Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Ulusal Kredi AKTS Akademik ve

Transkript

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Ulusal Kredi AKTS Akademik ve
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Akademik ve
Sosyal
Oryantasyon
141000000001101
1
0
0
0
1
Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması,
Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı,
Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin
Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla
Dersin İçeriği kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci
Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,
Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu
Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve
Görevleri), Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1
1. Beykent Üniversitesinin Tanıtımı
1.1. Beykent Üniversitesinin Tarihçesi.
1.2. Beykent Üniversitesinin Yönetim Şeması.
2. Üniversitenin Akademik Yapısı
2
2.1. Üniversitenin Akademik Birimlerinin Tanıtılması.
2.2. Akademik Takvim.
3. İdari Birimlerin Tanıtımı- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Yapısı.
3.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri.
3.3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetlerle İlgili Evraklar.
3
3.3.1. Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Formu.
3.3.2. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.
3.3.3. Öğrenci Belgesi Başvuru Formu.
3.3.4. Kimlik Kartı Başvuru Formu.
4. Beykent Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı
4.1. Beykent Üniversitesi Kütüphanesinin Tanıtılması.
4.2. Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler.
4.3. Kütüphane katalog tarama.
4
4.4. Kütüphane Veritabanları.
4.4.1. Abone Veritabanları.
4.4.2. TÜBA Açık Ders Malzemesi.
4.4.3. ULAKBİM Veritabanları.
5. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
5.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlının Tanıtımı ve Görevleri.
5.2. Öğrenci Kulüpleri.
5
5.2.1. Öğrenci Kulüplerinin Tanıtımı.
5.2.2.Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetleri.
5.2.3. Öğrenci Kulüplerinin Üyelik Şartları.
6
6. Yükseköğretim Kanunu.
7
7. Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
8. Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği.
9. Erasmus Ofisi
10
9.1. Erasmus Ofisinin Tanıtımı ve Görevleri.
9.2. Beykent Üniversitesinin Anlaşmalı Olduğu Avrupa Üniversiteleri.
11
12
13
14
10. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
10.1. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtımı ve Görevleri.
10.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Yürüttüğü Hizmetler.
11. Beykent Üniversitesi kültür, sanat ve bilim etkinlikleri.
12. Beykent Üniversitesi Tarafından Desteklenen Sosyal Yardım Projeleri Hakkında
Bilgi.
13. Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği Tanıtımı.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sanat ve
Tasarım
Tarihi
210022400001105
3
0
0
3
6
Dersin
İçeriği
Sanat ve Tasarım Tarihi bağlamında sanatın şekillenmesine kaynaklık eden dönemler, akımlar,
Antik Dönem, Ortaçağ, Rönesans, Barok, İslam ve Yeniçağ sanatı, Sanatçılar ve önemli yapıtları.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
Sanat ve Tasarım hakkında önbilgi
2
İlk sanat eserleri, Mağara Sanatı, toprağa yerleşim ve sanat
3
İlk tarım uygarlıkları ve sanat, Mezopotamya ve Mısır Sanatı
4
Antik Yunan Dönemi
5
Antik Yunan sanatı ve etkileri, özellikleri, günümüz sanatıyla olan ilişkisi, Arkaik Dönem, Klasik
Dönem, Helenistik Dönem.
6
Antik Roma dönemi
7
Ortaçağ Sanatı
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
İslam Sanatı
10
Rönesans sanatı, Erken Rönesans dönemi, sanatçılar ve eserleri
11
Rönesans sanatı, Yüksek Rönesans dönemi, sanatçılar ve eserleri
12
Barok Dönemin başlangıcı, Italyan sanatçılar
13
Barok Dönem (Hollandalı Sanatçılar)
14
Neoklasik Sanat
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sosyal
Bilimlere
Giriş
310022000001101
2
0
0
2
6
Dersin
İçeriği
Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji,
psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini
oluşturacaktır.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Ders Tanıtım Ve Uygulama, Değerlendirme Bilgilerinin Öğrenciye Açıklanması.
Dersin Müfredat İçindeki Önemi Ve Diğer Dersler İle Etkileşiminin Vurgulanması.
Sosyal Bilim Kavramı ve Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi.
2
Genel Bilim Kavramı.
Doğa Bilimleri İle Sosyal Bilimlerin Karşılaştırılması.
Doğa Bilimleri İle Sosyal Bilimlerin Benzerlikleri Ve Farklılıkları.
3
Sosyal Bilimlere Farklı Yaklaşımların Tartışılması.
Sosyal Bilimlerin Gelişmesini Engelleyen Etkenlerin Tartışılması.
4
Sosyal Bilimlerin Niteliği.
Sosyal Bilim Konularının Özellikleri.
Sosyal Bilimlerde Determinizm.
Toplumsal Olaylarda Nedensellik İlişkisi.
Sosyal Bilimler, Değer Yargıları Ve Etik.
Normatif Bilim.
5
Pozitivizm ve Eleştirileri.
Pozitivizmin “Doğrulanabilirlik” İlkesine Yönelik Eleştiriler.
Pozitivizm Bilimsel İnceleme Anlayışının Eleştirisi.
Pozitivizmin “Bilimsel Bilgi” Anlayışa Yapılan Eleştiriler.
6
Sosyolojiye Kısa Bir Giriş ve Toplumsal Etkileşim.
Sosyoloji İle İlgilenen Sosyal Bilimciler.
Sosyolojinin Diğer Disiplinler İle İlişkileri.
7
Ekonomi Bilimi ve Diğer Sosyal Bilim Disiplinleri İle İlişkisi.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilim Disiplinleri İle İlişkisi.
10
Psikoloji Bilimi, Sosyal Psikoloji ve Diğer Sosyal Bilim Disiplinleri İle İlişkisi.
11
Antropolojiye Kısa Bir Giriş ve Kültür Kavramının Tartışılması.
Antropolojinin Diğer Sosyal Bilim Disiplinleri ile İlişkisi.
12
Tarih Bilimine Genel Anlamda Bakış Açısı ve Diğer Sosyal Bilim Disiplinlerine Etkileşimi.
13
Sosyal Bilimlerin Genel Anlamda Değerlendirilmesi.
14
Sosyal Bilimlerde Disiplinler Arası Bakış Açısının Örneklendirilmesi ve Tartışılması.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Grafik
İletişim
I
214058100001103
2
2
0
3
6
Teknik çizimler ve maket için gerekli malzeme, araç-gereç ve tekniklerin tanıtılması, yazı
Dersin teknikleri, T-cetveli, cetvel, gönye kullanımı, temel geometrik formların çizilmesi, kalem
İçeriği kalınlıkları, ölçek kavramı, üç boyutlu temel geometrik biçimlerin ve karma cisimlerin
ortografik izdüşümleri: plan, kesit ve görünüşler, aksonometrik çizimler
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
1
Temel mimari kavramları, çizim araç ve gereçlerini tanımlar
Temel sunum teknikleri kullanarak çizgi uygulamaları
Temel sunum teknikleri kullanarak teknik yazı uygulaması
Temel geometrik formların iki boyutlu çizimi
Temel geometrik formların üç boyutlu modellenmesi
Eğrisel ve açılı düzlemlerden oluşan formların iki boyutlu çizimi
Ölçek uygulamaları
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
Temel geometrik formların ölçekli kesitlerinin çizimi
Eğrisel yüzeyli formların ölçekli kesitlerinin çizimi
Aksonometrik perspektif uygulamaları
İzometrik perspektif uygulamaları
Epür düzlemde çizim ve perspektif uygulamalarının tekrarlanması
Portfolyo hazırlanması
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mesleki
Oryantasyon ve
İç Mimarlığa
Giriş
214000000001197
2
0
0
2
3
İç Mimarlık ile ilgili kavramlar, İç mimarlık örneksemelerine yönelik mekânsal analizler, Kamusal
hizmet mekânları, Bireysel hizmet mekânları, İç mimarlıkta kullanılan yapı malzemeleri,
Dersin İçeriği Kullanılan malzemelerin seçim yöntemleri ve uygulama alanları, Engelsiz erişime yönelik
mekânsal tasarımlar ve ölçütleri.
Hafta
Haftalık Konular
Konular
1
Dersin genel tanıtımı; uygulama, değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
Dersin öneminin vurgulanması ve diğer derslerle ilişkisinin açıklanması.
1. İç Mimarlığa Giriş
1.1. İç Mimarlık Kavramlarının Açıklanması.
2
2. İç Mimarlık kavramlarıyla örneksemeli mekânlar
2.1. Örneksemeli mekânların tanıtılması.
3
2.2. Örneksemeli mekânların kavramları.
3. İç Mimarlık hizmet mekânları
3.1. İç Mimarlık hizmet mekânlarının analitik açılımları.
4
3.2. Kamuya yönelik hizmet mekânları.
5
3.3. Kamuya yönelik açık ve kapalı hizmet mekânları.
6
3.4. Kişiye özel (bireysel) hizmet mekânları.
7
3.5. Hizmet mekânlarının örnek yapı üzerinden değerlendirilmesi.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
4. İç Mimari yapı malzemeleri
4.1. Taşıyıcı sisteme yönelik yapı malzemeleri.
4.2. Donatıya yönelik yapı malzemeleri.
10
4.3. İç mekân yapı malzemelerinde pazar araştırmaları.
11
4.4. İç mekâna yönelik malzemelerin seçim yöntemleri.
12
4.5. İç Mimari yapı malzemelerinin örnek yapı üzerinden değerlendirilmesi.
13
5. İç mekân çözümlerinde engelsiz erişime yönelik tasarım kriterleri
14
6. İç mekânlarda engelsiz erişimin örnek yapı üzerinden değerlendirilmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı
482000000001100
2
1
0
3
4
Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar
donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi,
yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri,
isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak
Dersin
ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar,
İçeriği
uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu
programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel
kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari,
bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP,
Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Oryantasyon ve Tanisma
Bilgi Teknolojileri Kullanimi dersinin içerigi ve önemi
1.Bilgi teknolojileri temel kavramlari
1
1.1. Genel Kavramlar
1.2. Donanim
1.3. Yazilim
1.4. Bilgi Aglari
1.5. BT’nin Yasamin Her Evresinde Kullanimi
1.6. Saglik, Güvenlik Ve Çevre
2
1.7. Güvenlik
1.8. Telif ve Yasa
2. Bilgisayar kullanimi ve dosya yönetimi
2.1. Bilgisayar Cihazi
3
2.2. Masaüstü
2.3. Dosya Yönetimi
2.4. Virüsler
2.5. Yazma Yönetimi
3. Kelime islemci
4
3.1. Uygulamanin Kullanimi
3.2. Temel Islemler
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.3. Biçimlendirme
3.4. Nesneler
3.5. Posta Birlestirme
3.6. Yazdirmaya Hazirlanma
4. Hesap çizelgeleri
4.1. Uygulamanin Kullanimi
4.2. Hücreler
4.3. Çalisma Sayfalari
4.4. Formüller ve Islevler
4.5. Biçimlendirme
4.6. Grafikler
4.7. Çikti Hazirlama
Ara Sinav
5. Veritabanlari
5.1. Uygulamayi Kullanmak
5.2. Tablolar
5.3. Formlar
5.4. Bilgiye Erisim
5.5. Raporlar
6. Sunum
6.1. Baslangiç
6.2. Bir Sunum Olusturma
6.3. Metin ve Görüntüler
6.4. Grafik ve Çizim Nesneleri (Otomatik Sekil)
6.5. Ekran Gösterisi Efektleri
6.6. Çikti Hazirlama
7. Bilgi ve iletisim
7.1. Internet
7.2. Web Gezintisi
7.3. Web’de Arama
7.4. Elektronik Posta
7.5. Haberlesme
7.6. Posta Yönetimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Hukukun
Temelleri
380000000001101
2
0
0
2
5
Dersin
İçeriği
Hafta
Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami,
hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi,
hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki
islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri
Haftalık Konular
Konular
1
1. Hukuk ve Diger Toplumsal Davranis Kurallari
1.1. Hukuk ve Hukuk Kurallari
1.2. Hukuk Kurallarinin Temel Özellikleri
1.3. Diger Toplumsal Davranis Kurallari ve Hukuk Kurallari Ile Iliskileri
1.4. Hukukun Fonksiyonlari ve Amaçlari
1.5. Hukuk Sistemleri
2
2. Hukuka Iliskin Bazi Kavramlar, Pozitif Hukuka Yardimci Disiplinler ve Kamu Hukuku-Özel Hukuk
Ayrimi
2.1. Hukuka Iliskin Bazi Kavramlar
2.2. Hukuka Yardimci Bazi Disiplinler
2.3. Hukukun Dallari
3
3. Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Kapsami
3.1. Kamu Hukukunun Alt Dallari
4
3.2. Özel Hukukun Alt Dallari
3.3. Karma Hukuk Dallari
5
4. Hukukun Kaynaklari ve Türk Pozitif Hukuku
4.1. Hukukta Kaynak Kavrami
6
4.2. Türk Pozitif Hukukunun Esas Sekli kaynaklari
4.3. Yardimci Kaynaklar
7
5. Hukuk Kurallarinin Uygulanmasi
5.1. Hukuki Nitelikleri Bakimindan Hukuk Kurallari
5.2. Hukuk Kurallarinin Yet ve Zaman Bakimindan Uygulanmasi
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.3. Hukuk Kurallarinin Geriye Yürüyüp Yürümemesi Hususu
5.4. Hukuk Kurallarinin Anlam Bakimindan Uygulanmasi
5.5. Hukuk Kurallarinin Anlam Bakimindan Uygulanmasinda Yararlanilan Mantik Kurallari
5.6. Hâkimin Hukuk Yaratmasi ve Takdir Yetkisi
5.7. Yargi Teskilati
10
6. Yaptirim ve Türleri
6.1. Yaptirim ve Yaptirimlarin Tarihi Evrimi
6.2. Yaptirim Türleri
11
7. Hak Çesitleri, Haklarin Kazanilmasi ve Kaybedilmesi, Iyiniyet ve Dürüst davranma Kurallari
7.1. Hak Çesitleri
7.2. Haklarin Kazanilmasi Yollari
7.3. Haklarin Kaybedilmesi Yollari
7.4. Iyiniyet ve Dürüst Davranma Kurallari
12
8. Zamanasimi, Haklarin Korunmasi, Savunma Yollari ve Ispat Yükü
8.1. Zamanasimi
8.2. Haklarin Korunmasi
8.3. Savunma Yollari ve Ispat Yükü
13
9. Hukuki Olaylar, Hukuki Fiiller ve Hukuki Islemler
9.1. Hukuki Olay ve Hukuki Iliski
9.2. Hukuki Fiiller
9.3. Hukuki Islemler
14
10. Kisilik, Ehliyet ve Kisilige Iliskin Bazi Kavramlar
10.1. Kisi, Kisilik, Gerçek ve Tüzel Kisiler
10.2. Kisilerin Ehliyetleri
10.3. Kisilige Iliskin Diger Bazi Kavramlar
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Modern
Dünyanın
Oluşumu
224031300001132
2
0
0
2
6
Dersin
İçeriği
Hafta
1
2
3
4
Bu derste; kültür, kimlik ve çevreyi temel alan tarihsel yaklaşımlara ilişkin aşağıdaki
konular ele alınacaktır. Aydınlanma Dönemi, demokrasinin doğuşu, sanayileşme,
emperyalizm ve siyasi ve kültürel alanındaki devrimler ise dersin ana odak
noktalarını oluşturmaktadır.
Haftalık Konular
Konular
Dersin Tanıtımı.
1. Aydınlanma, Devrim ve Modernite
1.1. Aydınlanma Çağı
Aydınlanma Çağının geride bıraktığı miras.
18. yüzyılda toplum ve önemli fikirler.
İlk Bilgi Toplumları: Haberler ve Medya.
18. yüzyıldaki Akılcı (Rasyonalist) Devrimler.
1.2. Fransız Devrimi ve Atlantik Devrimleri Çağı
Fransız Devrimi Süreci ve Terör .
Erkeklerin ve Vatandaşların Haklarının İlanı.
Kölelerin ve Kadınların Hakları.
