Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik

Transkript

Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik
SoundLink Air
®
dijital müzik sistemi
Kullanma Kılavuzu
GÜVENLİK BİLGİSİ
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun
Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın. Bu kılavuz, sisteminizi uygun
bir şekilde kurmanıza, çalıştırmanıza ve gelişmiş özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Lütfen bu kullanma
kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
ÖN (VEYA ARKA) KAPAĞINI ÇIKARMAYIN.
İÇİNDE KULLANICININ DEĞİŞTİREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TAMİRE İHTİYACI OLDUĞUNDA KALİFİYE KİŞİLERE BAŞVURUN.
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski
oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanma kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.
UYARI: Bu ürün, Kalp pili kullanan kişilere zarar verebilecek mıknatıslar içermektedir.
UYARI: Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
UYARI:
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
• Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın
üzerine veya yanına koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin herhangi bir kısmına
dökülmemesi için özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.
• Uzaktan kumandanın pilini çocuklardan uzak tutun. Yanlış kullanıldığı takdirde yangına veya kimyasal yanıklara
yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın, 100º C'nin (212º F) üzerine çıkacak şekilde ısıtmayın
veya yakmayın. Kullanılmış pilleri derhal atın. Sadece doğru tip ve model numarasındaki piller ile değiştirin.
• Pilin hatalı yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi vardır. Değiştirirken sadece kurumsal onaylı (örneğin UL)
CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil kullanın.
• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
DİKKAT: Sistem ya da aksesuarları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. İzinsiz değişiklikler güvenliği,
yasalara uygunluğu ve sistem performansını riske sokabilir.
DİKKAT: Bu ürünü -4°F ile 113°F (-20°C ile 45°C) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın:
Seri numarası panelin altındadır.
Seri numarası
________________________________________
Satın alma tarihi ________________________________________
2 – Türkçe
GÜVENLİK BİLGİSİ
Not:
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde,
bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
• Ürün kapalı mekânda kullanım içindir. Açık havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak
üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
• Bu ürün sadece beraberinde sunulan güç kaynağı ile çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
• Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.
Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel
gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı
www.Bose.com/compliance internet sitesinde yer almaktadır.
Kullanılmış pilleri yerel yönetmelikler gereğince lütfen uygun bir şekilde atın. Yakarak imha etmeyin.
Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma boşluklarını kapamayın. Ürünü, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
8. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dâhil)
yanına kurmayın.
9. Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada
sıkışmalara karşı koruyun.
10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
11. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
12. Her türlü servis işlemi için kalifiye servis personeline danışın. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması,
cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış
olması, normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından kaynaklanan hasar durumlarında yetkili
servise başvurulması gerekir.
Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi
Sadece A.B.D. için geçerlidir
Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara
uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı müdahalelere karşı uygun koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup talimatlara göre kurulup
kullanılmadığı takdirde radyo iletişiminde zararlı girişimlere yol açabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasında
parazit meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayın alımında zararlı girişime
yol açacak olursa (ki zararlı girişim olup olmadığını cihazı açıp kapatarak anlayabilirsiniz), girişimi aşağıdaki önlemlerden
bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz tavsiye edilir:
• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
• Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Türkçe – 3
GÜVENLİK BİLGİSİ
Kanada
Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu cihazlar,
Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite
neden olmamalıdır ve (2) cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilen parazitler de dahil olmak üzere, her paraziti
kabul etmelidir.
Çıkış gücü: 3m @ 2.45 GHz’de 12 dBuV/m
A.B.D. ve Kanada
Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için açıklanmış olan FCC ve Industry Canada radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.
Bu cihaz, aktif anten ve vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici,
başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
FCC UYARISI
Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler
Polibromlu Bifeniller (PBB)
Polibromlu Difenil Eterler (PBDE)
PCBler
X
0
0
0
0
0
Metal parçalar
X
0
0
0
0
0
Plastik parçalar
0
0
0
0
0
0
Hoparlörler
X
0
0
0
0
0
Kablolar
X
0
0
0
0
0
Parça Adı
Kurşun (Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Hekzavalan (CR(VI))
0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006’daki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006’daki limit gerekliliğin
üzerinde olduğunu gösterir.
SoundLink® Air dijital müzik sistemi, iPod touch, iPhone ve iPad cihazlarının iOS 4.3.3 veya sonraki
versiyonlarını kullananları ve iTunes 10.2.2 veya sonraki versiyonunu kullanan bilgisayarlar ile çalışır.
