Senkron Plastik

Transkript

Senkron Plastik
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
DAMLAMA BORUSU ve EK PARÇALARI
DRIPPING PIPE & ACCESSORIES
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
DAMLAMA BORUSU ve EK PARÇALARI
DRIPPING PIPE & ACCESSORIES
Suyun Değerini Biliyoruz
We Know The Worth of Water
SENKRON PLASTİK iş dünyasına 2000 yılında Ankara Ostim’de
polietilen boru bağlantı parçaları (kaplin/adaptör/fittings)
üretimiyle merhaba demiştir. Hayallerini, sabırlı ve zahmetli bir
çabanın sonucunda; uzman personeli, ilkeli çalışma anlayışı
ve sorun çözmeye yönelik yaklaşımı ile kısa zamanda gerçege
dönüştürmeyi başarmıştır.
2008 yılına gelindiğinde 8500m² kapalı alan içerisinde
gerçekleştirdigi üretimiyle, 300’ü aşan ürün yelpazesini,
damlama borusu, damlatıcı ve damlama borusu ek parçalarını da
ekleyerek daha da genişletmiştir.
Senkron; sürekli gelişmeyi ve değişmeyi hedef alan, sosyal
sorumlulukların paylaşıldığı bir yapı içerisinde, değişimi
bünyesinde bir fırsat olarak görmeyi sağlayan, engin bir yönetim
anlayışına sahiptir. Sürekli gelişim; firma için daha geniş pazar
fırsatları, artan müşteri memnuniyeti, artan verimlilik ve etkin
rekabet olanağı sağlamaktadır.
Genişleyen iç Pazar ve ihracat potansiyeli ile sürekli büyüme
gösteren SENKRON PLASTİK ilk olarak, 2002 yılında
Irak’la başladığı ihracatını ciddi pazar araştırması ve ihracat
çalışmalarıyla her geçen yıl geliştirmiştir ve bu gün 21 ülkeye
ihracat yapmaktadır. Yaptığı ihracatın yanı sıra uluslararası
düzeyde, sektörüyle ilgili pek çok fuar organizasyonuna da
katılarak SENKRON markasını dünyada pek çok ülkeye tanıtmayı
başarmıştır.
2
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmanın
bir farklılık değil, gereklilik olduğunu kabul eden
SENKRON, üretim kapasitesini ve modernizasyonunu
artırmak amacıyla makine ve teçhizatını geliştirmiş ve kalıp
kapasitesini de beraberinde artırarak modern bir işletme
haline gelmiştir. Önümüzdeki günlerde oluşturacağı yeni
yatırım kaynakları ve beraberinde de yeni ürün yelpazesi
ile üretimde gerçekleşecek büyüme, firmanın pazardaki
varlığını artırdığının bir kez daha göstergesi olacaktır.
Uzun vadede, büyüyerek bir dünya markası olmayı
amaçlayan firmamız, bu amaca ulaşmak için karı değil
kazancı hedeflemektedir. SENKRON PLASTİK için kazanç;
öncelikle, çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve
faaliyeti sırasında ticari anlamda ilişkide bulunduğu resmi/
özel tüm kurum ve kuruluşların güvenini, saygısını ve
memnuniyetini kazanmaktır.
Bugünü kurtarmanın değil, geleceği inşa etmenin peşinde
olan SENKRON PLASTİK, gücünü, özveriyle çalışan,
eğitimli, ekip ruhuna inanmış kadrosundan almaktadır.
“Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür, ellerinizden
hayata akar. Başlangıçta her şey hayaldir. O hayale, kalpte
duygu, beyinde akıl, elde emek katılır.”
www.senkronplastik.com
Senkron Plastik was founded in 2000 and specializes in producing
PP Compression Fittings for PE Pipes. We have product range of
more than 300 different items and 8500sqm closed factory area.
With the beginning of the 2008 Senkron Plastik has increased its
product variety by adding to its product range drippers, dripping
pipes and fittings of the dripping pipes. At the moment Senkron
Plastik is exporting its products to 21 countries. Besides, by
attending on the international fairs, Senkron Plastik succeeded in
introducing its brand worldwide. Senkron Plastik easily competes
with the world brands in terms of quality and service. We are able
to provide our customers with high quality products in competitive
prices. We have ISO 9001:2008 quality system certificate and
TSEK quality certificate.
3
www.senkronplastik.com
Gelişen Türkiye’nin Büyüyen Markası
The Growing Brand of Developing Turkey
“Senkron Plastik” был основан в 2000
и специализируется на производстве
компрессионных фитингов для полиэтиленовыx
труб. Мы имеем номенклатуру изделий более
чем 300 различных наименований и 8500кв.м.
закрытой фабричной области. С началом 2008
“Senkron Plastik” увеличил свое разнообразие
продукции, добавив к номенклатуре изделий
дрипперов, трубы капельного орошения
и приспособления к трубам капельного
орошения. В настоящее время “Senkron Plastik”
экспортирует свою продукцию в 21 стран.
Кроме того, посещая международные ярмарки,
Senkron Plastik преуспел в том, что ввел свою
марку во всем мире. “Senkron Plastik” легко