Fransız Devrimi ve Atlantik’te Büyük Değişim ve Dönüşüm Dönemi.
Amerika Devriminin İdeolojik Nedenleri.
1.3. Aydınlanma ve Modernite Çağı
Fransız Devriminin Küresel Sonuçları: Siyasi, Kültürel ve Toplumsal Açıdan.
2. Ulusların Zenginlik ve Yoksulluk Düzeyleri
2.1. Sanayi Devriminin Nedenleri
Küresel, Ekonomik ve Sosyal bir Perspektiften Sanayi Devriminin İncelenmesi.
İmalatçıların Çağı.
Endüstriyel Organizasyon ve Yapı.
Tüketici Devrimi.
2.2. Sanayi Devriminin Sonuçları
Sanayi Devrimi Sırasında ve Sonrasında Yaşam Standardı.
Lüks ve Zevkler.
18. ve 19. yüzyıllar arasında Küresel Ticaret & İmparatorluk ve Ekonomik Kalkınma.
Modern Dünya Ekonomisi Oluşturulması.
2.3. Endüstrisi Gelişmemiş Ülkelerde Kıtlık ve Yoksulluk
Kıtlık ve Üçüncü Dünya Ülkesi kavramının ortaya çıkışı.
Kıtlık, Hastalıklar, Toplum ve Hükümet Politikaları.
Tarımla Geçinen Toplumlarda Kıtlık, Bilinç Düzeyi ve Eyleme Geçme.
2.4. Az Gelişmiş Ülkelerde Yoksulluk
Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınması.
Kalkınma Teorileri: Kapitalizm, Sömürgecilik ve Bağımlılık.
Az Gelişmişlik Teorileri.
Zengin ya da Yoksul Ülkelerin Kuruluşu ve Yıkılışı.
Kültür ve Dünyanın Kalkınması.
Küresel Kapitalist Ekonominin Yayılması ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin Yoksullaşması.
Sömürgeci Dünya Modeli.
Dünyadaki Açlık Probleminin Esas Sebepleri.
Kuraklık ve En Yoksul Bölgeler.
2.5. Endüstri Çağında Doğanın Romansı
Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevreci Gelenek.
Romantizm.
Doğa ve Doğal Sebepler.
Doğanın Sorunları: Çevre, Kültür ve Avrupa’nın Gelişmesi.
Doğa Ekonomisi.
Erkek ve Doğal Dünya.
Felsefi Doğacılar.
Ekolojik Düşüncenin Doğuşu.
5
Siyasi Durum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek.
Taşra ve Şehir.
Sözde (Pseudo) Din Olarak Ekoloji.
Ekofeminizm: Kadın, Ekoloji ve Bilimsel Devrim.
Modern Dünyada Evrimsel Biyoloji.
2.6. Modern Çevreci Hareketler
Çevreciliğin Kökenleri ve Kapitalizmi Doğa ve Sosyalizme İlişkin Siyasi Teoriler.
Çevresel Tarihte Karşılaşılan Önemli Problemler.
Dünyanın Yeşil Tarihi.
3. İdeolojiler ve Devletler
3.1. Modern Dünyada Milliyetçilik ve Liberalizmin Evrimi
Milletler ve Milliyetçilik.
Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması.
Milliyetçi Düşünce ve Sömürgeci Dünya.
Siyasi Fikirler Tarihinde Bir Problem Olarak Milliyetçilik.
Milliyetçilik Çağına Geçiş.
Milli Bilincin Kökenleri.
19. yüzyılda Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet.
Liberalizm.
Liberalizm ve İmparatorluk.
Batı Liberalizmi ve Şehir.
Liberalizm ve Hoşnutsuzlukları.
Modern Liberalizmin Doğuşu.
Sosyal Sorumluluk ve Liberal Devlet.
Toplum, Liberalizm, Milliyetçilik ve Devlet.
Totaliter Demokrasinin Kökenleri.
Rousseau ve Totalitarizm.
3.2. Marx’tan başlayarak Lenin ve Stalin’e kadar sosyalist düşüncenin karşılaştığı
zorlukları ve Avrupa Dışı Dünya görüşü
Sovyet Sistemi: Leninizm ve Stalinizm.
Troçkizm.
Komünizmin Tarihi: Leninizm ya da Marksizm.
Karl Marx ve Dünya Literatürü: Komünist Manifesto.
Marksizm ve Emperyalizm.
Rus İşçi, Köylü ve Asker Konseyleri.
Solun Tarihi: Burjuvalar ve Proleterler.
Sömürgecilik, Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül.
Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde Devrim.
Çin Devrimi.
Demokrasi ve Devrim: Latin Amerika ve Sosyalizm.
Küba.
Meksika’da Yeniden Şekillenen Devrim.
Sosyal Demokrasi.
Evrimsel Sosyalizm.
Kadın ve Sosyalizm.
Ford ve Hitler Döneminde Fransız İşçi Hareketi.
İşçi Sınıfı ve İtalyan Komünist Partisi.
Mavi Yakalı İşçi Sınıfında Rahipler.
Detroit’de Şehircilik Devrimi.
İtalya’da Ayaklanma Kültürü.
Parlamenter Sosyalizmin Çöküşü.
3.3. Milliyetçilik & Topyekün Savaş ve Modern Propaganda Arasında Kalmış Faşizm
Faşizm: Doktrin ve Kurumlar.
Stalinizm ve Nazizim.
Nazizm ve Sosyal Devrim.
Ulusal Sosyalizm ve Modernleşme.
Fransız Faşizmi ve Modernleşme.
6
7
İtalya ve Modernleşme.
Film ve Ulusal Sosyalizm.
Film Propagandası: Sovyet Rusyası ve Nazi Almanyası.
Nazi Almanyası Sineması ve Hollywood Sineması Etkisi Altındaki Alman Sineması.
Faşist İtalya’da Popüler Film Kültürü.
3.4. Daha Geniş Bir Dünyada Emperyalizm ve Küreselleşme
Marksist Emperyalizm Teorileri.
Teknoloji ve Avrupa Emperyalizmi.
Kültürel Emperyalizm ve Protestan Misyonerlik Hareketi.
Sömürgecilik ve İnsan Hakları.
Dekolonizasyon (sömürgeciliğe son verilmesi) ve Toplum.
Oryantalizm.
Modern Dünyada Metalaştırma, Tüketim ve Arınma.
İmparatorluk.
4. Savaş, Şiddet & Modernite
4.1. Modernleşme Savaşı
Aydınlanmadan Soğuk Savaş Dönemine Kadar Askeri Düşünce Tarihi.
Modern Dünyada Savaş.
4.2. Modern Savaşın Topluma Maliyeti ve Toplumda Açtığı Yaralar
Savaş Ekonomileri ve Toplum.
Bir Savaş Tarihçesi.
Savaşın Yaraları: Savaşta Sivil Halk.
Savaş, Barış ve Toplumsal Değişimler.
Savaş Zamanı Emperyalizm Kültürü.
Topyekün Savaş ve Sosyal Değişim.
I. Dünya Savaşı’nda Muharebe ve Kimlik.
Ateş Altında Yapılan Seçimler: II. Dünya Savaşı’nın Ahlaki Boyutu.
Haklı ve Haksız Savaşlar.
Savaş Kanunları.
Toplumsal Cinsiyet ve Savaş.
İkinci Dünya Savaşı’nın Çocuk Tanıkları.
Machiavelli’den Nükleer Çağa Kadar Olan Dönemde Modern Strateji Belirleyicileri.
Modern Çağda Katliamların Rasyonelleştirilmesi.
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Siyasi Hafıza.
4.3. Terörizm ve Devrimci & Sivil Şiddet
Devrimler Sırasında Şiddet ve Terör.
Şiddet, Özgürlüğüne Kavuşma ve Demokrasi.
Avrupa Perspektifinden Kolektif Şiddet.
Ceza Ritüelleri: İdam Cezası.
Darağacı: İdam ve İngiliz Halkı.
Yahudi Halkının Katledilmesi.
Sovyet Toplama Kamplarının Tarihçesi.
Kapitalist Devletlerin İşlediği Suçlar.
4.4. 20. yüzyılda Terör, Soykırım ve Toplu Katliamlar
Tarihteki Toplu Katliamlar.
Tarihte Yahudi Soykırımı.
Avrupa’daki Irkçılığın Tarihçesi.
Nazi Geçmişiyle Yüzleşme ve Modern Almanya Tarihine İlişkin Tartışmalar.
Kızılderili Soykırımı, Tarihsel Bağlamı ve İzleri.
Yahudi Komplosu Efsanesi.
Nazi Terörü: Gestapo, Yahudiler ve Sıradan Almanlar.
Amerika ve Soykırım Çağı.
Demokrasinin Karanlık Yüzü: Etnik Temizliği Açıklamak.
Terörizm Çağı.
Terörizm Kültürü.
Halkçı ve Sosyalist Hareketlerin Tarihçesi.
Terörizm siyaseti: Bir Devlet ve Devrim Stratejisi Olarak Terör.
8
Rusya’da Devrimci Terörizm.
Terörizm ve Liberal Devlet.
Güç ve Terör.
Büyük Terör Savaşı.
Terör ve Küresel Düzenin Geleceği.
5. İnanç ve Modernite
5.1. Freud, Nietzsche & Pozitivizm
Faşizm, Psikanaliz ve Köktenciliğin Yükselişi.
Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları.
Sanat ve Edebiyat: Jensen’in Gradiva adlı romanı, Leonardo da Vinci’nin eserleri ve
diğer eserler.
Histeri üzerine çalışmalar.
Ahlaki Değerlerin Soyağacı.
Dönüştürülmüş Sanatlar.
Aşırılıklar Çağı.
Batı Avrupa Kültürü.
Kültürel Yeis Siyaseti.
Avrupa’da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi.
Politik Bir Düşünür Olarak Nietzsche’ye Giriş.
Almanya’da Nietzsche Mirası.
Heidegger ve Nazizm.
Batının Çöküşü.
Freud: Kişiliği, Dünyası, Etkisi.
Otoriter Kişilik.
Peri Masallarının Anlamı ve Önemi.
Genç Adam Luther.
Şikayet Kültürü.
Nazi Doktorları: Tıbbi Cinayet ve Soykırım Psikolojisi.
Faşizmin Kitle Psikolojisi.
Freud ve Psikotarihin Başarısızlığı Üzerine.
Dora Vakası: Freud, Histeri, Feminizm.
5.2. Modernizm
Modernizmin Adı ve Doğası.
Modernizm: Kaynak ve Belge Antolojisi.
Modernliğin Beş Yüzü: Modernizm, Avangart, Çöküşü, Kitsch, Postmodernizm.
Entelektüeller ve Kitleler.
Modernliğin Cinsiyeti.
Masum Bakış: Modern Edebiyat ve Sanat Üzerine .
Şehir ve Modernist Deneyim.
Modernite Deneyimi: Modernizmden Postmodernizme.
Modernizm Coğrafyaları.
Politika ve Kültür.
Modern Zaman, Modern Uzam, Modern Sanat.
Zaman ve Uzam Kültürü.
I. Dünya Savaşı ve Modernizm.
Avangart Sanat ve I. Dünya Savaşı.
I. Dünya Savaşı ve Modern Çağın Doğuşu.
Paris Avangart Sanatı ve I. Dünya Savaşı.
Makine Çağı ve Modernist Kültür.
Trenler, Otomobiller ve Uçaklar
Tepkisel Modernizm: Üçüncü Reich ve Weimar’da Teknoloji, Kültür ve Siyaset
Sanat ve Mimarlık.
Ortak Kültürde Modern Sanat.
Görsel Sanatlarda Modernizm ve Kitle Kültürü.
Modern Sanat ve Modernizm: Eleştirel Antoloji.
Sanat ve Değişim Yüzyılı.
Modern Devinim Tarihi: Sanat, Mimarlık ve Tasarım.
9
Siyaset, Psikoloji ve Stil.
Modern Sanatta Popüler Kültür: Picasso, Duchamp ve Avangardizm.
Kadın Olarak Kitle Kültürü: Modernizmin Ötekisi.
En Uzun Devrim: Feminizm Yazıları, Edebiyat ve Psikanaliz.
Kadınsılık, Anlatı ve Psikanaliz.
Roman: Kadınlar ve Çocuklar.
Tarihin Görgü Tanıkları: Görsel Materyallerin Tarihi Kanıt Olarak Kullanılması.
Görsel Kültüre Giriş.
5.3. Modern Dünyanın Sekülerleşmesi
Din ve Modernleşme: Sosyolog ve Tarihçilerin Sekülerleşme Tezi Üzerine Tartışmaları.
19. Yüzyılda Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi.
Din, Ayaklanma ve Sekülerleşme.
Bilim ve Din Uzlaşısı.
Genel Sekülerleşme Teorisi.
Özgür Düşünce, Sekülerizm ve Agnostisizm.
Yeni Bir Hayat: Sosyalizmin Dini.
Hristiyan Britanya’nın Yok Oluşu: Laikleşmeyi anlamak.
Din, İlahiyat ve Beşeri Bilimler.
Darwin’in Katedrali: Evrim, Din ve Toplumun Doğası.
Batı Avrupa’nın Sekülerleşmesi, Dini ve Halkı.
5.4. Moderniteye Dini Tepkiler
Popüler Din.
Kültür Savaşları: 19. Yüzyıl Avrupa’sında Laik-Katolik Çatışmaları.
Avrupa Toplumunda Tutucu Ortodokslar ve Popüler İnanç.
Seküler Çağda Beden ve Ruh.
İnanç İlkeleri.
Fransız Katolikliğinin Sosyal Tarihçesi.
19. yüzyılda İrlanda’da Din ve Toplum.
Umut vizyonu: Latin Amerika’daki kiliseler ve yaşanan değişimler.
Solcu Katoliklik.
Batı Avrupa Özgürlük Teolojisi.
Solculuk Nedir: Liberal Amerikan Katolikleri Vatikan Kurulu.
Vatikan Konseyi II: Konsey ile ve sonrasıyla ilgili dokümanlar.
Vatikan II: Değerlendirme ve Perspektif: 25 yıl sonra.
Kırılan İnanç: Papa, İnsanlar ve Katolikliğin Geleceği.
İnanç Denizinde Yüzmek: Amerikan Halkının Hıristiyanlaştırılması.
Amerikalı Hıristiyanların Demokratikleştirilmesi.
Amerika’nın Tanrıları: Jonathan Edwards’tan Abraham Lincoln’a Kadar.
Kurtuluş Teolojisi: Latin Amerika ve Ötesindeki Devrimci Harekete İlişkin Önemli
Gerçekler.
Peygamberler ve Halkçılar: Kurtuluş Teolojisi.
Latin Amerika’da Marksizm ve Hristiyanlık.
Katolik Devrimi.
Postmodernizm, İslam ve Us.
Köktencilik.
Köktencilik: Anlam Arayışı.
İslam.
İslamiyet ve Sekülerizm.
İslami Köktencilik ve Modernite.
Orta Doğu’da İslamiyet ve Modernite Arasındaki Çatışma.
İslamcılığın Yükselişi ve Gerilemesi.
Kutsal Olmayan Savaş: İslamcı Terör.
İslam’ın Krizi: Kutsal Savaş ve Kutsal Olmayan Terör.
Protestanlık.
Din, Modernleşme ve Ayaklanma.
Yahudi Köktenciliği.
Orta Doğu’da Dini Radikalizm ve Siyaset.
10
Din ve Mimari.
Coventry Katedrali: Savaş Sonrası Dönemde Sanat ve Mimari.
Bir Katedral İnşası: Coventry Katedrali.
20. yüzyıl Mimarisi ve Tarihçesi.
Kilise ve Sanat.
Modern Kilise Mimarisi.
6. Kimlikler
6.1. Sınıflar
Britanya’daki Sınıflar.
İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu.
Kadın, Irk ve Sınıf.
Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere’deki İrlandalı Katolikler.
Beyaz, Erkek ve Orta Sınıf.
Siyahi Kadınlar ve Feminizm.
İşçi Sınıfının Şeytanlaşması.
Radikal Askerin Masalı.
Sınıf Deneyimi: Avrupalı İşçi Sınıfının Oluşumu.
