Mikro İktisat Grafikleri

Yorumlar

Transkript

Mikro İktisat Grafikleri
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
y malı
Üretim İmkanları Eğrisi: Teknolo sabitken mevcut kaynaklar ile
üretilebilecek maksimum mal miktarını gösterir.
Üretim faktörlerindeki artış sağa, azalış sola kaydırır.
Y
fırsat maliyeti
X
Y  Y1
= 2
X2  X1
Marjinal Dönüşüm =
(-)
(+)
x malı
Sağa kayış: Ekonomi büyür
Sola kayış : Ekonomi küçülür
Üretim İmkanları Eğrisi
y malı
C
A etkin üretim yapılır
BAtıl kapasite vardır daha
fazla üretim yapılabilir
CÜretim yapılamaz
A
B
x
TU
max.
TU=Toplam Fayda
MU=Marjinal Fayda
TU  MU1  MU2    MUn
TU
Tüketim
Miktar
MU
Tüketim
Miktar
MU
Fayda Maksimizasyonu
M Ux M Uy

Px
Py
1.
2.
3.
4.
TU maksimum ise MU=O
MU pozitif ise TU artar
MU negatif ise TU azalır
İlk malda TU=MU
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
P
P
c
a
b
D2
Q
Talep Eğrisi
Boyunca koyma
Talep Doğrusunu sağa yada sola
kaydıran nedenler:
8. Normal mal için gelir artarsa sağa
9. Düşük mal için gelir artarsa sola
10. İkame mal fiyatı artarsa sağa
11. Tamamlayıcı mal fiyatı artarsa sola
12. Zevk ve tercihler olumlu değişirse
sağa
13. Beklentiler olumlu değişirse sağa
14. Tüketici sayısı artarsa sağa
S2
S
B
A
C
Q
Malın fiyatındaki değişme arz eğrisi
üzerisinde aşağı yada yukarı kaymaya
neden olur.
Fiyat Artarsa üzerinde yukarı
Fiyatı Azalırsa üzerinde aşağı
Arzdaki kayma
SS1 Arz Artışı
SS2 Arz Azalışı
P
P1
P0
P2
0
d
Tüketici rantı A(P1P0D) üçgeninin alanı
Denge (arz ve talep doğrularının kesişimi)
Üretici rantı A(P0P2D) üçgeninin alanı
D
s
Q
Q
DD1 Talep Artışı
DD2 Talep Azalışı
P
Arz Eğrisi Boyunca
Kayma
D1
Talepteki kayma
Malın fiyatındaki değişme talep eğrisi
üzerisinde aşağı yada yukarı kaymaya
neden olur.
Fiyat Artarsa üzerinde yukarı
Fiyatı Azalırsa üzerinde aşağı
P
D
Arz Doğrusunu sağa yada sola kaydıran
nedenler:
1. Maliyetler artarsa sola
S1
2. Teknolojik ilerleme sağa
3. Vergiler artarsa sola
4. Sübvansiyonlar artarsa sağa
5. Beklentiler olumlu ise sağa
6. Üretici sayısı artarsa sağa
Q
7. Diğer mal fiyatları artarsa sola
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
P
P
d
e =∞
fiyat değişimine
çok büyük tepki
P
d
e =1
fiyat değişimine
aynı ölçüde tepki
d
ed = 0
fiyata tüketiciler
hiç tepki vermez
d
d
Q
0
P
Q
0
P
P
.
d
e <1
fiyat değişimine
fiyattan az tepki
d
e >1
fiyat değişimine
fiyattan büyük tepki
Q
0
e=∞
.
e>1
e=1
d
0
Q
q 2  q1
q1
%Q
ed 

p 2  p1
%P
p1
TPP Toplam Fiziki Ürün
APPOrtalama Fiziki Ürün
MPPMarjinal Fiziki Ürün
d
Q
0
e yay
q2
q
 2
p2
p2
I. Bölgede: Artan marjinal verim
II. Bölgede: Azalan marjinal verim
II.Bölgede Negatif marjinal verim
Q*  f (L, K , T, t )
TPP, APP, MPP
MRP=MPPL x Px
Marjinal Ürün Değeri
APP
III
I
Q
 q1
 q1
 p1
 p1
TPP
TPP
L
TPP
MPP 
L
.
e=0
0
Üretim fonksiyonu
APP 
e<1
QL
II
MPP
1. TPP maksimum iken MPP=0
2. TPP azalırken MPP negatif
3. TPP hız dönüşüm noktasında
MPP maksimum olur.
4. APP = MPP iken APP
maksimum olur
5. APP>MPP iken APP azalır
6. APP<MPP iken APP artar
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
MALİYETLER
KISA DÖNEM
AVC
VC
FC
AFC
Sabit Maliyet (FC)
Ortalama Sabit Maliyet (AFC)
Değişken Maliyet (VC)
Ortalama Değişken
Maliyet (AVC)
FC
AFC 
Q
TC
AVC 
MC
ATC
VC
Q
MC,
ATC,
AVC,
ATC
MC
ATC
B
A
Toplam Maliyet
TC=FC+VC
Ortalama Toplam Maliyet
ATC 
Marjinal Maliyet (MC)
TC
Q
AFC
AVC+AFC=ATC
A ve B noktaları minimum
UZUN DÖNEM
SRAC
AVC
LRAC Uzun dönem maliyet eğrisi
SRACKısa Dönem Maliyet Eğrisi
LRAC2
SRAC3
LRAC
SRAC2
+
-
LRAC
LRAC1
Uzun Dönem
maliyet
eğrisinin yer
değiştirmesi
NOT: Maliyetlerdeki artışlar yukarı()
Maliyetteki azalışlar aşağı ()
MC,
AVC,
ATC
MC
B
ATC
AVC
A
A Noktası → kapanma noktası
P = AVC
B Noktası → başa baş noktası
(normal kar)
P = ATC
A noktasının üzerindeki MC eğrisi aynı zamanda
firmanın kısa dönem arz eğrisidir. Yani AVC’nin
üzerindeki MC eğrisi kısa dönem arz eğrisidir.
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
P
TR
TR
d
P
P
Q
Tam rekabet
piyasasında Firma
Talep Eğrisi
Toplam Gelir
TR=P.Q
d=AR=MR
AR,d
Q
Q
Ortalama Gelir
Marjinal Gelir
TR P.Q
AR 