конкурирует с мировыми марками по качеству
и обслуживанию. Мы в состоянии предоставить
нашим клиентам высококачественные продукты
в конкурентоспособных ценах. Мы имеем
Сертификат Качества по системе Стандартизации
9001:2008 и Сертификат Качества по TSEK.
4
‫ ﰲ ﺃﻧﻘﺮﺓ – ﺗﺮﻛﻴﺎ‬2000 ‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﻜﺮﻭﻥ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﻋﺎﻡ‬
‫ ﻣﻦ‬، ‫ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺭﺍﻛﻮﺭﺍﺕ )ﻭﺻﻼﺕ( ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻮﱄ ﺃﺗﻴﻠﲔ‬
‫ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﱐ‬،‫ ﻣﻢ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬110 ‫ ﻣﻢ ﺣﱴ‬20
،‫ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ‬
،‫ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ�ﺎ‬2008 ‫ﻭﰲ ﻋﺎﻡ‬
، ‫ﻣﻢ‬20 ‫ﻣﻢ ﻭ‬16 ‫ﻭﺗﻨﺘﺞ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻘﻄﺮﻳﻦ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ‬
‫ ﻭﺍﻵﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬،‫ﻭﺃﻳﺪﻱ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ‬
‫ ﻣﻐﻄﻰ‬2‫ ﻡ‬8500
‫ ﻭﺃﻳﻀﺎ‬،‫ﺃﻥ ﻣﺎﺭﻛﺔ ﺳﺎﻧﻜﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ�ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ‬
. ‫ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ‬،‫ﺳﻬﻞ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬TSEK ‫ﻭﻟﺬﺍ ﺣﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ‬
GHOST ‫ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ‬ISO 9001:2008 ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
‫ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎ�ﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ‬،‫ﺧﻼﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬
،‫ ﺩﻭﻟﺔ‬21 ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﱄ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ‬
‫ﻭﻫﺪﻓﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻊ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳉﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﻭ‬
،‫ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ‬
ÜRÜNLER
PRODUCTS
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN ERKEK / MALE COUPLING
МУФТА (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
32x1¼”
40x1”
40x1¼”
40x1½”
50x1½”
50x2”
63x2”
75x2½”
90x3”
110x4”
KOLİ
PACKAGE
225
225
175
175
175
100
100
100
60
60
60
40
40
18
12
7
4
ÇUVAL
SACK
200
200
160
160
160
100
100
100
50
50
50
30
30
15
10
7
4
KAPLİN DİŞİ / FEMALE COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x¾”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
90x2½”
90x3”
110x3”
110x4”
6
KOLİ
PACKAGE
225
150
150
150
100
100
100
50
50
50
36
36
18
18
12
12
7
7
4
4
ÇUVAL
SACK
200
150
150
110
80
80
80
45
45
45
30
30
15
15
10
10
7
7
4
4
www.senkronplastik.com
KAPLİN MANŞON / COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
100
60
30
24
9
9
4
2
ÇUVAL
SACK
100
85
50
30
15
10
7
4
3
KAPLİN TAPA / END CAP
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20
25
32
40
50
63
75
90
110
KOLİ
PACKAGE
250
200
125
65
40
18
12
8
4
ÇUVAL
SACK
250
175
100
55
30
15
10
7
5
7
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİRSEK / ELBOW COUPLING
ОТВОД
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
80
55
30
18
8
6
4
1
ÇUVAL
SACK
110
80
50
25
15
8
7
4
2
KAPLİN DİŞİ DİRSEK / FEMALE ELBOW
ОТВОД (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
50x2”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
8
KOLİ
PACKAGE
175
175
100
100
100
70
70
70
40
40
20
20
20
12
12
8
8
8
5
5
5
ÇUVAL
SACK
150
150
100
100
100
70
70
70
40
40
20
20
20
15
15
8
8
8
5
5
5
www.senkronplastik.com
KAPLİN ERKEK DİRSEK / MALE ELBOW
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
KOLİ
PACKAGE
150
150
125
125
125
85
85
40
40
24
12
8
8
8
5
5
5
ÇUVAL
SACK
150
150
100
100
100
70
70
40
40
20
15
8
8
8
5
5
5
KAPLİN TE / COUPLING TEE
ТРОЙНИК
EBAT (mm)
KOLİ
SIZE
PACKAGE
20x20x20
75
25x25x25
55
32x32x32
30
40x40x40
20
50x50x50
12
63x63x63
5
75x75x75
4
90x90x90
2
110x110x110
2
ÇUVAL
SACK
65
50
30
15
10
5
4
2
1
9
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİŞİ TE / FEMALE TEE
ТРОЙНИК (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”x20
25x½”x25
25x¾”x25
32x½”x32
32x¾”x32
32x1”x32
40x¾”x40
40x1”x40
40x1¼”x40
50x1”x50
50x1¼”x50
50x1½”x50
63x1¼”x63
63x1½”x63
63x2”x63
75x2”x75
75x2½”x75
90x2 ½”x90
90x3”x90
110x2½”x110
110x3”x110
110x4”x110
KOLİ
PACKAGE
100
75
75
40
40
40
28
28
28
15
