için tıklayınız..

Transkript

için tıklayınız..
ULUSLARARASI PAZARLAMA,
DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ
2016
Eğitimlerin Amacı
İçerikler
Eğitmenler
Genel Yaklaşımlar
Referanslar
AMACIMIZ
Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç pazarlar yeni tehditler kadar şüphesiz yeni
fırsatları da beraberinde getirmektedir.
Stratejimiz nedir? Küresel rekabete karşı OEM mi, ODM mi yoksa Marka mı olmalıyız?
200’ü aşan ülke ve ticari – siyasi birlik arasında hangileri bizim pazarımız olabilir?
Ticari itibarımızı ve riskimizi yöneterek mal ve para hareketini nasıl gerçekleştireceğiz?
Yerli ve yabancı finans kaynaklarından teşviklerden yararlanabilir miyiz?
Uluslararası ticaret sözleşmelerini yönetebilir miyiz?
Fuarlardan nasıl verim alabiliriz?
Amacımız Uluslararası pazarlarda etkin olmak veya etkinliğini arttırmak isteyen kurumların
ihtiyaçlarından hareketle trendlere, makro ve mikro düzeydeki Pazar değişkenleri çerçevesinde
stratejik ve operasyonel süreçler geliştirmektir.

Uluslararası pazarların algılanması,

Ülke gerçeklerinden hareketle demografik, ekonomik, bugünkü değer, gelecek değer
kavramları üzerinden ülke ve segment analizlerinin yapılabilmesi,

Pazara giriş ve yayılma stratejilerinin geliştirilmesi,

Pazarlama planları geliştirilmesi,

Uluslararası pazarlarda müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

Uluslararası pazarlarda riski yönetilmiş kontratların yapılabilmesi,

Uluslararası pazarlarda başarılı müzakere stratejileri geliştirmesi,

Uluslararası Ticaret Kuralları ve özelde Türkiye Dış Ticaret mevzuatına hâkimiyetin
sağlanması,

İhracat – İthalat iş akışının doğru ve güveli yapılması,

Akreditif riskinin yönetilmesi,

Dış Ticaret işlemlerinde doğru banka ve aracılarla çalışılması,

Nakliye, depo, gümrük, finans maliyetlerimizin kontrol altında tutulması,

Uluslararası ticarette yerli ve yabancı kaynakların kullanılabilmesi,

Tevsiklerden yararlanılabilmesi,

Uluslararası sözleşmelerin yönetilebilmesi, alternatif ihtilat çözüm yollarının bulunması,

Fuarlardan verimli sonuçlar alınmasının
hedeflendiği seminer ve sertifika programlarımız ekte incelemelerinize sunulmuştur.
ANA SAYFA
Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret ve Operasyonu
Seminer ve Sertifika Programları, Kurumsal Eğitimlerinden Bazıları
Uluslararası Ticaret Kuralları ve Türkiye Uygulamaları ( Temel Seviye )
Uluslararası Ödeme Şekillerinin Riskleri ve Maliyetleri Açısından Analizi
Uluslararası Teslim Şekillerinin Riskleri ve Maliyetleri Açısından Analizi (Incoterms 2010)
Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri
Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları ( İleri Düzey )
UCP 600 ve ICC 681 Akreditif Kuralları İle Gelen Değişiklikler
Stand-By Akreditifler ve Harici Garantiler
Temel Dış Ticaret Mevzuatı
İthalatçı Olma Rehberi ( İthalat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri )
İhracatçı Olma Rehberi ( İhracat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri )
Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İhracatta KDV İstisnası ve İade İşlemleri
Deniz Taşımacılığı
Dış Ticarette Sigorta, Eximbank ve Teşvikler
Dış Ticaretin Operasyonunda Maliyet Yönetimi
İhracattan Uluslararası Pazarlamaya Geçiş
Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri
İhracatta Müşteri Bulma, Hedef Pazarların Seçimi ve Pazar Geliştirme
İhracatta Teklif Hazırlama, Fiyatlandırma, Maliyet ve Risk Yönetimi
İhracatta Stratejik Yaklaşım, Risk ve Proje Yönetimi
İhracatta İstatistiksel Verileri Yorumlama ve Pazara Giriş Stratejileri
İhracat Sürecinde Etkin İletişim ve Müzakere Teknikleri
Ulusların Kültürü ve İş Yapma Biçimleri
İthalatta Ürün Bulma ve Pazar Araştırma Teknikleri
Uluslararası Pazarlarda Bölgesel Farklılıklar ve Türkiye Açılımı
Dış Ticarete Yönelik E-Ticaret
Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi
İthalatın Finansmanı
Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Risk Yönetimi
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Programı
Akreditif Uzmanlığı Programı
Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama Stratejileri Uzmanlık Programı
Dış Ticarette Muhasebe ve Finans Uygulamaları Uzmanlık Programı
İş İngilizcesi Gerekleri ve Workshop Programı
“Küresel Ticaret Stratejileri” Atölye Çalışmaları
• Küreselleşme ve Sonrası Rekabet Yönetimi Atölyesi
• Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Atölyesi
 “Dış Ticaret Operasyonları” Atölye Çalışmaları
• Küresel Pazar Araştırmaları, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma Atölyesi
• Küresel Markalaşma, Marka Olma ve Marka Yönetimi Atölyesi
• Küresel Ticarette Satınaldıran Satış Teknikleri Atölyesi
• Küresel Ticarette Ödeme Şekilleri ve Finansal Risk Yönetimi Atölyesi
• Uluslararası Fuarlara Etkin Katılım (Ziyaretçi/Katılımcı) Atölyesi
• Dış Ticaret Konusunda Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler (Mevzuat) Atölyesi
• Dış Ticarette Belge Yönetimi Atölyesi
• Dış Ticarette Operasyon Maliyetlerinin Yönetimi Atölyesi
• Küresel Ticarette Sözleşme Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Yönetimi Atölyesi
• Küresel Ticarete Yönelik e-Ticaret Faaliyetleri Atölyesi
• Dış Ticarette Operasyon Maliyeti Atölyesi



































ANA SAYFA
Uluslararası Ticaret Kuralları ve Türkiye Uygulamaları
( Temel Seviye )

Temel Olarak Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticarette Sözleşmeler

Uluslararası Teslim Şekilleri INCOTERMS

Uluslararası Ödeme Şekilleri

Vesaik Mukabili Ödeme C.A.D.

Mal Mukabili Ödeme

Peşin Ödeme

Akreditif, Çeşitleri, Rezervler
C.A.G.

Rezervler

Uluslararası Mali ve Ticari Evraklar


Teminat Mektupları

Poliçeler

Fatura

Konşimento

Sigorta
Kısaca Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalar

İhracat Mevzuatı

İthalat Mevzuatı

Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı

Kambiyo Mevzuatı

Gümrük Mevzuatı
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Ödeme Şekillerinin
Riskleri ve Maliyetleri Açısından Analizi

Ödeme Şekilleri: ICC Broşürleri kapsamında kısaca tanımı. Dış ticaretin temelini oluşturan
Milletlerarası Ticaret Odasının uluslararası ödeme şekillerine koyduğu kurallara genel bakış.

Şeytan Üçgeni: Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli İlişkilerinin taraflarca masraf ve
riskler açısından nasıl değerlendirmeleri gerektiği ve bunları sözleşmelerdeki önemi.

Akreditif ve Çeşitleri: Rezerv Konusunun UCP 600 ve ISBP 745’e göre incelenmesi
(İhracatçı ve İthalatçı Açısından Risk ve Maliyet değerlendirmesi ve dikkat edilmesi gereken
önemli konular.)

Stand-by L/C: ABD, AB ve Uzak doğuda yoğun kullanılan farklı özelliği olan bu çeşit
akreditifin kurallarının ve uygulama esaslarının Uluslararası Uygulama kitabı olan ISB-98 ve
UCP 600 doğrultusunda masraf ve riskler doğrultusunda ithalatçı ve ihracatçı açısından
incelenmesi.

Vesaik Mukabili Ödeme: URC 522 nin vesaik mukabili bir ödemede ithalatçı ve ihracatçı
açısından önemi ve dikkat edilmesi gereken önemli konuların incelenmesi.

Mal Mukabili Ödeme şeklinin ihracatçı tarafından risklerin en aza indirmenin çözüm yolları

Peşin Ödeme riskleri, dikkat edilmesi gereken konular, ithalatçı açısından yapılması
gerekenler.

Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Harici Garantiler, Kontrgarantilerin
riskleri ve maliyetinin incelenmesi. URDG 758’in yorumu ve uygulama esasları.

Konular ile ilgili uygulama: Yaşanmış olaylar üzerinden yorumlar, sorular ve sorunlar,
çözüm yolları.
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Teslim Şekillerinin ( INCOTERMS 2010 ) Riskleri ve
Maliyetleri Açısından Analizi

ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması

INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları

Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı/Satıcı ve Alıcı Sorumlulukları Açısından Analizi )

Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi


Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi

Sigorta Çeşitleri ve teminat türleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı, Tam Ziya ve
Institute Cargo Clause’larının kapsamı )
Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz



İç Nakliye, Navlun, Yükleme-Boşaltma Giderleri, Sertifikalama ve Gözetim Giderleri,
Gümrükleme, Mevzuat, Sigorta, Elleçleme, Depolama, Gümrük Vergisi
Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları

Dokümantasyon Hataları

Doğru Nakliyeci Seçimi Kriterleri

Parsiyel Taşımacılıkta Hacim – Yük dengesi ve Lademetre Hesabı
Uygulama
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri

Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Ticareti Düzenleyen Kurumlar

Genel Olarak Dış Ticaret Mevzuatında Belgeler

Faturalar
•
•

Packing List
Weight List
Shipment List
Weight Report
Cargo Plan
Stowage Plan
Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
Taşıma Belgeleri
•
•
•
•
•
•

Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
Yükleme Listeleri
•
•
•
•
•
•
•

Proforma Invoice / Türkçe Fatura / Commercial Invoice/Consular Invoice
Bill of Lading
Diğer Taşıma Belgeleri
Hazırlık Mektubu(Notice of Readiness)
Zaman Çizelgesi (Statement of Facts)
Cargo Manifest
Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
Dolaşım Belgeleri ve Menşei Şehadetnamesi
•
•
•
•
•
•
ATR
EUR-1
FORM-A
Menşei Şehadetnamesi (Certificate of Origin)
Diğer Belgeler
Örnek Evrak İncelenmesi

Ön İzin Belgeleri

Sigorta Poliçeleri

Sigorta Sertifikası

Konşimento Talimatı

Navlun Faturası

Analiz Raporu

CE Belgesi

Gözetim Belgesi
•
•
•
•
•
Draft Survey Report
Certificate of Quality
Sampling Survey Report
Tally Survey Report
Preshipment Inspection
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificate of Conformity
Hose Test
Watertightness Report
Holds Inspection Report
Visual Inspection Report
Sealing Survey Report
Weighyard Inspection Survey
Certificate of Conformity
Ekspertiz Raporu
•
Eşyanın Tamir Amacı İle Geçici Olarak İhracatı İçin İstenen Ekspertiz Raporu
•
Serbest Dolaşıma Girmiş İthal Edilmiş Eşyaların Mahrece İade İşlemleri İçin
Düzenlenen Ekspertiz Raporu
•
Mücbir Sebep (Force Majeure) İlanı İçin Düzenlenen Ekspertiz Raporu
•
Bazı Eşyaların İhraç Edilebilmesi İçin Düzenlenen Ekspertiz Raporları

Gümrük Beyannameleri

MSDS, IMO Form

ISPM-15 Sertifikası

Helal Belgesi

Koşer Belgesi

Ata Karnesi

Letter of Indemnity (LOI)

Shipping Quarantee

Tır Karnesi ve Triptik Karnesi

Akreditif kapsamında düzenlenen diğer evraklar
•
Lehtar Deklarasyonları (Beneficiary’s Declaration/ Certificate)
•
Amir Deklarasyonu (Applicant’s Declaration/Certificate)

Katalog ve Broşürler

Örnek Evrakların Analizi ve Atölye Çalışması
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları ( İleri Düzey )

Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi

Akreditifi Oluşturan Taraflar
•



Amir / Lehdar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira
Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası
Taraflara Göre Akreditif İlişkisi
•
Alıcı ve Satıcı
•
Alıcı ve Akreditif
•
Satıcı ve Akreditif
•
Alıcı ve Bankası
•
Satıcı ve Bankası
•
Alıcının Bankası ve Görevlendirdiği Banka
•
Alıcının Bankası ve Teyit verdiği Banka
•
Satıcı ve Kendine Akreditifi Bildiren Banka
•
Satıcı ve Amir Banka Tarafından Kendine Görev Bildiren Banka
•
Satıcı ve Kendine Teyit Veren Banka
•
Alıcının Bankası ve Satıcının Bankası
•
Akreditifi Açan Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi
•
Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi
Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı
•
Belgesiz Akreditif (Clean LC)
•
Ticari Akreditif
•
Teminat Akreditifi
•
Dönülebilir Akreditif
•
Dönülemez Akreditif
•
Teyitsiz Akreditif
•
Teyitli Akreditif
•
Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif (Ever Green)
•
Rotatif Akreditif
•
Devredilebilir Akreditif
•
Karşılıklı Akreditif
Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı
•
Görüldüğünde Ödemeli
•
Vadeli Akreditif
•
Kabul Akreditifi
•
İştira Akreditifi
•
Peşin Ödemeli Akreditif (Red cluase LC)
•
Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif (Green clause LC)
•
Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslararası Kısaltmaların Yorumu

Operative ve inoperative akreditif neyi ifade eder

Teminat Akreditifi

•
Standby (L/C)’nin ISP.98.Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif
•
Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark
Akreditif İşlem Süreci - UYGULAMALA
•
Akreditif Açma Teklif Mektubunun İncelemesi ve İthalatçı Tarafından Nasıl
Düzenleneceği, Nelere Dikkat Edilmesi Gerektiğinin Uygulamalı Anlatımı
•
SWIFT MT 700 Mesajının İncelenmesi, Orijinal SWIFT Mesajı Üzerinden Uygulamalı
Örnekler ve Yorumu
•
UCP600’e Göre Akreditif Yorumu ve Uygulamalı Çalışma
•
Akreditif UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmalarının Uygulamalı Anlatımı
•
Akreditif Tahtında Düzenlenecek Belgelerin ISBP 745 Broşürüne Göre Düzenlenme
Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•
Örnek Akreditiflerin MT 700 Mesajları Üzerinde Yorumları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
UCP 600 ve ISBP 681 Akreditif Kuralları ile Gelen Değişiklikler



UCP 600 deki Yenilikler
•
39 Maddenin Genel Tanıtımı
•
Tanımlar Md. (Md.2 ) / Yeni Madde
•
Yorumlar Md.(Md.3) / Yeni Madde
•
Orijinal Evraklar Md.(Md.17) / Sigorta Belgesi Kapsamı ve Tutarı (UCP 500 Deki 34, 35, 36
Maddeler Birleştirilerek) Yorumlarıyla Birlikte UCP 600’ün Md.28 Yeniden Oluşturmuştur
UCP 600’deki Değişiklikler
•
Bankaların Görevlerinin Belirlenmesi
•
Kelimelerin Yorumu
•
Sevk Evraklarının Düzenleme ve İnceleme Esasının Bu Broşürle Birlikte ISBP-745 Broşür
Çerçevesi
•
Banka Günlerinin Hesaplanmasındaki Yapılan Değişiklik
•
Ödeme Gününün, Kabul ve/ veya Belirlenmesindeki Esaslar
•
Rezerv Konusunda Dikkat Edilecek Konular, İtiraz Şekilleri, Rezerv Koyma, Rezerv Bildirimi
(Notice of Refusal)
•
Vesaik İbraz Süresiyle Akreditif Vadesinin Uzatma İlişkileri
•
Belgeler Üzerindeki Firma İsmi Adresi Mal Tanımıyla İlgili Bilgilerin Nasıl Belirtileceğine Dair
Esaslar
•
Tüm Taşıma Beldelerini Nasıl Düzenleneceği ve Düzenleme Tarihlerinin Nasıl Belirleneceğine
Dair Esaslar
•
Belgelerin Orijinallik Özeliğinin Tespiti ve Kabulü
•
Sigorta Belgesinin Esasları
•
Aktarma ve Kısmi Sevkiyat Yorumu
•
Devredilebilir Akreditifin UCP 600e Göre Değiştirilmiş Hali
•
Belgeler Üzerinde İmzaların Kimler Tarafından Atılacağı ve Bu İmzaların Kabul Esası
UCP 600 ve ICC 681 Yorumları
•
ICC 745 Broşürün Yayınlanma Sebepleri
•
ICC 745 Broşür ve Genel Prensipleri
•
UCP 600'de Atıfta Bulunulan Bilgilerin ICC 745'de Yorumu
•
UCP 600'ün Taşıma Belgelerine Uygulanacak Kurallarının hangi belgelere uygulanmayacağı
•
UCP 600'de Tanımlanamayan İfadelerin ICC 745 İle Açıklaması
•

Belgeleri Düzenleyen Taraf / Dil/ Matematiksel Hesaplama/ Eklerin Yorumu/ Orijinaller,
Kopyalar/ Poliçelerin Hesaplanması/ Sevk Sureti/Akreditiflerde Belirtilmesi Alışılagelmiş
İbareler
Diğer Sevk ve Evrakların ICC 745’e Göre Yorumu
•
Ticari Faturayla İlgili 745 Yorumu
•
Taşıma Belgelerinin Düzenlenme Esasları
•
Taşıma Belgelerinde Ek Koşullar
•
Sigorta Poliçelerinin Düzenlenme Esasları
•
Menşei Şahadetnamesi Temel Şartları, Düzenlenmeleri, İçerikleri

Örnek Çalışma Akreditif Açma Teklif Mektubu Üzerinde Bir Örnek Olayın İthalatçı Tarafından
Analizi / Örnek UCP 600’e Göre Açılmış Akreditif SWIFT Mesajının Tanıtımı ve Yorumu

ISBP 681 ve ISBP 745 Arasındaki Farklar ve ISBP 745’in Getirdiği Yenilikler
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Stand-By Akreditifler ve Harici Garantiler
Uluslararası Mevzuat UCP 590 ( ISP 98 ) ve URDG 758 Yorumu
Uygulama Esasları

ISP 98 Stand By L/C Broşür Kurallarından
•
Genel Hükümler (Kapsam, Uygulama Alanları, Tanımlar ve Bu Kuralların Yorumu ISP
98’in Genel Prensipleri )
•
Yükümlülükler
•
Uygun İbraz, İbrazı Oluşturan Eylemler
•
İnceleme, Uygunluğun Saptanması, Şartların Oluşumu Ve Şartların İncelenmesi
•
Bildirim, Ret ve Belgelerin Ne Yapılacağı
•
Devir Temlik ve Yasaya Göre Devir
•
Stand-By L/C’nin İptali, Ne Zaman İptal Edilebilir, Açanın İptal Kararıyla İlgili
Eylemleri
•
Rambursmana Hak Kazanma
•
Stand-By L/C’ de Sürelerin Hesaplanması Vadenin Son Bulması
•
Stand-By L/C’ de Sendikasyon, Katılım
•
Dosyalar Üzerine Uygulama ve Örnek
Uluslararası Talep Garantileri /Teminat Mektupları URDG 758 Broşür Yorumu ve
Kuralları

•
Yeni ICC’ nin Talep Garantileri Yeknesak Kuralları Nedir? Uygulama Alanları Nasıl ve
Kimlerce Belirlenir?
•
Lehdar, Amir ,Garantör, Kontrgarantörün Tanımları ve Görevleri Nelerdir?
•
Kuralların Kapsamı ve Uygulanması
•
Tanımlar, Genel Hükümler
•
Tarafların Yükümlülükleri ve Sorumlulukları
•
Ödeme Talepleri ve Taleplerin Karşılanması
•
Vade Sonu İle İlgili Genel Hükümler
•
Uygulanacak Kanunlar ve Yargı Yeri
•
Dosyalar Üzerinden Uygulama ve Örnekler
Önerilen Eğitim Süresi : 1 Gün
ANA SAYFA
Temel Dış Ticaret Mevzuatı

Mevzuat Nedir?

