Medine i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali için

Transkript

Medine i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali için
Medine-i Münevvere baş imamı
Abdurrahman Ali Huzeyfi
tarafından okunan RUKYE
(Hastalıklardan, sihirden, cinlerden şifa bulmak
için okunan Kur'an Ayetleri)
Sure: Fâtiha: 1-7
Sure: Bakara: 1-5
Sure: Bakara: 102-103
Sure: Bakara: 163-164
Sure: Bakara: 255
Sure: Bakara: 284-286
Sure: Âli-İmrân: 18-19
Sure: Nisâ: 54-56
Sure: Mâide: 33-37
Sure: En'âm: 128-130
Sure: A'raf: 54-56
Sure: A'raf: 117-122
Sure: Enfâl: 12-14
Sure: Enfâl: 17-19
Sure: Enfâl: 50-52
Sure: Tevbe: 14-15
Sure: Yunus: 57-58
Sure: Yunus: 77-82
Sure: İbrahiym: 12
Sure: İbrahiym: 15-17
Sure: İbrahiym: 49-51
Sure: Hicr: 34-35
Sure: İsrâ: 81-82
Sure: Kehf: 39
Sure: Meryem: 68-71
Sure: Tâhâ: 65-70
Sure: Enbiya: 10
Sure: Enbiya: 18
Sure: Hac: 19-22
Sure: Mu'minûn: 97-108
Sure: Mu'minûn: 115-118
Sure: Nûr: 35
Sure: Furkân: 21-23
Sure: Şuarâ: 43-48
Sure: Şuarâ: 75-85
Sure: Neml: 30-31
Sure: Sebe: 12
Sure: Sebe: 48
Sure: Yâsin: 49-53
Sure: Sâffat: 37:1-10
Sure: Sâffat: 62-68
Sure: Sâffat: 158-159
Sure: Duhân:43-50
Sure: Câsiye: 7-11
Sure: Ahkâf: 29-32
Sure: Rahmân: 31-36
Sure: Haşr: 21-24
Sure: Kalem: 51-52
Sure: Cin: 1-15
Sure: Kâfirun
Sure: İhlas
Sure: Felak
Sure: Nâs
NOT: Bazı ayetler çeşitli
defalar tekrar edilmektedir.
www.multimediaquran.com
‫‪2‬‬
‫أعوذ َّ ِ‬
‫من َّ ْ ِ‬
‫َُ ُ‬
‫الرجيـم‬
‫الشيطان َّ ِ ِ‬
‫بالله ِ َ‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيِم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ‬
‫ِْ ِ‬
‫الحمد ِ ِ‬
‫الرحيم‬
‫َْ َ ْ ُ‬
‫العالمين )‪ِ ٰ ْ َّ َ (1:1‬‬
‫الرحمـن َّ ٖ ِ‬
‫رب ْ َ َ ٖ َ‬
‫لله َ ِّ‬
‫‬
‫‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫)‪ِ ِ َ (1:2‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫نستعين‬
‫واياك‬
‫نعبد‬
‫اياك‬
‫(‬
‫‪1:3‬‬
‫)‬
‫الدين‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫يوم ٖ ّ ِ‬
‫مالك َ ْ ِ‬
‫َ‬
‫ٖ‬
‫َّ ْ ُ َ َّ ْ ُ‬
‫المستقيم )‪َ َ ِ (1:5‬‬
‫اھدنا ِّ َ َ‬
‫الذين‬
‫)‪َ ِ ْ ِ (1:4‬‬
‫صراط َّ ٖ َ‬
‫الصراط ْ ُ ْ َ ٖ َ‬
‫ير ْ َ ْ ُ ِ‬
‫عليهم )‪َ (1:6‬غ ْ ِ‬
‫عليهم‬
‫ََْ ْ َ‬
‫المغضوب َ َ ْ ِ ْ‬
‫انعمت َ َ ْ ِ ْ‬
‫لين )‪ (1:7‬الفاتحة‬
‫ََولا َّ ۤ‬
‫الضا ٖ ّ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪3‬‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫ريب ۚ‪ِ ٖ A‬‬
‫الم ۚ)‪َ ِ ٰ (2:1‬‬
‫للمتقين ۙ‬
‫فيه ۚ‪ً ُ A‬‬
‫هدى ِ ْ ُ َّ ٖ َ‬
‫الكتاب َلا َ ْ َ‬
‫ذلك ْ ِ َ ُ‬
‫ۤۤ‬
‫يؤمنون ِ ْ َ ْ ِ‬
‫ومما‬
‫ويقيمون َّ ٰ َ‬
‫بالغيب َ ُ ٖ ُ َ‬
‫الذين ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الصلوة َ ِ َّ‬
‫)‪َ ٖ َّ َ (2:2‬‬
‫انزل ِ َ ْ َ‬
‫اليك‬
‫والذين ُ ْ ِ ُ َ‬
‫رزقناهم ُ ْ ِ ُ َ‬
‫بما ُ ْ ِ َ‬
‫يؤمنون ِ َۤ‬
‫َ َ َْ ُ ْ‬
‫ينفقون ۙ )‪َ ٖ َّ َ (2:3‬‬
‫‬
‫قبلك ۚ َ ِ ْ ٰ ِ َ ِ‬
‫ِ‬
‫ۤ‬
‫ٰ‬
‫يوقنون )‪َ ُ (2:4‬‬
‫من َ ْ ِ َ‬
‫اولـئك‬
‫هم ُ ِ ُ َ‬
‫وما ُ ْ ِ َ‬
‫َ َۤ‬
‫وبالاخرة ُ ْ‬
‫انزل ِ ْ‬
‫َ ٰ‬
‫ربهم َ ُ ۤ ٰ ِ َ‬
‫المفلحون )‪(2:5‬‬
‫هم ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫على ُ ً‬
‫من َ ِّ ِ ْ‬
‫هدى ِ ْ‬
‫واولئك ُ ُ‬
‫على ُ ْ ِ‬
‫الشياطين َ ٰ‬
‫واتبعوا َما َ ْ ُ‬
‫وما‬
‫سليمن ۚ َ َ‬
‫ملك ُ َ ْ ٰ َ‬
‫تتلوا َّ َ ٖ ُ‬
‫َ َّ َ ُ‬
‫الناس‬
‫كفروا ُ َ ِّ ُ َ‬
‫سليمن َ ٰ ِ َّ‬
‫ولـكن َّ َ ٖ َ‬
‫كفر ُ َ ْ ٰ ُ‬
‫الشياطين َ َ ُ‬
‫َََ‬
‫يعلمون َّ َ‬
‫انزل َ َ‬
‫هاروت‬
‫على ْ َ َ َ ْ ِ‬
‫ببابل َ ُ َ‬
‫وما ُ ْ ِ َ‬
‫السحر َ َۤ‬
‫الملكين ِ َ ِ َ‬
‫ِّ ْ َ‬
‫‬
‫لمان ِْ‬
‫من َ َ ٍ‬
‫وما ُ َيع ِّ َ ِ‬
‫حتى َ ُ َۤ‬
‫يقولا ِ ََّ‬
‫نحن‬
‫احد َ ‬
‫ََ ُ َ‬
‫انما َ ُْ‬
‫وماروت َ َ‬
‫‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َِْ ٌ‬
‫بين‬
‫منهما َما ُ َ ِّ ُ َ‬
‫تكفر َ َ َ َ ُ َ‬
‫يفرقون ٖ‬
‫فتنة َ َفلا َ ْ ُ ْ‬
‫به َ ْ َ‬
‫فيتعلمون ْ ُ َ‬
‫‬
‫من َ َ ٍ‬
‫َِْْ‬
‫احد ِ َّالا ِ ِ ْ ِ‬
‫ِ‬
‫باذن‬
‫هم‬
‫وما‬
‫َ‬
‫ۤ‬
‫بضارين ِ ٖ‬
‫المرء َ َ ْ ِ ٖ‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫به ِ ْ‬
‫ْ‬
‫ٖ َ‬
‫وزوجه َ َ‬
‫‬
‫‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫علموا‬
‫ولقد‬
‫ينفعهم‬
‫ولا‬
‫يضرهم‬
‫ما‬
‫ويتعلمون‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫الله َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ‬
‫اشتريه َما َ ُله ِفى ْ ٰ ِ َ ِ‬
‫من َ َ ٍ‬
‫ولبئس َما‬
‫ََ ِ‬
‫لمن ْ َ ٰ ُ‬
‫الاخرة ِ ْ‬
‫خلاق َ َ ِ ْ َ‬
‫‬
‫َ‬
‫َ‬
‫يعلمون )‪(2) (102‬‬
‫كانوا َ ْ ُ َ‬
‫انفسهم ْلو َ ُ‬
‫به َ ْ ُ َ ُ ْ‬
‫شَ َ ْ‬
‫روا ِ ٖۤ‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪4‬‬
‫عند ِ‬
‫من ِ ْ ِ‬
‫واتقوا َ َ ُ َ ٌ‬
‫خير‬
‫انهم ٰ َ ُ‬
‫لمثوبة ِ ْ‬
‫امنوا َ َّ َ ْ‬
‫ولو َ َّ ُ ْ‬
‫َ َْ‬
‫الله َ ْ ٌ‬
‫يعلمون )‪ (2) (103‬البقرة‪.‬‬
‫كانوا َ ْ َ ُ َ‬
‫َ ْلو َ ُ‬
‫‬
‫اله َ ِ‬
‫الرحيم‬
‫والـهكم ِ ٰ ٌ‬
‫واح ٌد ۚ َۤلا ِ ٰ َ‬
‫َُِٰ ُْ‬
‫الرحمن َّ ٖ ُ‬
‫هو َّ ْ ٰ ُ‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫)‪(2) (163‬‬
‫والارض َ ْ ِ َ ِ‬
‫خلق َّ ٰ َ ِ‬
‫ِ َّ‬
‫اليل‬
‫ان ٖفى َ ْ ِ‬
‫واختلاف َّ ْ ِ‬
‫السموات َ ْ َ ْ ِ‬
‫والنهار َ ْ ُ ْ ِ‬
‫َ َّ َ ِ‬
‫تجرى ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫ينفع‬
‫والفلك َّ ٖ‬
‫البحر ِ َ‬
‫بما َ ْ َ ُ‬
‫التى َ ْ ٖ‬
‫فاحيا ِ ِ‬
‫الناس َ َۤ‬
‫به‬
‫وما َ ْ َ َ‬
‫من َّ َۤ‬
‫انزل ُ‬
‫السما ِء ِ ْ‬
‫الله ِ َ‬
‫من َۤما ٍء َ َ ْ َ‬
‫َّ َ‬
‫كل َۤد َّ ٍ‬
‫ابة‬
‫الارض َ ْ َ‬
‫موتها َ َ َّ‬
‫من ُ ِّ‬
‫فيها ِ ْ‬
‫وبث ٖ َ‬
‫بعد َ ْ ِ َ‬
‫ْ َْ َ‬
‫ََ ْ ٖ ِ‬
‫الرياح َ َّ َ ِ‬
‫والسحاب ْ ُ َ َّ ِ‬
‫بين َّ َۤ‬
‫السماِء‬
‫وتصريف ِّ َ ِ‬
‫المسخر َ ْ َ‬
‫والارض َلا ٰ َ ٍ‬
‫يعقلون )‪ (2) (164‬البقرة‪.‬‬
‫لقوم َ ْ ِ ُ َ‬
‫َ ْ َْ ِ‬
‫يات ِ َ ْ ٍ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪5‬‬
‫تاخذه ِ َ ٌ‬
‫سنة َ َولا‬
‫الحی ْ َ ُّ ُ‬
‫الله َۤلا ِ ٰ َ‬
‫َ ُ‬
‫القيوم ۚ َلا َ ْ ُ ُ ُ‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫هو ۚ َ ْ َ ُّ‬
‫نوم َ ُله َما ِفى َّ ٰ َ ِ‬
‫الذى‬
‫وما ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫من َذا َّ ٖ‬
‫َْ ٌ‬
‫الارض َ ْ‬
‫السموات َ َ‬
‫وما‬
‫يشفع ِ ْ َ ُۤ‬
‫عنده ِ َّالا ِ ِ ْ ِ ٖ‬
‫بين َ ْ ٖ ِ ْ‬
‫ايديهم َ َ‬
‫يعلم َما َ ْ َ‬
‫باذنه َ ْ َ ُ‬
‫ََُْ‬
‫يحيطون ِ َ ْ ٍ‬
‫بما‬
‫خلفهم ۚ َ َولا ُ ٖ ُ َ‬
‫من ِ ْ ِ ٖ‬
‫بشیء ِ ْ‬
‫َ َْ ُ ْ‬
‫علمهۤ ِ َّالا ِ َ‬
‫كرسيه َّ ٰ َ ِ‬
‫يؤده‬
‫وسع ُ ْ ِ ُّ ُ‬
‫والارض ۚ َ َولا َ ُ ُ ُ‬
‫شَۤاَء ۚ َ ِ َ‬
‫السموات َ ْ َ ْ َ‬
‫العظيم )‪ (2) (255‬البقرة‪.‬‬
‫ِ ْ ُُ َ‬
‫العلى ْ َ ٖ ُ‬
‫حفظهما ۚ َ ُ َ‬
‫وهو ْ َ ِ ُّ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ِ
ِ‬
‫لله َما ِفى َّ ٰ َ ِ‬
‫الارض َ ِ ْ‬
‫تبدوا َما‬
‫وان ُ ْ ُ‬
‫وما ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫السموات َ َ‬
‫يحاسبكم ِ ِ‬
‫فيغفر‬
‫به ُ‬
‫تخفوه ُ َ ِ ْ ُ ْ‬
‫انفسكم َ ْاو ُ ْ ُ ُ‬
‫ٖۤفى َ ْ ُ ِ ُ ْ‬
‫الله َ َ ْ ِ ُ‬
‫كل شَ ْ ٍ‬
‫والله َ ٰ‬
‫من َ َۤ‬
‫لمن َ َۤ‬
‫یء‬
‫على ُ ِّ‬
‫يشاُء َ ُ‬
‫ويعذب َ ْ‬
‫َِ ْ‬
‫يشا ُء َ ُ َ ِّ ُ‬
‫قدير )‪(2) (284‬‬
‫َٖ ٌ‬
‫انزل ِ َ ْ ِ‬
‫كل‬
‫الرسول ِ َۤ‬
‫ربه َ ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫بما ُ ْ ِ َ‬
‫امن َّ ُ ُ‬
‫من َ ِّ ٖ‬
‫والمؤمنون ُ ٌّ‬
‫اليه ِ ْ‬
‫َٰ َ‬
‫امن ِ ِ‬
‫نفر ُق‬
‫بالله َ َ ٰۤ ِ َ ِ ٖ‬
‫وكتبه َ ُ ُ ِ ٖ‬
‫وملئكته َ ُ ُ ِ ٖ‬
‫َٰ َ‬
‫ورسله َلا ُ َ ِّ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪6‬‬
‫بين َ َ ٍ‬
‫رسله َ َ ُ‬
‫واطعنا ُ ْ َ َ َ‬
‫غفرانك‬
‫من ُ ُ ِ ٖ‬
‫سمعنا َ َ َ ْ َ‬
‫وقالوا َ ِ ْ َ‬
‫احد ِ ْ‬
‫َْ َ‬
‫ربنا َ ِ َ ْ َ‬
‫المصير )‪(2) (285‬‬
‫َ َّ َ‬
‫واليك ْ َ ٖ ُ‬
‫كسبت‬
‫وسعها َ َلها َما َ َ َ ْ‬
‫يكلف ‪ُ 0‬‬
‫نفسا ِ َّالا ُ ْ َ َ‬
‫َلا ُ َ ِّ ُ‬
‫الله َ ْ ً‬
‫ربنا َلا ُ ٰ ِ ْ َۤ‬
‫تؤاخذنا ِ ْ‬
‫ان َ ٖ َۤ‬
‫نسينا َ ْاو‬
‫وعليها َما ْ َ َ َ ْ‬
‫اكتسبت َ َّ َ‬
‫َ َ ََْ‬
‫تحمل َ َ ْ َۤ‬
‫حملته‬
‫َ ْ ََْ‬
‫ربنا َ َولا َ ْ ِ ْ‬
‫اخطانا ۚ َ َّ َ‬
‫كما َ َ ْ َ ُ‬
‫اصرا َ َ‬
‫علينا ِ ْ ً‬
‫ََ‬
‫تحملنا َما َلا َط َ َ‬
‫اقة‬
‫من َ ْ ِ َ‬
‫ربنا َ َولا ُ َ ِّ ْ َ‬
‫قبلنا ۚ َ َّ َ‬
‫الذين ِ ْ‬
‫على َّ ٖ َ‬
‫انت‬
‫واعف َ َّ‬
‫َ َلنا ِ ٖ‬
‫واغفر َ َلنا َ ْ َ ْ َ‬
‫وارحمنا َ ْ َ‬
‫عنا َ ْ ِ ْ‬
‫به ۚ َ ْ ُ‬
‫فانصرنا َ َ‬
‫الكافرين‬
‫مولینا َ ْ ُ ْ َ‬
‫على ْ َ ْ ِ‬
‫َْ ٰ َ‬
‫القوم ْ َ ِ ٖ َ‬
‫)‪ (2) (286‬البقرة‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫والملئكة َ ُ ُ‬
‫هو ۙ َ ْ َ ۤ ٰ ِ َ ُ‬
‫العلم‬
‫شَ ِ َ‬
‫واولوا ْ ِ ْ ِ‬
‫انه َۤلا ِ ٰ َ‬
‫الله َ َّ ُ‬
‫هد ‪ُ 0‬‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫َۤقا ِ ًئما ِ ْ ِ ْ ِ‬