15
15
8
8
8
5
5
2
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
90
60
60
40
40
40
20
20
20
13
13
13
7
7
7
5
5
3
3
2
2
2
KAPLİN ERKEK TE / MALE TEE
ТРОЙНИК (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”x20
20x¾”x20
25x½”x25
25x¾”x25
32x¾”x32
32x1”x32
40x1”x40
40x1¼”x40
50x1¼”x50
50x1½”x50
63x1½”x63
63x2”x63
75x2”x75
75x2 ½”x75
90x2 ½”x90
90x3”x90
110x3”x110
110x4”x110
10
KOLİ
PACKAGE
100
100
80
80
45
45
25
25
15
15
8
8
5
5
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
90
90
60
60
40
40
20
20
13
13
7
7
5
5
3
3
2
2
www.senkronplastik.com
KAPLİN REDÜKSİYON / REDUCING COUPLING
ПЕРЕХОДНИК
EBAT (mm)
SIZE
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
50x32
50x40
63x40
63x50
75x63
90x63
90x75
KOLİ
PACKAGE
100
75
75
40
40
25
25
13
13
9
5
5
ÇUVAL
SACK
100
60
60
40
40
20
20
13
13
7
5
5
KAPLİN REDÜKSİYON TE / REDUCING TEE
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
EBAT (mm)
SIZE
25x20x25
32x20x32
32x25x32
40x25x40
40x32x40
50x32x50
50x40x50
63x25x63
63x32x63
63x40x63
63x50x63
75x50x75
75x63x75
90x63x90
90x75x90
110x63x110
110x75x110
110x90x110
KOLİ
PACKAGE
60
40
40
20
20
12
12
8
8
8
7
4
4
2
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
50
35
35
20
18
10
10
5
5
5
5
4
4
3
3
1
1
1
11
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN ERKEK / MALE COUPLING
МУФТА (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
32x1¼”
40x1”
40x1¼”
40x1½”
50x1½”
50x2”
63x2”
75x2½”
90x3”
110x4”
KOLİ
PACKAGE
225
225
175
175
175
100
100
100
60
60
60
40
40
18
12
7
4
ÇUVAL
SACK
200
200
160
160
160
100
100
100
50
50
50
30
30
15
10
7
4
KAPLİN DİŞİ / FEMALE COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x¾”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
90x2½”
90x3”
110x3”
110x4”
12
KOLİ
PACKAGE
225
150
150
150
100
100
100
50
50
50
36
36
18
18
12
12
7
7
4
4
ÇUVAL
SACK
200
150
150
110
80
80
80
45
45
45
30
30
15
15
10
10
7
7
4
4
www.senkronplastik.com
KAPLİN MANŞON / COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
100
60
30
24
9
9
4
2
ÇUVAL
SACK
100
85
50
30
15
10
7
4
3
KAPLİN TAPA / END CAP
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20
25
32
40
50
63
75
90
110
KOLİ
PACKAGE
250
200
125
65
40
18
12
8
4
ÇUVAL
SACK
250
175
100
55
30
15
10
7
5
13
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİRSEK / ELBOW COUPLING
ОТВОД
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
80
55
30
18
8
6
4
1
ÇUVAL
SACK
110
80
50
25
15
8
7
4
2
KAPLİN DİŞİ DİRSEK / FEMALE ELBOW
ОТВОД (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
50x2”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
14
KOLİ
PACKAGE
175
175
100
100
100
70
70
70
40
40
20
20
20
12
12
8
8
8
5
5
5
ÇUVAL
SACK
150
150
100
100
100
70
70
70
40
40
20
20
20
15
15
8
8
8
5
5
5
www.senkronplastik.com
KAPLİN ERKEK DİRSEK / MALE ELBOW
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
KOLİ
PACKAGE
150
150
125
125
125
85
85
40
40
24
12
8
8
8
5
5
5
ÇUVAL
SACK
150
150
100
100
100
70
70
40
40
20
15
8
8
8
5
5
5
KAPLİN TE / COUPLING TEE
ТРОЙНИК
EBAT (mm)
SIZE
20x20x20
25x25x25
32x32x32
40x40x40
50x50x50
63x63x63
75x75x75
90x90x90
110x110x110
KOLİ
PACKAGE
75
55
30
20
12
5
4
2
2
ÇUVAL
SACK
65
50
30
15
10
5
4
2
1
15
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİŞİ TE / FEMALE TEE
ТРОЙНИК (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”x20
25x½”x25
25x¾”x25
32x½”x32
32x¾”x32
32x1”x32
40x¾”x40
40x1”x40
40x1¼”x40
50x1”x50
50x1¼”x50
50x1½”x50
63x1¼”x63
63x1½”x63
63x2”x63
75x2”x75
75x2½”x75
90x2½”x90
90x3”x90
110x2½”x110
110x3”x110
110x4”x110
KOLİ
PACKAGE
100
75
75
40
40
40
28
28
28
15
15
15
8
8
8
5
5
2
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
90
60
60
40
40
40
20
20
20
13
13
13
7
7
7
5
5
3
3
2
2
2
KAPLİN ERKEK TE / MALE TEE
ТРОЙНИК (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”x20
20x¾”x20
25x½”x25
25x¾”x25
32x¾”x32
32x1”x32
40x1”x40
40x1¼”x40
50x1¼”x50
50x1½”x50
63x1½”x63
63x2”x63
75x2”x75
75x2½”x75
90x2½”x90
90x3”x90
110x3”x110
110x4”x110
16
KOLİ
PACKAGE
100
100
80
80
45
45
25
25
15
15
8
8
5
5
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
90
90
60
60
40
40
20
20
13
13
7
7
5
5
3
3
2
2
www.senkronplastik.com
KAPLİN REDÜKSİYON / REDUCING COUPLING
ПЕРЕХОДНИК
EBAT (mm)
SIZE
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
50x32
50x40
63x40
63x50
75x63
90x63
90x75
KOLİ
PACKAGE
100
75
75
40
40
25
25
13
13
9
5
5
ÇUVAL
SACK
100
60
60
40
40
20
20
13
13
7
5
5