Tartışmaya Neden Olacak Sözcükler:19. yüzyılın başlarında İşçi Sınıfının Oluşumu,
Kolektif Eylem ve Söylem.
Demokratik Konular.
Pratikte: Popüler Siyasette Dil ve Kültür Çalışmaları.
Öznellikler: Öz-temsil Tarihi.
Proleterlerin Gecesi: İşçi Rüyası Arşivleri.
Avrupa’da İşçi Sınıfı Kimliği.
İşçi Tarihi ve Sosyal Tarih: Deneyim, Kültür ve Gündelik Yaşam Siyaseti.
İşçi Sınıfı Oluşumu: Batı Avrupa ve Amerika’da 19. Yüzyıl Örüntüleri.
İngiliz İşçi Sınıfının Yeniden Oluşumu.
İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Sınıf Analizleri Üzerine Yazılar ve
Söylemler.
Beyazların Aldığı Ücretler: Irkçılık ve Amerika’da İşçi Sınıfının Oluşması.
6.2. Toplumsal Cinsiyet
Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihinin Yeniden Yapılandırılması.
Toplumsal Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihi: 19. Yüzyıl Mirası.
Cinsiyet Karşıtlığı ve Sınıf Çatışması.
Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet.
Cinsiyet ve Siyaset Tarihi.
Cinsiyet ve İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu.
Kadın, Sınıf ve Cinsel Farklılıklar.
Sınırlı Geçim Kaynakları: 19. yüzyılda Britanya’da Cinsiyet ve Sınıf.
Modern İngiliz İşçi Tarihinde Sınıf ve Cinsiyet.
Cinsiyet ve Sınıf Oluşturma Siyaseti: Alman İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi.
İşte Cinsiyet ve Kültür.
Fransa’da Kadın ve İşçi Hareketi.
Toplumsal Cinsiyet ve Tarihçesi: Cinsiyetçi İş Bölümü: Marksizm Üzerine İdeolojik
Söylemler. Beyaz ve Erkek İşçiler Olmasaydı Ne Olurdu? İşçi Sınıfı Tarihinin Merkezini
Yeniden Belirlemek.
Uluslararası İşçi ve İşçi Sınıfı Tarihi.
6.3. Irk
Bilimde Irkçı Düşünce.
18. Yüzyılın Düşünce Sisteminde Irksal Sınıflandırmaların Kökeni.
Irkın Anlamı: Batı Toplumunda Irk, Tarih ve Kültür.
Son Çözüme Doğru: Avrupa Irkçılık Tarihi.
Karışık Kategoriler: Cinsiyet, Sınıf, Irk ve Etnik Köken.
Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere’de İrlandalı Katolikler.
Milliyetçilik, İşçi ve Etnik Köken.
Siyahi Yerine Beyaz.
Irk Tekebbürü.
11
Siyah Atlantik: Modernite ve Çifte Bilinç.
Irkların ve Ulusların Kültür Siyaseti.
Özgürlük Sorunu: Jamaika ve Britanya’da Irk, İşçi ve Siyaset.
İngiliz Milliyetçiliğinin Yükselişi.
Vatanseverlik: İngiliz Ulusal Kimlik Oluşturulması ve Bozulması.
Vatanseverler: Britanya’da Ulusal Kimlik.
18. yüzyılda Irk Fikri ve Estetik.
Modern Güney Afrika’da Bilimsel Irkçılık.
Irk, Bilim ve Tıp, 1700-1960.
Irk, Yazı ve Farklılıklar.
İnsan Çeşitliliği: Fransız Düşünce Sisteminde Milliyetçilik, Irkçılık ve Yabancılık.
Muhafazakarlar ve Irk.
6.4. ‘Modern’ Vatandaş Üretimi: Milliyetçilik ve Çin’de Kimlik
Çin’de Ortaya Çıkışı: Kadın, Kültür ve Devlet.
Çin Aydınlanmasında Kadınlar, Modern Çin’de Irk Söylemi.
Çin’de Cinsiyet, Kültür ve Modernite: Cumhuriyet Döneminde Tıp Bilimi ve Cinsel
Kimliklerin Oluşması.
Çin’in Yeni Kültür Hareketinde Milliyetçilik, Aile Reformu ve Erkek Kimliği.
Çin’de Kadınlık ve Erkeklik.
Çin’de Kent ve Kasaba: Kimlik ve Algı.
Çin Aydınlanması: Entellektüeller ve 1919’daki 4 Mayıs Hareketinin Bıraktığı Miras.
7. Soğuk Savaş ve Küreselleşme & ABD Hegemonyasının Yükselişi.
7.1. Amerika Birleşik Devletleri & Sovyet Rusya’nın Dış Politikaları ve Soğuk Savaş’ı
İnşa Eden Nedenler.
Artık Biliyoruz: Soğuk Savaş Tarihinin Tekrar Gözden Geçirilmesi.
Soğuk Savaş.
İmparatorluğun Kederi: Militarizm, Gizlilik ve Cumhuriyetin Sonu.
Retorik Olarak Soğuk Savaş: Başlangıç Yılları 1945-1950.
Bilim, Siyaset ve Soğuk Savaş.
Baskı Dinamikleri: Amerikan Dış Politikası ve Askeri Gücün Sınırları.
Dünyada Amerika’nın Yeri: 1941’den bu yana Amerikan Dış İlişkileri Tarihinin Yazımı.
Tekrar Gözden Geçirilen Amerikan Dış İlişkileri.
Poliarşinin Teşvik Edilmesi: Küreselleşme, ABD Müdahaleciliği ve Hegemonyası.
Soğuk Savaşı İnşa Eden Nedenler: ABD Emperyalizminin Siyasi Kültürü.
İdeoloji ve ABD Dış Politikası.
Atom Bombasının İlk Işıklarına Kadar: Atom Çağının Şafağında Amerikan Düşüncesi
ve Kültürü.
Gizli Devlet: İngiliz Hükümeti ve Soğuk Savaş.
Sovyet Rusya’nın Dış Politikası: Rusya ve Dünya.
Rusya ve Sovyet Birliği’nde Bilim: Kısa Tarihçesi.
Soğuk Savaş ve Sovyet Güvensizliği: Stalin Yılları.
Uluslararası Siyasetin Sosyal Yapısı: Kimlikler ve Dış Politikalar, Moskova.
Atom Bombası.
Hiroşima.
Stalin ve Atom Bombası: Sovyet Birliği ve Nükleer Enerji.
Sivil Savunma Evde Başlar: Militarizasyon 50’lerde Günlük Hayatla Buluşuyor.
Bulutların Altında Yaşam: Amerika’nın Atom Bombası Gerginliği.
7.2. Amerika’nın Birleşmesi
Sorumluluğu Olmayan Güç: Britanya’da Basın ve Yayın.
Britanya’da Medya: Güncel Tartışmalar ve Gelişmeler.
ABD Film Endüstrisi.
Soğuk Savaş Fantezileri: Film, Kurgu ve Dış Politika.
Filmlerle Yaratılan Amerika: Amerikan Kültürü ve Toplumu.
Kitle Kültürü ve Egemenlik: Amerikan Sinemasının Avrupa Sinemasına Meydan
Okuması 1920-1960.
Hollywood.
Ünlü Siyaseti.
12
13
Amerika’da Reklamcılığın Kültürel Tarihi.
Emperyalizm ve Gelişen Dünya.
Emperyalizm ve Popüler Kültür.
Hindistan Film Endüstrisi: Güney Hindistan’da Sinema ve Kentsel Yoksulluk.
Sinema ve Devlet: Film Endüstrisi ve Hükümet.
Tarih ve Film.
Televizyon.
Televizyon, Uluslararası Tarihçesi: Geçmişi Filtrelemek.
Avrupa’daki Amerika Fotoğrafları.
7.3. Küreselleşmenin Resmi & Resmi Olmayan Tarihçesi
Küreselleşmenin Yükselişi: 1938’den bu yana Amerikan’ın Uyguladığı Dış Politika.
Tanrı, Ülkem ve Coca-Cola İçin: Dünyanın En Popüler Alkolsüz İçeceği ve Onu Üreten
Şirketin Resmi Olmayan Tarihi.
Kültürel Soğuk Savaş.
Soğuk Savaş Kültürü.
Ruslar Geliyor! Ruslar Geliyor! Soğuk Savaş Amerikası’nda Tören ve Vatanseverlik.
Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Kültürel Soğuk Savaş.
Görmek İnanmaktır: Hollywood Endişe Etmeyi Bırakmayı ve 50’leri Sevmeyi Bize Nasıl
Öğretti?
İstihbarat Boyutu.
Gizli El: Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Soğuk Savaş’ta Gizli İstihbarat.
MI6: Elli Yıl Boyunca Gizli Operasyonlar.
Gizli Servis: İngiliz İstihbarat Teşkilatının Kurulması.
Amerikan Gizli İstihbaratının Tarihçesi.
İstihbarat Teşkilatı: Merkezi İstihbarat Teşkilatının Yükseliş ve Düşüş Dönemi.
İngiliz Hükümeti, Washington ve İstihbarat Servisleri.
İstihbarat, Casusluk ve Soğuk Savaşın Nedenleri ve Diplomasi Tarihi.
İstihbarat, Savunma ve Diplomasi: Savaş Sonrası Dönemde İngiliz Politikaları.
7.4. Modernizm, Kitle Kültürü, Kültür Seviyesi Orta Düzey Olan.
Kültürel Devrim.
Kitle Kültürü (Masscult) ve Orta Düzey Kültür Seviyesi (Midcult) I ve II.
Kitle İletişim ve Modern Dünya.
Kitle Filmleri: 1920’lerde Popüler Sinema ve Sovyet Toplumu.
8. Postmodernizm ve Sonrası
8.1. 60’lar ve Karşıt Kültür
Cennetin Kapıları: 60’lardaki Amerikan Kültürü.
Sol.
Yeni Solda Toplum ve Örgütlenme: 1962-1968.
Havada Devrim Kokusu: Lenin, Mao ve Che’den İlham Alan 60’lardaki Radikaller.
Troçkizm ve Maoizm: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Teori ve
Uygulamalar.
Hollywood ve Moskova Arasında: İtalyan Komünistler ve Kitle Kültürüne Meydan
Okunması.
Elimde Bir Çekicim Olsaydı: Eski Solun Sonu ve Yeni Solun Doğuşu.
Parlamenter Sosyalizm: İşçi Siyaseti Üzerine Bir Çalışma.
Sosyal Demokrasi Adına: Büyük Dönüşüm 1945’ten Günümüze.
Parlamenter Sosyalizmin Sonu: Yeni Soldan Yeni İşçi Partisi Dönemine Geçiş.
Öğrenciler.
Ayaklanan Öğrenciler: Fransa’da Öğrenci Hareketi Kasım 1967-Haziran 1968.
Ütopyanın Sonu: Avrupa’daki Öğrenci Hareketlerinin Yayılması ve İvme Kaybetmesi.
İşçiler.
Diktatörlük, İşçiler ve Şehir: 1939’dan İtibaren Katalonya Bölgesindeki İş Gücü.
1968’den Sonra Batı Avrupa’da Sınıf Çatışmasının Yeniden Baş Göstermesi.
Popüler Güç Oluşturma: Portekiz Devriminde İşçi Hareketleri ve Komşu Ülkelerdeki
Hareketler.
Detroit Kimin? Modern Bir Amerikan Şehrinde Siyaset, İş Gücü ve Irk.
Lucas Planı: Yeni Bir Sendikacılık mı Oluşuyor?
14
8.2. Kültürel & Siyasi Ayaklanmalar
Devrimci Tiyatro.
Jazz, Rock ve Protest Müzik: Bölünmüş Almanya’da Soğuk Savaş Siyaseti ve
Amerikan Kültürü.
Yaşayan Tiyatro: Sanat, Sürgün ve Zorbalık.
Beat Kuşağının Doğuşu: Hayalperestler, Baş Kaldıranlar ve Hippiler.
1960’larda Müzik Yapmak.
Folk Müziğin Dirilişi.
Politik Pop Müziğin Hikayesi.
Siyahi Güç, Siyaset ve Zevk.
Popüler Müzik ve Toplumsal Protesto.
Protest Rock Müziği: Popüler Müzik Siyaseti.
Ritim ve Blues, Siyah Bilinç Hareketi ve Irk İlişkileri.
8.3. Postmodernizm ve Postmodernite
Postmodernitenin kökeni ve geleceği.
Modernizm / Postmodernizm.
Postmodernitenin Durumu.
Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı.
Tüketici Kültürü ve Postmodernizm.
Postmodernizm Karşıtlığı: Makrsist Eleştiri.
8.4. Sömürgecilik Sonrası Dönem & Avrupa’nın Taşralaştırılması
Sömürgecilik Sonrası Araştırmalar.
Yeryüzünün Lanetlileri.
Siyah Deri, Beyaz Maskeler.
Sömürgecilik Sonrası Teori: Eleştirel Bir Giriş.
Sömürgecilik Sonrası Teori: bağlamlar, uygulamalar, siyaset.
Sömürge Psikolojisi: Britanya Hindistanı’nda Cinsiyet, Yaş ve İdeoloji.
Oryantalizm: Postmodernizm ve Küreselleşme.
Dünya Çapında Ağ.
Elektronik Arşiv.
İnternet Tuzağına Düşmek.
Bilgisayar Ekranındaki Hayat: İnternet Çağında Kimlik.
Medya, Teknoloji ve Toplum: Telgraftan İnternete Kadarki Tarihsel Süreç.
Siber Kültürler.
Genel Tekrar & Değerlendirme.
Sınav Öncesi Genel Tekrar.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Grafik
İletişim
II
214058100001104
2
2
0
3
6
Beden referanslı geometrik sistemi organize etmek. Öklidyen mekanı kartezyen
Dersin referanslarla oluşturmak. Öklidyen olmayan mekanı fraktal referanslarla oluşturmak.
