Nieuwsbrief januari 2013

Yorumlar

Transkript

Nieuwsbrief januari 2013
Nieuwsbrief januari 2013
In dit nummer:
1. Nationale onderwijsprijs
1. Inloopavond
1. Open avond
1. Cito-toetsen
1. NSCCT
2. Dansproject
2. Tevredenheidsonderzoek
2. Afscheid Joost Korver
2. Nieuwe biebboeken
2. Nieuws MR-OR-Combi
2. Mooie decembermaand
3. Bijzondere dagen
3. Verjaardagen
Wij wensen iedereen een goed 2013!
Nationale Onderwijs Prijs
Het was een spannende middag op woensdag 12 december in
IJmuiden. Samen met een groep leerlingen van groep 7/8 hebben we
onze presentatie over de TOPklas gehouden. Aan het eind van de
middag bleek dat we eerste van de provincie Noord-Holland zijn
geworden. Daarmee zijn we ook genomineerd voor de landelijke finale
van de NOP.
Donderdag 28 maart horen we in Breda de landelijke uitslag. Kijk voor
meer informatie op onze site: www.voorzaan.nl
Inloopavond
Op 15 januari houden wij op beide locaties onze jaarlijkse inloopavond.
De kinderen laten dan aan hun ouders zien wat ze op school allemaal
doen. De grootouders zijn die avond ook van harte welkom om te
kijken hoe wij op de Voorzaan onderwijs geven. U bent allemaal
welkom van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Open avond en middag nieuwe ouders
Ouders van de Voorzaan, u kunt ons helpen om als ambassadeur van
de Voorzaan nieuwe kleuterouders uit te nodigen voor de
informatieavond op de locatie Vissershop en de informatiemiddag op de
locatie Haven.
Kent u ouders met jonge kinderen in uw buurt? Geef dit dan aan hen
door.
15 januari van 20.00 uur tot 21.00 uur op de locatie Vissershop.
18 januari van 15.00 uur tot 16.00 uur op de locatie Haven.
Cito-toetsen
In januari en begin februari nemen we de Cito-toetsen uit ons
leerlingvolgsysteem af. De Cito-toetsen zijn een hulpmiddel om de
ontwikkeling van uw kind te volgen en om onze school te vergelijken
met alle scholen in Nederland. Samen met de methodetoetsen en de
observaties in de klas geeft dit een goed beeld van de ontwikkeling van
uw kind. We nemen de toetsen af volgens een rooster. Op sommige
dagen plannen we geen Cito-toetsen in. Groep 8 begint al begin januari
met de Cito-toetsen.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind in deze
periode op de normale tijd naar bed gaat en goed uitgerust is.
NSCCT
Om ons onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de leerbehoeften
van al onze leerlingen nemen we ook dit schooljaar in januari de Niet
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test af. De ouders van de kinderen in
groep 4 en 6 hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.
PAGINA 2
NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS VAN OBS DE VOORZAAN
Dansproject “Koning Dikbil”
In januari start de oefenperiode voor ons jaarlijkse dansproject “Koning
Dikbil”. We sluiten de oefenperiode af met twee voorstellingen. Beide
voorstellingen zijn in de gymzaal bij de locatie Vissershop.
Houd alvast ruimte in uw agenda!
Op 14 februari is de voorstelling van de locatie Vissershop.
Op 28 februari is de voorstelling van de locatie Haven.
U wordt op de hoogte gehouden van de kaartverkoop en de definitieve
aanvangstijd van de voorstellingen.
Tevredenheidsonderzoek
Zoals we u al eerder in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld, start
binnenkort ons tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Dit jaar wordt
het volledig digitaal afgenomen. Om mee te kunnen doen is het nodig
dat u als ouder uw gegevens naar ons mailt of bij de leerkracht van uw
kind inlevert.
(zie bijlage bij deze nieuwsbrief of intekenlijst in de groep van uw kind)
U krijgt dan in de loop van januari een digitale uitnodiging met
inlogcode voor het onderzoek.
Afscheid van Joost Korver
Zoals u weet gaat onze directeur Joost Korver per 1 februari de
Voorzaan verlaten. Op beide locaties kunt u in de laatste week
dagelijks afscheid van hem nemen.
U bent ook van harte welkom op de afscheidsreceptie op maandag 28
januari van 16.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Vissershop.
Nieuwe bibliotheekboeken
Op beide locaties hebben we weer nieuwe leesboeken voor onze
schoolbibliotheek aangeschaft. We hebben uw hulp nodig om deze
boeken te lamineren. Samen kunnen we er voor zorgen dat alle
kinderen zo snel mogelijk van de nieuwe boeken kunnen genieten.
Wanneer u ons wilt helpen kunt u zich opgeven bij de leerkracht van
uw kind. Het is ook mogelijk dat een ervaren lamineerder u uitlegt hoe
u het kunt doen.
Nieuws uit de MR, OR en Stichting Combi
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar?
In december zijn er veel kosten gemaakt. In januari ontbijten we met
alle kinderen tijdens het voorleesontbijt. Op de site kunt u de gegevens
van de Stichting Combi terug vinden onder het kopje Algemeen.
De MR is betrokken bij de procedure voor het benoemen van een
nieuwe directeur.
Mooie decembermaand
Op beide locaties hebben we een geweldige decembermaand gehad
met een leuk sinterklaasfeest en een sfeervolle kerstmaaltijd.
We willen iedereen bedanken die er achter de schermen voor gezorgd
heeft dat dit voor alle kinderen en leerkrachten weer een mooie maand
is geweest.
PAGINA 3
NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS VAN OBS DE VOORZAAN
Bijzondere dagen in januari
Bijzondere dagen:
 8 januari starten de Cito-toetsen van groep 8

10 januari NSCCT voor groep 4 en 6

11 januari groep 3 gaat op bezoek bij De Bieb

15 januari
18.30-19.30 uur inloopavond voor ouders en grootouders
20.00-21.00 informatieavond voor nieuwe ouders op de
locatie Vissershop

18 januari 15.00-16.00 uur informatiemiddag voor nieuwe
ouders op de locatie Haven

21 januari starten de Cito-toetsen in groep 1 t/m groep 7

22 januari start oefenen Koning Dikbil op de Vissershop

23 januari voorleesontbijt op beide locaties

28 januari start oefenen Koning Dikbil op de Haven

28 januari 16.00-18.00 uur afscheidsreceptie van Joost
Korver op de locatie Vissershop

31 januari groep 3/4 VH gaat naar Fluxus
Vrije dagen:

7 januari heeft het team een studiedag. Alle leerlingen
zijn vrij
Verjaardagen in januari
Datum
1 januari 2013
3 januari 2013
6 januari 2013
8 januari 2013
11 januari 2013
13 januari 2013
13 januari 2013
16 januari 2013
17 januari 2013
17 januari 2013
17 januari 2013
17 januari 2013
19 januari 2013
21 januari 2013
22 januari 2013
27 januari 2013
27 januari 2013
Groep
2C
1C
4C
8A
8C
4C
5C
5A
3C
5A
8C
8C
1C
5C
1D
1C
7C
Naam
Lamis Amestoun
Saoirse Mulder
Dilnaz Bamerny
Toon Schaap
Rawina Mohan
Marwan Kamlichi
Xamira Dreves
Saartje Roxs
Sam Klok
Gloria Hart
Denzel Purperhart
Sanne Wals
Sam Bergmans
Romy Bohan
Klaas Vink
Melissa Markwat
Berkay Tuncer

Benzer belgeler