ی‬1 ّ‫@
ا‬Sّ‫ اﺕ‬:
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT)
‫ ﺝ‬: (Görüşmelerde) Tur
‫ول ال‬#‫ ﺝ‬: Gündem
‫ ا;
ا*رة ا&ّة‬-‫@
أی‬Sّ‫ اﺕ‬: Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
(NAFTA)
‫ول ال‬#‫ ﺝ‬H ‫ أدرج‬: Gündeme almak
‫ & ا*ّل‬L : Sokağa çıkma yasağı
0‫ ﺕّق ا‬: (Bir konuya) Değinmek,
temas etmek
,B & &1B : (Dip.) Çıkar, menfaat
‫ اس‬: Zimmete para geçirme
‫ي‬-+ ‫ اﻥب‬: Askerî darbe
[email protected] D‫ ﺕ‬: Etnik temizlik
: Küreselleşme
[email protected]‫ ﻥة ا‬: Şovenizm
H‫ اﻥب دا‬: Kanlı darbe
‫ة ﺕا‬#‫ و‬: Toprak bütünlüğü
m‫ اﻥب أ‬: Kansız/beyaz darbe
1‫ ﺕ&ی ا‬: Kambiyo, para değiştirme
‫ ﺕ&ی یراﻥن‬: Uranyum dönüştürme
‫ ب ن‬: (Bank.) Teminat mektubu
C : Oyalamak
‫ ;ك‬H&‫ﺕ ﺹ‬: : Ortak basın
toplantısı
01 ‫ ﺹدق‬: Onamak
ّ1 : (Ask.) Operasyon
);‫ ﻥ‬: (Savaş vb.) Patlak vermek
H‫ @ﻥن دو‬: Uluslararası hukuk
‫ﺵ‬A‫ي ا‬+‫ ﻥ^م ا@اع ا‬: Gizlidoğrudan oylama sistemi
+*‫ع ا‬K‫ ﻥ‬: Vatandaşlıktan çıkarma
‫اب‬Ka‫ّدة ا‬# ‫ت‬V‫ اﻥ‬: Çok partili seçim
#‫ أ‬: Sürgün etmek; sınır dışı etmek
‫ﻥ‬-‫ آ
ﺱ‬: Nüfus yoğunluğu
‫ي‬#‫ري ای‬D*‫ ا‬j*‫ ا‬: İrlanda
Cumhuriyet Ordusu (IRA)
‫
اﻥ;ری‬[email protected] :Parça tesirli bomba
11
ّ# : İlerlemiş
‫ت‬#‫ان ا‬K : Ödemeler dengesi
Sِّ1V : Geri kalmış
ٌ
‫ ةٌ إﻥ‬: Geçiş süreci
‫ة اﺱ‬#‫ ا*ی‬: Resmi gazete
‫ة‬#&ّ‫ ا‬6x ّ‫ ا*
ا‬:BM Genel
Kurulu
[email protected]‫اء ا‬#D‫) ﺵ‬b‫ آ‬: Aksa Şehitleri
Tugayı
‫ة‬#&ّ‫ ا‬6x [a‫ ا‬r1* : BM Güvenlik
Konseyi
‫ آ
او
اﺱ‬: İslami Direniş
Hareketi
‫اة‬: )B‫ ﻥ‬: Komplo kurmak
, ‫ آ‬: El-Fetih Hareketi
‫ع‬1V‫ ا‬rb‫ ا‬: Devrik lider
H
t ‫ﻥ‬# ٌ‫ دع‬: Sivil savunma
H‫ﻥ‬A‫ ا^م ا‬: Parlamenter sistem
H
t ‫ولٌ ز‬#‫ ﺝ‬: Takvim
H‫ﺱ‬b‫ ا^م ا‬: Başkanlık sistemi
‫و‬#‫ وزی ا‬: Devlet bakanı
6-&‫ ﻥ^م ا‬: Yönetim sistemi, rejim
‫
هى‬-& : Lahey Adalet Divanı
‫
ا;ی‬1+‫ ا‬: Yasama otoritesi/gücü
َ
+*‫ َِ َ ا‬: … Vatandaşlığı taşımak
‫ﺱری‬#‫
ا‬y‫ ا‬: Anayasal mekanizma
13 +1‫ ﺝ‬: Kapalı oturum