KAPLİN REDÜKSİYON TE / REDUCING TEE
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
EBAT (mm)
SIZE
25x20x25
32x20x32
32x25x32
40x25x40
40x32x40
50x32x50
50x40x50
63x25x63
63x32x63
63x40x63
63x50x63
75x50x75
75x63x75
90x63x90
90x75x90
110x63x110
110x75x110
110x90x110
KOLİ
PACKAGE
60
40
40
20
20
12
12
8
8
8
7
4
4
2
2
2
2
2
ÇUVAL
SACK
50
35
35
20
18
10
10
5
5
5
5
4
4
3
3
1
1
1
17
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
PRİZ KOLYE / CLAMP SADDLE
СЕДЕЛКА КРЕПЛЕНИЕ-БОЛТ
EBAT (mm)
SIZE
32x½”
32x¾”
40x½”
40x¾”
50x½”
50x¾”
50x1”
63x½”
63x¾”
63x1”
75x½”
75x¾”
75x1”
75x1¼”
75x1½”
75x2”
90x½”
90x¾”
90x1”
90x1¼”
90x1½”
90x2”
110x½”
110x¾”
110x1”
110x1¼”
110x1½”
110x2”
125x½”
125x¾”
18
KOLİ
PACKAGE
125
125
80
80
60
60
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
10
10
ÇUVAL
SACK
125
125
80
80
40
40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
EBAT (mm)
SIZE
125x1”
125x1¼”
125x1½”
125x2”
140x½”
140x¾”
140x1”
140x1¼”
140x1½”
140x2”
160x½”
160x¾”
160x1”
160x1¼”
160x1½”
160x2”
200x1”
200x1¼”
200x1½”
200x2”
200x2½”
200x3”
200x4”
225x1”
225x1¼”
225x1½”
225x2”
225x2½”
225x3”
225x4”
KOLİ
PACKAGE
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
ÇUVAL
SACK
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
www.senkronplastik.com
ÇİFT ÇIKIŞLI CİVATALI PRİZ KOLYE / DOUBLE OUTLET BOLT SADDLE
СЕДЕЛКА КРЕПЛЕНИЕ-БОЛТ
EBAT (mm)
KOLİ
SIZE
PACKAGE
32x½”x½”
125
32x¾”x¾”
125
40x½”x½”
80
40x¾”x¾”
80
50x½”x½”
60
50x¾”x¾”
60
50x1”x1”
60
63x½”x½”
40
63x¾”x¾”
40
63x1”x1”
40
75x½”x½”
30
75x¾”x¾”
30
75x1”x1”
30
75x1¼”x1¼”
30
75x1½”x1½”
30
75x2”x2”
30
90x½”x½”
25
90x¾”x¾”
25
90x1”x1”
25
90x1¼”x1¼”
25
90x1½”x1½”
25
90x2”x2”
25
110x½”x½”
15
110x¾”x¾”
15
110x1”x1”
15
110x1¼”x1¼”
15
110x1½”x1½”
15
110x2”x2”
15
125x½”x½”
10
125x¾”x¾”
10
ÇUVAL
SACK
125
125
80
80
40
40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
EBAT (mm)
KOLİ
SIZE
PACKAGE
125x1”x1”
10
125x1¼”x1¼”
10
125x1½”x1½”
10
125x2”x2”
10
140x½”x½”
6
140x¾”x¾”
6
140x1”x1”
6
140x1¼”x1¼”
6
140x1½”x1½”
6
140x2”x2”
6
160x½”x½”
5
160x¾”x¾”
5
160x1”x1”
5
160x1¼”x1¼”
5
160x1½”x1½”
5
160x2”x2”
5
200x1”x1”
4
200x1¼”x1¼”
4
200x1½”x1½”
4
200x2”x2”
4
200x2½”2½”
4
200x3”x3”
4
200x4”x4”
4
225x1”x1”
3
225x1¼”x1¼”
3
225x1½”x1½”
3
225x2”x2”
3
225x2½”x2½”
3
225x3”x3”
3
225x4”x4”
3
ÇUVAL
SACK
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
19
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KIZAKLI PRİZ KOLYE / SIEDGE SADDLE
EBAT (mm)
SIZE
32x½”
32x¾”
40x½”
40x¾”
50x½”
50x¾”
63x½”
63x¾”
63x1”
75x½”
75x¾”
75x1”
90x½”
90x¾”
90x1”
KOLİ
PACKAGE
150
150
80
80
60
60
40
40
40
30
30
30
20
20
20
ÇUVAL
BAG
150
150
80
80
40
40
30
30
30
20
20
20
15
15
15
ÇİFT ÇIKIŞLI KIZAKLI KOLYE / DOUBLE OUTLET SIEDGE SADDLE
EBAT (mm)
SIZE
32x½”x½”
32x¾”x¾”
40x½”x½”
40x¾”x¾”
50x½”x½”
50x¾”x¾”
63x½”x½”
63x¾”x¾”
63x1”x1”
75x½”x½”
75x¾”x¾”
75x1”x1”
90x½”x½”
90x¾”x¾”
90x1”x1”
20
KOLİ
PACKAGE
150
150
80
80
60
60
40
40
40
30
30
30
20
20
20
ÇUVAL
BAG
150
150
80
80
40
40
30
30
30
20
20
20
15
15
15
www.senkronplastik.com
NİPELLİ KAPLİN ERKEK / MALE COUPLING (METALLIC)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
25x¾”
32x1”
40x1¼”
50x1½”
63x2”
75x2½”
90x3”
110x4”
KOLİ
PACKAGE
200
150
100
50
40
18
12
7
4
ÇUVAL
BAG
200
160
100
50
30
15
10
7
4
NİPELLİ PRİZ KOLYE / CLAMP SADDLE (METALLIC)
EBAT (mm)
SIZE
50x1”
63x1”
75x1”
90x1”
110x1”
KOLİ
PACKAGE
60
40
30
25
15
ÇUVAL
BAG
40
30
20
15
10
21
www.senkronplastik.com
KAPAK / COVER
20 mm
22
25 mm
RİNG / RING
32 mm
40 mm
İÇ KAPAK / INSIDE COVER
50 mm
63 mm
75 mm
O-RİNG / O-RING
90 mm
110 mm
ÜRÜNLER
PRODUCTS
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
23
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN ERKEK / MALE COUPLING
МУФТА (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
32x1¼”
40x1”
40x1¼”
40x1½”
50x1½”
50x2”
63x2”
75x2½”
90x3”
110x4”
KOLİ
PACKAGE
225
225
175
175
175
100
100
100
60
60
60
40
40
18
12
7
4
KAPLİN DİŞİ / FEMALE COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x¾”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
90x2½”
90x3”
110x3”
110x4”
24
KOLİ
PACKAGE
225
150
150
150
100
100
100
50
50
50
36
36
18
18
12
12
7
7
4
4
KAPLİN MANŞON / COUPLING
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
100
60
30
24
9
9
4
2
KAPLİN TAPA / END CAP
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20
25
32
40
50
63
75
90
110
KOLİ
PACKAGE
250
200
125
65
40
18
12
8
4
25
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİRSEK / ELBOW COUPLING