İçeriği Beden-hareket-eylem-algı kavramlarıyla tasarlamak. Tasarımın 2 ve 3 boyutlu çizimi ve
sunumunu yapmak.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
1
Geometri
Kartezyen geometri
Topolojik geometri
2
3
4
5
6
7
8
Fraktal geometri
Karmaşık geometrik yapıların çizimi, 3 boyutlu modellenmesi, maket yapımı
Geometri- örüntü kurgulama
Kartezyen geometri
Topolojik geometri
Fraktal geometri
Karmaşık geometrik yapıların çizimi, 3 boyutlu modellenmesi, maket yapımı
Geometri-örüntü kurgulama
Kartezyen geometri
Topolojik geometri
Fraktal geometri
Karmaşık geometrik yapıların çizimi, 3 boyutlu modellenmesi, maket yapımı
1/50 plan çizimi
İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-çizgilerin keşfi ve
çizilmesi (Ö:1/50)
Birbirini üreten (genera)
Üst üste bindirme
Döndürme
Kaydırma
Birbirine geçirme
Katlama-açma
1/50 plan çizimi
İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-yüzeylerin oluşumu ve
çizilmesi (Ö:1/50)
Birbirini üreten (genera)
Üst üste bindirme
Döndürme
Kaydırma
Birbirine geçirme
Katlama-açma
1/50 ölçekli görünüş çizimleri
İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-mekanın oluşumu ve
çizilmesi (Ö:1/50)
Kendi kendini üretme (genera)
Üst üste bindirme
Döndürme
Kaydırma
Birbirine geçirme
1/50 ölçekli görünüş çizimleri
İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Noktaların keşfi
Çok katmanlılık
Üst üste bindirme
Kendi kendini üretme (genera)
Döndürme
Alt-üst etme
Kaydırma
Birbirine dolanma
Birbirine geçirme
Katlama-açma
1/50 ölçekli kesit çizimi
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
10
11
12
13
14
İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Çizgilerin keşfi
Çok katmanlılık
Üst üste bindirme
Kendi kendini üretme (genera)
Döndürme
Alt-üst etme
Kaydırma
Birbirine dolanma
Birbirine geçirme
Katlama-açma
1/50 ölçekli kesit çizimi
İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Yüzeylerin ve
mekanın keşfi ve çizilmesi (Ö:1/50)
Çok katmanlılık
Üst üste bindirme
Kendi kendini üretme (genera)
Döndürme
Alt-üst etme
Kaydırma
Birbirine dolanma
Birbirine geçirme
Katlama-açma
İstanbul’da bir kıyı şeridinde bir gezi yolunun tasarımı
Tasarım parametrelerinin keşfi; hareket, olay, eylem, algı
Parametrelere göre diyagramların çizimi
İstanbul’da bir kıyı şeridinde bir gezi yolunun tasarımı
Tasarım parametrelerinin keşfi; hareket, olay, eylem, algı
Parametrelere göre diyagramların çizimi
Tasarımın çizimi, sketch up, 3Dmax, autocad, photoshop
Vaziyet planı (1/200)
Plan (1/50)
Kesitler (1/50)
Model yapımı (kısmi veya mimari yapının tümü)
Portfolyo tasarımının izlenmesi
Çift kaçışlı perspektif (sokak ve yapı)
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mimari
Anlatım
Teknikleri
581000000001120
2
2
0
3
5
Dersin Çizgi alıştırmaları, objelerin modellemesi, ölçekle ilgili uygulamalar, verilen bir mimari projenin ölçekli
İçeriği plan-kesit- görünüş çizimlerinin yapılması, dijital çizim teknikleri kullanarak görsel algı analizleri.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
Bilgisayarla tasarım sürecinin tanımlanması
2
Autocad ekranını tanımlanması
Çizim sayfası oluşturulması
Dosyalar arası geçişlerin gösterilmesi
Komut çubuklarının açılması
3
Layer oluşturulması, özelleştirilmesi
Layer özelliklerinin değiştirilmesi (renk, kalınlık, çizgi tipi ayarları)
4
Temel çizim oluşturma komutlarının gösterilmesi (line, ray, construction line, multiline, polyline,
rectangle, spline, ellipse, circle, arc ile çizim yapma)
5
Osnap, Grid, Ortho, Polar, LWT, Model seçeneklerinin ayarlanması ve kullanımı
6
Oluşturulan çizimlerin hareket ettirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması ve modifiye edilmesi
Move, copy, rotate, scale, strretch, mirror, offset, array, trim, extend, fillet, chamfer komutlarının
örneklerle gösterilmesi
7
Çizimlerden blok oluşturulması, oluşturulan blokların içinde çalışılması
Blokların patlatılması, blokların projelerde kullanım örneklerinin açıklanması
8
Ara Sınav
9
Oluşturulan çizimlerde malzeme taramalarının gösterilmesi
10
Çizimin projelendirilip ölçülendirilmesi
Ölçülendirme ayarlarının gösterilmesi
Text komutunun kullanılması
Alan ölçme, metraj işlemlerinin gösterilmesi
11
Layer açma-kapama kolaylıklarının açıklanması
12
Çizimlerin pafta haline getirilmesi
Pafta düzenlenmesi
Layout içinde ölçeklendirilmesi
13
Hazırlanan çizimlerin yazıcıdan çıkartılması
Ölçek, kalem, renk, kâğıt boyutu ayarlanması
14
Ölçekli yapılan çizimlerin portfolyoya yönelik sunum paftalarına yerleştirilmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
İngilizcede
Eleştirel
Okuma ve
Yazma
222000000001101
4
0
0
4
4
Dersin
İçeriği
Hafta
1
Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler,
Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri,
Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki
vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve
yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya;
Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler,
sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.
Haftalık Konular
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve öğrencilerin eğitim - öğretim hayatlarına yapacağı katkının
vurgulanması.
1. Tanışma / Ülkeler ve Milliyetler
2. Soru Tipleri
2
3. Bir dil okuluna kayıt olabilme
3.1. Doğum tarihini söyleyebilme.
3.2. Mail adresini söyleyebilme.
4. Başkaları hakkında sorular sorabilme
3
5. Meslekler
6. Geniş zaman (Present Simple Tense)
4
7. Sıklık zarfları
8. Randevu alabilme: tarihler ve saatler
8.1. Zaman edatları.
5
9. Eşdizimler
9.1. İfadelerde vurgu.
10. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense): “to be-was, were” fiili kullanımı
6
11. Kısa hikaye yazabilme
11.1. “Çünkü” ve “O yüzden” gibi bağlaçları kullanabilme.
12. Herhangi bir bilgiye karşılık verebilme
7
13. Yaşama dair önemli olaylar: büyümek, aşık olmak, evlenmek vb.
13.1. Yıllar.
13.2. Üniversiteye Gitmek.
14. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense); sorular ve kısa cevaplar
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
15. Oku ve Konuş: Biyografi
15.1. Amaç bildiren mastar ekleri.
16. Herhangi bir habere karşılık verebilme
16.1. Tonlama.
10
17. İstasyon’da:
17.1. Kelime vurgusu.
18. Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) ve Geniş Zaman (Present Simple Tense)
Karşılaştırması
11
19. Taksi’de
19.1. Ulaşım levhaları.
20: Hikaye: Kameralı Kadın (A woman with a camera)
20.1. Yardım sunma ve yardım isteme.
12
21. Yönler ve Yerleşim birimleri
22. Sürekli geçmiş zaman (Past Continuos Tense)
13
23. Oku ve yaz: Sıra dışı bir olay
23.1. Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuos Tense) ve Geçmiş Zaman (Past Simple Tense)
Karşılaştırması: when ve while kullanımı.
24. Yol tarifi
24.1. Hız limitleri.
14
25. Dünya; Asya, Atlantik, Everest dağı vb.
25.1. Coğrafik isimlerin önüne gelen belirteçler.
26. “be going to” gelecek zaman kullanımı: olumlu/olumsuz cümleler, soru cümleleri, kısa cevaplar
28. Şüpheleri ifade edebilme
Ulusal
AKTS
Kredi
Görsel Algı
213031100001308
3
0
0
3
6
Dersin İçeriği
Sanat ve tasarımda görsel algı, görsel düşünme ve dışavurum.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Görsel algıda dinamik ögeler.
2
İnsan gözü ve alıcı aygıt (kamera) algısı.
3
Görsel düşünmeye giriş.
4
Görsel denge ve espas ilişkileri.
5
Görsel denge ve 3 boyutlu mekan ilişkileri.
6
Perspektif algı yanılmasının temel ögeleri.
7
Görsel anlatımda ifade.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
Şekil, biçim, düzlem ve derinlik.
10 Gestalt kuramı.
11 Gestalt kuramı ve sanat.
12 Renk algısı.
13 Sanat yapıtında dinamik ilişkiler.
14 Eser üzerine görsel algı çözümlemeleri.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Stüdyosu I
214058100001211
2
4
0
4
10
Dersin
İçeriği
Hafta
Seçilen bir yapı türüne (çoğunlukla konut) ilişkin ön araştırma, Mekan profilinin belirlenmesi, kullanıcı
profilinin belirlenmesi, kullanıcı fonksiyonlarının belirlenmesi, mekan fonksiyonlarının belirlenmesi,
mekan ilişkilerinin ortaya konmasına yönelik grafik gösterim çalışmaları (balon diyagramlar-matrix),
bölgeleme çalışmaları, maket çalışması, iç mimari tefriş çalışmaları, tasarımın plan-kesitgörünüşlerinin belli bir ölçek ile çizimi, tasarımın 3 boyutlu ifade teknikleri kullanılarak gösterimi,
dönem içi çalışmaların sonuçlarının belli formatta sunumu.
Haftalık Konular
Konular
1
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
• Proje konusuna yönelik sunum yapılması
• Ders kapsamında yararlanılabilecek kaynakların aktarılması
• Ders kapsamındaki çalışmaların performans değerlendirmelerine ilişkin açıklama
2
• Projenin vaziyet planlarının öğrencilere verilmesi ve gerekli açıklamaların yapılması
• Vaziyet Planı olgusunun aktarılması ve 1/200 ölçek kavramının verilmesi
• Kullanıcı ve mekan profilinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanması
• Proje konusuna ilişkin araştırma ödevlerinin grup önünde sunumu
3
• Proje konusuna ilişkin araştırma ödevlerinin grup önünde sunumuna devam edilmesi
• Kullanıcı Profili ve sayısı ile Mekan Profilinin belirlenmesinin ardından Proje Çalışmasının Planlama
Aşamalarına geçilmesi, kullanıcı fonksiyon şeması ve mekan fonksiyon şemalarının oluşturulması
4
• Proje çalışmalarının planlama aşamalarına devam edilerek balon diyagram ve matrix gösterim
biçimleri ile mekan ilişkilerinin analizinin yapılması
• Bölgeleme çalışmalarına başlama
5
• Alternatif bölgeleme çalışmalarının yapılmasının ardından, en uygun çözümlere ulaşılması ve maket
çalışması
• Planda 1/100 ve 1/50 ölçek kavramı
• 1/100 çizim tekniğinin aktarılması
• Yapının her bir mekanı için tefriş etütleri
• Konuların kavranmasına yönelik dönem için 1. küçük uygulama sınavı
6
• Yapının her bir mekanı için tefriş etütleri,
• İç mimaride kullanılacak tefriş elemanları üzerine araştırma
7
• Yapının her bir mekanı için tefriş etütleri
• İç mimaride kullanılacak tefriş elemanları üzerine araştırma
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
• Yapının her bir mekanı için tefriş etütleri
• İç mimaride kullanılacak tefriş elemanları üzerine araştırma
10
• Mimari çizim teknikleri kullanılarak projenin plan-kesit-görünüş çizimleri
11
• Mimari çizim teknikleri kullanılarak projenin plan-kesit-görünüş çizimleri
12
• Mimari çizim teknikleri kullanılarak projenin plan-kesit-görünüş çizimleri
• Konuların kavranmasına yönelik dönem içi 2. küçük uygulama sınavı
13
• Üzerinde çalışılan projenin 3 Boyutlu çizimleri
14
• Final Projesi Teslimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Yapı Bilgisi
ve
Malzeme
581054000001217
3
0
0
3
6
Dersin
İçeriği
Hafta
Yapı malzemeleri ile ilgili kavramlar, Yapı malzemeleri ile ilgili standartlar ve yönetmelikler, Yapı
malzemelerinin sınıflandırılması, Yapıda kullanılan malzemeler ve özellikleri, Yapı bilgisi ve
uygulamalara yönelik kavramlar, Yapı elemanları ve sınıflandırmaları, Yapı elemanları ve Özellikleri,
Örnek yapıların yapısal değerlendirmesi.
Haftalık Konular
Konular
1
Dersin genel tanıtımı; uygulama, değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
Dersin öneminin vurgulanması.
Dersin diğer derslerle ilişkisinin açıklanması.
1. Yapı Malzemelerine Giriş
1.1. Yapı Malzemelerine Yönelik Genel Kavramların Açıklanması.
1.2. Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması.
1.3. Yapı ve Yapı Malzemelerine Yönelik Standart ve Yönetmeliklerin Aktarılması.
2
2. Yapı Malzemelerinin Özellikleri
2.1. Yapı Malzemelerinin Fiziksel, Kimyasal, Mekanik Özellikleri.
2.2. Yapı Malzemelerinin İnsan Sağlığını etkileyen Özellikleri.
3
3. Ahşap Yapı Malzemeleri
3.1. Ahşap Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
3.2. Ahşap Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
4
4. Doğal Taş Yapı Malzemeleri
4.1. Doğal Taş Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
4.2. Doğal Taş Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
5. Metal Yapı Malzemeleri
5.1. Metal Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
5.2. Metal Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
5
6. Toprak Esaslı Yapı Malzemeleri
6.1. Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
6.2. Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
7. Kireç, Alçı, Cam Yapı Malzemeleri
7.1. Kireç, Alçı, Cam Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
7.2. Kireç, Alçı, Cam Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
6
8. Agregalar, Çimento, Karışımlar, Harçlar
8.1. Agregaların, Çimentonun, Karışımların, Harçların Türleri ve Özellikleri.
8.2. Agregaların, Çimentonun, Karışımların, Harçların Kullanımı.
9. Beton Yapı Malzemeleri
9.1. Beton Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
9.2. Beton Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
7
10. Plastik Yapı Malzemeleri
10.1. Plastik Yapı Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
10.2. Plastik Yapı Malzemelerinin Kullanımı.
11. Bitirme Malzemeleri (boyalar, halılar, kağıt kaplamalar vb)
11.1. Bitirme Malzemelerinin Türleri ve Özellikleri.
11.2. Bitirme Malzemelerinin Kullanımı.
8
Ara Sınav (Lütfen sınav tarihinizi kontrol ediniz)
9
12. Yapı Bilgisine Giriş
12.1. Yapı Bilgisine Yönelik Genel Kavramların Açıklanması.
13. Temeller
13.1. Temel Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
13.1. Yapı Çukurunun Oluşturulması.
13.2. Temel Türleri ve Özellikleri.
10
14. Merdivenler
14.1. Merdiven Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
14.2. Merdiven Türleri ve Özellikleri.
11
15. Döşemeler
15.1. Döşeme Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
15.2. Döşeme Türleri ve Özellikleri.
16. Çatılar
16.1. Çatı Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
16.2. Çatı Türleri ve Özellikleri.
12
17. Duvarlar
17.1. Duvar Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
17.2. Duvar Türleri ve Özellikleri.
18. Bacalar
18.1. Baca Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
18.2. Baca Türleri ve Özellikleri.
13
19. Doğramalar
19.1. Pencere Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
19.2. Pencere Türleri ve Özellikleri.
19.3. Kapı Bileşenleri ve Mimari İfade Teknikleri.
19.4. Kapı Türleri ve Özellikleri.
19.5. Yapı Bilgisi ve Malzemenin Örnek Yapı Üzerinden Değerlendirilmesi.
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Türkçe
Eleştirel
Okuma ve
Yazma
223000000001101
4
0
0
4
4
Dersin
İçeriği
Hafta
1
2
3
4
5
6
“Dilin tanimi, özellikleri ve millet, kültür ve düsünce ile iliskisi, Dünya dilleri, Türk dili
ve Türk dilinin yayilma alanlari, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin sekil bilgisi,
Türkçenin cümle bilgisi; yazili ve sözlü anlatim türleri, edebî türler, atasözleri,
deyimler ve ikilemeler”
Haftalık Konular
Konular
Ders Tanitim Ve Uygulama, Degerlendirme Bilgilerinin Ögrenciye Açiklanmasi
Dersin Müfredat Içindeki Önemi Ve Diger Dersler Ile Etkilesiminin Vurgulanmasi
1. Dilin Tanimi Ve Önemi.
1.1. Dilin Özellikleri.
1.2. Sosyal Bir Deger Olarak Dilin Baglanti Alanlari, Dil Ve Millet, Dil Ve Kültür, Dil Ve
Düsünce Iliskisi.