P
Q
Q
MR 
TR
Q
P=MR=AR
Kısa Dönemde Kar Maksimizasyonu
TC
TR
TP
TC
MC
c
TR
ATC
b
Q1
B
P
a
Q2
Q3
Q
Q1
TP=Toplam Gelir
Toplam Gelir-Toplam maliyet yaklaşımı
O-QTC>TR zarar
Q1=aTC=TR Başabaş
Q1- Q3 Kâr
Q3+..........TC>TR zarar
MC
AVC
Q1
B MC=AVC Kapama Noktası
Firmanın arz eğrisi B’nin üzerinde
kalan MC eğrisidir, Ancak B eğrisi
dahil değildir.
Q2
Q3
Uzun Dönem Kâr Maksimizasyonu
SMRC LRMC
SRAC
LRAC
MR
Qo
Üretim
MR=LRAC=LRMC=SRAC=SRMC
MR=MC=AR=P
Q2
O-QATC>P zarar
Q1ATC=P Normal Kâr
Q1- Q3 P>ATC Aşırı Kâr
Tam Rekabetçi Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi
B
AR, MR
Q3
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
Maliyet
Gelir
Fiyat
Monopol piyasasında talep eğrisi aynı zamanda endüstri talep
eğrisidir. Nedeni tek satıcının olmasıdır.
Ed=1
Monopol piyasasında talep eğrisi negatif eğimlidir. Toplam
gelir eğrisi ise çan eğrisi biçimindedir. Nedeni firmanın daha
çok satabilmesi için fiyatını düşürmek zorunda olmasıdır.
d1AR
Üretim
Miktarı
Toplam
Gelir
MR eğrisi AR’nin altındadır. Nedeni firmanın daha çok
satabilmesi için fiyatını düşürmek zorunda olmasıdır.
MR
TR
Üretim
Miktarı
Maliyetler,Gelir Fiyat
MC
ATC
Kâr
ARd
MR
Q
Üretim Tipi
Tekelcinin Kâr maksimizasyonu
Monopol piyasasında piyasaya giriş engelli
olduğundan firma aşırı kar elde eder. Firma
denge koşulu;
MR = MC olmalı ve P > AC
Monopol firma aşırı karını daha da arttırmak
için fiyat farklılaştırmasına gider;
1. 1.derecede fiyat fark. Birimler arası fiyat
fark. Tarihi eser satıcısı
2. 2.derecede fiyat fark. Miktarlar arası fiyat
fark. Arçelik
3. 3.derecede fiyat fark. Alıcılar arası fiyat
fark. Bursa belediyesi
SAVAŞ YAYINLARI
GRAFİKLER
Ders: İKTİSAT
TR
MRP 
Qf
Marjinal Ürün
gelirinin
hesaplanması
MRP  MPP.MR
MRP Marjinal Ürün Geliri
QF Üretim faktörü miktarı
∆ QF Üretim faktörü
miktarındaki değişme
∆ TCToplam maliyetteki
değişim
TC
MFC 
Q f
Marjinal Faktör
maliyeti
MRP
MFC
MRP = MFC firma dengesi
MRP > MFC firma işçi alır
MFC
Pf
Firmanın Faktör
istihdamı
MRP < MFC firma işçi çıkarır
MRP
Qf
Q
Q f
MRP
MFC
Qf
faktör Talep Esnekliği
EP 
Pf
Pf
Toplam Faktör
Arzı
Sf
Pfo
Df
Faktör Arz Eğrisi
Qfo
Faktör Fiyatlarının
Belirlenmesi
W
W
SL
SL=MFC
WC
Wo
W Ücret
WC Denge ücret oranı
LC Dengede istihdam edilen işçi
sayısı
MFC=SLİşgücü arzı
DL
LC
L
L
İşgücü piyasasında ücretin belirlenmesi
r
Rant
r=faiz
S
Ödünç Verilebilir
Fon Arzı
Ödünç Verilebilir
Fon Talebi
rfo
Df
Lo
Ödünç Verilebilir
Fon Miktarı
Faktör Oranının Belirlenmesi
Denge
Rantı
Ekonomik
Rantı
Qo
D
Toprak
Miktarı

Benzer belgeler

X - WordPress.com

X - WordPress.com Uzun  dönem  ortalama  maliyet  eğrisi  

Detaylı