‫الحكيم )‪(3)(18‬‬
‫هو ْ َ ٖ ُ‬
‫بالقسط َۤلا ِ ٰ َ‬
‫العزيز ْ َ ٖ ُ‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪7‬‬
‫عند ِ‬
‫ِ َّ‬
‫اوتوا‬
‫الدين ِ ْ َ‬
‫الذين ُ ُ‬
‫الله ْ ِ ْ َ ُ‬
‫اختلف َّ ٖ َ‬
‫وما ْ َ َ َ‬
‫الاسلام َ َ‬
‫ان ٖ ّ َ‬
‫من َ ْ ِ‬
‫بينهم‬
‫بغيا َ ْ َ ُ ْ‬
‫الكتاب ِ َّالا ِ ْ‬
‫ءهم ْ ِ ْ ُ‬
‫بعد َما َۤجا َ ُ ُ‬
‫العلم َ ْ ً‬
‫ْ َِ َ‬
‫بايات ِ‬
‫يكفر ِ ٰ َ ِ‬
‫سريع ْ ِ َ ِ‬
‫الله َ ِ َّ‬
‫الحساب‬
‫ََْ‬
‫ومن َ ْ ُ ْ‬
‫فان الل َه َ ٖ ُ‬
‫)‪ (3) (19‬آل عمران‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫الناس َ ٰ‬
‫من‬
‫َ ْام َ ْ ُ ُ َ‬
‫اتیهم ُ‬
‫الله ِ ْ‬
‫على َۤما ٰ ٰ ُ ُ‬
‫يحسدون َّ َ‬
‫الكتاب َ ْ ِ ْ َ َ‬
‫ََ ْ‬
‫فقد ٰ َ ْ َۤ‬
‫واتيناهم‬
‫والحكمة َ ٰ َ ْ َ ُ ْ‬
‫اتينا ٰ َال ِ ْ ٰ ٖ َ‬
‫ابرهيم ْ ِ َ َ‬
‫ُْ ً‬
‫من‬
‫امن ِ ٖ‬
‫ومنهم َ ْ‬
‫به َ ِ ْ ُ ْ‬
‫فمنهم َ ْ‬
‫عظيما )‪ْ ُ ْ ِ َ (4)(54‬‬
‫ملكا َ ٖ ً‬
‫من ٰ َ َ‬
‫عنه َ َ ٰ‬
‫َ َّ‬
‫سعيرا )‪(4) (55‬‬
‫صد َ ْ ُ‬
‫وكفى ِ َ َ َّ َ‬
‫بجهنم َ ٖ ً‬
‫)) ِ َّ‬
‫نارا‬
‫باياتنا َ ْ َ‬
‫كفروا ِ ٰ َ ِ َ‬
‫سوف ُ ْ ٖ ِ ْ‬
‫نصليهم َ ً‬
‫ان َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫غيرها‬
‫كلما َ ِ َ ْ‬
‫بدلناهم ُ ُ ً‬
‫جلودا َ ْ َ َ‬
‫جلودهم َ َّ ْ َ ُ ْ‬
‫نضجت ُ ُ ُ ُ ْ‬
‫ُ َّ َ‬
‫َِ ُ ُ‬
‫العذاب ِ َّ‬
‫حكيما(‬
‫الله َ َ‬
‫كان َ ٖ ً‬
‫ان َ‬
‫عزيزا َ ٖ ً‬
‫ليذوقوا ْ َ َ َ‬
‫فضله ۚ‬
‫َ ْ ِٖ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪8‬‬
‫) ِ َّ‬
‫كلما‬
‫باياتنا َ ْ َ‬
‫كفروا ِ ٰ َ ِ َ‬
‫سوف ُ ْ ٖ ِ ْ‬
‫نصليهم َ ً‬
‫نارا ُ َّ َ‬
‫ان َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫غيرها ِ َ ُ ُ‬
‫ليذوقوا‬
‫َ ِ َ ْ‬
‫بدلناهم ُ ُ ً‬
‫جلودا َ ْ َ َ‬
‫جلودهم َ َّ ْ َ ُ ْ‬
‫نضجت ُ ُ ُ ُ ْ‬
‫حكيما(‪َّ ِ ) ,‬‬
‫العذاب ِ َّ‬
‫الذين‬
‫الله َ َ‬
‫كان َ ٖ ً‬
‫ان ‪َ 4‬‬
‫عزيزا َ ٖ ً‬
‫ان َّ ٖ َ‬
‫َْ َ َ‬
‫نضجت‬
‫باياتنا َ ْ َ‬
‫كلما َ ِ َ ْ‬
‫كفروا ِ ٰ َ ِ َ‬
‫سوف ُ ْ ٖ ِ ْ‬
‫نصليهم َناًرا ُ َّ َ‬
‫ََ ُ‬
‫غيرها ِ َ ُ ُ‬
‫العذاب‬
‫بدلناهم ُ ُ ً‬
‫جلودا َ ْ َ َ‬
‫جلودهم َ َّ ْ َ ُ ْ‬
‫ُُ ُُْ‬
‫ليذوقوا ْ َ َ َ‬
‫ِ َّ‬
‫حكيما(( )‪ (4) (56‬النساء‪.‬‬
‫الله َ َ‬
‫كان َ ٖ ً‬
‫ان ‪َ 4‬‬
‫عزيزا َ ٖ ً‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫انما َ ٰ‬
‫ويسعون‬
‫ورسوله َ َ ْ َ ْ َ‬
‫الذين ُ َ ِ ُ َ‬
‫الله َ َ ُ َ ُ‬
‫يحاربون ‪َ 4‬‬
‫)) ِ َّ َ‬
‫جزُۤٶا َّ ٖ َ‬
‫ان ُ َ َّ ُۤ‬
‫فسادا َ ْ‬
‫تقطع‬
‫ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫يقتلوا َ ْاو ُ َ َّ ُۤ‬
‫الارض َ َ ً‬
‫يصلبوا َ ْاو ُ َ َّ َ‬
‫من ِ َ ٍ‬
‫الارض‬
‫من ْ َ ْ ِ‬
‫خلاف َ ْاو ُ ْ َ ْ‬
‫وارجلهم ِ ْ‬
‫ايديهم َ َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫َْ ٖ ِ ْ‬
‫ينفوا ِ َ‬
‫ولهم ِفى ْ ٰ ِ َ ِ‬
‫ِٰ َ‬
‫عذاب‬
‫الدنيا َ َ ُ ْ‬
‫ذلك َ ُ ْ‬
‫لهم ِ ْ ٌ‬
‫الاخرة َ َ ٌ‬
‫خزى ِفى ُّ ْ َ‬
‫عظيم(‪(5)(33) ,‬‬
‫َٖ ٌ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪9‬‬
‫انما َ ٰۤ‬
‫ويسعون‬
‫ورسوله َ َ ْ َ ْ َ‬
‫الذين ُ َ ِ ُ َ‬
‫الله َ َ ُ َ ُ‬
‫يحاربون َ‬
‫) ِ َّ َ‬
‫جزُٶا َّ ٖ َ‬
‫ان ُ َ َّ ُۤ‬
‫فسادا َ ْ‬
‫تقطع‬
‫ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫يقتلوا َ ْاو ُ َ َّ ُۤ‬
‫الارض َ َ ً‬
‫يصلبوا َ ْاو ُ َ َّ َ‬
‫من ِ َ ٍ‬
‫الارض‬
‫من ْ َ ْ ِ‬
‫خلاف َ ْاو ُ ْ َ ْ‬
‫وارجلهم ِ ْ‬
‫ايديهم َ َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫َْ ٖ ِ ْ‬
‫ينفوا ِ َ‬
‫ولهم ِفى ْ ٰ ِ َ ِ‬
‫ِٰ َ‬
‫عذاب‬
‫الدنيا َ َ ُ ْ‬
‫ذلك َ ُ ْ‬
‫لهم ِ ْ ٌ‬
‫خزى ِفى ُّ ْ َ‬
‫الاخرة َ َ ٌ‬
‫عظيم(‪(5)(33) ,‬‬
‫َٖ ٌ‬
‫انما َ ٰ‬
‫ويسعون‬
‫ورسوله َ َ ْ َ ْ َ‬
‫الذين ُ َ ِ ُ َ‬
‫الله َ َ ُ َ ُ‬
‫يحاربون َ‬
‫) ِ َّ َ‬
‫جزُۤٶا َّ ٖ َ‬
‫ان ُ َ َّ ُۤ‬
‫فسادا َ ْ‬
‫تقطع‬
‫ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫يقتلوا َ ْاو ُ َ َّ ُۤ‬
‫الارض َ َ ً‬
‫يصلبوا َ ْاو ُ َ َّ َ‬
‫من ِ َ ٍ‬
‫الارض‬
‫من ْ َ ْ ِ‬
‫خلاف َ ْاو ُ ْ َ ْ‬
‫وارجلهم ِ ْ‬
‫ايديهم َ َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫َْ ٖ ِ ْ‬
‫ينفوا ِ َ‬
‫ولهم ِفى ْ ٰ ِ َ ِ‬
‫ِٰ َ‬
‫خزى ِفى ُّ‬
‫عذاب‬
‫الدنْ َيا َ َ ُ ْ‬
‫ذلك َ ُ ْ‬
‫لهم ِ ْ ٌ‬
‫الاخرة َ َ ٌ‬
‫عظيم(( )‪(5)(33‬‬
‫َٖ ٌ‬
‫‬
‫‬
‫تقدروا‬
‫من َ ْ ِ‬
‫تابوا ِ ْ‬
‫قبل َ ْان َ ْ ِ ُ‬
‫الذين َ ُ‬
‫َِّالا َّ ٖ َ‬
‫فاعلموا َ َّ‬
‫رحيم )‪(5)(34‬‬
‫َ ْ َ ُۤ‬
‫ان َ‬
‫الله َ ُ ٌ‬
‫غفور َ ٖ ٌ‬
‫عليهم ۚ‬
‫َ َِْ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪10‬‬
‫وابتغوا ِ َ ْ ِ‬
‫الله َ ْ َ ُۤ‬
‫الو ٖ َ َ‬
‫امنوا َّ ُ‬
‫سيلة‬
‫الذين ٰ َ ُ‬
‫اتقوا َ‬
‫َۤيا َ ُّ َ‬
‫اليه ْ َ‬
‫ايها َّ ٖ َ‬
‫تفلحون )‪(5)(35‬‬
‫لعلكم ُ ْ ِ ُ َ‬
‫َ َ ُِ‬
‫وجاهدوا ٖفى َ ٖ ِ ٖ‬
‫سبيله َ َ َّ ُ ْ‬
‫كفروا َ ْلو َ َّ‬
‫ِ َّ‬
‫جميعا‬
‫لهم َما ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫ان َ ُ ْ‬
‫الارض َ ٖ ً‬
‫ان َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫يوم ْ ِ ٰ َ ِ‬
‫من َ َ ِ‬
‫القيمة َما‬
‫معه ِ َ ْ َ ُ‬
‫عذاب َ ْ ِ‬
‫ليفتدوا ِ ٖ‬
‫ومثله َ َ ُ‬
‫ََُِْ‬
‫به ِ ْ‬
‫اليم )‪(5)(36‬‬
‫ُ ُ ِّ َ‬
‫منهم ۚ َ َ ُ ْ‬
‫تقبل ِ ْ ُ ْ‬
‫عذاب َ ٖ ٌ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫من َّ ِ‬
‫بخارجين‬
‫)) ُ ٖ ُ َ‬
‫وما ُ ْ‬
‫يريدون َ ْان َ ْ ُ ُ‬
‫هم ِ َ ِ ٖ َ‬
‫النار َ َ‬
‫يخرجوا ِ َ‬
‫من‬
‫مقيم(‪َ ُ ٖ ُ ) ,‬‬
‫منها َ َ ُ ْ‬
‫يريدون َ ْان َ ْ ُ ُ‬
‫عذاب ُ ٖ ٌ‬
‫َِْ‬
‫يخرجوا ِ َ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫َّ ِ‬
‫مقيم(‪,‬‬
‫منها َ َ ُ ْ‬
‫وما ُ ْ‬
‫عذاب ُ ٖ ٌ‬
‫بخارجين ِ ْ َ‬
‫هم ِ َ ِ ٖ َ‬
‫النار َ َ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫من َّ ِ‬
‫بخارجين‬
‫)ُٖ ُ َ‬
‫النار َو َما ُ ْ‬
‫يريدون َ ْان َ ْ ُ ُ‬
‫هم ِ َ ِ ٖ َ‬
‫يخرجوا ِ َ‬
‫مقيم(( )‪ (5)(37‬المائدة‪.‬‬
‫منها َ َ ُ ْ‬
‫عذاب ُ ٖ ٌ‬
‫َِْ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪11‬‬
‫الجن َ ِ‬
‫استكثرتم‬
‫َ َْ َ‬
‫قد ْ َ ْ َ ْ ُ ْ‬
‫ويوم َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫معشر ْ ِ ِّ‬
‫يحشرهم َ ٖ ً‬
‫جميعا ۚ َيا َ ْ َ َ‬
‫وقال َ ْ ِ َۤ‬
‫استمتع‬
‫من ْ ِ ْ ِ‬
‫من ْال ِ ْ ِ‬
‫انس ۚ َ َ َ‬
‫الانس َ َّ َ‬
‫اوليا ُ ُ ْ‬
‫ؤهم ِ َ‬
‫ِ َ‬
‫ربنا ْ َ ْ َ َ‬
‫ببعض َ َ َ ْ َۤ‬
‫قال‬
‫اجلنا َّ ٖۤ‬
‫بعضنا ِ َ ْ ٍ‬
‫اجلت َ َلنا َ َ‬
‫َْ ُ َ‬
‫وبلغنا َ َ َ َ‬
‫الذى َ َّ ْ َ‬
‫الله ِ َّ‬
‫خالدين ٖ َۤ‬
‫ان‬
‫فيها ِ َّالا َما شَۤاَء ? ُ‬
‫النار َ ْ ٰ ُ ْ‬
‫َّ ُ‬
‫مثویكم َ ِ ٖ َ‬
‫َ َّ َ‬
‫عليم )‪(6) (128‬‬
‫حكيم َ ٖ ٌ‬
‫ربك َ ٖ ٌ‬
‫‬
‫‬
‫وكذلك ُ َ ٖ ّ‬
‫َ َ ِٰ َ‬
‫كانوا‬
‫بما َ ُ‬
‫الظالمين َ ْ ً‬
‫بعضا ِ َ‬
‫بعض َّ ِ ٖ َ‬
‫نولى َ ْ َ‬
‫يكسبون )‪(6) (129‬‬
‫َ ِْ ُ َ‬
‫منكم‬
‫الجن َ ْ ِ ْ ِ‬
‫ياتكم ُ ُ ٌ‬
‫رسل ِ ْ ُ ْ‬
‫الم َ ْ ِ ُ ْ‬
‫والانس َ َ ْ‬
‫معشر ْ ِ ِّ‬
‫َيا َ ْ َ َ‬
‫وينذرونكم ِ َۤ‬
‫يومكم‬
‫َ ُ ُّ َ‬
‫عليكم ٰ َ ٖ‬
‫لقا َء َ ْ ِ ُ ْ‬
‫اياتى َ ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ‬
‫يقصون َ َ ْ ُ ْ‬
‫‬
‫هـذا َ ُ‬
‫ٰ َ‬
‫هدنا َ ٰۤ‬
‫الحيوة‬
‫وغرتهم ْ َ ٰ ُ‬
‫قالوا شَ ِ ْ َ‬
‫على َ ْ ُ ِ َ‬
‫انفسنا َ َ َّ ْ ُ ُ‬
‫هدوا َ ٰۤ‬
‫كافرين‬
‫هم َ ُ‬
‫الدنيا َوشَ ِ ُ‬
‫انفسهم َانَّ ُ ْ‬
‫على َ ْ ُ ِ ِ ْ‬
‫كانوا َ ِ ٖ َ‬
‫ُّ ْ َ‬
‫)‪(6) (130‬‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪12‬‬
‫خلق َّ ٰ َ ِ‬
‫ِ َّ‬
‫والارض ٖفى‬
‫الله َّ ٖ‬
‫ربكم ُ‬
‫الذى َ َ َ‬
‫ان َ َّ ُ ُ‬
‫السموات َ ْ َ ْ َ‬
‫ِ َّ ِ‬
‫العرش ُ ْ ِ‬
‫استوى َ َ‬
‫ثم ْ َ ٰ‬
‫النهار‬
‫على ْ َ ْ ِ‬
‫ستة َ َّ ٍ‬
‫يغشى َّ ْ َ‬
‫اليل َّ َ َ‬
‫ايام ُ َّ‬
‫والنجوم ُ َ َّ َ ٍ‬
‫مسخرات‬
‫يطلبه َ ٖ ً‬
‫والقمر َ ُّ ُ َ‬
‫َ ُُُْ‬
‫والشمس َ ْ َ َ َ‬
‫حثيثا َ َّ ْ َ‬
‫والامر َ َ َ َ‬
‫رب‬
‫تبارك ُ‬
‫َِْ‬
‫بامِٖره َ َالا َ ُله ْ َ ْ ُ‬
‫الله َ ُّ‬
‫الخلق َ ْ َ ْ ُ‬
‫العالمين )‪(7) (54‬‬
‫َْ َٖ َ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تضرعا َ ُ ْ َ ً‬
‫يحب‬
‫ربكم َ َ ُّ ً‬
‫ُْ ُ‬
‫وخفية ِ َّ ُ‬
‫ادعوا َ َّ ُ ْ‬
‫انه َلا ُ ِ ُّ‬
‫المعتدين )‪(7) (55‬‬
‫َُْْٖ َ‬
‫وادعوه‬
‫الارض َ ْ َ‬
‫َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫تفسدوا ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫اصلاحها َ ْ ُ ُ‬
‫بعد ِ ْ َ ِ َ‬
‫رحمت ِ‬
‫ًَْ‬
‫وطمعا ِ َّ‬
‫المحسنين‬
‫ان َ ْ َ َ‬
‫خوفا َ َ َ ً‬
‫من ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫قريب ِ َ‬
‫الله َ ٖ ٌ‬
‫)‪ (7) (56‬الأعراف‪.‬‬
‫‬
‫عصاك ۚ َ ِ َ ِ‬
‫الق َ َ َ‬
‫هى‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫موسى َ ْان َ ْ ِ‬
‫واوحينا ِ ٰالى ُ ٰۤ‬
‫فاذا َ‬
‫يافكون )‪(7) (117‬‬
‫تلقف َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫ََْ ُ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪13‬‬
‫فغلبوا‬
‫كانوا َ ْ َ ُ َ‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫ََ َ َ‬
‫يعملون )‪ُ ِ ُ َ (118‬‬
‫وانقلبوا َ ِ‬
‫ِ‬
‫َُ ِ َ‬
‫السحرة‬
‫والقى َّ َ َ ُ‬
‫صاغ ٖ َ‬
‫هنالك َ ْ َ َ ُ‬
‫رين )‪َ ْ ُ َ (119‬‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫العالمين )‪(121‬‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫َ ِ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫وهرون )‪ (7) (122‬الأعراف‪.‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫َرِّب ُ ٰ‬
‫فاذا ِ‬
‫عصاك ۚ َ ِ‬
‫واوحينا ِ‬
‫ْ‬
‫ۤ‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫تلقف‬
‫الق‬
‫ان‬
‫موسى‬
‫الى‬
‫ِ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫كانوا‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫يافكون )‪َ َ َ َ (117‬‬
‫فغلبوا ُ َ ِ َ‬
‫صاغرين‬
‫َْ َ ُ َ‬
‫وانقلبوا َ ِ ٖ َ‬
‫هنالك َ ْ َ َ ُ‬
‫يعملون )‪ُ ِ ُ َ (118‬‬
‫)‪ِ ْ ُ َ (119‬‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫امنا‬
‫والقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫َ‬
‫وهرون )‪(7) (122‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫العالمين )‪َ (121‬رِّب ُ ٰ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫َِ‬
‫الأعراف‪.‬‬
‫عصاك ۚ َ ِ َ ِ‬
‫الق َ َ َ‬
‫هى‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫موسى َا ْن َ ْ ِ‬
‫واوحينا ِ ٰالى ُ ۤ ٰ‬
‫فاذا َ‬
‫يافكون )‪(7) (117‬‬
‫تلقف َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫ََْ ُ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪14‬‬
‫فغلبوا‬
‫كانوا َ ْ َ ُ َ‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫ََ َ َ‬
‫يعملون )‪ُ ِ ُ َ (118‬‬
‫ِ‬
‫َُ ِ َ‬
‫السحرة‬
‫والقى َّ َ َ ُ‬
‫وانقلبوا َ ِ ٖ َ‬
‫هنالك َ ْ َ َ ُ‬
‫صاغرين )‪َ ْ ُ َ (119‬‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫ين )‪(121‬‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ‬
‫العالم َ‬
‫َ ِ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫وهرون )‪ (7) (122‬الأعراف‪.‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫رب ُ ٰ‬
‫َ ِّ‬
‫عصاك ۚ َ ِ َ ِ‬
‫الق َ َ َ‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫تلقف‬
‫موسى َ ْان َ ْ ِ‬
‫واوحينا ِ ٰالى ُ ٰۤ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫فاذا َ‬
‫كانوا‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫يافكون )‪َ َ َ َ (117‬‬
‫فغلبوا ُ َ ِ َ‬
‫صاغرين‬
‫َْ َ ُ َ‬
‫وانقلبوا َ ِ ٖ َ‬
‫هنالك َ ْ َ َ ُ‬
‫يعملون )‪ُ ِ ُ َ (118‬‬
‫ِ‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫امنا‬
‫والقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫)‪َ ْ ُ َ (119‬‬
‫وهرون )‪(7) (122‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫العالمين )‪َ (121‬رِّب ُ ٰ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫َِ‬
‫الأعراف‪.‬‬
‫فاذا ِ‬
‫عصاك ۚ َ ِ‬
‫ْ‬
‫واوحينا ِ ٰالى ُ ۤ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫هى‬
‫الق‬
‫ان‬
‫موسى‬
‫ِ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫كانوا‬
‫تلقف َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫ََْ ُ‬
‫يافكون )‪َ َ َ َ (117‬‬
‫يعملون )‪(7) (118‬‬
‫َْ َ ُ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪15‬‬
‫وانقلبوا َ ِ‬
‫فغلبوا ُ َ ِ‬
‫صاغرين )‪ِ ْ ُ َ (119‬‬
‫َُِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫والقى‬
‫هنالك‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٖ‬
‫َ‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫العالمين‬
‫َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫وهرون )‪ (7) (122‬الأعراف‪.‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫رب ُ ٰ‬
‫)‪ِّ َ (121‬‬
‫فاذا ِ‬
‫عصاك ۚ َ ِ‬
‫واوحينا ِ‬
‫ْ‬
‫ۤ‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫تلقف‬
‫لق‬
‫ا‬
‫ان‬
‫موسى‬
‫الى‬
‫ِ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫كانوا‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫يافكون )‪َ َ َ َ (117‬‬
‫فغلبوا ُ َ ِ َ‬
‫صاغرين‬
‫َْ َ ُ َ‬
‫وانقلبوا َ ِ ٖ َ‬
‫هنالك َ ْ َ َ ُ‬
‫يعملون )‪ُ ِ ُ َ (118‬‬
‫)‪ِ ْ ُ َ (119‬‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫امنا‬
‫والقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫َ‬
‫وهرون )‪(7) (122‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫العالمين )‪َ (121‬رِّب ُ ٰ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫َِ‬
‫الأعراف‪.‬‬
‫عصاك ۚ َ ِ َ ِ‬
‫الق َ َ َ‬
‫َ َ ْ َ ْ َۤ‬
‫تلقف‬
‫موسى َ ْان َ ْ ِ‬
‫واوحينا ِ ٰالى ُ ٰۤ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫فاذا َ‬
‫كانوا‬
‫وبطل َما َ ُ‬
‫َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫فوقع ْ َ ُّ‬
‫يافكون )‪َ َ َ َ (117‬‬
‫يعملون )‪(7) (118‬‬
‫َْ َ ُ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪16‬‬
‫وانقلبوا َ ِ‬
‫فغلبوا ُ َ ِ‬
‫صاغرين )‪َ (119‬واُ ْ ِ‬
‫َُِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫لقى‬
‫هنالك‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٖ‬
‫َ‬
‫ساجدين )‪ُ َ (120‬‬
‫العالمين‬
‫َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫وهرون )‪ (7) (122‬الأعراف‪ .‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫رب ُ ٰ‬
‫)‪ِّ َ (121‬‬
‫ربك ِ َالى ْ َ ٰۤ ِ َ ِ‬
‫يوحى َ ُّ َ‬
‫فثبتوا‬
‫ِ ْاذ ُ ٖ‬
‫معكم َ َ ِّ ُ‬
‫الملئكة َ ٖ ّانى َ َ ُ ْ‬
‫سالقى ٖفى ُ ُ ِ‬
‫الذين َ َ‬
‫الرعب‬
‫الذين ٰ َ ُ‬
‫امنوا َ ُ ْ ٖ‬
‫قلوب َّ ٖ َ‬
‫َّ ٖ َ‬
‫كفُروا ُّ ْ َ‬
‫كل َ َ ٍ‬
‫فاضربوا َ ْفوقَ ْ َ ْ َ ِ‬
‫بنان‬
‫منهم ُ َّ‬
‫واضربوا ِ ْ ُ ْ‬
‫الاعناق َ ْ ِ ُ‬
‫َ ْ ُِ‬
‫)‪(8) (12‬‬
‫‬
‫ِٰ َ‬
‫الله‬
‫ومن ُ َ ِ ِ‬
‫يشاقق ‪َ P‬‬
‫الله َ َ ُ َ ُ‬
‫بانهم شَۤاُّقوا ‪َ P‬‬
‫ورسوله ۚ َ َ ْ‬
‫ذلك ِ َ َّ ُ ْ‬
‫ديد ْ ِ َ ِ‬
‫ورسوله َ ِ َّ‬
‫العقاب )‪(8) (13‬‬
‫الله شَ ٖ ُ‬
‫فان ‪َ P‬‬
‫َ َ ُ َُ‬
‫عذاب َّ ِ‬
‫فذوقوه َ َ َّ‬
‫النار )‪(8) (14‬‬
‫ذلكم َ ُ ُ ُ‬
‫ِٰ ُْ‬
‫وان لِ ْ َ ِ ٖ َ‬
‫لكافرين َ َ َ‬
‫الأنفال‪.‬‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪17‬‬
‫رميت ِ ْاذ‬
‫وما َ َ ْ َ‬
‫ولـكن َ‬
‫الله َ َ َ ُ ْ‬
‫فلم َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫ََْ‬
‫تقتلوهم َ ٰ ِ َّ‬
‫قتلهم َ َ‬
‫رميت َ ٰ ِ‬
‫رمى ۚ َ ِ ُ ْ ِ‬
‫‬
‫منه َ َۤ‬
‫ٰ‬
‫بلاًء‬
‫الله‬
‫ولـكن‬
‫ََْ َ‬
‫المؤمنين ِ ْ ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫وليبلى ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫َ‬
‫حسنا ِ َّ‬
‫عليم )‪(8) (17‬‬
‫َ ًَ‬
‫ان َ‬
‫سميع َ ٖ ٌ‬
‫الله َ ٖ ٌ‬
‫ص‬
‫‬
‫موهن َ ْ ِ‬
‫ذلكم َ َ َّ‬
‫ذلكم َ َ َّ‬
‫وان‬
‫وان َ‬
‫)ِٰ ُْ‬
‫الكافرين(‪ْ ُ ِ ٰ ) ,‬‬
‫كيد ْ َ ِ ٖ َ‬
‫الله ُ ِ ُ‬
‫موهن َ ْ ِ‬
‫ذلكم َ َ َّ‬
‫موهن‬
‫وان َ‬
‫َ‬
‫الكافرين(‪ْ ُ ِ ٰ ) ,‬‬
‫الله ُ ِ ُ‬
‫كيد ْ َ ِ ٖ َ‬
‫الله ُ ِ ُ‬
‫َْ ِ‬
‫الكافرين( )‪(8) (18‬‬
‫كيد ْ َ ِ ٖ َ‬
‫الفتح ۚ َ ِ ْ‬
‫تستفتحوا َ َ ْ‬
‫فهو‬
‫ءكم ْ َ ْ ُ‬
‫ِ ْان َ ْ َ ْ ِ ُ‬
‫وان َ ْ َ ُ‬
‫تنتهوا َ ُ َ‬
‫فقد َۤجا َ ُ ُ‬
‫تعودوا َ ُ ْ‬
‫لكم ۚ ) َ ِ ْ‬
‫عنكم‬
‫وان َ ُ ُ‬
‫تغنى َ ْ ُ ْ‬
‫نعد ۚ َ َ ْ‬
‫خير َ ُ ْ‬
‫ٌَْ‬
‫ولن ُ ْ ِ َ‬
‫كثرت َ َ َّ‬
‫المؤمنين(‪,‬‬
‫ولو َ ُ َ ْ‬
‫وان َ‬
‫فئتكم شَ ْ ًيپا َ َ ْ‬
‫َِ ُ ُ ْ‬
‫مع ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫الله َ َ‬
‫ولن ُ ْ َِ‬
‫تعودوا َ ُ ْ‬
‫)َ ِ ْ‬
‫فئتكم شَ ْ ًيپا‬
‫وان َ ُ ُ‬
‫عنكم ِ َ ُ ُ ْ‬
‫تغنى َ ْ ُ ْ‬
‫نعد ۚ َ َ ْ‬
‫كثرت َ َ َّ‬
‫مؤمنين(‪,‬‬
‫ولو َ ُ َ ْ‬
‫وان َ‬
‫َ َْ‬
‫مع الْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫الله َ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪18‬‬
‫ولن ُ ْ َِ‬
‫تعودوا َ ُ ْ‬
‫)َ ِ ْ‬
‫ولو‬
‫وان َ ُ ُ‬
‫فئتكم شَ ْ ًيپا َ َ ْ‬
‫عنكم ِ َ ُ ُ ْ‬
‫تغنى َ ْ ُ ْ‬
‫نعد ۚ َ َ ْ‬
‫كثرت َ َ َّ‬
‫المؤمنين( )‪ (8)(19‬الأنفال‪.‬‬
‫ََُ ْ‬
‫وان ) َ‬
‫مع ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫الله َ َ‬
‫ترى ِ ْاذ َ َ َ َّ‬
‫كفروا ْ َ ۤ ٰ ِ َ ُ‬
‫يضربون‬
‫الملئكة َ ْ ِ ُ َ‬
‫ولو َ ٰۤ‬
‫َ َْ‬
‫يتوفى َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫هم ۚ َ ُ ُ‬
‫الحريق )‪(8)(50‬‬
‫عذاب ْ َ ٖ ِ‬
‫وادبار ُ ْ‬
‫ُ ُ َُْ‬
‫وجوههم َ َ ْ َ َ‬
‫وذوقوا َ َ َ‬
‫ِٰ َ‬
‫ايديكم َ َ َّ‬
‫بظلام‬
‫ليس ِ َ ) ٍ‬
‫بما َ َّ َ ْ‬
‫وان ) َ‬
‫قدمت َ ْ ٖ ُ ْ‬
‫ذلك ِ َ‬
‫الله َ ْ َ‬
‫َِْ ٖ ِ‬
‫للعبيد )‪(8) (51‬‬
‫كفروا ِ ٰ َ ِ‬
‫َ َْ ِ‬
‫بايات‬
‫كداب ٰ ِال ِ ْ َ ْ َ‬
‫من َ ْ ِ ِ ْ‬
‫والذين ِ ْ‬
‫فرعون َ َّ ٖ َ‬
‫قبلهم َ َ ُ‬
‫)ِ‬
‫بذنوبهم ِ َّ‬
‫ديد‬
‫قوى شَ ٖ ُ‬
‫ان ) َ‬
‫فاخذهم ) ُ‬
‫الله ِ ُ ُ ِ ِ ْ‬
‫الله َ ِ ٌّ‬
‫الله َ َ َ َ ُ ُ‬
‫َِْ ِ‬
‫العقاب )‪ (8) (52‬الأنفال‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪19‬‬
‫ويخزهم‬
‫يعذبهم ُ‬
‫بايديكم َ ُ ْ ِ ِ ْ‬
‫الله ٖ َ ْ ٖ ُ ْ‬
‫)َ ُِ ُ ْ‬
‫قاتلوهم ُ َ ِّ ْ ُ ُ‬