1.3. Dilin Olusumu, Dünya Dilleri.
2. Türkçenin Dünya Dilleri Arasindaki Yeri.
2.1. Türk Dilinin Yayilma Alanlari Ve Bugünkü Durumu.
2.2. Türkçenin Ses Bilgisi.
2.3. Türkçenin Ünlüleri Ve Ünsüzleri.
2.4. Türkçedeki Ses Olaylari (Ünlü Düsmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düsmesi, Ünsüz
Türemesi, Benzesme)
2.5. Yazim (Imlâ) Kurallari
2.6. Büyük Harflerin Yazildigi Yerler
2.7. Birlesik Isimlerin Yazilisi
2.8. Birlesik Fiillerin Yazilisi
2.9. Kisaltmalarin Yazilisi
3. Noktalama Isaretleri
3.1. Nokta
3.2. Virgül
3.3. Noktali Virgül
3.4. Iki Nokta
3.5. Üç nokta
3.6. Soru Isareti
3.7. Ünlem Isareti
3.8. Kisa çizgi
3.9. Uzun Çizgi (Konusma Çizgisi)
3.10. Kesme Isareti
3.11. Tirnak Isareti Ve Tek Tirnak Isareti
3.12. Parantez (Yay Ayraç) ve Köseli Yay Ayraç
3.13. Denden Isareti
3.14. Egik Çizgi (Taksim Çizgisi)
4. Türkçede Vurgu
4.1. Türkçe Kelimelerde Vurgu
4.2. Türkçe Cümlede Vurgu
7
8
9
10
11
12
13
14
7. Türkçenin Çekim Ekleri
7.1. Isim Çekim Ekleri
7.2. Fiil Çekim Ekleri
Ara Sinav
8. Türkçede Yeni Kelime Yapma Yollari
8.1. Isimden Isim Yapma Ekleri
8.2. Isimden Fiil Yapma Ekleri
8.3. Fiilden Isim Yapma Ekleri
8.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri
10. Kelime Gruplari
10.1. Fiil Menseli Kelime Guruplari
10.2. Isim Menseli Kelime Guruplari
11. Cümle Bilgisi
11.1. Cümlenin Ögeleri
11.2. Anlamlarina Göre Cümleler
11.3. Yapilarina Göre Cümleler
11.4. Yükleminin Türüne Göre Cümleler
11.5. Yükleminin Anlamina Göre Cümleler
12. Anlatim Yollari Ve Sözlü Anlatim Türleri
12.1. Öznel Anlatim
12.2. Nesnel Anlatim
12.3. Sözlü Anlatim Türleri
12.3.1. Görüsmeler
12.3.2. Müzakere
12.3.3. Mülakat
12.4. Tartismalar
12.4.1. Panel
12.4.2. Sempozyum
12.4.3. Açik Oturum
12.4.4. Forum
12.4.5. Kolokyum
12.4.6. Konferans
12.4.7. Seminer
13. Yazili Anlatim Türleri
13.1. Makale
13.2. Fikra (Gazete Köse Yazisi)
13.3. Deneme
13.4. Elestiri
13.5. Dilekçe
14. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve Ikilemeler
14.1. Edebi Türler
14.1.1. Hikâye (Öykü)
14.1.2. Roman
14.1.3. Siir
14.1.4. Diger Edebî Türler (Destan, Masal, Fikra, Tiyatro Oyunlari)
14.2. Atasözleri, Deyimler Ve Ikilemeler
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Medya
Sanatlarında
Araştırma
Yöntemlerine
Giriş
211022600001202
2
0
0
2
6
Araştırma akışı, Araştırma ağacı metaforu, Niteliksel ve Niceliksel araştırma yöntemleri, Temel
araştırma paradigmaları, Jung kişilik tipolojileri ve Belbin takım rolleri, Harvard referans sistemi,
Dersin İçeriği Medya ve sanatta temel kuramlar (Modernizm, Postmodernizm, Psikanalitik eleştiri, Feminist
estetik ve eleştiri, Çok kültürlü estetik ve eleştiri, Post-sömürgecilik ve Oryantalizm, Queer
kuramı), medya ve sanat üzerine yazmak.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Araştırma nedir?
Araştırma akış tablosu.
Araştırma ağacı metaforu.
2
Temel araştırmalar ve Uygulamalı araştırmalar.
Niteliksel ve Niceliksel araştırma yöntemleri.
Veri toplama teknikleri.
3
Metodoloji belirlemek:
Dört temel araştırma paradigması (Pozitivizm, Realizm, İnterpretivizm, Pragmatizm).
4
Carl Jung’un kişilik tipolojileri & M. Belbin’in takım rolleri.
5
Literatür taraması ve etik çerçeve belirleme.
Harvard Referans Sistemine göre kaynakça hazırlama.
6
Harvard Referans Sistemine göre metin içi alıntı yapma.
7
Medya ve Sanatta temel kuramlar:
Modernizm.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
Medya ve Sanatta temel kuramlar:
Postmodernizm.
10
Medya ve Sanatta temel kuramlar:
Marksist eleştiri.
Psikanalitik eleştiri.
11
Medya ve Sanatta temel kuramlar:
Feminist estetik ve eleştiri.
Çok kültürlü estetik ve eleştiri.
12
Medya ve Sanatta temel kuramlar:
Postkolonyalizm ve Oryantalizm.
Queer kuramı.
13
Medya ve Sanat üzerine yazmak:
Konu seçimi, betimleme, yorumlama, yargıda bulunma (olumlu ve olumsuz), varsayımları dikkate
alma, eleştiriyi eleştirme, değerlendirme.
14
Medya ve Sanat üzerine yazmak:
Bir biçem kılavuzu belirlemek, sözcük sayısı belirlemek, not almak, intihalden kaçınmak, taslak
oluşturmak, yazmak, yeniden yazmak için gözden geçirmek.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mitoloji
222022300001108
2
0
0
2
6
Mitolojiye giris, mitos, epos, logos iliskisi, mitos türleri ve mitolojide ortak konular, Yunan Mitolojisi, Roma
Dersin mitolojisi, Türk samanizmi, Dünya samanizmi, Babilonya mitoslari, Misir mitoslari, Ugarit mitoslari,
İçeriği Musevi mitoslari, Incil mitoslari, Islam mitoslari, örnek mitoslar: Pandora, Babil mitoslari (tufan, Gilgamis,
Adapa, Etana)
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Mitolojiye giris
Mitos, epos, logos iliskisi
2
Mitos türleri ve mitolojide ortak konular
3
Yunan Mitolojisi
4
Roma Mitolojisi
5
Türk samanizmi
6
Dünya samanizmi
7
Babilonya mitoslari
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Misir mitoslari
10
Ugarit mitoslari
11
Musevi mitoslari
12
Incil mitoslari
13
Islam mitoslari
14
Örnek mitoslar: Pandora, Babil mitoslari (tufan, Gilgamis, Adapa, Etana)
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Stüdyosu II
214058100001212
2
4
0
4
10
Dersin
İçeriği
Hafta
Proje Konusuna ve Yerine Iliskin Arastirma Çalismalari, Proje Konusuna Iliskin Örnek ve
Uygulamalarin Analiz, Sentez ve Degerlendirmesi, Proje Organizasyon Semasinin Olusturulmasi,
Proje Karar Süreçlerini Içeren Eskiz Çalismalari, Üç Boyutlu Çalismalar, Projelerin Gelistirilmesi,
Sunum Çalismalari.
Haftalık Konular
Konular
1
1.1.Proje konusu ve yerinin açiklanmasi
2
1.2.Proje konusuna ve yerine iliskin arastirma çalismalarinin yapilmasi
3
2.1.Proje konusuna iliskin örnek ve uygulamalarin analiz, sentez ve degerlendirmesi
2.2.Proje organizasyon semasinin olusturulmasi
4
3.1.Proje karar süreçlerini içeren eskiz çalismalari
3.2.Üç boyutlu çalisma
5
3.2.Proje karar süreçlerini içeren eskiz çalismalari
3.3.Üç boyutlu çalisma
6
3.3.Proje karar süreçlerini içeren eskiz çalismalari
3.4.Üç boyutlu çalisma
7
4.1.Projelerin gelistirilmesi
3.5.Üç boyutlu çalisma
8
Ara Sinav
9
6.1.Eskiz Sinavi
10
4.3.Projelerin gelistirilmesi
3.7.Üç boyutlu çalisma
11
4.3.Projelerin gelistirilmesi
3.7.Üç boyutlu çalisma
12
4.4.Projelerin gelistirilmesi
3.8.Üç boyutlu çalisma
13
4.5.Projelerin gelistirilmesi
3.9.Üç boyutlu çalisma
14
5.1.Sunum çalismalari
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Atatürk İlkeleri
İnkilap Tarihi
ve Modern
Türkiye'nin
Oluşumu
224031300001101
4
0
0
4
4
I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına
Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a
çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin
Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli
Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın
Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin
Dersin İçeriği
Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait
Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış
politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve
benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı
Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve
İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1.1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel
kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi.
1
1.2. II. Meşrutiyet Devri- 1908 Devrimi, Türk Siyasî Düşünce Akımları ve Hareketleri,
Balkan Savaşları ve Trablusgarp Savaşı.
2.1. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti.
2
2.2. Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Türk Milleti’nin Bağımsızlık için
Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa.
3.1. Mustafa Kemal Paşa’nın Fikirleri ve Anadolu’ya Geçişi - Kongreler Dönemi
3
(Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri).
4.1. İstanbul’un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye
4
Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Özellikleri.
5.1. Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dahili İsyanlar.
5.2. Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu Cephesi - Milli Mücadelede
Cepheler, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu.
6.1. Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli
Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları.
7.1. Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi, I.ve II. İnönü ve Sakarya
Savaşları ve Büyük Taarruz.
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
8.1. Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması
9.1 Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Yapılan Devrimler, Çok partili
hayata geçme denemeleri (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet
Fırkası).
10.1. Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü.
11.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası.
12.1. Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri
(Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere
yönelik tehditler.
13.1. Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve
Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş).
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
İç Mimarlıkta Maliyet
Planlaması
214058100001315
2
2
0
3
6
Dersin İçeriği
Hafta
1
Mevcut bir projenin malzeme tespiti ve yeterli piyasa araştırmasının yapılması.
Haftalık Konular
Konular
1.Dersin genel tanıtımı
1.1.Dersin yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme
1.2.Dersin uygulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması
1.3.Dersin konularının açıklanması
1.4.Dersin diğer derslerle ilişkisinin açıklanması
1.5.Dersin konusunun mesleki eğitim ve uygulama içindeki yeri
2
2.Yapılacak çalışmanın konu başlığının seçilmesi
2.1 Grupların oluşturulması
2.2.Plan çalışması
2.3 Plan üzerine konu ile ilgili tefriş çalışması
2.4 Tefrişlerin kritik edilmesi.
3
3. Projenin kritiği
3.1 Projenin kritik sonrası kontrolünün yapılması.
3.2 Proje çalışmasının devamının sağlanması.
4
4.Proje ile ilgili malzeme tespitlerinin yapılması.
4.1 Proje ile ilgili malzemelerin birimlerinin belirtilmesi
4.2 Bu birimlerin miktarlarını ifade edilmesi
5
5. Yeni çalışmaların kontrolü
5.1.Malzeme tespitlerinin değerlendirilmesi
5.2.Tüm bunların teslim projesi şekline dönüştürülmesi.
6
6.Teslim projesinin toplanması
6.1 Teslim projelerinin toplu halde kritik edilmesi.
6.2. Kritik sonrası değerlendirilmelerin yapılması.
7
7.Kritik sonrası yeni çalışmalar yapılması.
7.1.Gerekli değişiklerin projeye yansıtılması
7.2.Yeni çalışmalara göre gerekli malzemelerin yeniden tespiti.
8
Ara Sınav
9
8.Malzeme birim fiyatlarının araştırılması
8.1 Gerekli firma ve uygulayıcıların tespiti.
8.2 Bu firma uygulayıcılar ile fiyat analizlerinin yapılması.
10
10. Fiyat analizlerinin birim ve miktarlara göre ayarlanması.
10.1. Bu ayarlamalara göre gerekli bilgilerin cetvel haline dönüştürülmesi.
10.2. İş uygulama programının cetvel halinde yansıtılması.
11
11. Fiyat ve uygulama cetvellerinin kritiği
11.1 Bu cetvellere göre ara teslim projesinin istenmesi.
12
12.Ara teslim projelerinin toplanması
12.1. Teslim projelerinin kritiği
12.2. Final teslim projelerine başlatılması.
13
13.Ön teslim
14
14.Final teslim projesinin toplanması.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mobilya
Tasarımı I
581021400001318
2
2
0
3
6
Dersin
İçeriği
Hafta
Mobilya tasarımı ile ilgili kavramlar, Ölçüler, Ergonomi, Altın Oran, Mobilya tasarımı ile ilgili
standartlar, Mobilya Tasarım Kriterleri, Özel ve Seri Üretim Mobilyalar, Kullanıcı gereksinmeleri,
Üretim teknikleri, Detay çözümleme, Ölçülendirme.
Haftalık Konular
Konular
1
Dersin genel tanıtımı; uygulama, değerlendirme bilgilerinin aktarılması
Dersin diğer derslerle ilişkisinin açıklanması
1. Mobilya Tasarımına Yönelik Genel Kavramların Açıklanması
2. Mobilya Tasarımında Etkin Olan Ölçüler
2
2.1. Ergonomi
2.1. Atın Oran
2.2. Mobilya Tasarımına Yönelik Standartlar
3
3. Mobilya Tasarım Kriterleri
3.1. Malzeme, renk, uyum, konfor
3.2. Tasarım Kriterlerine Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
4
3.2. Form, Fonksiyon
3.3. Form, Fonksiyona Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
5
4. Özel ve Seri Üretim Mobilya Algısı
4.2. Özel ve Seri Üretim Mobilyaya Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
6
5. Mobilya Tasarımında ve Üretiminde Kullanılan Teknikler
5.1. Kullanılan Tekniklere Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
7
6. Mobilya Tasarımında ve Üretiminde Detay Çözümleme ve Ölçülendirme
6.1. Detay Çözümleme ve Ölçülendirmeye Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
8
Ara Sınav
9
7. Mobilya Tasarımında ve Üretiminde Modüler Çözümlemeler
7.1. Modüler Çözümlemelere Yönelik Uygulama Değerlendirmesi
10
8. Mobilya Tasarımında Gereksinimlerin ve Temanın Belirlenme Süreci
8.1. Gereksinimlere ve Temaya Yönelik Araştırmaların Değerlendirmesi
11
8.2. Gereksinimlere ve Temaya Yönelik Araştırmaların Değerlendirilmesi
8.3. Gereksinimlere ve Temaya Yönelik Uygulamalara Başlanması
12
8.3. Gereksinimlere ve Temaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi
13
8.4. Gereksinimlere ve Temaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi
8.5. Gereksinmeler ve Temalar Doğrultusunda Tasarlanan Mobilyanın Üretim Tekniklerinin
Araştırılması
14
8.6. Gereksinmeler ve Temalar Doğrultusunda Tasarlanan Mobilyanın Üretim Tekniklerinin
Değerlendirilmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Stüdyosu
III
214058100001311
2
4
0
4
10
Dersin
İçeriği
Hafta
Tasarım problemi ışığında gerekli analizlerin yapılması, tasarım kararlarını belirleyecek mimari ihtiyaç
programının hazırlanması, fonksiyon çözümlerine ilişkin diyagramların hazırlanması, konseptin
geliştirilmesi, belirlenen temaya uygun çeşitli ölçeklerde çizimlerin yapılması, kullanılacak malzeme,
renk, mobilya, aydınlatma elemanlarının kararının verilmesi ve/ve ya tasarlanması.
Haftalık Konular
Konular
1
1. Dersin genel tanıtımı
1.1. Dersin yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme.
1.2. Dersin uygulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
1.3. Proje konusu ve yerinin açıklanması.
2
2. Analiz çalışması ve projeyle ilgili ilk fikirlerin oluşması
2.1. Sponsor firmanın seçilmesi.
2.1.1. Sponsor firmanın tasarıma yön verebilecek özelliklerinin belirlenmesi.
2.2. Projenin yeriyle ilgili gerekli analizlerin yapılması.
2.3. Literatür araştırması.
2.4. Mimari programın oluşturulması.
2.5. İşlev-ilişki şemalarının oluşturulması.
2.6. Analiz paftası hazırlanması.
3
3. Projenin ana konseptinin belirlenmesi
3.1. Oluşturulan kavramlar, mimari program ve mekana ait fiziksel veriler düşünülerek, tasarım
konseptinin belirlenmesi.
3.2. Konsept paftası hazırlanması.
4
4. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
4.1. Yerleşim konusunda ana kararların verilmesi, şematik çizim ve eskizlerin yapılması.
4.2. 1/100 planların çizimi.
5
5. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
5.1. 1/100 planların çizimi.
5.2. 1/100 maket yapılması.
6
6. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
6.1. 1/100 tefrişli planların çizimi.
6.2. 1/100 tefrişli kesitlerin çizimi.
6.3. 1/100 maket yapılması.
7
7. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
7.1. 1/100 tefrişli planların çizimi.
7.2. 1/100 kesitlerin çizimi.
7.3. 1/100 maket yapılması.
7.4. Tasarımın bütününe ait üç boyutlu çizimler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
9. Kesin projenin hazırlanması
9.1. 1/50 planların çizimi.
10
10. Kesin projenin hazırlanması
10.1. 1/50 planların çizimi.
10.2. 1/50 kesitlerin çizimi.
11
11. Kesin projenin hazırlanması
11.1. 1/50 tavan planlarının çizimi.