Uluslararası Ticarette Kullanılan Türk Mevzuatı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
Tarife Mevzuatı
Tebliğler
Genelgeler
İthalat Mevzuatı
İhracat Mevzuatı
Geçici İthalat Mevzuatı
Dış Ticaret Mevzuatı
• İthalat Rejimi Karar ve Tebliğleri
• Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler
•
•
•
•
•
•
•
•
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
İthalatta Korunma Önlemleri
İthalatta Kota ve Tarife Kontrolleri
Kaçakçılık Mevzuatı
Tasfiye Mevzuatı
KDV Kanunu
ÖTV Kanunu
KKDF
® Sık Kullanılan Mevzuatlar
•
•
•
•
•
Gümrük Yönetmeliği
İhracat Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun
Kabahatler Kanunu
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
İthalatçı Olma Rehberi
(İthalat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri)
 Uluslararası Ticaret Vizyonu
•
•
•
•
•
Dünya ve Türkiye Ekonomisine, Siyasetine Genel Bakış
Uluslararası Rekabet Koşullarına Uyma Mecburiyeti (Farkın Yönetimi, Maliyet Yönetimi)
Uluslararası Pazar Alternatifleri
Dünya’da Uluslararası Ticareti Düzenleyen Kuruluşlar
Türkiye’de Dış Ticarete Yön Veren Kurumlar (DTM, İGEME, Ticari Ataşelikler, Ticaret ve
Sanayi Odalar, TUIK vs. )
 Uluslararası Ticaretin Genel Kuralları
•
Sözleşmeler / Teslim Şekilleri / Ödeme Şekilleri
 İthalatta Gereken Evraklar
•
•
İhracatçıdan Beklenen Evraklar
İthalatçının Hazırladığı Evraklar
 İthalatta İlişki Yönetimi
•
•
•
•
Satıcı ile İlişkiler
Bankalar ile İlişkiler
Nakliye firması İlişkileri
Gümrükleme Firması İlişkileri
 Mevzuat Yönünden İthalat
•
•
•
•
•
•
GTİP
Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
Diğer Mevzuatlar
DİİB
 Riskler ve Korunma Yolları
•
•
•
•
•
•
•
Ödeme ile İlgili Riskler
Teslim ile İlgili Riskler
Finansman ile İlgili Riskler
Nakliye ile İlgili riskler
Ürün ile İlgili Riskler
Antrepo ile ilgili Riskler
Mevzuat ile ilgili Riskler
 Örnek Olaylar
•
•
İthalatçı Gözüyle Atölye Çalışması
İhracatçı Analizi
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün
ANA SAYFA
İhracatçı Olma Rehberi
(İhracat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri)
 Uluslararası Ticaret Vizyonu
•
•
•
•
Dünya ve Türkiye Ekonomisine, Siyasetine Genel Bakış
Uluslararası Pazarlar
Dünya’da Uluslararası Ticareti Düzenleyen Kuruluşlar
Türkiye’de İhracatı Destekleyen Kurumlar (DTM, İGEME, Ticari Ataşelikler, İhracatçı
Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odalar, TUIK vs. )
 Kurum Olarak İhracata Hazır mıyız?
•
•
•
•
Kurum Kültürü Olarak
Ürün Olarak
Üretim Kapasitesi ve Teknik Olarak
Finansal Olarak
 Uluslararası Ticaretin Genel Kuralları
•
•
•
Sözleşmeler
Teslim Şekilleri
Ödeme Şekilleri
 İhracatta İş ve Evrak Akış Süreçlerinin Analizi
•
•
•
Teslim Şekli Açısından İş Akışı
Ödeme Şekli Açısından İş Akışı
Nakliye Tipine Göre İş Akışı
 İhracatta Kullanılan Evraklar ve Atölye Çalışması
•
•
•
İhracatçının Hazırladığı Evraklar
Diğerleri
Study-Case
 Mevzuat Yönünden İhracat
•
•
•
•
•
Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
İhracat Yönetmeliği
Serbest Bölge Kanunu
Diğer Mevzuatlar
 İhracatta İlişki Yönetimi
•
•
•
•

Alıcı ile İlişkiler
Bankalar ile İlişkiler
Nakliye Firması İlişkileri
Gümrükleme Firması İlişkileri
İhracatta Ambalaj, Etiketleme
•
•
•
•
•
İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi
 İhracatta Taşımacılık, Lojistik
•
•
•
•
Nakliye Türleri
Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi
 İhracatta Riskler ve Korunma Yolları
•
•
•
•
•
•
•
•
Ödeme ile İlgili Riskler
Akreditif ve Rezerv ile ilgili riskler
Vesaik Mukabili Ödeme ile ilgili riskler
Mal Mukabili ile ilgili riskler
Teslim ile İlgili Riskler
Finansman ile İlgili Riskler
Nakliye ile İlgili riskler
Ürün ile İlgili Riskler
 İhracatta Devlet Yardımları
•
•
•
•
Yurt Dışı Fuar Katılımları Desteği
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
Diğerler Yardımlar
DİİB
 Uygulamalar, Örnek Olaylar
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticarete Kambiyo Mevzuatı
ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
•
Amaç, Konu, Yetki Ve Saklı Hükümler Tanımlar
•
Efektif Döviz (Kambiyo)
•
Menkul Kıymetler Kıymetli Eşya Kıymetli Madenler, Yetkili Müesseseler
 Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler
•
Döviz Kurları
 Dış Ticarette Görünmeyen İşlemler
•
Döviz Ödemesini Gerektiren İşlemler
•
Döviz Kazandırıcı İşlemler
 Sermaye Hareketleri
•
Türkiye'ye Gelecek Yabancı Sermaye
•
Türkiye'den Gidecek Yerli Sermaye
•
Kişisel Sermaye Hareketleri
•
Menkul Kıymetler
•
Gayrimenkul Kıymetler
•
Krediler
•
Gayri Nakdi Krediler, Garanti ve Kefaletler
•
Döviz Tevdiat ve Altın Depo Hesapları
 Usul ve Müşterek Hükümler
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
İhracatta KDV İstisnası ve İade İşlemleri

3065 Sayılı KDV Yasasına Genel Bakış

KDV’de Temel Mantık ve İşleyiş

KDV’de İstisna ve İade Çeşitleri

Mal İhracatında KDV İadesi, İstisna ve Terkin Uygulaması

Hizmet İhracatında KDV

Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlarda KDV

İmalatçı Firmaların İhracatçı Firmalara Yaptığı Satışlarda KDV

Kimler İhraç Kayıtlı Fatura Kesebilir

Fason İmalatçının İhraç Kayıtlı Fatura Kesimi

KDV İadesi İçin Vergi Dairesine Müracaat

Vergi Dairesine Sunulacak Belgeler ve Talimat

E-Beyanname

Yeminli Mali Müşavirin KDV İadesindeki Yeri

Firma Muhasebesi Açısından KDV

Genel KDV Tebliği

Tebliğ Doğrultusunda İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi ve Mahsup

Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler

Tebliğ Kapsamında Hangi Borçlar Mahsup Edilir

Tebliğ Doğrultusunda Hangi Borçlar Mahsup Edilmez

Son KDV Tebliği Doğrultusunda Gelen Değişiklikler

Yüklenilen KDV Nedir, Nasıl Hesaplanır.

İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade

KDV İadesi İle İlgili Güncel Oranlar

Örnek Olaylar
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
Deniz Ticareti Uzmanlığı Sertifika Programı

Deniz Ticaretinin Dünya Ticaretindeki Önemi ve Yeri

Deniz Taşımacılığı ve Çeşitleri

Deniz Hukuku

Hat Taşımacılığı ve Çeşitleri

Navlun Komisyoncularının (Freight Forwarder) İş Tanımı ve Hukuki Sorumlulukları

Navlun Komisyoncuları Tarafından Düzenlenen Evraklar Nelerdir ve Bu Evraklar Taşıma
Belgesi Hükmünde midir?

Navlun Komisyoncuları Tarafından Organize Edilen Deniz Taşımalarındaki İş ve İşlem Akışı

Navlun Ve Gemi Kiralama Anlaşmaları (Charter Party)

•
.Sefer Esaslı Navlun Anlaşmaları
•
.Zaman Esaslı Navlun Anlaşmaları
Charter Party Çeşitleri
•
Voyage Charter
•
Space Voyage Charter
•
Time Charter
•
Bare-Boat Charter

Charter Party Anlaşmaları Kapsamında Kiracı (Charterer) Tarafından Üstlenilecek Masraflar

Kiracı ve Alt Kiracı Kavramı

Charter Party Kira Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Deniz Yolu Taşımacılığının Doğurduğu
Ticari Riskler

Akreditif ve UCP 600 Açısından Charter Party Konşimentoların Detaylı Analizi

Charter Party Anlaşması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktaların Örnek Bir Charter
Party Üzerinden İncelenmesi

Gencon Charter Party Anlaşmasının Tanıtımı

Nype Formu

Konçello ve Zaman Sayımı Kavramı

Hazırlık Mektubu ( Notice Of Readiness ) Nedir, Neden Düzenlenir ve Fonksiyonu Nedir?

Hazırlık Mektubu (Notice Of Readiness) Ne Zaman Sunulur?

Before Break Bulking (BBB) Kavramı

SHINC/ SHEX/ SSHIC/ SSHEX/ FHINC/ FHEX Kısaltmaları Neyi İfade Eder?

WIBON/ WIPON/ WIFPON/ WICCON Nedir, Neyi İfade Eder ve Hukuki Arka Planı

Navlun Anlaşmalarında Kullanılan Diğer Kısaltmalar, Açılımları ve Ne Anlama Geldiklerinin
Kapsamlı Açıklaması

Hazırlık Mektubu (Notice Of Readiness)

“Geçerli Hazırlık Mektubu” (Valid Notice Of Readiness) Nedir?

“Remaning On Board Cargo” Ve “Outturn Loss” Kavramlarının Tanımı

Zaman Çizelgesi ( Statement Of Facts ) Nedir, Kimin Tarafından Düzenlenir, Fonksiyonu
Nedir?

Laytime (Astarya) Nedir?

Zaman Sayımı ( Laytime Calculation ) Ne Zaman Başlar ve Nasıl Hesaplanır? Uygulamalı
Örnekle Anlatımı

Demoraj (Sürastarya)ve Despatch Kavramı

Free Despatch Kavramı

“Once On Demurrage Always On Demurrage” Kuralı

Navlun Anlaşmaları Kapsamında Deniz Yolu ile Dökme veya Kırkambar Şekilde Taşınan
ve/veya Taşınacak Eşyanın İhracat ve İthalatında Yükleme ve Tahliye Öncesinde Alıcı ve
Satıcının Üstlendiği Role Göre Takip Etmesi Gereken İş Akışı ve Sefer Planlaması, Kançello
Tayini, Liman Seçimi ve Ataması, Yapılan Alt Anlaşmalar, Koordinasyon ve Gümrük Mevzuatı
Çerçevesinde Yapılması Gereken Diğer İşlemler.

Serbest Dolaşım Rejimine Tabi Tutulan Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde Boşaltılması
Esnasında Oluşan Demoraj Tutarı Malın Gümrük Kıymetine Dâhil Edilir mi? Gümrük Mevzuatı
Açısından Detaylı Analizi

Sefer Esası ile Yapılan Taşımalarda Yüklemeyi ve Tahliyeyi Etkileyen ya da Engelleyen Bir Grev
ya da Lokavt Durumunda Zaman Sayımının Ne Şekilde Olacağının, Taşıtan ve Taşıyan
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Gencon General Strike Clauseların Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

•
Yüklemeden Önce Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması
•
Yükleme Başladıktan Sonra Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması Bunun Tahliyeyi
Engellemesi Veya Etkilemesi
•
Gemi Tahliye Limanına Varmadan Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması Ve Bunun Tahliyeyi
Engellemesi Veya Etkilemesi
•
Tahliye Başladıktan Sonra Grev Veya Lokavtın Ortaya Çıkması
“Customary Quick Despatch” Kavramı

Kira Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Deniz Taşımalarında Force Majeur Kavramının Detaylı
Analizi

Geminin Kançelloya Yetişememesi Durumunda Kiracı(Taşıtan) Charter Partyi Fesh Etme
Hakkına Sahip midir?

Taşıyan Hangi Durumlarda Charter Partyi Tek Taraflı Olarak Fesh Edebilir?

“İyi Ve Güvenli Liman (Good And Safe Port)” Teriminin Neyi İfade Ettiğinin Detaylı Analizi

“Mesafe Navlunu” Nedir?

Charter Party Anlaşmalarda Yer Alan “Both To Blame Collusion” Kuralı Nedir Detaylı Analizi

Ölü Navlun ( Dead Freight ) Nedir?

Dökme Yük Teslimlerinde Ölü Navlun Doğmaması İçin UCP 600 Bülteninin Getirdiği Çözüm
Nedir?

Berth Charter Party ve Port Charter Party Arasındaki Farklar

Denizyolu Taşımacılığında Taşıyanın Yükümlülükleri

Navlun Ve Gemi Kira Anlaşmaları Kapsamında Kiracının Ve Taşıyanın Yük İle İlgili Sorumluluğu

Liner Düzen Neyi İfade Eder

Fios Düzeni Neyi İfade Eder

Liner Hook To Hook Kavramı

Navlun ve Gemi Kira Anlaşmalarında Setevedore Damage Klozu (SDC)

Stevedoreların Yüke Verdiği Hasarlarda Sorumluluk Kime Aittir, Kiracıya mı Yoksa Taşıyana
mı?

Stevedorların Gemiye Verdikleri Hasarlarda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Konşimentolarının Tabi Olduğu Uluslararası Konvansiyonlar
•
Haque Rules
•
Haque/Visby Rules
•
Hamburg Rules
•
Rotterdam Rules

Bu Konvansiyonların Taşıyıcının Sorumluluğu İle İlgili Hükümlerinin Analizi ve Taşıyanın
Sorumluluğu Karinesi ( Prima Facie )

Taşıyan Ve Fiili Taşıyan Arasındaki Fark Ve İlişki

Actual Carrier Ve Contracting Carrier Arasındaki Fark

Taşımaya Konu Olan Eşyanın Hasar Görmesi Durumunda Taşımacıya Hasarın İhbarı için
Belirlenen Süre Sınırları

Seaworthiness ve Cargo Worthiness Kavramları

Deniz Taşıma Sözleşmesi ve Deniz Konşimentosunun Fonksiyonları Açısından Farkları

Deniz Konşimento Çeşitleri

Sea Waybill ve Marine Bill Of Lading Arasındaki Farklar

Ciro Edilebilirlik Ve Malın Mülkiyetini Teslim Etmesi Açısından Deniz Konşimentoları

Akreditifler Kapsamında Yapılan Vesaik Sunumlarında En Fazla Rezerv Konusu Olan Taşıma
Belgelerinin ( Konşimentoların ) UCP 600 Ve ISPB 681’e Göre Kimin Tarafından Ne Şekilde
Düzenleneceği ve En Doğru Şekilde Nasıl İmzalanacağının Örneklerle Detaylı Analizi

ISPB 745 Bülteninin Hükümlerine Göre Konşimento İçeriğinin Rezerv Doğurmayacak Şekilde
Hazırlanması Ve Dikkat Edilecek Hususlar

UCP 600 Bülteninin Konşimentodaki Mal Tanımının Akreditifte Belirtilen Mal Tanımı İle Birebir
Olması Yerine Genel İfadelerle Belirtilmesine İzin Vermesinin Nedeni Nedir?

Denizyolu Taşımacılığında Eşya Boşaltıldıktan Sonra ve Taşıyanın Fiili Hâkimiyetinden Çıktıktan
Sonra Konşimento Ciro Edilebilir mi, Hukuki Açıdan Analizi

Ciro Edilebilir Konşimentolar Kapsamındaki Eşyanın Taşıyan Tarafından Alıcıya Teslimi Nasıl
Gerçekleşir?

Ordino Nedir Kimin Tarafından Hangi Amaçla Düzenlenir?

Deniz Konşimentosunun Malın Mülkiyetini Temsil Etmesi Neyi İfade Eder?

Malın Mülkiyetini Temsil Eden Deniz Konşimentoları Kapsamındaki Eşya, Orijinal Konşimento
Sunulmaksızın Taşıyan Tarafından Alıcıya Teslim Edilebilir mi? Riskler Nelerdir?

Temiz ve Kirli Konşimento Nedir?

UCP 600 Bülteninin Temiz Ve Kirli Konşimento İle İlgili Hükümleri

UCP 600’e Göre Deniz Konşimentolarının Nasıl ve Kimin Tarafından İmzalanacağına Dair
Hükümler

LOI ( Letter Of Indemnity ) Nedir? Kimin Tarafından Hangi Amaçla Düzenlenir?

LOI Hangi Durumlarda Düzenlenir, Örneklerle Analizi

Shipping Guarantee Nedir? Hangi Amaçla Düzenlenir?

Denizyolu İle Yapılan Ticarette En Sık Kullanılan Kısaltmalar ve Terimler

Full Container Load (FCL), Less Container Load (LCL),Emergency Bunker Charge ( EBC ),
Container Imbalance Charge ( CIC ), Bunker Adjustment Factor ( BAF ), Currency Adjustment
Factor ( CAF ), Terminal Handling Charge ( THC ) Masraflarının Konteyner Taşımacılığı
Açısından Tanımı

“Liner in Liner Out” “Liner in/Free Out” “Free in/Liner Out” Nedir? “FOB Stowwed” ve “FOB
Trimmed” Terimleri Neyi İfade Eder ve Bu Terimlerin Kullanılmasının Doğuracağı Ticari Riskler
Nelerdir?

Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlamak Amacı İle Konşimentolara Düştüğü Kayıtlar ve Bu
Konuda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güverte Yükü (Deck Cargo) İle İlgili Olarak Taşıyanın Sorumluluğu

Konteyner Taşımasına Konu Olan Eşya Teslimlerinde Doğru Teslim Şeklinin Tespiti ve
Kullanımı

Bağımsız Gözetim Hizmetinin Uluslararası Ticaret Sözleşmelerinden Doğabilecek İhtilafların
Önlenmesindeki Rolü ve Önemi, Örneklerle Detaylı Analizi

Bağımsız Gözetimin Uluslararası Ticaretteki Önemi

Bağımsız Gözetim Firmalarının Alıcı ve Satıcı Arasında Üstlendiği Rol

Draft Survey Nedir?

Tally Survey Nedir?

Ambar Temizlik Gözetimi ( Cleanliness Of Holds Inspection ) Nedir?

Sampling Survey ( Numune Gözetimi ) Nedir?

Pre-Shipment Inspection ( Yükleme Öncesi Gözetim ) Nedir ve Niçin Yapılır?

Deniz Yolu Taşımacılığına Konu Olan Ticarette Yapılan Diğer Gözetimler

Bağımsız Gözetimin Gümrük Mevzuatındaki Yeri

Bağımsız Gözetim Hizmet Masraflarının Kimin Tarafından Üstlenileceği Ve INCOTERMS’ın Bu
Konudaki Hükümlerinin Yorumu

Bağımsız Gözetim Hizmet Faturalarında KDV İstisnası Var mıdır?

Bağımsız Gözetim Hizmetinin Alınmamasının Doğuracağı Riskler ve Sorunlar

Özet Beyan Nedir? Kimin Tarafından Nereye Sunulur?

Varış Bildiri

Gümrük Kanununda Özet Beyanın Verilmesi İçin Tanımlanmış Süre Sınırları Nedir?