ОТВОД
EBAT (mm)
SIZE
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
KOLİ
PACKAGE
125
80
55
30
18
8
6
4
1
KAPLİN DİŞİ DİRSEK / FEMALE ELBOW
ОТВОД (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x½”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1¼”
50x1½”
50x2”
63x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
26
KOLİ
PACKAGE
175
175
100
100
100
70
70
70
40
40
20
20
20
12
12
8
8
8
5
5
5
KAPLİN ERKEK DİRSEK / MALE ELBOW
МУФТА (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”
20x¾”
25x½”
25x¾”
25x1”
32x¾”
32x1”
40x1”
40x1¼”
50x1½”
63x2”
75x2”
75x2½”
75x3”
90x2½”
90x3”
90x4”
KOLİ
PACKAGE
150
150
125
125
125
85
85
40
40
24
12
8
8
8
5
5
5
KAPLİN TE / COUPLING TEE
ТРОЙНИК
EBAT (mm)
SIZE
20x20x20
25x25x25
32x32x32
40x40x40
50x50x50
63x63x63
75x75x75
90x90x90
110x110x110
KOLİ
PACKAGE
75
55
30
20
12
5
4
2
2
27
POLİETİLEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI
PP COMPRESSION FITTINGS
KAPLİN DİŞİ TE / FEMALE TEE
ТРОЙНИК (внутренняя резьба)
EBAT (mm)
KOLİ
SIZE
PACKAGE
20x½”x20
100
25x½”x25
75
25x¾”x25
75
32x½”x32
40
32x¾”x32
40
32x1”x32
40
40x¾”x40
28
40x1”x40
28
40x1¼”x40
28
50x1”x50
15
50x1¼”x50
15
50x1½”x50
15
63x1¼”x63
8
63x1½”x63
8
63x2”x63
8
75x2”x75
5
75x2½”x75
5
90x2½”x90
2
90x3”x90
2
110x2½”x110
2
110x3”x110
2
110x4”x110
2
KAPLİN ERKEK TE / MALE TEE
ТРОЙНИК (наружная резьба)
EBAT (mm)
SIZE
20x½”x20
20x¾”x20
25x½”x25
25x¾”x25
32x¾”x32
32x1”x32
40x1”x40
40x1¼”x40
50x1¼”x50
50x1½”x50
63x1½”x63
63x2”x63
75x2”x75
75x2½”x75
90x2½”x90
90x3”x90
110x3”x110
110x4”x110
28
KOLİ
PACKAGE
100
100
80
80
45
45
25
25
15
15
8
8
5
5
2
2
2
2
KAPLİN REDÜKSİYON / REDUCING COUPLING
ПЕРЕХОДНИК
EBAT (mm)
SIZE
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
50x32
50x40
63x40
63x50
75x63
90x63
90x75
KOLİ
PACKAGE
100
75
75
40
40
25
25
13
13
9
5
5
KAPLİN REDÜKSİYON TE / REDUCING TEE
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
EBAT (mm)
SIZE
25x20x25
32x20x32
32x25x32
40x25x40
40x32x40
50x32x50
50x40x50
63x25x63
63x32x63
63x40x63
63x50x63
75x50x75
75x63x75
90x63x90
90x75x90
110x63x110
110x75x110
110x90x110
KOLİ
PACKAGE
60
40
40
20
20
12
12
8
8
8
7
4
4
2
2
2
2
2
29
PRİZ KOLYE / CLAMP SADDLE
СЕДЕЛКА КРЕПЛЕНИЕ-БОЛТ
EBAT (mm)
SIZE
32x½”
32x¾”
40x½”
40x¾”
50x½”
50x¾”
50x1”
63x½”
63x¾”
63x1”
75x½”
75x¾”
75x1”
75x1¼”
75x1½”
75x2”
90x½”
90x¾”
90x1”
90x1¼”
90x1½”
90x2”
110x½”
110x¾”
110x1”
110x1¼”
110x1½”
110x2”
125x½”
125x¾”
KAPAK / COVER
20 mm
30
25 mm
RİNG / RING
32 mm
40 mm
KOLİ
PACKAGE
125
125
80
80
60
60
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
10
10
ÇUVAL
SACK
125
125
80
80
40
40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
EBAT (mm)
SIZE
125x1”
125x1¼”
125x1½”
125x2”
140x½”
140x¾”
140x1”
140x1¼”
140x1½”
140x2”
160x½”
160x¾”
160x1”
160x1¼”
160x1½”
160x2”
200x1”
200x1¼”
200x1½”
200x2”
200x2½”
200x3”
200x4”
225x1”
225x1¼”
225x1½”
225x2”
225x2½”
225x3”
225x4”
İÇ KAPAK / INSIDE COVER
50 mm
63 mm
75 mm
KOLİ
PACKAGE
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
ÇUVAL
SACK
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
O-RİNG / O-RING
90 mm
110 mm
ÜRÜNLER
PRODUCTS
DAMLAMA BORUSU ve EK PARÇALARI
DRIPPING PIPE & ACCESSORIES
31
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
DAMLA SULAMA BORUSU / PE DRIPPING PIPES
DÜZ DAMLAMA BORUSU
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
20 mm
16 mm DAMLA SULAMA BORUSU
ÖZELLİK
SPECIFICATION
20 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
60 cm
75 cm
100 cm
32
TOP
ROLL
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
DEBİ
Lt/h
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
TOP
ROLL
400 mt
300 mt
20 mm DAMLA SULAMA BORUSU
ÖZELLİK
SPECIFICATION
20 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
60 cm
75 cm
100 cm
TOP
ROLL
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
DEBİ
Lt/h
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
2lt / 4lt
www.senkronplastik.com
DEBİ AYARLI DAMLATICI (KIRMIZI) / DRIPPER (RED)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
0 - 100 L/h
POŞET
BAG
100
DEBİ AYARLI DAMLATICI (GENİŞ BOŞALTIM) / DRIPPER
ÖZELLİK
SPECIFICATION
0 - 120 L/h
POŞET
BAG
100
DEBİ AYARLI DAMLATICI (YEŞİL) / DRIPPER (GREEN)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
0 - 100 L/h
POŞET
BAG
100
MİNİ VANA KURTAĞZI / MINI VALVE DOVETAIL
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16
20x20
POŞET
BAG
50
50
