Untitled - Arma Kontrol

Transkript

Untitled - Arma Kontrol
M A N TA R
B
A
R
A N T İ - R A M
İ
Y
E
R
B O L L A R D
Darbeye ve hava koşullarına dayanıklı Arma Hidrolik Mantar Bariyerler, ileri teknolojisiyle Avrupa normu 304 Kalite Paslanmaz borulardan
üretilmektedir. Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da istenen güvenlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Elektronik
özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her tür kart okuyucu, uzaktan kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik plaka
tanıma sistemi veya basit bir kontrol düğmesiyle dahi, herhangi bir giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra sisteme; manyetik
loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar veya kırmızı/yeşil trafik ışığı gibi emniyet aksesuarları kolayca entegre edilebilir. Dilenirse belli bir
bölgedeki, hatta bütün bir şehirdeki mantar bariyerler, bir kontrol merkezine bağlanarak tek bir dokunuşla uzaktan açılıp kapatılabilirler.
Arma Hydraulic Bollards resistant to impacts and weather conditions are manufactured from European norm 304 Quality Stainless pipes with advanced
technology. The diameter and height of the bollards vary according to the area
requirements or desired safety level. The electronic characteristics enable the lowering/raising to be controlled by any entry control system including
all types of card readers, remote control, biometric readers recognizing fingerprints, automatic plate recognition system or even a simple control button.
Whatsmore, the safety accessories like magnetic loop detectors, photocells, flashing lights or red/green traffic lights might be easily integrated into the
system.
B L O K
B
A
R O A D
R
İ
Y
E
R
B L O C K E R
Blok Bariyer, her türlü araçlı saldırıya karşı, askeri tesisler, devlet binaları, elçilikler, üretim tesisleri, petrol rafinerileri, oteller, havaalanları ve stadyum
gibi giriş-çıkışın kontrollü ve güvenli yapılması gereken alanlarda en yaygın kullanılan sistemdir. Sistem sadece araç çarpmalarına dayanıklı bir kasa
olarak tasarlanmamış aynı zamanda sistemle ilgili tüm aksamlar da gerçekleşebilecek saldırılara karşı güçlendirilmiştir. Hidrolik çalışma sistemi
sayesinde Arma Blocker Sistemi en yoğun yerlerde bile kesintisiz çalışmaktadır. Bu sistem, Mantar Bariyer ve diğer bariyerler ile senkronize edilerek
olası saldırılarda savunmayı en üst düzeyde tutarak, araçların güvenli bir şekilde bölgeye girişini sağlamaktadır.
Road blocker is the most commonly-used system in the areas like military facilities, government buildings, embassies, production facilities, oil refineries,
hotels, airports and stadiums where the entries-exits must be made in a controlled and safe manner against any vehicle attacks.The system’s case is
designed as resistant to hits by vehicles , and all relevant components of the systems are strengthened against any attacks. Arms Blocker System
works interruptedly even at the highest-density places thanks to the hydraulic operation system. This system is synchronized with the rising bollard and
other safety systems, and keeps the defense at the maximum level in case of possible attacks, and thus ensures the secure entrance of the vehicles
into relevant areas.
K O L L U
B
A
A R M
R
İ
Y
E
R
B A R R I E R
Arma Kollu Bariyerler estetik görünümü, hava şartlarından etkilenmeyen paslanmaz çelik dış kabini ve güçlü motoru ile uluslararası standarda ve
kaliteye sahiptir. Bariyerlerin üzerindeki fotoseller sayesinde araç geçişi tespit edilip araç geçene kadar bariyer kolunun indirilmesi önlenir. Böylece
olası kazalar önlenmiş olur. Çalışma hızı da kullanıcının ihtiyacına yönelik ayarlanabilir. Bariyer istenirse uzaktan kumanda, manuel buton, kart okuyucu
gibi alternatif aksesuarlarla kumanda edilebilir, giriş genişliğine bağlı olarak farklı kol uzunlukları kullanılabilir.
Arms Arm Barriers are of international standard and quality thanks to their aesthetical appearance, stainless steel outer case not affected by the
weather conditions and the powerful engine. The photocells on the barriers prevent the lowering of the barrier arm from the detection until the
completion of the vehicle passage. Thus, the possible accidents are prevented . The operating speed can be adjusted according to the need of the user.
The barriers might be controlled with alternate accessories like remote control, manual button, and card reader upon request, and different arm lengths
can be used based on the width of the entrance.
Y
T
R
E
U
O
A
R
Z
A
D
T
Ğ
R
A
I
P
Otopark, alışveriş merkezleri, siteler, tek yönlü yollar vb. alanlarda ulaşımın tek yönde yapılmasını sağlayıp, ters yönden geçişi engellemek için
kullanılır. İstenildiğinde pasif hale getirilebilir. Mevcut geçiş düzenine aykırı hareket eden araçlar, manuel yer tuzakları, birbirinden bağımsız bıçakları
sayesinde engellenip, herhangi bir suikast girişiminde lastik hasarına neden olmaktadır. Bıçaklar 7 cm olup, müşteri taleplerine göre özel ölçülerde
üretim yapılabilmektedir. Bıçaklarda çarpmayla ortaya çıkan ses şiddeti, özel kauçuklarla azaltılmıştır. Dış etkenlere karşı dayanıklılığını arttırmak için