Özet Beyan Eksik Ve Fazlalığı Ne Anlama Gelir? Özet Beyan Eksikliği veya Fazlalığının Tespiti
Durumunda Gümrükçe Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Deniz Nakliye Sigortası

Teminat Türleri
•
Institute Cargo Klozları ve Klozların Kapsadığı ve Tazminata Konu Riskler
• Institute Cargo Clause A
• Institute Cargo Clause B
• Institute Cargo Clause C
•
Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Ne Zaman Sona Ereceği
•
Hiçbir Şekilde Tazminata Konu Olmayan Riskler
•
Yakın Neden (Proximate Cause) Kavramı
•
Genel (Müşterek) Avarya
•
Hususi Avarya
•
P&I Clublar (Protect and Indemnity)
•
Jettison Nedir
•
Franchise ve Deductable Poliçeler
•
UCP 600 Göre Sigorta Poliçeleri İle İlgili Hükümler
•
Yetersiz Paketleme
•
Kırkambar ve Dökme Yüklemelerde İstifleme ve Trim İşleminin Düzgün Yapılmaması Hangi
Durumlarda Yetersiz Paketleme Kapsamına Girer
Önerilen Eğitim Süresi: 4 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticarette Sigorta, Eximbank ve Teşvikler

Sigorta Kavramı ve Dış Ticaretteki Önemi
• Geniş Kapsamlı Sigorta Kavramı ve Kapsamı
• Dar Kapsamlı Sigorta Kavramı ve Kapsamı
• Tam Ziya Sigorta Kavramı
• Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli

Kısaca Türk Eximbank
• Kısa Vadeli İhracat Kredisi
•
Sevk Öncesi İhracat Kredisi
•
Kobi İhracata Hazırlık Kredisi
•
Kısa Vadeli İhracat Kredisi
•
İhracata Hazırlık Kredisi
• Özellikli Krediler
•
Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
•
Özellikli İhracat Kredisi
•
Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
•
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı
• Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamında Kredi
•
Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
•
Turizm Pazarlama Kredisi
•
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
• İslam Kalkınma Bankası Kredisi
• Ülke Kredileri
• İhracat Kredi Sigortası

İhracatta Uygulanan Destekler ve Yardımlar
• Faaliyetlere Yönelik Olanlar
• İşletme Büyüklüğüne Bağlı Olanlar

İhracata İlişkin Özel Teşvikler
• URG Tebliği ve Kapsamındaki Destekler
• Yapılması Gerekenler

KOBİ Destekleri
• KOSGEB Çatısı Altında Kullandırılan Destekler
• Yalnızca İhracat Değil, Uzun Vadeli Düşünülen Destekler

Kalkınma Ajansları Destekleri
• Bölgesel Kalkınma Ajansları
• Uygulama Esasları
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticaret Operasyonunda Maliyet Yönetimi

Dış Ticarette Bütünleşik İş Süreçleri Açısından Maliyetler

Nakliye Maliyeti Yönetimi


•
Teslim Şekillerinin Karşılaştırılması ve Nakliye Açısından Önemi
•
Nakliye Tipi Karşılaştırmaları
•
Kombine Taşımacılık
•
Numune Gönderimi Karşılaştırmaları
Gümrükleme Maliyeti Yönetimi
•
Gümrükçü Seçimi
•
Gümrük Seçimi
•
Gümrükleme Giderleri Planlaması
Depolama Maliyeti Yönetimi
•
Depo Yerinin Seçimi
•
Ara taşıma bakımından karşılaştırılması
•
Depolama Giderleri

Kısaca Finansman Maliyetlerinin Yönetimi

Kısaca Risk Yönetimi Maliyetleri
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
İhracattan Uluslararası Pazarlamaya Geçiş

Kısaca Trendler ve Küresel Rekabet Ortamı

Uluslararası Ticaretin Bugünkü Yapısı
•
Rekabetçi Stratejiler / Farklılaştırma Stratejileri
•
Maliyet Liderliği Stratejisi

Kısaca Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları

Kısaca Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

Uluslararası pazarlama Ve Müşteri ilişkileri Yönetimi(CRM)


•
Pazarlamanın Dayandığı Temeller
•
Pazar Türleri
•
Stratejik Planlama (Pareto Analizleri, Atak Defans Prensipleri)
•
Pazar Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması
•
Pazar Talebinin Tahmini ve Ölçümü
•
Ülke ve Hedef Pazar Seçimi
Küreselleşme Sürecinde Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) ve 4C
•
Değişim ve Müşteri Üstün Süreçler
•
Müşteri Odaklı Olmak / Müşteri Odaklı Değişimi Yönetmek
•
Müşteri İlişkilerinde Fark Yaratmak ( CVA )
•
Beklenti ve Ürün Yönetimi
•
Müşteri Ömür Boyu Yaşam Değeri ve Döngüsü
•
Ürün Pazarlamadan Fayda ve Çözüm Pazarlamaya Workshop
Kısaca E-Ticaret
•
Elektronik İş Dünyası Nedir? Globalizm Yeni Ekonomi ve Teknolojik Gelişmelerle Beraber
Yeni Bir Kavram Olarak Ortaya Çıkan E-Ticaret
•
Yeni Müşteri Profili, Fiyatın Önemi, Maliyeti Azaltan Faktör Olarak E-Ticaret
•
İnternet Pazar yerleri
•
o
B2B / B2C / E-Müzayede, Müşteriden Müşteriye Satış Modelleri
o
Devletten Müşteriye ve İşletmeye E-Ticaret
Elektronik Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri

Trendler ve Değişim Süreci, Müşteride Değişimi ve Beklentiyi Yönetmek
•





4P ( Product, Price, Place, Promotion )
•
4C (Customer Value Added, Cost to Costumer, Convenience, Communication)
•
Beklentileri Yönetmek ve Yönetişim Döngüsü
Pazarlama Yönetimi, Stratejileri ( Doğru Müşterinin Seçimi ) ve 4P
•
İşletmenin Temel Stratejileri Çerçevesinde Pazarlama Stratejileri
•
İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Beklentileri Yönetmek ve Çözüm Üretmek
•
Kim İçin Ne yapıyorsunuz, Kim için ne yapacaksınız(Vizyon)
•
Kim İçin (Ülke, Sektör, Segment, Eski Pazar veya Yeni Pazar
•
Ne Yapacaksınız (Eski Ürün, Sistem, Çözüm veya Yeni Ürün, Sistem, Çözüm)
•
Pazar Talebini Tahmin Edebilme – Ölçebilme Beceri ve Sistemleri
•
Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması
Küreselleşme Surecinde Müşteri İlişkileri Yönetişimi ve 4C ve CRM
•
Değişim ve Risk Yönetimi
•
Hızlı Değişime Çözüm Olarak CRM
•
Beklenti ve Çözüm Yönetimi, Fayda –Çözüm-Ürün, Genişletilmiş Fayda-Çözüm-Ürün
•
Müşteri Omur Boyu Yasam Değeri ve Döngüsü
İlişkisel Pazarlama ( One to One Marketing/Direct Marketing )
•
Database, Segmentasyon,
•
Pareto ve Optimizasyon
•
Birebir Çözüm Üretme ve Tatmin, Memnuniyet
Yeni Küresel Rekabet Stratejileri, “Farkı Yönetmek”
•
Müşteri Odaklı Olmak ve Beklentilerini Yönetmek
•
Üst Gelir Guruplarında Aynı Fiyata Daha Fazla ve Farklı Genişletilmiş Faydayı Almak
•
Müşteri İlişkilerinde Fark Yaratmak ( CVA )
•
Yeni ve Yenilikçi Kültür, Esnek Yapılar
Yeni Küresel Rekabet Stratejileri, “Maliyetleri Yönetmek”
•
Müşteri Değer Zinciri
•
Alt Gelir Guruplarında Somut Faydayı Ucuza Almak
•
Maliyet Yönetimi ve Dünya Maliyet Liderliği Stratejisi
•
Hedef Maliyetleme Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ABC)
•
Yalın Prosedürel Yapılar ve Kurumsal, Hiyerarşik Disiplin
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
İhracatta Müşteri Bulma
Hedef Pazarların Seçimi ve Pazar Geliştirme

Kısaca Dünya Ekonomisi ve Siyasetine, Türkiye Ekonomisi ve Siyasetine Genel Bakış

Uluslararası Rekabet Stratejileri
•
Farkın Yönetimi
•
Maliyet Yönetimi
 Küresel, Ulusal ve Sektörel Riskler
 Firma Olarak Küresel Pazarlama Stratejileri ( Doğru Müşterinin Seçimi )
•
Firmanın Pazarlama Stratejisine Göre Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yapılandırılması (
Amaç / Strateji / Taktik / Politika )
•
Kurum SWOT’u
•
Segmentasyon, Database Oluşturma, Pareto Analizi ve Optimizasyon
 Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

Masa Başı Araştırma

Bilgi Tabanlı Siteler ( DTM, İGEME, TUİK, CIA, Ticari Ataşelikler, Sivil Toplum
Örgütleri _ KOTRA vs. )



E-Ticaret
B2B Siteler
Saha Araştırması
•
Fuarlar
•
1-1 İletişim
 Pazar Fırsatlarının Analizi, Talep Ölçümü ve Satış Tahminleri
•
Pazar Fırsatlarının Analizi
•
Talep Ölçümü ve Satış Tahminleri
 Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma


Pazar Bölümlerinin Değerlendirilmesi

Hedef Pazar Seçimi Stratejileri

Hedef Pazarların Seçimi

Konumlandırma Stratejisi
İhracat Yapabilmek için Mevzuatı Ne Kadar Bilmeliyim?
•
İhracat Mevzuatı
•
Gümrük Mevzuatı
•
GTIP


•
Kambiyo Mevzuatı
•
KDV İadesi
Ürün Bilgileri İhracat Açısından Neden Önemlidir?
•
Üretimin Teknikleri Nelerdir?
•
Kullanılan Hammaddeler Nelerdir?
•
Teknik Detaylar Nelerdir?
•
Sektörlere Göre Teknik Mecburiyetler ( IMO, CAS, MSDS, UN NO, Çözgü Atkı Oranı,
Büklüm Sayısı, Glikoz Miktarı, Süt Yağı, OEM )
•
AB Kriterleri Farklı mıdır?
•
ISPM Mecbur mudur?
İhracatta Riskler
•
•
•
•
Ödeme ile İlgili Riskler
Teslim ile İlgili Riskler
Finansman ile İlgili Riskler
Nakliye, Lojistik ile İlgili Riskler

Dağıtım Kanalı Analizi, Seçimi ve Yapılandırma

Devlet Yardımları ve Teşvikleri
•
•
•
•
•
E-Ticaret Yardımı
Fuar Katılım Yardımı
Yurtdışı Ofis Açma
Marka, Patent, Tescil
Turquality
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
İhracatta Teklif Hazırlama, Fiyatlandırma,
Maliyet ve Risk Yönetimi

İhracatın Önemi ve Dış Ticaretimizdeki Yeri

İhracatta Teklif Hazırlama Süreci


•
Üretim
•
Finansman
•
Pazar Koşulları
İhracatta Fiyatlandırma Yöntemleri ve Önemi
•
Pazarlama Bileşenleri
•
Hedef Maliyetlendirme
•
Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme
•
Maliyet Yönetilebilecek Maddeler
•
Maliyet Unsurları

Uluslararası Teslim Şekilleri ve Maliyet Unsurları

Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Maliyet Unsurları

Lojistik Süreçler ve Maliyet Unsurları
İhracat Maliyet Kalemleri
•
•
•
Üretim giderleri

Sabit Giderler (Yönetim, Pazarlama, Kira vb.)

Değişken Giderler( Malzeme, Enerji, İşçilik , Kalıp, vb. )
Paketleme Giderleri

Özel Ambalaj ( Koli, Palet, Sandık)

Isıl İşlem, Fumigasyon-ISPM 15
İhracat Operasyon Giderleri

Gümrük Müşavirlik Giderleri

Yükleme

DFİF Kesintisi

İhracatçı Birlik Tasdiği
•
Yurtiçi Taşıma
•
Nakliye giderleri ( Teslim Türüne Göre- C ve D Gurubu)
•
Sigorta ( CIF-CIP ve D Gurubu)

Kapsamı ( Dar Teminat, Geniş Teminat )

İlave Klozları ( Savaş, Terör, Radyoaktif Kirlenme vb.)

Taşıt Aracının Türü
•
Gözetim ( İmalat, Paketleme, Yükleme )
•
Varış Gümrüklemesi ( DDP )

Ülke Gümrük Vergisi

Ülke Standardizasyon Maliyetleri ( Kontrol Belgesi, Müsaadeler, Analizler vb.)

Gümrük Müşavirliği Giderleri
•
Tahliye Masrafları ( Free Out, Demoraj, THC, Ardiye, Ordino )
•
Varışta İç Nakliye ( DDU-DDP)
•
Yerinde Montaj, Eğitim
•
Mümessillik Komisyonu
•
Depolama ( Antrepo, Serbest Bölge)
•
Yedek Parça ( Garanti Kapsamında )
•
Garanti Belgesi, Yerel Dilde Katalog Kullanım Kılavuzu
•
Banka Giderleri

Akreditif ( İbraz, Rambusman, Teyit, Amendment, Rezerv )

Teminat Mektupları

Aval Masrafları

Transfer Masrafları
•
Finansman Giderleri
•
Bazı Sürpriz Maliyetler

Mahkeme, tahkim

Rezerv sonucu verilecek ilave tavizler

Reklamasyon

Grevler

Varış Ülkesi Mevzuatı

Kur Farklılıkları

Yanlış GTİP Numarası Tespiti

Hammadde Maliyet Artışları

Dokümantasyon Hataları

Yanlış Talep Tahmini

Hatalı Planlama (MRP1 ve MRP2 )

Maliyet Miktar İlişkisi

Farklı Maliyet ve Satış Dövizleri

Üretici İhracatçı Firmalarda Maliyet

İhracat Firmalarında Maliyet Yönetimi İçin Teşvik

Risk ve Maliyet İlişkisi
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
İhracatta Stratejik Yaklaşım, Risk ve Proje Yönetimi

Risk Nedir?

Süreç Nedir?

Riski Alalım mı? Yönetelim mi?

Dış Ticarette Pazarlama ve Operasyonun Kurumsal Süreçlerde Yeri ve Önemi

İhracat Süreci Temel Adımlarının Tespiti, Bütünsellik Kavramı

Kurumsal SWOT Analizi Yöntemiyle Yönetsel Risk Açıklıklarının Yönetimi

Sektörel SWOT Analizi Yöntemiyle Sektörel Risklerin Tespiti

Risklerden Hareketle Konum Almak ve Hedef Koymak

Hedeflere Uygun Strateji Oluşturmak

Stratejik Açıklıkların Yönetimi İçin Projeler Oluşturmak

Proje Kavramsal Tasarımı ve Gereklilikleri

Proje Başarı ve Başarısızlık Faktörleri

Proje Takımı Oluşturma

Projede Sponsor, Lider, Takım Üyesi, Raportör Kavramları

Proje Toplantı Yönetimi ve Revizyonlar

MS Project Üzerinden Örnek İhracat Projesi Uygulaması

Proje Süreç Kontrolleri için BSC-Balanced Score Card Uygulaması

Risk Yönetimi Açısından Sözleşmeler ve Kurgusal Yaklaşımlar

Örnek İhracat Stratejik Yol Haritası Uygulaması
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
İhracatta İstatistiksel Verilerin Yorumlama
ve Pazara Giriş Stratejileri

İhracatta Bilgi Yönetimi Kavramı (Veri, Bilgi, Enformasyon )

İhracat Bilgi Kaynakları

İhracat Sürecini Etkileyen Dış Çevre

İstatistiksel Verilerin Sınıflandırılması
•
Makro Ekonomik Veriler ( Milli Gelir, Gini Katsayısı, Kamu Borçları )
•
Demografik Veriler ( Nüfus Dağılımı, Eğitim, Şehirleşme )
•
Makro Politikalar

Verileri 3 Boyutlu Olarak İncelemek

Verileri Eş Zamanlı Güncellemek

Verilerin Ulaşılabilirliği Ve Güvenliğini Sağlamak

Verilere Dayanarak Ülke Analizleri Yapmak

Verilere Dayanarak Pazar Potansiyeli Tespit Etmek

Pazar Potansiyelini Kantitatif Hale Dönüştürmek

Raporlama Ve Eylem Planı Oluşturma

İhracatta Konumlanma Stratejisi ( Erken, Yakın Ve Uzak Zafer Alanları )

Pazara Giriş Stratejileri

•
Bayilik
•
Distribütörlük
•
Liason Ofis
Örnek Ürün ve Ülke Üzerinden Sınıf İçi Uygulama
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
İhracat Sürecinde Etkin İletişim ve
Müzakere Teknikleri






Farklı Açılardan Günümüzde Değişen Satış ve Satınalma Kavramları
•
Üründen Müşteri İhtiyaçlarına, Satıştan Satınaldırmaya Geçiş
•
Ürün Kavramından Hizmet ve Fayda Kavramlarına Geçiş
•
Pazar ve Pazar Yönetiminin Önemi
•
Satışta Yeni Paradigma: 3 Boyutlu Satış Yönetimi (Süreç, Beceri, Taktik Üçlemesi)
Kısaca Farklılaşma Aracı Olarak Müşteri Değer Sunumları Oluşturmak
•
Müşteri Değer Sunumu ve Değer Önerisi
•
Değer Üretimi ve Farklılaşmanın Temel Araçları
•
Şirketimizin Değer Sunumlarını Çıkartmak
•
Hedef Müşterilerin Beklentilerinin Rakipler ve Şirketimiz Tarafından Karşılanma
Analizi
•
Şirketimizin Değer Önerilerinin Şirketimize Özel Olma ve Piyasada Yaygınlığına Göre
Değerlendirilmesi
Kısaca İletişim Modeli
•
Algı
•
Sözlü ve Sözsüz İletişim
•
Dinleme
Kısaca Ulusların Kültürleri ve İş Yapma Biçimleri
•
Kültür Nedir? İş Yaşamına Etkileri Nelerdir?
•
Ulusların Kültürleri İş Yaşamını Nasıl Etkiler?
•
İletişimde Kültürel Dil Farklılıklarını Yönetme
Kısaca Müşteri İletişimi Yönetimi
•
Müşteri ve Müşteri Beklentilerini Doğru Kavrama
•
Müşteri ile Doğru İletişim Düzeyle Değer, Değer Yaratma, Değer Zinciri, Değer
Yaratan, Faydalanıcı Kavramları
•
Müşteri Hizmetleri İlkeleri
•
Müşteri İlişkilerinde Katma Değer Yaratma İlkesi
•
Müşteri Adına Maliyet Yönetme İlkesi
•
Müşteri İçin Kolaylık İlkesi
•
Kaliteli İletişim Sürdürülebilir İlişki İlkesi
Uluslararası Pazarlarda Müzakere Gerekliliği

Müzakerede Yer Almak ve Müzakereye Hazırlık Aşaması

İletişimden Müzakereye (Aktif Müzakereci)

•
Ortak Hedefler ve Hedefsel Bütünlük
•
Ortak Değer ve Amaçlar Altında Farklılıklar, Karşıtlık Zenginlikleri
•
“Zıtların Birlikteliği” Kuramı
•
Gündem Sahibinin Müzakere Edeceği Konu İle İlgili Gerekçeleri Oluşturulmuş
Sunumu
•
Aynı Görüştekilerin Gerekçeli Katkıları
•
Aynı Amaç İçin Karşıt Görüşte Olanların Gerekçeli Karşıtlıkları
•
Karşıtlıkların Derinleştirilmesi
•
Sorun ve Gerekçelerin 5 Alt Sorununa İniş
•
Empati ve Bilimsel Tabanda Uzlaşma Alanları Yaratma
•
Uzlaşmanın Konsensüse Çevrilmesi
Müzakere Süreci ve Strateji (Pasif Müzakereci)
•
Tanı Teşhis (Dinle ve Hedef İçin Önerileni Tam Anla Teşhis Etme)
•
Tahmin (Bu Önerinin Bizi Amaca Ne Ölçüde Götüreceğini Veya Nereye Götüreceğini
Doğru Tahmin Etme )
•
Hedef Kıyas (Hedefe Götürüyorsa Yanında Pozisyon Al, Götürmeyecekse Karşıtı
Pozisyon Al
•
Strateji (Bilimsel Tabanda Neden O Tezle Hedefe Gidemeyeceğimizi ve Yine Bilimsel
Tabanda Bizi Mutlaka ve Her Şeye Rağmen Hangi Tezin Hedefe Nasıl Götüreceğini
Yol Haritasını Koyma)
•
Senaryo (Teknik, Taktik, Politik Ayrıntıları 5N 1K Olarak Ayrıntılama)
•
Tezinin Kritik Zayıf Noktalarını Tespit Etme ya da Sadece O Bölümler İçin Alternatif
Senaryo Oluşturma

Süreci Kontrolde Tutmak ve Konsantrasyon

Karşı Müzakerecinin Sürecini ve Stratejisini Kavramak


•
Karşı Müzakereci Düşman mı?
•
Karşı Müzakereci de Aynı Amaç ve Hedef İçin Yol Önermiyor mu?
•
Onun Anayolu Tam Olarak Ne Ve Senaryosunun Ayrıntılarındaki Boşluk Ve
Zayıflıklar Neler?
İlkeli (Principled) Müzakere
•
İnsanları Problemden Ayırmak
•
Pozisyonlar Yerine Çıkarlara Odaklanmak
•
Karşılıklı Çıkarların Korunduğu Yetenekler Keşfetmek
•
Nesnel Ölçütlerin Kullanılması
İkna Etmek ya da Uzlaşmak ( Çatışmadan Uzaklaşmak )
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Ulusların Kültürü ve İş Yapma Biçimleri

Kültür Nedir? İş Yaşamına Etkileri Nelerdir?