SoundLink, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
AirPlay, AirPlay logosu, iPad, iPhone, iPod Touch, iTunes, Mac, Bonjour, ve Safari, Apple Inc.’in A.B.D. ve
diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın tescilli markasıdır.
©2012 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir parçası yazılı izin olmadan yeniden üretilemez, değiştirilemez,
dağıtılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz.
4 – Türkçe
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Genel Bakış
Paketi açma
BAŞLARKEN
Sistemin güç kaynağına bağlanması
Sistem kurulumu
Wi-fi kurulumundan sonra sistemin taşınması
ÇALIŞTIRMA
Sistemi açma/kapama
Volümü kontrol etme
AirPlay uyumlu bir cihazın dinlenmesi
AUX kullanarak bir cihazın dinlenmesi
KORUMA VE BAKIM
Sorun giderme
Müşteri Hizmetleri ile İletişim Kurma
Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi
Alternatif kurulum yöntemi
Ağınızın elle yapılandırılması
Wi-Fi® özelliğinin açılması/kapatılması
Güç tasarrufu modu
Sistem yazılımının güncellenmesi
Yazılım güncelleme prosedürü
Alternatif güncelleme yöntemi
Opsiyonel pil (pakete dahil değildir)
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Sınırlı garanti bilgileri
Teknik bilgiler
6
6
6
7
7
8
10
11
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
18
18
19
20
22
22
22
Türkçe – 5
GİRİŞ
Genel Bakış
SoundLink Air® dijital müzik sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu sistem AirPlay
aracılığıyla iPad, iPhone, iPod touch veya iTunes kurulu herhangi bir bilgisayarı kullanarak
kablosuz yayını sağlanan, oda dolusu temiz bir sesle müzik dinlemenizi sağlar.
SoundLink Air’i kullanarak:
• En sevdiğiniz müzik parçalarını, iPod touch, iPhone veya iPad üzerinden AirPlay özellikli
uygulamalar veya müzik arşivinizden yayın yaparak dinleyebilirsiniz.
• Wi-Fi ağınız üzerinden bilgisayarınızdaki iTunes’dan müzik yayını yapabilirsiniz.
• AUDIO IN bağlantısına ek bir analog ses kaynağı bağlayabilirsiniz.
AirPlay’i SoundLink Air sistemiyle kullanmak için aşağıdakilerden birine ihtiyacınız olacak:
• iOS 4.3.3 veya sonrasını kullanan bir Pod touch, iPhone, veya iPad
• iTunes 10.2.2 veya sonrasını kullanan bir PC veya Mac
Paketi açma
Kutuyu dikkatlice açın ve burada gösterilen tüm parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin:
Uzaktan kumanda
SoundLink® Air
dijital müzik sistemi
USB kablosu
Güç kaynağı
Güç kaynağı
AC adaptör(leri)*
*Bölgeniz için uygun AC adaptörü pakette bulunmaktadır. Plastik poşette birden fazla adaptör
bulunabilir.
Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya çalışmayın. Derhal
yetkili Bose® satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. İletişim
bilgileri için ambalajla gelen iletişim listesine bakın.
Kutuyu ve paketleme malzemelerini muhafaza edin. Bu paketleme malzemeleri ilerideki
sevk ve taşıma işleriniz için en güvenli malzemedir.
6 – Türkçe
BAŞLARKEN
Sistemin güç kaynağına bağlanması
Kurulum için gerekli öğeler:
SoundLink® Air
dijital müzik sistemi
Güç
kaynağı
AC
adaptörü
DİKKAT: ÇİN VE KORE İÇİN
Sisteminizin AC adaptörü ülkenizin adını
taşıyan küçük bir çantanın içinde sağlanmıştır. Yalnızca o adaptörü kullandığınızdan emin olun.
1. Sistemi bilgisayarınızın yakınına yerleştirin.
Gerektiğinde kolayca erişebilmeniz için tüm sistem parçalarını yakınınızda tutun.
2. Sistemi prize takın.
A. Bulunduğunuz bölgeye uygun AC adaptörünü güç kaynağına takın.
B. Güç kaynağındaki DC güç kablosunu SoundLink Air sistemindeki DC POWER
soketine takın.
C. Güç kaynağını bir AC (şebeke) prizine takın.
Güç bağlantısının yapıldığını gösteren kısa bir ses duyacaksınız. Ön paneldeki
Wi-Fi® göstergesi sarı renkte yanıp sönmelidir.