‫عليهم َ َ ْ ِ‬
‫مؤمنين(‪,‬‬
‫صدور َ ْ ٍ‬
‫وينصركم َ َ ْ ِ ْ‬
‫َ َْ ُ ْ ُ ْ‬
‫ويشف ُ ُ َ‬
‫قوم ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫ويخزهم‬
‫يعذبهم ُ‬
‫بايديكم َ ُ ْ ِ ِ ْ‬
‫الله ٖ َ ْ ٖ ُ ْ‬
‫)َ ُِ ُ ْ‬
‫قاتلوهم ُ َ ِّ ْ ُ ُ‬
‫عليهم َ َ ْ ِ‬
‫مؤمنين(‪,‬‬
‫صدور َ ْ ٍ‬
‫وينصركم َ َ ْ ِ ْ‬
‫َ َْ ُ ْ ُ ْ‬
‫ويشف ُ ُ َ‬
‫قوم ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫ويخزهم‬
‫يعذبهم ُ‬
‫بايديكم َ ُ ْ ِ ِ ْ‬
‫الله ٖ َ ْ ٖ ُ ْ‬
‫)َ ُِ ُ ْ‬
‫قاتلوهم ُ َ ِّ ْ ُ ُ‬
‫عليهم َ َ ْ ِ‬
‫مؤمنين(‬
‫صدور َ ْ ٍ‬
‫وينصركم َ َ ْ ِ ْ‬
‫َ َْ ُ ْ ُ ْ‬
‫ويشف ُ ُ َ‬
‫قوم ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫)‪(9) (14‬‬
‫ويذهب َ ْ َ‬
‫من‬
‫ويتوب ُ‬
‫الله َع ٰلى َ ْ‬
‫غيظ ُ ُ ِ ِ ْ‬
‫َُِْ ْ‬
‫قلوبهم َ َ ُ ُ‬
‫‬
‫‬
‫َ َۤ‬
‫حكيم )‪ (9) (15‬التوبة‪.‬‬
‫يشاُء َ ُ‬
‫عليم َ ٖ ٌ‬
‫والله َ ٖ ٌ‬
‫ءتكم َ ْ ِ َ ٌ‬
‫الناس َ ْ‬
‫قد َۤ‬
‫ربكم‬
‫من َ ِّ ُ ْ‬
‫موعظة ِ ْ‬
‫جا َ ْ ُ ْ‬
‫َۤيا َ ُّ َ‬
‫ايها َّ ُ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪20‬‬
‫) َ ِ َۤ‬
‫وهدى َ َ ْ َ ٌ‬
‫وشفا ٌء ِ َلما ِفى ُّ ُ ِ‬
‫للمؤمنين(‪,‬‬
‫الصدور َ ُ ً‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ‬
‫) َ ِ َۤ‬
‫وهدى َ َ ْ َ ٌ‬
‫وشفا ٌء ِ َلما ِفى ُّ ُ ِ‬
‫نين(‪,‬‬
‫الصدور َ ُ ً‬
‫للمؤم ٖ َ‬
‫) َ ِ َۤ‬
‫وهدى َ َ ْ َ ٌ‬
‫وشفا ٌء ِ َلما ِفى ُّ ُ ِ‬
‫للمؤمنين(‬
‫الصدور َ ُ ً‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫)‪(10) (57‬‬
‫بفضل ‪ِ 4‬‬
‫وبرحمته َ ِ ٰ ِ َ‬
‫هو‬
‫قل ِ َ ْ ِ‬
‫ُْ‬
‫الله َ ِ َ ْ َ ِ ٖ‬
‫فبذلك َ ْ َ ْ َ ُ‬
‫فليفرحوا ُ َ‬
‫يجمعون )‪ (10) (58‬يونس‪.‬‬
‫مما َ ْ َ ُ َ‬
‫خير ِ َّ‬
‫ٌَْ‬
‫‬
‫‬
‫قال ُ ٰۤ‬
‫اسحر‬
‫موسى َ َ ُ ُ َ‬
‫)َ َ‬
‫لما َۤجا َ ُ ْ‬
‫اتقولون ِ ْ َ ِّ‬
‫للحق َ َّ‬
‫ءكم َ ِ ْ ٌ‬
‫الساحرون )‪ُ َ (77‬‬
‫ٰ َ‬
‫لتلفتنا‬
‫يفلح َّ ِ ُ َ‬
‫اجئتنا ِ َ ْ ِ َ َ‬
‫قالوۤا َ ِ ْ َ َ‬
‫هـذا َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫وجدنا َ َ ْ ِ‬
‫لكما ْ ِ ْ ِ َۤ‬
‫الكبريا ُء ِفى‬
‫عليه ٰ َۤابا َ َءنا َ َ ُ َ‬
‫عما َ َ ْ َ‬
‫َ َّ‬
‫وتكون َ ُ َ‬
‫وقال‬
‫ْ َْ ِ‬
‫بمؤمنين )‪َ َ َ (78‬‬
‫نحن َ ُ َ‬
‫لكما ِ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫وما َ ْ ُ‬
‫الارض َ َ‬
‫بكل َ ِ‬
‫عليم )‪(79‬‬
‫ِْ َْ ُ‬
‫ائتونى ِ ُ ِّ‬
‫ساح ٍر َ ٖ ٍ‬
‫فرعون ْ ُ ٖ‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪21‬‬
‫انتم ‬
‫موسى َ ْ ُ‬
‫فلما َۤ‬
‫جاَء َّ َ َ ُ‬
‫لهم ُ ٰۤ‬
‫السحرة َ َ‬
‫القوا َۤما َ ْ ُ ْ‬
‫قال َ ُ ْ‬
‫َ َ َّ‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫ملقون )‪َّۤ َ َ (80‬‬
‫به‬
‫ُُْ َ‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫عمل‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫الله َ ُ ْ ِ ُ ُ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫ِّ ْ ُ‬
‫كره‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫حق ‪ُ +‬‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫وي ِ ُّ‬
‫المفسدين )‪ُ َ (81‬‬
‫ُْْ ِ ٖ َ‬
‫المجرمون )‪ (10) ((82‬يونس‪.‬‬
‫ُْ ْ ُِ َ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫) َ َ َّۤ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫الله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين )‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ‪ُ +‬‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪(10) ((82‬‬
‫‬
‫‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫َ َ َّۤ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫لله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين )‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫ان ‪َ +‬‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪22‬‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ُ‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪(10) (82‬‬
‫‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫) َ َ َّۤ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫الله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان َ‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين )‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫ان َ‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ُ‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪(10) ((82‬‬
‫‬
‫‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫) َ َ َّۤ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫الله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان َ‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين )‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫ان َ‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ُ‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪(10) ((82‬‬
‫‬
‫‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫َ َ َّۤ‬
‫السحر ِ َّ‬
‫لله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان َ‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين)‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫ان َ‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪23‬‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ُ‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪(10) (82‬‬
‫جئتم ِ ِ‬
‫حر ِ َّ‬
‫) َ َ َّۤ‬
‫الله‬
‫قال ُ ٰ‬
‫القوا َ َ‬
‫ان َ‬
‫موسى َما ِ ْ ُ ْ‬
‫فلما َ ْ َ ْ‬
‫به ِّ‬
‫الس ْ ُ‬
‫سيبطله ِ َّ‬
‫المفسدين )‪(81‬‬
‫يصلح َ َ َ‬
‫ان َ‬
‫َ ُْ ِ ُُ‬
‫الله َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫عمل ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫المجرمون‬
‫كره ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫الحق ِ َ ِ َ ِ ٖ‬
‫ويحق ُ‬
‫ولو َ ِ َ‬
‫بكلماته َ َ ْ‬
‫الله ْ َ َّ‬
‫َ ُ ِ ُّ‬
‫)‪ (10) ((82‬يونس‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫على ِ‬
‫نتوكل َ َ‬
‫الله َ َ ْ‬
‫سبلنا‬
‫هدینا ُ ُ َ َ‬
‫وقد َ ٰ َ‬
‫وما َ َۤلنا َ َّالا َ َ َ َّ َ‬
‫ََ‬
‫وعلى ِ‬
‫اذيتمونا َ َ َ‬
‫برن َ ٰ‬
‫ولنص ِ َ َّ‬
‫فليتوكل‬
‫على َۤما ٰ َ ْ ُ ُ َ‬
‫الله َ ْ َ َ َ َّ ِ‬
‫َ ََ ْ‬
‫المتوكلون )‪(14) (12‬‬
‫ْ ُ َ َ ِّ ُ َ‬
‫‬
‫‬
‫على ِ‬
‫نتوكل َ َ‬
‫الله َ َ ْ‬
‫سبلنا‬
‫هدینا ُ ُ َ َ‬
‫وقد َ ٰ َ‬
‫وما َ َۤلنا َ َّالا َ َ َ َّ َ‬
‫ََ‬
‫وعلى ِ‬
‫اذيتمونا َ َ َ‬
‫ولنصبرن َ ٰ‬
‫َ َ َ ْ ِ َ َّ‬
‫فليتوكل‬
‫على َۤما ٰ َ ْ ُ ُ َ‬
‫الله َ ْ َ َ َ َّ ِ‬
‫لون )‪(14) (12‬‬
‫المتوكِّ ُ َ‬
‫ََُْ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪24‬‬
‫على ِ‬
‫نتوكل َ َ‬
‫الله َ َ ْ‬
‫سبلنا‬
‫هدینا ُ ُ َ َ‬
‫وقد َ ٰ َ‬
‫وما َ َۤلنا َ َّالا َ َ َ َّ َ‬
‫ََ‬
‫وعلى ِ‬
‫اذيتمونا َ َ َ‬
‫ولنصبرن َ ٰ‬
‫َ َ َ ْ ِ َ َّ‬
‫فليتوكل‬
‫على َۤما ٰ َ ْ ُ ُ َ‬
‫الله َ ْ َ َ َ َّ ِ‬
‫المتوكلون )‪ (14) (12‬إبراهيم‪.‬‬
‫ْ ُ َ َ ِّ ُ َ‬
‫‬
‫‬
‫جبار َ ٖ ٍ‬
‫كل َ َّ ٍ‬
‫عنيد )‪(14) (15‬‬
‫وخاب ُ ُّ‬
‫َ ََْْ ُ‬
‫واستفتحوا َ َ َ‬
‫جبار َ ٖ ٍ‬
‫كل َ َّ ٍ‬
‫عنيد )‪(14) (15‬‬
‫وخاب ُ ُّ‬
‫َ ََْْ ُ‬
‫واستفتحوا َ َ َ‬
‫جبار َ ٖ ٍ‬
‫كل َ َّ ٍ‬
‫عنيد )‪(14) (15‬‬
‫وخاب ُ ُّ‬
‫َ ََْْ ُ‬
‫واستفتحوا َ َ َ‬
‫من َۤما ٍء َ ٖ ٍ‬
‫جهنم َ ُ ْ ٰ‬
‫صديد )‪(14)(16‬‬
‫ورۤ ِ ٖ‬
‫ويسقى ِ ْ‬
‫ِ ْ‬
‫من َ َ‬
‫ائه َ َ َّ ُ‬
‫يسيغه َ َ ْ ٖ ِ‬
‫كل‬
‫وياتيه ْ َ ْ ُ‬
‫يتجرعه َ َولا َ َ ُ‬
‫من ُ ِّ‬
‫يكاد ُ ٖ ُ ُ‬
‫َ َ َ َّ ُ ُ‬
‫الموت ِ ْ‬
‫َ َ ٍ‬
‫هو ِ َ ِّ ٍ‬
‫عذاب َ ٖ ٌ‬
‫غليظ‬
‫ورۤ ِ ٖ‬
‫بميت َ ِ ْ‬
‫ومن َ َ‬
‫وما ُ َ‬
‫مكان َ َ‬
‫ائه َ َ ٌ‬
‫)‪ (14) (17‬إبراهيم‪.‬‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪25‬‬
‫مقرنين ِفى ْ َ ْ َ ِ‬
‫المجرمين َ ْ َ ِ ٍ‬
‫الاصفاد‬
‫يومئذ ُ َ َّ ٖ َ‬
‫وترى ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫َ ََ‬
‫من َ ِ َ ٍ‬
‫قطران َ َ ْ ٰ‬
‫وجوههم‬
‫سرابيلهم ِ ْ‬
‫)‪ْ ُ ُ ٖ َ َ (14) (49‬‬
‫وتغشى ُ ُ َ ُ ُ‬
‫النار )‪(14)(50‬‬
‫َّ ُ‬
‫مقرنين ِفى ْ َ ْ َ ِ‬
‫المجرمين َ ْ َ ِ ٍ‬
‫الاصفاد‬
‫يومئذ ُ َ َّ ٖ َ‬
‫وترى ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫َ ََ‬
‫من َ ِ َ ٍ‬
‫قطران َ َ ْ ٰ‬
‫وجوههم‬
‫سرابيلهم ِ ْ‬
‫)‪ْ ُ ُ ٖ َ َ (14) (49‬‬
‫وتغشى ُ ُ َ ُ ُ‬
‫النار )‪(14)(50‬‬
‫َّ ُ‬
‫مقرنين ِفى ْ َ ْ َ ِ‬
‫المجرمين َ ْ َ ِ ٍ‬
‫الاصفاد‬
‫يومئذ ُ َ َّ ٖ َ‬
‫وترى ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫َ ََ‬
‫من َ ِ َ ٍ‬
‫قطران َ َ ْ ٰ‬
‫وجوههم‬
‫سرابيلهم ِ ْ‬
‫)‪ْ ُ ُ ٖ َ َ (14) (49‬‬
‫وتغشى ُ ُ َ ُ ُ‬
‫النار )‪(14)(50‬‬
‫َّ ُ‬
‫‬
‫كسبت ِ َّ‬
‫الله‬
‫كل َ ْ ٍ‬
‫نفس َما َ َ َ ْ‬
‫الله ُ َّ‬
‫ان @ َ‬
‫ليجزى @ ُ‬
‫َِ ْ ِ َ‬
‫سريع ْ ِ َ ِ‬
‫الحساب )‪ (14)(51‬إبراهيم‪.‬‬
‫َٖ ُ‬
‫منها َ ِ َّ َ‬
‫رجيم )‪(15)(34‬‬
‫َ َ‬
‫قال َ ْ ُ ْ‬
‫فانك َ ٖ ٌ‬
‫فاخرج ِ ْ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪26‬‬
