Viscıım album L. Diğer İsimleri

Transkript

Viscıım album L. Diğer İsimleri
Viscıım album L.
Diğer İsimleri:
Türkçe: Ökse otu, Gökçe otu
İngilizce: Common Mistletoe
Çevre İstekleri: Çok sayıda ağaç türü üzerinde yarı parazit halde bulunur. Örneğin; kavak, söğüt, elma,
armut, huş, ıhlamur, erik, ceviz, findik, kestane, bütün çamgillerde vb. odunsu bitkilerde yan parazit olarak
bulunur.
Morfolojisi: 50 cm kadar boylanabilmektedir. Derimsi bir yapı sergiler iki evciklidir. Odunsu bitkilerin yan
parazit bir bitkisi olup daima yeşildir. Meyveleri beyaz ve nohut büyüklüğündedir. Meyvelerin içinde 1 - 2
tohum oluşur. Tohumları küremsi şekilden yumurta şekline kadar değişir ve etrafında yapışkan bir madde
vardır. Bu madde yardımıyla tohumlar dala yapışarak burada çimlenir. Dal üzerinde kabuk içerisine doğru
haustoriumlarını salarak ksilem iletim demetlerinden oluşmamış besin maddelerini alarak gelişir.
Özümlemeyi kendisi yapar. Tohumlar 3 -3,5 mm uzunlukta, 2,2 - 3 mm genişlikte, 0,8 -1,2 mm
kalınlıktadır. Yüzeyi kahverenginden koyu kahverengine kadar değişen renklerde olabilir. Tohumların üst
kısımları hemen hemen düz ve donuk renklidir. Tohumla çoğalır (Özer ve ark., 1999).
Zehirliliği: Ökse otunun zehirliliği, toksik alkalin proteinlerin, polypeptidlerin (viscotoxins) ve lectinlerin
karışımından meydana gelmektedir (Frohne and Pfander, 2005).
Kaynaklar
FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson
Publishing, Sh. 469.
ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları
(Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap
Serisi No: 16.

Benzer belgeler

Ornithogalum umbellatum L. Diğer İsimleri: Türkçe: Tükrük otu

Ornithogalum umbellatum L. Diğer İsimleri: Türkçe: Tükrük otu Morfolojisi: Soğanları yanal sürgünlü (yavrulu) yada soğancıklıdır. Çiçek kümesi gövdesi dik, 10-30 cm’dir. Yaprakları şeritsi olup genellikle çiçek kümesi gövdesinden daha uzun, 2-4 m genişliğinde...

Detaylı

Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi

Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi Morfolojisi: Bitki tek yıllık ve otsu olup 10-50 cm boylanabilir. Sap bol dallı, yarı dik görünümlü yayılıcı ve tırmanıcı, köşeli ve kırmızımsı renkte çizgilidir. Yapraklar uzun saplı, narin ve el ...

Detaylı