Ulusların Kültürleri İş Yaşamını Nasıl Etkiler?

Amerikalıların İş Kültürü

Rusların İş Kültürü

İngilizlerin İş Kültürü

Fransızların İş Kültürü

Almanların İş Kültürü

Japonların İş Kültürü

Hollandalıların İş Kültürü

İtalyanların İş Kültürü

İspanyolların İş Kültürü

Arapların İş Kültürü

Yunanların İş Kültürü

Belçikalıların İş Kültürü

Türklerin İş Kültürü

Çinlilerin İş Kültürü

Öğrendiklerimizin Bize Yararı Nedir? Bu Bilgiler Bize Ne Avantaj Sağlar?
Önerilen Eğitim Süresi : 2 Gün
ANA SAYFA
İthalatta Ürün Bulma ve Pazar Araştırma Teknikleri

Kısaca Dünya Ekonomisi ve Siyasetine, Türkiye Ekonomisi ve Siyasetine Genel Bakış

Tedarik Zinciri Mantalitesi ile Ürün Arama

Ne Arıyorum?
•
•
•


Talep Planlaması
•
Lojistik Planlaması
Üretim Planlaması
Üretimin Teknikleri Nelerdir?
Kullanılan Hammaddeler Nelerdir?
Diğer teknik detaylar nelerdir?
IMO, CAS, MSDS, UN NO, çözgü atkı oranı, büklüm sayısı, glikoz miktarı, süt yağı, OEM
No Nedir?
Mevzuatı Ne Kadar Bilmeliyim?
Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
GTİP
Diğer Mevzuatlar
Riskler ve Korunma Yolları
Ödeme ile İlgili Riskler (L/C, CAD riskleri)
Teslim ile İlgili Riskler
Finansman ile İlgili Riskler
Nakliye ile İlgili riskler
Güncel Pazar ve Ürün Araştırma Teknikleri
•
•
•

Teslim Şekli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ödeme
Teknik Detayları Bilmiyorum!
•
•
•
•
•

Sipariş Miktarı
E-ticaret Hakkında Her şey
Bilgi Tabanlı Siteler
B2B Siteler
Atölye Çalışması
Önerilen Eğitim Süresi : 2 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Pazarlarda Bölgesel Farklılıklar
ve Türkiye Açılımı
TEMA 1_ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri

Krizin Oluşumu ve Değişen Dünya Ölçeği

Türkiye ve Dünya için 2010 sonrası ve 2020’li Yıllar

Dünya Ticaretinin Yeni Boyutu ve Dağılımı

Dünya Ticaret Hacminde Türkiye’nin Yeri ve Önemi

Daralan Pazarlarda Bir Çıkış Yolu Olarak Arap Ülkeleri
•
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik ve Demografik Verilerinin İncelenmesi
•
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Türkiye ile İlintili Olarak SWOT Analizi
•
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Pareto Analizi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ticari Yaklaşımlar ve İş Yapma Kültürü

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile Türkiye Arasında Son Dönem Yapılan Ticari Anlaşmalar

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleriyle Türkiye’nin Ticari Gelişimi

Pazara Giriş Stratejileri

Soru – Cevap
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticarete Yönelik e-Ticaret

Elektronik İş Dünyası Nedir? Dünyada Globalizm, “Yeni Ekonomi” ve Teknolojik Gelişmelerle
Beraber Yeni Bir Kavram Olarak Ortaya Çıkan E-Ticaret

Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İş Dünyasına Etkileri, Yeni Müşteri Profili, Fiyatın Önemi,
Maliyeti Azaltan Faktör Olarak E-Ticaret

Elektronik Ticarette Altyapı Güvenliği ve Elektronik İmza

İnternet Pazar Yerleri

•
B2C
•
B2B
•
E-Müzayede, Müşteriden Müşteriye Satış Modelleri
•
Devletten Müşteriye ve İşletmeye E-Ticaret
E-Ticaret Yöntem ve İlkeleri
•
E-Ticaret İş Planının Hazırlanması
•
Web Sitesinin Hazırlanması
•
Pazar Araştırması ve Pazar Analizi
•
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Elektronik Ticaretin Avantajları

Elektronik Ticaretin Dezavantajları

Türkiye’de Elektronik Ticarete Dair Durum
•
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ile TTNET Proje ve Programları, E-Gümrük, Dış Ticaret
Müsteşarlığı Dahilde İşleme Rejimi Projesi

Sorular ve Web’i Daha Etkin Kullanıma Dair Beyin Fırtınası

Workshop
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi


Uluslararası Ticaretin Finansmanı

İthalat İhracat Öncesi Finansman

Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman

Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman

Dış banka Prefinansmanı

İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim, Amex, Hermes Kredileri)

Dış Finansal Kiralama-Leasing

İhracat İthalat Sonrası Finansman

Banka Kredileri

Uluslararası Factoring

Forfaiting

Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set)

Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimleri
Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

Mala İlişkin Riskler

İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri

Ödemeye İlişkin Riskler

Ticari Risk

Reklamasyon Riski

Politik Risk

Transfer Riski

Mali Risk

Dokümantasyon Riski

Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )

Hedging

Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler
Önerilen Eğitim Süresi: 1 Gün
ANA SAYFA
İthalatın Finansmanı














İthalat Aşamasındaki İthalatçı İçin En Önemli Finansman Çeşitleri Nelerdir?
Dış Ülkelerde Satıcılar Lehine Akreditif Açtırmak İçin İthalatçının Kullandığı Kredi Çeşitleri
Akreditif Kredisi ( Gayri Nakdi Kredi)
Karşılıklı Akreditif Kredisi, Vesaik İbrazından Belli Bir Süre Sonra Ödemeli Vadeli Akreditif
Akreditifin Post-Finansmanı (Post-Financing / Refinancing).
Yurtdışındaki İhracatçı veya İhracat Kredisi, Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı
Kredileri / İthalat Kredileri (Hermes/ERG/SACE/ Vb. Türü ECA Kredileri)
Poliçe Kabullü ve Poliçeye Aval
Aval Kabul Kredileri. Ayni Krediler ve Ayni Krediler Kapsamındaki Kabul Kredili Ödemelerde
Banka Aval Kredisi
Kabul Kredili Akreditif
Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili Ödemelerde de İthalatçıya Kredi Kullanımı
İthalatta Teminat Mektupları / Açık Hesap (Harici Garantiler / Kontrgarantiler)
Leasing Kuruluşlarından Finansman Sağlamak,-Yurt Dışından Ayni ve Nakdi Kredi Temin
Etmek
İthalatçının Teşvik Belgeleri Kapsamında Banka Kredi Kullanımı. (DİİB, Yatırım Teşvik
Belgesi Kapsamı Kullanabileceği Kredi Çeşitleri)
İthalat Finansman Maliyetinin, Kullanılan Kredi Çeşitlerine Göre Uygulamalı Olarak
Hesaplanması, Dikkat Edilesi Gereken Önemli Konular
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Risk Yönetimi

Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

Uluslar Arası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

Viyana Anlaşması (CISG)

Satım Sözleşmesi
•
Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
•
Satım Sözleşmesinin Şekli
•
Satım Sözleşmesinin Unsurları
•
Satım Sözleşmesinin Hükümleri
•
Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları
•
Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları
•
Satım Sözleşmesinde Yarar Ve Hasarın Geçmesi
•
Teslim Kavramı
•
Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

Teslim Şekilleri ve Incoterms Bülteni

Uluslararası Ticari Sözleşme ve Taraflar

Uluslararası Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

Uluslararası Sözleşmede İmza ve Temsil

Uluslararası Sözleşme Ekleri ve Atıflar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

Milletler Arası Ticaret Odasının “Force Majeur ve Harship Clause 2003” Bülteni

Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

Uzlaşma Usulü

Tahkim Usulü

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

Sözleşme Analizleri ve Örnekleme
Önerilen Eğitim Süresi: 2 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı
 Dış Ticaretin / Uluslararası Ticaretin Değişen Yüzü
 Dış Ticarette 2023 Senaryoları
 Dış Ticarette / Uluslararası Ticarette Temel Esaslar

Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar

Uluslararası Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi

Uluslararası Ticarette Küresel, Ulusal ve Sektörel Risklerin Önemi ve Yönetimi

Uluslararası Ticarete Yön Veren Kuruluşlar

Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Önemi

Sözleşme Analizi

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında Önlenmesi
İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Ulusal Mahkemelerde Çözümü

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü

Uyuşmazlıkların Alternatif Yollardan Çözümü (ADR)
 Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları

ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması

Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi )

Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi


Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi

Sigorta Çeşitleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı )
Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz



İç Nakliye, Navlun, Yükleme-Boşaltma Giderleri, Sertifikalama ve Gözetim Giderleri,
Gümrükleme, Mevzuat, Sigorta, Elleçleme, Depolama, Gümrük Vergisi
Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları

Dokümantasyon Hataları

Doğru Nakliyeci Seçimi Kriterleri

Parsiyel Taşımacılıkta Hacim – Yük dengesi ve Lademetre Hesabı
Uygulama
 Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi

ICC Broşürleri Kapsamında Uluslararası Ödeme Şekillerinin Genel Tanımı

ICC’nin Uluslararası Ödeme Şekillerine Koyduğu Kurallara Genel Bakış

Şeytan Üçgeni: Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca
Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi

Vesaik Mukabili Ödeme, İthalatçı, İhracatçı ve Banka Açısından Önemi, Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

Mal Mukabili Ödeme, İhracatçı Tarafından Risklerin Optimize Esilmesi

Peşin Ödeme, Riskleri, Dikkat Edilmesi Gereken Konular, İthalatçı Açısından Risklerin
Optimizasyonu

Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler, Riskleri ve Maliyetinin
İncelenmesi

Uygulama
 Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri

Dış Ticarette Belgelerin Önemi

Proforma Fatura, Çeki Listeleri (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)

Ticari Faturalar

Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)

Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)

Örnek Evrakların İncelenmesi

Uygulamalı Evrak Düzenleme Çalışmaları
 Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı

Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ( Düzenleyen ve Düzenletenin Sorumlulukları )

Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri

CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri

AWB Havayolu Sevk Belgesi

CIM Demiryolu Sevk Belgesi
 Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi

Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem

Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık
Sertifikası, Ordino, Kontrol Belgesi, Kıymet Bildirim Formu vb.)
 Akreditif

Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi

Akreditif Şekilleri

Taahhütten Dönmeye Göre

Kullanım Sahalarına Göre

Ödeme Sorumluluğu Açısından

Ödeme Şekli Açısından

Limit Kullanımı Açısından

Kullanılış şekline Göre

Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC 500 – UCP 600 – UCP
681 Karşılaştırmalı)

Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi ( Amir Açısından Risk Analizi ve Akreditif Açma
Formunun Doldurulması )

Örnek MT 700 Akreditif SWIFT Mesajı İncelenmesi
 Rezerv Çalışmaları


Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler

Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili
Rezerv Çalışmaları _ UCP 600 ve UCP 681’e Göre
Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat

Türkiye’de Dış Ticaretle İlgili Kurumlar, Kurullar ve İşlevleri

İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları


İhracat Mevzuatı, İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları

Mevzuata Göre İhracat Şekilleri

Kayda Bağlı İhracat

Özelliği Olan İhracat

Özelliği Olmayan İhracat

E-Ticaret
İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları

İthalat Mevzuatı, İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları

İthalatta Vergi Boyutu ve KDV Matrahı Hesaplanması

İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı

İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri


Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması
DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri
( 32 Sayılı Karar, 1-M Tebliği ve 8.2.2008 Tarihli Değişikliği ile Yorumu )

İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar

KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar



3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar

KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci
Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik

Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar

A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Antrepo Rejimi

Transit Ticaret Rejimi

Kesin İhracat

Geçici İthalat

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Gümrük Cezaları ve İtirazları

Tasfiye İşlemleri
Serbest Bölgeler ve İthalat – İhracat İşlemleri

Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları

Son Yasal Düzenlemeye Göre Serbest Bölge Kullanımları

Serbest Bölge Ruhsat İşlemleri

Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması

Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma Örnekleri

Tek Tip Gümrük Beyannamesi Analizi ve Doldurma Esasları

İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları

İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları

Gümrük Rejimleri Açısından Beyannamelerin Kullanım Esasları
 Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri

İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza
Eğitim )

Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası
 Dahilde İşleme İzin Belgesi (Genel Tanıtım)

Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi

Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi

Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi

Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri
 Depolama Envanter Yönetimi Ve Dış Ticaret

Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları

Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri

Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler

İthalatta Sipariş
Koordinasyon

Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz
Yönetimi,
Depo-Dış
Ticaret
Servisi
ve
Finansman
Arasındaki
 Ambalaj Etiketleme Ve Dış Ticaret


İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi

Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi, Hazırlama Esasları ve Uygulama Esasları

Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler

Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi
Taşımacılık Lojistik Ve Dış Ticaret

Nakliye Türleri

Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)

Nakliye Araçlarının ( Kamyon, Konteyner vb. ) Seçim Kriterleri
 İhracat - İthalat Uygulamaları

Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak
Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.
Önerilen Eğitim Süresi: 8 Gün
ANA SAYFA
Uluslararası Pazar Araştırması ve
Uluslararası Pazarlama Stratejileri Uzmanlık Programı

Kısaca Trendler ve Bugünkü Dünya Gerçekleri

Uluslararası Ticaretin Yapısı
•
Uluslararası Ticarete Yön Veren Örgütler, Dünya Ticaretinde Birlik Kavramı, Ortak Pazarlar
•
Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Yeri, Önemi
•
Ülke – Dünya Sınıflandırmaları

Küresel, Ulusal ve Sektörel Risklerin Önemi ve Yönetimi

Pazarlama Yönetimi
•
Satış ve Müşteri Odaklı Yaklaşım
•
Pazarlama Anayol Haritası
•
Potansiyel Pazar, Hedef Pazar Kavramları
I. Workshop: Potansiyel Pazar Tespiti ve Pazar Büyüklüğü, Hedef Pazar Seçimi

Pazarlama Bilgi Sistemi
•

Stratejik, Dinamik ve Teknolojik Kaynaklar
Pazar Araştırması
•
Metodolojisi ve Kaynakları
•
Müşterimiz Kim? Segmentasyon, Optimizasyon ( Pareto, Atak Defans Prensibi)

Pazarlama Karması ( 4P )

Pazarlama Stratejileri ve Eylem Planı

Süreklilik ve Sürdürülebilir Büyüme İçin 4C

Rekabet Stratejileri: Farkın Yönetimi ve Maliyet Yönetimi ( Marka, OEM, ODM Olma
Yolculuğuna Karar Verme )

Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM )
•
Örgüt Kültüründe Değişimler ( Yönetişim Döngüsü ve Değer Zinciri Analizi )
•
Müşteri Odaklı Olmak
•
Ürün Odaklılık ve Müşteri Odaklılık Kıyaslaması

Müşteri Satınalma Karar Süreçleri / Etkenleri

Genişletilmiş Ürün - Çözüm Kavramı

Müşteri Yaşam Döngüsü

Bire Bir Pazarlama ( 1to1 Marketing )
II. Workshop: Bire Bir Pazarlama Uygulaması (Genişletilmiş Bir Ürünün İlişkisel Pazarlaması)

İhracat Pazarlaması
•
İhracatta 4P ve Stratejileri
•
İhracatta Temel Adımlar
•
İhracatta Pazara Giriş Stratejileri
•
Pazar Araştırması Türleri ve Kaynakları
•
Hedef Ülke Seçimi ( Erken Zafer, Yakın Zafer, Uzak Zafer Alanları )
•
Uygun Pazar Uygun Ürün Çalışması
•
Demografik ve Ekonomik Verilere Bakış, Analitik Yaklaşımlar
•
Uluslararası Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler
•
Database Oluşturma ve Data Mining
III. Workshop: Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi ve 4P Seçimi

Uluslararası Fuarlar
•
Fuar Araştırma
•
Fuar Öncesi Hazırlıklar
•
Fuar Sırasında Yapılacaklar
•
Fuar Sonrasındaki Yaklaşımlar

Database Oluşturma ve Data Mining

Evrensel Ürün Yaşam Eğrisi

Alternatif Ürün Politikaları

Yeni Ürün, Inovasyon

Marka Yönetimi ( Marka Bilinci, Marka Algılanması, Moda Kavramı )

Bütünleşik Kalite Kapsamında Garantiler, Satış Sonrası Hizmetler

e-Ticaret
•
İşleyiş Sistemi
•
İnternet Pazar Yerleri ( B2B, B2C, C2C )
•
Elektronik İmza
•
İnternette Varolma ve Bulunabilme Kriterleri

Uluslararası Pazarlamada Sözleşme Kültürü ve Hukuksal Boyutu

Uluslararası Pazarlamada Etkin İletişim ( Sözlü ve Yazılı )

Uluslararası Pazarlama ve Müzakere
•
Müzakere Gerekliliği
•
Olası Müzakereci Tipleri ve Bunlarla Baş etme Yöntemleri
•
Müzakere Sürecinde Satış Kapatma
IV. Workshop: Müzakere ve Pazarlık

Uluslararası Ticari Yazışmalar
•
Yazışma Formatları
•
İngilizce Temel Cümle Kalıpları
•
Örnek Yazışmalar ( Stratejik Yaklaşımlar )
V. Workshop: Örnek Olay Üzerinden Ticari Yazışma Çalışması

Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Devlet Teşvikleri
Önerilen Eğitim Süresi: 4 Gün
ANA SAYFA
Akreditif Uzmanlığı Sertifika Eğitimi





Uluslararası Sözleşmeler, Sözleşmelerde Bulunması Gereken Ana Maddeler
INCOTERMS 2010
Ödeme Şekilleri (Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili)
Dış Ticarette İş Akışı
• Temel Dış Ticaret Belgeleri

Dış Ticarette Belgelerin Önemi

Proforma Fatura, Çeki Listeleri (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)

Ticari Faturalar

Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)

Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)

Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi

Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri

CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri

Diğer Sevk Belgeleri _ UCP 681’e Göre İncelenmesi

Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem

Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık
Sertifikası, Ordino Vb.)
•
Kısaca Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması
•
İhracat - İthalat İş Akışları
•
Kısaca Dış Ticarette Lojistik Süreçler
Niçin Akreditif ? İşleyişi ve Taraflara Sağladığı Faydalar
•
Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi
•
Akreditifi Oluşturan Taraflar
•
•
•
Amir / Lehdar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira
Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası
Taraflara Göre Akreditif İlişkisi
•
Alıcı ve Satıcı
•
Alıcı ve Akreditif
•
Satıcı ve Akreditif
•
Alıcı ve Bankası
•
Satıcı ve Bankası
•
Alıcının Bankası ve Görevlendirdiği Banka
•
Alıcının Bankası ve Teyit verdiği Banka
•
Satıcı ve Kendine Akreditifi Bildiren Banka
•
Satıcı ve Amir Banka Tarafından Kendine Görev Bildiren Banka
•
Satıcı ve Kendine Teyit Veren Banka
•
Alıcının Bankası ve Satıcının Bankası
•
Akreditifi Açan Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi
•
Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi
Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı
•
Belgesiz Akreditif
•
Ticari Akreditif
•
Teminat Akreditifi
•
Dönülebilir Akreditif
•
•
Dönülemez Akreditif
•
Teyitsiz Akreditif
•
Teyitli Akreditif
•
Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif
•
Rotatif Akreditif
•
Devredilebilir Akreditif
•
Karşılıklı Akreditif
Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı
•
Görüldüğünde Ödemeli
•
Vadeli Akreditif
•
Kabul Akreditifi
•
İştira Akreditifi
•
Peşin Ödemeli Akreditif
•
Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif
•
Karışık Ödemeli Akreditif
•
Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslararası Kısaltmaların Yorumu
•
Teminat Akreditifi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standby (L/C)’nin ISP.98.Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif
•
Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark
Akreditifte Yer Alanların Yetki Ve Sorumlulukları
Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM)
Doldurulmasında Dikkat Edilecek Konular
Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu
Üzerinden Alanları ve Okuma Yöntemleri
Akreditif İşlemleri, İbraz ve İnceleme Sürecinde Tarafların Sorumlulukları
Akreditif REZERV Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi
Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Finansal ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması
Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf Edilmesi ve Teyitli Akreditifler
Banka Tarafından Verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar
SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb.)
Teminat Mektubunun ve Garanti Mektuplarının Akreditif ile Karşılaştırılması (UCP 600 VE
URGD 758 KARŞILAŞTIRILMASI)
Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler. Standby ile Akreditifin Karşılaştırılması ve
Aralarındaki Fark (ISP-98 İLE UCP-600 ARASINDAKİ FARK)
ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)
UCP 600 İçinde Yer Alan 39 Maddenin Açıklamaları
Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması
Uygulamalar
Soru ve Cevaplar
Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün
ANA SAYFA
Dış Ticarette Muhasebe ve Finans Uygulamaları Uzmanlık Programı

