S P R I N G M A C H I N E w w w . h i d r o k o n t r o l . c o m . t r

Yorumlar

Transkript

S P R I N G M A C H I N E w w w . h i d r o k o n t r o l . c o m . t r
ANTI TWO BLOCK
SWITCH
3 AXIS JİROSKOPİK
SENSÖRLER
AÇI UZUNLUK
SENSÖRLERİ
BASINÇ
TRANSDÜSERLERİ
PROXIMITY
SENSÖRLER
EĞİTİM
SENSÖRLERİ
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
SPR I NG
MACH IN E
237
MOBİL VİNÇLER İÇİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SIR LOCK
Kara Kutu Fonksiyonlu Moment Limitörü
SIR LOCK kırma bomlu mobil vinçler için kullanılan bir güvenlik sistemidir; çift ve tek kırma olmak üzere her tipte kırma bomlu vince uygulanabilmektedir.
Sistem kendi içinde bir kontrol mekanizmasına sahiptir ve makineyi dengede tutmaya yarayan tüm sistemler açısından önemlidir. Sistemin amacı insanların ve
malzemelerin güvenliğini sağlayıp maksimum üretkenlik imkanı sunmaktır. SIR LOCK, eş zamanlı olarak ayak sabitleyicilerin durumunu ve konumlarını okuyabilir.
Bu işlemi her bir ayağı ayrı kontrol ederek yapabilir. Yükü - eğer var ise- makinenin yük diyagramında bulunan limit değerlerine göre tanımlayarak devrilme
momentini kısıtlar. Ayakların konumu ve durumuna göre farklı yük diyagramlarına göre çalışabilir. DOORS elektronik kontrol modülüyle birlikte uygulandığında
sisteme entegre Tilting sensör özelliğini barındırmaktadır. Bu sayede makinenin her zaman dengede kalması ve güvenli çalışması sağlanır. Makinenin çalışması
esnasında eğer sınırların üzerine çıkılırsa, SIR LOCK operatörün makineyi güvenli koşullara getirmesini sağlar. Ledli bar göstergesi (yeşil,sarı,kırmızı), değerlerin
gösterildiği ekranı ve erken uyarılı sesli sinyali sayesinde operatör güvenli çalışma koşullarına her zaman hakimdir. SIR LOCK dost yazılımı ve arayüzü sayesinde
gelişmeye açık bir sistemdir. Halat tamburu kontrolü yapabilmektedir. Halat sonu ve Palanga switchleri gibi fonksiyonları başarıyla yönetebilmektedir. Makine için
en uygun çalışma saati göstergesine sahiptir. Bu gösterge ile makinenin hangi durumda ne kadar çalıştığı, yükte veya boşta ne kadar süre ile çalıştığı gibi bilgilere
operatör paneli üzerinden ulaşılabilmektedir. SIR LOCK montaj anlamında da devrim olarak adlandırılabilecek özelliklere sahiptir. Bütün kablolar ve konnektörler
hazır halde müşteriye sunulduğu için kısa süreli montaj özelliğiyle kullanıcı dostu bir üründür. SIR LOCK Manuel ve Radio seçici butonuyla uzaktan kumanda
cihazlarıyla eşzamanlı olarak çalışabilmektedir. “Data logger” (Kara Kutu) fonksiyonu son derece önemlidir. Çalışma aktivitelerinin tümünü kaydeder. Güvenlikle
ilgili vakalar, sensörlerin durumlarının analizi, veri uyumluluğu, harici inputların durumu, makinenin yüzdesel çalışma süreleri, çıkış birimlerinin güvenliği gibi
kıstaslar, data logger’ın fonksiyonlarına örnek verilebilir. SIR LOCK kara kutusunda kaydedilen dataları cihazdan çekebilmek için bir USB Flash disk yeterlidir. Bu
işlem bir bilgisayar bağlantısına ihtiyaç olmadan yapılabilmektedir. Flash diske kaydedilen verileri herhangi bir text editöründe açmak mümkündür.
NOT: Pin tipi loadcell kullanımıyla yük tartımı yapılabilmektedir.
Teknik Özellikler:
Besleme: DC 12-24V (+/- %10 tolerans)
Haberleşme: RS232-RS485
Koruma: IP 67/68
Çalışma Sıcaklığı: -40°C...+70°C
Standart: Category 2 EN954-3
Operatör paneli dahili BUZZER sayesinde akustik olarak operatörü yüzdesel
kapasite hakkında uyarmaktadır. Reset butonu ile makine kapasite aşımı
yapılabilmektedir. İndikatör dahili acil stop butonuna sahiptir ve led bargraf
sayesinde operatör ışıklı olarak da uyarılmaktadır.