A
B
C
Not: Bu aşamada USB kablosunu bağlamayın. Kurulum sürecinde indirilen Wi-Fi kurulum
uygulaması bunu yapmanızı isteyecektir.
Türkçe – 7
BAŞLARKEN
Sistem kurulumu
SoundLink® Air sisteminin AirPlay müzik yayınını alması için Wi-Fi® ağınıza bağlanması
gerekir. Aşağıdaki adımlar, sisteminizi kurmak için tercih edilen yönteme göre kılavuzluk
sağlayacaktır.
Not: Başka bir kurulum yöntemi için sayfa 15’teki “Alternatif kurulum yöntemi” bölümüne bakın.
İhtiyacınız olanlar:
USB kablosy
Uzaktan kumanda
1. Bilgisayarınızda bir tarayıcı açın ve http://www.Bose.com/wifisetup adresine gidin.
• Kolay bulunması için, bu URL adresi sisteminizin altındaki ürün etiketinde de
bulunmaktadır.
• Devam etmeden önce SoundLink Air’in güç bağlantısının düzgün bir şekilde
yapıldığından emin olun.
2. Wi-Fi Kurulum Uygulamasını indirmek ve çalıştırmak için çevrimiçi talimatları izleyin.
Not: Kurulum uygulamasını başlattıktan sonra, bir yazılım sürücüsü kurmanız istenebilir. Bunu
SoundLink Air sistemini bilgisayarınıza bağlamadan önce yaptığınızdan emin olun.
Not: Wi-Fi kurulum uygulamasını indirir ve çalıştırırken SoundLink Air sisteminin güç bağlantısını
kesmeyin.
3. Aşağıdaki resimde gösterilen ekran ile karşılaştığınızda, sistemi birlikte verilen
USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
8 – Türkçe
BAŞLARKEN
A. Birlikte verilen USB kablosunun büyük ucunu, bilgisayarınızdaki USB portuna
yerleştirin.
B. Diğer ucunun SoundLink® Air sistemindeki SETUP girişine takın.
B
USB kablosu
(birlikte gelir)
A
Not: SETUP girişine sadece sistem kurulum işlevleri için kullanılabilir.
Bu soket herhangi bir cihazdan müzik çalmak için kullanılamaz.
4. Kurulum penceresinde, istenen bilgileri girin
A. Speaker name (Hoparlör Adı) - Bu alanda “Bose SoundLink Air”
sistem adı görüntülenir. Speaker name alanını seçip, “Oturma Odası
SoundLink Air” gibi daha kolay tanıyabileceğiniz bir ifadeyle
değiştirmenizi öneririz. AirPlay uyumlu cihazınızdaki mevcut cihazlar
listesinde bu ad görüntülenecektir.
A
B
C
D
Türkçe – 9
BAŞLARKEN
B. Select your Wi-Fi network (Wi-Fi ağınızı seçin) - Bu alanda kablosuz ağınızın
adı görüntülenmelidir. Birden fazla ağ varsa, üçgene (
) tıklayın ve açılır
listeden istediğiniz ağı seçin.
Ağınızın adı listede görüntülenmiyorsa veya gizliyse, açılır listeden Other
(Diğer) seçeneğini seçin ve ağınızı elle kurun.
C. Enter your network password (Ağ şifrenizi girin) - Güvenli bir ağ
kullanıyorsanız, şifrenizi girin.
D. Connect (Bağlan) seçeneğine tıklayın.
Sistem bağlanmaya çalışırken bir durum ekranı görüntülenecektir. Bu üç
dakika kadar sürebilir. İşlem sırasında herhangi bir anda iptal edebilirsiniz.
Bir bağlantı kurulamazsa, ağ adınızın ve şifrenizin doğru olduğundan emin
olun ve yeniden deneyin.
5. Bağlantının onaylanmasını bekleyin:
Bilgisayarınızda bir onay diyalogu görüntülenir, sistemden bir ses suyulur ve ön
paneldeki Wi-Fi göstergesi mavi renkte yanar.
Sistem artık AirPlay uyumlu cihazınızdan müzik akışını almaya hazırdır. Bkz. sayfa 11,
“AirPlay uyumlu bir cihazın dinlenmesi”.