Dış Ticaret ile ilgili Temel Kavramlar
•
Dış Ticaret ile ilgili Kuruluşlar
•
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
•
Peşin Ödeme
•
Mal Mukabili Ödeme
•
Vesaik Mukabili Ödeme
•
Kabul Kredili Ödeme
•
Akreditifli Ödeme
•
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
•
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
•
Kısaca Dış Ticaret Mevzuatı

Dış Ticarette Kullanılan Muhasebe Hesapları

İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

•
Peşin İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Mal Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Peşin İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Kabul Kredili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
•
Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

İhraç Kayıtlı Mal Satışları ve Muhasebesi

Yolcu Beraberinde Satış İşlemleri ve Muhasebesi

Dış Ticaretin Finansmanı
•
•

İhracat Kredileri
•
Banka Kaynaklı İhracat Kredileri
•
Eximbank Kaynaklı İhracat Kredileri
•
Prefinansman Kredileri
İthalat Kredileri
•
Akreditifler
•
Aval-Kabul Kredileri
•
Harici Garantiler
Dış Ticarette Alternatif Finans Teknikleri
•
•
Leasing
•
Tanımı ve Çeşitleri
•
Leasingin İşleyişi
•
Leasing İşleminin Vergisel Boyutu
•
Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi
Faktoring
•
Tanımı ve Çeşitleri
•
•
Faktoringin İşleyişi
•
Faktoring İşleminin Vergisel Boyutu
•
Faktoring İşleminin Muhasebeleştirilmesi
Forfaiting
•
Tanımı ve Çeşitleri
•
Forfaitingin İşleyişi
•
Forfaiting İşleminin Vergisel Boyutu
•
Forfaiting İşleminin Muhasebeleştirilmesi

Türk Eximbank Programları

Dış Ticarette Devlet Yardımları

Dış Ticarette Katma Değer Vergisi Uygulamaları
•
•
•
•
•
Katma Değer Vergisi Kanununa Genel Bakış
•
KDV’de Temel Mantık ve İşleyiş
•
Katma Değer Vergisinin Konusu
•
Katma Değer Vergisinin Mükellefi ve Sorumlusu
•
Katma Değer Vergisinde Matrah
•
Katma Değer Vergisinin Oranı
•
Katma Değer Vergisinde İstisnalar
İthalat İşlemlerinde Katma Değer Vergisi
•
İthalatta KDV’nin Konusu
•
İthalatta KDV Mükellefi
•
İthalatta Vergiyi Doğuran Olay
•
İthalatta KDV Matrahı
•
İthalatta KDV İstisnası
•
İthalatta KDV İndirimi
İhracat İşlemlerinde Katma Değer Vergisi
•
İhracatta KDV İstisnası
•
Mal İhracında KDV İstisnası
•
Hizmet İhracında KDV İstisnası
•
Bavul Ticareti Kapsamında İhracat
•
Yolcu Beraberi Eşya İhracı
İhraç Kayıtlı Mal Teslimi
•
Genel Açıklama
•
Kimler İhraç Kayıtlı Fatura Kesebilir?
•
Fason İmalatçının İhraç Kayıtlı Fatura Kesimi
•
İmalatçı Firmaların İhracatçı Firmalara Yaptığı Satışlarda KDV
•
İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
İhracatta KDV İadesi Uygulaması
•
Genel KDV Tebliği
•
KDV İadesi İçin Vergi Dairesine Müracaat
•
Vergi Dairesine Sunulacak Belgeler ve Talimat
•
E-Beyanname
•
Yeminli Mali Müşavirin KDV İadesindeki Yeri
•
Firma Muhasebesi Açısından KDV
•
Tebliğ Doğrultusunda İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi ve Mahsup
•
Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler

•
Tebliğ Kapsamında Hangi Borçlar Mahsup Edilir, Hangi Borçlar Mahsup Edilmez?
•
Son KDV Tebliği Doğrultusunda Gelen Değişiklikler
•
Yüklenilen KDV Nedir, Nasıl Hesaplanır?
•
İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade
•
KDV İadesi İle İlgili Güncel Oranlar
Yurtdışına Yapılan Ödemeler – Vergisel Problemler
•
Yurtdışına Yapılan Ödemelerle İlgili Genel Değerlendirme
•
Ana Şirketten Gelen Hizmet Faturaları (Cost Allocations)
•
Ana Şirketten Gelen Mal Faturaları (Transfer Pricing)
•
Royalty Ödemeleri
•
Serbest Meslek Ödemeleri
•
Yurtdışından Temin Edilen Krediler
•
Temettülerin Vergilendirilmesi
•
Sorumlu Sıfatıyla Stopaj ve Sorunlar
•
Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Sorunlar
•
Gümrük Mevzuatı Açısından Sorunlar, Uyarılar ve Öneriler
Önerilen Eğitim Süresi: 6 Gün
ANA SAYFA
İş İngilizcesi Yazılı ve Sözlü İletişim Becerileri Programı

Memorandum Gramer Yapıları
•
Temel Gramer Yapılarına ve Sık Yapılan Hatalar

Memorandum Nedir? Memorandum Kullanımına İlişkin İpuçları

Kısa Notlar, Raporlar Ve Elektronik Ortamda Yazışma ( E-Mail )

Raporların Verimli Kullanılma Metotları

Uluslararası Ticaret Kuralları ( Dış Ticaret Terimleri – Ödemeler – Anlaşmalar )
• L/C Örnek Analizleri
• Uluslararası Teslim Türleri Analizi ( INCOTERMS )
• Mümessillik Anlaşmaları ( Representation Agreements )
• Workshop

Mektup Yazmanın 7 “C”Si

İş Mektupları Yazım Teknikleri
• Yazım Kuralları ve Örnek Mektup Analizleri


Mektup Örnekleri
•
Araştırma İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Teklifler İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Sipariş Ve Ödemeler İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Davet Ve Toplantılar İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
İstek İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Satış İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Yükleme İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Özür İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Uyarı İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
•
Şikâyet İçin Sözel ve Yazılı Vaka Analizi
Telefon Görüşmeleri
•
Telefon Görüşmesine Hazırlık
•
Gelen Telefon Nasıl Yanıtlanır
•
Mesaj Nasıl Alınır ve Bırakılır
•
Doğru Kişiye Ulaşma Metotları
•
Randevu Ayarlaması Nasıl Yapılır
•
Randevular Nasıl Düzenlenir?

İş İngilizcesi ile Toplantılar
• Toplantı Çeşitleri
• Toplantıların Verimli Geçme Taktikleri
• Düşüncelerin Tartışılması ve Fikir Alışverişi
• Birebir Görüşmeler
• Ajanda Kullanarak Çalışma
• Büyük Toplantılarda Moderatör ile Yer Alma


Müzakereler
•
Müzakerede Yer Alma
•
Müzakere Çeşitleri
•
Müzakereye Hazırlık
•
Müzakereci Tiplemeleri
•
Çatışmada Uzlaşma
•
İtiraz Etme
•
Müzakereyi Sonlandırma
•
Sınıf İçi Workshop Uygulaması
Sunum
• Sunum Hazırlama ve Başlangıç
• Seyirciler
• Yapısı
• Görsel Materyal Kullanımı
• Katılımcının İlgisini Tutma
• Vücut Dili
• Düşünceleri Birbirine Bağlama
• Özet Ve Sonuçlandırma
• Bedel Dili

İş Planı Hazırlama Teknikleri
•
Temel Kalıplar ve Metodoloji
•
Sınıf İçi Grup Çalışması
•
Sunum
Önerilen Eğitim Süresi: 8 Gün
ANA SAYFA
RÖNESANS ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Uluslararası Ticaret Stratejileri Atölye Çalışmaları

Evrensel Pazarlama ve Rekabet Yönetimi Atölyesi

Markalaşma, Marka Olma ve Marka Yönetimi Atölyesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Atölyesi

Uluslararası Ticarette Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Atölyesi

Etkin Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Atölyesi
Dış Ticaret Operasyonları Atölye Çalışmaları

Uluslararası Pazarlarda Olası Müşteri Bulma Atölyesi

Etkin Fuar Katılımı Atölyesi

Satış Atölyesi

Uluslararası Ticarette Doğru Ödeme Şekline Karar Verme Atölyesi

Dış Ticarette Belge Yönetimi Atölyesi

Stratejik Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Atölyesi

Dış Ticarette Operasyon Maliyeti Atölyesi
ANA SAYFA
RÖNESANS
ULUSLARARASI TİCARET STRATEJİLERİ
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI TİCARET STRATEJİLERİ ATÖLYESİ KONSEPTİ
Atölye çalışmaları konseptimizin oluşması, günümüzde zamana karşı yarışmayı ve uluslararası
rekabet ortamında sürdürülebilir başarıyı yakalamayı arzulayan şirketlerin sahip, yönetici ve
çalışanlarının aldıkları eğitimlerde artık tarihçe, genel kültür ve akademik bilgilendirme yerine
günlük işlerini daha etkin ve verimli yapabilecekleri detay bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını
istemelerinden kaynaklanmıştır.
Çağımızda şirketlerin uluslararası pazarlara gerek ürettikleri mal ve hizmetleri satmak gerekse
daha uygun koşullarla girdi sağlamak amacıyla açılmaları kaçınılmaz olmuştur. Artık küresel
işletmelerden ve markalardan değil faaliyetlerini Dünya dışına taşımakta olan evrensel
şirketlerden hatta evrensel markalardan söz edilmeye başlanmıştır. Bu durum henüz
küreselleşme aşamasını sindirmeye çalışan ülkemiz şirketlerinin uluslararası pazarlarda
küreselleşmiş şirketlerden çok daha fazla kendilerini geliştirmeye gereksinimleri olduğunu
düşünmekteyiz.
İşte zamana karşı bu yarışta, Strateji Atölyeleri çalışmaları özellikle girişimci, yönetim kurulu
üyeleri, genel müdür ve diğer yöneticilerin uluslararası pazarlara açılma sırasındaki izlemeleri
gereken anayol üzerine bina edilmiş, risk, zaman ve maliyet avantajı sağlamaları için stratejik
yaklaşımlar geliştirmelerine yönelik vizyoner ve teknik uygulamalar içermektedir.
2 Gün süreli atölye çalışmalarında zaman dağılımı, katılımcılara tarihçe, genel kültür ve
akademik çalışmalara yönelik bilgilendirme yerine günlük işlerini yaparken ihtiyaç duyacağı
bilgileri aktarma ve doğrudan uygulama yapmalarını sağlamaya yönelik biçimlendirilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan atölyelerin detayları ekte incelemelerinize sunulmuştur.

Evrensel Pazarlama ve Rekabet Yönetimi Atölyesi

Markalaşma, Marka Olma ve Marka Yönetimi Atölyesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Atölyesi

Uluslararası Ticarette Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Atölyesi

Etkin Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Atölyesi
ANA SAYFA
EVRENSEL PAZARLAMA ve REKABET STRATEJİSİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Özellikle, Pazarlama ve Satış, Dış Ticaret ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Bölüm yöneticileri ve bölüm çalışanları başta olmak üzere atölyeye; şirket sahip ve ortakları, üst
düzey yöneticiler, bölüm yöneticileri, yine aynı bölümlerin çalışanlarının katılması
hedeflenmiştir.
Beklenen çıktı: Katılımcıların işletmenin var olması, başarısı ve kalıcı olmasında
(sürdürülebilirlik) temel öğe olan ve hatta işletmenin varlık stratejisini oluşturan pazarlama
stratejisinin doğru belirlenebilmesi konusunda farkındalık, bilgilenme ve iletişim sürecini doğru
yönlendirebilme konusunda yetenek geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölyenin beklenen çıktıları
arasında planlama, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini
geliştirme de yer almaktadır.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Dünyamızın Görünümü
•
•
•
•

İşletmelerin Temel Fonksiyonları ve Hedefleri Nelerdir?
•
•
•
•
®
®

Kaynaklar ve Paylaşım
Rekabet Her yerde
Ekonomik Kilometre Taşları
Neden Evrensel Pazarlama ya da Starex Öyküsü
Pazarlamanın Temel Hedefleri
Üretimin Temel Hedefleri
Finansmanın Temel Hedefleri
Kim İçin Ne Üretiyoruz?
Pazar Ne Demektir Türleri Nelerdir?
•
Tüketici Pazarının Temel Özellikleri
•
Endüstriyel Pazarın Temel Özellikleri
•
Devlet Pazarı ve Uluslararası Pazarlar
Pazarlama Stratejisi Oluşturma
•
Bölümlendirme
•
Konumlandırma
•
Fuar Katılımına Yönelik Destek Ve Teşvikler
•
Pazarlama Karması Oluşturma
•
4P’den 4C’ye Yolculuk
•
15P mi? 7C mi?
•
Ürün
•
Fiyat
•
Dağıtım
•
Tutundurma
Pazarlama Stratejisi Geliştirme
• Müşterinin Değişimi
• Geleneksel Pazarlamadan İlişkisel Pazarlamaya Yolculuk
• Müşterimizi Tanımlayabilmek…
• Müşterinin Ömür Boyu Değeri Ölçülebilir Mi?
•
•
•

Müşteri Yaşam Döngüsü
Viral Pazarlama Mı Dediniz?
Müşteri Tabanının Değerini Arttırmak
Değişim ve Trendler
• Yönetim Anlayışında Değişimler
• Her Yol CRM
• Müşteriye Değer Katabilmek.

Pazarlamayı Yönetmek Rekabeti Yönetmektir!
• Evrensel Rekabet Stratejileri
• Algı Yönetimi ve Nöromarketing Kavramı
• Sosyal Medya ve İtibar Yönetimi
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları kurumların iş tanımlarını yapmalarının sağlanması
Amaç: Kim’e ne sattıkları konusunda farkındalık yaratmak böylece pazarlama stratejisi
geliştirebilmeleri konusunda alt yapılarının oluşturulması.
2. Katılımcıların, strateji oluşturabilmeleri konusunda yetkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla
SWOT analizi yapmalarına yönelik gruplarla örnek olay çalışması yapmak
Amaç: Bu çalışma hem takım oyuncusu olabilme yeteneklerini hem teorik bilgi ile
uygulamayı örtüştürebilme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaya yöneliktir
3. Katılımcıların var olan müşterileri konusunda değerlendirme yapmalarının sağlanması.
Böylece bölümlendirme konusunda farkındalık elde edebilmelerinin sağlanması
Amaç: Bu çalışma kişisel olarak müşterilerini değerlendirebilmelerine yöneliktir. Özeleştiri
yapabilme, gözlem yapabilme ve değerlendirme konusunda yetenek geliştirme
hedeflenmiştir
4. Katılımcılara verilecek olan örnek olaylar ile gruplar halinde olguları değerlendirmeleri
istenecektir
Amaç: İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi. Nöromarketing ve algı yönetimi
konusunda bilgilenme.
ANA SAYFA
MARKALAŞMA, MARKA OLMA ve MARKA YÖNETİMİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Özellikle, Pazarlama ve Satış, Marka Yönetimi, ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
(CRM) Bölüm yöneticileri ve bölüm çalışanları başta olmak üzere atölyeye; şirket sahip ve
ortakları, üst düzey yöneticiler, bölüm yöneticileri, yine aynı bölümlerin çalışanlarının katılması
hedeflenmiştir.
Beklenen çıktı: Katılımcıların işletmenin başarısında (sürdürülebilir karlılık) doğrudan katkısı
olan “Markalaşma” konusunda farkındalık, bilgilenme ve yönetişim sürecini doğru
yönlendirebilme konusunda yetenek geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölyenin beklenen çıktıları
arasında özellikle etkinlikler yardımıyla, planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve
zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme de yer almaktadır
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Markalaşma, Marka Olmak Nedir?
•
•
•
•

Marka Nelerden Oluşur?
•
•
•
®
Markanın 6 Anlamı Nelerdir?
Markanın Üreticiye Sunduğu Faydalar Nelerdir?
Markanın Tüketiciye Faydaları Nelerdir?
Marka Yaratma Süreci
•
®
Marka Evlilik Gibidir
Marka Üç Boyutludur
Markaların Kimliği Vardır
Dünyanın En Değerli On Markası Hangileridir?
Marka İsminin Ve Sloganının Seçimi
•
Marka Logosunun Seçimi
•
Marka Renginin Seçimi
Marka Konumlandırma
•
Marka Konumlandırmasının Önemi
•
Marka Konumlandırma Süreci
•
Marka Konumlandırmanın Dört Temel Özelliği

Marka Konumlandırma Stratejileri
• Ürün Nitelikleri
• Müşteri Yararları
• Fiyat/Kalite
• Kullanım/Kullanışlılık
• Ürün/Kişi Yaklaşımı
• Kültürel Simgeler Yaklaşımı
• Rakipler
• Yeniden Konumlandırma

Marka Değerinin Hesaplanması
•
Marka Değeri Nedir?
•
Marka Gücü Hesaplanmasında Değişkenler
•
Interbrand Tarafından Kullanılan Kriterlerin Ağırlıkları

Marka Yönetimi
•
Kurumsal Kimlik ve Marka Kimliği Yönetimi
•
Marka Ve Hedef Kitle Kültürü İlişkisi
•
Hofstede’nin Kültür Tanımı Ve Açılımı
•
Kültürün Özellikleri
•
Kültürün Katmanları Ve Unsurları
•
Kültürün İş Yaşamına Etkileri
•
İmaj Ve İmaj Yönetimi
•
Kurumsal İmaj Ve Bireysel İmaj
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcılar gruplara ayrılarak her gruba önceden hazırlanmış senaryolar uyarınca yerel bir
marka oluşturmaları istenecektir. Bu etkinlikte sadece marka ismini bulmaları, logo
tasarlamaları ve renklendirmeleri kendilerinden beklenmektedir
Amaç: Marka oluşturma konusunda katılımcılarda farkındalık yaratmak
2. Aynı gruplara, bir önceki gün yaratmış oldukları markayı uluslararası pazarlara sunmaları
istenecek ve yapmaları gereken değişiklikler birlikte değerlendirilecektir
Amaç: Uluslararası markalaşma konusunda farkındalık ve vizyon geliştirme
ANA SAYFA
ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Özellikle, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Satınalma Bölüm yöneticileri ve
bölüm çalışanları başta olmak üzere atölyeye; şirket sahip ve ortakları, üst düzey yöneticiler,
bölüm yöneticileri, yine aynı bölümlerin çalışanlarının katılması hedeflenmiştir.
Beklenen çıktı: Katılımcıların günümüzde işletmelerin var olması, başarısı ve kalıcı olmasında
(sürdürülebilirlik) belirleyici olduğu konusunda hemfikir olunan tedarik zinciri yönetimi ve hatta
tedarik zinciri yönetiminin uluslararası (biraz cesurca söylemek gerekirse artık gezegenler arası)
yönetimi konusunda farkındalık, bilgilenme ve iletişim sürecini doğru yönlendirebilme
konusunda yetenek geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölyenin beklenen çıktıları arasında planlama,
organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme de yer
almaktadır.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:
®
®
Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları
•
Değer Zinciri: Porter Modeli
•
Lojistik Modeli
•
Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli
•
Tedarik Zinciri Yönetiminde Denge
•
Tedarik Zincirinin Artan Önemi
•
Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
Tedarikçi ve Tedarik Kavramları
•
Tedarikçi ve Yan Sanayi
•
Tedarik Türleri
•
Kraljic Matriksi
•
Fisher Yaklaşımı
•
Maliyet Odaklı Yaklaşımlar