SIR LOCK operatör paneli
Açı sensörlü kablo tamburu ve A2B yönetimi
Halat bitti kontrolü
Gerekmesi halinde
Ana Kaldırma
üzerine uygulanacak
Açı sensörü de
sistem tarafından
yönetilebilmektedir.
İkinci Kırma
Açı Sensörü
İlk Kırma
Açı Sensörü
kablo tamburu
içerisine monte
edilmiştir.
Kaldırma kırma ve ikinci kırma pistonları üzerinde
3 adet basınç transdüseri bulunmaktadır.
238
S P R IN G
MAC HINE
w w w.hidrokontrol.co m. tr
NO LIMIT
Teleskobik vincler icin, piyasadaki en iyi ürün olması amacıyla ileri teknoloji ile üretilen NO LIMIT müşteri tarafından kısmen yönetilebilen yazılımı ile
kolay kontrol edilebilmektedir. Bağlantıya hazır kablo ve konnektör kiti ile işcilik ve zamandan tasarruf edilir.
Loadcell veya basınç transdüseri kullanarak makinanın çalışma diyagramına göre "Yük Kontrolü" yapmaktadır. Cihaz dahili karakutuya sahiptir ve USB
flash disk ile data logger'a kayıt edilmiş olaylar alınıp bilgisayara aktarılarak EXCEL üzerinden görüntülenebilir.
Ayrıca sistemle ilgili çalışma tabloları yüklenmek istenildiğinde USB flash disk aracılığıyla kolayca yuklenebilir. Mikro işlemcili operatör paneli sahip
olduğu grafik display sayesinde operatör için gereken tüm bilgileri tek sayfada görüntülemektedir.
Sistem Can J1939 ile iş makinasından motorla ilgili çeşitli bilgileri toplayıp bir servis sayfasında operatörün bilgisine sunabilir. 2006/42/CE makine
direktifleri ve 13849-1 kategori C/D referans standardında üretilmektedir.
Grafik ekranlı işlemci üzerinde operatörün ihtiyaç duyabileceği bütün bilgiler
mevcut olup, NO LIMIT Display kullanılarak halat sayısı seçme, sistem darasının
alınması gibi operasyönel işlemler de gerçekleştirilebilmektedir.
Sadece bir kablo tamburu ile açı, mesafe, palanga switch kontrolü yapılabilmektedir.
Aynı zamanda halat üzerine uygulanan Loadcell ‘ den alınan bilgi de aynı tambur
üzerinden RS485 BUS yardımı ile işlemciye iletilebilmektedir.
Yükün gerçek ağırlığı Loadcell
veya basınç transdüseri ile
okunabilmektedir.
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
A2B- Palanga Swich
SPR I NG
MACH IN E
239
O'LAPA GEOMETRİK KONTROL SİSTEMİ
Şasi tilt kontrolü ile makinanın sürekli denge durumunda kalması ile güvenli çalışma  Dönüş kontrolü ile makinanın farklı alanlarda farklı yüzdelerle
çalışabilmesi (ÖN-ARKA-SAĞ-SOL)  Sabitleyici ayak uzatmalarının kontrolü  Sabitleyici destek ayaklarının kontrolü (Ayak basma)  Hidrolik
distrübütör üzerindeki mikro switch inputlarının okunabilmesi ve yorumlanması  Ana bom ve fly bom üzerindeki basınçların okunabilmesi  Ana
bom ve fly bomun çalışma açılarının okunabilmesi ve yorumlanabilmesi Ana bom ve fly bomun çalışma mesafelerinin okunup yorumlanabilmesi
 Load cell yardımıyla sepetteki yükün okunması  Pencere yakında fonksiyonu ile sepetin pencereye veya binaya çarpmasının önlenmesi Sepetin
güvenle katlanabilmesi için gereken tüm girdi ve çıktıların yorumlanması.  4CED ekran ile makinanın tüm verilerinin operatör tarafından okunmasının
sağlanması; Sepetteki yük, Rüzgar hızı sensörü (Anemometer), Açıların tamamı, bom uzunlukları, pistonlardaki çalışma basınçları, test ve bakım
sayfaları....
Operatörün ihtiyaç duyduğu tüm veriler
ekrandan izlenebilmektedir.
Olapa Rüzgar Gülü çarpışma sensörü
gibi sepette bulunabilecek çeşitli inputları
yönetebilmektedir.
Olapa
Redundant
loadcell'den
gelen çıkışları
yorumlayarak
sepetteki yükü
anlık kontrol
edebilmektedir.
Olapa Ana bom ve fly bom üzerine monte edilen açımesafe sensörlerini yönetebilmektedir.
Olapa modül şasi üzerine montajlandığında
denge sensörü görevini de üstlenmektedir.