Wi-Fi kurulumundan sonra sistemin taşınması
İlk kurulumdan sonra, SoundLink Air sisteminizi Wi-Fi ağınızın kapsamı içindeki herhangi
bir konuma taşıyabilirsiniz. Güç kablosunu AC prizinden çıkarın, sistemi taşıyın ve yeniden
prize takın. Sistem otomatik olarak yeniden ağınıza bağlanmaya çalışacağından, Wi-Fi
göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Bağlandığında, sistemden bir ses
duyulacak ve Wi-Fi göstergesi mavi renkte yanacaktır.
Not: Wi-Fi ağınızda bir değişiklik yaparsanız veya sistemi başka bir Wi-Fi ağının kapsamı içindeki
bir yere taşırsanız, kurulum uygulamasını yeniden çalıştırmanız gerekir. İlk ağınızın kapsamına geri
döndüğünüzde, kurulum uygulamasını yeniden çalıştırmanıza gerek kalmadan sistem otomatik
olarak bağlanacaktır. Sistem, kullanılan son dört Wi-Fi ağını hatırlar.
10 – Türkçe
ÇALIŞTIRMA
Sistemi açma/kapama
Sistemi açmak için
Sistemi çalıştırmanın iki yöntemi vardır:
• Uzaktan kumandanızda, güç düğmesine basın.
• iPad, iPhone, iPod touch cihazınızda veya iTunes uygulamasını çalıştırdığınız
bilgisayarınızda, AirPlay müzik akışını başlatın.
Sistem açıldığında, Wi-Fi göstergesi soluk mavi renkten parlak mavi renge geçerek,
sisteminizin bir Wi-Fi bağlantısı sağladığını gösterir.
Sistemi kapamak için
Sistemi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basın.
Wi-Fi göstergesi soluk maviye dönecektir. Bu, sistemin kapalıyken Wi-Fi ağınıza
bağlantısını sürdürdüğünü gösterir.
Not: Herhangi bir etkinlik olmadığında, sistem 20 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 20
zamanaşımı süresi dolduktan sonra Wi-Fi bağlantısı yoksa, sistem otomatik olarak Güç Tasarrufu
moduna geçer (bkz. sayfa 18, "Güç tasarrufu modu"). Bu moddayken sistemi açtığınızda, müzik sesi
duymadan önce kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz.
Volümü kontrol etme
Ses kontrolleri, uzaktan kumanda üzerinde ve hoparlörün sağ tarafında bulunmaktadır.
AirPlay uyumlu cihazınızdaki ses kontrollerini de kullanabilirsiniz.
• Sesi yükseltmek için artı (+), azaltmak için eksi (-) işaretine basın.
• Hoparlörün sesini kesmek için, ses kesme düğmesine basın. Ses kesmeyi iptal etmek
için tekrar basın. Ses kesildiğinde, ön paneldeki ses kesme simgesi beyaz renkte yanar.
Not: Seçilen kaynağa ait ön panel göstergesi (
düğmeye basıldığında yanıp söner.
veya AUX) komutu doğrulamak için her
AirPlay uyumlu bir cihazın dinlenmesi
Kablosuz bir yönlendiriciye bağlandıktan sonra, SoundLink® Air dijital müzik sistemi herhangi
bir anda AirPlay müzik akışı yapmaya hazırdır. Bir AUX kaynağı bağlanmışsa ve AirPlay
uyumlu cihazınızdan müzik akışını başlattığınızda bu kaynak çalıyorsa, bu kaynaktan gelen
müzik kesilir ve AirPlay müzik akışını dinlemeye başlarsınız.
Türkçe – 11
ÇALIŞTIRMA
Müzik yayını dinlemek için:
1. AirPlay uyumlu cihazınız veya bilgisayarınızda bir müzik uygulaması başlatın. SoundLink
Air sistemiyle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
2. İlk ses seviyesinin çok yüksek olmaması için, müzik uygulamasındaki ses kaydırma
çubuğunu ölçeğin düşük 1/3’lük kısmına getirin.
3. AirPlay simgesine
dokunun veya tıklayın ve mevcut hoparlörler listesinden
“SoundLink Air” (veya verdiğiniz ismi) seçin.
4. Parçaları çalmaya başlayın.
Müziğinizin çalınmasını kontrol etmek için, SoundLink Air uzaktan kumandasındaki
çal/duraklat
, ileri atla
veya geri atla
düğmelerini kullanabilirsiniz.
