# Ad Soyad Takımdaki Görevi E-mail Adresi T

Transkript

# Ad Soyad Takımdaki Görevi E-mail Adresi T
TakımAkademikDanışmanveüyelerdenoluşur.
TakımKaptanıyarışmaetkinliğisüresinceiletişimnoktasıolaraktakımıtemsileder.Kaptanınyarışmatarihlerindeetkinlikalanındaolmasıgerekir.
AkademikDanışmanaracıntasarlanmasıveüretilmesisürecindetakımınyöneticisidir.Danışmanınkurumundaenazaraştırmagörevlisiveyaöğretmenolmasıgerekir.
Pilotaracınsürücsüdür.
**Geçerlibirbaşvuruiçin,budosyataahhü[email protected]'yesonbaşvurutarihinekadariletilmelidir.
UYARI:
**Katılımsertifikasıyalnızcaaşağıdaismigeçenüyeleriçndüzenlenecektir.
**Takımüyesayısıileilgilisınırlamaolmamaklabirlikteetkinliksahasındaenfazla10kişiiletakımtemsiledilebilir.
**AkademikDanışman,TakımKaptanıvePilotaşağıdakiüyebilgilerikısmındaifadeedilmelidir.
TAKIM BİLGİLERİ
Lise/Üniversite
Kategori (Sabit/Döner)
Takım İsmi
Araç İsmi
E-mail Adresi
Web Sayfası
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ad Soyad
ÜYE BİLGİLERİ
Takımdaki Görevi
E-mail Adresi
T-shirt Bedeni

Benzer belgeler