240
S P R IN G
MAC HINE
Proximity veya Encoder yardımı ile kule
dönüşü dört farklı alanda
yönetilebilmektedir.
w w w.hidrokontrol.co m. tr
BODY GUARD EXCAVATOR GÜVENLİK SİSTEMİ
 Body guard indikatör
konsola kolaylıkla montajlanır.
• Yük Limitörü
• Kol Hareket Limitörü
• Dinamik Tartım
• Bakım Programı
• CAN J1939 ile motor
bilgilerinin yönetimi.
 ROCKER JOKER düzlemsel sensör ile
makinanın X, Y, Z aksislerinin kontrolü
sağlanır.
Hareket kolları üzerindeki açı sensörleri ile
limitleme yapılabilmektedir.
 ZENITH sensör kullanarak kol hareket sınırlayıcısı
çok hassas çalıştırılabilir.
Bomlarda basınç transdüserleri kullanılmaktadır.
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
SPR I NG
MACH IN E
241
AVV KABLO TAMBURU (20m -32m 4x0,14)
 Sağ ve sol montaj versiyonları mevcuttur.  Uygulama alanlarına göre 2 ayrı tipte üretilmektedir.  Çelik halatlı ve
4x0,14 şiltli kablolu versiyon.  Koruma sınıfı IP 66  Kullanılabilir Kontak: 5  Yüzükler: Haberleşme sinyali iletmek
amacıyla 4 adet altın veya gümüş tambur içinde ekstra 2 güvenlik sarımı mevcuttur.  Tambur dışında ekstra
1 metre kablo bulunmaktadır.  Seçime göre tek çıkışlı veya redundant olmak üzere 360 derece açı sensörüne
sahiptir.  Tamburu istenen konumda kilitlemek için blokaj civatasına sahiptir.
NOT: CAN BUS versiyonu mevcuttur.
AVR KABLO TAMBURU (20m 2x1
 Sağ ve sol montaj versiyonları mevcuttur.Maksimum akım kapasitesi 8 amperdir.  Kabloda kullanılan dış
yalıtım malzemesi rubber (lastik) tiptedir. Koruma sınıfı IP 66 Kontak sayısı 2  Yüzük sayısı 2  Tambur içinde
ekstra 2 sarım mevcuttur.  Kablo tamburu dışında 1 metre ekstra kablo mevcuttur.
NOT: CAN BUS versiyonu mevcuttur.
DOORS SABİTLEYİCİ KONTROL MODÜLÜ TILT SENSÖR
Doors modül Sir Lock ve O'lapa sistem bileşenlerinden olup sistemle birlikte opsiyonel olarak sunulmaktadır. Doors
kullanılarak vinçlerin sabitleyici ayak, dönüş ve dahili tilt sensörü ile denge kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.
Modül üzerinde bulunan giriş ve çıkışlar yazılım üzerinde yapılacak değişiklikler ile farklı amaçlarla
kullanılabilmektedir.
BSL SEPET DENGE KARTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Besleme Gerilimi: 10 .. 30 VDC
Solid State Tilt sensör ile Accelerometric MEMS Teknolojisi kullanımaktadır.
Çiftli solenoid valfleri direkt sürmek için 2 adet oransal çıkış
Kapalı çevrim akım kontrolü
Otomatik offset doğrulama
Her kanal için maksimum 3 amper çıkış
Redundant tilt sensörü ile tehlike durumunda çıkışı kesen güvenlik röleleri
IP 67 Koruma sınıfı
-40°C. +70°C aralığında çalışabilme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ayarlanabilir Parametreler
Dither frekansı
Min. ve Maks. output akımları
Filtleme
PID kontrol: Kazanç, eğim sensörü değerleri, başlangıç ve duruş rampaları
Başlangıç düzenleme eşiği
Çıkış etkinleştirme için 2 ON/OFF input
RS485 arayüzü ile Master ve Slave olarak kullanılabilirlik
Slave modüllerle haberleşme
Harici Master modülüyle haberleşme (Çıkışları Etkinleştirme/Devreden çıkarma, Parametre okuma / Yazma)
Ayar yazılım yükleme ve kalibrasyonları kaydetme için RS232 bağlantısı
RS485 ile opsiyonel harici tilt sensör bağlanabilirliği
Boot loader özelliği ile RS232 veya RS485 ile yazılım yükleme
Diagnostik LED:
•
•
•
•
PWM çıkış operasyonu: Çıkış akımının şiddetini düşük frekanslı ledleri yakıp söndürerek gösterir
Minimum Tilt eşiği
Maksimum Tilt eşiği
Çıkış alarmı: Aşırı yüklenme veya çıkış akımının kesilmesi hallerinde
Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve teklif almak için Elektronik Departmanımızla görüşünüz.