Not: SoundLink Air uzaktan kumandasını kullanarak iTunes’u uzaktan kontrol etmek için, iTunes
Preferences (Tercihler) menüsünde bir ayarı değiştirmeniz gerekir. iTunes’u başlatın ve Edit (Düzenle)
menüsüne girin. Preferences (Tercihler) seçeneğine, ardından Devices (Cihazlar) seçeneğine tıklayın.
"Allow iTunes audio control from remote speakers" (Uzak hoparlörlerden iTunes müziğinin kontrol
edilmesine izin ver) onay kutucuğunu işaretleyin.
AUX kullanarak bir cihazın dinlenmesi
SoundLink Air sistemini arka paneldeki 3.5 mm AUDIO IN girişine bağlanabilen herhangi
bir ses cihazından müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.
1. Cihazı AUDIO IN girişine bağlayın.
AUDIO IN
Stereo ses kablosu
(kutu içinde gelmez)
2. Cihazın sesini maksimum seviyenin biraz altına ayarlayın.
3. Uzaktan kumandada
düğmesine basın. Ön paneldeki AUX göstergesi beyaz yanar.
4. Ses düzeyini ayarlamak için SoundLink Air sistemindeki ses seviyesi düğmelerini kullanın.
Not: SoundLink Air uzaktan kumandası, AUDIO IN girişine bağlanmış bir AUX cihazı üzerindeki
işlevleri kontrol etmez.
12 – Türkçe
Sorun giderme
KORUMA VE BAKIM
Sorun
Yapılması gerekenler
Sistem,
kablosuz ağıma
bağlanamıyor
• Ağ şifrenizin doğru olduğundan emin olun.
• Sistemi kablosuz yönlendiriciye daha yakın bir yere taşıyın.
• Diğer müzik veya video yayınlarını durdurun.
• Kurulum uygulamasını kapatın, sistemi bilgisayarınızdan ve AC
güç bağlantısından ayırın ve kurulumu yeniden başlatın. Sayfa
7’deki “Başlarken” bölümüne bakın.
• Wi-Fi® bağlantı sorunları yaşamaya devam etmeniz halinde, Bose
müşteri hizmetlerine başvurun.
Sistemden gelen
ses kesiliyor
• Sistemi farklı bir yöne çevirin veya biraz uzaktaki yeni bir konuma
taşıyın.
• Sistemi, mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi olası parazit
kaynaklarından uzaklaştırın.
• Sistemi kablosuz yönlendiriciye daha yakın bir yere taşıyın.
• Diğer müzik veya video yayınlarını durdurun.
Ses yok
• Sistemin gücü olduğundan emin olun (prize takılı veya isteğe bağlı pil).
• Sistemin Wi-Fi bağlantısı olduğundan emin olun.
• Sistem ve AirPlay uyumlu cihazın aynı ağa bağlı olduklarından
emin olun.
• AirPlay uyumlu cihazının ses dosyalarını oynattığından ve sesin
açık olduğundan emin olun.
• Sistemin sessize alınmadığından emin olun.
• Sistem sesini artırın.
• Gücü (prizden fişi çekin veya opsiyonel pili çıkarın) bir dakika süreyle
kesin ve yeniden bağlayın.
• Opsiyonel pil kullanıyorsanız, pilin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
• Fabrika ayarlarına sıfırlayın (sayfa 22).
Wi-Fi göstergesi
kırmızı renkte
yanıp sönüyor
• Sistem hatası. Bose müşteri hizmetlerine başvurun.
Müşteri Hizmetleri ile İletişim Kurma
SoundLink® sistemi hakkındaki sorularınız için yerel Bose yetkili satıcınıza başvurun.
Bose ile doğrudan irtibata geçmek için, Hızlı Başlangıç Kılavuzunda verilmiş olan adres
listesine başvurun.
Türkçe – 13
KORUMA VE BAKIM
Uzaktan kumanda pilini değiştirilmesi
Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi göründüğünde, uzaktan
kumanda pilini değiştirme zamanıdır.
UYARI: Uzaktan kumandanın pilini çocuklardan uzak tutun. Yanlış kullanıldığı takdirde
yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın,
100º C'nin (212º F) üzerine çıkacak şekilde ısıtmayın veya yakmayın. Kullanılmış pilleri
derhal atın. Sadece doğru tip ve model numarasındaki piller ile değiştirin.
UYARI: Pilin hatalı yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi vardır. Değiştirirken sadece
kurumsal onaylı (örneğin UL) CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil kullanın.