MİNİ VANA REDÜKSİYON KURTAĞZI / MINI VALVE REDUCING DOVETAIL
ÖZELLİK
SPECIFICATION
20x16
25x20
POŞET
BAG
50
50
33
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
MİNİ VANA KURTAĞZI (ERKEK DİŞLİ) / MINI VALVE DOVETAIL (MALE THREAD)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
½”x16
½”x20
¾”x20
POŞET
BAG
50
50
50
MİNİ VANA KURTAĞZI-KİLİTLİ / MINI VALVE DOVETAIL-LOCKED
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x20
20x20
POŞET
BAG
50
50
MİNİ VANA (ERKEK DİŞLİ) / MINI VALVE (MALE THREAD)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
¾”x¾”
POŞET
BAG
50
MİNİ VANA KİLİTLİ-ERKEK DİŞLİ / MINI VALVE LOCKED-MALE THREAD
ÖZELLİK
SPECIFICATION
¾”x16
¾”x20
34
POŞET
BAG
50
50
www.senkronplastik.com
MİNİ VANA KİLİTLİ / MINI VALVE LOCKED
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16
16x20
20x20
20x16
POŞET
BAG
50
50
50
50
MİNİ VANA YÜZÜKLÜ (YASSI) / MINI VALVE RING (FLAT)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x17
POŞET
BAG
50
MİNİ VANA (TURUNCU) / MINI VALVE (ORANGE)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16
POŞET
BAG
50
MİNİ VANA (YEŞİL) / MINI VALVE (GREEN)
ÖZELLİK
SPECIFICATION
20x20
POŞET
BAG
50
35
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
KİLİTLİ ERKEK ADAPTÖR / QUICK MALE COUPLING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x¾”
20x¾”
25x1”
POŞET
BAG
100
100
100
KİLİTLİ MANŞON / QUICK COUPLING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16
20x20
25x25
POŞET
BAG
100
100
100
KİLİTLİ ERKEK DİRSEK / QUICK MALE ELBOW
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x½”
20x½”
POŞET
BAG
100
100
KİLİTLİ KÖR TAPA / QUICK LINE END
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16
20
36
POŞET
BAG
100
100
www.senkronplastik.com
NİPEL / COUPLING THREAD
ÖZELLİK
SPECIFICATION
¾”x¾”
1”x1”
POŞET
BAG
100
100
DIŞ DİŞLİ DİRSEK / ELBOW THREAD
ÖZELLİK
SPECIFICATION
½”x¾”
POŞET
BAG
100
ERKEK DİŞLİ KÖR TAPA / LINE END THREAD
ÖZELLİK
SPECIFICATION
¾”
POŞET
BAG
100
DAMLAMA NİPELİ / CONNECTOR NIPPLE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16
20x20
25x25
POŞET
BAG
100
100
100
37
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
DAMLAMA REDÜKSİYON NİPELİ / CONNECTOR REDUCING NIPPLE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x20
POŞET
BAG
100
DAMLAMA TE / CONNECTOR TEE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x16x16
20x20x20
25x25x25
POŞET
BAG
100
100
100
REDÜKSİYON TE / REDUCING TEE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
20x16x20
25x16x25
25x20x25
POŞET
BAG
100
100
100
ERKEK TE / MALE TEE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x½”x16
16x¾”x16
25x½”x25
25x¾”x25
38
POŞET
BAG
100
100
100
100
www.senkronplastik.com
PİPO DİRSEK / ELBOW PIPO
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x½”
16x¾”
20x½”
POŞET
BAG
100
100
100
DAMLAMA DİRSEK / CONNECTOR ELBOW
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
POŞET
BAG
100
DAMLAMA ÇIKIŞ NİPELİ (SIKIŞTIRMALI) / SAFETY OFFTAKE DIPLINE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
12 mm
16 mm
POŞET
BAG
100
100
DAMLAMA ÇIKIŞ NİPELİ (CONTALI) / OFFTAKE DRIPLINE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
POŞET
BAG
100
39
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
ERKEK ADAPTÖR / MALE COUPLING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x½”
POŞET
BAG
100
KURTAĞZI KÖR TAPA / DOVETAIL-LINE END
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
20 mm
POŞET
BAG
100
100
YÜZÜKLÜ EKLEME NİPELİ / NIPPLE CONNECTOR RING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
POŞET
BAG
100
GÜVENLİ TAPE ÇIKIŞ NİPELİ / SAFETY OFFTAKE DRIPLINE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x17
40
POŞET
BAG
100
www.senkronplastik.com
TAPE MANŞON / COUPLING TYPE
ÖZELLİK
SPECIFICATION
17x17
POŞET
BAG
100
YASSI BORU ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ / OFFTAKE COUPLING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16x17
POŞET
BAG
100
GÖZLÜK KÖR TAPA / END THREAD
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
20 mm
POŞET
BAG
100
100
BORU SABİTLEME / PIPE STABILIZER
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
20 mm
POŞET
BAG
100
100
BORU SABİTLEME KAZIĞI (KISA) / PIPE STABILIZER
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
20 mm
POŞET
BAG
100
100
41
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
DRIP IRRIGATION SYSTEMS