‫عليك َّ ْ َ َ‬
‫وان َ َ ْ َ‬
‫َ ِ َّ‬
‫الدين )‪(15)(35‬‬
‫يوم ٖ ّ ِ‬
‫اللعنة ِ ٰالى َ ْ ِ‬
‫فاخرج ِ ْمن َها َ ِ َّ َ‬
‫رجيم )‪(15)(34‬‬
‫َ َ‬
‫قال َ ْ ُ ْ‬
‫فانك َ ٖ ٌ‬
‫عليك َّ ْ َ َ‬
‫وان َ َ ْ َ‬
‫َ ِ َّ‬
‫الدين )‪(15)(35‬‬
‫يوم ٖ ّ ِ‬
‫اللعنة ِ ٰالى َ ْ ِ‬
‫منها َ ِ َّ َ‬
‫رجيم )‪(15)(34‬‬
‫َ َ‬
‫قال َ ْ ُ ْ‬
‫فانك َ ٖ ٌ‬
‫فاخرج ِ ْ َ‬
‫عليك َّ ْ َ َ‬
‫وان َ َ ْ َ‬
‫َ ِ َّ‬
‫الدين )‪ (15)(35‬الحجر‪.‬‬
‫يوم ٖ ّ ِ‬
‫اللعنة ِ ٰالى َ ْ ِ‬
‫‬
‫وزهق ْ َ ِ‬
‫كان َ ُ ً‬
‫الباطُل ِ َّ‬
‫زهوقا‬
‫الباطل َ َ‬
‫َُْ‬
‫ان ْ َ ِ َ‬
‫وقل َۤجاَء ْ َ ُّ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫الباطل ِ َّ‬
‫الباطل‬
‫)‪ْ ُ َ (17)(81‬‬
‫ان ْ َ ِ َ‬
‫وزهق ْ َ ِ ُ‬
‫وقل َۤجاَء ْ َ ُّ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫كان َ ُ ً‬
‫الباطل‬
‫َ َ‬
‫زهوقا )‪ْ ُ َ (17)(81‬‬
‫وزهق ْ َ ِ ُ‬
‫وقل َۤجاَء ْ َ ُّ‬
‫الحق َ َ َ َ‬
‫كان َ ُ ً‬
‫ِ َّ‬
‫زهوقا )‪(17)(81‬‬
‫الباطل َ َ‬
‫ان ْ َ ِ َ‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪27‬‬
‫من ْ ُ ْ ٰ ِ‬
‫هو ِ َۤ‬
‫شفا ٌء َ َ ْ َ ٌ‬
‫للمؤمنين َ َولا‬
‫َ ُ َ ِّ ُ‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫القران َما ُ َ‬
‫وننزل ِ َ‬
‫خسارا )‪(17)(82‬‬
‫َٖ ُ‬
‫الظالمين ِ َّالا َ َ ً‬
‫يزيد َّ ِ ٖ َ‬
‫من ْ ُ ْ ٰ ِ‬
‫هو ِ َۤ‬
‫شفا ٌء َ َ ْ َ ٌ‬
‫للمؤمنين َ َولا‬
‫َ ُ َ ِّ ُ‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫القران َما ُ َ‬
‫وننزل ِ َ‬
‫خسارا )‪(17)(82‬‬
‫َٖ ُ‬
‫الظالمين ِ َّالا َ َ ً‬
‫يزيد َّ ِ ٖ َ‬
‫من ْ ُ ْ ٰ ِ‬
‫هو ِ َۤ‬
‫شفا ٌء َ َ ْ َ ٌ‬
‫للمؤمنين َ َولا‬
‫َ ُ َ ِّ ُ‬
‫ورحمة ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫القران َما ُ َ‬
‫وننزل ِ َ‬
‫خسارا )‪ (17)(82‬الإسراء‪.‬‬
‫َٖ ُ‬
‫الظالمين ِ َّالا َ َ ً‬
‫يزيد َّ ِ ٖ َ‬
‫َ َ ْ َۤ‬
‫دخلت َ َّ َ َ‬
‫قوة ِ َّالا‬
‫الله َلا ُ َّ َ‬
‫جنتك ُ ْ َ‬
‫ولولا ِ ْاذ َ َ ْ َ‬
‫قلت َما شَۤاَء > ُ‬
‫ِ >ِ‬
‫بالله ۚ ِ ْان َ َ ِ‬
‫منك َ ً‬
‫اقل ِ ْ َ‬
‫وولدا )‪(18) (39‬‬
‫مالا َ َ َ ً‬
‫ترن َ َانا َ َ َّ‬
‫َ َ ْ َۤ‬
‫دخلت َ َّ َ َ‬
‫قوة‬
‫الله َلا ُ َّ َ‬
‫جنتك ُ ْ َ‬
‫ولولا ِ ْاذ َ َ ْ َ‬
‫قلت َما شَۤا َء > ُ‬
‫ِ َّالا ِ > ِ‬
‫بالله ۚ ِ ْان َ َ ِ‬
‫منك َ ً‬
‫اقل ِ ْ َ‬
‫وولدا)‪(18)(39‬‬
‫مالا َ َ َ ً‬
‫ترن َ َانا َ َ َّ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪28‬‬
‫َ َ ْ َۤ‬
‫دخلت َ َّ َ َ‬
‫قوة ِ َّالا‬
‫الله َلا ُ َّ َ‬
‫جنتك ُ ْ َ‬
‫ولولا ِ ْاذ َ َ ْ َ‬
‫قلت َما شَۤاَء ُ‬
‫ِ ِ‬
‫بالله ۚ ِ ْان َ َ ِ‬
‫منك َ ً‬
‫اقل ِ ْ َ‬
‫وولدا )‪(18)(39‬‬
‫مالا َ َ َ ً‬
‫ترن َ َانا َ َ َّ‬
‫الكهف‪.‬‬
‫َ َ َ ِّ َ‬
‫لنحضرنهم‬
‫ثم َ ُ ْ ِ َ َّ ُ ْ‬
‫فوربك َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ‬
‫والشياطين ُ َّ‬
‫لنحشرنهم َ َّ َ ٖ َ‬
‫جثيا )‪(19) (68‬‬
‫َْ َ‬
‫حول َ َ َّ َ‬
‫جهنم ِ ِ ًّ‬
‫كل ٖ َ ٍ‬
‫ايهم َاشَ ُّد َ َ‬
‫الرحمن‬
‫على َّ ْ ٰ ِ‬
‫من ُ ِّ‬
‫شيعة َ ُّ ُ ْ‬
‫لننزعن ِ ْ‬
‫ثم َ َ ْ ِ َ َّ‬
‫ُ َّ‬
‫عتيا )‪(19) (69‬‬
‫ِ ِ ًّ‬
‫هم َ ْ ٰ‬
‫صليا‬
‫بالذين ُ ْ‬
‫ُ َّ‬
‫اولى ِ َ‬
‫اعلم ِ َّ ٖ َ‬
‫لنحن َ ْ َ ُ‬
‫ثم َ َ ْ ُ‬
‫بها ِ ِ ًّ‬
‫)‪(19) (70‬‬
‫كان َ ٰ‬
‫َِْ‬
‫على َ ِّ َ‬
‫حتما‬
‫واردها ۚ َ َ‬
‫منكم ِ َّالا َ ِ ُ َ‬
‫وان ِ ْ ُ ْ‬
‫ربك َ ْ ً‬
‫مقضيا )‪(19) (71‬‬
‫َ ْ ِ ًّ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪29‬‬
‫قالوا َيا ُ ٰۤ ِ‬
‫ِ‬
‫تلقى َ ِ َّۤ‬
‫)َ ُ‬
‫من‬
‫واما َ ْان َ ُ َ‬
‫نكون َ َّ َ‬
‫اول َ ْ‬
‫موسى َّۤاما َ ْان ُ ْ َ‬
‫َْ ٰ‬
‫القوا ۚ َ ِ َ‬
‫بل َ ْ ُ‬
‫وعصيهم‬
‫القى )‪َ َ (65‬‬
‫قال َ ْ‬
‫حبالهم َ ِ ِ ُّ ُ ْ‬
‫فاذا ِ َ ُ ُ ْ‬
‫يخيل ِ َ ْ ِ‬
‫انها َ ْ ٰ‬
‫فاوجس‬
‫ُ َ َّ ُ‬
‫من ِ ْ ِ ِ ْ‬
‫اليه ِ ْ‬
‫سحرهم َ َّ َ‬
‫تسعى )‪َ َ ْ َ َ (66‬‬
‫نفسه ٖ َ ً‬
‫تخف ِ َّ َ‬
‫انت‬
‫خيفة ُ ٰ‬
‫ٖفى َ ْ ِ ٖ‬
‫موسى)‪َ ْ ُ (67‬‬
‫انك َ ْ َ‬
‫قلنا َلا َ َ ْ‬
‫ْ َْ ٰ‬
‫والق َما ٖفى َ ٖ ِ َ‬
‫صنعوا‬
‫الاعلى )‪ِ ْ َ َ (68‬‬
‫يمينك َ ْ َ ْ‬
‫تلقف َما َ َ ُ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫حيث‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫) ِ َّ َ‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫َٰاتى )‪(20) ((69‬‬
‫‬
‫‬
‫انت ْ َ ْ ٰ‬
‫تخف ِ َّ َ‬
‫والق َما ٖفى‬
‫الاعلى )‪ِ ْ َ َ (68‬‬
‫)َُْ‬
‫انك َ ْ َ‬
‫قلنا َلا َ َ ْ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫َٖ ِ َ‬
‫ساحر‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫يمينك َ ْ َ ْ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫صنعوا ) ِ َّ َ‬
‫تلقف َما َ َ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى )‪(20) ((69‬‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫‬
‫انت ْ َ ْ ٰ‬
‫تخف ِ َّ َ‬
‫الاعلى )‪(20) (68‬‬
‫َُْ‬
‫انك َ ْ َ‬
‫قلنا َلا َ َ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‬
‫‪30‬‬
‫والق َما ٖفى َ ٖ ِ َ‬
‫صنعوا‬
‫ََْ ِ‬
‫يمينك َ ْ َ ْ‬
‫تلقف َما َ َ ُ‬
‫‬
‫‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫حيث‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫)) ِ َّ َ‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫احر‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫َٰاتى(‪َ َّ ِ ) ,‬‬
‫يفلح َّ‬
‫الس ِ ُ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫يفلح‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫َْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى(‪َ َّ ِ ) ,‬‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫ساحر َ َولا‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى(‪َ َّ ِ ) ,‬‬
‫َّ ِ ُ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫ساحر‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫ُْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى(‪َ َّ ِ ) ,‬‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫كيد‬
‫صنعوا َ ْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى(‪ِ ) ,‬انَّ َما َ َ ُ‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫َ ِ ٍ‬
‫صنعوا‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫انما َ َ ُ‬
‫حيث َ ٰاتى(‪َ َّ ِ ) ,‬‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫كيد َ ِ ٍ‬
‫حيث َ ٰاتى(‬
‫َْ ُ‬
‫الساحر َ ْ ُ‬
‫ساحر َ َولا ُ ْ ِ ُ‬
‫يفلح َّ ِ ُ‬
‫)‪(20) ((69‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫سجدا َ ُۤ‬
‫ِ‬
‫وموسى‬
‫برب ٰ ُ َ‬
‫السحرة ُ َّ ً‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫هرون َ ُ ٰ‬
‫قالوا ٰ َ َّ‬
‫امنا ِ َ ِّ‬
‫َُْ َ‬
‫ِ‬
‫سجدا َ ُ ۤ‬
‫برِّب‬
‫السحرة ُ َّ ً‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوا ٰ َ َّ‬
‫امنا ِ َ‬
‫)‪َ ْ ُ َ (20) (70‬‬
‫وموسى )‪(20) (70‬‬
‫ُٰ َ‬
‫هرون َ ُ ٰ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪31‬‬
‫ِ‬
‫سجدا َ ُ‬
‫وموسى‬
‫برِّب ٰ ُ َ‬
‫السحرة ُ َّ ً‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫هرون َ ُ ٰ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫امنا ِ َ‬
‫َُْ َ‬
‫)‪ (20) (70‬طه‪.‬‬
‫كتابا ٖ ِ‬
‫لقد َ ْ َ ْ َۤ‬
‫ََ ْ‬
‫ذكركم َ َ َ‬
‫تعقلون‬
‫افلا َ ْ ِ ُ َ‬
‫فيه ِ ْ ُ ُ ْ‬
‫انزلنا ِ َ ْ ُ ْ‬
‫اليكم ِ َ ً‬
‫من َ ْ َ ٍ‬
‫كانت َ ِ َ ً‬
‫ظالمة‬
‫قرية َ َ ْ‬
‫وكم َ َ ْ َ‬
‫قصمنا ِ ْ‬
‫)‪ْ َ َ (21) (10‬‬
‫اخرين )‪َّۤ َ َ (21) (11‬‬
‫احسوا‬
‫ََْ َ َْ‬
‫وانشانا َ ْ َ َ‬
‫قوما ٰ َ ٖ َ‬
‫بعدها َ ْ ً‬
‫فلما َ َ ُّ‬
‫َ ْ َ َۤ‬
‫تركضوا‬
‫منها َ ْ ُ ُ َ‬
‫يركضون )‪َ (21) (12‬لا َ ْ ُ ُ‬
‫باسنا ِ َاذا ُ ْ‬
‫هم ِ ْ َ‬
‫اترفتم ٖ ِ‬
‫َ ْ ِ ُۤ‬
‫لعلكم‬
‫ومساكنكم َ َ َّ ُ ْ‬
‫فيه َ َ َ ِ ِ ُ ْ‬
‫وارجعوا ِ ٰالى َۤما ُ ْ ِ ْ ُ ْ‬
‫لون )‪ُ َ (21) (13‬‬
‫قالوا َيا َ ْ َ َۤ‬
‫ظالمين‬
‫تسپ ُ َ‬
‫ويلنا ِ َّانا ُ َّ‬
‫كنا َ ِ ٖ َ‬
‫َُْ‬
‫زالت ِ ْ َ‬
‫جعلناهم‬
‫دعویهم َ ‪Q‬‬
‫فما َ َ ْ‬
‫حتى َ َ ْ َ ُ ْ‬
‫تلك َ ْ ٰ ُ ْ‬
‫)‪َ َ (21) (14‬‬
‫خلقنا َّ َۤ‬
‫السماَء‬
‫َ ٖ ً‬
‫وما َ َ ْ َ‬
‫خامدين )‪َ َ (21) (15‬‬
‫حصيدا َ ِ ٖ َ‬
‫لاعبين )‪ْ َ (21) (16‬لو َ َ ْ َۤ‬
‫اردنا َ ْان‬
‫وما َ ْ َ ُ َ‬
‫بينهما َ ِ ٖ َ‬
‫والارض َ َ‬
‫َ ْ َْ َ‬
‫َن َّ ِ َ‬
‫من َ ُ َّ‬
‫فاعلين‬
‫لدنا ِ ْان ُ َّ‬
‫لاتخذناه ِ ْ‬
‫لهوا َ َّ َ ْ َ ُ‬
‫كنا َ ِ ٖ َ‬
‫تخذ َ ْ ً‬
‫)‪(21) (17‬‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪32‬‬
‫بالحق َ َ‬
‫فيدمغه َ ِ َ‬
‫هو‬
‫على ْ َ ِ ِ‬
‫بل َ ْ ِ ُ‬
‫َْ‬
‫الباطل َ َ ْ َ ُ ُ‬
‫نقذف ِ ْ َ ِّ‬
‫فاذا ُ َ‬
‫تصفون )‪(21) (18‬‬
‫مما َ ِ ُ َ‬
‫ولكم ْ َ ْ ُ‬
‫الويل ِ َّ‬
‫َ ِ ٌ‬
‫زاهق َ َ ُ ُ‬
‫بالحق َ َ‬
‫فيدمغه َ ِ َ‬
‫هو‬
‫على ْ َ ِ ِ‬
‫بل َ ْ ِ ُ‬
‫َْ‬
‫الباطل َ َ ْ َ ُ ُ‬
‫نقذف ِ ْ َ ِّ‬
‫فاذا ُ َ‬
‫تصفون )‪(21) (18‬‬
‫مما َ ِ ُ َ‬
‫ولكم ْ َ ْ ُ‬
‫الويل ِ َّ‬
‫َ ِ ٌ‬
‫زاهق َ َ ُ ُ‬
‫‬
‫‬
‫بالحق َ َ‬
‫فيدمغه َ ِ َ‬
‫هو‬