Tedarikçi Sayısı
• Tedarik Bazı Dengelemesi
• 70-30 Yaklaşımı
• Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları
• Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları
• Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler
• Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler
• Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı
• Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı
• Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması

İyi Tedarikçi Kavramı
•

Tedarikçi Envanteri Oluşturmak
•

İyi Tedarikçi Özellikleri
Tedarikçi Araştırma Yöntemleri
Tedarikçi Seçimi
•
Satınalmanın 5 Doğrusu
•
Seçim Kriterleri Oluşturma




Pazarlık
•
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
•
Alıcının Pazarlık Gücü
•
Ön Hazırlık
•
Müzakere
•
Pazarlık Taktikleri
Teklif Değerlendirme ve Seçim
•
Ağırlıklı Kriterler Bazlı Seçim
•
İkili Karşılaştırmalar Bazlı Seçim
Sözleşme
•
Sözleşmenin Hazırlanması
•
Hukuksal Nitelik Ve Sonuçlar
•
Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi
•
Bir Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•
Sözleşmenin Kapatılması
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
•

Outsourcing Kararı
•


Değerlendirme Ölçütleri
Riskler, Uygulamalar, Yaklaşımlar, Kararlar
Stok Kontrol
•
Inbound Depolama
•
Outbond Depolama
•
Depo Türleri
•
Minimum Stok
•
ABC Analizi
•
Yok Satma Maliyeti
Sevkiyat
•
Taşımacılık Türleri ve Araçları
•
Uluslararası Taşımacılıkta Öne Çıkanlar
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketler için gereken tedarikçileri belirleme konusunda “vendor list”
oluşturmalarının sağlanması. Bu aşamada masa başı çalışmalar ve eylem planının
hazırlanması. Aynı zamanda bu konuda devlet ve STK lar tarafından kendilerine
sunulabilecek hizmet, yardım, destek ve teşviklerin araştırılması
Amaç: “Vendor list” oluşturabilme konusunda yetenek geliştirme. Ayrıca planlama, zaman
ve bütçe yönetimi konusunda kişisel gelişim
2. Önceden hazırlanmış senaryolar gereği tedarikçi seçimi yapılması. Inhouse ya da
Outsourcing konusunda karar verebilme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik önceden
hazırlanmış senaryolar hakkında karar verebilme çalışması
Amaç: Katılımcıların tek başlarına tedarikçi seçimi konusunda yöntem kararı oluşturması ve
outsourcing kararlarının oluşturulmasına yönelik beceri geliştirmeleri hedeflenmektedir
3. Tedarikçi görüşmeleri konusunda role-playing ile kişisel gelişim çalışması
Amaç:Katılımcıların müzakere teknikleri konusunda kişisel gelişimlerinin
hedeflenmektedir. İltişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi
sağlanması
4. Tedarikçi değerlendirme konusunda önceden hazırlanmış veriler çerçevesinde katılımcıların
performans kriterleri oluşturması ve değerlendirme yapmalarının sağlanması çalışmaları
Amaç: Tedarik Zinciri Yönetimi çerçevesinde tedarikçi ilişkileri konusunda katılımcıların
bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca takım çalışmasına yatkınlık ve
yönetişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
ANA SAYFA
ULUSLARARASI TİCARETTE
ULUSAL ve ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Özellikle, Pazarlama ve Satış, ve Dış Ticaret Bölüm yöneticileri ve bölüm
çalışanları başta olmak üzere atölyeye; şirket sahip ve ortakları, üst düzey yöneticiler, bölüm
yöneticileri, yine aynı bölümlerin çalışanlarının katılması hedeflenmiştir.
Beklenen çıktı: Katılımcıların işletmenin uluslararasılaşmasını (uluslar arası pazara giriş ve
varlığını sürdürebilme) konusunda farkındalık, bilgilenme ve yönetişim sürecini doğru
yönlendirebilme konusunda yetenek geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölyenin beklenen çıktıları
arasında özellikle etkinlikler yardımıyla, planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve
zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme de yer almaktadır.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Uluslararası Pazarlara Açılmanın Önemi
•
•

Uluslararası Ticarette Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler Nelerdir?
•
®
®
Şirketleri Uluslararası Pazara Yönlendiren Etmenler
Uluslararası Pazarlara Açılma Süreci
Düzenleme Ve Mevzuat Kavramları Arasındaki Fark
İhracat Mevzuatı
•
Genel Esaslar
•
Madde, Ülke Ve İhracat Şekline Göre Tabi Olunan Hususlar
•
İhracı Yasak Ve Kayda Tabi Eşyalar
•
Kayda Bağlı İhracat
•
Özelliği Olan İhracat
İthalat Mevzuatı
•
Genel Esaslar
•
Kıymet Tespiti
•
Özelliği Olan İthalat
•
GTİP
•
Gümrükte Ödenen Vergi ve Harçların Hesaplanışı

Kambiyo Mevzuatı
• Genel Esaslar
• Güncel Durum

Gümrük Mevzuatı
•
Genel Esaslar (Temsil, Bilgi Vb)
•
Bağlayıcı Tarife
•
Belge Saklama Süresi
•
Kıymet Tesbiti
•
Gümrükleme Süreci
•
Basitleştirilmiş Usül
•
Sonradan Kontrol


INCOTERMS 2010
•
Incoterms 2010 Da Haklar ve Sorumluluklar
•
Tüm Taşıma Türleri İçin Geçerli Terimler
•
Deniz ve İçsu Taşımaları İçin Geçerli Terimler
•
Kıyaslamalar
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri
•
Peşin Ödeme
•
Akreditif
•
Vesaik Mukabili Ödeme
•
Mal Mukabili Ödeme
•
Kabul Kredili Ödeme
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki ürünlerin GTİP’lerini bulmaları ve bu GTİP uyarınca
uluslararası ticaret açısından maruz kalacakları yaptırımlar ve hakları incelemeleri
Amaç: Uluslararası ticaret konusunda farkındalık yaratmak
2. Katılımcılara verilecek ürünlerin GTİP’leri ve gümrükte ödenecek vergi resim ve harçları
hesaplamalarını sağlamak
Amaç: Uluslararası ticaret pratiği kazanabilmelerini sağlamak
3. Katılımcıların kurdukları gruplarca karşı gruplarla mal ticareti yapmak amacıyla teslim ve
ödeme koşulları konusunda anlaşma yapmaları ve hep birlikte bunun analizi yapmaları
Amaç: Bu çalışma kişisel olarak müşterilerle etkin iletişim kurabilmelerine yönelik çıktı
sağlamaya yöneliktir. Özeleştiri yapabilme, gözlem yapabilme ve değerlendirme konusunda
yetenek geliştirme hedeflenmiştir
ANA SAYFA
ETKİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ve
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Özellikle, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Bölüm yöneticileri ve bölüm
çalışanları başta olmak üzere atölyeye; şirket sahip ve ortakları, üst düzey yöneticiler, bölüm
yöneticileri (özellikle pazarlama, satış ve dış ticaret) yine aynı bölümlerin çalışanlarının katılması
hedeflenmiştir.
Beklenen çıktı: Katılımcıların işletmenin başarısında doğrudan katkısı olan Müşteri İlişkileri
Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti konusunda farkındalık, bilgilenme ve iletişim sürecini doğru
yönlendirebilme konusunda yetenek geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölyenin beklenen çıktıları
arasında planlama, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini
geliştirme de yer almaktadır.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Kurumsal Koordinatlarımızın Belirlenmesi
•
•
•

Müşteri Memnuniyeti Kavramı
•
•
•
•
•
®
®

Hangi Pazara Hizmet Veriyoruz?
Müşterilerimiz Kimler?
Müşterilerimizin Beklediği Davranış Yöntemleri Nedir?
Müşteri Memnuniyeti Bize Ne Getirir?
Memnun Müşteri Kimdir?
Müşteri Şikayetlerini Azaltma Yolları Nelerdir?
Müşteri Beklentileri Neler Olabilir?
Müşteri Eklentileri Yönetilebilir mi?
TSE ISO 9000 ve 10002’de Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı Nasıldır?
•
Müşteriyi Sistemin Odağına Almak…
•
Müşteri Memnuniyetini Sağlamaya Yönelik Sistematik Yaklaşım.
•
Geçmişten Gelen Müşterinin Velinimetliği Yaklaşımı; AHİLİK
Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Kavramları
•
Müşteri Hizmetleri Kavramını Açalım
•
Satış Öncesi Müşteri Hizmetleri
•
Satış Anındaki Müşteri Hizmetleri
•
Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri
•
Müşteri-Kurum İlişkisi…
•
Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?
•
Müşteri İlişkileri Yönetiminde Son Gelişmeler.
Müşteri İlişkileri Yönetiminde İletişimin Belirgin Rolü
• İlişkiden Söz Edebilmek İçin İletişimden Söz Etmeliyiz!
• Mesajımızı İletirken Oluşan Bozulma Nedenleri Neler Olabilir?
• Sözlü İletişimde Ön Plana Çıkan 5 Unsur Nelerdir?
• Temel Beden Dili Kullanımı Ve İletişim Sürecine Etkileri Nelerdir?
• Kişiliğimiz İletişim Sürecini Temelden Etkiliyor Farkında mıyız?
• Johari Penceresi Nedir?
• Kendini Tanımadan Başkalarıyla Etkin İletişebilir miyiz?

•
Etkin İletişimde Dinlemenin Önemi
•
6 Yanlış Dinleme Türü Nelerdir?
•
İyi Bir Dinleyici Olmanın 9 Kuralı Nelerdir?
Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Müşteriye Değer Katma Kavramı
• Müşteri İlişkileri Yönetiminin Temel Hedefleri
• Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kullanım Alanları
• Veri Madenciliği Ne Demektir?
• Başarılı Müşteri İlişkileri Yönetimi İçin Gereken Yeterlilikler Nelerdir?
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Yapılan Temel Hatalar Nelerdir?
• Pro-Aktif Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?
• Müşteriye Rehberlik Etmek Ya Da Liderlik Etmek!
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İlkeler Nelerdir?
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları kurumların koordinatlarının belirlenmesi, içinde bulunulan pazar,
müşteri profili ve beklentilerinin belirlenmesi çalışmasıdır.
Amaç: Uluslararası ticaret konusunda farkındalık yaratmak Kurum koordinatları konusunda
farkındalık yaratmak. Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti konusunda
varılması gereken hedefler konusunda daha gerçekçi bilgilere ulaşabilmek.
2. Katılımcıların, iletişim konusunda yetkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla kişilik belirlenmesi
ve etkin iletişim kurabilmelerini sağlamaya yönelik iki değişik çalışma yapılması
Amaç: Bireysel gelişim konusunda katılımcılara gerekli altyapıyı sağlayıcı çalışma yapmak.
İletişim sürecinin etkin yönetiminin yapılabilmesini sağlamaya yönelik vizyon geliştirmek
3. Katılımcıların “role playing” yöntemi ile etkin iletişim sürecini yönetmelerinin sağlanmasına
yönelik uygulama yapması
Amaç: Bu çalışma kişisel olarak müşterilerle etkin iletişim kurabilmelerine yönelik çıktı
sağlamaya yöneliktir. Özeleştiri yapabilme, gözlem yapabilme ve değerlendirme konusunda
yetenek geliştirme hedeflenmiştir
4. Katılımcılar veri madenciliği ve müşteri ilişkileri yönetimi konusunda var olan yazılımlardan
popüler olanlarını gruplara ayrılarak inceleyecek ve performanslarını değerlendireceklerdir
Amaç: İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi. Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları
konusunda bilgilenme
ANA SAYFA
RÖNESANS
DIŞ TİCARET OPERASYONLARI
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
DIŞ TİCARET OPERASYONLARI ATÖLYESİ KONSEPTİ
Atölye çalışmaları özellikle profesyonel katılımcıların eğitimlerden bekledikleri ana çıktı olan
“uygulanabilir bilgi öğrenme” ve “yapmayı becerme” kavramları üzerine bina edilmiştir.
2 Gün süreli atölye çalışmalarında zaman dağılımı, katılımcıları işlerini yaparken ihtiyaç duyduğu
bilgileri aktarma ve doğrudan uygulama yapmalarını sağlamaya yönelik biçimlendirilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan atölyelerin detayları ekte incelemelerinize sunulmuştur.

Uluslararası Pazarlarda Olası Müşteri Bulma Atölyesi

Etkin Fuar Katılımı Atölyesi

Satış Atölyesi

Uluslararası Ticarette Doğru Ödeme Şekline Karar Verme Atölyesi

Dış Ticarette Belge Yönetimi Atölyesi

Stratejik Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Atölyesi

Dış Ticarette Operasyon Maliyeti Atölyesi
ANA SAYFA
ULUSLARARASI PAZARLARDA OLASI MÜŞTERİ BULMA
ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Şirket sahip ve ortakları, Pazarlama Bölüm Yöneticileri, Dış Ticaret Bölüm
Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları, Satış Yöneticileri, Satış Çalışanları, Müşteri
Hizmetleri Yönetici ve çalışanları
Beklenen çıktı: Katılımcıların uluslararası pazarlarda olası müşterileri belirlemesi,
değerlendirmesi ve olası müşterilere ulaşım kanallarını belirlemesi, aynı zamanda planlama,
bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:



Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma
•
İşletmenin Pazarlama Stratejisini Oluşturan Temel Soru “Kim’e Ne Satacağız?”
•
Uluslararası Pazarda Bölümleme
•
Uluslararası Pazarda Konumlandırma
•
Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri
•
Şelale Yöntemi
•
Fıskiye Yöntemi
Hedef Pazar Seçimi
•
Hedef Pazar Belirleme Süreci
•
Hedef Pazar Koşullarının Gözden Geçirilmesi
•
Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi
•
Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları
•
İşletme İçi Kaynaklar
•
İşletme Dışı Kaynaklar
Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması
•
•
Seçilmiş Hedef Pazarlarla İlgili Masa Başı Araştırma
•
Hangi Verileri Toplamak Gereklidir?
•
İşletme İçi Kaynaklardan Veri Toplanması
•
İnternet Kaynaklarından Veri Toplanması
•
Bu Konudaki Devlet Destekleri
•
Doğru Veri Araması Yapma
•
Örnek İncelemeler (Trade Map, Compass Vb)
•
Yabancı Misyonlardan Veri Toplama
•
Sivil Toplum Kuruluşlarından Veri Toplama
•
Sektörel Yayınlardan Veri Toplama
•
Rekabet Ortamından Veri Toplama
•
Hazır Veri Satınalma
Alan Çalışması
•
Öncelikle Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma
•
Alan Çalışmasının Planlanması
•
Randevu Alımı ve Ziyaret Süreci
•
Uluslararası Sektörel Fuarlara Ziyaretçi/Katılımcı Olma
•
•
®
Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme Ve Yararlanma
Raporlama Ve Belge Toplama
Olası Müşterilerin Değerlendirilmesi
•
Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili İle Karşılaştırılması
•
Seçilmiş Olası Müşterilerle Yapılacak Görüşmelerin Planlanması
•
Önceden Belirlenmiş Satış Koşullarını İçeren Sözleşme Hazırlanması
•
Olası Müşterilerle Müzakere Süreci
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketler için uluslararası pazarlarda olası müşteri bulamaları için
temel çalışmaların yapılması. “Kim” e “Ne” satıyorsunuz? Müşteri segmentasyonu ve ürün
konumlandırma konusunda çalışmalar
Amaç: Genel olarak şirket stratejisi ve özelde pazarlama stratejisi konusunda temel
anlayışın oturtulmasıdır. Hedef Pazar seçme konusunda yetenek geliştirilmesi
2. Katılımcıların bir önceki etkinlikte tanımladığı pazarlama stratejisine yönelik uluslararası
pazarlara açılma ve olası müşteriler bulma konusunda devlet destek ve teşviklerinin
belirlenmesi ve kullanımı konusunda bilgi üretimi
Amaç: Devlet destek ve teşviklerini öğrenme ve izleme, evrak yönetimi, zaman yönetimi,
bütçeleme, planlama yeteneği kazanabilmek
3. Pazar araştırması konusunda katılımcılar gruplara ayrılarak önceden hazırlanmış bir
simülasyonun içeriğinde (kendilerine verilecektir) olası müşteri bulma konusunda kaynaklara
ulaşabilme ve değerlendirme çalışmaları yapacaklardır
Amaç: Masa başı Pazar araştırma yöntemlerinin içselleştirilmesi, inisiyatif kullanma ve
takım çalışmasına yatkınlık yeteneklerinin oluşturulması
4. Katılımcılar bir önceki etkinlikte yapmış oldukları çalışmalar için eylem planı hazırlama (Gant
diyagramı) konusunda çalışma yapacaklardır. Ayrıca bu eylemlerin hedef Pazar seçimi
açısından kritiği gruplar tarafından birlikte yapılacaktır
Amaç: İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi
ANA SAYFA
ETKİN FUAR KATILIMI ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Şirket sahip ve ortakları, Pazarlama Bölüm Yöneticileri, Dış Ticaret Bölüm
Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları, Satış Yöneticileri, Satış Çalışanları, Müşteri
Hizmetleri Yönetici ve çalışanları.
Beklenen çıktı: Katılımcıların bir fuara katılım kararının alınmasından başlayarak tüm süreci
yönetmelerinin sağlanması, aynı zamanda planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması
ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:


®
®

Pazarla Etkin İletişimin Parçası Olarak Sektörel Fuarların Önemi
•
Ziyaretçi Olmak
•
Katılımcı Olmak
Uluslararası Pazarlamada Kullanılan Tanıtım Yöntemleri
•
Doğrudan Mektup/Katalog Gönderimi
•
E-Ticaret
•
Yurtdışında Reklam/İlan
•
Yurtdışındaki Fuarlara Katılım
•
Ürün/Şirket Tanıtım Sunuları, Konferanslar
•
Sponsorluk Faaliyetleri
•
Satış Noktasında Faaliyetler
•
Doğrudan Pazarlama (Potansiyelleri Ziyaret)
Fuar Katılımının Avantajları
•
Fuar Katılımı ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramları
•
Fuar Katılımının Pazarlama Planında Yer Alması
•
Fuar Katılımı ve Marka Değeri
Fuar Katılımına Karar Verme Süreci
•
Fuar Katılımına Karar Verme Faktörleri
•
Doğru Fuarın Seçimi
•
Fuar Katılımına Yönelik Destek ve Teşvikler
•
Fuar Katılımı Öncesi Yapılması Gerekenler
•
Hedeflerin Belirlenmesi
•
Ziyaretçiyi Tanımlama
•
Fuarda Gerekecek Basılı Tanıtım Malzemelerinin Planlanması
•
Paketleme Ve Dağıtım Kriterlerini Oluşturma
•
Davet Etme Amaçlı Temaslar
•
Basınla İlişkilerin Planlanması
•
Reklam Planlaması
•
Resepsiyon/Kokteyl Planlaması
•
Seyahat Planlaması
Stand Tasarımı ve Yapımı
•
Hedeflerin Belirlenmesi ve Konsept Oluşturma
•
Stand Tasarımcısı
•
Tasarım Faktörleri
•
Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler
•
İyi Bir Tasarımın Bileşenleri
•
Stand Yapımcısı
•
Shell Scheme Katılım
•
Yapım İşleri
 Stand Yönetim ve Takibi
•
Stand Görevlilerini Yönetme
•
Stand Da Durma
•
Ziyaretçilerin Kabulü
•
Stand Toplantıları
•
İzleme
•
Kapama
•
Ziyaretçi Görüşme Formu Dizaynı ve Kullanımı
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketler için yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarların internet
üzerinden bulunmaları. Ziyaretçi ya da katılımcı olarak potansiyel olarak katılınmasında
yarar görülen bir zaman çizelgesi üzerinde gösterilmesi çalışması.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, öncelikleri öngörebilme ve planlama yeteneği
kazanabilmek.
2. Katılımcıların bir önceki etkinlikte katılımına karar verdikleri fuarlara ilişkin desteklerin
araştırılması, katılım metrekaresinin kararlaştırılması ve yer seçimi, fuar bütçesinin
oluşturulması. Organizasyon çalışmasının yapılması (katılacakların vize, ulaşım ve
konaklamalarının planlanması) eylemlerin bir zaman çizelgesi üzerinde gösterilmesi
çalışması.
Amaç: Devlet destek ve teşviklerini öğrenme ve izleme, evrak yönetimi, zaman yönetimi,
bütçeleme, planlama yeteneği kazanabilmek.
3. Katılımcılar gruplara ayrılarak önceden hazırlanmış bir simülasyonun içeriğinde (kendilerine
verilecektir) bir fuar katılımı dekorasyonu konsepti oluşturma ve buna ilişkin tüm detayları
planlamaları istenecektir. Simülasyon içeriğinde konseptin belirlenmesi ardından görsel ve
grafik çalışmaların tasarlanması, tanıtım malzemeleri, hediyelikler ve ikramların
kararlaştırılması gibi çalışmaları grup olarak gerçekleştirilmeleri istenecektir.
Amaç: Görsel ve grafik yeteneklerin oluşturulması, inisiyatif kullanma ve takım çalışmasına
yatkınlık yeteneklerinin oluşturulması.
4. Katılımcılar bir önceki grupları ile stand görevlerini yerine getirme konusunda canlandırmalar
yapacaklardır. Mekan bir stand olarak elden geldiğince dönüştürülecek (sanal olarak) ve
stand yöneticisi seçmeleri daha sonra da ziyaretçileri bilgilendirmeleri istenecektir. Bir role
playing şeklinde gerçekleştirilecek çalışma sonrası her grubun performansı diğer gruplar
tarafından kritisize edilecektir.
Amaç: İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi.
ANA SAYFA
SATIŞ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Dış Ticaret Bölüm Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları,
İthalat Sorumluları, İthalat Elemanları, Müşteri Hizmetleri Yönetici ve çalışanları. Tedarik Zinciri
Yönetici ve çalışanları. Şirket sahip ve ortakları, Satış ve Pazarlama Yöneticileri ve çalışanları
Beklenen çıktı: Katılımcıların baştan sona bir dış ticaret işlemini yönetebilecek bilgilerinin
arttırılması, karşılaşacakları belgelerin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği,
belgelerin anlam ve önemleri, belge yönetiminin etkin ve verimli yapılabilmesinin sağlanması.
Aynı zamanda planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi
konularında kendilerini geliştirme. Satış konusunda ileri bilgiler edinilmesi. Bu bilgilerin
içselleştirilerek davranışsal çıktıların oluşturulması. Aynı zamanda planlama, bütçeleme,
organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:


®
®


Değişen Dünyada Değişen Satış
•
Değişimin Kilometre Taşları
•
4P’den 4C’ye Yolculuk
•
Pazarlama ve Satış Anlayışlarının Karşılaştırması
Pazar ve Müşteriler
•
Tüketici Pazarı
•
Endüstriyel Pazar
•
Devlet Pazarı
•
Uluslararası Pazar
Satış ve Satıcı
•
Satış Nedir?
•
Satıcının Özellikleri Nelerdir?
•
Satış Süreci
Olası Müşteri Yaratma
•
Kaynaklar
•
İdeal Müşteri Profili
•
Değerlendirme
Satış Sürecinde Temel Noktalar
•
Randevu Alma
•
Problem Sahibine Çözüm Satmak
•
Yatırımın Geri Dönüşünü Bütçe Sahibine Satmak
•
Satışı Kapatmak
Satışın Psikolojik Temeli
•
Yakınlık ve Güven Oluşturma

Satış Görüşmesi Ve Sunum

İtirazları Yönetmek
•
Gerçek İtiraz Nedenini Bulma
•
İtirazlarla Başa Çıkma


Satışta Etkin İletişimin Önemi
•
Etkin İletişim
•
Yüzyüze Görüşmede Konuşma
•
Beden Dilinin Önemi
•
Kişilik
•
İletişim ve Dinleme
•
Reddedilme Korkusu
Tahsilat ve Risk Yönetimi
•

Takip ve Kontrol Sistemi Oluşturmak
Satış Sürecindeki Yanlışlar
•
Başarılı Satıcı Yaklaşımları
•
Başarısızlığa Yola Açan Temel Hatalar
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların iletişim ve beden dili konusunda kişisel gelişimlerinin sağlanması
Amaç: Kendini ifade edebilme ve beden dili kullanımı konusunda kişisel gelişim
2. Katılımcıların problem çözme teknikleri konusunda oynayacakları oyun aracılığıyla yetenek
geliştirmeleri
Amaç: Problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, öncelikleri öngörebilme ve
planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma
3. Katılımcıların takım oyuncusu olma, liderlik ve süreç yönetimi konusunda oyun oynayarak
yetenek geliştirmelerinin sağlanması
Amaç: Takım çalışması, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme, planlama yeteneği kazanmak ve liderlik konusunda kendini geliştirmek
4. Müzakere sürecinin baştan sona role-playing yöntemiyle canlandırılması ve değerlendirme
yapılması
Amaç: Etkin iletişim, beden dili kullanımı ve tüm satış becerilerinin içselleştirilmesi
ANA SAYFA
ULUSLARARASI TİCARETTE
DOĞRU ÖDEME ŞEKLİNE KARAR VERME ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Şirket sahip ve ortakları, Pazarlama Bölüm Yöneticileri, Dış Ticaret Bölüm
Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları, Satış Yöneticileri, Satış Çalışanları, Müşteri
Hizmetleri Yönetici ve çalışanları
Beklenen çıktı: Katılımcıların dış ticarette ödeme şekilleri konusunda uygulamada gerekli
teknik bilgilerle donatılarak bu bilgileri içselleştirmesi. Şirket çıkarları ve sürdürülebilir başarı
için doğru ödeme şeklinin alternatifli olarak belirlenmesi, aynı zamanda planlama, bütçeleme,
organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
•
Ödeme Şeklinin Seçimi Konusunda Kriterler
•
Mal Bedeli/Tahsilat Riskinin Yönetilmesi

Peşin Ödeme

Akreditif
•
Akreditif Süreci
•
Akreditif Belgeleri
•
Akreditif Türleri
•
•
•
•
•
•
Kullanım Alanına Göre Akreditifler
•
Ticari
•
Basit
•
Teminat
Taahhütten Dönülebilmesine Göre
•
Geri Dönülebilir (Kabil-İ Rücu)
•
Geri Dönülemez (Gayrı Kabil-İ Rücu)
Ödeme Sorumluluğuna Göre
•
Teyitsiz
•
Teyitli
Kullanılış Adedine Göre
•
Adi
•
Rotatif
Ödeme Koşuluna Göre
•
Görüldüğünde Ödemeli
•
Vadeli
•
Kabul Kredili
Kullanılış Şekline Göre
•
Karşılıklı (Back To Back)
•
Devredilebilir
•
Kırmızı Şartlı
•
Yeşil Şartlı
®
•
SWIFT – MT700
•
Swift Mesajı Okuma Ve Değerlendirme
Vesaik Mukabili Ödeme
•
Ödeme Süreci
•
Ödeme Belgeleri
•
•
•
•


Mali Belgeler
Ticari Belgeler
Temiz Tahsil
Belgeli Tahsil
Mal Mukabili Ödeme
•
Ödeme Süreci
•
Ödeme Belgeleri
Kabul Kredili Ödeme
•
Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
•
Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme
•
Kabul Kredili Akreditifli Ödeme
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketler için en doğru ödeme şeklini belirlemeleri amacıyla önceden
hazırlanmış senaryolar çerçevesinde ödeme şekli seçimi ve satış başarısı konusundaki ilişkiyi
görebilmelerinin sağlanması
Amaç: Katılımcıların, çalıştıkları şirketler için en doğru ödeme şeklini belirlemeleri amacıyla
önceden hazırlanmış senaryolar çerçevesinde ödeme şekli seçimi ve satış başarısı
konusundaki ilişkiyi görebilmeleri sağlanacaktır
2. Önceden hazırlanmış senaryolar gereği bir vesaik
gerçekleştirilmesi. Gerekli belge ve bilgilerin hazırlanması
mukabili
ödeme
işleminin
Amaç: Katılımcıların tek başlarına bir vesaik mukabili ödeme şekline bağlanmış işlemi
tamamlayabilmelerinin sağlanması
3. Ödeme şekli olarak akreditifin seçilmiş olduğu bir operasyonda küşat incelemesi yapılması.
Bu inceleme sonucunda operasyonda dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi
çalışmasıdır. (Söz konusu küşat kendilerine verilecektir)
Amaç: Akreditif yönetimi konusunda yetenek kazanılması Bilgilerin içselleştirilmesi, inisiyatif
kullanma ve takım çalışmasına yatkınlık yeteneklerinin oluşturulması
4. Katılımcılara bir dış ticaret işlemi verilerek ödeme şeklinin ihracatçı ve ithalatçı açısından
değerlendirmelerinin sağlanması ve karar verilecek ödeme şekline göre gerekli mali ve ticari
belgelerin hazırlatılması
Amaç: İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi
ANA SAYFA
DIŞ TİCARETTE BELGE YÖNETİMİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Dış Ticaret Bölüm Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları,
İthalat Sorumluları, İthalat Elemanları, Müşteri Hizmetleri Yönetici ve çalışanları. Tedarik Zinciri
Yönetici ve çalışanları
Beklenen çıktı: Katılımcıların baştan sona bir dış ticaret işlemini yönetebilecek bilgilerinin
arttırılması, karşılaşacakları belgelerin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği,
belgelerin anlam ve önemleri, belge yönetiminin etkin ve verimli yapılabilmesinin sağlanması.
Aynı zamanda planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi
konularında kendilerini geliştirme.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:


Dış Ticarette Belge Yönetiminin Yeri Ve Önemi
•
Dış Ticaret Operasyonlarında Belgelerin Hazırlanması/Toplanması
•
Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin Türleri
Ticari/Mali Belgeler
•
®
Fatura
•
Proforma Fatura
•
Yerli Fatura
•
Ticari Fatura
•
Tasdikli Fatura
•
Özel Fatura
•
Navlun Faturası
•
Çeki Listesi
•
Ekspertiz Raporu
•
Analiz Raporu
•
Gözetim Raporu
•
Kambiyo Senedi
•
Gümrük Beyannamesi
Taşıma Belgeleri
•
•
Konşimento
•
Konşimentoda Bulunması Zorunlu Bilgiler
•
Konşimento Türleri
•
Düzenli Sefer Konşimentoları
•
Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimentolar
•
Temiz Konşimento
•
Kirli Konşimento
•
Geçkin Konşimento
•
Kısa Konşimento
FIATA Taşıma Belgeleri
•
FIATA FCR
•
FIATA FCT
•
FIATA FBL
•
•

®

Taşıma Senetleri
•
Karayolu Taşıma Belgesi
•
Havayolu Taşıma Belgesi
•
Demiryolu Hamule Senedi
Mal Teslim Belgesi (Ordino)
Menşe ve Dolaşım Belgeleri
•
Menşe Şahadetnamesi
•
Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A)
•
Dolaşım Belgeleri
•
A.TR
•
EUR1
•
EUROMED
Önemli Ve Sık Kullanılan Belgeler
•
Isıl İşlem Belgesi
•
Sigorta Poliçesi
•
Dar Teminat
•
Tam Ziya
•
Geniş Teminat (All Risk)
•
Sağlık Sertifikası
•
Helal Belgesi
•
Koşer Belgesi
•
CITES Belgesi
•
Halı Ekspertiz Raporu
•
Dahilde İşleme İzin Belgesi
•
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Bakanlıklardan Alınan Remi Belgeler
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Milli Savunma Bakanlığı
• Çevre ve Orman Bakanlığı
• Kültür Bakanlığı
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketlerde dış ticaret operasyonu gerçekleştirirken karşılaştıkları
belgelerden ve bunların hazırlanması/edinilmesi için gereken süreçlerden haberdar olmaya
yönelik değerlendirme etkinliğidir.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, öncelikleri öngörebilme, bütçeleme ve planlama
yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma
2. Katılımcıların Birlikte proforma fatura hazırlanması sözleşme yönetimi açısından kontrolü ve
yasal durumunun birlikte gözden geçirilmesi
Amaç: Sözleşme yönetimi, kaynak yönetimi, belge yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek
3. Nakliye ve sigorta belgelerinin hazırlanması konusunda senaryolarla çalışmalar yapılması.
Amaç: Nakliye ve sigorta yönetimi konusunda bilgilenme, kaynak yönetimi, belge yönetimi,
öncelikleri öngörebilme, bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına
yatkınlık kazanma
4. Önceden hazırlanmış bir operasyon örneği ile hangi süreçlerde hangi belgelere ihtiyaç
duyulduğunun belirlenmesi, sanal olarak gerekli belgelerin tümüyle hazır edilmesi
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, belge yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma.
ANA SAYFA
STRATEJİK SATINALMA ve TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Şirket sahip ve ortakları, Tedarik Zinciri Yöneticileri, Satınalma Yöneticileri,
Lojistik Yöneticileri ve bu bölümlerin çalışanları
Beklenen çıktı: Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında stratejik satınalma yönetimi ve tedarikçi
değerlendirme konularında yetenek geliştirme aynı zamanda planlama, bütçeleme,
organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini geliştirme
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:


®
®

Değişen Dünyada Değişen Satınalma
•
Değişimin Kilometre Taşları
•
Satınalmanın Önemini Arttıran Gelişmeler
•
Satınalma Sürecinde Kültürel Değişimler
Satınalma ve Satınalmacı
•
Stratejik Satınalma Süreci
•
Satınalmanın Potansiyel Katkıları
•
Satınalmanın Performans Ölçüm Kriterleri
•
Satınalmada Kurumsal Motivasyon
•
Satınalmacının Bireysel Özellikleri
Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları
•
Değer Zinciri: Porter Modeli
•
Lojistik Modeli
•
Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli
•
Tedarik Zinciri Yönetiminde Denge
•
Tedarik Zincirinin Artan Önemi
•
Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
Tedarikçi ve Tedarik Kavramları
•
Tedarikçi ve Yan Sanayi
•
Tedarik Türleri
•
Kraljic Matriksi
•
Fisher Yaklaşımı
•
Maliyet Odaklı Yaklaşımlar
Tedarikçi Sayısı
•
Tedarik Bazı Dengelemesi
•
70-30 Yaklaşımı
•
Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları
•
Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları
•
Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler
•
Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler
•
Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı

•
Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı
•
Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması
İyi Tedarikçi Kavramı
•

Tedarikçi Envanteri Oluşturmak
•






•
Dikkat Edilecek Kriterler
•
Küresel Önemli Değişkenler
Stratejik Satınalma Sürecine Bakış
•
Satınalmanın 5 Doğrusu
•
Seçim Kriterleri Oluşturma
Pazarlık
•
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
•
Alıcının Pazarlık Gücü
•
Ön Hazırlık
•
Müzakere
•
Pazarlık Taktikleri
Teklif Değerlendirme ve Seçim
•
Ağırlıklı Kriterler Bazlı Seçim
•
İkili Karşılaştırmalar Bazlı Seçim
Sözleşme
•
Sözleşmenin Hazırlanması
•
Hukuksal Nitelik ve Sonuçlar
•
Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi
•
Bir Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•
Sözleşmenin Kapatılması
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
Outsourcing Kararı
•

İhtiyaç Tespitinden Tedarikçi Değerlendirmeye Süreç
Tedarikçi Seçimi
•

Tedarikçi Araştırma Yöntemleri
Küresel Satınalma
•

İyi Tedarikçi Özellikleri
Riskler, Uygulamalar, Yaklaşımlar, Kararlar
Stok Kontrol
•
Minimum Stok
•
ABC Analizi
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketler için gereken tedarikçileri belirleme konusunda “vendor
list” oluşturmalarının sağlanması. Bu aşamada masa başı çalışmalar ve eylem planının
hazırlanması. Aynı zamanda bu konuda devlet ve STK lar tarafından kendilerine
sunulanabilecek hizmet, yardım, destek ve teşviklerin araştırılması
Amaç: “Vendor list” oluşturabilme konusunda yetenek geliştirme. Ayrıca planlama, zaman
ve bütçe yönetimi konusunda kişisel gelişim
2. Önceden hazırlanmış senaryolar gereği tedarikçi seçimi yapılması. In-house ya da
Outsourcing konusunda karar verebilme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik önceden
hazırlanmış senaryolar hakkında karar verebilme çalışması
Amaç: Katılımcıların tek başlarına tedarikçi seçimi konusunda yöntem kararı oluşturması
ve outsourcing kararlarının oluşturulmasına yönelik beceri geliştirmeleri hedeflenmektedir
3. Tedarikçi görüşmeleri konusunda role-playing ile kişisel gelişim çalışması
Amaç: Katılımcıların müzakere teknikleri konusunda kişisel gelişimlerinin sağlanması
hedeflenmektedir. İletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi.
4. Tedarikçi değerlendirme konusunda önceden hazırlanmış veriler çerçevesinde katılımcıların
performans kriterleri oluşturması ve değerlendirme yapmalarının sağlanması çalışmaları
Amaç: Tedarik Zinciri Yönetimi çerçevesinde tedarikçi ilişkileri konusunda katılımcıların
bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca takım çalışmasına yatkınlık
ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
ANA SAYFA
DIŞ TİCARETTE OPERASYON MALİYETİ ATÖLYESİ
Kimler katılmalı: Dış Ticaret Bölüm Yöneticileri, İhracat Sorumluları, İhracat Elemanları,
İthalat sorumluları, İthalat elemanları, Tedarik Zinciri Yönetici ve çalışanları, Müşteri Hizmetleri
Yönetici ve çalışanları.
Beklenen çıktı: Katılımcıların dış ticaret operasyonlarında etkinlik ve verimliliğin sağlanması
yoluyla operasyon maliyetlerini yönetebilmeleri, bunun için bir yurtdışından tedarik kararı ya da
yurtdışından gelen sipariş sonrası tüm süreci yönetmelerinin sağlanması, aynı zamanda
planlama, bütçeleme, organizasyon, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında kendilerini
geliştirme.
Eğitim süresi: 2 Gün
İçerik:

Dış Ticaretin İki Yüzü
•
İhracat ve İthalat
•
Pazarlama/Tedarik ve Operasyon

İhracat Pazarlamasında Maliyetlere Kısa Bir Bakış

İhracat Getirilerine Kısa Bir Bakış
®
İhracat Operasyonunda Maliyet Oluşturan Temel Eylemler
•
•
®
INCOTERMS ve İhracat Operasyon Maliyetlerine Yansıması
•
INCOTERMS Nedir?
•
INCOTERMS 2010 ve Ayrıntıları
•
INCOTERMS’den Gelen Maliyetlerin Satışa Etkisi
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve İhracat Operasyon Maliyetlerine Yansıması
•
İhracatta Tahsilat Riskleri ve Alınabilecek Önlemler
•
Peşin Ödeme ve Operasyon Maliyetleri
•
Vesaik Mukabili Ödeme ve Operasyon Maliyetleri
•
Akreditifli Ödeme ve Operasyon Maliyetleri
•
Mal Mukabili Ödeme ve Operasyon Maliyetleri
•
Kabul Kredili Ödeme ve Operasyon Maliyetleri
İhracat Operasyonu ve Maliyet Yönetimi
•
Ön Hazırlıklar ve Maliyet Yönetimi
•
Banka Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Taşımacılık Şirketinin Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Sigorta ve Maliyet Yönetimi
•
Gümrük Müşaviri Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Sevk Aşamasında Maliyet Yönetimi
•
Sevk Sonrası Maliyet Yönetimi

Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Maliyetler

İthalat Operasyonunda Maliyet Oluşturan Temel Eylemler
®
•
INCOTERMS ve Etkileri
•
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Etkileri
İthalat Operasyonu ve Maliyet Yönetimi
•
Ön Hazırlıklar ve Maliyet Yönetimi
•
Banka Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Taşımacılık Şirketinin Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Sigorta ve Maliyet Yönetimi
•
Gümrük Müşaviri Seçimi ve Maliyet Yönetimi
•
Gümrükleme ve Depo Teslimi
Ana Etkinlikler:
1. Katılımcıların çalıştıkları şirketlerde dış ticaret operasyonu konusunda karşılaştıkları maliyet
yaratıcı işlem ve eylemelerin birlikte belirlenmesi amacıyla nakliye ve gümrükleme
konularında önceden hazırlanmış (tümüyle gerçek belgelerle) bir çalışma örneği eylemlerin
planlanması ve her aşamada karşılaşılacak maliyet detayları (alternatifleriyle)
değerlendirilecektir.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, öncelikleri öngörebilme, bütçeleme ve planlama
yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma
2. Katılımcıların çalıştıkları şirketlerde dış ticaret operasyonu konusunda karşılaştıkları maliyet
yaratıcı işlem ve eylemelerin birlikte belirlenmesi amacıyla bir ihracat operasyonu sanal
olarak gerçekleştirilecektir. Önceden hazırlanmış (tümüyle gerçek belgelerle) bir operasyon
örneği eylemlerin planlanması ve her aşamada karşılaşılacak maliyet detayları
(alternatifleriyle) değerlendirilecektir.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, belge yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma.
3. Katılımcıların çalıştıkları şirketlerde ithalat operasyonu konusunda karşılaştıkları maliyet
yaratıcı işlem ve eylemelerin birlikte belirlenmesi amacıyla bir ithalat operasyonu sanal
olarak gerçekleştirilecektir. Önceden hazırlanmış (tümüyle gerçek belgelerle) bir operasyon
örneği eylemlerin planlanması ve her aşamada karşılaşılacak maliyet detayları
(alternatifleriyle) değerlendirilecektir.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, belge yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma.
4. Önceden hazırlanmış bir operasyon örneği ile hangi süreçlerde maliyetlerin yönetilebileceği
üzerinde bir çalışma yapılması. Bu çalışma serbest bir çalışma olacaktır.
Amaç: Zaman yönetimi, kaynak yönetimi, belge yönetimi, öncelikleri öngörebilme,
bütçeleme ve planlama yeteneği kazanabilmek. Takım çalışmasına yatkınlık kazanma.
ANA SAYFA
EĞİTMENLER
ABDULHAMİT AKÇAY
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Mezunu olan AKÇAY, ICC
(International Chamber of Commerce), IFS (International School of Finance) ve IFSA
(International Financial Services Association) tarafından onaylı uluslar arası Akreditif Uzmanlık
belgesi ve CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) belgesine sahip olarak CDCS (Akreditif
Uzmanı) unvanını taşımaktadır. Türkiye’nin önde gelen bir sanayi kuruluşunda halen Dış Ticaret
ve Liman İşletme Müdürü olarak çalışan AKÇAY, Profesyonel iş hayatının yanı sıra bir çok yerli ve
yabancı firmaya uluslararası pazarlama ve satış, lojistik, deniz taşımacılığı, iş yönetim sistemleri,
deniz hukuku, kontrat yönetimi, risk yönetimi, emtia pazarları, akreditif ve vesaikli krediler, talep
garantileri, harici ve kontrgarantiler, UCP600, ISPB 681, ISP98, URC 522, URR 725 URG 758, eUCP, CISG (United Nations Convention On Contracts For International Sale Of Goods),
uluslararası deniz sigortaları (Institute Cargo Clauses), nakliye sigortaları, Warsaw konvansiyonu,
Dünya Ticaret anlaşması, Haque kuralları, Haque-visby kuralları, Hamburg konvansiyonu,
Roterdam konvansiyonu, CMR anlaşması, Navlun sözleşmeleri ve charter sözleşmeleri, taşıma
belgeleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010, ICC NO 524 (ICC FORCE MAJEUR AND HARDSHIP
CLAUSE 2003), Factoring ve Forfaiting, Gümrük kanunu, Kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış
ticaret mevzuatı, KDV kanunu, Serbest bölge mevzuatı, uluslararası tahkim ve arbitrasyon
kuralları uluslararası bankacılık ve bankalar arası işlemler ve maliyet yönetimi vs. konularında
danışmanlık ve eğitim hizmeti veren AKÇAY, çimento, demir çelik, madencilik, inşaat, enerji, ağaç
sektörlerinde çok uluslu firmaların uluslararası alım-satım süreçlerinde müzakereci olarak rol
almaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite eğitmenlerden olan AKÇAY, Dünyanın en geniş profesyonel
danışmanlık organizasyonlarından Gerson Lehrman Group Inc.'de komite üyesi olup, bilgi ve
tecrübesini eğitmen ve danışman olarak Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.
CEYHUN YEŞİLŞERİT
1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT,
daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme
Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.
Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de
yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian
okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak,
Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl
uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International
Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife
Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak
görev almıştır.
ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere
İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde
eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve
Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen
katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler
Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı Uluslararası platformda ödül alınarak kanıtlanmış
İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı
gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından
Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış
ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.
2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu
kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı”
eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini
alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan
eğitimlerde görev almaya devam etmektedir. YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama
Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans
çatısı altında paylaşmaktadır.
NAİL ŞENCAN
Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş
hayatına Almüt A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında başlayan ŞENCAN, küresel ticaret yapan
firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunarak yeniden yapılanma projelerinde aktif görev almıştır.
1995’den bu yana kendi girişimleri başlatan ŞENCAN yönetim – organizasyon, değişim yönetimi
ve kurumsallaşma, tedarik zinciri yönetimi ve bütünleşik planlama, uluslararası müşteri iletişimi
ve ilişkileri yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.
Danışmanlık faaliyetleri ile, daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir
büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta,
kurumların genel olarak işletme ve tedarik zinciri, üretim – planlama, müşteri ilişkileri
departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve
iyileştirilebilir, maliyet yönetimi ve rekabet stratejileri geliştirmekte, geliştirilebilir alanları
hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı olan
SENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya
devam etmekte, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli
projelerde görev almaktadır.
TAYFUN TEKAT
Türkiye İş Bankası Kambiyo Servislerinde 25 yılı aşkın yöneticilik görevini yapan TEKAT,
bankacılık kariyerinden sonra Kavak Tekstil ve İp Sanayi Ticaret AŞ. dış ticaret müdürlüğü
yapmış olup, uluslararası dış ticaret mevzuatı, ICC broşürleri, Akreditif ve ulusal dış ticaret
mevzuatı, uluslararası krediler, Eximbank kredileri, ihracatta vergi iadeleri alanlarında sahip
olduğu uzmanlığı eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile sektördeki 35 yıllık tecrübesini
paylaşmaktadır. Türkiye’nin birçok ilinde çok sayıda nitelikli Dış Ticaret uzmanı yetiştirilmesine ve
istihdamına destek verip, ülkemizin önde gelen özel ve resmi kuruluşlarına vermiş olduğu
Uluslararası dış ticaret ve akreditif danışmanlık hizmetinin yanı sıra üniversitelerde, sanayi ve
ticaret odalarında, kalkınma ajanslarında, ihracatçılar birliklerinde konferans ve seminerlere
katılmaktadır.
MEHMET GÜRCAN BÜYÜKÜNAL
İlk, orta ve lise tahsilini gerçekleştirdiği TED Ankara Koleji’nden 1983, yüksek tahsilini
gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 1987 yılında mezun olmuştur.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Avrupa
Hukuku (1991-1992), Ticaret Hukuku (1992-1993) ve Tahkim Hukuku (1993-1994) lisansüstü
uzmanlık eğitimlerini gerçekleştirmiş; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı
Enstitüsü’nde de İşletme İhtisas (1997-1998) eğitimini tamamlamıştır.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda Mayıs 1990-Haziran 1996 döneminde avukat olarak
çalışmış, Mart 1993-Şubat 1995 sürecinde T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda geçici
görevle danışmanlık yapmıştır. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Temmuz 1996 –
Şubat 2003 döneminde Hukuk İşleri Yöneticisi olarak çalışmıştır. Av. M. Gürcan Büyükünal, Mart
2003’den beri serbest avukat olarak çalışmaktadır. Büyükünal, aynı zamanda İstanbul Ticaret
Odası Başhakemi, Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı Marka Vekili ve Patent Vekili ve European
Patent Institute’a kayıtlı Avrupa Patent Vekili ve bilirkişidir.
CAN ERDEM
ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünü 1978’de bitirdi. 1980-82 arasında resmi
burslu öğrenci olarak gittiği ABD’de MBA derecesi aldı.
Türkiye İş Bankasında başladığı iş hayatını TDÇİ, Price Waterhouse, Pancar Motor, SifarMüderrisoğlu İlaç, Fresenius, Nutrifarma ilaç şirketlerinde Satış ve Pazarlama yöneticisi olarak
sürdürdü. 1998-2002 döneminde General Electric-Tradanet Elektronik İletişim A.Ş.’de Genel
Müdür olarak görev yaptı.
2002 senesinde emekli olan Erdem, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde
Öğretim Görevlisi olarak çalışırken katıldığı Doktora Programını 2006 da tamamlayarak Yardımcı
Doçent ünvanını aldı.
Halen Yeditepe ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları,
Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Pazarlama dersleri veren Erdem’in makaleleri uluslararası
kongrelerde basılıp yayınlanmaya değer görüldü.
Rönesans tarafından düzenlenen eğitim programlarında ve şirket yapılanmalarında görev alan
Dr.Erdem, Turkcell, Türk Tekstil Vakfı, Ülker, B/S/H/, Genpa, Türkiye İş Bankası, Eczacıbaşı
İlaç, Turkon, THY vb. kurumlara eğitim verdi, danışmanlık yaptı.
SERHAT ÖZTÜRK
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 2001 yılında , 2005
yılında State University of New York’ta Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Yönetimi üzerine
Yüksek Lisansını 2005 yılında tamamlayan Serhat ÖZTÜRK, Aydın Üniversitesi İşletme
Bölümünde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.
2004-2006 yılları arasında USA Exxon-Mobil firmasında Operasyon Sorumlusu,2007-2009 yılları
arasında Balnak Logistics Group’ta İhracat Operasyon Sorumlusu ve Proje Satış-Pazarlama,
2009-2012 yıllarında Hanbulktrade İç ve Dış Ticaret Ltd. Logistics and Foreign Trade Director
ve 2012 yılının ikinci yarısından itibaren Intermetals İç ve Dış Ticaret firmasında Logistics and
Foreign Trade Manager olarak görev yaptı ve devamında Mayıs/2014 itibariyle MADO’da
International Trade and Operations Coordinator olarak iş hayatına devam etmektedir. Kültür
Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde Lojistik ve Dış Ticaret Bölümlerinde Part-Time
Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri Üzerine Uygulama”
konulu uluslararası iki adet bildiri sunmuştur. Birçok stratejik ürünün Tedarik Zinciri
Uygulamaları ve Uluslararası Ticareti ve yatırımları üzerine Uluslararası çalışmalar yapmaktadır.
Uzmanlık alanları olan Dış Ticaret Uygulamaları, Uluslararası Satış&Pazarlama, Dış Ticarette
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Key Account Management, İhracat Satış&Pazarlama, İthalat&İhracat
Uygulamaları, Girişimcilik, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları, Lojistik Yönetimi, Etkin
Depo ve Stok Yönetimi gibi konularda eğitimci ve danışman olan ÖZTÜRK, bilgi ve deneyimini
Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.
ANA SAYFA
GENEL YAKLAŞIMLAR
Kurumsal Eğitimlerde İzlenilen Metodoloji

Kurumsal eğitimler için önce kurumu tanımak

Eğitim alacak kişileri tanımak ( katılımcılara mesleki kimlik analizi (disipliner ve ilişkisel) ve
kişisel swot analizi anketleri uygulamak )

Eğitime konu olan işi ve işin temel proseslerinin kurumda nasıl uygulandığını öğrenmek

Eğitim içeriğinin nasıl olması gerektiğine dair eğitim alacak kişilerin ve liderlerinin görüşlerini
almak _ business focus oluşturmak

İçeriği kurumun insan kaynakları yöneticisi ve eğitim alacak grubun lideri ile beraber dizayn
etmek

Kuruma özel sunumu ve özel kitapları hazırlamak

Kurumun istediği yer ve zamanda interaktif, teatral bir şekilde eğitimi, eğitimci-katılımcı
birlikte paylaşmak

Eğer talep edilirse eğitim sonunda yapılacak bir moderasyon toplantısı ile, yapılan çalışmanın
denetim ve değerleme sisteminin oluşturulması ve açıkların yönetiminin (süreç yönetimi)
sağlamak.
Yayın
Eğitimde kullanılan sunum, kitaplaştırılarak eğitim başında katılımcılara takdim edilir.
Rönesans Learning Suite Portal Kullanımı:
Web tabanlı hazırlanmış olan Rönesans Learning Suite kullanım hakkına, eğitime katılan her
katılımcı, bireysel olarak veya kurum adı bazında sahiptir. Kullanım şekli, alınan eğitim
hizmetinin içeriğine uygun olarak, eğitim öncesinde belirlenir.
Rönesans tarafından verilen Kullanıcı adı ve Şifre ile birlikte, eğitime katılan tüm kişiler, eğitim
süresince görmüş oldukları sunuma buradan ulaşabilecekleri gibi, farklı menü seçenekleriyle site
içeresinde bulunan diğer hizmetlerden de yararlanabilirler. Learning Suite kullanım kılavuzu,
Firma tarafındaki ilgili kişi ile eğitim öncesinde paylaşılır.
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü,
TURQUALITY Yetkilendirilmiş Danışmanlık Şirketidir ve
TSE tarafından onaylanmış Hizmet Yeterlilik Belgesine sahiptir.
ANA SAYFA
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
Abdi İbrahim İlaç
ABB Elektrik
Asel
Aselsan
Çimsa
Çinsar Gümrükleme
Dal Elektronik
Dal Group
Dalgakıran Makine
Dat Telekominikasyon
Demir Factoring
Denar Optik
Depar Ltd. Şti.
Aksa Akralik
Aksa Jeneratör
Aksoy Plastik
Bilkar
Divapan
Doğan Medya Grubu
Doğan Ofset
Doruk Una Değer katma
Dost Metal
Drymen Temizlik A.Ş.
Dünya Saat Tic. Ltd. Şti.
Ecom Dış Ticaret A.Ş.
Enda Tekstil
Efes Pazarlama
Ank Dış Ticaret
Clariant Boya
Coca Cola
Eksper Gıda
İzopan
Kabelsan Kablo
Karaca Dış Ticaret
Enpay
Karal İnşaat
Hayat Kimya
Karsan
Escort Deniz ve Dış Tc. A.Ş.
Evpa Pazarlama
Evren Mühendislik
Ezgi Tekstil
Federal Mogul
Fermet
Ferox
Fiber Flon
Fikssan Fikstür
Filiz Gıda
Filmed
FMG Gıda
Ford Otosan
Kordon Uluslararası Nakliyat
Arsan Kauçuk
Çağ Metal
Çalık Grubu
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Avdansa Sasa
Aisin Europe
Ak-Al Tekstil
Akbank
Akdeniz ihracatçılar Birliği
Akkor International
Akmen Shoe
Akpet
Benetton
Besa Kimya
Best Transformatör
Bıçakçılar
Dim Trade
Ak-Ural
Akyiğit Tekstil
Alce Elektrik
Alemdar Dış Ticaret
Alpsan A.Ş.
Aslim Alarko
Alstom Elektrik
Ammon Yapı Elemanları
Anadolu Döküm
Egebank
Ejot Tezmak
Ekerler Kağıt
Ekin Kimya
Göksu Metal
Elektro Kalori
Emerson Process
Eminiş Ambalaj
Hakan Medikal
Havaalanı İşl. ve Hava End. A.Ş.
Karbogaz
Erdem Elektronik
Hektaş
Hema Endüstri
Hesaş A.Ş.
Honeywell
IFF
Integro İnşaat
İntteks Dış Ticaret
İscar
ISM Madencilik
ISP International
Isparta Sanayi ve Ticaret Odası
Işık Plastik
Konimpex
Gap Pazarlama
CP Group
Acarsan Elektrik
Acıbadem Sağlık Grubu
Atılım Gümrük
Atılım Kağıtçılık
Audio Elektrik
Ayata Metal
Baransay Makine
Barbaros Denizcilik
Barsan
Bayındır Holding
Baylar Makine
Detay Tekstil
Diam International
Diko Elektrik
Aktaş Group
Bimeks
Birgi
Birlas
Birleşik Metal
BKM Buffola Kemer
BNP-AK Dresdner Bank
Boğaziçi Yazlılım
Bunge Gıda
Candan Makine
Carbone Lorraine
Catoni Deniz İşleri A.Ş.
Arçelik
Arılı Plastik
Collezione
Ekinciler Demir Çelik
Güney Dental
Gürbüz Gıda
Karaca Plastik
Halkbank
Entatek Endüstri
Eralkan Lojistik
Kervan Dış Ticaret
Kesan Saç
Kio İletişim
Kıraça Otomotiv
Kıran Makine
Kığılı Tekstil
Kimsa Coating
Klip Kimya
KLM Cargo
Koç Allianz Sigorta
Kodak
Kofisa
Koleksiyon Mobilya
İgdaş
Kordsa Global
General Elektrik
İltaş İnşaat
Lafarge Aslan Çimento
Liberty International
Lignadecor
Lodos International
Lotus Gümrük
Lufthansa Hava Yolları
Lupo Tekstil
M.Clup Collection
Makel
Mariner Gemi Ekipmanları
Sharda Tekstil
Mates Pazarlama
Mebal Tekstil
Med Marine denizcilik
Palmet sağlık Ürünleri
Park Panel
Mera Dış Ticaret
Mermerler group
Praktiker
Promart Dış Ticaret
Prodek Yapı
Profilo Telra
Mustafa Nevzat İlaç
Nakpa Plastik
Netaş A.Ş.
Nokia
Novaset Mobilya
Nurbal
Telerko
Temco
Temsa
Orsan Dış Ticaret
Orsep
Otokar A.Ş.
Eurinox Dış Ticaret
Vital Medikal
Volvo
Toyota Tsusho
Tria İletişim
Zorlu Holding A.Ş.
Ulusoy Nakliyat
Yimpaş
Ulus Nakliyat
Vimar
Yeşilyurt Demir
Demirdöküm
Turkuaz Medikal
Hedef Alliance
Aygaz
Kale Maden
İlkem Petrol
Kroman Çelik
Genpa
Ges Elektronik
Glaxo Smith Klein
Globus Teknik Ekipmanları
Goldaş
Otorot Otomotiv
Ödül İlaç
Özağaç Orman Ürünleri
Özeniş
Özlem Medikal
Sinter Metal
öztürk Raf Sistemleri
Pak İhracat A.Ş.
Paksan
Sinangin Matbaacılık
Petrol Ofisi A.Ş.
Plastay Plastik
Polinet İnşaat
Star Gazetesi
Sunvital
Şafak Örme
MTU Motor
Quick Silver
Reinhardt Transport
Rem Dış Ticaret
Rotring Çizim Gereçleri
Royal servis Ekipmanları
Teknosan Makine
Organon İlaç
Orion Metal
Orma Mağ. ve Dış Tic. A.Ş.
Sarman Mobilya
Scantex Ltd. Şti.
TNT International
Unimar Ulus. Nakl.
Union Transport
Unimar Enerji
Trametaş Mermer
Yavuz Aluminyum
Yorum Dış Ticaret
Yorim Cam
Vital Medikal
Yılmaz Kimya
UDV Dağıtım
Türkel Fuarcılık
Yeksan Otomotiv
TSP Makine
Göltaş
Tariş
Güriş
Korur Gümrük Müşvirliği
Künhe&Nagel Taşımacılık
İnformatik
İnterdekor
İntermutfak
İstanbul Deniz Gemi İnş.
İş Bankası
Schiller
Sensormatic
Sentim Bilişim
Seranit Granit
Mars Nakliyat
Özşahin Kösele
Simba Oyuncak
Sime Dış Ticaret
Sinangil Gıda
Memnun Makine
Sis-Tek Mühendislik
Siteco Aydınlatma
Sony
Meteksan
Metro Group
Şahinler Holding A.Ş.
Prometal
TAV
Tatkar Gümrükleme
Tatmak Makine
Tayaş Gıda
Teklas
Nurol Holding
Safmak makine
Samko Mühendislik
Tesa Bant
Tırsan Otomotiv
TNB Görüntüleme Sistm.
Toprakbank
Torsan Lorento
Toshiba
Tosunoğlu İnşaat
Yarar Gıda
Üçge
Yurtbay Seramik
Unifree Duty Free İşlt.
Yılmaz Yapı
Yıldız Holding A.Ş.
Venteks
Vakko
Yedaş Gıda
Yayla Group
Nuh Çimento
Subor
Pakmaya
ANA SAYFA

Benzer belgeler