a‫) ا‬1B‫ ا‬: Kızılhaç
‫ﺱری‬#‫ا‬
‫یت‬#‫ا‬
değişiklikleri
‫ﺹروخ‬: Balistik füze
-&‫ ا‬c‫ ﻥ‬: Hükümet programı
‫ي‬
t ‫ل ﺝ‬
t * : Hava sahası
‫ت‬1+‫ ا‬6‫ ﺕﺱ‬: Kuvvetler ayrılığı
‫ي‬
v *‫ل ا‬
َ *‫ ا‬Q
َ D‫ إﻥ‬: Hava sahasını ihlal
etmek
‫ن‬A‫ ّ ا‬: Meclisin feshedilmesi,
dağıtılması
‫ح‬
ِ ‫ر‬a‫ ا‬Hِ‫ ﺹ‬: Net kâr
‫ﺱري‬#‫اغ ا‬S‫ ا‬: Anayasal boşluk
‫ ارو‬: Avro bölgesi
H‫ﺱ‬+‫ ام ا‬: Siyasi sistem
ٌL‫ٌ ا‬mb
HV‫ﻥ‬8‫ ا^م ا‬: Seçim sistemi
)v‫ٌ آ‬mb : Bileşik faiz
bi‫ﻥ
ا‬B&‫ ا‬: Hukuki dokunulmazlık
12
:
Anayasa(l)
‫دی‬D‫ ا&@
ا‬: Yahudi krematoryumu
‫) اف‬1B‫ا‬: Gamalı haç
‫أة‬1 ‫ﺱ‬+‫ ا;رآ
ا‬: Kadının siyasi
katılımı
‫ رُهب‬: Fobi
C ‫ ﺕ^هات‬: Öğrenci gösterileri
r1*‫ ا‬rb‫ ر‬: Meclis başkanı
@‫ ا‬01 ‫ اد‬: Enerjiye olan
bağımlılık
‫ ﺕّر‬: (İdeolojik, siyasi, fikri vb.) Akım
‫ زّع‬: Dağıtıcı, disbirütör
Lّ*‫ ﺕ‬: Miting
‫س ا&اري‬A&‫ﻥ‬8‫ {هة ا‬: Küresel ısınma
fenomeni
01 K‫ أ@م ا&اﺝ‬: …ya barikat kurmak
ّ‫ﺹ‬V‫ت ا‬1‫ ی ا‬: Özel operasyon
timi/birliği
ّ‫ ا ا‬b‫ام وﺱ‬#V‫ اﺱ‬01 ‫ اس‬L*;‫ ﺕ‬:
İnsanların toplu taşıma araçlarını
kullanmaya teşvik edilmesi
‫ ا^م‬3‫ ﺕ‬: Rejimin değiştirilmesi
ّ‫ت ا‬+ّ‫ﺱ‬:‫ ا‬: Kamu kurumları
ّ‫ة ﺹ‬#‫ و‬: (Ask.) Özel birlik
BVBV‫ ا‬: Özelleştirme programı
n‫ﺝ‬S ‫ زیرة‬: Sürpriz ziyaret
nA1 ‫ی‬#B‫ ا@
ا‬: Çevre dostu enerji
‫ﺱری‬8‫
ا‬nA‫ ا‬: Yatırım ortamı
‫ّض‬S : (Dip.) Komiser
‫ ال ا ّم‬: Kamu malı
‫ة‬#ّ‫
ا‬1‫ ا‬: Ortak para birimi
‫ﺱار‬8‫
ا‬K‫ ز‬: İstikrarın sarsılması
8‫ ا*
ا‬: Medya grubu
[1C‫ [ ا‬j‫ ﺝ‬: İşsizler ordusu
‫ا*ری‬
‫اد‬
:
sınılandırmalar/kısıtlamalar
‫ﻥج‬8‫ ا‬H ‫ه‬+ : Üretime katılma
‫ ﺕ*ری‬: Ticari marka
‫
اار‬f‫ ﺹ‬: Kararın şekillenmesi
‫رة ا*ری‬+‫ ا‬: Ticari araç
H1‫ اش ا‬: Açıkoturum
‫ ﺱرة اآب‬: Binek aracı
‫ﺹل ا‬a‫ ا‬#*‫ ﺕ‬: Mal varlığının
dondurulması/bloke edilmesi
‫ة‬#bS‫ّل ا‬# : Faiz oranı
‫ آاه‬: Hoşgörüsüzlük
‫ی‬#‫ﺱ
ا‬+‫ ا‬: Para politikası
13
Ticari
‫ش‬-‫ﻥ‬8‫ ا‬: (Ticarette) Daralma
‫ رق‬: Kundakçı
14

Benzer belgeler