‫على ْ َ ِ ِ‬
‫بل َ ْ ِ ُ‬
‫َْ‬
‫الباطل َ َ ْ َ ُ ُ‬
‫نقذف ِ ْ َ ِّ‬
‫فاذا ُ َ‬
‫تصفون )‪(21) (18‬‬
‫مما َ ِ ُ َ‬
‫ولكم ْ َ ْ ُ‬
‫الويل ِ َّ‬
‫َ ِ ٌ‬
‫زاهق َ َ ُ ُ‬
‫‬
‫الأنبياء‪.‬‬
‫هذان َ ْ َ ِ‬
‫َٰ ِ‬
‫كفروا‬
‫خصمان ْ َ‬
‫صموا ٖفى َ ِّ ِ ْ‬
‫اخت َ ُ‬
‫ربهم َ َّ ٖ َ‬
‫فالذين َ َ ُ‬
‫من َ ْ ِ‬
‫من َ ٍ‬
‫رؤسهم‬
‫ُ ِّ َ ْ‬
‫يصب ِ ْ‬
‫ثياب ِ ْ‬
‫قطعت َ ُ ْ‬
‫فوق ُ ُ ِ ِ ُ‬
‫نار ُ َ ُّ‬
‫لهم ِ َ ٌ‬
‫بطونهم‬
‫يصهر ِ ٖ‬
‫به َما ٖفى ُ ُ ِ ِ ْ‬
‫َْ ٖ ُ‬
‫الحميم )‪ُ َ ْ ُ (22) (19‬‬
‫من َ ٖ ٍ‬
‫حديد‬
‫َ ُُْ ُ‬
‫مقامع ِ ْ‬
‫والجلود )‪ْ ُ َ َ (22) (20‬‬
‫ولهم َ َ ِ ُ‬
‫)‪(22) (21‬‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪33‬‬
‫ُ َّ َۤ‬
‫كلما َ َ ُۤ‬
‫فيها‬
‫غم ُ ٖ ُ‬
‫ارادوا َ ْان َ ْ ُ ُ‬
‫اعيدوا ٖ َ‬
‫يخرجوا ِ ْ َ‬
‫منها ِم ْن َ ٍّ‬
‫َُ ُ‬
‫الحريق )‪ (22) (22‬الحج‪.‬‬
‫عذاب ْ َ ٖ ِ‬
‫وذوقوا َ َ َ‬
‫من َ َ َ ِ‬
‫وقل َرِّب َ ُ ُ‬
‫اعوذ ِ َ‬
‫الشياطين )‪(23)(97‬‬
‫همزات َّ َ ٖ ِ‬
‫َُْ‬
‫بك ِ ْ‬
‫بك َرِّب َ ْان َ ْ ُ ُ ِ‬
‫ََُ ُ‬
‫واعوذ ِ َ‬
‫حتى ِ َاذا‬
‫يحضرون )‪> ۤ َ (23)(98‬‬
‫قال َرِّب ْ ِ ُ ِ‬
‫ارجعون )‪(23) (99‬‬
‫احدهم ْ َ ْ ُ‬
‫الموت َ َ‬
‫َۤجا َء َ َ َ ُ ُ‬
‫َ َ ٖۤ ّ‬
‫انها َ ِ َ ٌ‬
‫تركت َ َّ‬
‫كلمة‬
‫فيما َ َ ْ ُ‬
‫لعلى َ ْ َ ُ‬
‫اعمل َ ِ ً‬
‫كلا ِ َّ َ‬
‫صالحا ٖ َ‬
‫يبعثون‬
‫يوم ُ ْ َ ُ َ‬
‫برزخ ِ ٰالى َ ْ ِ‬
‫ائهم َ ْ َ ٌ‬
‫ورۤ ِ ِ ْ‬
‫قائلها َ ِ ْ‬
‫ومن َ َ‬
‫هو َۤ ِ ُ َ‬
‫َُ‬
‫الصور َ َۤ‬
‫)‪َ ِ َ (23) (100‬‬
‫نفخ ِفى ُّ ِ‬
‫بينهم‬
‫فاذا ُ ِ َ‬
‫انساب َ ْ َ ُ ْ‬
‫فلا َ ْ َ َ‬
‫ٍََِْ‬
‫يومئذ َ َ‬
‫ولا َ َ َۤ‬
‫ثقلت‬
‫يتسا َ ُ َ‬
‫فمن َ ُ َ ْ‬
‫ءلون )‪ْ َ َ (23) (101‬‬
‫موازينه َ ُ ۤ ٰ ِ َ‬
‫ومن‬
‫هم ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫ََ ٖ ُُ‬
‫المفلحون )‪ْ َ َ (23) (102‬‬
‫فاولئك ُ ُ‬
‫موازينه َ ُ ۤ ٰ ِ َ‬
‫الذين َ ِ ُۤ‬
‫انفسهم ٖفى‬
‫َ َّ ْ‬
‫خفت َ َ ٖ ُ ُ‬
‫خسروا َ ْ ُ َ ُ ْ‬
‫فاولئك َّ ٖ َ‬
‫النار‬
‫جهنم َ ِ ُ َ‬
‫وجوههم َّ ُ‬
‫خالدون )‪ُ َ ْ َ (23) (103‬‬
‫تلفح ُ ُ َ ُ ُ‬
‫َ َ َّ َ‬
‫كالحون)‪(23)(104‬‬
‫فيها َ ِ ُ َ‬
‫َ ُْ‬
‫وهم ٖ َ‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪34‬‬
‫اياتى ُ ْ ٰ‬
‫تكذبون‬
‫بها ُ َ ِّ ُ َ‬
‫تكن ٰ َ ٖ‬
‫عليكم َ ُ ْ ُ ْ‬
‫تتلى َ َ ْ ُ ْ‬
‫الم َ ُ ْ‬
‫ََ ْ‬
‫فكنتم ِ َ‬
‫)‪ُ َ (23) (105‬‬
‫وكنا‬
‫ربنا َ َ َ ْ‬
‫شقوتنا َ ُ َّ‬
‫علينا ِ ْ َ ُ َ‬
‫غلبت َ َ ْ َ‬
‫قالوا َ َّ َ‬
‫منها َ ِ ْ‬
‫لين )‪َۤ َّ َ (23) (106‬‬
‫قوما َۤ‬
‫عدنا‬
‫فان ُ ْ َ‬
‫ربنا َ ْ ِ ْ َ‬
‫اخرجنا ِ ْ َ‬
‫ضا ٖ ّ َ‬
‫َْ ً‬
‫َ ِ َّ‬
‫فيها َ َولا‬
‫فانا َ ِ ُ َ‬
‫ظالمون )‪َ َ (23) (107‬‬
‫قال ْ َ ُ‬
‫اخسؤا ٖ َ‬
‫ُ َ ِّ ُ ِ‬
‫تكلمون )‪ (23) (108‬المؤمنون‪.‬‬
‫الينا َلا‬
‫خلقناكم َ َ ً‬
‫وانكم ِ َ ْ َ‬
‫عبثا َ َ َّ ُ ْ‬
‫انما َ َ ْ َ ُ ْ‬
‫ََ َ ِ ُْْ‬
‫افحسبتم َ َّ َ‬
‫ترجعون )‪َ َ َ َ (23) (115‬‬
‫الله ْ َ ِ ُ‬
‫اله‬
‫ُْ َ ُ َ‬
‫الحق ۚ َۤلا ِ ٰ َ‬
‫فتعالى ‪ُ F‬‬
‫الملك ْ َ ُّ‬
‫مع‬
‫رب ْ َ ْ ِ‬
‫ومن َ ْ ُ‬
‫العرش ْ َ ٖ ِ‬
‫الكريم )‪ْ َ َ (23) (116‬‬
‫ِ َّالا ُ َ‬
‫يدع َ َ‬
‫هو ۚ َ ُّ‬
‫‪ِF‬‬
‫عند‬
‫حسابه ِ ْ َ‬
‫اخر َلا ُ ْ َ َ‬
‫برهان َ ُله ِ ٖ‬
‫فانما ِ َ ُ ُ‬
‫الله ِ ٰ ً‬
‫به َ ِ َّ َ‬
‫الها ٰ َ َ‬
‫وقل َرِّب‬
‫يفلح ْ َ ِ ُ َ‬
‫الكافرون )‪ْ ُ َ (23) (117‬‬
‫َ ِّ ٖ‬
‫ربه ِ َّ ُ‬
‫انه َلا ُ ْ ِ ُ‬
‫الراحمين )‪(23) (118‬‬
‫وارحم َ َ ْ َ‬
‫اغفر َ ْ َ ْ‬
‫ِْْ‬
‫خير َّ ِ ٖ َ‬
‫وانت َ ْ ُ‬
‫المؤمنون‪.‬‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪35‬‬
‫نوره َ ِ ْ ٰ ٍ‬
‫نور ال َّ ٰ َ ِ‬
‫كمشكوة‬
‫سموات َ ْ َ ْ ِ‬
‫مثل ُ ِ ٖ‬
‫والارض َ َ ُ‬
‫َ ُ‬
‫الله ُ ُ‬
‫المصباح ٖفى ُ َ َ ٍ‬
‫زجاجة َ ُّ َ َ ُ‬
‫الزجاجة‬
‫فيها ِ ْ َ ٌ‬
‫مصباح َ ْ ِ ْ َ ُ‬
‫ٖ َ‬
‫جرة ُ َ َ َ ٍ‬
‫من شَ َ َ ٍ‬
‫مباركة‬
‫درى ُ َ ُ‬
‫يوقد ِ ْ‬
‫كوكب ُ ِّ ٌّ‬
‫َ َ َّ َ‬
‫كانها َ ْ َ ٌ‬
‫رقية َ َولا َ ْ ِ َّ ٍ‬
‫زيتونة َلا شَ ْ ِ َّ ٍ‬
‫َُْ ٍَ‬
‫يضیُء‬
‫غربية َ َ ُ‬
‫زيتها ُ ٖۤ‬
‫يكاد َ ْ ُ َ‬
‫نور َ ْ ِ‬
‫نور َ ٰ‬
‫على ُ ٍ‬
‫الله‬
‫يهدى ُ‬
‫ولو َ ْلم َ ْ َ ْ ُ‬
‫نار ُ ٌ‬
‫تمسسه َ ٌ‬
‫َ َْ‬
‫من َ َۤ‬
‫والله‬
‫الامثال ِ َّ ِ‬
‫الله ْ َ ْ َ َ‬
‫ُِ ِٖ‬
‫للناس َ ُ‬
‫ويضرب ُ‬
‫لنوره َ ْ‬
‫يشاُء َ َ ْ ِ ُ‬
‫بكل شَ ْ ٍ‬
‫عليم )‪ (24) (35‬النور‪.‬‬
‫ِ ُ ِّ‬
‫یء َ ٖ ٌ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ءنا َ ْ َۤ‬
‫يرجون ِ َۤ‬
‫علينا‬
‫لقا َ َ‬
‫الذين َلا َ ْ ُ َ‬
‫لولا ُ ْ ِ َ‬
‫ََ َ‬
‫انزل َ َ ْ َ‬
‫وقال َّ ٖ َ‬
‫ربنا َ َ ِ‬
‫ا ْ َ ٰۤ ِ َ ُ‬
‫انفسهم‬
‫لملئكة َ ْاو َ ٰنرى َ َّ َ‬
‫استكبروا ٖۤفى َ ْ ُ ِ ِ ْ‬
‫لقد ْ َ ْ َ ُ‬
‫كبيرا )‪(25) (21‬‬
‫َ ََْ‬
‫وعتو ُ ُ ًّ‬
‫عتوا َ ٖ ً‬
‫‬
‫بشرى َ ْ َ ِ ٍ‬
‫يرون ْ َ ۤ ٰ ِ َ َ‬
‫للمجرمين‬
‫يوم َ َ ْ َ‬
‫الملئكة َلا ُ ْ ٰ‬
‫َْ َ‬
‫يومئذ ِ ْ ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫محجورا )‪(25) (22‬‬
‫ََُ ُ َ‬
‫حجرا َ ْ ُ ً‬
‫ويقولون ِ ْ ً‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪36‬‬
‫وقدمنا ِ ٰالى َما َ ِ‬
‫فجعلناه َ َۤ‬
‫) َ َ ِ ْ َۤ‬
‫هباًء‬
‫من َ َ ٍ‬
‫عمل َ َ َ ْ َ ُ‬
‫عملُوا ِ ْ‬
‫منثورا )‪(25) (23‬‬
‫َُْ ً‬
‫وقدمنا ِ ٰالى َما َ ِ ُ‬
‫فجعلناه َ َۤ‬
‫َ َ ِ ْ َۤ‬
‫منثورا‬
‫من َ َ ٍ‬
‫عمل َ َ َ ْ َ ُ‬
‫عملوا ِ ْ‬
‫هبا ًء َ ْ ُ ً‬
‫)‪(25) (23‬‬
‫وقدمنا ِ ٰالى َما َ ِ ُ‬
‫فجعلناه َ َۤ‬
‫َ َ ِ ْ َۤ‬
‫منثورا‬
‫من َ َ ٍ‬
‫عمل َ َ َ ْ َ ُ‬
‫عملوا ِ ْ‬
‫هبا ًء َ ْ ُ ً‬
‫)‪ ((25) (23‬الفرقان‪.‬‬
‫لهم ُ ٰۤ‬
‫موسى َ ْ ُ‬
‫فالقوا‬
‫انتم ُ ْ ُ َ‬
‫)َ َ‬
‫ملقون )‪ْ َ ْ َ َ (43‬‬
‫القوا َۤما َ ْ ُ ْ‬
‫قال َ ُ ْ‬
‫وقالوا ِ ِ َّ ِ‬
‫وعصيهم َ َ ُ‬
‫لنحن‬
‫بعزة ِ ْ َ ْ َ‬
‫حبالهم َ ِ ِ َّ ُ ْ‬
‫ِ َ َُ ْ‬
‫فرعون ِ َّانا َ َ ْ ُ‬
‫َْ ِ‬
‫فاذا ِ‬
‫عصاه َ ِ‬
‫الغالبون )‪ٰ ْ َ َ (44‬‬
‫َ‬
‫تلقف‬
‫موسى‬
‫فالقى‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َما َ ْ ِ‬
‫يافكون )‪ِ ْ ُ َ (45‬‬
‫ين )‪ُ َ (46‬‬
‫ُ‬
‫قالوۤا‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫َ‬
‫السحرة َ ِ ٖ‬
‫ساجد َ‬
‫َ‬
‫وهرون )‪(26)((48‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫العالمين )‪َ (47‬رِّب ُ ٰ‬
‫ٰ َ َّ‬
‫برِّب ْ َ َ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪37‬‬
‫فاذا ِ‬
‫عصاه َ ِ‬
‫)ََْ ٰ‬
‫َ‬
‫يافكون‬
‫موسى‬
‫فالقى‬
‫تلقف َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫)‪ِ ْ ُ َ (45‬‬
‫ساجدين )‪ُ َ (46‬‬
‫برِّب‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫امنا ِ َ‬
‫َ‬
‫وهرون )‪(26)((48‬‬
‫وسى َ ٰ ُ َ‬
‫رب ُم ٰ‬
‫َْ َٖ َ‬
‫العالمين )‪ِّ َ (47‬‬
‫عصاه َ ِ َ ِ‬
‫)ََْ ٰ‬
‫يافكون‬
‫تلقف َما َ ْ ِ ُ َ‬
‫فالقى ُ ٰ‬
‫موسى َ َ ُ‬
‫هى َ ْ َ ُ‬
‫فاذا َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫السحرة‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫ساجدين(‪َ ْ ُ َ ) ,‬‬
‫)‪َ ْ ُ َ ) (45‬‬
‫ساجدين(‪ِ ْ ُ َ ) ,‬‬
‫ساجدين( )‪ُ َ (46‬‬
‫امنا‬
‫فالقى َّ َ َ ُ‬
‫قالوۤا ٰ َ َّ‬
‫السحرة َ ِ ٖ َ‬
‫َ ِ ٖ َ‬
‫َ‬
‫وهرون )‪(26) ((48‬‬
‫موسى َ ٰ ُ َ‬
‫رب ُ ٰ‬
‫برب ْ َ َ ٖ َ‬
‫العالمين )‪ِّ َ (47‬‬
‫ِ َ ِّ‬
‫الشعراء‪.‬‬
‫انتم‬
‫كنتم َ ْ ُ ُ َ‬
‫َ َ‬
‫تعبدون )‪ْ ُ ْ َ (26) (75‬‬
‫افرايتم َما ُ ْ ُ ْ‬
‫قال َ َ َ َ ْ ُ ْ‬
‫َ ٰ َۤ‬
‫رب‬
‫ؤكم ْ َ ْ َ ُ َ‬
‫الاقدمون )‪ْ ُ َّ ِ َ (26) (76‬‬
‫فانهم َ ُ ٌّ‬
‫وابا ُ ُ ُ‬
‫عدو ٖۤلى ِ َّالا َ َّ‬
‫العالمين )‪(26) (77‬‬
‫َْ َٖ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪38‬‬
‫هو‬
‫فهو َ ْ ٖ ِ‬
‫يهدين )‪ٖ َّ َ (26) (78‬‬
‫َ َّ ٖ‬
‫الذى َ َ َ ٖ‬
‫والذى ُ َ‬
‫خلقنى َ ُ َ‬
‫ويسقين )‪(26) (79‬‬
‫يطعمنى َ َ ْ ٖ ِ‬
‫ُ ِْ ُٖ‬
‫يشفين )‪َ ِ َ ,(26) (80‬‬
‫)َ َِ‬
‫مرضت‬
‫فهو َ ْ ٖ ِ‬
‫واذا َ ِ ْ ُ‬
‫واذا َ ِ ْ ُ‬
‫مرضت َ ُ َ‬
‫يشفين )‪َ ِ َ ,(26) (80‬‬
‫يشفين‬
‫فهو َ ْ ٖ ِ‬
‫فهو َ ْ ٖ ِ‬
‫واذا َ ِ ْ ُ‬
‫مرضت َ ُ َ‬
‫ََُ‬
‫)‪((26) (80‬‬
‫اطمُع‬
‫ثم ُ ْ ٖ ِ‬
‫يحيين )‪ٖ َّ َ (26) (81‬‬
‫َ َّ ٖ‬
‫والذى ُ ٖ ُ ٖ‬
‫يميتنى ُ َّ‬
‫والذۤى َ ْ َ‬
‫هب‬
‫يوم ٖ ّ ِ‬
‫خطيپتى َ ْ َ‬
‫يغفر ٖلى َ ٖۤ َ ٖ‬
‫الدين )‪َ (26) (82‬رِّب َ ْ‬
‫َ ْان َ ْ ِ َ‬
‫بالصالحين )‪(26) (83‬‬
‫حكما َ َ ْ ِ ْ ٖ‬
‫ٖلى ُ ْ ً‬
‫والحقنى ِ َّ ِ ٖ َ‬
‫لسان ِ ْ ٍ‬
‫الاخرين )‪(26) (84‬‬
‫واجعل ٖلى ِ َ َ‬
‫َ َْ ْ‬
‫صدق ِفى ْ ٰ ِ ٖ َ‬
‫ورثة َ َّ ِ‬
‫من َ َ َ ِ‬
‫النعيم )‪ (26) (85‬الشعراء‪.‬‬
‫جنة َّ ٖ ِ‬
‫َ ْ َ ْٖ‬
‫واجعلنى ِ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪39‬‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫وانه ِ ْ ِ‬
‫سليمن َ ِ َّ ُ‬
‫ِ َّ ُ‬
‫انه ِ ْ‬
‫من ُ َ ْ ٰ َ‬
‫)‪َّ َ (27)(30‬الا َ ْ ُ‬
‫مسلمين)‪(27)(31‬‬
‫علی َ ْ ُ ٖ‬
‫واتونى ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫تعلوا َ َ َّ‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫وانه ِ ْ ِ‬
‫سليمن َ ِ َّ ُ‬
‫ِ َّ ُ‬
‫انه ِ ْ‬
‫من ُ َ ْ ٰ َ‬
‫)‪َّ َ (27)(30‬الا َ ْ ُ‬
‫مسلمين)‪(27)(31‬‬