11.2. 1/50 döşeme planlarının çizimi.
12
12. Kesin projenin hazırlanması
12.1. Hareketli ve sabit mobilyalara karar verilmesi.
12.2. Malzeme seçimlerinin yapılması.
12.3. Malzeme atanmış üç boyutlu çizimlerin yapılması.
12.4. Malzeme paftası hazırlanması.
13
13. Kesin projenin detaylandırılması
13.1. Islak hacimlerin 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.2. Merdivenin 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.3. Sabit mobilyaların 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.4. Gerekli görülen nokta detayları.
14
14. Projenin sunumu
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Estetik ve
Sanat
Felsefesi
226021000001303
2
0
0
2
6
Dersin
İçeriği
Estetik ve sanat felsefesi dersine giris, estetik nedir? sanat felsefesi nedir?, Tekhne kavraminin
çözümlenmesi, Platon’un Sölen diyalogu ve Poiesis, Platon ve Aristoteles’te Mimesis kavrami,
Mimesis baglaminda Platon’da idea ve eidola, yansitma kurami I, yansitma kurami II, elestiri çesitleri
ve ontolojik estetige giris, R. Ingarden, Max Bense ve N. Hartmann’da ontolojik obje çözümlemeleri,
Marksist estetige giris, meta estetigi, Marksist estetikte sanat yapitinin düzeni, information estetiginde
estetik obje çözümlemesi.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Estetik ve sanat felsefesi dersine giris
Estetik nedir? Sanat felsefesi nedir?
2
Tekhne kavraminin çözümlenmesi
3
Platon’un Sölen diyalogu ve Poiesis
4
Platon ve Aristoteles’te Mimesis kavrami
5
Mimesis baglaminda Platon’da idea ve eidola
6
Yansitma kurami I,
7
Yansitma kurami II
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Elestiri çesitleri ve ontolojik estetige giris
10
R. Ingarden, Max Bense ve N. Hartman’da ontolojik obje çözümlemeleri
11
Marksist estetige giris
12
Meta estetigi
13
Marksist estetikte sanat yapitinin düzeni
14
Information estetiginde estetik obje çözümlemesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mobilya
Tasarımı II
581021400001417
2
2
0
3
6
Dersin
İçeriği
Hafta
Mobilya tasarimi ile ilgili kavramlar, Modüler tasarim, Ergonomi, Antropometri, Ölçü ve Ölçek
kavramlari, Kullanici gereksinmeleri, Üretim teknikleri, Detay çözümleme, Projeye yönelik tasarim.
Haftalık Konular
Konular
1
Dersin genel tanitimi; uygulama, degerlendirme bilgilerinin aktarilmasi
Dersin diger derslerle iliskisinin açiklanmasi
1. Mobilya Tasarimina Yönelik Genel Kavramlarin Açiklanmasi
2
1.1. Ergonomi ve Antropometri
1.2. Mobilya tasariminda Ölçü ve Ölçek Kavrami
3
2. Mobilya Tasariminda Kullanici Gereksinmeleri
2.1. Kullanici Gereksinmeleri ile Uyumlu Tasarim
2.2. Proje ve Kullanici Gereksinmelerinin Uyumu
4
3. Proje Tasariminda Yer Alan Bir Mobilyanin Bir Tema Kapsaminda Degerlendirilmesi
3.1. Temaya Yönelik Arastirma Yapilmasi
5
3.2. Temaya Yönelik Arastirmalarin Degerlendirilmesi
3.3. Temaya Yönelik Tasarim Kriterlerinin Belirlenmesi
6
3.4. Temaya Yönelik Tasarim Kriterlerinin Degerlendirilmesi
3.5. Tema ve Proje Tasarimlarinin Iliskilendirilmesi
7
3.6. Tema ve Proje Tasarimlarinin Iliskilendirilmesi Dogrultusunda Tasarlanacak Mobilyalarin
Belirlenmesi
8
Ara Sinav
9
3.7. Belirlenen Tasarimlarin Tasarim ve Uygulama Evrelerinin Arastirilmasi
3.8. Bireysel Çalismalarin Degerlendirilmesi
10
3.9. Bireysel Çalismalarin Degerlendirilmesi
11
3.10. Bireysel Çalismalarin Degerlendirilmesi
3.11. Uygulamaya Yönelik Deneme Modellerinin Yapilmasi
12
3.12. Uygulamaya Yönelik Deneme Modellerinin ve Bireysel Çalismalarin Degerlendirilmesi
13
3.13. Bireysel Çalismalarin Degerlendirilmesi
3.14. Tasarlanan Mobilyanin Üretim Tekniklerinin Arastirilmasi
14
3.15. Tasarlanan Mobilyanin Üretim Tekniklerinin Degerlendirilmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Stüdyosu
IV
214058100001312
2
4
0
4
9
Dersin
İçeriği
Hafta
Proje konusunun analizine ilişkin yaklaşımlar, kullanıcı profilinin belirlenmesi, mimari ihtiyaç
programının hazırlanması, fonksiyon çözümlerine ilişkin diyagramların hazırlanması, tasarım
konseptinin belirlenmesi, belirlenen temaya uygun çeşitli ölçeklerde çizimlerin yapılması, kullanılacak
malzeme, renk, mobilya, aydınlatma elemanlarının kararının verilmesi ve/ve ya tasarlanması,
strüktürel yapıya ve uygulamaya ilişkin detayları çözümleme.
Haftalık Konular
Konular
1
1. Dersin genel tanıtımı
1.1. Dersin yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme.
1.2. Dersin uygulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
1.3. Proje konusu ve yerinin açıklanması.
2
2. Projenin yeri ve konusuyla ilgili analiz çalışmaları
2.1. Seçilen tarihi yapıya ilişkin analizler.
2.1.1. Mekan, cephe, taşıyıcı sistem ve malzeme analizleri ile yapının fiziksel özelliklerinin
anlaşılması.
2.1.2. Yapının tarihsel gelişim sürecinin araştırılması, “kimlik” olgusuna yaklaşım.
2.2. Proje konusuna ilişkin analizler.
2.2.1. Literatür araştırması.
2.2.2. Mimari programın oluşturulması.
2.2.3 İşlev-ilişki şemalarının oluşturulması.
2.3. Analiz paftası hazırlanması.
3
3. Projenin ana konseptinin belirlenmesi ve projeyle ilgili ilk fikirlerin oluşması
3.1. Oluşturulan kavramlar, mimari program ve mekana ait fiziksel veriler düşünülerek, tasarım
konseptinin belirlenmesi.
3.2. Konsept paftası hazırlanması.
4
4. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
4.1. Yerleşim konusunda ana kararların verilmesi, şematik çizim ve eskizlerin yapılması.
4.2. 1/100 planların çizimi.
5
5. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
5.1. 1/100 planların çizimi.
5.2. 1/100 çalışma maketi yapılarak tarihi kabuk ile tasarlanan mekanlar arasındaki ilişkinin üç boyutlu
olarak algılanması, konseptin mekana yansıması.
6
6. Belirlenen konsepte uygun ön projenin hazırlanması
6.1. 1/100 tefrişli planların çizimi.
6.2. 1/100 tefrişli kesitlerin çizimi.
6.3. Tasarlanan yeni strüktür ile mevcut strüktürün ilişkisinin çözümlenmesi.
6.4. 1/100 maket yapılması.
7
7.1. 1/100 tefrişli planların çizimi.
7.2. 1/100 tefrişli kesitlerin çizimi.
7.3. 1/100 maket yapılması.
7.4. Tasarımın bütününe ait üç boyutlu çizimler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
9. Proje içerisinde belirlenen bir alana ait kesin projenin hazırlanması
9.1. 1/50 planların çizimi.
10
10. Proje içerisinde belirlenen bir alana ait kesin projenin hazırlanması
10.1. 1/50 planların çizimi.
10.2. 1/50 kesitlerin çizimi.
11
11. Proje içerisinde belirlenen bir alana ait kesin projenin hazırlanması
11.1. 1/50 tavan planlarının çizimi.
11.2. 1/50 döşeme planlarının çizimi.
12
12. Proje içerisinde belirlenen bir alana ait kesin projenin hazırlanması
12.1. Hareketli ve sabit mobilyalara karar verilmesi.
12.2. Malzeme seçimlerinin yapılması .
12.3. Malzeme atanmış üç boyutlu çizimlerin yapılması.
12.4. Malzeme paftası hazırlanması.
13
13. Kesin projenin detaylandırılması
13.1. Islak hacimlerin 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.2. Tasarlanan sirkülasyon elemanlarından birinin 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.3. Mevcut kolon- zemin-tavan ilişkisinin 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.4. Sabit mobilyaların 1/20 ölçekte çizilmesi.
13.5. Detay paftalarının hazırlanması.
14
14. Kesin projenin detaylandırılması ve sunumu
14.1. Gerekli görülen nokta detayları.
14.2. Projenin sunumu, pafta düzeni, renk seçimleri vb. kararların alınması.
Ulusal
AKTS
Kredi
Staj I
100000000001401
0
0
0
0
5
Dersin İçeriği
İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
İşyerinin organizasyonel özellikleri.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Birimlerin işlevleri.
Alt birim 1: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 1: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 1: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 2: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 2: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 2: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 3: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 3: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 3: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 4: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 4: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 4: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
İç Mimarlık
Projesi
214058100001489
0
2
0
2
6
Dersin
İçeriği
Hafta
Proje konusu önerme, literatür tarama, projenin analizi, proje takvimi ve görevlerin belirlenmesi,
projenin yürütülmesi, proje raporunun yönergelere uygun yazımı, projenin sözlü sunumu.
Haftalık Konular
Konular
1
Proje oryantasyonu ve yönergenin incelenmesi. Proje takımlarının oluşturulması.
2
Proje takımlarının yönlendirilmiş çalışma ile araştırma yapması.
3
Proje takımlarının literatür taraması, tartışma ve beyin fırtınası.
4
Proje önerilerinin yönergeye uygun yapılması ve onayı.
5
Yönlendirilmiş çalışma ile detay çalışmaların yürütülmesi.
6
Proje izleme 1: Proje kapsamı, taslak raporun yapısı ve kullanılacak araç-kaynakların raporlanması,
proje takviminin sunumu, kontrol aşamalarının belirtilmesi.
7
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
8
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
9
Proje takımları ile ortak toplantı ve deneyim aktarımı.
10
Proje izleme 2: Projenin birinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi.
11
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
12
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
13
Proje izleme 3: Projenin ikinci kontrol aşaması.
Projedeki eksikliklerin ve ortaya çıkan ürünün mesleki-etik ve evrensel değerler açısından
değerlendirilmesi.
14
Eksikliklerin giderilip proje sonuç raporunun yönergeye uygun tamamlanması ve sunum dosyalarının
geliştirilmesi.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Stüdyosu
V
214058100001411
2
4
0
4
10
Dersin
İçeriği
Proje konusunun genel kapsamı, iç mekan tasarım probleminin tanımı, verilerin belirlenmesi, çevresel
analiz, yapının mimari ve yapısal niteliklerinin analizi, mimari ihtiyaç programı, programlama
diyagramları, tematik ve metaforik tasarım yaklaşımla form, fonksiyon, strüktür, malzeme, renk, doku
ve mekan ilişkisi, iç mimari tasarım projesinin geliştirilmesi ve grafik sunumu.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
1. Dersin genel tanıtımı
1.1. Dersin amacı ve yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme.
1.2. Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
1.3. Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1.4. Dersin mesleki uygulama alanı içindeki yeri ve önemi.
2
2. Proje konusu ve yapı hakkında bilgilendirme
2.1. İç mekan tasarım proje sürecinin açıklanması.
2.2. Proje konusu kapsamında literatür araştırma yöntemleri.
2.3. İç mekan tasarımına konu olan yapının bulunduğu çevre bilgileri.
2.4. Kullanıcı profilinin tanımlanması.
2.5. Kullanıcı ihtiyaçlarının açıklanması.
2.6. Tasarım konseptinin vurgulanması.
3
3. Yapısal ve çevresel analizi
3.1. Çevresel faktörlerin değerlendirilerek grafik anlatımla ifade edilmesi (Manzara, gürültü, ulaşım,
yön, çevre yapılar).
3.2. Yapısal faktörlerin değerlendirilerek grafik anlatımla ifade edilmesi.
3.2.1. Yapının mevcut mekan kurgusunun değerlendirilmesi.
3.2.2. Yapının mevcut strüktür şemasının değerlendirilmesi.
4
4. İç mekan tasarımına yönelik konsept geliştirilmesi ve ilk tasarım kararlarının belirlenmesi
4.1. Tasarım kriterlerinin belirlenmesi.
4.2. Tasarım kriterlerinin form, fonksiyon, mekan ve çevre kapsamında değerlendirilmesi.
4.3. Konsept paftası hazırlanması.
5
5. Tematik bir yaklaşımla iç mekan tasarım projesi geliştirilmesi
5.1. İç mimari tasarım projesini kapsamlı ölçekte çözümleme çalışmaları.
6
5.2. İç mimari tasarım probleminin iki boyutlu çizimlerle çözümleme çalışmalarının geliştirilmesi.
7
5.3. İç mimari tasarım probleminin plan ve kesitlerle ifade edilmesi.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.4. İç mimari tasarım probleminin üç boyutlu ilk tasarım kararlarının belirmesi.
10
6. İç mekan tasarımının kısmi uygulama projelerinin ilk çalışmaları (Plan, kesit ve üç boyutlu çizimlerle)
11
7. İç mekan tasarımının kısmi uygulama projelerinin geliştirilmesi (Plan, kesit ve üç boyutlu çizimlerle)
12
8. İç mekan tasarım projesinin mekan ve mobilya kapsamında geliştirilmesi
8.1. Konsepte uygun renk seçimi.
8.2. Konsepte uygun malzeme seçimi.
8.3. Konsepte uygun doku seçimi.
13
9. Malzeme paftasının hazırlanması
10. Ön teslim ve değerlendirme
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
İç Mimarlık
Bitirme
Çalışması
214058100001490
0
2
0
4
7
Dersin
İçeriği
Bitirme çalışması konusu önerme, literatür tarama, konunun analizi, çalışma takvimi ve görevlerin
belirlenmesi, çalışmanın yürütülmesi, çalışma raporunun yönergeye uygun yazımı, çalışmanın
sözlü sunumu.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Çalışma oryantasyonu. Çalışma konusuna ilişkin geniş alanın belirlenmesi.
2
Literatür tarama, araştırma konusu hazırlama.
3
Danışman ile çalışma konusunun kesinleştirilmesi.
4
Literatür tarama, çalışma takviminin yapılması, kontrol noktalarının belirlenmesi.
5
Yönlendirilmiş çalışma ile detay çalışmaların yürütülmesi.
6
Proje izleme 1: Çalışmanın birinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi ve çalışma
takviminin gözden geçirilmesi.
7
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
8
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
9
Çalışma takımları ile ortak toplantı ve deneyim aktarımı.
10
Proje izleme 2: Çalışmanın ikinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi.
11
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
12
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
13
Proje izleme 3: Çalışmanın üçüncü kontrol aşaması.
Çalışmadaki eksikliklerin ve ortaya çıkan ürünün mesleki-etik ve evrensel değerler açısından
değerlendirilmesi.
14
Eksikliklerin giderilip çalışma sonuç raporunun yönergeye uygun tamamlanması ve sunum
dosyalarının geliştirilmesi.
Ulusal
AKTS
Kredi
Staj II
100000000001402
0
0
0
0
5
Dersin İçeriği
İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
İşyerinin organizasyonel özellikleri.
2
Birimlerin işlevleri.
3
Alt birim 1: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
4
Alt birim 1: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Alt birim 1: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 2: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 2: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 2: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 3: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 3: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 3: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Alt birim 4: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
Alt birim 4: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
Alt birim 4: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Fiziksel
Çevre
Kontrolü
581000000001498
3
0
0
3
5
Dersin
İçeriği
Hafta
İç Mimari Akustik Tasarımı İlkeleri, İç Mimaride Gürültü Denetimi İlkeleri, Yapay Aydınlatmada Temel
İlkeler, Yapıda Gün Işığından En Fazla Yararlanma Kriterleri, Isı ve Nem Kontrolü, Güneş Enerjisinden
Yararlanma Yöntemleri, Güneşten Aktif ve Pasif yararlanma yöntemleri, Yapıda Havalandırma İlkeleri,
Yapıda Güneş Denetimi İlkeleri.