1. Bozuk para kullanarak, pil kapağını hafifçe saat yönünün tersine çevirin.
2. Kapağı çıkarın ve yeni pili (CR2032 veya DL2032) düz tarafı yukarı gelecek,
+ sembolü görülecek şekilde takın.
3. Kapağı tekrar oturtun ve yerine yerleşene kadar saat yönünde çevirin.
14 – Türkçe
Alternatif kurulum yöntemi
KORUMA VE BAKIM
Bu yöntemle SoundLink® Air Sisteminizi, önce kendi dahili Wi-Fi® ağına bağlanıp, sonra
ev Wi-Fi ağınıza bağlanarak kurabilirsiniz.
Not: Başlamadan önce, güç bağlantısını kesin ve kabloları SoundLink Air sisteminden ayırın.
1.
SoundLink Air sisteminizi kullanmak istediğiniz yere yerleştirin.
2.
iPod touch, iPad, iPhone’unuzu veya dizüstü bilgisayarınızı aynı yere getirin.
3.
SoundLink Air sistemini prize takın.
DC POWER
4.
Wi-Fi göstergesi sarı renkte yanana kadar SoundLink Air Sisteminin altındaki
Reset (Sıfırla) düğmesine basın ve en az iki saniye basmaya devam edin.
Sarı
Alt panel
5.
Bir ses duyana kadar bekleyin (yaklaşık 30 saniye). Sonra devam edin.
6.
iPod touch, iPad, iPhone’unuzda veya dizüstü bilgisayarınızda, Wi-Fi’ı açın ve
“Bose SoundLink Air Network” ağına bağlanın.
7.
Bir tarayıcı açın ve adres alanına bu adresi yazın: http://192.168.1.1
Ekranınızda kurulum penceresi görünecektir.
Türkçe – 15
KORUMA VE BAKIM
8.
Açılır listeden ev Wi-Fi ağınızı seçin, şifrenizi girin ve Connect (Bağlan) seçeneğine
dokunun (veya tıklayın).
Wi-Fi göstergesi kısa süre mavi renkte yanıp sönebilir, sonra ev Wi-Fi ağınıza başarılı
bir şekilde bağlandığını göstermek için mavi renkte yanar.
Mavi yanıp söner
Sabit mavi yanar
Not: Devam etmeden önce, yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Bkz. sayfa 18, “Sistem yazılımını güncelleme”.
9.
iPod touch, iPad, iPhone’unuzda veya dizüstü bilgisayarınızda, Wi-Fi kontrol paneline
dönün ve ev Wi-Fi ağınıza bağlanın.
10. Bir müzik uygulaması başlatın, AirPlay simgesine (
sesi %30 seviyesine ayarlayın.
) dokunun (veya tıklayın) ve
11. Hoparlör listesinden SoundLink Air sistemini seçin.
Ağınızın elle yapılandırılması
Ağınızı elle yapılandırmak veya ayarları değiştirmek için:
1. Dosya menüsünden Advanced Configuration (Gelişmiş Yapılandırma) seçeneğini seçin.
16 – Türkçe
KORUMA VE BAKIM
2. Ayarları girin veya değiştirin.
• DHCP – IP atamasının Otomatik veya Statik olacağını belirler
• IP Address (IP adresi) – Ana bilgisayar IP adresi
• Subnet Mask (Alt ağ maskesi) – Ağınızın IP adresi içindeki alt ağ
• Gateway IP (Ağ Geçidi IP’si) – Başka bir yönlendirici için erişim noktası görevi
gören bir yönlendiricinin IP adresi
• DNS #1 IP – 1 No’lu Alan Adı Sunucusunun IP Adresi
• DNS #2 IP – 2 No’lu Alan Adı Sunucusunun IP Adresi
• Proxy Server – Dolaylı bir ağ bağlantısı kurmak için kullanılan adres
• Proxy Port – ekil sunucuya bağlanmak için kullanılan portu belirtir
3. Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. Durum ekranından sonra, onay kutusu görünür.
4. Close (Kapat) seçeneğine tıklayın.
Wi-Fi® özelliğinin açılması/kapatılması
SoundLink® Air cihazınızda kablosuz bağlantı ve AirPlay özelliklerini sağlayan dahili Wi-Fi
özelliği vardır. Wi-Fi’yi kapatmak istiyorsanız, Wi-Fi göstergesi sönene kadar uzaktan
kumanda üzerindeki Çal/Duraklat düğmesine beş saniye basın.