‫علی َ ْواتُ ٖ‬
‫ونى ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫تعلوا َ َ َّ‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫وانه ِ ْ ِ‬
‫سليمن َ ِ َّ ُ‬
‫ِ َّ ُ‬
‫انه ِ ْ‬
‫من ُ َ ْ ٰ َ‬
‫)‪َّ َ (27)(30‬الا َ ْ ُ‬
‫مسلمين‬
‫علی َ ْ ُ ٖ‬
‫واتونى ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫تعلوا َ َ َّ‬
‫)‪ (27)(31‬النمل‪.‬‬
‫هر‬
‫الريح ُ ُ ُّ َ‬
‫ولسليمن ٖ ّ َ‬
‫هر ۚ َ َ َ ُ َ‬
‫َ ِ ُ َْ ٰ َ‬
‫ورواحها شَ ْ ٌ‬
‫غدوها شَ ْ ٌ‬
‫عين ْ ِ ْ ِ‬
‫القطر‬
‫ََ َ َْ‬
‫واسلنا لَ ُه َ ْ َ‬
‫‬
‫‬
‫بين َ َ ْ ِ‬
‫يديه ِ ِ ْ ِ‬
‫ومن‬
‫باذن َ ِّ ٖ‬
‫من َ ْ َ ُ‬
‫ربه َ َ ْ‬
‫الجن َ ْ‬
‫ومن ْ ِ ِّ‬
‫)) َ ِ َ‬
‫يعمل َ ْ َ‬
‫َِ ْ‬
‫من َ َ ِ‬
‫عذاب َّ ٖ ِ‬
‫السعير(‪,‬‬
‫عن َ ْ ِ َ‬
‫امرنا ُ ِ ْ ُ‬
‫منهم َ ْ‬
‫يزغ ِ ْ ُ ْ‬
‫نذقه ِ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪40‬‬
‫‬
‫بين َ َ ْ ِ‬
‫يديه ِ ِ ْ ِ‬
‫ومن‬
‫باذن َ ِّ ٖ‬
‫من َ ْ َ ُ‬
‫ربه َ َ ْ‬
‫الجن َ ْ‬
‫ومن ْ ِ ِّ‬
‫يعمل َ ْ َ‬
‫)َ ِ َ‬
‫َِ ْ‬
‫من َ َ ِ‬
‫عذاب َّ ٖ ِ‬
‫السعير(‪,‬‬
‫منهم َعْن َ ْ ِ َ‬
‫امرنا ُ ِ ْ ُ‬
‫نذقه ِ ْ‬
‫يزغ ِ ْ ُ ْ‬
‫بين َ َ ْ ِ‬
‫يديه ِ ِ ْ ِ‬
‫ومن‬
‫باذن َ ِّ ٖ‬
‫من َ ْ َ ُ‬
‫ربه َ َ ْ‬
‫الجن َ ْ‬
‫ومن ْ ِ ِّ‬
‫يعمل َ ْ َ‬
‫)َ ِ َ‬
‫َِ ْ‬
‫من َ َ ِ‬
‫عذاب َّ ٖ ِ‬
‫السعير((‬
‫عن َ ْ ِ َ‬
‫امرنا ُ ِ ْ ُ‬
‫نذقه ِ ْ‬
‫منهم َ ْ‬
‫يزغ ِ ْ ُ ْ‬
‫)‪ (34) (12‬سبأ‪.‬‬
‫‬
‫علام ْ ُ ُ ِ‬
‫قل ِ َّ‬
‫الغيوب )‪(34)(48‬‬
‫ربى َ ْ ِ ُ‬
‫ُْ‬
‫بالحق ۚ َ َّ ُ‬
‫ان َ ّٖ‬
‫يقذف ِ ْ َ ِّ‬
‫يعيد)‪(34)(49‬‬
‫وما ُ ْ ِ ُ‬
‫وما ُ ٖ ُ‬
‫ُْ‬
‫يبدئ ْ َ ِ ُ‬
‫قل َۤجاَء ْ َ ُّ‬
‫الباطل َ َ‬
‫الحق َ َ‬
‫علام ْ ُ ُ ِ‬
‫قل ِ َّ‬
‫الغيوب )‪(34)(48‬‬
‫ربى َ ْ ِ ُ‬
‫ُْ‬
‫بالحق ۚ َ َّ ُ‬
‫ان َ ّٖ‬
‫يقذف ِ ْ َ ِّ‬
‫قل َۤ‬
‫يعيد)‪(34)(49‬‬
‫وما ُ ْ ِ ُ‬
‫وما ُ ٖ ُ‬
‫ُْ‬
‫يبدئ ْ َ ِ ُ‬
‫جاَء ْ َ ُّ‬
‫الباطل َ َ‬
‫الحق َ َ‬
‫ربى َ ْ ِ‬
‫علام ْ ُ ُ ِ‬
‫قل ِ َّ‬
‫الغيوب )‪(34)(48‬‬
‫يقذ ُ‬
‫ُْ‬
‫بالحق ۚ َ َّ ُ‬
‫ان َ ّٖ‬
‫ف ِ ْ َ ِّ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪41‬‬
‫يعيد)‪(34)(49‬‬
‫وما ُ ْ ِ ُ‬
‫وما ُ ٖ ُ‬
‫ُْ‬
‫يبدئ ْ َ ِ ُ‬
‫قل َۤجاَء ْ َ ُّ‬
‫الباطل َ َ‬
‫الحق َ َ‬
‫سبأ‪.‬‬
‫ينظرون ِ َّالا َ ْ َ ً‬
‫وهم‬
‫صيحة َ ِ َ ً‬
‫َما َ ْ ُ ُ َ‬
‫تاخذهم َ ُ ْ‬
‫واحدة َ ْ ُ ُ ُ ْ‬
‫توصية َ َۤ‬
‫يستطيعون َ ْ ِ َ ً‬
‫ولا ِ ٰۤالى‬
‫يخصمون )‪َ َ (36)(49‬فلا َ ْ َ ٖ ُ َ‬
‫َ ِ ِّ ُ َ‬
‫اهلهم َ ْ ِ‬
‫الصور َ ِ َ‬
‫ونفخ ِفى ُّ ِ‬
‫هم‬
‫يرج ُ َ‬
‫عون )‪َ ِ ُ َ (36)(50‬‬
‫فاذا ُ ْ‬
‫َِِْ ْ‬
‫من ْ َ ْ َ ِ‬
‫ينسلون)‪ُ َ (36)(51‬‬
‫قالوا َيا‬
‫ربهم َ ْ ِ ُ َ‬
‫الاجداث ِ ٰالى َ ِّ ِ ْ‬
‫ِ َ‬
‫مرقدنا ٰ َ‬
‫الرحمن‬
‫هـذا َما َ َ َ‬
‫من َ ْ َ ِ َ‬
‫من َ َ َ َ‬
‫َ ْ ََ‬
‫بعثنا ِ ْ‬
‫ويلنا َ ْ‬
‫وعد َّ ْ ٰ ُ‬
‫المرسلون )‪(36)(52‬‬
‫وصدقَ ْ ُ ْ َ ُ َ‬
‫َ َ َ‬
‫صيحة َ ِ‬
‫كانت ِ َّالا َ ْ َ ً‬
‫دة َ ِ َ‬
‫لدينا‬
‫واح َ ً‬
‫ِ ْان َ َ ْ‬
‫جميع َ َ ْ َ‬
‫فاذا ُ ْ‬
‫هم َ ٖ ٌ‬
‫محضرون )‪(36) (53‬‬
‫ُ ْ َ ُ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪42‬‬
‫كانت ِ َّالا َ ْ َ ً‬
‫واحدة َ ِ َ‬
‫لدينا‬
‫صيحة َ ِ َ ً‬
‫ِ ْان َ َ ْ‬
‫جميع َ َ ْ َ‬
‫فاذا ُ ْ‬
‫هم َ ٖ ٌ‬
‫كانت ِ َّالا َ ْ َ ً‬
‫واحدة‬
‫صيحة َ ِ َ ً‬
‫ُ ْ َ ُ َ‬
‫محضرون )‪ْ ِ (36) (53‬ان َ َ ْ‬
‫َِ َ‬
‫محضرون )‪(36) (53‬يس‪.‬‬
‫لدينا ُ ْ َ ُ َ‬
‫جميع َ َ ْ َ‬
‫فاذا ُ ْ‬
‫هم َ ٖ ٌ‬
‫بسم ‪ِ 2‬‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫صفا )‪ِ َ ِ َّ َ (37)(1‬‬
‫والصا َّ ِ‬
‫َ َّۤ‬
‫فات َ ًّ‬
‫زجرا)‪(37)(2‬‬
‫فالزاجرات َ ْ ً‬
‫الهكم َ َ ِ‬
‫َ َّ ِ َ ِ‬
‫ذكرا )‪َّ ِ (37)(3‬‬
‫لواح ٌد )‪(37)(4‬‬
‫ان ِ ٰ َ ُ ْ‬
‫فالتاليات ِ ْ ً‬
‫السموات َ ْ‬
‫ورب ْ َ َ ِ ِ‬
‫رب َّ ٰ َ ِ‬
‫المشارق‬
‫والا َ ْ ِ‬
‫وما َ ْ َ ُ َ‬
‫رض َ َ‬
‫بينهما َ َ ُّ‬
‫َ ُّ‬
‫الدنيا ِ ٖ َ ٍ‬
‫بزينة ْ َ َ ِ ِ‬
‫زينا َّ َۤ‬
‫الكواكب‬
‫)‪َّ ِ (37)(5‬انا َ َّ َّ‬
‫السماَء ُّ ْ َ‬
‫يطان َ ِ ٍ‬
‫كل شَ ْ َ ٍ‬
‫)‪ً ْ ِ َ (37)(6‬‬
‫مارد )‪َ (37)(7‬لا‬
‫من ُ ِّ‬
‫وحفظا ِ ْ‬
‫يسمعون ِ َالى ْ َ َ ِ‬
‫الملا ْ َ ْ ٰ‬
‫كل‬
‫الاعلى َ ُ ْ َ ُ َ‬
‫َ َّ َّ ُ َ‬
‫من ُ ِّ‬
‫ويقذفون ِ ْ‬
‫َ ِ ٍ‬
‫واصب)‪(37)(9‬‬
‫دحورا َ َ ُ ْ‬
‫جانب)‪ً ُ ُ (37)(8‬‬
‫عذاب َ ِ ٌ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪43‬‬
‫خطف ْ َ ْ َ َ‬
‫ثاقب‬
‫الخطفة َ َ ْ َ َ ُ‬
‫ِ َّالا َ ْ‬
‫من َ ِ َ‬
‫شهاب َ ِ ٌ‬
‫فاتبعه ِ َ ٌ‬
‫)‪ (37)(10‬الصافات‪.‬‬
‫خير ُ ُ ً‬
‫َِٰ َ‬
‫الزقوم )‪َِّ (37)(62‬انا‬
‫نزلا َ ْام شَ َ َ ُ‬
‫جرة َّ ُّ ِ‬
‫اذلك َ ْ ٌ‬
‫جعلناها ِ ْ َ ً‬
‫جر ٌة‬
‫َ َ َْ َ‬
‫للظالمين )‪َ َّ ِ (37)(63‬‬
‫فتنة ِ َّ ِ ٖ َ‬
‫انها شَ َ َ‬
‫كانه‬
‫تخرج ٖۤفى َ ْ ِ‬
‫اصل ْ َ ٖ ِ‬
‫طلعها َ َ َّ ُ‬
‫َُْ ُ‬
‫الجحيم )‪َ ُ ْ َ (37)(64‬‬
‫منها‬
‫فانهم َ ٰ ِ ُ َ‬
‫س َّ َ ٖ ِ‬
‫الشياطين )‪ْ ُ َّ ِ َ (37)(65‬‬
‫لاكلون ِ ْ َ‬
‫ُُرؤ ُ‬
‫ثم ِ َّ‬
‫عليها‬
‫منها ْ ُ ُ َ‬
‫َ َ ُِ َ‬
‫ان َ ُ ْ‬
‫البطون )‪َّ ُ (37)(66‬‬
‫لهم َ َ ْ َ‬
‫فمالؤن ِ ْ َ‬
‫مرجعهم َ ِ َ‬
‫ثم ِ َّ‬
‫لالى‬
‫من َ ٖ ٍ‬
‫لشوبا ِ ْ‬
‫ان َ ْ ِ َ ُ ْ‬
‫حميم )‪َّ ُ (37)(67‬‬
‫ًََْ‬
‫الجحيم )‪ (37)(68‬الصافات‪.‬‬
‫َْ ٖ ِ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫وبين ْ ِ َّ ِ‬
‫ولقد َ ِ َ ِ‬
‫َ ََُ‬
‫نسبا )) َ َ َ ْ‬
‫علمت‬
‫وجعلوا َ ْ َ ُ‬
‫بينه َ َ ْ َ‬
‫الجنة َ َ ً‬
‫ْ ِ َّ ُ‬
‫لمحضرون(‪,‬‬
‫انهم َ ُ ْ َ ُ َ‬
‫الجنة ِ َّ ُ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪44‬‬
‫ولقد َ ِ َ ِ‬
‫علمت ْ ِ َّ ُ‬
‫لمحضرون(‪ْ َ َ َ ) ,‬‬
‫)َ ََ ْ‬
‫ولقد‬
‫انهم َ ُ ْ َ ُ َ‬
‫الجنة ِ َّ ُ ْ‬
‫ََِ ِ‬
‫علمت ْ ِ َّ ُ‬
‫لمحضرون(()‪(37)(158‬‬
‫انهم َ ُ ْ َ ُ َ‬
‫الجنة ِ َّ ُ ْ‬
‫سبحان * ِ‬
‫يصفون )‪ (37)(159‬الصافات‪.‬‬
‫عما َ ِ ُ َ‬
‫ُْ َ َ‬
‫الله َ َّ‬
‫ِ َّ‬
‫الاثيم )‪(44) (44‬‬
‫جرت َّ ُّ ِ‬
‫ان شَ َ َ َ‬
‫الزقوم )‪ُ َ َ (44) (43‬‬
‫طعام ْ َ ٖ ِ‬
‫يغلى ِفى ْ ُ ُ ِ‬
‫الحميم‬
‫َ ُْْ ِ‬
‫البطون )‪ِ ْ َ َ (44) (45‬‬
‫كالمهل ۚ‪ٖ ْ َ A‬‬
‫كغلی ْ َ ٖ ِ‬
‫الجحيم )‪(44)(47‬‬
‫سوِۤاء ْ َ ٖ ِ‬
‫خذوه َ ْ ِ ُ ُ‬
‫)‪ُ ُ ُ (44)(46‬‬
‫فاعتلوه ِ ٰالى َ َ‬
‫من َ َ ِ‬
‫الحميم )‪(44) (48‬‬
‫صبوا َ ْفوقَ َ ْ ِ ٖ‬
‫عذاب ْ َ ٖ ِ‬
‫راسه ِ ْ‬
‫ُ َّ‬
‫ثم ُ ُّ‬
‫ان ٰ َ‬
‫ُ ْ‬
‫ذق ۚ ِ َّ َ‬
‫الكريم )‪َّ ِ (44) (49‬‬
‫هـذا َما‬
‫انك َ ْ َ‬
‫انت ْ َ ٖ ُ‬
‫العزيز ْ َ ٖ ُ‬
‫تمترون )‪ (44) (50‬الدخان‪.‬‬
‫به َ ْ َ ُ َ‬
‫كنتم ِ ٖ‬
‫ُُْ ْ‬
‫لا‬
‫لكل َ َّ ٍ‬
‫اثيم )‪(45) (7‬‬
‫ويل ِ ُ ِّ‬
‫افاك َ ٖ ٍ‬
‫)َ ْ ٌ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪45‬‬
‫تتلى َ َ ْ ِ‬
‫ايات ِ‬
‫يسمع ٰ َ ِ‬
‫الله ُ ْ ٰ‬
‫مستكبرا‬
‫عليه ُ َّ‬
‫َْ َُ‬
‫ثم ُ ِ ُّ‬
‫يصر ُ ْ َ ْ ِ ً‬
‫فبشره ِ َ َ ٍ‬
‫ََ ْ‬
‫اليم )‪,((45) (8‬‬
‫بعذاب َ ٖ ٍ‬
‫يسمعها ۚ َ َ ِّ ْ ُ‬
‫كان َ ْلم َ ْ َ ْ َ‬
‫ايات ِ‬
‫لكل َ َّ ٍ‬
‫يسمع ٰ َ ِ‬
‫الله‬
‫ويل ِ ُ ِّ‬
‫افاك َ ٖ ٍ‬
‫)َ ْ ٌ‬
‫اثيم )‪ُ َ ْ َ (45)(7‬‬
‫تتلى َ َ ْ ِ‬
‫ُْ ٰ‬
‫مستكبرا َ َ ْ‬
‫يسمعها ۚ‬
‫عليه ُ َّ‬
‫كان َ ْلم َ ْ َ ْ َ‬
‫ثم ُ ِ ُّ‬
‫يصر ُ ْ َ ْ ِ ً‬
‫فبشره ِ َ َ ٍ‬
‫اليم )‪,((45) (8‬‬
‫بعذاب َ ٖ ٍ‬
‫َ َ ِّ ْ ُ‬
‫ايات ِ‬
‫لكل َ َّ ٍ‬
‫يسمع ٰ َ ِ‬
‫الله‬
‫ويل ِ ُ ِّ‬
‫افاك َ ٖ ٍ‬
‫)َ ْ ٌ‬
‫اثيم )‪ُ َ ْ َ (45) (7‬‬
‫تتلى َ َ ْ ِ‬
‫ُْ ٰ‬
‫مستكبرا َ َ ْ‬
‫يسمعها ۚ‬
‫عليه ُ َّ‬
‫كان َ ْلم َ ْ َ ْ َ‬
‫ثم ُ ِ ُّ‬
‫يصر ُ ْ َ ْ ِ ً‬
‫فبشره ِ َ َ ٍ‬
‫اليم )‪((45) (8‬‬
‫بعذاب َ ٖ ٍ‬
‫َ َ ِّ ْ ُ‬
‫‬
‫ََِ‬
‫هزوا ُ ٰۤ ِ َ‬
‫لهم‬
‫من ٰ َ ِ َ‬
‫اياتنا شَ ْ ًيپا َّ َ َ َ‬
‫اولئك َ ُ ْ‬
‫علم ِ ْ‬
‫اتخذها ُ ُ ً‬
‫واذا َ ِ َ‬
‫جهنم ۚ َ َولا‬
‫من َوَرۤ ِ ِ ْ‬
‫مهين )‪ْ ِ (45) (9‬‬
‫عذاب ُ ٖ ٌ‬
‫ائهم َ َ َّ ُ‬
‫ََ ٌ‬
‫كسبوا شَ ْ ًيپا َ َولا َما َّ َ ُ‬
‫من‬
‫ُْٖ‬
‫اتخذوا ِ ْ‬
‫يغنى َ ْ ُ ْ‬
‫عنهم َما َ َ ُ‬
‫دون ِ‬
‫ُ ِ‬
‫الله َ ْ ِ َۤ‬
‫عظيم )‪(45) (10‬‬
‫اولياَء ۚ َ َ ُ ْ‬
‫عذاب َ ٖ ٌ‬
‫ولهم َ َ ٌ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪46‬‬
‫كفروا ِ ٰ َ ِ‬
‫ٰ َ‬
‫ربهم َ ُلهْم‬
‫هـذا ُ ً‬
‫بايات َ ِّ ِ ْ‬
‫هدى ۚ َ َّ ٖ َ‬
‫والذين َ َ ُ‬
‫من ِ ْ ٍ‬
‫اليم )‪ (45) (11‬الجاثية‪.‬‬
‫عذاب ِ ْ‬
‫رجز َ ٖ ٌ‬
‫ََ ٌ‬
‫القران ۚ‬
‫يستمعون ْ ُ ْ ٰ َ‬
‫ََُِْ َ‬
‫َِْ‬
‫صرفنا ِ َ ْ َ‬
‫واذ َ َ ْ َۤ‬
‫الجن‬
‫من ْ ِ ِّ‬
‫نفرا ِ َ‬
‫اليك َ َ ً‬
‫حضروه َ ُۤ‬
‫ولوا ِ ٰالى‬
‫قالوا َ ْ ِ ُ‬
‫قضى َ َّ ْ‬
‫فلما َ َ ُ ُ‬
‫انصتوا ۚ َ َ َّ‬
‫َ َ َّ‬
‫فلما ُ ِ َ‬
‫منذرين )‪ُ َ (46) (29‬‬
‫سمعنا‬
‫قومنۤا ِ َّانا َ ِ ْ َ‬
‫قالوا َيا َ ْ َ َ‬
‫َِْ ِ ْ‬
‫قومهم ُ ْ ِ ٖ َ‬
‫بين َ َ ْ ِ‬
‫من َ ْ ِ‬
‫موسى ُ َ ِّ ً‬
‫يديه‬
‫بعد ُ ٰ‬
‫كتابا ُ ْ ِ َ‬
‫انزل ِ ْ‬
‫َِ ً‬
‫مصدقا ِ َلما َ ْ َ‬
‫الحق َ ِ ٰ‬
‫مستقيم )‪َ (46) (30‬يا‬
‫َ ْ ٖۤ‬
‫والى َ ٖ ٍ‬
‫طريق ُ ْ َ ٖ ٍ‬
‫يهدى ِ َالى ْ َ ِّ‬
‫اجيبوا َ ِ‬
‫داعى ‪ِ R‬‬
‫َ ْ َ َۤ‬
‫من‬
‫وامنوا ِ ٖ‬
‫الله َ ٰ ِ ُ‬
‫لكم ِ ْ‬
‫يغفر َ ُ ْ‬
‫به َ ْ ِ ْ‬
