ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

Transkript

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 1
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1.Rapor Dönemi
01/04/2008 – 30/06/2008
2.Şirketin Ünvanı
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kayıtlı Sermayesi
Çıkarılmış Sermayesi
Faaliyet Merkezi
: 100.000.000 YTL
: 7.800.000 YTL
: İstanbul
3.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi Tanıtıcı Bilgiler
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda verilmekte olup, daha detaylı bilgilere şu an yapım
aşamasında olan internet adresimizden çok yakında ulaşılması mümkün olacaktır.
Merkez Adresi
Telefon No
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 Levent 34330
Beşiktaş / İstanbul
0212 281 52 61
Faks No
0212 270 23 53
Internet Adresi
www.ozdericigyo.com.tr
Elektronik Posta
Adresi
[email protected]
4.Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye
: Ali Uğur ÖZDERİCİ
: Ahmet ÖZDERİCİ
: Orhan AKSÜT
5.Denetim Komitesi
Denetim Komitesi
: Ali Uğur ÖZDERİCİ
Orhan AKSÜT
6.Ortaklık Yapısı
Ortaklar
Ahmet Özderici
Ali Uğur Özderici
Özderici Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
TOPLAM
Sermaye
235.166
235.166
4.639.342
2.690.326
7.800.000
Pay Oranı
3,01
3,01
59,48
34,49
100,00
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 2
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
7. 01/04/2008-30/06/2008 Döneminin Değerlendirilmesi .
Şirketimiz, 2008 yılının ikinci üç aylık döneminde almış olduğu bazı önemli kararlar aşağıda
belirtilmiştir.
-Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/04/2008 tarih 6023 sayılı yazısı ile şirketimizin
kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000 YTL’den
100.000.000 YTL’ye arttırılması ile ilgili esas
sözleşme tadiline izin verilmiştir. Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulunun almış olduğu
08/04/2008 tarih 8 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye tavan artırımının görüşüleceği
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 25/04/2008
tarihinde şirket merkezimizde yapılmış ve
kayıtlı sermaye tavanımız 100.000.000 YTL’ye yükseltilmiştir.
-Şirketimiz daha önce de bildirdiği gibi 06/05/2008 tarihinde gayrimenkul portföyünü
oluşturmak ve ileride devir yoluyla birleşmek amacıyla Uğur Gayrimenkul ve Geliştirme
Yatırım A.Ş’ nin %99,99 hissesinin satın alınmasına ve satın alınma bedeli olan 15 499 970
YTL’nin şirketimizce 6 ay içerisinde nakit akışımıza göre kısmi veya defaten ödenmesine karar
verilmiştir.
Şirketimizin gayrimenkul portföyünü oluşturmak amacıyla satın aldığı %99,99 oranı ile sahibi
olduğu Uğur Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’yi devralma suretiyle birleşmesinin
gerçekleşmesi halinde, Tebliğ’in portföy sınırlamalarına ilişkin 27. maddesindeki şartların
sağlanacağı dikkate alınacağından dolayı, birleşme zaruri hale gelmiştir. Şirketimizin 30
Haziran 2008 tarihli portföy tablosunda gayrimenkuller toplamı, toplam portföy değerinin
%13’ ünü oluştururken, birleşmeden sonra bu oran yaklaşık %75’e çıkacaktır. Şirketimiz
birleşme işlemi için çalışmaları başlatmış olup, birleşme işlemleri hukuki ve finansal
prosedürlerin uzunluğu nedeniyle tamamlanamamıştır. Bu sebeple Sermaye Piyasası Kurulu’na
21/05/2008 tarihinde portföy oluşturulması için ek süre talebinde bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Temmuz 2008 tarihli 19/791 sayılı toplantısında şirketimize
Uğur Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile devir yoluyla birleşme işlemi için , Seri:I
No:31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”’n’de belirtilen bilgi ve belgelerle
eksiksiz olarak başvuru için , Kurul karar tarihinden itibaren bir ay ek süre vermiştir.
Şirketimiz bu süre içinde tam eksiksiz bir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu’na birleşme için