epoksi boya veya elektrostatik toz boya boyanmaktadırlar. Otomatik yer tuzağı sisteminde elektrik kesintisi halinde üründen %100 verim alabilmek
için manuel kol aparatı geliştirilmiştir.
Arms Road Trap creates a fast and safe transit environment by ensuring one-way traffic in vehicle entry-exit points of car parks, shopping centers,
building complexes and similar areas. The purpose of this system is to prevent the passage of vehicles in opposite direction. This feature can be disabled
when required. The vehicles acting contrary to the existing passage order are blocked by means of independent blades of Arma Automatic Road Trap
and thus, any assassination attempt can be prevented thanks to the damage give to the tires. The height of the blades is 7 cm but is possible to make
production in special sizes depending on customer’s demand. The level of the noise arising from impact to these blades has been reduced with special
rubber. Epoxy paint or electrostatic powder coat resistant to the external factor is used as the paint of the product due to our quality understanding.
Furthermore, manual arm apparatus has been developed in order to be able to get 100% efficiency from the product in case of any power outage in
Automatic Road Trap System.
O T O PA R K
K
O
N
T
R
O
L
S İ S T E M L E R İ
PA R K I N G C O N T R O L S Y S T E M S
Arma Kontrol Sistemleri güvenlik bariyerleri üretiminin yanında, Otopark Otomasyon Sistemlerinin üretimini de yapmaktadır. Uzman kadrosu ile
Otopark Sistemlerinde 15 yıllık deneyime sahip olan Arma Kontrol, kullandığı ileri teknoloji ile otomatik ücretlendirme yaparak %100 net oranla,
otopark alanınızdan kar etmenizi sağlar
Arma Control, the only professional manufacturer and implementer of Turkey in the field of Parking Automation Systems, has a sense of quality which
gives the priority to your satisfaction. We will be happy to be your solution partner with our young and dynamic staff and with our home production
Parking Systems, in which we take great pride.
P L A K A
TA N I M A S İ S T E M İ
LICENCE PLATE RECOGNITION SYSTEM
Özellikle sitelerde ya da plazalarda, sadece belirli araçlara açık olan bölgelerde ya da yoğun yabancı araçların giriş-çıkış yaptığı alanlarda abonelerin
kolaylıkla tanınmasına olanak sağlayan Arma Plaka Tanıma Sistemi ile giriş çıkışlar hem teknolojik, hem hızlı, hem de son derece güvenilir.
•Day-Night able to work under all conditions
•Works in integration with the Ticket Machine and writes the licence numbers of the vehicles on the ticket automatically
•Licence plate recognition of the vehicles going at 180km/s
•Correct recognition by 95%
•Recognition of world plates including lactic characters
TURNİKE
S İ S T E M L E R İ
T U R N S T I L E
SYS T E M S
Arma turnike sistemleri kalabalık grupları karşılayabilmesi için tasarlanmıştır. Üzerine personel giriş ve çıkışlarını kontrol etmek amaçlı sistemler
entegre edilebilir (Manyetik,biometrik vb.). Tüm Arma Turnike (Logic Tripod Turnstile) modelleri elektromekanik motoru sayesinde tek yada çift yönlü
olarak kullanılır. Yön seçimi son kullanıcılar tarafından kolayca kontrol edilebilir. Geçiş yapan kişiden hassas algılayıcılar sayesinde tripod kollarının
pozisyonu, hareketi ve yönü hakkında bilgi alınabilir. Tüm mekanik aksam ve elektromekanik kontrol sistemleri yüzde yüz yerlidir. Dahili ve harici
mekanlarda kullanılabilen Arma serisi turnikeler paslanmaz çelik veya geniş renk yelpazemizden size uygun bir renk ile elektrostatik toz boyalı olarak
üretilir. Bağımsız olarak uzaktan geçiş izni verilebilir veya kaldırılabilir.
Arma turnstile systems are designed to cater to crowded groups. Various units with the purpose of tracking entrance-exit of the staff may be integrated
upon it (Magnetic biometric etc.) All Arma turnstile (Logic Tripod Turnstile) models can be used one-way or two-way thanks to its electromechanical
engine. The direction can easily be controlled by users. Independently of the passer, the passage may be enabled or blocked off remotely.
KİŞİSEL
PA R K S İ S T E M L E R İ
P A R K I N G
L O C K
Otopark direkleri, elektriğe ihtiyaç duymadan manuel olarak çalışan, izinsiz park etmeleri önleyen sistemlerdir. İmalatı firmamız tarafından yapılan özel
istekler dahilinde üretilip, tekli çıkan, tekli yatar ve üçlü gruplar halinde ürünlerimizin satışları yapılmaktadır.En uygun fiyatla kesin çözümdür.
Anti-parking bollards are systems that prevent unallowed parking, operating manually and without a need for electricty. Our products single rising
bollard, single fold-down bollard and triple groups are manufactured by our own company upon special demands. It presents exact solution at the best
price.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFATIONS
Model: AR-2D
Model: AR-2D
Besleme Gerilimi
: 220 Volt / DC
Nominal Voltage
: 220 Volt / DC
Açma Hızı
: 5 Saniye
Movement Time
: 5 Sec.
Açık Yüksekliği
: 420 mm
Open Height
: 420 mm
Kapalı Yüksekliği
: 75 mm
Shut Height
: 75 mm
Kontrol Mesafesi
: 15 m - 20m
Control Distance
: 15 m - 20m
Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 oC - +55 oC
Ambient Ope. Tem.
: -5 oC - +55 oC
Ölçüler: 460x420x75 mm
Sizes: 460x420x75 mm
Ağırlık: 8.2 kg
Weight: 8.2 kg

Benzer belgeler