Görüşme Duyuru

Yorumlar

Transkript

Görüşme Duyuru
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İç Yazışma No
: İY 15017 - 1784369
İç Yazışma Tarihi : 14.07.2015
Sayı : 46897150.511.99
Konu : Firma Görüşmeleri Hakkında Duyuru
Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine
Firma Görüşmeleri Hakkında
DUYURU
Kurumumuz, Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Kayıt Birimince
yürütülen iş ve işlemler için yapılan başvuruların zamanında sonuçlanabilmesi ve sağlıklı
yürütülebilmesi için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt
bildirim sistemine ilişkin tüm başvurular hakkında yüz yüze görüşmelerin Çarşamba günleri
yapılacağı hususunda 26.12.2012 tarih ve 805170 e-takip numaralı yazımız ile duyurulmuştu.
Telefonla görüşmelere yönelik çağrı merkezimiz hafta içi her gün mesai saatleri (09:00-12:30
/ 13:30-18:00) içinde hizmet vermektedir. Telefonla yapılan bilgi taleplerinde ise ticari sır
niteliğindeki bilgiler verilmeyecektir.
15.07.2015 tarihi itibariyle bilgi almak istediğiniz işlemle ilgili olarak;
görüşmelerimiz Çarşamba günleri Kurumumuz M1 katında yer alan görüşme salonunda
09:30-12:00 ve 14:00-17:30 saatleri arasında, randevu ile yapılacak olup, firma yetkilileri,
hizmet birimlerinin yer aldığı kata çıkmayacaktır. Görüşme randevusu talep eden firmaların
öncelikle duyuru ekinde yer alan formu doldurup [email protected] e-posta
adresine göndererek randevu almaları gerekmektedir.
İlgili Birimde yürütülen işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve aksamadan zamanında
sonuçlanabilmesi için yukarıda belirtilen gün ve salon dışında yüz yüze görüşme talebinde
bulunulmaması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Kurum Başkanı
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 218 32 78
Faks: (0312) 218 30 59
Ayrıntılı bilgi için: Ali BOZDOĞAN
Elektronik Ağ: www.titck.gov.tr

Benzer belgeler