başvuracaktır.
Şirketimiz ayrıca 12/05/2008 tarihinde çıkarılmış sermayesinin 19.500.000 YTL’si nakit
karşılığı olmak üzere 7.800.000 YTL’den 27.300.000 YTL’ye artırılması ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye
artışı
talebimiz,
yukarıda
belirttiğimiz
gerçekleşmesinden sonra işleme alınacaktır.
devir
yoluyla
birleşme
işleminin
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 3
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirketimizin gayrimenkul portföyünü oluşturmak için şu anda 2 tane önemli projesi vardır;
Bunlardan birincisi:
Uğur Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.‘nin aktifinde, Zeytinburnu Akevler sitesinde
bitmiş daireler ve dükkan bulunmaktadır. Amacımız iki şirketi birleştirip, Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı çatısında topladıktan sonra portföy için satın alınan daireleri primli bir şekilde
satmak, şirketimize gelir elde ettirmektir.
Zeytinburnu lokasyon olarak İstanbul’un en avantajlı noktalarından birinde bulunmaktadır.
Nufusu yaklaşık 300 000 ‘e ulaşan Zeytinburnu’nun dönüşüm projeleri hayata geçince çekim
merkezi olacaktır. Zeytinburnu’nda ilk dönüşüm çalışmalarından sonra, Haliç’ten Zeytinburnu
sahiline kadar alanı kapsayacak Kültür adasının ardında projelendirilen bir diğer bölüm de inşa
edilmesi düşünülen dev Megayat Limanı, Zeytinburnu’na ayrı bir değer getirecektir.
İkincisi ise:
İstanbul’un yeni çekim merkezi Maltepe’de eski Singer Fabrikasının bulunduğu 52 000 m2’ lik
arsa üzerinde (belediye terklerinden sonra 28.062 m2) 999 adet konut ihtiva eden residence
projesi ile ilgili kat karşılığı anlaşması yapılmasıdır. Bu arsanın avan projeleri İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar Müdürlüğünce 31 Ocak 2008 tarihinde onaylanmış olup,
brüt inşaat alanı 183 829 m2, zemin üstü inşaat alanı 121 329 m2’dir.
Elite Gayrimenkul değerleme A.Ş. tarafından yapılan ekspertiz değerinde arsa için 89 900 000
YTL(KDV hariç) ve arsa üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projenin değeri için ise 316 390
000 YTL(KDV hariç) tespit edilmiştir. Bu kapsamda 999 konut ihtiva eden residence projesi ile
ilgili kat karşılığı sözleşmesinin paylaşımının %49 arsa sahipleri ve %51’i de şirketimize ait
olmak üzere yapılmasına 28 Mart 2008 tarihinde karar verilmiştir.
Maltepe arsanın konumu itibarı ile Park Carrefoursa’nın hemen yanı başında olması, inşaatı
sürmekte olan Kadıköy-Kartal metro güzergahına ve Adalet Sarayı projesine yakınlığı ve
Dragos kentsel dönüşüm projesinin çok yakınında olması önemli avantajlarıdır.
Burada geliştirilecek olan projedeki konutların pazarlamasını ve danışmanlığını Cushman and
Wakefield Gayrimenkul Danışmanları Mümessillik ve Turizm Hizmetleri A.Ş yapacaktır.
8.Ekonomik Gelişmeler:
Bilindiği üzere, 2008 yılına küresel risklerin arttığı zorlu bir konjonktürde başladık. ABD’deki
riskli konut kredilerinin geri ödemelerinde sorunların baş göstermesi, bu kredilere dayalı çeşitli
türev enstrümanlar vasıtasıyla sermaye piyasalarını olumsuz etkiledi. Küresel mali piyasalarda
konut kredileri kaynaklı bozulmanın yarattığı yayılma etkileri son dönemde daha da
belirginleşmiştir. Söz konusu etkiler kendini yüksek riskli konut piyasalarında başlayan
bozulmanın daha az riskli finansal varlıklara da yayılması ve buna bağlı olarak finansal
kuruluşların ardı ardına açıkladıkları zararlar olarak göstermektedir.
2008 yılının ikinci çeyreğinde , yükselen gıda ve petrol fiyatlarıyla beraber küresel ekonomide
orta vadeli enflasyon baskılarına ilişkin endişeler artarken finansal piyasalardaki sorunların
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 4
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
boyutları ve yansımaları konusundaki belirsizlikler devam etmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan
petrol ve gıda fiyatlarının enflasyondaki artış eğilimini güçlendirmesi, küresel risk iştahının
zayıf seyrini korumasına yol açan bir diğer etken olmuştur.
2008 yılının ikinci çeyreğinde gıda, enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların enflasyon
üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü baskı artarak devam etmiştir.Haziran ayı itibariyle %10,61
düzeyinde gerçekleşen yıllık enflasyonun 6,8 puanı gıda ve enerji fiyatlarının doğrudan
etkilerinden kaynaklanmıştır. (Grafik 1,1,1)
Uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada
enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.Grafik 1,1,2 ‘de görüldüğü gibi,
enflasyon hedeflemesi uygulayan gelişmekte olan ülkelerin biri hariç hepsinde enflasyon
hedefleri belirgin olarak aşılmıştır.
Merkez bankası, enflasyon beklentilerindeki bozulmayı engellemek ve fiyatlama davranışlarına
ilişkin riskleri bertaraf etmek amacıyla, geçtiğimiz üç ay boyunca parasal sıkılaştırmaya
giderek politika faizlerini toplamda 150 baz puan artırmıştır. TCMB Politika Faizi (O/N) şu an
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 5
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
%16,75 olmuştur. Gerçekleşen parasal sıkılaştırmanın da katkısıyla Temmuz ayında enflasyon
beklentilerindeki bozulma durmuştur. Bu çerçevede orta vadede enflasyonun ana eğiliminin
düşüş yönünde olması beklenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından güncellenen enflasyon tahminleri 2008 yılı
sonunda %10,6 2009 yılı sonunda %5,9 ile %9,3 arasında ( orta noktası %7,6) , 2010 yılının
sonunda ise %4 ile % 7,8 arasında (orta noktası %5,9) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2011 yılının ortalarında ise enflasyon %5,4 düzeyine düşmesi beklenmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Bina inşaatı maliyet endeksi bu yılın Nisan-MayısHaziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %10,8 geçen
yılın aynı dönemine ise %22,30 artmıştır. Bu yüksek artış yaşanan yüksek malzeme fiyatı
artışlarından
kaynaklanmıştır. Bu artışın işçilik maliyetlerindeki artışı yıllık %10,8 iken,
malzeme maliyetlerindeki artışı ise %25,7 ‘ye ulaşmıştır.
Ülkemizde de 5 yıllık Kredi İflas Takası (KİFT) primi ve JP Morgan EMBI+ Türkiye endeksi gibi
risk primi ölçütlerinde artış gözlenmiştir (Grafik 1,1,3). Bu dönemde, küresel belirsizliğin yanı
sıra yurtiçi belirsizlik algılamalarında da artış gözlenmesi,Türkiye’nin risk priminde gelişmekte
olan ülkeler ortalamasına göre daha yüksek oranlı bir artışa yol açmıştır. Küresel ekonomik
konjonktüre
ilişkin
belirsizlikler
ortadan
kalkmadan
risk
primlerinde
ve
finansal
göstergelerdeki oynaklıkta kalıcı bir düşüş beklenmemektedir.
Kaynak: Bloomberg
2008 yılının ikinci çeyreğinde belirsizlik algılamalarındaki artışa bağlı olarak piyasa faizlerinde
de yükseliş yaşanmıştır. Nitekim 1 Nisan tarihinde oluşan getirilerin, 10 Temmuz tarihinde
oluşan getirilerin her vadede üzerinde gerçekleştiği görülmektedir (Grafik 1,1,4).
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 6
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bu gelişmeler doğrultusunda , İMKB Tahvil ve Bono piyasasında oluşan gösterge niteliğindeki
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) faiz oranında ilk çeyrekte başlıyan artış eğilimi ikinci
çeyrekte de güçlenerek devam etmiştir. DİBS faizlerindeki yükseliş, söz konusu dönemde
gerçekleştirilen politika faizlerindeki(O/N) artışın üzerinde gerçekleşmiş, bunun sonucunda
gösterge niteliğindeki faiz oranı ile TCMB gecelik faiz oranı arasındaki fark açılmıştır (Grafik
1,1,5).
2008 yılı ikinci çeyreğinde toplam krediler artış hızını korumuş ve reel sektöre açılan kredilerin
GSYİH’ye oranı artmaya devam etmiştir (Grafik 1,1,6)
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 7