Wi-Fi’yi açmak için, Wi-Fi göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar uzaktan kumanda
üzerindeki Çal/Duraklat düğmesine beş saniye basın.
Türkçe – 17
KORUMA VE BAKIM
Enerji tasarrufu modu
Enerji tasarrufu modu sistemin minimum enerji tüketmesini sağlar. Evde olmadığınızda
tüketilen enerjiyi azaltmak için kullanılabilir.
Sistemi enerji tasarruf moduna geçirmek için, ön panel göstergeleri sönene kadar güç
düğmesine 10 saniye süreyle basın.
Not: Enerji tasarruf modunda Wi-Fi bağlantısı kesilir.
Sistem yazılımının güncellenmesi
Belirli aralıklarla, sisteminizin performansını iyileştirmek için yazılım güncellemeleri sunulur.
Aşağıdaki yöntem, yazılım güncellemelerinin kurulması için tercih edilen yöntemdir.
Not: Başka bir yazılım güncelleme yöntemi için bkz. sayfa 19’daki “Alternatif güncelleme yöntemi”.
Yazılım güncelleme prosedürü
1. SoundLink® Air sisteminin Wi-Fi® ağınıza bağlı olduğundan ve İnternet bağlantısı
olduğundan emin olun. Ön paneldeki Wi-Fi® göstergesi (
) mavi renkte
yanmalıdır.
2. Ön paneldeki Wi-Fi göstergesini izlemeye devam ederken, uzaktan kumandadaki
Sessize Alma (
) düğmesine beş saniye süreyle basın.
• Wi-Fi göstergesi 2 kez yeşil yanıp sönerse, Sessize Alma düğmesini bırakabilirsiniz.
Bu, sistem yazılımının güncel olduğu ve sistemin önceki çalışma moduna
döneceği anlamına gelir.
• Wi-Fi göstergesi hızla yeşil yanıp sönmeye başlarsa, Sessize Alma düğmesini bırakın.
Bu, bir yazılım güncellemesinin gerektiği anlamına gelir ve yazılım otomatik olarak
indirilmeye başlanır. Wi-Fi göstergesi indirme bitene kadar yanıp sönecektir. Yazılım
güncellemesi kurulurken, Wi-Fi göstergesi üç saniye yeşil renkte yanar, ardından iki
kez yanıp söner. Bu yanıp sönme şekli, kurulum tamamlanana kadar tekrarlanır.
Kurulumun sonunda, sistemden bir ses duyulur ve sistem otomatik olarak yeniden
başlar. Yeniden başladıktan sonra, sistem Wi-Fi ağına otomatik olarak yeniden
bağlanacaktır.
DİKKAT: Sistem yazılımını güncellerken SoundLink Air sisteminin güç bağlantısını
kesmeyin.
Not: Wi-Fi göstergesi kırmızı renkte yanıp sönmeye başlarsa, bir sistem hatası oluşmuştur.
Yardım için Bose® Müşteri Hizmetlerine başvurun.
18 – Türkçe
KORUMA VE BAKIM
Alternatif güncelleme yöntemi
Bu prosedür, sabit diskinde Safari tarayıcı kurulu olması koşuluyla bir Mac veya Windows
bilgisayar üzerinde çalışır.
1. SoundLink® Air sisteminin Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarınızda Safari’yi açın ve http://worldwide.bose.com/soundlinkair adresine gidin.
3. Safari’nin sağ üst köşesinde, Bookmarks (Yer İmleri) seçeneğine tıklayın.
4. Collections (Koleksiyonlar) altında Bonjour seçeneğine tıklayın.
5. Bonjour yer imlerinde, Bose SoundLink Air yer imini açın (çift tıklayın).
6. Sol altta, Update (Güncelle) seçeneğine tıklayın.
7. Ekranda verilen talimatları izleyin.
Türkçe – 19
KORUMA VE BAKIM
Opsiyonel pil (pakete dahil değildir)
Bir pil alarak SoudLink® Air sisteminizi taşınabilir hale getirebilirsiniz. Destek için, yerel yetkili
Bose® satıcınıza başvurun veya www.Bose.com adresini ziyaret edin. Bose ile telefonla
irtibata geçmek için, Hızlı Başlangıç Kılavuzunda bulunan iletişim listesine bakın.
Pili takmak için, pille birlikte verilen talimatları izleyin.