242
S P R IN G
MAC HINE
w w w.hidrokontrol.co m. tr
THRIFTY LED
•
•
•
•
•
•
•
12 - 30 VDC
Basınç Transdüserleri 0.400 Bar
IP 67 Koruma sınıfı
-40° C +70° C ısı aralığında çalışabilme,
2 farklı kalibrasyonla çalışabilme özelliği,
Data Logger (Kara Kutu)
Sesli ve ışıklı uyarı
•
•
•
•
•
•
•
32 bit @80 MHZ RISC Micro Controller
256 KByte Flash Memory
16 KByte RAM
Kalıcı hafıza
32 KBYte FRAM
32 KByte EEPROM
Boot loader özelliği ile RS232 veya RS485 ile yazılım yükleme
Teleskobik platfomlarda ve basit moment limitleme gereken yerlerde kullanılan ve kaldırma silindirindeki basınç
farklarını yorumlayarak çalışan, data logger (Kara Kutu) özelliğine sahip bir elektronik moment kontrol sistemidir.
Üzerinde bulunan Led Bar göstergesi ve dahili sesli uyarı sistemi sayesinde operatörün işlemi kolaylıkla takip
edebilmesini sağlar. Seçici switchler yardımıyla farklı tablolara göre çalışabilme özelliğine sahiptir. Kalibrasyonu
Bilgisayar ile veya Manuel olarak birkaç dakika içinde yapılabilmektedir. Tüm kablo ve konnektörleri hazır komple
bir sistem olduğu için, montajı çok hızlı, hatasız ve kolaydır.
INCLINOMETER SENSOR ROCKER AB
360 derece 3 eksen boot loader özellikli açı sensörü.
•
•
•
•
•
•
Besleme 10-30 VDC
Koruma sınıfı IP67-69K
Çalışma sıcaklığı -40 +70 °C
Sensör 4 ayrı tipte çıkış verebilecek şekilde üretilmektedir
0-20mAh , 4-20mAh , CAN-BUS, RS485
Opsiyonel olarak tek kanal veya redundant çözümler mevcuttur
HALAT SONU SWITCH'i (ANTI TWO BLOCK)
A2B switch halat tamburu kontrolü için kullanılarak halatın kopmasını engellemektedir.
• Gövde: Alüminyum
• Koruma sınıfı: IP 68
• Yay kuvveti: 5-6 kg
YÜK HÜCRELERİ (LOADCELL)
Firmamız farklı tip ve özelliklerde (perno tipi, halat tipi, çember tip v.b.) loadcell çözümleri sunabilmektedir.
Doğrudan 4-20 mAh çıkışlı yük hücrelerimiz stoklarımızda mevcut olup sistem konfigürasyonuna göre farklı
kapasitelerde üretim imkanı da mevcutttur.
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
SPR I NG
MACH IN E
243
BASINÇ TRANSDÜSERLERİ
Elektronik sistemlerimizde kullandığımız basınç transdüserleri Danfoss marka olup yüksek çözünürlüğe sahiptir.
Ürünün sistem haricinde de satışı bulunmaktadır.
•
•
•
•
•
Maksimum çalışma basıncı 400 Bar
Besleme 10-32 VDC
Çalışma sıcaklığı -55°C +85°C
Çıkış sinyali 4-20 mA
Anlık basınç dayanımı 800 Bar
LED AYDINLATMA LAMBASI (WATER PROOF)
•
•
•
•
•
Besleme: 10-30 VDC
Aydınlatma Şiddeti: 1500-2500 lümen
Koruma Sınıfı: IP66
Güç: 10-15 watt
Çalışma ömrü: 30.000 saat
PROXIMTY SENSÖRLER
• Firmamız çeşitli ebatlarda ve algılama mesafelerinde Proximity sensörlerin satışını yapmaktadır.
• Ürünler tamamen özel ürünler olup, askeri standartlara uygun olarak üretilmektedir.
KABLO VE KONNEKTÖRLER
• Firmamızda pek çok kablo ve konnektör seçeneği mevcuttur. Konnektör kitleri yalnız başına veya kablo
entegrasyonu yapılmış halde müşterilerimize sunulmaktadır.
244
S P R IN G
MAC HINE
w w w.hidrokontrol.co m. tr

Benzer belgeler

Makine ve Üretim Hatlarında Otomasyon Çözümleri

Makine ve Üretim Hatlarında Otomasyon Çözümleri Kara Kutu Fonksiyonlu Moment Limitörü SIR LOCK kırma bomlu mobil vinçler için kullanılan bir güvenlik sistemidir; çift ve tek kırma olmak üzere her tipte kırma bomlu vince uygulanabilmektedir. Sist...

Detaylı

Makine ve Üretim Hatlarında Otomasyon Çözümleri

Makine ve Üretim Hatlarında Otomasyon Çözümleri farklarını yorumlayarak çalışan, data logger (Kara Kutu) özelliğine sahip bir elektronik moment kontrol sistemidir. Üzerinde bulunan Led Bar göstergesi ve dahili sesli uyarı sistemi sayesinde opera...

Detaylı