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Tüketici kredilerinin alt kalemleri incelendiğinde ikinci çeyrekte konut kredilerinin reel bazda
artışının yavaşlayarak da olsa devam ettiği, maliyeti daha yüksek seyreden ihtiyaç kredileri ve
kredi kartlarındaki artışın ise sürdüğü gözlenmektedir. (Tablo)
2008 yılının ikinci çeyreğinde Konut,taşıt ve ihtiyaç kredileri aylık faizlerinde bir önceki
çeyreğe kıyasla sırasıyla 13,16 ve 10 baz puan artış görülmüştür (Grafik1,1,7).
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sayfa No: 8
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yurtiçinde yabancılara Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulmuş olan gayrimenkul satışları
tekrar açılmıştır. Bu olumlu gelişme sayesinde önümüzdeki dönemde gayrimenkule tekrardan
uluslararası doğrudan sermaye yatırımı gelecektir.
Ayrıca Avrupalı 400 gayrimenkul uzmanın katılımı ile gerçekleşen “Emerging Trends in Real
Estate
Europe 2008” raporunda “İstanbul ‘da gayrimenkul alın” önerisinde bulunanların
sayısının geçen yıla oranla bütün alanlarda artış göstermiştir. Ayrıca İstanbul ,geçtiğimiz
seneyle aynı değerlere ulaşmakla birlikte, Moskova gayrimenkul piyasasındaki hızlı büyüme
nedeniyle çok küçük bir farkla ikinci sırada yer almıştır.
9.Portföydeki Varlık ve Haklara İlişkin Açıklamalar
Şirketimizin kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yatırım yaptığı İstanbul Maltepe
İlçesindeki net alanı 28.062 m2 olan arsa üzerindeki proje geliştirme çalışmaları tamamlanmış
ve ilgili belediyeden avan proje onayı alınmış olup, inşaat ruhsatı alınması için çalışmalar
devam etmektedir. 999 konut ihtiva eden residence projesi ile ilgili kat karşılığı sözleşmesinin
paylaşımının % 51’i şirketimize ait olacaktır.
Elite Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan ekspertiz değerlemesinde arsa
için 89.800.000 YTL(kdv hariç) ve arsa üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projenin değeri
için ise 316.390.000 YTL(kdv hariç) olarak tespit edilmiştir.
Şirket portföyünde yer alan Yapı Kredi Plaza C Blok 9. katta bulunan toplam 486,03 m2
ofisimizin 286.03 m2'lik kısmı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan kira sözleşmesi
uyarınca; ilk yıl için aylık 5500 usd +kdv; ikinci yıl için ise 6500 usd+kdv bedelle iki yıl
süreyle kiraya verilmiştir. 10 m2'lik kısmı Uğur Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'ye aylık
200 usd+kdv; 40 m2'lik kısmı ise Özderici Holding A.Ş.'ye aylık 800 usd+kdv bedelle 1
yıllığına kiraya verilmiştir.
Şirket portföyümüzdeki para ve sermaye piyasası araçları ağırlıklı olarak banka
mevduatlarından oluşmaktadır.
10.Ortaklık Hisse Performansına İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.01.2008 tarih ve 1/18 sayılı yazısı ile şirketimizin
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine ön izin
verilmiş
ve
04.03.2008
tarihinde
İstanbul
Ticaret
Sicil
Memurluğu’nca
şirketimizin
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü tescil edilmiştir.Şirketimizin portföy işletmeciliği
izni ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 30.06.2008 tarihi itibariyle pay başına net aktif
değeri 1.33 YTL, borsa kapanış değeri 1,03 YTL’dir.
AHMET ÖZDERİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür

Benzer belgeler

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 %55’ lik kısmı, 01.10.2007 tarihinde 2 yıl süreyle; ilk yıl için 5.500 usd+kdv, ikinci yıl için de 6.500 usd+kdv bedelle; İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye kiraya verilmiştir. Şirket portföyümüzde...

Detaylı

e-katalog - Babacan Palace

e-katalog - Babacan Palace coziness of your home is awaiting for you in Babacan Palace. The magnificence and historical pattern of the British and Ottoman architecture, today’s technology, and modern architectural understand...

Detaylı