UYARI: Yalnızca Bose veya yetkili bir Bose satıcısından alınan orijinal bir pil kullanın. Bose,
SoundLink Air dijital müzik sistemini çalıştırmada kullanılmak üzere diğer üreticilerin ürettiği
pillerin işletilebilirliğini temin etmez veya güvenlik ve uyumluluğunu garanti etmez.
DİKKAT: Pil gücü ile çalışma sırasında, Wi-Fi kurulum uygulamasını kullanırken veya bir
sistem güncellemesi yaparken pilin tamamen şarj edilmiş olması gerekir. Pilin gücü yetersiz
olduğunda bu işlevler çalışmayacaktır.
Not: Pille çalışma sırasında, 20 dakika süreyle herhangi bir şey yapılmadığında, sistem otomatik
olarak bekleme durumuna geçer ve Wi-Fi bağlantısını sürdürmez. Gücü yeniden açmak için herhangi
bir sistem düğmesine basın.
Pil durum göstergesi
Ön paneldeki pil durum göstergesi, pilin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Yanıp sönen kırmızı: ...... Kalan şarj 20%
veya daha az
(şarj gerekli)
SoundLink Air sistemi maksimum sese ayarlandıysa, tam dolu bir pil, yaklaşık üç saatlik
bir kullanım sağlar. Ancak, pilin deşarj olma oranı, çalınan müzik türü ve ses ayarına
göre değişkenlik gösterir. Sesi alçaltarak, pilin çalışma süresini önemli ölçüde arttırabilirsiniz.
20 – Türkçe
KORUMA VE BAKIM
Manuel pil kontrolü
Pil göstergesi, pil gücü tasarrufu yapmak için normalde kapalıdır. Şarj düzeyini kontrol etmek için
uzaktan kumandadaki Güç düğmesine
basılı tutun ve gösterge rengini gözlemleyin.
Yeşil: ................ şarj 70% veya daha fazla
Sarı: .................. şarj 20% ila 70%
Yanıp sönen kırmızı: ...... 20% veya daha az (şarj gerekli)
Not: 10 saat şarjdan sonra pil durum göstergesi sarı renkte kalırsa veya pille çalıştırma süreniz
önemli ölçüde düşerse pil değiştirilmelidir.
Pil koruma modu
Pil şarj edilmiyorsa ve SoundLink® Airsistemi 14 günden fazla kullanılmadıysa,
pili gücünü korumak için pil koruma moduna geçer.
SoundLink Air sisteminizi yeniden etkinleştirmek için, güç kaynağını sisteme
bağlayın ve pili şarj edin.
Pili şarj etme
Pili şarj etmek için, güç kaynağını elektrik olan bir duvar prizine takın ve kabloyu
SoundLink Air sisteminin arka panelindeki DC POWER girişine takın. Önerilen
şarj etme süresi 10 saattir. Pil göstergesi, pil tamamen şarj olduğunda kapanacaktır.
Sarı: ....... Pil şarj oluyor
Kapalı: ............. Şarj olma sona ermiştir
Seyahat için güç kaynağının paketlenmesi
Kabloyu, güç kaynağının üstündeki kanala sarın. Kablo üzerindeki küçük yuvarlak topu
kanala bastırmak için gereken miktarda kaydırın.
Türkçe – 21
KORUMA VE BAKIM
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi SoundLink Air sistemindeki tüm kaynak, ses seviyesi
ve ağ ayarlarını siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.
Sisteminizi sıfırlamak için, alt paneldeki Reset (Sıfırla) düğmesine 10 saniye süreyle basın.
Sıfırlama tamamlandığında, Wi-Fi göstergesi sarı renkte yanıp sönmelidir.
Wi-Fi ağına yeniden bağlanmak için, Wi-Fi kurulum uygulamasını yeniden çalıştırın.
Sınırlı garanti bilgileri
SoundLink® Air sisteminiz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda
yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Garanti hizmetinin nasıl alınacağı veya ürününüzün
kaydedilmesi ile ilgili talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı
garanti haklarınızı değiştirmez.
Teknik bilgiler
Güç kaynağı değerleri: Giriş: 100-240V
50-60Hz, 1.3A
Çıkış: 20V
, 2A
Boyut ve ağırlık:
22 – Türkçe
63/ 4"H x 12 1/ 16"W x 4 1/ 16"D (17.5 cm x 30.7 cm x 10.3 cm)
4.67 lb (2.4 kg)
KORUMA VE BAKIM
Türkçe – 23
©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM352050 Rev.00

Benzer belgeler