PLASTİK KELEPÇE / OFFTAKE COUPLING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
POŞET
BAG
100
BORU ASMA ÇENGELİ / PIPE HANGING HOOK
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm
POŞET
BAG
100
DAMLATICI / DRIPPER
ÖZELLİK
SPECIFICATION
2 lt/h
4 lt/h
POŞET
BAG
100
100
DÜZ DAMLAMA CONTA / RING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm - 20 mm
POŞET
BAG
100
KANALLI DAMLAMA CONTA / RING
ÖZELLİK
SPECIFICATION
16 mm - 20 mm
42
POŞET
BAG
100
www.senkronplastik.com
JUMBO VANA KUTUSU / VALVE BOX
EBAT
DIMENSIONS
JUMBO
ADET
PCS
1
VANA KUTUSU / VALVE BOX
EBAT
DIMENSIONS
12”
ADET
PCS
1
VANA KUTUSU / VALVE BOX
EBAT
DIMENSIONS
10”
ADET
PCS
1
VANA KUTUSU / VALVE BOX
EBAT
DIMENSIONS
6”
ADET
PCS
1
43
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION
Faaliyet Alanlarımız;
İçme suyu sistemlerinde,
Tarımsal sulama sistemlerinde,
Bahçe ve Çevre Düzenlemelerinde,
Yağmurlama ve Fıskiye Sistemlerinde,
Gemi Tesisatlarında ,
Havuz sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hedef Kitlemiz;
Kamu kuruluşları ve özel sektörde yer alan, - Belediyeler - Köy Hizmetleri, Devlet Su işleri - PE boru imalatçıları
- İnşaat ve yapı malzemeleri firmaları - Tarımsal ve peyzaj sulama sistemleri proje firmaları
Siyah ve Mavi Seri Teknik Spesifikasyonlar
Polipropilen (Copolimer ) hammaddesinden üretilmektedir.
Kullanılan o-ring EPDM kauçuk olup yüksek sızdırmazlık sağlar.
Boru tutucu olarak kullanılan ring , Poliacetal hammaddesinden üretilmektedir.
Ürünlerimiz için kullanılan materyaller , içme suyu sistemlerinin taşınmasında gerekli olan sağlık koşullarını karşılamaktadır.
Anma Basıncı;
Ø20 mm - Ø63 mm PN 16
Ø75 mm - Ø110 mm PN 10
Technical Specifications
Body & Nut
: Polypropylene
O-Ring: Rubber
Clenching Ring
: Polyacetal Resin
Working Conditions
Maximum Temperature : 80 °C
Rated Pressure : 16 atm at 20 °C up to 63Ø
10 atm at 20 °C up to 75Ø
* Materials are fully conforms with the international specifications relating to hygiene and sanitary requirements for the transport of the potable water and alimentary fluids
Damla Sulama Boru ve Ek Parçaları Genel Bilgiler
Senkron damla sulama boruları TS EN ISO 9261 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Güneşin UV ışınlarına karşı yüksek dayanıma sahip olup, yosunlama ve bakteri üremesi gözlenmez.
Damla Sulama Borusu Kullanıcı Bilgileri
- Damla sulama sistemleri konusunda uzman teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmelidir.
- Boru aralıkları, ekilen bitki türüne göre farklılık göstermesi sebebiyle dikkate alınmalıdır.
- Damlama borularının seçimi yapılırken arazinin durumu, toprak su geçirgenliği ve suyun debisi dikkate alınmalıdır.
- Boruların toprak üzerine serme işlemi, belirlenen lateral uzunluklarına göre yapılmalıdır.
- Kullanım esnasında belirtilen çalışma basınçları dikkate alınmalıdır.
- Suyun damlama borusuna geçmeden önce mutlaka belirli bir noktada filtre edilmesi gereklidir. Filtre seçiminde hassasiyet gösterilmeli, suyun bölgesel yapısı,
özellikleri araştırılmalıdır. Aksi taktirde su içerisinde bulunan yabancı maddeler damlatıcıları tıkayabilir.
- Filtre giriş ve çıkışındaki kontrol üniteleri sık sık kontrol edilmeli basınç farklılığı olması durumunda filtre temizlenmelidir.
- Damla sulama borusu araziye serilirken ve araziden toplanırken, bükülmemeli, sürtünmeye maruz bırakılmamalı, tahribata uğratılmamasına özen gösterilmelidir.
- Damla sulama boruları muhafaza ya da serildiği ortamda delici, yırtıcı hiçbir dış ortama maruz bırakılmamalıdır.
- Montaj sonrası damla sulama boruların sonları açılarak temizlenmeli biriken pislikler ve oluşan tıkanmalar giderilmelidir.
- Sulama işlemi yapılırken sisteme dahil edilecek olan gübreler suda çözünebilen ve ilgili kuruluşların önerdiği gübreler kullanılmalıdır.
- Sezon ortasında ve sonunda tıkanmaları önlemek amacıyla sisteme uzman kişiler tarafından belirlenen kimyasallar (fosforik asit) verilmelidir.
Kesinlikle hidroklorik asit veya sülfürik asit kullanılmamalıdır.
- Polietilen ve UV kimyasallarının yapısını bozan kükürt, klor ve demir gibi zirai kimyasalların kullanımında gereken hassasiyet gosterilmelidir.
- Sezon sonlarında ya da sulama işleminin tamamlanması durumunda damla sulama boruları ve ek parçaları ayrı ayrı toplanmalı ve kapalı bir ortamda muhafaza edilmelidir.
44
SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
www.senkronplastik.com
45
www.atlimatbaasi.com.tr
www.senkronplastik.com