Haftalık Konular
Konular
1
Fiziksel Çevre Kontrolü (Yapı Fiziği) konularının kısa tanıtımı.
Mimari Tasarım aşamalarında Fiziksel Çevre Kontrolü konularının öneminin vurgulanması.
Mimari tasarımda, işitsel-görsel-ısısal konfor koşullarının önemine değinilmesi.
2
Mimaride Akustik Tasarım
• İnsan kulağının sesi algılaması.
• Sesin yapısı.
• Hacim Akustiği ve Yapı Akustiği (Gürültü Denetimi).
• Geçmişten günümüze hacim akustiği ve gürültü denetimi bilim alanlarının gelişimi.
3
İç Mimaride Hacim Akustiği Tasarımı
• İşitsel açıdan önemli mekanlardan örnekler.
• Müzik kalitesi ve anlaşılabilirliği.
• Hacim Akustiği tasarımında temel kriterler.
• Mekan, boyut, biçim ve hacim akustiği ilişkisi.
• Hacim iç yüzey gereçleri ve akustik kalite ilişkisi.
4
Yapıda Gürültü Denetimi (Yapı Akustiği)
• Gürültünün insan üzerindeki etkileri.
• Yapı içi ve dışı gürültü kaynakları.
• Yapılarda kabul edilebilir gürültü düzeyleri.
• Yapılarda gürültü önlemleri.
• Gürültü yalıtım malzemeleri, yapıda kullanım yerleri ve uygulama örnekleri.
5
Mimari Aydınlatma Tasarımı
• Aydınlatma kavramı.
• Yapay ve Doğal aydınlatma.
• Yapay aydınlatma kaynakları.
• Aydınlatmada temel ilkeler.
• Farklı yapılarda ve mekanlarda örnek aydınlatma tasarımları.
6
Gün Işığının Aydınlatma Tasarımına etkisi
• Doğal aydınlatma kaynakları, gün ışığı ve güneş ışığı.
• Gün ışığının değişkenliği.
• Gün ışığından yararlanmada tasarım ilkeleri.
• Yapıda gün ışığı kullanımını etkileyen dış ortam, yapı malzemesi ve iç tasarım etkenleri.
7
Yapı Tasarımında Güneş Enerjisinin Rolü, Yapıda Güneş enerjisinden yararlanma
• Güneş enerjisinden yararlanma ve korunma.
• Yapıda güneş enerjisinden yararlanmada aktif ve pasif yöntemler.
• Kış bahçeleri, tromb duvarı, çatı kollektörleri, güneş tüpleri.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Yapıda Güneş Enerjisinden korunma
• Sera etkisi.
• Direkt güneş ışığından korunma yöntemleri.
• Yapıda Güneş Kıran tipleri.
10
Yapıda Isı kontrolü sağlamaya yönelik tasarım ilkeleri
• Isısal konfor etkenleri.
• Isı iletim yolları.
11
• Isı ve Sesin geçişi arasındaki benzerlik ve ayrımlar.
• Isı yalıtım malzemeleri ve yapıda kullanım yerleri ve uygulama örnekleri.
12
Yapıda ve nem sorunu ve önlenmesine yönelik tasarım ilkeleri
• Yapılarda bağıl nem-mutlak nem.
• Yapılarda Görünür Yoğuşma-Gizli Yoğuşma.
• Yoğuşmanın yapı bünyesine verdiği zararlar.
• Yapıda yoğuşma önlemleri.
• Yoğuşma önleyen malzemeler, kullanım yerleri ve uygulama örnekleri.
13
Yapıda Doğal-Yapay Havalandırma Yöntemleri
• Doğal ve yapay havalandırma kullanım durumları.
• Yüksek yapılarda havalandırma.
• Doğal havalandırma-Yapı biçimi ilişkisi.
14
Yapıda Isıtma İlkeleri ve Türleri
• Mekan ısıtıcı elemanlar.
• Farklı mekan ısıtma sistemleri ve aygıtları.
• Isıtıcıların yerleştirilmesi.
• Yerden ve Tavandan ısıtma.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Yapı Araştırması ve
Dokümantasyon
581058202101319
2
1
0
3
5
Dersin İçeriği
Hafta
1
Rölövenin tarihçesi, anlamı, amacı ve önemi, rölöve ve dökümantasyon ile ilgili temel
kavramlar, rölöve uygulamasına ilişkin mevzuat, iç mimarlıkta rölöve, rölöve ve
dökümantasyon uygulama.
Haftalık Konular
Konular
1. Dersin genel tanıtımı
1.1. Dersin yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme.
1.2. Dersin uygulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
1.3. Dersin konularının açıklanması.
1.4. Dersin diğer derslerle ilişkisinin açıklanması.
1.5. Dersin konusunun mesleki eğitim ve uygulama içindeki yeri.
2
2. Yapı araştırması, analizi ve dokümantasyon
2.1. Rölöve
2.1.1. Rölövenin anlamı ve amacı.
2.1.2. Rölövenin diğer disiplinler arasındaki yeri ve önemi.
2.1.3. Rölövenin iç mimarlık ve uygulamadaki yeri ve önemi.
3
2.1.4. Rölöveye ilişkin temel kavramlar.
2.2. Dokümantasyon
2.2.1. Dokümantasyon hazırlama.
2.2.2. Örnek dokümantasyonların incelenmesi.
4
3. Çağdaş yapılarda rölöve ve dokümantasyon
3.1. Çağdaş yapılarda rölövenin amacı ve önemi.
3.2. Rölöve ve çağdaş yapıda iç mekan tasarımı arasındaki ilişki.
5
4. Tarihi yapılarda rölöve ve dokümantasyon kavramları
4.1. Tarihi yapılarda rölövenin amacı ve önemi.
4.2. Rölöve ve tarihi yapıda iç mekan tasarımı arasındaki ilişki.
6
4.3. Tarihi yapılar bağlamında rölövenin tarihçesi.
4.4. Türkiye’de tarihi yapılarda rölöve bilincinin gelişimi.
4.5. Tarihsel süreç içinde Türkiye’de rölöve uygulamaları.
7
5. Tarihi yapılarda rölöve uygulamaları
5.1. Rölöve çeşitleri.
5.2. Rölöve çalışması ekibi.
5.3. Ölçüm ve çizim aletlerinin tanıtımı.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.4. Ölçme teknikleri.
5.5. Çizim teknikleri.
10
5.6. Güvenlik önlemleri.
5.7. Rölöve ön araştırması.
11
6. Tarihi Yapılarda rölöve çalışmasının kapsamı
6.1. Belgeler.
6.2. Çizimler.
6.3. Fotoğraf Albümü.
6.4. Analiz Raporu.
12
7. Tarihi yapı bağlamında örnek rölöve uygulaması
7.1. Ön araştırma ve envanter oluşturma.
7.2. Tarihi yapı analizi.
13
7.3. Ölçme tekniklerinin uygulanması.
14
7.4. Çizim tekniklerinin uygulanması.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mesleki
Uygulama
581021400001420
2
2
0
3
5
Dersin
İçeriği
Ders içerik olarak, İç Mimarlığa "meslek" olarak, İç Mimarın piyasadaki rolüne ekonomik, sosyal ve
kültürel parametrelerin analizleri ışığında, piyasanın yapısını şekillendirmek İç Mimar'ın sektördeki
gerek konutsal ve gerekse ticari çözüm hizmetlerini etkileyen, belirleyen kurallar çerçevesinde
irdelenecektir. Tüm bunların ışığında bu ders, iç mimarlık öğrencilerini "Mesleki Hayata" adapte
etmeyi amaçlayarak teorik bilgi ve pratik uygulama yetilerini bir arada kullanmaya olanak sağlayacak
bir uygulama projesi dosyası teslimi biçimde kurgulanmıştır.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1.1.Dersin amacı ve içeriğine ilişkin bilgilendirme, mesleğin tanımı, İç Mimarlık mesleğinin tarihçesi ve
projeye yönelik bilgiler çalışmalarının incelenmesi
1
2.1. Meslek olarak İç Mimarlık, İç Mimarlığın alanları, Proje konusu ve çizim gerekli bilgiler alanının
tanıtımının yapılması, 1/20, 1/50 tefriş planlarının tamamlanması
2
2.2. Hizmet alanlarının analizi, Proje konusunun cephe çizimlerine ilişkin çalışmaların yapılması
1.Teslim ve Değerlendirme
3
2.3. Sözleşme metinleri, Proje konusunun kesit çizimlerine ilişkin çalışmaların yapılması 2.Teslim ve
Değerlendirme
4
3.1. Anlaşma kavramı, ıslak hacim planlarının ve görünüşlerine ilişkin çalışmaların yapılması 3.Teslim
ve Değerlendirme
5
3.2. İç Mimarlık pratiğinin nasıl kurulması gerektiği, Tüm teslimlerin genel değerlendirilmesi
6
4.1.İş planı araştırması, iş planı-Elektrik planlarına ilişkin gerekli çizimlerin yapılması
7
4.2. İş çeşitleri, bireysel hedefler- Elektrik görünüşlerine ilişkin gerekli çizimlerin yapılması 4. Teslim ve
Değerlendirme
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.1. Ücretlendirme Koşulları-Mekanın karakteristik unsurlarının kodlanması
10
5.2. Zaman Yönetimi, 5. Teslim ve Değerlendirme
11
6.1. Proje Kontrolü ve Şantiye Yönetimi
12
7.1. Toplantı Hazırlıkları-Spesifikasyon, Malzeme Dosyası Hazırlığı
13
8.1. İlk İş Görüşmesi- Spesifikasyon, Malzeme Dosyası Değerlendirmesi
14
9.1.1/50-1/10-1/5 Proje çalışmalarının teslimi
9.2.Malzeme portfolyosunun teslimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Restorasyon
581054000001214
2
1
0
3
5
Dersin
İçeriği
Tarihsel süreçte restorasyon ve koruma yaklaşımları, tarihi yapılarda restorasyonun amacı ve iç
mimarlık için önemi, Türkiye’de ve dünyada restorasyon uygulamaları, restorasyon ile ilgili
kavramlar, teknikler, örgütler, yasa ve yönetmelikler.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1. Dersin genel tanıtımı
1.1. Dersin yürütülmesine ilişkin genel bilgilendirme.
1.2. Dersin uygulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
1.3. Dersin konularının açıklanması.
1.4. Dersin diğer derslerle ilişkisinin açıklanması.
1.5. Dersin konusunun mesleki eğitim ve uygulama içindeki yeri.
2
2. Koruma ve Restorasyon Kavramları
2.1. Koruma
2.1.1. Korumanın anlamı ve amacı.
2.1.2. Korumanın disiplinler arası ilişkisi.
2.1.3. İç mimarlık ve Koruma.
2.1.4. Korumaya ilişkin temel kavramlar.
3
2.2. Restorasyon
2.2.1. Restorasyonun anlamı ve amacı.
2.2.2. Restorasyon ve iç mekan tasarım ilişkisi.
2.2.3. Örnek uygulamalar.
4
3. Tarihsel Süreçte Restorasyon
3.1. Restorasyon bilincinin gelişimi.
3.2. Restorasyon konusunda öncü mimarlar.
3.3. Restorasyon yaklaşımları.
5
4. Restorasyon Teknikleri
4.1. Sağlamlaştırma.
4.2. Bütünleme.
4.3.Yeniden kullanım.
6
4.4. Çağdaş Ek.
4.5. Yeniden yapım.
7
5. Uluslararası Koruma Yaklaşımları
5.1. Uluslararası koruma örgüt ve kuruluşları.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.2. Uluslararası koruma tüzük ve yönetmelikler.
5.3. Uluslararası örnek restorasyon uygulamaları.
10
6. Türkiye’de koruma kapsamında yasal uygulamalar
6.1. Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu.
6.2. Tanımlar.
6.3. Korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları.
11
6.4. Yasal mesleki sorumluluklar.
6.5. Restorasyon kapsamında yasal prosedürler.
6.6. Kültür varlıklarının korunması ve saklanması.
6.7. Bölgesel Koruma Kuruluşlarının görev, yetki ve çalışma şekli.
6.8. Koruma kanunundaki değişiklikler.
12
7. Tarihi yapıların restorasyon uygulamalarında iç mekan tasarım yaklaşımları kapsamında örnek
uygulamalar
13
8. Sunumlar
14
9. Sunumlar
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tasarım
Prensipleri
214000000001140
2
0
0
2
4
Biçim İşlevi İzler, Ockham’ın Usturası, 80/20 Kuralı, Esneklik-Kullanışlılık Dengesi,
Sinyal-Parazit Oranı; Gelişim Döngüsü, Çöp İçeri Çöp Dışarı, Yineleme, Yaşam
Döngüsü, Prototipleme; Estetik-Kullanışlılık Etkisi, Çekiciliğe Dair Önyargı, Bebek
Yüzlülüğe Dair Önyargı, İmgenin Üstünlük Etkisi, Açık Alan Tercihi, Fibonacci Dizisi,
Altın Oran; Şekil-Zemin İlişkisi, Yönelim Hassasiyeti, Üç-boyutlu Projeksiyon,
Yukarıdan Aşağı Işıklandırma Önyargısı, Görünürlük, Yönbulma; Devamlılık,
Dersin
Kapanma, Değişmezlik, Pragnanz Yasası, Hizalama, Yakınlık, Benzerlik, Renk;
İçeriği
Vurgulama, İkonik Görselleştirme, Yakınsama, Normal Dağılım, Üçte Bir Kuralı,
Simetri; İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Von Restorff Etkisi, Çerçeveleme, Operant Şartlanma,
Tehdit Algısı; Teşvik Faktörü, Beklenti Etkisi, Eşleştirme, Zihinsel Şema, Taklit;
Performans Yükü, Performans vs. Tercih, Aşamalı İfşa, Okunabilirlik, Seri Pozisyon
Etkisi; Yığma, Beş Raf Sistemi, Gutenberg Diyagramı, Hiyerarşi, Katmanlama,
Okunaklılık; Teyit, Kısıt, Kontrol, Geribildirim Döngüsü, Fitts Yasası, Hick Yasası.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1
1. Az Olan, Çoktur
1.1. Biçim İşlevi İzler.
1.2. Ockham’ın Usturası.
1.3. 80/20 Kuralı.
2
1.4. Esneklik-Kullanışlılık Dengesi.
1.5. Sinyal-Parazit Oranı.
2. Tasarım Süreci
2.1. Gelişim Döngüsü.
2.2. Çöp İçeri Çöp Dışarı.
3
2.3. Yineleme.
2.4. Yaşam Döngüsü.
2.5. Prototipleme.
3. Estetik Önyargı
3.1. Estetik-Kullanışlılık Etkisi.
4
3.2. Çekiciliğe Dair Önyargı.
3.3. Bebek Yüzlülüğe Dair Önyargı.
5
6
7
3.4. İmgenin Üstünlük Etkisi.
3.5. Açık Alan Tercihi.
3.6. Fibonacci Dizisi.
3.7. Altın Oran.
4. Boyutsal Algı Öncelikleri
4.1. Şekil-Zemin İlişkisi.
4.2. Yönelim Hassasiyeti.
4.3. Üç-boyutlu Projeksiyon.
4.4. Yukarıdan Aşağı Işıklandırma Önyargısı.
4.5. Görünürlük.
4.6. Yönbulma.
5. Estetik Araçlar 1
5.1. Devamlılık.
5.2. Kapanma.
5.3. Değişmezlik.
5.4. Pragnanz Yasası.
5.5. Hizalama.
5.6. Yakınlık.
8
9
10
11
12
13
14
5.7. Benzerlik.
5.8. Renk.
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
6. Estetik Araçlar 2
6.1. Vurgulama.
6.2. İkonik Görselleştirme.
6.3. Yakınsama.
6.4. Normal Dağılım.
6.5. Üçte Bir Kuralı.
6.6. Simetri.
7. Psikoloji ve Estetik
7.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi.
