Abone Formu için tıklayınız

Transkript

Abone Formu için tıklayınız
EK-1
T.C.
Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Değerli Kâğıtlar Dairesi Başkanlığı
Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü
ABONE FORMU/SUBSCRIPTION FORM
ADI - SOYADI
NAME - SURNAME
ABONE NO
CUSTOMER NO
DOĞUM TARİHİ
BIRTH DAY (D/M/Y)
MESLEĞİ
PROFESSION
TELEFON NO(ALAN KODU DAHİL)
PHONE NUM.(INC. AREA CODE)
E-MAIL ADRESİ
E-MAIL ADDRESS
ADRES
ADDRESS
……./……../………
T.C. KİMLİK NUMARASI
IDENTITY NUMBER
FAKS
FAX
AŞAĞIDA MİKTARLARI BELİRTİLEN FİLATELİK MATERYELE ABONE OLMAK İSTİYORUM. ABONELİĞİM ....../....../........ TARİHİNDEN İTİBAREN
GEÇERLİDİR.
I WOULD LIKE TO SUBSCRIBE TO THE PHILATELIC ITEMS BELOW. MY SUBSCRIPTION IS VALID AS FROM THE DATE OF ....../......./…...
TARİH / DATE …./…./……..
İMZA / SIGNATURE
DAMGASIZ
MINT
DAMGALI
USED
TOPLAM
TOTAL
ANMA PULU
COMMEMORATIVE STAMP
SÜREKLİ PUL
DEFINITIVE ISSUE
RESMİ PUL
OFFICIAL STAMP
ANMA BLOKU
SOUVENIR SHEET
MAKSIMUM KART
MAXIMUM CARD
POSTA KARTI
POSTCARD
TEBRİK KARTI
GREETINGS CARD
PORTFÖY
PORTFOLIO
ORTAK PUL (DİĞER BİR ÜLKE İLE)
JOINT ISSUE (WITH AN OTHER COUNTRY)
YILLIK PUL POŞETİ
STAMP YEAR SET
ANMA PULU İLKGÜN ZARFI
COMMEMORATIVE SATMP FDC
SÜREKLİ PUL İLKGÜN ZARFI
DEFINITIVE ISSUE FDC
ANMA BLOKU İLKGÜN ZARFI
SOUVENIR SHEET FDC
ÖZELGÜN ZARFI
SPECIAL DAY COVER
ÖZEL TARİH DAMGALI ZARF
COVER WITH SPECIAL DATE MARK
Anma Pulu, Anma Bloku ve Sürekli Pul İlkgün Zarfları ile Özelgün Zarfının posta kabul damgası ile açıktan gönderilmesi talebinin aşağıda not
olarak bildirmesi gerekmektedir. //A notification is required of those who demand direct posting with acceptance postmark of the post office of
Commemorative Stamp FDC, Souvenir Sheet FDC, Definitive Issue FDC and Special Day Cover.
NOT/NOTE NOT/NO: Abone olmak isteyenlerin 18 yaşından küçük ise, PTT işyerine bu form karşılığında para yatırması
halinde velisi tarafından onaylanmış kabul edilir.
PTT A.Ş.,Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığı Filateli ve Abone İşleri Şube Müd. Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:2 Ulus 06101 Ankara /Türkiye
web sitesi: www.ptt.gov.tr, www.filateli.gov.tr e-mail: [email protected] tel: +90(312) 509 57 33 -34 -36 fax : +90(312) 309 59 65

Benzer belgeler

ENGELLİLERE ÖZEL 12 AYLIK ABONELİK

ENGELLİLERE ÖZEL 12 AYLIK ABONELİK Fiyatları İndirimli Kampanya (bundan böyle KAMPANYA olarak anılacaktır)’sından yararlanmak istemem sebebiyle ………………………….. numaralı DIGITURK aboneliğim için işbu Taahhütnamede yer alan hükümleri, bi...

Detaylı