Benzer belgeler

Familienpaten Rinteln - Kinderschutzbund Rinteln

Familienpaten Rinteln - Kinderschutzbund Rinteln yardımcılardır. Rinteln‘li genç ailelere veya tek veli olarak çocuğunun eğitimini sağlayan bayan ve baylara, kendini yanlız hissedenler için her türlü destek ve moral vermek için yanınızdayız. Bu h...

Detaylı

Adler Katalog

Adler Katalog • Alaşımsız ve düşük dayanımlı çelikler • Demir dışı metallerin kesimi • Plastiklerin kesimi

Detaylı

İndir - NTG Plastik

İndir - NTG Plastik Then, clean the scraped area Затем обезжирить спиртовой салфеткой зону сваривания

Detaylı

Clamp Saddles

Clamp Saddles strong, safe and durable Polyethylene Piping Materials Components are produced and sold inside and outside of Turkey. Fitsa, located in Samsun Organized Industrial Zone, has taken closing the impor...

Detaylı

İplik taşıyıcılarda en iyi çözümler

İplik taşıyıcılarda en iyi çözümler kullanarak, 24 saat kesintisiz üretimiyle en kaliteli mamulleri müşterilerine sunar. 110 tondan 1000 tona kadar olan makine parkuruyla tekstil pazarında yerini almış firmamız,2008 yılı itibariyle p...

Detaylı

boru çekme mesafeleri - CMR® Damla Sulama Sistemleri

boru çekme mesafeleri - CMR® Damla Sulama Sistemleri 16 x 16 x 16 16 x 20 x 16 20 x 16 x 20 20 x 20 x 20 25 x 16 x 25 25 x 20 x 25 25 x 25 x 25 32 x 25 x 32 32 x 32 x 32

Detaylı

Extrusion Lines We know that you want the best

Extrusion Lines We know that you want the best sistemleri, optimum maaliyette, anahtar teslimi olarak sunmaktadır.

Detaylı

yağmurlama başlıkları fiyat listesi

yağmurlama başlıkları fiyat listesi 125x1” 125x1¼” 125x1½” 125x2” 140x½” 140x¾” 140x1” 140x1¼” 140x1½” 140x2” 160x½” 160x¾” 160x1” 160x1¼” 160x1½” 160x2” 200x1” 200x1¼” 200x1½” 200x2” 200x2½” 200x3” 200x4” 225x1” 225x1¼” 225x1½” 225x...

Detaylı