7.2. Von Restorff Etkisi.
7.3. Çerçeveleme.
7.4. Operant Şartlanma.
7.5. Tehdit Algısı.
8. İnsan Faktörü 1
8.1. Teşvik Faktörü.
8.2. Beklenti Etkisi.
8.3. Eşleştirme.
8.4. Zihinsel Şema.
8.5. Taklit.
9. İnsan Faktörü 2
9.1. Performans Yükü.
9.2. Performans vs. Tercih.
9.3. Aşamalı İfşa.
9.4. Okunabilirlik.
9.5. Seri Pozisyon Etkisi.
10. Bilgi Mimarisi 1
10.1. Yığma.
10.2. Beş Raf Sistemi.
10.3. Gutenberg Diyagramı.
10.4. Hiyerarşi.
10.5. Katmanlama.
10.6. Okunaklılık.
11. Bilgi Mimarisi 2
11.1. Teyit.
11.2. Kısıt.
11.3. Kontrol.
11.4. Geribildirim Döngüsü.
11.5. Fitts Yasası.
11.6. Hick Yasası.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sanat
Teorisine
Giriş
210022400001115
2
0
0
2
4
Dersin
İçeriği
Sanat teorisi nedir, Sanat teorilerinin önemi, Antik Yunan’da Sanata yaklasim, Platon’un idealar kurami
ve sanata etkileri, Klasik ve Helenistik dönemde gerçeklik kavrami ve sanat, Roma Sanatinda din ve
sanat iliskisi, Bizans ikonografisi, Ortaçag düsüncesi ve feodalizm, Rönesans’in dogusu ve Italya’da
kültür sanat ortami, Barok dönemde Sanat ve Dini-siyasi güç iliskisi, Reform ile degisen din ve sanat
dinamikleri, Aydinlanma Dönemi’nde, Bilim ve Endüstri devrimi ile degisen sanat anlayisi, Fransiz
devriminin sanata etkileri, Barbizon ve modernizmin baslangici.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
Sanat teorilerinin tanimlanmasi ve önemi.
2
Antik Yunan’da Sanata yaklasim ve dönemin düsünürleri
3
Platon’un idealar kurami ve sanata etkileri
4
Klasik ve Helenistik dönemde gerçeklik kavrami ve sanat
5
Roma Sanatinda din ve sanat iliskisi
6
Bizans ikonografisi
7
Ortaçag düsüncesi ve feodalizm
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Rönesans’in dogusu ve Italya’da kültür sanat ortami
10
Barok Sanat ve Reform ile degisen din ve sanat dinamikleri
11
Aydinlanma Düsüncesi ve Sanat
12
Fransiz ve Endüstri devriminin sanata etkileri
13
Barbizon ekolü ve modernizmin baslangici.
14
Genel ders tekrari ve sinav hazirliklari
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Çağdaş
Sanat
Kuramları
212022003121305
2
0
0
2
4
Dersin
İçeriği
Hafta
Modern Sanat Nedir? Çagdas Sanat nedir?, Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapiti Arasindaki Iliskiler,
Devlet Kuramamis Toplumlar Dönemi Monarsik Yönetimli Toplumlar Dönemi, DemokratikParlamenter Yönetimli Toplumlar Dönemi, Bilimsel Arastirmalarin Sanatta Agirlik Kazandigi Dönem,
Çagdas Resim ve Heykeli Gelistiren Akimlar, Empresyonizm (Izlenimcilik), Neo-Empresyonizm, PostEmpresyonizm, Expresyonizm, Çagdas Sanatta Nesnenin Parçalanmasini Gerektiren Etkenler,
Postmodern Sanat –Pop Art- Andy Warhol, Soyut Sanattan Somut Sanata Geçis: Montaj Sanati.
Haftalık Konular
Konular
1
Modern Sanat Nedir? Çağdaş Sanat nedir?
2
Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişkiler.
3
Devlet Kuramamış Toplumlar Dönemi
4
Monarşik Yönetimli Toplumlar Dönemi
5
Demokratik-Parlamenter Yönetimli Toplumlar Dönemi
6
Bilimsel Arastirmalarin Sanatta Agirlik Kazandigi Dönem
7
Çagdas Resim ve Heykeli Gelistiren Akimlar
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Empresyonizm
10
Neo-Empresyonizm , Post-Empresyonizm
11
Bilinç Altından Bilinç Üstüne Çıkış: Expresyonizm
12
Çağdaş Sanatta Nesnenin Parçalanmasını Gerektiren Etkenler
13
Postmodern Sanat –Pop Art- Andy Warhol
14
Soyut Sanattan Somut Sanata Geçiş: Montaj Sanatı
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sanat
Eseri
Analizi
210022003101403
2
0
0
2
4
Dersin Plastik Sanatlar tarihi ile paralel olarak akımlar ve önemli sanatsal dönemlerdeki yapıtlar, eser
analizleri, görsel iletişim tarihi, görsel kültürün sanat yapıtları, fotoğraf ve diğer görsel tasarımlar, İmge
İçeriği ve algı ilişkisi, görsel sanatlar ve tasarım tarihinin önemli dönemleri ve biçim uygulanışları.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Sanat ve tarih eseri tanımı.
2
Görme ve algılama.
3
İmgeler dünyası.
4
Perspektifin resme girişi ve fotoğraf makinesi ile resim sanatının kendini yeniden tanımlaması.
5
Resim sanatı ve nü.
6
İzlenimcilik akımı ve belli başlı örnekler.
7
Ekspresyonizm akımı ve belli başlı örnekler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Ekspresyonist sinema örnekleri.
10
Sürrealizm sanat ve belli başlı örnekleri.
11
Sürrealizm ve sinemadaki örnekleri.
12
Örnek sanat eseri analizleri: Velazquez, Rembrandt ve Caravaggio eserleri.
13
Dramatik Aydınlatma yöntemleri ( Remrant aydınlatması, cameo aydınlatması ve siluet aydınlatması).
14
Kadraj oluşturmada denge, kompozisyon, renk ve derinlik bilgileri.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Girişimcilik
345000000001103
2
0
0
Ulusal
Kredi
2
AKTS
4
Dersin
İçeriği
Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve
yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları
yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim
yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı
pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.
Haftalık Konular
Konular
Hafta
1
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
1. Girisimcilik kavrami
1.1. Girisimciligin ortaya çikisi
1.2. Girisimcinin kisilik özellikleri
2
1.3. Girişimci olma şekilleri
1.4. Girişimcilik özelliklerinin sınanması
2. Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri
2.1. Girişimcilikte risk sermayesi kavramı
3
2.2. Risk sermayesi bulma kaynaklari
2.3. Dünyada ve Türkiye’de risk sermayesi kuruluslari
2.4. Risk sermayesinin isleyisi
4
2.5. KOBİ kavramı
2.6. KOBİ tanımlamasında kullanılan nicel ve nitel kriterler
2.7. Küçük işletme ile büyük işletmenin farkları
2.8. Küçük işletmelerin ekonomiye katkıları
2.9. Küçük işletmelerin kuruluş süreçleri
2.10. Kobilere sağlanan destekler
5
3. KOBI’lerde yönetim
3.1. KOBI’lerde yönetim fonksiyonlari
3.2. Çagdas yönetim teknikleri
3.3. Yönetim teorileri
6
4. Insan kaynaklarinin fonksiyonlari
4.1. Insan kaynaklari yönetiminin islevi
4.2. Insan kaynaklari yönetiminin çalisma yöntemleri
7
4.3. Halkla iliskilerin tanimi ve kapsami
4.4. KOBI’lerde halkla iliskiler çalismalari
4.5. Halkla iliskilerin KOBI’lere faydalari
8
Ara Sınav (Sınav tarihinizi kontrol ediniz)
9
5. KOBI’lerde pazarlamanin tanimi ve kapsami
5.1. KOBI’lerde pazarlama çalismalari
5.2. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama arastirmasi
5.3. Pazarlama karmasi
10
6. KOBI’lerde üretim yönetimi
6.1. Kurulus yeri seçim karari
6.2. Üretim planlamasi
11
7. KOBİ’lerde AR-GE faaliyetleri
7.1. Teknoloji kavramı
7.2. KOBİ’lerde AR-GE sorunları ve çözüm yolları
7.3. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
12
8. KOBI’lerde finansman kavrami
8.1. Finans yönetiminin alacagi kararlar
8.2. Finansal planlama ve yatirim planlamasi
9. Finansal analiz
9.1. Isletmenin finans kaynaklari
13
9.2. KOBİ’lerde muhasebe
9.3. Muhasebe türleri
9.4. Tutulması zorunlu defterler
9.5. KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri
9.6. Yönetim ve örgütlenmeden kaynaklanan sorunlar
9.7. Sorunlara yaklaşım ve çözüm önerileri
14
10. İş planı kavramı ve değerlendirilmesi
10.1. İş planı kavramı
10.2. İş fikri ve seçme nedenlerinin belirlenmesi
10.3. Yönetim planı ve işletmenin faliyet konusu
10.4. Pazar bilgisi ve pazarlama
10.5. Planın gözden geçirilmesi ve üretim planı
10.6. Finansal plan ve değerlendirilmesi
10.7. İş planının yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Kalite
Yönetim
Sistemleri ve
Standartları
345000000001390
2
0
0
2
4
Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet
sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim
Dersin İçeriği kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite
yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi,
Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Kalite kavrami
2
Standart ve standardizasyon
3
Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi
4
Toplam kalite yönetimi
5
Ölçme, analiz, iyilestirme
6
Yönetim kalitesi ve standartlari
Çevre standartlari
7
Is sagligi ve güvenligi standartlari
8
Ara Sinav
9
Kalite yönetim sistemi modelleri
10
Stratejik yönetim
11
Yönetime katilma
12
Süreç yönetim sistemi
13
Kaynak yönetimi sistemi
14
EFQM mükemmellik modeli
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Genel
320000000001107
2
0
0
2
4
İletişim
Dersin Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup
İçeriği iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletisim
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1
1. İletişimin önemi
1.1. İletişim kavramı.
1.2. İletişimin amaçları.
2. İletişim süreci
2.1. İletişimin öğeleri.
2
2.2. İletişimin ilkeleri.
2.3. İletişimin bağlamı.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.Sözel iletişim
3.1. Konuşmanın tanımı.
3.2. Konuşmanın önemi.
3.3. Konuşmamın doğuşu.
3.4. Konuşma ve kültür ve de toplum arasındaki bağlantı.
3. Sözel iletişim
3.5. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler.
3.6. Toplum önünde konuşma.
3.7. Toplum önünde etkili konuşma.
4. Sözsüz iletişim
4.1. Sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri.
4.2. Vücut dili ve duruşu.
4.3. Jestler.
4.4. Ses kodları.
5. Bireylerarası iletişim
5.1. Bireylerarası iletişimin tanımı.
5.2. Bireylerarası iletişimin unsurları.
5.3. Bireylerarası iletişim modelleri.
5.4. Bireylerarası iletişimde dinlemenin önemi.
5.5. Bireylerarası iletişimde çatışma.
6. Grup iletişimi
6.1. Grup kavramı.
6.2. Grup türleri.
6.3. Grup iletişimi.
6.4. Grup iletişimi modelleri.
Ara Sınav (Lütfen sınav tarihinizi kontrol ediniz.)
7. Örgüt içi iletişim
7.1. Örgüt içi iletişim kavramı.
7.2. Örgüt içi iletişim biçimleri.
8. Kitle iletişimi
8.1. Kitle kavramı.
8.2. Kitle toplumu.
8.3. Kitle iletişimi.
8. Kitle iletişimi
8.4. Kitle iletişim araçları.
8.5. Kitle iletişim araçlarının özellikleri.
8.6. Kitle iletişim araçlarının işlevleri.
9. Çevrimiçi iletişim
9.1. Çevrimiçi iletişimin tanımı.
9.2. Çevrimiçi iletişimin türleri.
9. Çevrimiçi iletişim
9.3. Çevrimiçi iletişimin birey üzerine etkileri.
9.4. Çevrimiçi iletişimin toplum üzerine etkileri.
12
13
10. Kültürlerarası iletişim
10.1. Kültürlerarası iletişimin tanımı.
10.2. Kültürlerarası iletişimin yararları.
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Hukuku
380034000001312
2
0
0
2
4
Dersin İçeriği
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren
borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.
Haftalık Konular
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
İş Hukukunun temel kavramları ve ilkeleri
İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren, işyeri kavramları
İş hukukunun uygulama alanı
İş sözleşmesi ve sözleşme çeşitleri
Sözleşme yapma serbestîsi ve zorunlulukları
Isçi borçlari
İşveren borçları
Ara sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
Çalışma süreleri ve izinler
Ücret Kavramı ve asgari ücret kriterleri
Fazla çalışma ve çeşitleri
İş Sözleşmesinin Sona ermesi:Derhal Fesih ve sebepleri
Bildirimli Fesih ve Kıdem Tazminatı
Sosyal Güvenlik Sistemi ve uygulamaları
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Proje
Yönetimi
345000000001418
2
0
0
2
4
Dersin Proje kavrami, proje asamalari, proje yönetiminin önemi, proje ekibinin olusturulma, proje seçimi ve
degerlendirme uygulanacak kriterler sayisal ve sayisal olmayan modeller, projelerde basariyi etkileyen
İçeriği faktörler, proje organizasyon yapisi, CPM / PERT Metodolojisi zaman, kaynaklarin tahsis edilmesi
Hafta
Haftalık Konular
Konular
1
Proje kavraminin ve tarihsel gelisiminin anlatilmasi
2
Projenin boyutlari ve boyutlari arasindaki iliskiler
3
3.1. Proje organizasyon yapilari
3.2. Farkli organizasyon modelleri
4
Proje seçim süreci ve kriterlerinin belirlenmesi
5
5.1 Sayisal olmayan modeller
5.2. Sayisal modeller
6
Proje yasam egrisi ve uygulanan stratejiler
7
7.1 Proje dosyasinin hazirlanmasi
7.2 Proje denetimi ve kontrolü
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Proje ekibinin olusturulmasi
10
CPM yönetimi
11
Faaliyet ve öncelik faaliyetlerinin belirlenmesi
12
CPM ilkeleri
13
Örnek uygulamalar ve kritik yörüngenin hesaplanmasi
14
Esnek sürelerin analizi ve kaynak tahsisi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sivil Toplum
Kuruluşları
313031200001114
2
0
0
2
4
Dersin
İçeriği
Hafta
Sivil toplum kuruluslarinin terminolojisi, anlami, görevleri, sorunlari ve türleri ile devletle iliski
biçimleri, yurttas-birey-devlet unsurlari arasindaki yeri.
Haftalık Konular
Konular
1
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
2
“Sivil toplum” ile ilgili temel kavramlar: Devlet-birey-politika
3
Sivil toplum ve demokrasi. Özgürlük-esitlik-refah
4
Türkiye’de sivil toplumun tarihsel gelisimi: Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasi.
5
Türkiye’de sivil toplum kuruluslari türleri: Dernekler, vakiflar, sendikalar, meslek kuruluslari
6
Sivil toplum kuruluslarinin islevleri: egitim, saglik, sosyal hizmetler, çevre, danismanlik.
7
Baski gruplarina genel bakis: Kavram ve köken, baski gruplari-çikar gruplari ayrimi.
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Sivil toplum kuruluslarinin siyasal iktidar üzerindeki baski yöntemleri: Ikna amaciyla kullanilan
yöntemler, tehdit ve bilgilendirme.
10
Sivil Toplum Kuruluslarinin Siyasal Iktidar Üzerinde Etkileri Temsil – Iletisim-Denetim
11
Sosyal Politika ve Sivil Toplum Kuruluslari: Sosyal Nitelikteki Sivil Toplum Kuruluslarinin
özellikleri.
12
Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyo-Politik Faaliyetleri . Egitim,saglik,çevre.
13
Sivil Toplum Kuruluslarinin Uluslararasi Politikadaki Rol ve Etkinlikleri
14
Uluslararasi sivil toplum kuruluslari: Örgüt yapilari, kaynaklari, islevleri, devletler arasi iliski
biçimleri.

Benzer belgeler