‫قومنا َ ٖ ُ‬
‫َ‬
‫ويجركم ِم ْن َ َ ٍ‬
‫ومن َلا‬
‫عذاب َ ٖ ٍ‬
‫اليم )‪ْ َ َ (46) (31‬‬
‫ذنوبكم َ ُ ِ ْ ُ ْ‬
‫ُُ ِ ُْ‬
‫يجب َ ِ‬
‫داعى ‪ِ R‬‬
‫فليس ِ ُ ْ ِ ٍ‬
‫وليس‬
‫بمعجز ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫ُِ ْ‬
‫الارض َ َ ْ َ‬
‫الله َ َ ْ َ‬
‫َ‬
‫اولئك ٖفى َ َ ٍ‬
‫اولياُء ُ ٰۤ ِ َ‬
‫مبين‬
‫دونه َ ْ ِ َۤ‬
‫من ُ ِ ٖۤ‬
‫ضلال ُ ٖ ٍ‬
‫َ ُله ِ ْ‬
‫)‪ (46) (32‬الأحقاف‪.‬‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪47‬‬
‫ايه َّ َ َ ِ‬
‫ََُْ ُ‬
‫فبای ٰ َۤالاِء‬
‫لكم َ ُّ َ‬
‫سنفرغ َ ُ ْ‬
‫الثقلان )‪ِّ َ ِ َ (55) (31‬‬
‫ربكما ُ َ ِّ َ ِ‬
‫والانس‬
‫الجن َ ْ ِ ْ ِ‬
‫معشر ْ ِ ِّ‬
‫َ ِّ ُ َ‬
‫تكذبان )‪َ (55) (32‬يا َ ْ َ َ‬
‫اقطار َّ ٰ َ ِ‬
‫استطعتم َ ْان َ ْ ُ ُ‬
‫من َ ْ َ ِ‬
‫والارض‬
‫السموات َ ْ َ ْ ِ‬
‫تنفذوا ِ ْ‬
‫ِِان ْ َ َ ْ ُ ْ‬
‫تنفذون ِ َّالا ِ ُ ْ َ ٍ‬
‫َ ُْ ُ‬
‫بسلطان )‪(55) (33‬‬
‫فانفذوا َلا َ ْ ُ ُ َ‬
‫ربكما ُ َ ِّ َ ِ‬
‫عليكما‬
‫تكذبان )‪ُ َ ْ ُ (55) (34‬‬
‫َ ِ َ ِّ‬
‫يرسل َ َ ْ ُ َ‬
‫فبای ٰ َۤالا ِء َ ِّ ُ َ‬
‫ونحاس َ َفلا َ ْ َ ِ َ ِ‬
‫شُ َ ٌ‬
‫من َ ٍ‬
‫تنتصران )‪(55) (35‬‬
‫واظ ِ ْ‬
‫نار َ ُ َ ٌ‬
‫ربكما ُ َ ِّ َ ِ‬
‫تكذبان )‪ (55) (36‬الرحمن‪.‬‬
‫َ ِ َ ِّ‬
‫فبای ٰ َۤالا ِء َ ِّ ُ َ‬
‫‬
‫انزلنا ٰ َ‬
‫القران َ ٰ‬
‫خاشعا‬
‫هـذا ْ ُ ْ ٰ َ‬
‫على َ َ ٍ‬
‫َ ْلو َ ْ َ ْ َ‬
‫جبل َ َ َ ْ َ ُ‬
‫لرايته َ ِ ً‬
‫من َ ْ َ ِ‬
‫خشية الل‪ِS‬ه َ ِ ْ َ‬
‫نضربها‬
‫وتلك ْ َ ْ َ ُ‬
‫ُ َ َ ِّ ً‬
‫متصدعا ِ ْ‬
‫الامثال َ ْ ِ ُ َ‬
‫الذى َۤلا‬
‫لعلهم َ َ َ َّ ُ َ‬
‫ِ َّ ِ‬
‫الله َّ ٖ‬
‫هو ‪ُ S‬‬
‫للناس َ َ َّ ُ ْ‬
‫يتفكرون )‪َ ُ (59) (21‬‬
‫الغيب َ َّ َ َ ِ‬
‫عالم ْ َ ْ ِ‬
‫الرحمن‬
‫ِ َٰ‬
‫هو َّ ْ ٰ ُ‬
‫والشهادة ۚ ُ َ‬
‫هو ۚ َ ِ ُ‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫الرحيم )‪(59) (22‬‬
‫َّ ٖ ُ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪48‬‬
‫هو ۚ َ ْ َ ِ ُ‬
‫السلام‬
‫الله َّ ٖ‬
‫القدوس َّ َ ُ‬
‫الذى َۤلا ِ ٰ َ‬
‫هو ُ‬
‫اله ِ َّالا ُ َ‬
‫َُ‬
‫الملك ْ ُ ُّ ُ‬
‫سبحان ِ‬
‫الله‬
‫المتكبر ُ ْ َ َ‬
‫المهيمن ْ َ ٖ ُ‬
‫العزيز ْ َ َّ ُ‬
‫المؤمن ْ ُ َ ْ ِ ُ‬
‫ُِْْ ُ‬
‫الجبار ْ ُ َ َ ِّ ُ‬
‫البارئ‬
‫الخالق ْ َ ِ ُ‬
‫عما ُ ْ ِ ُ َ‬
‫هو ُ‬
‫َ َّ‬
‫الله ْ َ ِ ُ‬
‫يشركون )‪َ ُ (59) (23‬‬
‫الاسماُء ْ ُ ْ ٰ‬
‫له ْ َ ْ َۤ‬
‫يسبح َ ُله َما ِفى‬
‫المصور َ ُ‬
‫الحسنى ُ َ ِّ ُ‬
‫ْ ُ َ ِّ ُ‬
‫الس ٰ َ ِ‬
‫الحكيم )‪(59) (24‬‬
‫موات َ ْ َ ْ ِ‬
‫وهو ْ َ ٖ ُ‬
‫العزيز ْ َ ٖ ُ‬
‫والارض ۚ َ ُ َ‬
‫َّ‬
‫الحشر‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫َِْ‬
‫كفروا َ ُ ْ ِ ُ َ َ‬
‫لما‬
‫وان َ َ ُ‬
‫ليزلقونك ِ َ ْ َ ِ ِ ْ‬
‫بابصارهم َ َّ‬
‫يكاد َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫لمجنو ٌن )‪(68) (51‬‬
‫الذكر َ َ ُ ُ َ‬
‫انه َ َ ْ ُ‬
‫ويقولون ِ َّ ُ‬
‫َ ُِ‬
‫سمعوا ِّ ْ َ‬
‫َِْ‬
‫كفروا َ ُ ْ ِ ُ‬
‫لما‬
‫وان َ َ ُ‬
‫ليزلقونَ َك ِ َ ْ َ ِ ِ ْ‬
‫بابصارهم َ َّ‬
‫يكاد َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫لمجنو ٌن )‪(68) (51‬‬
‫الذكر َ َ ُ ُ َ‬
‫انه َ َ ْ ُ‬
‫ويقولون ِ َّ ُ‬
‫َ ُِ‬
‫سمعوا ِّ ْ َ‬
‫َِْ‬
‫كفروا َ ُ ْ ِ ُ َ َ‬
‫لما‬
‫وان َ َ ُ‬
‫ليزلقونك ِ َ ْ َ ِ ِ ْ‬
‫بابصارهم َ َّ‬
‫يكاد َّ ٖ َ‬
‫الذين َ َ ُ‬
‫لمجنو ٌن )‪(68) (51‬‬
‫الذكر َ َ ُ ُ َ‬
‫انه َ َ ْ ُ‬
‫ويقولون ِ َّ ُ‬
‫َ ُِ‬
‫سمعوا ِّ ْ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪49‬‬
‫للعالمين )‪ (68) (52‬القلم‪.‬‬
‫ذكر ِ ْ َ َ ٖ َ‬
‫وما ُ َ‬
‫ََ‬
‫هو ِ َّالا ِ ْ ٌ‬
‫بسم & ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫قل ُ ِ ِ‬
‫الجن َ َ ُ‬
‫فقالوۤا ِ َّانا‬
‫ُْ‬
‫الی َ َّ ُ‬
‫من ْ ِ ِّ‬
‫نفر ِ َ‬
‫انه ْ َ َ َ‬
‫استمع َ َ ٌ‬
‫اوحى َ َّ‬
‫َ‬
‫يهدۤى ِ َالى ُّ ْ ِ‬
‫فامنا‬
‫سمعنا ُ ْ ٰ ً‬
‫الرشد َ ٰ َ َّ‬
‫عجبا )‪ٖ ْ َ (72)(1‬‬
‫َ َِْ‬
‫قرانا َ َ ً‬
‫ولن ُ ْ ِ َ‬
‫وانه َ َ ٰ‬
‫تعالى َ ُّ‬
‫نشرك ِ َ ِّ َۤ‬
‫جد‬
‫بربنا َ َ ً‬
‫ِٖ‬
‫احدا )‪ُ َّ َ َ (72)(2‬‬
‫به َ َ ْ‬
‫ربنا َما َّ َ َ‬
‫اتخذ َ ِ َ ً‬
‫كان‬
‫وانه َ َ‬
‫صاحبة َ َولا َ َ ً‬
‫َ ِّ َ‬
‫ولدا )‪ُ َّ َ َ (72)(3‬‬
‫على & ِ‬
‫وانا َ َ َّۤ‬
‫الله شَ َ ً‬
‫سفيهنا َ َ‬
‫ططا )‪َّ َ َ (72)(4‬‬
‫ظننا َ ْان‬
‫َُ ُ‬
‫يقول َ ٖ ُ َ‬
‫على & ِ‬
‫والجن َ َ‬
‫كذبا )‪(72)(5‬‬
‫لن َ ُ َ‬
‫َْ‬
‫الانس َ ْ ِ ُّ‬
‫الله َ ِ ً‬
‫تقول ْ ِ ْ ُ‬
‫يعوذون ِ ِ َ ٍ‬
‫من‬
‫الانس َ ُ ُ َ‬
‫وانه َ َ‬
‫من ْ ِ ْ ِ‬
‫كان ِ َ ٌ‬
‫َ َ َّ ُ‬
‫برجال ِ َ‬
‫رجال ِ َ‬
‫فزادوهم َ َ ً‬
‫كما‬
‫وانهم َ ُّ‬
‫رهقا )‪ْ ُ َّ َ َ (72)(6‬‬
‫الجن َ َ ُ ُ ْ‬
‫ْ ِ ِّ‬
‫ظنوا َ َ‬
‫احدا )‪(72)(7‬‬
‫الله َ َ ً‬
‫لن َ ْ َ َ‬
‫يبعث & ُ‬
‫ظننتم َ ْان َ ْ‬
‫ََُْ ْ‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪50‬‬
‫َ َ َّ‬
‫لمسنا َّ َۤ‬
‫ديدا‬
‫حرسا شَ ٖ ً‬
‫فوجدناها ُ ِ َ ْ‬
‫وانا َ َ ْ َ‬
‫السما َء َ َ َ ْ َ َ‬
‫ملئت َ َ ً‬
‫هبا )‪(72) (8‬‬
‫َوشُ ُ ً‬
‫‬
‫َ َ َّ‬
‫يستمع‬
‫منها َ َ ِ َ‬
‫كنا َ ْ ُ ُ‬
‫وانا ُ َّ‬
‫فمن َ ْ َ ِ ِ‬
‫مقاعد ِ َّ ْ ِ‬
‫للسمع َ َ ْ‬
‫نقعد ِ ْ َ‬
‫الان َ ِ ْ‬
‫رصدا )‪َّ َ َ (72) (9‬‬
‫ندرۤى‬
‫شهابا َ َ ً‬
‫ْ َٰ‬
‫يجد َ ُله ِ َ ً‬
‫وانا َلا َ ْ ٖ‬
‫ربهم َرشَ ًدا‬
‫َاشَ ٌّر ُ ٖ َ‬
‫بمن ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫الارض َ ْام َ َ َ‬
‫بهم َ ُّ ُ ْ‬
‫اراد ِ ِ ْ‬
‫اريد ِ َ ْ‬
‫دون ٰ ِ َ‬
‫)‪َّ َ َ (72) (10‬‬
‫كنا‬
‫ومنا ُ َ‬
‫الصا ِ ُ َ‬
‫ذلك ُ َّ‬
‫لحون َ ِ َّ‬
‫وانا ِ َّمنا َّ‬
‫وانا َ َ َّۤ‬
‫قددا )‪َّ َ َ (72) (11‬‬
‫الله‬
‫ائق ِ َ ً‬
‫لن ُ ْ ِ َ‬
‫نعجز ‪َ L‬‬
‫ظننا َ ْان َ ْ‬
‫طرۤ ِ َ‬
‫ََ‬
‫هربا )‪َّ َ َ (72) (12‬‬
‫لما‬
‫ِفى ْ َ ْ ِ‬
‫ولن ُ ْ ِ َ ُ‬
‫الارض َ َ ْ‬
‫وانا َ َّ‬
‫نعجزه َ َ ً‬
‫سمعنا ْ ُ ٰۤ‬
‫يخاف‬
‫بربه َ َفلا َ َ ُ‬
‫الهدى ٰ َ َّ‬
‫يؤمن ِ َ ِّ ٖ‬
‫امنا ِ ٖ‬
‫َ َِْ‬
‫فمن ُ ْ ِ ْ‬
‫به َ َ ْ‬
‫بخسا َ َولا َ َ ً‬
‫رهقا )‪َّ َ َ (72)(13‬‬
‫ومنا‬
‫وانا ِ َّمنا ْ ُ ْ ِ ُ َ‬
‫المسلمون َ ِ َّ‬
‫َ ْ ً‬
‫اسلم َ ُ ۤ ٰ ِ َ‬
‫تحروا َرشَ ًدا )‪(72)(14‬‬
‫َْ ِ ُ َ‬
‫فاولئك َ َ َّ ْ‬
‫القاسطون َ َ ْ‬
‫فمن َ ْ َ َ‬
‫حطبا)‪ (72)(15‬الجن‪.‬‬
‫القاسطون َ َ ُ‬
‫واما ْ َ ِ ُ َ‬
‫َ َ َّ‬
‫فكانوا ِ َ َ َّ َ‬
‫لجهنم َ َ ً‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪51‬‬
‫الرحيم‬
‫بسم الل
ِه َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫زلزالها )‪ِ َ َ ْ َ َ (99) (1‬‬
‫ِ َاذا ُ ْ ِ َ ِ‬
‫الارض‬
‫الارض ِ ْ َ َ َ‬
‫واخرجت ْ َ ْ ُ‬
‫زلزلت ْ َ ْ ُ‬
‫الانسان َما َ َلها )‪(99) (3‬‬
‫وقال ْ ِ ْ َ ُ‬
‫اثقالها )‪َ َ َ (99) (2‬‬
‫ََْ ََ‬
‫ٍََِْ‬
‫ربك َ ْ ٰ‬
‫بان َ َّ َ‬
‫اخبارها )‪َّ َ ِ (99) (4‬‬
‫يومئذ ُ َ ِّ ُ‬
‫اوحى‬
‫تحدث َ ْ َ َ َ‬
‫ََلها )‪ِ َ ْ َ (99) (5‬‬
‫ليروا‬
‫الناس َ ْ َ ً‬
‫اشتاتا ِ ُ َ ْ‬
‫يومئ ٍذ َ ْ ُ ُ‬
‫يصدر َّ ُ‬
‫مثقال َ َّ ٍ‬
‫يره‬
‫يعمل ِ ْ َ َ‬
‫فمن َ ْ َ ْ‬
‫خيرا َ َ ُ‬
‫اعمالهم )‪ْ َ َ (99) (6‬‬
‫َ ْ َ َُ ْ‬
‫ذرة َ ْ ً‬
‫مثقال َ َّ ٍ‬
‫يره )‪(99) (8‬‬
‫يعمل ِ ْ َ َ‬
‫ومن َ ْ َ ْ‬
‫ذرة شَ ًّرا َ َ ُ‬
‫)‪ْ َ َ (99) (7‬‬
‫الزلزلة‪.‬‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫تعبدون‬
‫اعبد َما َ ْ ُ ُ َ‬
‫الكافرون )‪َۤ (109) (1‬لا َ ْ ُ ُ‬
‫ايها ْ َ ِ ُ َ‬
‫ُْ‬
‫قل َۤيا َ ُّ َ‬
‫اعبد )‪َۤ َ (109) (3‬‬
‫)‪َۤ َ (109) (2‬‬
‫ولا‬
‫عابدون َۤما َ ْ ُ ُ‬
‫انتم َ ِ ُ َ‬
‫ولا َ ْ ُ ْ‬
‫عبدتم )‪(109) (4‬‬
‫َ َانا َعابِ ٌد َما َ َ ْ ُ ْ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪52‬‬
‫دينكم‬
‫عابدون َماۤ َ ْ ُ ُ‬
‫انتم َ ِ ُ َ‬
‫لكم ٖ ُ ُ ْ‬
‫اعبد )‪ْ ُ َ (109) (5‬‬
‫ََولاۤ َ ْ ُ ْ‬
‫َِ‬
‫دين )‪ (109) (6‬الكافرون‪.‬‬
‫ولى ٖ ِ‬
‫َ‬
‫الرحيم‬
‫بسم الل(ِه َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫الصمد )‪(112) (2‬‬
‫الله َّ َ ُ‬
‫ُْ‬
‫الله َ َاح ٌد )‪ُ ( َ (112) (1‬‬
‫هو ( ُ‬
‫قل ُ َ‬
‫ولم ُ َ ْ‬
‫َ ْلم َ ِ ْ‬
‫كفوا َ َاح ٌد‬
‫ولم َ ُ ْ‬
‫يولد )‪ْ َ َ (112) (3‬‬
‫يلد َ َ ْ‬
‫يكن َ ُله ُ ُ ً‬
‫)‪(112) (4‬‬
‫بسم ( ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫قل َ ُ ُ‬
‫خلق‬
‫برِّب ْ َ َ ِ‬
‫ُْ‬
‫الفلق )‪ْ ِ (113) (1‬‬
‫من شَ ِّر َما َ َ َ‬
‫اعوذ ِ َ‬
‫وقب )‪(113) (3‬‬
‫ومن شَ ِّر َ ِ ٍ‬
‫)‪ْ ِ َ (113) (2‬‬
‫غاسق ِ َاذا َ َ َ‬
‫النفاثات ِفى ْ ُ َ ِ‬
‫ومن شَ ِّر َّ َّ َ ِ‬
‫ومن شَ ِّر‬
‫العقد )‪ْ ِ َ (113) (4‬‬
‫َِ ْ‬
‫َ ِ ٍ‬
‫حسد )‪(113) (5‬‬
‫حاسد ِ َاذا َ َ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬
‫‪53‬‬
‫بسم ِ‬
‫الرحيم‬
‫الله َّ ْ ٰ ِ‬
‫الرحمن َّ ٖ ِ‬
‫ِْ ِ‬
‫الناس )‪ِ ِ َ (114) (1‬‬
‫قل َ ُ ُ‬
‫الناس)‪(114)(2‬‬
‫اعوذ بَِرِّب َّ ِ‬
‫ملك َّ ِ‬
‫ُْ‬
‫ِ ِٰ‬
‫الخناس)‪(114)(4‬‬
‫الوسواس ْ َ َّ ِ‬
‫من شَ ِّر ْ َ ْ َ ِ‬
‫اله َّ ِ‬
‫الناس)‪ْ ِ (114)(3‬‬
‫يوسوس ٖفى ُ ُ ِ‬
‫الناس )‪(114) (5‬‬
‫صدور َّ ِ‬
‫َ َّ ٖ‬
‫الذى ُ َ ْ ِ ُ‬
‫من ْ ِ َّ ِ‬
‫الناس )‪(114) (6‬‬
‫الجنة َو َّ ِ‬
‫ِ َ‬
‫‪www.multimediaquran.com‬‬

Benzer belgeler