İ L A N 03/08/2016 Tarih ve 250 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile

Transkript

İ L A N 03/08/2016 Tarih ve 250 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile
İLAN
03/08/2016 Tarih ve 250 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi N30-D-10-A-2-C 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 118 000 – 4 117 700 Y= 519
650 – 519 700 koordine değerleri arasında, 229,230 ve 1179 nolu adalar arasında
kalan bölgede UİP-118,18 Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup,
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 11/08/2016 – 09/09/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı a.
Belediye Bşk. Yard.

Benzer belgeler

öneri imar

öneri imar G31-d-13-c-4-a

Detaylı

1. Gün / 3 Aralık

1. Gün / 3 Aralık PROGRAM 3-5 Aralık 2010 (Swissotel, Istanbul) 1. Gün / 3 Aralık Açılış Konuşmaları

Detaylı